Akademia Alpha Bio Polska | System Szkoleń Implantoprotetycznych

 

Embed or link this publication

Description

System Szkoleń Implantoprotetycznych prowadzonych przez Bartłomieja Klęsk konsultanta Alpha Bio Polska

Popular Pages


p. 1

AKAADKEAMDIEAMAIALPAHLPAHBAIOBIO POPLSOKLASKA System Szkoleń ImpSlyasntteomprSoztkeotylecńznych dlaILmekpalarznytoi T-percohnteiktóywcznych Dentystycznych

[close]

p. 2

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA SPIS TREŚCI INSTRUKTOR 2-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA LEKARZY 2-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH OVERDENTURE: 1-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA LEKARZY LUB TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH  MULTI UNIT: 1-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA LEKARZY PROTETYKÓW LUB TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH 3 4 6 8 10 2

[close]

p. 3

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA INSTRUKTOR Bartłomiej Klęsk, mgr chemii, technik dentystyczny z 24-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik laboratorium techniki dentystycznej w renomowanej, prywatnej klinice stomatologicznej. Pierwsze prace implantoprotetyczne wykonał w 1993 roku. Związany z producentem implantów ALPHA BIO TEC od początku działalności na rynku polskim. Od 23 lat konsultant implantoprotetyczny ALPHA BIO TEC. Ceniony przez lekarzy oraz techników dentystycznych, ponieważ chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych. Sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez ALPHA BIO POLSKA. Testuje i opiniuje nowe produkty wprowadzane na rynek w Polsce. Pozostaje w stałym kontakcie z działem projektów i rozwoju ALPHA BIO TEC w Izraelu. Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych kursów dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologów i protetyków. 3

[close]

p. 4

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 2-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA LEKARZY Dedykowane dla lekarzy początkujących w dziedzinie implantoprotetyki. W trakcie szkolenia uczestnik pozna wszystkie stosowane procedury i rozwiązania protetyczne. PROGRAM SZKOLENIA MODUŁ I: WPROWADZENIE DO LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO Główne zagadnienia: • ocena warunków pacjenta, • planowanie pracy przed etapem chirurgicznym. W trakcie tego modułu uczestnik szkolenia pozna różnice pomiędzy standardową protetyką na zębach własnych pacjenta, a protetyką na implantach. Zapozna się z biomechanicznymi aspektami leczenia z wykorzystaniem wszczepów dentystycznych oraz nauczy się jaki rodzaj pracy i dlaczego powinien zastosować w danym przypadku klinicznym. MODUŁ II: RODZAJE ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH WSPARTYCH NA IMPLANTACH Główne zagadnienia: • korona cementowana, • korona przykręcana, • mosty przykręcane i cementowane, • prace typu Overdenture na zatrzaskach oraz belkach, • prace hybrydowe na implantach, • szyny wskaźnikowe, • prace tymczasowe, • wykorzystanie technologii CAD/CAM. W tej części uczestnik zapozna się z możliwościami, jakie stwarza leczenie implantoprotetyczne. Pozna procedury w postępowaniu klinicznym (również chirurgicznym) przy wykonywaniu różnych prac protetycznych. Nauczy się, jak krok po kroku zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy pracy w gabinecie. Dodatkowo zapozna się ze wszystkimi etapami laboratoryjnymi wykonywanymi przez technika dentystycznego. Pozna procedury i materiały stosowane w gabinecie stomatologicznym oraz w laboratorium dentystycznym, co zdecydowanie pomoże w zapewnieniu harmonijnej współpracy pomiędzy lekarzem, a technikiem. Wykład z wykorzystaniem własnego, bogatego materiału zdjęciowego. MODUŁ III: SYSTEM ALPHA BIO Główne zagadnienia: • przegląd elementów systemu, • zestaw Paraguide i zestaw MENTOR, • zapoznanie się z katalogiem. W trakcie tego modułu kursant zapozna się ze wszystkimi elementami systemu Alpha Bio Tec. Instruktor prowadzący szkolenie dysponuje wszystkimi elementami jakie oferuje system, w związku z czym uczestnik szkolenia będzie miał wyjątkową możliwość zapoznania się „na żywo” z różnicami pomiędzy poszczególnymi filarami. Dodatkowo uczestnik nauczy się, jak wykorzystać nową wiedzę do zwiększenia efektywności i wydajności swojej pracy. 4

[close]

p. 5

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA MODUŁ IV: WARSZTATY PRAKTYCZNE • pobranie wycisków na łyżce otwartej i zamkniętej, • pobranie wycisków pod pracę pojedynczą oraz pod pracę wielopunktową, • pobranie wycisków z poziomu implantów oraz z poziomu filarów, • wykonanie modelu gipsowego z maską dziąsłową, • nauka postępowania z uzupełnieniami protetycznymi – praca na modelach fantomowych. W tej części uczestnik szkolenia wykorzysta w praktyce zdobytą wiedzę i nauczy się jak krok po kroku przeprowadzić procedury związane z wykonywaniem prac na implantach. Instruktor w trakcie części praktycznej zwróci uwagę na istotne elementy, które pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz zwiększą przewidywalność ostatecznego wyniku leczenia implantoprotetycznego. Wszystkie etapy pracy kursant będzie wykonywał na modelach fantomowych wykonanych przez instruktora na podstawie rzeczywistych przypadków klinicznych i modeli pacjentów. UWAGA! Uczestnik po ukończeniu kursu może zabrać ze sobą wszystkie wykonane przez siebie modele wraz z użytymi elementami protetycznymi Alpha Bio Tec. HARMONOGRAM: Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. Drugiego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 9.00 i kończy się około godziny 16.00. W ciągu tygodnia po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od instruktora drogą mailową ocenę swoich umiejętności oraz instrukcje dotyczące dalszych działań. MIEJSCE SZKOLENIA: Laboratorium techniki dentystycznej we Wrocławiu INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Tech. dent. mgr Bartłomiej Klęsk LICZBA UCZESTNIKÓW: Szkolenie indywidualne CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez doświadczonego instruktora ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie 5

[close]

p. 6

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 2-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH W trakcie szkolenia uczestnik pozna procedury i rozwiązania stosowane w implantoprotetyce. To szkolenie przygotowaliśmy zarówno dla techników dentystycznych początkujących w tej dziedzinie jak i dla specjalistów pragnących utrwalić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu implantoprotetyki. PROGRAM SZKOLENIA MODUŁ I: WPROWADZENIE DO LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO Główne zagadnienia: • ocena warunków pacjenta, • planowanie pracy przed etapem chirurgicznym. W trakcie tego modułu uczestnik szkolenia pozna różnice pomiędzy standardową protetyką na zębach własnych pacjenta, a protetyką na implantach. Zapozna się z biomechanicznymi aspektami leczenia z wykorzystaniem wszczepów dentystycznych oraz nauczy się jaki rodzaj pracy i dlaczego powinien zastosować w danym przypadku klinicznym. MODUŁ II: RODZAJE ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH WSPARTYCH NA IMPLANTACH Główne zagadnienia: • korona cementowana, • korona przykręcana, • mosty przykręcane i cementowane, • prace typu Overdenture na zatrzaskach oraz belkach, • prace hybrydowe na implantach, • szyny wskaźnikowe, • prace tymczasowe, • wykorzystanie technologii CAD/CAM. W tej części uczestnik zapozna się z możliwościami, jakie stwarza leczenie implantoprotetyczne. Pozna rodzaje prac protetycznych oraz różnice pomiędzy nimi. Nauczy się, jak krok po kroku zaplanować i wykonać każde uzupełnienie z wykorzystaniem różnych technologii i materiałów. Dodatkowo zapozna się z etapami klinicznymi (również chirurgicznymi) wykonywanymi przez lekarza implantologia, pozna procedury i materiały stosowane w gabinecie stomatologicznym, co pomoże zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy laboratorium, a gabinetem. Wykład z wykorzystaniem własnego, bogatego materiału zdjęciowego. MODUŁ III: SYSTEM ALPHA BIO Główne zagadnienia: • przegląd elementów systemu, • zestaw Paraguide i zestaw MENTOR, • zapoznanie się z katalogiem. W trakcie tego modułu kursant zapozna się ze wszystkimi elementami systemu Alpha Bio Tec. Instruktor prowadzący szkolenie dysponuje wszystkimi elementami jakie oferuje system, w związku z czym uczestnik szkolenia będzie miał wyjątkową możliwość zapoznania się „na żywo” z różnicami pomiędzy poszczególnymi filarami. Dodatkowo uczestnik nauczy się, jak wykorzystać nową wiedzę do zwiększenia efektywności i wydajności swojej pracy. 6

[close]

p. 7

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA MODUŁ IV: WARSZTATY PRAKTYCZNE • wykonanie łyżki indywidualnej oraz modelu z maską dziąsłową, • wykonanie krok po kroku korony cementowanej oraz przykręcanej (do etapu metalu, bez licowania), • w ykonanie krok po kroku pracy Overdenture na zatrzaskach kulowych TB oraz belce Doldera (belka do etapu metalu, bez etapów wykonywania protezy). W tej części uczestnik szkolenia wykorzysta w praktyce zdobytą wiedzę i nauczy się jak krok po kroku wykonywać prace na implantach. Instruktor w trakcie części praktycznej zwróci uwagę na istotne elementy, które pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz ograniczą czas pracy technika dentystycznego. Wszystkie etapy pracy kursant będzie wykonywał na modelach fantomowych wykonanych przez instruktora na podstawie rzeczywistych przypadków klinicznych i modeli pacjentów. UWAGA! Uczestnik po ukończeniu kursu może zabrać ze sobą wszystkie wykonane przez siebie modele wraz z użytymi elementami protetycznymi Alpha Bio Tec. HARMONOGRAM: Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. Drugiego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 9.00 i kończy się około godziny 16.00. W ciągu tygodnia po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od instruktora drogą mailową ocenę swoich umiejętności oraz instrukcje dotyczące dalszych działań. MIEJSCE SZKOLENIA: Laboratorium techniki dentystycznej we Wrocławiu INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Tech. dent. mgr Bartłomiej Klęsk LICZBA UCZESTNIKÓW: Szkolenie indywidualne CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez doświadczonego instruktora ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie 7

[close]

p. 8

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA OVERDENTURE: 1-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA LEKARZY LUB TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH W trakcie warsztatu uczestnik rozwinie i usystematyzuje swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prac typu Overdenture, wykonywanych z wykorzystaniem elementów protetycznych systemu Alpha Bio Tec. Tematyka szkolenia obejmuje najważniejsze zasady postępowania. Zawiera elementy protokołu klinicznego oraz laboratoryjnego w oparciu o bogaty i profesjonalny materiał zdjęciowy oraz zajęcia praktyczne na modelach. PROGRAM SZKOLENIA MODUŁ I: WPROWADZENIE TEORETYCZNE • ocena warunków pacjenta, • planowanie pracy przed etapem chirurgicznym, • techniki pobierania wycisków (wyciski z poziomu implantów i z poziomu łączników), • kliniczne i laboratoryjne etapy postępowania, • zapoznanie się z pełną gamą elementów Alpha Bio Tec pod prace typu Overdenture, • czynniki wpływające na wybór elementów retencyjnych, • rozwiązywanie problemów klinicznych, • belki frezowane vs belki w technologii CAD/CAM, • błędy w postępowaniu, błędy materiałowe. W trakcie tego modułu uczestnik szkolenia zapozna się etapami klinicznymi oraz laboratoryjnymi leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem prac typu Overdenture. Pozna aspekty pracy zarówno lekarza protetyka jak i technika dentystycznego. Pozna wszystkie elementy retencyjne, które oferuje system Alpha Bio Tec (instruktor dysponuje wszystkimi elementami na miejscu), różnice pomiędzy nimi oraz czynniki wpływające na ich wybór w zależności od zastanej sytuacji klinicznej. Nauczy się pracować przewidywalnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie. MODUŁ II: WARSZTATY PRAKTYCZNE • pobranie wycisków i wykonanie modelu pod protezę na zatrzaskach kulowych oraz belkę Doldera, • dobór elementów, • wykonanie belki Doldera, • rebazacja i repozycja czapek nylonowych w protezie. W trakcie tej części szkolenia uczestnik zapozna się w praktyce z protokołem postępowania przy wykonywaniu prac typu Overdenture oraz z czynnościami wykonywanymi przy montażu tych uzupełnień w jamie ustnej pacjenta. Nauczy się dokręcać zatrzaski kulowe oraz belkę. Dodatkowo nauczy się montować matryce w jamie ustnej pacjenta. 8

[close]

p. 9

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA HARMONOGRAM: Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. MIEJSCE SZKOLENIA: Laboratorium techniki dentystycznej we Wrocławiu INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Tech. dent. mgr Bartłomiej Klęsk LICZBA UCZESTNIKÓW: Szkolenie indywidualne CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez doświadczonego instruktora ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie. 9

[close]

p. 10

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA MULTI UNIT: 1-DNIOWE SZKOLENIE IMPLANTOPROTETYCZNE DLA LEKARZY PROTETYKÓW LUB TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH W trakcie warsztatu uczestnik rozwinie i usystematyzuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych prac przykręcanych z wykorzystaniem elementów protetycznych typu ALPHA UNIVERSE MULTI UNIT. Tematyka szkolenia obejmuje najważniejsze zasady postępowania. Zawiera elementy protokołu klinicznego oraz laboratoryjnego w oparciu o bogaty i profesjonalny materiał zdjęciowy oraz zajęcia praktyczne na modelach. PROGRAM SZKOLENIA MODUŁ I: WPROWADZENIE TEORETYCZNE • ocena warunków pacjenta, • planowanie pracy przed etapem chirurgicznym, • techniki pobierania wycisków (wyciski z poziomu implantów i z poziomu łączników), • kliniczne i laboratoryjne etapy postępowania, • zapoznanie się z pełną gamą elementów linii Alpha Multi Unit, • miara odlanej struktury metalowej, • rozwiązywanie problemów związanych z pasowaniem struktury, • suprastruktury w technologii CAD/CAM, • błędy w postępowaniu, błędy materiałowe. 10

[close]

p. 11

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA W trakcie tego modułu uczestnik szkolenia zapozna się z klinicznymi oraz laboratoryjnymi etapami postępowania w leczeniu implantoprotetycznym z wykorzystaniem prac przykręcanych. Pozna aspekty pracy zarówno lekarza protetyka jak i technika dentystycznego. Pozna wszystkie elementy do prac przykręcanych jakie oferuje system Alpha Bio Tec (instruktor dysponuje wszystkimi elementami na miejscu) oraz czynniki wpływające na ich wybór w zależności od zastanej sytuacji klinicznej. Nauczy się pracować przewidywalnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie. MODUŁ II: WARSZTATY PRAKTYCZNE • pobranie wycisków i wykonanie modelu, • dobór elementów systemu, • wykonanie uzupełnienia tymczasowego na łącznikach Alpha Multi Unit. W tej części uczestnik szkolenia zapozna się w praktyce z protokołem postępowania przy wykonywaniu zaawansowanych prac przykręcanych z wykorzystaniem elementów Multi Unit. Wykorzysta w praktyce zdobytą wiedzę i nauczy się jak krok po kroku wykonywać ten rodzaj uzupełnień. Instruktor w trakcie części praktycznej zwróci uwagę na istotne elementy, które pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów i co zrobić jeżeli pojawią się problemy z pasywnością metalowej struktury. Z wszystkimi etapami pracy z elementami Multi Unit będzie można zapoznać się na modelach fantomowych wykonanych przez instruktora na podstawie rzeczywistych przypadków klinicznych i modeli pacjentów. HARMONOGRAM: Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. MIEJSCE SZKOLENIA: Laboratorium techniki dentystycznej we Wrocławiu INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Tech. dent. mgr Bartłomiej Klęsk LICZBA UCZESTNIKÓW: Szkolenie indywidualne CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez doświadczonego instruktora ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie. 11

[close]

p. 12

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA System Szkoleń Implanto-protetycznych

[close]

Comments

no comments yet