Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza- Program

 

Embed or link this publication

Description

Nowoczesny Kraków Program Konrad Berkowicz

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

1. Finanse i gospodarka Uporządkowanie finansów miasta oraz odblokowanie jego potencjału gospodarczego to podstawowe cele, które chcemy zrealizować jako przyszli radni. Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które pozwolą wprowadzić Kraków na ścieżkę szybkiego a zarazem zdrowego rozwoju. 1.1 Zmniejszenie zadłużenia miasta Budżet Krakowa, rokrocznie uchwalany jest z deficytem, który w 2018 roku wyniósł blisko 400 milionów złotych. W konsekwencji miasto jest już zadłużone na prawie 2,5 miliarda złotych! Uważamy, że nowoczesne miasto to takie, które prowadzi gospodarną, a co za tym idzie - rozsądną politykę finansową. Dzięki niej otworzy się droga do rozwoju kluczowej infrastruktury. Tak więc jednym z naszych najważniejszych celów jest zmniejszenie zadłużenia miasta w oparciu o koncepcję małego budżetu. Chcemy, aby miasto wydawało pieniądze na to, co niezbędne; z kolei tam, gdzie to możliwe - pieniądze zostawić w kieszeniach mieszkańców, którzy sami doskonale wiedzą, jak zadbać o swój budżet. Jeśli poprą Państwo naszą wizję Krakowa, jedną z naszych pierwszych inicjatyw będzie przeprowadzanie audytu wydatków miasta a następnie ich racjonalizacja. 1.2 Niższe podatki Z punktu widzenia krakowskiej przedsiębiorczości, a w konsekwencji wszystkich mieszkańców, którym przedsiębiorcy oferują towary i usługi, istotne znaczenie ma podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu. Niestety, w 2018 roku ich stawka uległa podwyższeniu. Tymczasem, aby biznes mógł w pełni rozkwitać, niezbędne jest ograniczenie ucisku fiskalnego, do czego będziemy konsekwentnie dążyć. W sytuacji, gdy początkowo z powodu obniżenia podatków dochody budżetowe nieznacznie się zmniejszą, na pomoc przyjdą nowe firmy, które coraz chętniej będą przenosiły działalność do Krakowa, dzięki czemu obniżka podatków od nieruchomości i ośrodków transportu okaże się trafioną inwestycją.

[close]

p. 3

Kraków od zawsze był miastem targowisk. W naszej wizji nowoczesnego Krakowa nie tylko chcemy, aby ta tradycja została podtrzymana - wierzymy, że można jeszcze bardziej rozwinąć drzemiący w niej potencjał gospodarczy. Niestety, drobni handlarze muszą obecnie uiszczać uciążliwą opłatę targową, której udział w dochodach miasta to zaledwie 0,05%. Jesteśmy przekonani, że likwidacja tej opłaty będzie wyraźnym impulsem dla handlu w mieście, co w konsekwencji przyniesie korzyści zarówno dla sprzedawców, konsumentów, jak i całego Krakowa. 1.3 Audyt spółek miejskich Oprócz wspomnianego wyżej oficjalnego długu miasta, istnieje jeszcze tzw. „dług ukryty”. Oznacza to, że do budżetu miasta nie wlicza się kredytów zaciąganych przez miejskie instytucje i spółki, które nierzadko są droższe niż te udzielane bezpośrednio gminom. Na przykład: kredyt na 500 milionów złotych na budowę Tauron Areny został zaciągnięty przez Agencję Rozwoju Miasta. Tymczasem nowoczesny Kraków to miasto, w którym realizowana jest zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych, a także zrównoważonego budżetu. Dlatego też pragniemy przeprowadzić szczegółowy audyt spółek miejskich w taki sposób, aby oddzielić dobrze funkcjonujące instytucje od tych, które wymagają restrukturyzacji, prywatyzacji lub w ostateczności - likwidacji. 1.4 Prywatyzacja mienia komunalnego Chcemy, aby zdrowe mechanizmy rynkowe przestały być hamowane przez nieuczciwą konkurencję ze strony Miasta. W nowoczesnym Krakowie sfera gospodarcza nie powinna należeć do władz, a do mieszkańców, dlatego też jesteśmy za stopniową prywatyzacją mienia komunalnego w drodze licytacji. Uzyskane w ten sposób środki chcemy przeznaczyć na spłatę zadłużenia miasta. 1.5 Dzielnica finansowa Uważamy, że nowoczesny Kraków, to miasto przyjazne biznesowi; otwarte na przedsiębiorców i wychodzące naprzeciw ich potrzebom. Dlatego oprócz zmniejszenia lokalnych podatków i ograniczenia biurokracji w planie zagospodarowania

[close]

p. 4

przestrzennego chcemy uwzględnić specjalną dzielnicę finansową na wzór londyńskiego City lub nowojorskiego Wall Street. Takie rozwiązanie mogłoby być dodatkowym bodźcem dla gospodarczego ożywienia miasta, ale też zdywersyfikowałoby ruch w godzinach szczytu, który obecnie koncentruje się wokół centrum. 1.6 Wolność gospodarcza Uważamy, że wolność gospodarcza jest podstawą nowoczesnego społeczeństwa, dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się niedawnej decyzji Rady Miasta Krakowa, która wprowadziła zakaz sprzedaży alkoholu na Starym Mieście w godzinach od 22 do 6 rano. Rozumiemy irytację mieszkańców związaną z zakłócaniem ich spokoju w nocy, jednak taki pomysł nie dość, że nie rozwiąże tego problemu (alkohol cały czas będzie można nabywać w restauracjach lub po prostu wypijać w domu i wychodzić na ulicę), to dodatkowo może przyczynić się do wzrostu patologii związanej np. z „pielgrzymkami” do dzielnic nieobjętych zakazem, czy obchodzeniem przepisu w bardziej lub mniej legalny sposób. Oprócz delegalizacji „nocnej prohibicji”, podwyższymy również limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydawanych restauracjom, ponieważ chcemy, aby rynek był regulowany przez wolną konkurencję, a nie uznaniowe decyzje urzędników. 1.7 Zrewidowanie uchwały o parku kulturowym Rozumiemy intencje władz miasta, które chcą zachować unikatowy krajobraz centrum Krakowa, jednak aktualna uchwała w swoich regulacjach nałożonych na przedsiębiorców znacząco odbiega od wstępnych założeń. Skutki zawartych w niej rozwiązań mogą być bardzo niekorzystne, bo grożą stłumieniem kolorytu i energii centralnej części miasta. Na przykład: ograniczenia dotyczące handlu na ruchomych stoiskach z pamiątkami, określony wygląd i warunki techniczne popularnych meleksów, a nawet ograniczenia dotyczące wynajmowania segway-ów – takie rozwiązania nie mają wiele wspólnego z deklarowanymi celami uchwały, za to znacznie utrudniają życie zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Powinno się ponownie rozważyć zapisy uchwały i znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron.

[close]

p. 5

Po uchwaleniu zracjonalizowanych rozwiązań, należy wprowadzić zasadę niezmienności tego typu regulacji. Każda bowiem w nich zmiana wiąże się z dużymi kosztami czasowymi i finansowymi, które muszą ponieść przedsiębiorcy dostosowujący się do kolejnych obostrzeń. To natomiast ostatecznie dotyka konsumentów za pośrednictwem wyższych cen produktów i usług.

[close]

p. 6

2. Administracja Żywiąc przekonanie, że poprawa funkcjonowania administracji miejskiej, to oszczędność czasu i energii krakowian, proponujemy: 2.1 Ograniczenie administracji Jawność, transparentność i jasność procedur służą uwolnieniu potencjału przedsiębiorczości mieszkańców, jednocześnie zapobiegając kumoterstwu, klientelizmowi i innym patologiom blokującym rozwój. Trzeba ujednolicić i uprościć procedury dotycząc prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych – tak, aby zabrakło pola dla uznaniowości urzędniczej zakulisowych powiązań, a decydującymi były względy merytoryczne. Wierzymy, że to właśnie kwestie ekonomiczne powinny przyświecać pracy administracji, w czym może pomóc zastosowanie rozwiązań Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Takie rozwiązania przynoszą sukcesy np. w miastach kontraktowych w Stanach Zjednoczonych. 2.2 Likwidacja koncesji Wszystkie koncesje, w przypadku których jest to możliwe, powinny zostać zlikwidowane. Te, które muszą istnieć ze względu na prawo centralne, powinny być wydawane z automatu wszystkim ubiegającym się podmiotom gospodarczym, o ile spełnią podstawowe wymogi formalne. Przykładowo, w Krakowie co jakiś czas zmniejszało się nieznacznie liczbę koncesji na punkty sprzedaży alkoholu. Takie działanie powoduje, że wszyscy właściciele lokali są zagrożeni, że stracą pozwolenie. To stwarza sytuację silnie korupcjogenną. Liczba punktów sprzedaży alkoholu powinna być dowolnie duża, regulowana tylko prawami rynku.

[close]

p. 7

2.3 Stworzenie e-urzędu Proponujemy większy nacisk na urzędową pracę zdalną – oznacza to brak kolejek i zwiększenie liczby załatwionych spraw za pomocą rozbudowanego, sprawnego e-urzędu – przejrzystej i wygodnej w użyciu witryny internetowej dla mieszkańców. W tym zakresie będziemy wzorować się na rozwiązaniach wdrażanych w Estonii. 2.4 Baza uchwał i przepisów prawnych Kontakt z miastem oraz możliwość wglądu w jego sprawy powinien być maksymalnie ułatwiony. Oznacza to, że dokumenty i instrukcje dotyczące załatwiania spraw mieszkańców powinny być sformułowane w przejrzystej formie, łatwe do wyszukania i najważniejsze - dostępne w Internecie. 2.5 Zmiana godzin pracy urzędów – urzędy otwarte w sobotę Znacznym ułatwieniem dla mieszkańców byłoby wydłużenie czasu pracy urzędów w taki sposób, aby można było z nich skorzystać wieczorem, po pracy, a także w sobotę. Wiązałoby się to z oczywistą oszczędnością zasobów dla interesantów, przewyższającym ewentualne koszty reorganizacji dla pracowników urzędów. 2.6 E-voting Realizacji idei samorządu służyłoby urzeczywistnienie wyrażania głosu mieszkańców w istotnych dla nich sprawach. Proponujemy wdrożenie elektronicznego systemu głosowania w lokalnych referendach i ułatwienie ich wypowiedzi w drodze konsultacji społecznych. W zakresie referendów, warto byłoby zastosować elementy tzw. płynnej demokracji, która umożliwia przekazanie głosu, co sprzyja wyłanianiu lokalnych liderów.

[close]

p. 8

2.7 Oszczędność i innowacyjność Praca jednostek miejskich pochłania spore zasoby, które mogłyby zostać użyte w nieco bardziej oszczędny sposób a część z nich nawet odzyskana. W tej kwestii znacznie odważniej otworzymy się na użycie nowoczesnych technologii. Na przykład poprzez stosowanie paneli solarnych na budynkach miejskich, co pozwoliłyby na oszczędność energii; wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczonych do komunikacji, księgowości oraz procesowania opłat – nawet tych opartych o technologię łańcucha bloków. Pionierskie rozwiązania, obok poprawy efektywności, mogą posłużyć jako narzędzie wizerunkowe dla miasta.

[close]

p. 9

3.Transport Działając pod hasłem „nowoczesnego miasta” przygotowaliśmy szereg postulatów usprawniających komunikację w mieście. Kraków jako miasto zabytkowe i turystyczne boryka się z nadmiernymi zatorami drogowymi, które opóźniają rozwój miasta a dodatkowo są niezwykle uporczywe dla mieszkańców – również z powodu ponadnormatywnej emisji wydzielania spalin. Problem ten jest wynikiem ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta (wąskie ulice) oraz bagatelizowania tego zjawiska przez obecny samorząd. Ponadto bardzo dużym utrudnieniem jest brak miejsc parkingowych, które zapewniłyby mieszkańcom szybkie dotarcie do celu. Sprawne działanie transportu w Krakowie jest dla nas priorytetem, dlatego proponujemy: 3.1 Likwidacja słupków i przywrócenie miejsc parkingowych W ostatnich miesiącach Kraków ogarnęła tzw. „słupkoza”, czyli likwidowanie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania (w sumie 2,6 tys. miejsc) a w ich miejsce stawianie słupków - często w absurdalny sposób, np. blokując możliwość przejazdu osobom niepełnosprawnym na wózkach. W dodatku cała operacja kosztowała miasto ponad 7 mln zł i spotkała się ze słusznym oburzeniem mieszkańców. Niestety zmarnowanych w ten sposób pieniędzy nie da się już odzyskać, ale możemy przywrócić zarówno tym zmotoryzowanym jak i pieszym krakowianom zabraną przez ZIKiT przestrzeń. Słupki, których nie będzie się dało inaczej wykorzystać, przetopimy na pomnik głupoty obecnych władz miasta. 3.2 Wyłączenie sygnalizacji świetlnej w nocy. Sygnalizacja świetlna, która sprawdza się w godzinach szczytu, gdy jest wzmożony ruch na drodze, nie jest konieczna w nocy. Kierowcy czekają na zielone światło, mimo że na skrzyżowaniu nie pojawia się żaden pojazd, oczywiście - poza nim. Regulacja świetlna w nocy może być zastąpiona przez znaki drogowe, które usprawnią ruch, jednocześnie nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla użytkowników

[close]

p. 10

jezdni. W związku z powyższym, proponujemy wyłączenie sygnalizacji świetlnej w godzinach: od 22 do 5 rano. 3.3 Sekundniki na światłach Nowoczesne miasto to takie, które korzysta z nowych technologii. Montaż większej liczby sekundników sygnalizacji świetlnej pozwoli kierowcom nie opóźniać momentu startu po pojawieniu się zielonego światła, dzięki czemu większa liczba samochodów będzie mogła przejechać przez skrzyżowanie. Dodatkowo, samochody będą dojeżdżać z odpowiednio przystosowaną prędkością do świateł, co poskutkuje mniejszym zużyciem paliwa i niższą emisją spalin. 3.4 Buspasy dla samochodów z trójką pasażerów lub więcej Buspasy to niewykorzystana część jezdni, którą mogą przejeżdżać pojazdy komunikacji miejskiej, służby ratunkowe, taxi oraz motory. Proponujemy zwiększyć zakres używania buspasów dla pojazdów przewożących od 3 osób wzwyż. Takie rozwiązanie pozwoli odciążyć zakorkowanie ruchu. 3.5 „Miasto 3D” „Miasto 3D”, to unikatowe rozwiązanie przezwyciężające brak wolnej przestrzeni przeznaczonej do transportu. Nowoczesny Kraków potrzebuje więcej estakad, tuneli oraz parkingów podziemnych. Dodatkowo, bardzo pomocne będą kładki na przejściach dla pieszych. Spowoduje to zmniejszenie punktów sygnalizacji świetlnej przeznaczonej dla bezpiecznego przemieszczania się pieszych, co w konsekwencji prowadzi do szybszego przejazdu samochodów, które nie będą musiały się zatrzymywać. Jednocześnie, jest to rozwiązanie, które zwiększy bezpieczeństwo przechodzenia obywateli przez jezdnię.

[close]

p. 11

3.6 Zaprzestanie wystawiania mandatów przez Straż Miejską za przechodzenie na czerwonym świetle Polskie prawo dotyczące ruchu pieszych należy do jednego z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie. Przechodzień może otrzymać mandat w momencie przechodzenia na drugą stronę jezdni, kiedy ulice są puste. Idąc za przykładem Wielkiej Brytanii lub Norwegii proponujemy, żeby każdy mógł przechodzić na własną odpowiedzialność na czerwonym świetle. Takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie zatorów drogowych oraz usprawni poruszanie się pieszym po Krakowie. Choć władze samorządowe nie mogą zmienić prawa w tym zakresie, Prezydent Miasta, jako zwierzchnik Straży Miejskiej może spowodować, by zakaz stał się prawem martwym, podobnie jak stało się to w Wielkiej Brytanii. Straż Miejska przestałaby wyrabiać tzw. Normy mandatowe i zajęłaby się służbą skierowaną na interes mieszkańców. 3.7 Liberalizacja rynku komunikacji miejskiej Kraków, aby stać się miastem nowoczesnym, potrzebuje dobrze rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej. Chcemy, by była ona przede wszystkim: szybka, najwyższej jakości, a dodatkowo - w przystępnej cenie. Taki efekt można uzyskać tylko za pomocą liberalizacji rynku poprzez wprowadzenie elementu konkurencji. Koszty komunikacji miejskiej są największym wydatkiem dla samorządu. W 2017 roku przeznaczono aż 500 mln złotych na transport zbiorowy w Krakowie. Szacuje się, że samorząd mógłby zaoszczędzić od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, gdyby Kraków otworzył się jeszcze bardziej na prywatnych przewoźników obsługujących poszczególne linie komunikacyjne. 3.8 Ograniczenie strefy płatnego parkowania Zdecydowanie sprzeciwiamy się obecnej polityce miasta, która w ostatnim czasie skierowana jest przeciw kierowcom, a więc w znacznej mierze przedsiębiorcom i konsumentom, którzy stanowią siłę napędową lokalnej gospodarki. W tę politykę wpisuje się ciągłe rozszerzanie strefy płatnego parkowania, które jednocześnie nie jest połączone z budową odpowiednich pod względem pojemności i lokalizacji parkingów park&ride, ani z dostosowaniem infrastruktury i komunikacji miejskiej, która mogłaby zapewnić szybkie poruszanie się po mieście bez

[close]

p. 12

samochodu. Naszym zdaniem nowoczesny Kraków powinien zmniejszać utrudnienia, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy, a więc również kierowcy. Dlatego ograniczymy strefę płatnego parkowania do obecnych granic stref P1 i P2, czyli obrębu Starego Miasta. 3.9 Likwidacja „strefy czystego transportu” na Kazimierzu Po wprowadzeniu SCT obroty restauracji na Kazimierzu spadły o ok. 30%. Krakowianie przestali podjeżdżać do pobliskich punktów gastronomicznych, w których mogli się stołować. Coraz więcej obywateli Krakowa żywi się poza domem, dlatego nie zgadzamy się z decyzją obecnego samorządu, która ogranicza im taką możliwość. Dodatkowo, postawione tam słupki uniemożliwiły mieszkańcom Krakowa robienie zakupów w butikach, korzystanie z pralni lub uczęszczanie do sklepów spożywczych, przez co obroty tamtejszych przedsiębiorców również spadły. Kieruje to mieszkańców do galerii handlowych, gdzie mają możliwość zaparkowania. Mówimy stanowcze „NIE” dla SCT i idącym za tym: korkami, spadkiem obrotów oraz utrudnieniami konsumentów. 3.10 Oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych Zarówno ze względu na bezpieczeństwo pieszych, jak i komfort i efektywność jazdy kierowców, wszystkie przejścia dla pieszych w godzinach nocnych będą oświetlone. 3.12 Zainstalowanie świateł odblaskowych na progach zwalniających Wszystkie progi zwalniające, póki istnieją, muszą natychmiast zostać wyposażone w światła odblaskowe. To zwiększy bezpieczeństwo na drogach i pozwoli kierowcom uchronić swoje pojazdy od uszkodzeń.

[close]

p. 13

4. Rekreacja i czas wolny 4.1. Decentralizacja i konkurencja Wierzymy, że również w zakresie sportu i rekreacji miasto powinno wykazywać się oszczędnością w gospodarowaniu środków miejskich. Dodatkowo, chcemy w większym stopniu otworzyć się na współprace z oddolnymi inicjatywami mieszkańców i organizacji pozarządowych. Proponujemy większy nacisk na wydarzenia i infrastrukturę służącą mieszkańcom na co dzień niż na wielkie, nierentowne przedsięwzięcia. Jednocześnie należy umożliwić poprawę oferty kulturalnej dla mieszkańców - dzięki większej konkurencji instytucji kultury, poprawi się działalności podmiotów komercyjnych. 4.2 „Piwo pod chmurką” Traktujemy mieszkańców poważnie – jako dorosłych i odpowiedzialnych ludzi. Dlatego wprowadzimy możliwości spożycia napojów alkoholowych na szerszych obszarach publicznych, jak np. bulwary wiślane. Straż miejska zamiast wlepiać mandaty za przechodzenie na czerwonym świetle gdy nic nie jedzie, mogłaby patrolować te miejsca i informować policję o ewentualnym niewłaściwym zachowaniu. Wszelkie naruszenia porządku publicznego powinny być w zdecydowany sposób karane, ale nie można przez nieodpowiedzialne zachowania niewielkich grup karać prewencyjnie zakazami znakomitą większość kulturalnych Krakowian. 4.3 Strefa wolnych konopi Używanie substancji takich jak produkty konopne w obrębie eksterytorialnych stref powinno być umożliwione przez miasto. Eksperyment ten w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii służyłby rozwojowi badań nad podobnymi substancjami oraz pomógłby ustawić Kraków w rosnącej grupie miejsc przyjmujących nowoczesną postawę w zakresie polityki narkotykowej. Przykłady Portugalii, Kolorado czy Kalifornii dowodzą zalet zaniechania ścisłej prohibicji narkotykowej.

[close]

p. 14

5. Nauka i edukacja 5.1 Bon edukacyjny Kraków ma niezwykle bogatą historię szkolnictwa, a także wielu uczonych i wynalazców. W ciągu ostatnich lat sektor ten, z powodu populistycznych i niekompetentnych reform nie rozwijał się w sposób prawidłowy. Państwowy system planowania nie wpisywał się w potrzeby uczniów, a także nie niósł za sobą zwiększenia poziomu nauczania i efektywności edukacji. Zamiast tego oferował przerośniętą biurokrację oraz niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania. Naprzeciw tym problemom wychodzi idea bonu edukacyjnego. Jest to program, który na pierwszy plan wysuwa przede wszystkim potrzeby każdego z uczniów. Sprzeciwia się całkowitej ingerencji państwa w system edukacji a rodzicom i młodzieży pozwala realnie decydować o wychowaniu i nauce. Bon jest czekiem na pewną ilość pieniędzy, niemożliwym do wymiany na inne dobra, a realizowanym w dowolnej placówce na potrzeby edukacyjne. Te placówki, do których napłynie większa ilość uczniów, otrzymają więcej pieniędzy. Rodzic ma możliwość wyboru, czy pośle swoje dziecko do szkoły państwowej, czy zrezygnuje z opłat na rzecz tych szkół a w ich miejsce wybierze prywatną placówkę dla swojej pociechy. Program ten pociągnie za sobą oddolne działania promocji dobrych szkół, co korzystnie wpłynie na poziom nauczania w mieście. Wzmocni się autonomia szkoły oraz pozycja dyrektora, jako gospodarza. Nastąpi optymalizacja i spadek kosztów utrzymania. Warto zaznaczyć, iż takie rozwiązanie wzmacnia przede wszystkim rolę rodzica w wychowaniu własnego dziecka, dając mu rzeczywisty wpływ na proces jego nauki. System ten działa już w wielu Polskich miastach, jak np. we Wrocławiu, gdzie pozytywne skutki płyną zarówno dla finansów miejskich, jak i prywatnych. Najważniejszy jest jednak fakt, że ma to pozytywne odzwierciedlenie w kondycji szkół oraz w poziomie nauczania.

[close]

p. 15

5.2 Krakowska Giełda Technologiczna Kraków, jako miasto studenckie, ma niesłychanie duży potencjał naukowy. By go wykorzystać, niezbędne jest wprowadzenie innowacyjnego i odważnego programu, skutecznie zmieniającego oblicze miasta na rynku technologicznym. Tym właśnie jest idea Krakowskiej Giełdy Technologicznej. Jej główne cele to: rozwój alternatywnego, niepaństwowego finansowania wiedzy i technologii oraz optymalizacja projektów badawczych i dostosowanie ich do potrzeb rynku, a co najważniejsze, umocnienie Krakowa jako ośrodka badawczego i rozwój przemysłu nowych technologii w regionie. Istotnym czynnikiem jest także wzmocnienie komercjalizacji wiedzy na rodzimych uczelniach. Spowoduje to zatrzymanie szkodliwego drenażu „mózgów” z Krakowa i Polski. Własność takiej giełdy zaistnieje w formie spółki akcyjnej, wzorowanej na GPW, z – początkowo - dużym udziałem miasta Krakowa. Powstaną piony kierujące działaniami konkretnych rynków czy aspektów giełdy. Będzie to niezwykle istotny pion inwestycji, gdzie na platformie internetowej naukowcy bądź zespoły badawcze wystawią możliwe do przeprowadzenia badania, projekty komercyjne lub techniczne. Inwestorzy współpracując z powyższymi grupami, przekażą im niezbędne środki w zamian za oczekiwane efekty ich pracy. Natomiast pion projektów będzie platformą, gdzie zainteresowani inwestorzy wskażą swoje „zapotrzebowanie” na badania czy projekty techniczne. Bardzo ważny będzie tu także pion infrastruktury, czyli narzędzie, w którym instytucje będą mogły zamieszczać informacje o możliwej do udostępnienia za opłatą infrastrukturze badawczej, jak laboratoria czy warsztaty. Dzięki tym komponentom, współpraca między uczestnikami rynku technologicznego, będzie niezwykle efektywna. Ponadto, przyczyni się to do wzrostu zainteresowania i znaczenia Krakowa w kraju i za granicą, a także do maksymalnego wykorzystania potencjału naukowego uczelni i studentów, dając im możliwość skomercjalizowania swoich planów i pomysłów dzięki inwestorom, co da ogólną korzyść z wymiany dóbr technologicznych.

[close]

Comments

no comments yet