Ванны Kolpa-san (Словения)

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

06 07 kolpa-san

[close]

p. 2

lulu 170 -l -d basis 170 x 110 x 53 71 350 550 150 lulu kolpa quat tp 108 standart ot p ot 50 950 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1220 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1880 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2350 3990 -

[close]

p. 3

amadis 160 -l -d basis 08 09 160 x 100 x 49 67 300 510 140 amadis quat tp 105 standart ot p ot 50 910 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1180 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1840 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2310 3950 -

[close]

p. 4

voice 150 -l -d basis 150 x 95 x 47 63 240 480 130 voice kolpa voice quat tp 108 standart ot p ot 50 880 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1150 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1810 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2280 -

[close]

p. 5

arabela 170 -l -d basis 10 11 170 x 7590 x 42 61 245 530 150 80 arabela 90 sole tk 80 arabela sole tp 80 arabela standart ot p ot 50 930 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1200 maxi-jet koller 6 1,25 120 200 170 80 90 460 300 200 600 400 superior 1860 4 micro-jet 1,25 4 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet arabela koller 10 aero-jet standart superior superior magic standart superior superior magic luxus

[close]

p. 6

new libero 180 180 x 90 x 46 64 285 basis 700 450 kolpa standart ot p ot 50 1100 20 c ot 250 40 standart plus .37 1370 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 2030 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2500 4140 -

[close]

p. 7

loco 150 150 x 150 x 52 68 385 basis 12 13 580 150 « » quat tp 105 sole tp 143 loco standart ot p ot 50 980 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1250 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1910 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2380 4020 -

[close]

p. 8

royal 140 140 x 140 x 42 64 280 basis 570 140 quat tp 105 sole tp 143 loco standart ot p ot 50 970 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1240 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1900 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2370 4010 -

[close]

p. 9

royal 130 130 x 130 x 43 64 220 basis 14 15 560 140 ­ royal 130 ­ quat tp 105 sole tp 143 loco standart ot p ot 50 960 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1230 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1890 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2360 4000 -

[close]

p. 10

gloriana 190 190 x 110 x 50 62 345 basis 750 500 c gloriana standart ot p ot 50 1150 20 c ot 250 40 standart plus .37 1420 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 2080 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2550 4190 -

[close]

p. 11

nabucco 190 190 x 120 x 50 66 450 basis 16 17 720 110 100 ­ ­ nabucco nabucco quat tp 140 sole tp 75 standart ot p ot 50 1120 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1390 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 2050 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2520 4160 -

[close]

p. 12

norma 190 190 x 95 x 50 66 390 basis 620 110 80 kolpa quat 140 sole tp 75 standart ot p ot 50 1020 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1290 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1950 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2420 4060 -

[close]

p. 13

armida 180 180 x 80 x 49 64 280 basis 18 19 550 105 80 ­ armida quat tp 140 sole tp 75 standart ot p ot 50 950 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1220 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1880 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2350 3990 -

[close]

p. 14

vannesa 180 180 x 90 x 50 67 265 basis 560 105 80 quat tp 140 sole tp 75 standart ot p ot 50 960 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus .37 24 1230 maxi-jet koller 6 1,25 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior 1890 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 2 micro-jet magic koller 10 aero-jet luxus standart superior superior magic standart superior superior magic luxus 2360 4000 -

[close]

p. 15

new rapido 170 170 x 75 x 45 61 255 basis rapido 170 rapido 180 20 21 540 560 rapido 180 180 x 80 x 45 61 270 rapido 170 rapido 180 100 105 80 rapido quat tp 140 sole tp 75 luna tv/3d 170 rapido 170 a rapido 170 rapido 180 1700 1800 b 750 800 c 1200 1270 d 45 45 standart rapido 170 rapido 180 ot p ot 50 940 960 20 ot 160 c ot 250 40 standart plus rapido 170 rapido 180 .37 24 1210 1230 1870 1890 maxi-jet koller 6 1,25 6 micro-jet 1,25 6 micro-jet maxi-jet 120 230 200 80 90 460 300 200 600 400 superior rapido 170 rapido 180 2 micro-jet koller 10 aero-jet standart superior superior magic standart superior superior magic luxus magic rapido 170 rapido 180 2340 2360 3980 4000 luxus rapido 170 rapido 180

[close]

Comments

no comments yet