ValdemarsviksBladet december 2018

 

Embed or link this publication

Description

Gratistidning sedan 1992 i Valdemarsviks kommun med omnejd som ges ut en gång per månad.

Popular Pages


p. 1

- Sedan 1992 - BValalddeemt arsviksNr12/2018 14december2018 God Jul & Gott Nytt År! Vi toaAöccnhnksaeöktrntaeasr,kllaaGvriuaennprinållovaVän,lsakNölodrameetrhmnaoalaciterhisl&llvbäiaskakTsraBheo2lfma0ödr1aes92t!018 VALDEMARSVIKS TRÄBÅTSHAMN Samhällsinformation Valdemarsviks kommun sidan 2, 3 och 4 Karlssons Gård/Uffes Däck – Nära men ändå på landet sidan 22 God Jul & Gott Nytt År! önskar Ringarums Linje- & Beställningstrafik Vi utför beställningstrafik för företag, föreningar och privatpersoner med turistbussar Kontakta Anders på RINGARUMS Linje- & Beställningstrafik 0121-340 46 anders@ringarums.se Turistcenter i Valdemarsvik AB | Storgatan 16 | 615 30 Valdemarsvik | 0123-121 81 | info@valdemarsviksbladet.se

[close]

p. 2

HELA DENNA SIDA ÄR SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN VALDEMARSVIKS KOMMUN Valdemarsviks integrationsarbete ger ringar på vattnet Djamal Hamaili, Integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun, deltog den 14 november i en Europeisk konferens om Migration och Integration. Särskilt inbjuden av Caritas Europa i samverkan med EU. Den 14 november deltog Djamal Hamaili, integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun i en svensk delegation vid en europeisk konferens i Haag. Djamal var personligt inbjuden av Caritas Europa inom ramen för ett EU Share-projekt för att tala om det arbete som görs i Valdemarsviks kommun. Bakgrunden till inbjudan var en film om Valdemarsviks integrationsarbete som väckt intresse. – De hade hittat vår film ”Integration för Alla och Alla för Integration” via Länsstyrelsernas gemensamma hemsida ”Sverige Information”. De tyckte att filmen förmedlar ett viktigt budskap inte bara för Sverige, men för hela Europa. Därför tog de kontakt med mig och bjöd in mig till konferensen. De har också bett mig vara Advisor (rådgivare) i ett EU Share projekt, berättar Djamal Hamaili. Fokus på landsbygden Den internationella konferensen i Haag fokuserade på flyktingmottagande med särskilt fokus på goda exempel från lands- bygden. Djamal hade en hel del att bidra med på detta tema. – Jag berättade om de utmaningar vi ser och vilka verktyg vi använder oss av för att vända dessa utmaningar till möjligheter. Som exempel nämnde jag våra projekt ”Flykting söker bonde” och förberedande trafikutbildning, men det fanns även ett stort intresse för hur vi arbetar generellt med boende- och arbetsmarknadsfrågor. Och givetvis fick jag själv bistå som exempel, med berättelsen om min egen livsresa. Vi fick stor uppmärksamhet Valdemarsvik fick ta stor plats vid konferensen och vår filmvisning blev en höjdpunkt. Men resan blev även en rik upplevelse för Djamal, på flera sätt. – Mitt kontaktnät har blivit ännu rikare med nya vänner från alla möjliga länder. Jag fick ta del av andras erfarenheter och arbetsmodeller inom integrationsområdet. Många goda idéer delades vid mötet – idéer som jag nu kan föra vidare här hemma i Valdemarsviks kommun, avslutar Djamal Hamaili. Djamal Hamaili Filmen finns på Youtube! Utställning: Från ryttarstaty till samtida konst En utställning om konst i offentlig miljö med konstnären Roy Friberg visas på Valdemarsviks bibliotek fram till och med den 17 december 2019. Utställningen är producerad av Östergötlands museum, i samarbete med Region Öster- götland. Utställning på biblioteket 6 december-17 december Från oss alla, till er alla God gott njuylttoåchr

[close]

p. 3

HELA DENNA SIDA ÄR SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN VALDEMARSVIKS KOMMUN Kulturskolan laddar för ett Gott Nytt Kulturår Kulturskolan har haft ett händelserikt år med fler elever än någonsin i de olika verksamheterna med inriktning mot dans, musik och slöjd. Under året gav även Kulturskolerådet klartecken att verksamheten nu kan kallas Kulturskola. En annan av årets höjdpunkter har varit Musikskolans 60-årsjubileum, som sammanföll med 20-årsfirandet av Dansverkstan och Slöjdklubbens 2-årskalas. För att uppmärksamma jubileet har kommunen erbjudit gratis kurser till alla unga under året. – Jag vill tacka samtliga elever och alla andra vi mött under 2018. Vi har haft ett härligt år i Kulturskolan och vi ser verkligen fram emot att möta nya och befintliga elever i januari igen, hälsar Gun Töllefsen, Kulturchef i Valdemarsviks kommun, som passar på att skicka en hälsning om ett Gott Nytt Kulturår till såväl elever som medarbetare. Kursstart 2019 Musikskolan = skolstart Dansverkstan 21/1 och 24/1, Slöjdklubben 16/1 i Valdemarsvik och 23/1 i Gusum Tips! Vi har nu en egen facebooksida ”Kulturskolan Valdemarsvik” med information och inspiration! Kvalitetsutveckling genom samverkan och dialog God kvalitet inom socialtjänst, stöd och omsorg, vad är det och hur mäter man kvalitet? Och vad gör kommunen när något inte fungerar som det ska? Dessa frågor ger Anna-Lena Udenius, kommunens Kvalitets- och utvecklingsstrateg svar på. Ordet kvalitet är ett begrepp med olika betydelse för olika människor. Det som är kvalitet för någon är kanske inte alls viktigt för någon annan. Detta kan göra att det är lite knepigt att definiera vad som är god kvalitet inom exempelvis kommunal verksamhet som socialtjänst, stöd och omsorg. – Vägledning för hur kvalitet ska definieras finns i lagar och föreskrifter. För oss är de centrala lagarna Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälsooch sjukvårdslagen, berättar AnnaLena Udenius, Kvalitets- och utvecklingsstrateg i Valdemarsviks kommun. Genom dessa lagar regleras till exempel hur verksamheterna ska vara utformade, vilken kompetens som krävs hos personalen, vem som har rätt till olika stödinsatser och hur dessa insatser ska utföras. Den upplevda kvaliteten är viktig Socialstyrelsen är den myndighet som föreskriver riktlinjer och råd för verk- samhet inom socialtjänst, stöd och omsorg. Deras definition av kvalitet är ”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av sådana förskrifter”. – Ett viktigt perspektiv på kvalitet är förstås upplevelsen hos den medborgare som söker eller får insatser från socialtjänst, stöd och omsorg. För att säkerställa det görs olika uppföljningar, utvärderingar och undersökningar. Inom äldreomsorgen får medborgaren till exempel svara på frågor om bemötande, förtroende och trygghet, inflytande, tillräckligt med tid, mat, upplevelsen av måltidsmiljö och boendemiljö, förklarar Anna-Lena. Ett ständigt pågående arbete Genom att systematiskt arbeta med att utreda och analysera avvikelser, synpunkter och klagomål hittar verksamheten ständigt nya förbättringsmöjligheter. Detta kallas ledningssystem Anna-Lena Udenius Kvalitets- och utvecklingsstrateg och är viktigt för att säkerställa en god kvalitet och utveckling. – Förutom att lyssna på alla de som nyttjar våra tjänster är också all personal viktiga i arbetet med att säkerställa en god kvalitet. Personal som arbetar inom socialtjänst, stöd och omsorg har i sin yrkesroll ett ansvar att rapportera när något inte fungerar bra. Det är ett bra system, genom samarbete, dialog och öppenhet når vi framgång i vårt kvalitetsarbete, avslutar Anna-Lena Udenius.

[close]

p. 4

HELA DENNA SIDA ÄR SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN VALDEMARSVIKS KOMMUN Bredband på gång till Gryt I november kom beskedet vi väntat på: Länsstyrelsen beviljade Telia/Zitius ansökan om projektstöd för bredbandsutbyggnad i Gryt. För att få mer information om projektet träffades Telia, Zitius och Valdemarsviks kommun i början av december. Upphandling pågår Zitius handlar just nu upp en entreprenör för utbyggnaden. När avtal med entreprenör är klart skall projektering av byggnationen ske. Byggnationen planeras sedan i samråd mellan en- treprenör och Telia/Zitius. Markägare kommer att kontaktas och avtal ska skrivas med dessa för att bredbandet ska nå de delar som området innefattar. Klart under 2020 Bredbandsbyggnationen i området Gryt beräknas genomföras under 2019-2020 och kommer att ta ca 12-18 månader. Mer information om bredbandsutbyggnaden och vilka telestationer som kommer att läggas ner under 2019 finns på vår hemsida. Blodbussen på turné Nu finns Blodbussens turnéschema för våren 2019 klart. Följande datum gäller: Î 30 januari Î 22 maj Î 25 juni Samtliga datum finns bussen kl. 09:45-11:30 i Gusum vid Nordic Källa/bild: GeBlod.se Brass, och kl. 13:00-15:00 i Valdemarsvik vid Ambulansstationen på Storgatan 60. Ny hemsida till sommaren Omkring mitten av juni lanserar vi Valdemarsviks kommuns nya hemsida. Den nya sidan bygger på ett koncept framtaget av Helsingborgs kommun och som uppfyller EU:s nya krav gällande digital tillgänglighet. Valdemarsviks kommun kommer i juni 2019 att lansera en ny hemsida. – Vi behöver en ny hemsida bland annat för att kunna arbeta effektivt med olika typer av inspirationswebbplatser, exempelvis ”leva och bo”, men även för att möta de nya tillgänglighetskraven som EU fattat beslut om, säger Helena Karlsson, Kommunikationsstrateg i Valdemarsviks kommun. Den nya hemsidan kommer att byggas i en annan teknisk plattform än den nuvarande hemsidan, och efter en förlaga som tagits fram av Helsingborgs kommun. – Helsingborg har utvecklat sina hemsideslösningar bland annat utifrån en tanke om att fler ska kunna dra nytta av det arbete de gjort, och deras koncept har redan kopierats av flera mindre kommuner i landet, berättar Helena och menar att vi genom att kopiera en redan utvecklad lösning, även kan hålla kostnaderna nere. En webbyrå har upphandlats för att hantera det tekniska med installation, anpassning, drift och underhåll. Arbetet inleds i mitten av december och beräknas vara klart för lansering i mitten av juni 2019. Ny e-tjänst för Kulturskolan – förenklar för vårdnadshavare Från och med nu kan du skicka in nyanmälan, byte av kurs samt avanmäla ditt barn från Kulturskolans kurser via e-tjänsten “Kulturskolan”. Har du testat kommunens e-tjäns- ter? Du hittar en rad digitala tjänster via vår hemsida, där finns en knapp Bild: Pexels på första sidan till höger. Du kan även gå direkt till e-tjänsteportalen via adressen: https://minasidor.valdemarsvik.se. För att logga in i e-tjänsterna behöver du ett mobilt bank-id. Använd Kulturskolans nya e-tjänst I Kulturskolans nya e-tjänst kan du anmäla ditt barn till kurs, du kan byta kurs och göra avanmälan. Informationen om dig och ditt barn hämtas från Skatteverket. När du är klar med ditt ärende signerar du det via ditt mobila bank-id för att skicka ärendet direkt till handläggaren på kommunen. Kommunikation mellan dig och oss går genom “Mina sidor” i form av meddelanden. ...eller så gör du som du brukar Har du inte mobilt bank-id kan du givetvis också göra som du gjort förut, dvs. ringa oss om du har frågor, och använda pappersblanketter. Ta kontakt med Kulturskolans handläggare genom kommunens växel på telefon 0123-19100.

[close]

p. 5

God Jul & Gott Nytt År! samt ett stort tack till alla loppisgivare! önskar Valdemarsviks Hembygdsförening Vi mottager tacksamt fler loppissaker Krister 0706-80 29 30 ✴ Lennart 0706-57 25 13 MVåånr-afröep9p:e3t0t-i1d8e:r0:0 Lör 9:30-13:00 Jul- & NEyåxrtsraafötopnpe9t::30-13:00 God Jul & Gott Nytt År! önskar Linda med personal Välkomna önskar vi på Apoteksgruppen Valdemarsvik Storgatan 17 • Valdemarsvik Från oss alla, till er alla våra hyresgäster i bostäder, butiker & lokaler i Valdemarsvik en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! önskar alla "Gulianer", samarbetspartners och sponsorer en riktigt GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR! Ni gör alla skillnad Vi ses vid 2019 års cup! Styrelsen 5

[close]

p. 6

Vårdcentralen Valdemarsvik informerar Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! För att förbättra tillgängligheten för dig har vi nu även tidbokning via 1177 Vårdguiden t.ex.: • för snabbt förändrade eller växande hudförändringar • stygnborttagning • blodtryck och ekg inför operation på annan klinik (OBS! Gäller dig som har blivit uppmanad via opererande klinik) Du loggar in och bokar själv tid, du kan även avboka och omboka en tid som du redan har. Gå in på www.1177.se för vidare instruktion. Bokning och telefonrådgivning är öppen alla vardagar kl. 07.30-16.30, telefon 010-105 92 90 Välkommen att ringa och hör gärna av dig med synpunkter om oss! Charlotte Kettle Vårdcentralschef Telefon: 010-104 46 57 E-post: charlotte.kettle@regionostergotland.se Om du vill förnya recept, hämta sjukintyg, läsa din journal eller avboka tid för bokat besök och har tillgång till internet kan du komma i kontakt med oss på adressen www.1177.se 6 vågar välja Målning © Sara Åman

[close]

p. 7

Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År! Beställ era julblommor i god tid Varmt välkomna in... Storgatan 51 0123-103 82 Facebook: Sofielunds Blomsterhandel Instagram: @sofielundsblomsterhandel God Jul & Gott Nytt År! Mia’s Hår & Brud Hårvård för hela familjen! GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! önskar Gunnel Fredriksson Järnvägsgatan 2, Valdemarsvik Maria Trysberg Telefon 0121-299 97 Ringarum Catharina på Hårklippet God Jul & Gott Nytt År! önskar önskar alla God Jul & Gott Nytt År! Välkomna Storgatan 7, Valdemarsvik Bredvid Svensk Fastighetsförmedling Telefon 070-22 55 700 Caroline & Kristina Storgatan 9-11, Valdemarsvik 0123-102 40 God Jul &Nu har jag dragit igång Gott Nytt Åroch vill härmed tacka för alla fina blommor jag förärats med vid starten! Salong Här MG Nailbarönskar Åsa Frisören för hela familjen Storgatan 16, 615 30 Valdemarsvik Tidsbokning 0123-125 02 * Hårvård * Nagelvård * Presentkort GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! önskar Matilda & Maria Storgatan 1, 615 32 Valdemarsvik Telefon 0123-108 18 7

[close]

p. 8

WaldemarGrönGod Jul & Gott Nytt År! Café & Antik Köper och säljer antikt och design. Dessutom serverar vi ett himla gott kaffe! Storgatan 20, Valdemarsvik (Gröna huset) Karin 0708-182 356 ✴ Håkan 0768-583 043 GOLV - FÄRG - TAPET - KAKEL - KLINKER God Jul & Gott Nytt År! önskar vi på Vångströms Golv Vångströms Golv Storgatan 4, Valdemarsvik 0123-514 87 MÅN - FRE 930-1800 (lunchstängt 1230-1330) LÖR 1000-1300 Storgatan 6 Kläder Fina julerbjudanden Välkommen till våra 2 butiker i centrum! Här kan du fynda julklappar till alla! GVOGiTöOTnDNsYJkUTaTLr Åa&Rlla! (Julöppettider - se gemensam annons för centrum) Vi finns på Storgatan 6. Tfn: 076-116 09 44 och Storgatan 16. Tfn: 0123-124 00 Öppettider: mån-fredag kl.10-18, lördag kl.10-13 Storgatan 16 50% på pynt & jultextil Gäller från 17/12 Rödakorskretsen Valdemarsvik kommun.redcross.se/valdemarsvik facebook.com/redcrossvaldemarsvik Minska stressen och handla på hemmaplan! Butikerna i Valdemarsviks centrum EXTRA JULÖPPET!*) Lördag 15/12 kl. 1000-1400 Söndag Lördag 16/12 Se respektive butik 22/12 kl. 1000-1600 Söndag 23/12 kl. 1000-1600 Julafton 24/12 Se respektive butik *) Avvikelser kan förekomma Missa inte den pågående Barntävling! Kvittotävlingen! Leta pepparkakshjärtan Vinn presentkort från Köpmannaföreningen! Lämna in ditt kvitto när du handlat i någon i skyltfönstren 22 & 23/12! av butikerna i Centrum med namn och Alla barn får ett pris! telefonnummer för att delta. Dragning sker 3/1 2019 och meddelas i januarinumret av ValdemarsviksBladet. Hjärtligt välkomna! Tack till alla som ställde upp på långlördagen! Arbetsmarknadsenheten, Berg & Co Fastighetsförmedling, ICA Supermarket Fyren, Lenas Drängar, Studieförbundet Vuxenskolan, Svensk Fastighetsförmedling, Fogelvik Fastigheter AB Valdemarsviks Hembygdsförening, Valdemarsviks Sparbank och Vångströms Golv, Jahn O Johansson. 8 Fyra pepparkakshus skapade av elever i åk. 2 från Valdemarsviks kommun. Vinnare av pepparkakshustävlingen på långlördagen 1 december blev Tryserums friskola! Grattis!

[close]

p. 9

Citas Kläder Storgatan 8, Valdemarsvik 0123-120 33 önskar God Jul & Gott Nytt År! Mysdress 499:- (finns även i rött) Vi har även presentartiklar Välkommen! Carita Stängt 18/1-25/1 God Jul och Gott Nytt År! Björkagårdens Gårdsbageri Laktosfritt bageri Beställ dnitytåjruslb-roöcdh i god tid hos oss! Julklappstips Sylter & Marmelader utan tillsatser! Svenska äpplen 25:-/kg Saffransskorpor Vid gästhamnen i Valdemarsvik ✴ Telefon 070-647 36 72 Öppet: Ons-fre 9-17, lör 9-15 Dam- & Barnkläder God Jul & Gott Nytt År! Storgatan 5 • 0123-100 09 Familjeföretag sedan 1886 i Valdemarsvik UR • GULD- & SILVERVAROR DOPPRESENTER • FÖRLOVNINGSRINGAR Vi utför i egen verkstad: reparation av alla slags ur, batteribyten m.m. VälkSoomfiana! Vi gör goda ge-bort-presenter med te, kaffe & choklad! Gilla oss på Storgatan 9 • Valdemarsvik • 0123-100 80 Foder & Gårdsbutik Däckverkstad Välkomna till den kompletta foderbutiken. Vi finns i Fastebo, 2 minuter norr om Valdemarsvik vid E22. Kontakta oss: info@karlssonsgard.se 0730-47 57 23 Vi för tackar våra kunder ett fantastiskt 2018 och önskar GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Ulf och Ingela Karlsson 9

[close]

p. 10

EXTRA JULÖPPET I DECEMBER Varje söndag kl 12-16 fram till julafton. Datum: 2/12, 9/12, 16/12, 23/12 Julafton öppet kl 11-13 3 FÖR 2 I HELA BUTIKEN!Gäller ej vapen och ammunition Vi har det mesta till dig och hemmet! Öppettider: Måndag - fredag 08.00-F1ö8lj.0o0ss gärna på LIönsrtdaaggraamr och Facebook Sportringenjarnia sportringen_jarnia 10.00-14.00 Inramad fototavla 595 kr Öppettider: 50x70 cm • Fotograf Mattias Brauns Lördagar 10.00-14.00 aldemarsvik • TVeäll:k0o1m23n-a1a2t6t4b0esöka oss på Vi har det mesta till VamdmigaroKchöphceemntmere!t! Storgatan 16, Valdemarsvik (Turistbyrån) 0123-121 81 Öppettider: Mossebo Gårdsbutik & Rökeri Lämna in era knivar för slipning Rökt kött & fisk säljes Vi önskar våra kunder God Jul & Gott Nytt År! Färsk hummer och räkor till nyår!Styckning och packning av eget vilt För • Sty(cVkancuinugmopcahkeptaerciknnginocghamv äergkentikngö)tt beställningar och frågor ring: • Vi säljer viltkött, färskt och fryst, Öppettider: i butiken Måndag 17/12-fredag 21/12 10-18 Lördag 22/12 10-16 Söndag 23/12 10-14 Torsdag 27/12-fredag 28/12 10-18 Lördag 29/12 10-14 0705-421 499 Nyårsafton Stängt 10

[close]

p. 11

Vi önskar er alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Stängt vecka 52 & 1 mobelkompanietivaldemarsvik.se Restaurangen: 0123 - 290 99 HÄSTBUTIKEN I VIKEN Vi har alla julklappar till dina fyrbenta familjemedlemmar. Stort utbud av mat till vildfåglar. Blommor, inredning, presenter och delikatesser. Inför jul har vi fyllt upp butiken med tomtar, julgrupper och pyssel. Den lilla butiken med det stora utbudet och personliga servicen! Välkommen! Vardagar kl. 10-18 • Lördagar kl. 10-14 Vammar köpcenter • Valdemarsvik Telefon 0123-104 00 Nu har vi äntligen öppnat! Välkommen in till oss, vi finns i Hästbutiken i Vikens lokaler. God Jul och Gott Nytt År! vikensfiskefritid@gmail.com ✴ 0705-201 798 Onsdagen 19 december är det uppdukat Jullunch 175:inkl 1 st dricka, kaffe och pepparkaka Serveras mellan 11-14.30 Välkomna! OBS! 27-28 december stängt p.g.a. renovering Den 4 januari 2019 firar jag 9-årsjubileum! Denna dagen kan lunchkortet köpas för endast 600:- 9-20ALLÖAPDPAEGTAR Känn dig som hemma! Tips om något gott till julbordet! 3490 /Hg Rökt vildsvinsstek Rökt av Uno Finnö Fisk GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar vi på Hemköp Peter med personal FÄRDIGA SMÖRGÅSAR Manuell disk för ost, fisk, kött och deli. Vi grillar och bakar 7 dagar i veckan Tips om något gott till julbordet! 4690 /Hg Rökt renstek Rökt av Uno Finnö Fisk SALLADSBAR GOTT & NYTTIGT! Vammar Köpcenter Valdemarsvik Telefon 0123-196 90 Delikatess 0123-196 96 FISKDISKEN FÄRSK FISK VARJE VECKA! (Från tisdagar) www.hemkop.se Följ Hemköp på Facebook! www.facebook.com/Hemkop 11

[close]

p. 12

rNeusolirgugteer pdåe hfleemstsaidaavn2019 års Där kan ni läsa om våra resor och få information om påstigningsplatser, hotell och flygtider etc. Naturligtvis kan man även boka sin resa där och då erhåller man internetrabatt på de flesta resor. Nu även kortbetalning Nya katalogen kommer ut vecka 2! Boka er resa innan 28/2! Vi lottar ut 100st Birkakryssningar för två med buss, hytt, mat Hälsoresa Polen 5D Helpension på plats och 11 behandlingar ingår Otroligt pris 19/1 3690:- Holland 6D 9/4, 12/4 6990:21/4 6490:- 50 års- jubileum för ”tulpanresor” till Holland Flyg direkt till Kroatien från Linköping och Norrköping! 8 dagar 1000:- boka tidigt-rabatt! 11/9, 18/9,25/9, 2/10 Rese och informationsmöte i Valdemarsvik folkets hus Onsdagen den 16/1 kl. 18.00 Ingen föranmälan vi bjuder på kaffe och bulle. Utlottning av resor. www.vikingbuss.com 013-14 15 16 12 www.ringarums.se 0121-30 300

[close]

p. 13

Latzimas Olivolja! Ge bort en SPAKÄNSLA i JULKLAPP Gördetsjälvkit Body o Foot Scrub. Olivoljan finns i olika storlekar Uppskattad GÅVA till Kunder o Personal! Vid köp av hel låda (12 skto) nstmaterial 20% RABATT Årets ”JULBLOMMA” Skicka med BUD veckan före JUL! Kontakta oss för sortiment o prisuppgift Boka tid för avhämtning Fyrudden Vi önskar alla våra gäster GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Restaurang • Livsmedelsbutik • Glass & Kafé Vandrarhem • Båttillbehör • Sjömack Boka på 0123-402 10, 401 61 eller fyrudden@hotmail.com www.fyrudden.se KÖP EN LÄRORIK POSTER! Storgatan 16, Valdemarsvik (Turistbyrån) Telefon 0123-121 81 www.finnofisk.se Rökeri & Gårdsbryggeri AB Hosum Nya Skattgården, Gryt Väg 212 mot Gryt/Fyrudden. Till julbordet: Varm-, kall- och najadrökt lax gravad lax, sill, varmrökt sik och röding, rökt kött av olika slag, bläckfisk, rökta jordnötter, ost, marmelad. ÖPPETTIDER v 51 tis-fre 12-18 lör 10-14 v 52 fre 12-18 lör 10-14 v 2-15 fre 12-18 lör 10-14 Gör gärna din julbeställning – i god tid – på vår hemsida www.finnofisk.se Varmt välkomna önskar Uno, Märit & Tina 0123-405 88, 070-328 14 93 För öppettider, beställning och övrig info se www.finnofisk.se 13

[close]

p. 14

telefon: 0123- 21 000 fac Hej alla glada kunder! Nu närmar vi oss jul och det ska vi fira! Vi kommer att stänga klockan 18:00 lördag 15 december för att vi ska kunna ha vårt traditionsenliga personal-Julbord och då ska ju alla ha möjlighet att följa med, vi hoppas ni har förståelse för detta. Hoppas ni får en härlig vecka och Välkommen in och 
 bunkra Riktigt BILLIG och God Julmat ! HelgKLIPP med Ica Kort -43% RABATT-fre-sön-v50! Blandfärs 50/50 Storpack HelgKLIPP-kolla priset-fre-sön.v50! Färsk Laxsida 39:90ICA. Sverige /kg 139ªICA Gott Liv /kg Ord.pris 69,90 kg Spara 30ª /kg Max 2 köp/hushåll Gäller vecka 50 Ord.pris 199,90 kg. spara 60,90 kg Gäller vecka 50 HelgKLIPP med Ica Kort-47% RABATT-fre-sön.v50! Kåldolmar ostekta HelgKLIPP med Ica Kort -43% RABATT-fre-sön.v50! Sill 39ªDafgårds. 4-pack. 400g. Frysta 2 st 29ªICA. 220g 3 st Ord.pris 36,90 st Spara 34,80 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 50 HelgKLIPP med Ica kort-42% RABATT-fre-sön.v50! Laxfilé 49:90Aurora. 4x100g. Fryst Ord.pris 16,90 st Spara 21,70 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 50 HelgKLIPP med Ica kort-37% RABATT-fre-sön.v50! Ansjovisfilé 24ªICA. 100g 2 st Ord.pris 84,90 spara 35ª Max 2 köp/hushåll Obs-res-för slutförs.begränsat parti. Gäller vecka 50 Värdekupong! HelgKLIPP-37% RABATT-fre-sön.v50! Äkta kalvsylta 30ªEllo Lammhults. 350g 2 st Ord.pris 23,90 st. Spara 17,80 Gäller vecka 50 Ord.pris 18,90 st Spara 13,80.Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 50 Värdekupong! HelgKLIPP-fre-sön.v50! Strimmigt Solrosfrö STORSÄCK 179ªICA. 20kg Ord.pris 239ª Spara 60ª. Gäller när du handlar andra varor för minst 200 kr Gäller vecka 50 14

[close]

p. 15

Öppet alla dagar 9-21 cebook.com/icabirgersson Äntligen här igen-kolla priset! Julskinka färsk färdigkokt/rimmad okokt 44:90Allmans. Sverige /kg Bäst i test under många år! Gäller vecka 50-51 Tillfälligt KLIPP-Först till kvarn-48% RABATT! Vinmarinerad Kassler 44:90ICA. Sverige /kg Ord.pris 85,90 kg Spara 41ª / kg.Max 2 köp/hu Obs-res för slutförs.-begränsat parti! Gäller vecka 50-51 Tillfälligt KLIPP-37% RABATT ! Hel trälåda Cementiner 25ª2,3 kg Ord.pris 39,90 Spara 14,90 Res.för slutförs. Gäller vecka 50-51 Passa på ,kolla priset-39% RABATT! Tjocka Julrevbensspjäll 39:90ICA. Sverige /kg Ord.pris 64,90/kg. Spara 25ª/kg.Max 2 kg./hushåll Gäller vecka 50-51 Extra BILLIGT med Ica Kort-33% RABATT! Skagenröra STORBURK 25ªICA. 400g Ord.pris 36,90 Spara 11,90! Gäller vecka 50-51 Extra BILLIGT med Ica Kort Julskinka färdigkokt 39ªNybergs. Sverige /kg Ord.pris 54,90/kg. Spara 15,90/kg. Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 50-51 Tillfälligt KLIPP-Först till kvarn- 41% RABATT! Löfbergs kaffe 59ª450-500g. Mot kupong i butik 3 st Ord.pris 32,90 st Spara 39,70 Max 1 köp/hushåll Gäller ej ekologiskt Obs-res.för slutförs-begränsat parti! Gäller vecka 50-51 Passa på ,kolla priset-39% RABATT! Tunna kambensspjäll 49ªButiksstyckade. /kg Ord.pris 79,90/kg. Spara 30,90/kg Gäller vecka 50-51 Extra BILLIGT med Ica kort-43% RABATT! Rödbetssallad STORBURK 15ªICA. 700g Ord.pris 25,90 Spara 10,90 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 50-51 Jättegod NYHET-Extra BILLIGT med Ica Kort-27% RABATT! Kallrökt julkorv hel ring 29ªScan. 375g Ord.pris 39,90 Spara 10,90 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 50-51 15

[close]

Comments

no comments yet