Ročenka 2018/2019

 

Embed or link this publication

Description

Odvaha

Popular Pages


p. 1

KRÁČAME SPOLOČNE ROČENKA + 018/ 2019 SOŠ SV. JOZEFA + > > >  >  > ROBOTNÍKA ODVAHA

[close]

p. 2

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka M ilí žiaci, zamestnanci, priaznivci a podporovatelia našej školy! Máme pred sebou nový školský rok, novú etapu nášho života. Je na nás, či ju využijeme a urobíme výnimočnou. Dobre vieme, že nás v živote nečakajú iba bezproblémové situácie a pohodlie. Často stojíme v pozícii, ktorá od nás žiada rýchle i rozvážne konanie, spojené aj s kúskom odvahy. Byť odvážnym je ľahšie vtedy, ak dôverujem. Postoj dôvery je spojený s odvahou. Vedieť odvážne prijať s pokojom všetko, čo má pre nás Boh pripravené. Život je najväčší dar a každý z nás je povolaný tento dar objavovať a zveľaďovať. Cesta objavovania býva náročná. Vyžaduje si od nás schopnosť zdolávať prekážky, ktoré nám život prinesie. Za dar života by sme mali byť vďační a rozvíjať ho vo všetkých dimenziách, ktoré do nás vložil Boh. Žiť ho vo vzájomných vzťahoch. Využiť čas na vzdelanie a odbornú školy) prípravu do Mgr. Igor Pecha SDB (riaditeľ života. Rozvíjať svoj vzťah s Bohom, primerane zveľaďovať svoje telo a chrániť si zdravie ... Všetko by malo spolu dobre fungovať. To je múd- rosť života, ktorej sa spoločne učíme. Pred rokom sme dostali krásny vzor od- vahy - don Titusa Zemana. V tomto roku mladé dievča Anku Kolesárovú. V čom boli výnimoční? Žili s odvahou to, čo ži- vot priniesol. Teraz sú pre nás príkladom statočnosti a hodní obdivu. Milí naši žiaci, úsilie nás všetkých je v službe Vám, mladým z celého Sloven- ska, aby ste sa dobre pripravili na zod- povedný život. Don Bosco má v našej škole veľkú túžbu: „Vidieť Vás šťastných tu i vo večnosti!“ Na tejto ceste „ KRÁČAME SPOLOČNE,“ preto by sme sa mali navzá- jom podporovať a byť si nápomocní ako v rodine. ✒  Mgr. Igor Pecha SDB 2  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │  2018/2019

[close]

p. 3

ZAMESTNANCI SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA Horný rad: Ing. Pňaček Martin, Lisko Marián, Pilko Peter, Urík Peter, Ing. Pažický Igor, Ing. Krajňák Patrik, Tomáš Ján, Ing. Jurko Radoslav, Ing. Čelko Stanislav, Mgr. Sarnecký Jozef SDB, Bc. Mižák Patrik SDB, Bc. Csambal Peter, Ing. Běhálek Vladimír, Ing. Marec Anton, Mgr. Pecha Igor SDB Stredný rad: PaedDr. Fábian Ján SDB, Kajaba Marek, Olbert Jozef, Mgr. Šebeš Jaroslav, Bc. Drgoň Ján, Lisko Juraj, Mgr. Sventek Michal, Mgr. Gabčo René, Ing. Páleník Róbert, Chovancová Tatiana, Mgr. Bundzel Marián SDB, Mgr. Troskovičová Anna, Ing. Imriška Daniel, Ing. Tvrdá Adriana, Mgr. Albertová Monika, Mgr. Stebnická Darina, Mgr. Kaleta Miroslav, Ing. Puchala Martin, Mgr. Tichánek Ivan Dolný rad: Brodňan Miroslav, Mgr. Behún Rastislav SDB, Kostíková Petra, Kajabová Emília, Ing. Hrúzová Mária, Ing. Funtíková Janka, RNDr. Hrtusová Natália, Dr. Rozmus Tadeusz (člen hlavnej rady saleziánov z Ríma), Ing. Mieresová Petra, Horníková Eva, Ing. Šuštiaková Veronika, Ing. Poliaková Adela, PhD., Mgr. Dubiel Peter HODNOTY ŠKOLY  1 Viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov 2 Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii 3 Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...) 4 Spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov 5 Spolupráca s rodičmi a exallievmi (absolventmi školy) 6 Príjemné a výchovné prostredie POSLANIE ŠKOLY Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.   www.sos.sdb.sk  │  3

[close]

p. 4

Možnosti štúdia, praktickej prípravy SOŠ sv. Jozefa Robotníka zabezpečuje kvalitnú výučbu v troj a štvorročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Podmienkou prijatia do školy je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému don Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia. TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY AUTOOPRAVÁR - MECHANIK  AUTOOPRAVÁR - ELEKTRIKÁR AUTOOPRAVÁR - LAKOVNÍK STOLÁR MURÁR Kód a názov učebného odboru: 2487 H 01 autoopravár - mechanik 2487 H 02 autoopravár - elektrikár 2487 H 04 autoopravár - lakovník 3355 H stolár 3661 H murár Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C Dĺžka vzdelávania a prípravy:  3 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie, výučný list 4  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │  2018/2019

[close]

p. 5

DVOJROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY DOPRAVNÁ PREVÁDZKA  STAVEBNÍCTVO DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA Kód a názov učebného odboru: 3757 L 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava 3659 L stavebníctvo - výroba stavieb 3347 L drevárska a nábytkárska výroba Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A Dĺžka vzdelávania a prípravy:  2 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  maturitné vysvedčenie ŠTVORROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Kód a názov učebného odboru: 3447 K grafik digitálnych médií Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie VZDELÁVANIE V SUČANOCH Výučný list im opäť otvoril dvere do života. Od roku 2008/2009 začalo vyučovanie v ÚVTOS mladistvých v Sučanoch. V priebehu 10-tich rokov bolo zapojených do vyučovania 84 žiakov. 26 ukončilo štúdium v odbore maliar a murár získaním výučného listu. 9 pokračuje v štúdiu, 8 z nich v SOŠ sv. Jozefa Robotníka.   www.sos.sdb.sk  │  5

[close]

p. 6

I. A  stolár, murár Horný rad: Tomáš Ján (MOV), Urík Peter (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Kramár Andrej, Bosík Jakub, Ing. Marec Anton (TU), Balušík Marek, Čadecký Erik, Kopil Patrik, Jirotka Šimon, Mgr. Kaleta Miroslav (VYCH) Dolný rad: Kováč Dávid, Lavko Štefan, Páleš Róbert, Pomahač Jan, Kovalčík Patrik, Bugáň Kristián, Šavel Branislav, Zatlukal Miroslav, Badaň Dominik, Kuchťák Marek, Cigánik Dávid Chýba: Horváth Kevin I. B  autoopravár Horný rad: Hodás Patrik, Marko Vallo, Kubala Michal, Chabada Michal, Poliak Marek, Kubica Roman, Hrkeľ Peter, Holáš Dávid Stredný rad: Pilko Peter (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Neipl Ondřej, Skladaný Dominik, Tkáč Marek, Hýll Matúš, Dávidík Leonard Pavol, Mikula Ľuboš, Mgr. Miroslav Kaleta (VYCH), Ing. Krajňák Patrik (MOV) Dolný rad: PaedDr. Fábian Ján SDB (TU), Ruman Filip, Knapec Denis (I. D), Šramo Patrik, Bolek Miroslav, Brezáni Andrej, Zaduban Peter, Pirošík Andrej, Gažúr Karol, Petreje Rastislav, Kopera Dávid 6  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │ Triedy  │  2018/2019

[close]

p. 7

I. C  autoopravár, stolár Horný rad: Kajaba Marek (MOV), Pilko Peter (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Mgr. Sventek Michal (TU), Pavlech Timotej, Majtán Martin, Kamody Patrik, Maďar Martin, Rogoň Milan, Truchlík Daniel, Patrnčiak Peter, Mgr. Kaleta Miroslav (VYCH), Ing. Patrik Krajňák (MOV) Dolný rad: Čajka Michal, Štrba Marek, Falát Jakub, Rác Lucián, Tomčík Matúš, Uhlárik Samuel, Babiš Ján, Lisko Tadeáš, Ďurčík Dávid, Babušík Ján, Kováč Patrik, Baláž Tomáš I. D  autoopravár Horný rad: Pilko Peter (MOV), Ing. Pňaček Martin (TU), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Očko Erik, Sotolár Jozef, Suran Matúš, Šimunek Matúš, Srogoň Tomáš, Mgr. Kaleta Miroslav (VYCH), Ing. Patrik Krajňák (MOV) Dolný rad: Záň Michal, Švancár Martin, Igľár Dominik (I. B), Borový Peter, Jendrušák Patrik, Chlebík Juraj, Haviar Václav, Harant Erik, Valchar Nikolas, Škorvánek Martin   www.sos.sdb.sk  │  7

[close]

p. 8

II. A  stolár, murár Horný rad: Olbert Jozef (MOV), Urík Peter (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Staškovan Martin, Hodoň Filip, Trnka Damián, Straka Patrik, Macák Oliver, Malík Lukáš, Šupej Tomáš, Letko Adam, Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Dolný rad: Tomáš Ján (MOV), Ing. Puchala Martin (TU), Chrachala Marek, Jahôdka Erik, Kováčik František, Mieres Šimon, Moravčík Filip, Podolinštiak Andrej, Tichák Jozef, Poljak Jakub II. B  autoopravár mechanik Horný rad: Koterec Marek, Vallo Jakub, Tomašov Adam, Funtík Peter, Biras Ivan, Krajčo Daniel Stredný rad: Lisko Marián (MOV), Brodňan Miroslav (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Klunda Patrik, Hric Adam, Imrišek Lukáš, Čibenka Filip, Sedliaček Michal, Šugár Ján, Hanuliak Ján Jakub, Ing. Janka Funtíková (TU), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH) Dolný rad: Tepličanec Tomáš, Sudor Dominik, Uhlárik Peter, Pallo Marián, Odlevák František, Kontrík Martin, Baleja Jakub, Kundrát Dávid, Chrenko Dominik, Vaško Patrik 8  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │ Triedy  │  2018/2019

[close]

p. 9

II. C  autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník Horný rad: Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Lisko Juraj (MOV), Petreje Tomáš, Kozub Michal, Poleč Daniel, Brišák Adam, Záhumenský Martin, Miklušák Andrej, Šimák Juraj, Dauda Filip, Hraboš Tomáš, Mgr. Troskovičová Anna (TU), Ing. Imriška Daniel SDB (VYCH) Dolný rad: Bronček Martin, Fľajs Adrián, Gumulák Lukáš, Badžgoň Roman, Kmec Rastislav, Jaseň Lukáš, Jagelčák Filip, Fábel Dávid, Kurej Patrik, Mgr. Dubiel Peter (MOV), Ondrejčík Ján III. A  stolár, murár Horný rad: Janovič Šimon, Kotrbanec Juraj, Katrenčík Jakub, Kráľovič Ján, Lovíšek Filip, Kún Jakub, Domáň Michal, Zelník Lukáš, Frolo Jakub Stredný rad: Tomáš Ján (MOV), Kajaba Marek (MOV), Olbert Jozef (MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Šimko Adrián, Michalčík Lukáš, Mgr. Stebnická Darina, (TU), Bc. Mižák Patrik SDB (VYCH), Jaššo Tomáš Dolný rad: Sedlák Tomáš, Slúčik Roman, Slíž Ján, Klocháň Marek, Červeň Štefan, Kubošek Patrik, Gazáfi Dominik, Červeňan Andrej, Cvacho Tadeáš, Karásek Simon, Karpiš Lukáš Chýbajúci: Žeriava Branislav, Bugala Matej   www.sos.sdb.sk  │  9

[close]

p. 10

III. B  autoopravár mechanik Horný rad: Pekarovič Jozef, Paluga Peter, Matkovič Peter, Miloš Štrba, Bobko Tomáš, Poľko Tomáš, Hudek Adrián, Hoferica Viliam, Milo Matej Stredný rad: Ing. Pažický Igor (TU), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Lisko Marián (MOV), Brodňan Miroslav (MOV), Čuraj Patrik, Hrkeľ Dušan, Flajs Peter, Hodás Michal, Flajs Filip, Gaňa Lukáš, Duchoň Matúš Dolný rad: Bc. Mižák Patrik SDB (VYCH), Hanák Dominik, Jančiga Erik, Hollý Martin, Bielik Samuel, Strapek Samuel, Janták Juraj, Hušták Kamil, Dišek Dávid, Oleš Matúš, Hužovič Ján Pavol III. C  autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník Horný rad: Ing. Jurko Radoslav (TU), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Kriško Roman, Kvak Samuel, Artim Timotej Márius, Dobroň Roman, Kršjak Martin, Kolibáč Michal, Budzeľ Jakub, Milo Martin, Lisko Juraj (MOV) Dolný rad: Bc. Mižák Patrik SDB (VYCH), Vrbinský Patrik, Hajdúch Filip, Pekár Timotej, Bajcár Lukáš, Homolík Juraj, Cigánik Štefan Blažej, Balog Tomáš, Pjontek Maroš, Ligač Matej, Strýček Šimon, Mgr. Dubiel Peter (MOV) Chýbajúci: Mrenka Matej, Horváth Ján 10  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │ Triedy  │  2018/2019

[close]

p. 11

I. NDŠ  dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba Horný rad: Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Ladňák Miroslav, Gabriš Michal, Mydlo Benjamín, Mgr. Albertová Monika (TU), Solár Jakub, Slovík Dominik, Zaduban Jakub, Ondrašina Marek, Kopunec Šimon, Korpesio Cyril, Hnát Dušan Dolný rad: Šperňák Kristián, Dubéci Branislav, Zajac Slavomír, Záň Ľubomír, Čanecký Adam, Fečo Daniel, Tereštík Lukáš, Žiak Mário, Živčic Jakub II. NDŠ  dopravná prevádzka Horný rad: Ing. Běhálek Vladimír (TU), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Dolník Michal, Gelatka Samuel, Buchta Jaroslav, Kabatiar Andrej, Surový Matej, Holubčík Pavol, Blahunka Tadeáš, Mgr. Kaleta Miroslav (VYCH) Dolný rad: Neščák Adam, Štrba Ladislav, Zaduban Ján, Glovaťák Stanislav, Kuruc Matúš, Fusko Martin, Fujdiak Anton, Kalinin Lukáš   www.sos.sdb.sk  │  11

[close]

p. 12

I. GDM  grafik digitálnych médií Horný rad: Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Fašánok Ondrej, Olšovský Matej, Hájnik Samuel, Duša Dominik, Čaniga Patrik, Žatkuliak Matej, Valo Michal, Dipčár Jakub, Pálfy Nikolaj, Isteník Michal, Mgr. Kaleta Miroslav (VYCH), Mgr. Tichánek Ivan (MOV) Dolný rad: Ing. Mieresová Petra (MOV), Sihlovcová Miroslava, Lesková Júlia, Králiková Eliška, RNDr. Hrtusová Natália (TU), Kubáňová Andrea, Púčeková Mariana, Kráľovičová Terézia, Vavricová Alžbeta, Huláková Silvia, Záborský Maxim, Šperka Radoslav II. GDM  grafik digitálnych médií Horný rad: Mgr. Šebeš Jaroslav (MOV), Mohylák Maroš, Kuloštiak Filip, Istenik Peter, Karpecki Martin, Sestrenek Filip, Šumský Jakub, Dubnička Ondrej, Košša Tomáš, Franček Jozef, Hrabuša Štefan, Hampl Dominik, Grečmal Matej, Kramár Jakub, Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ) Dolný rad: Riša Dávid, Stepek Samuel, Homolík Adam, Oravec Daniel, Ing. Mieresová Petra (MOV), Hodásová Tereza, Puškášová Sára, Klinovská Eliška, Ing. Tvrdá Adriana (TU), Kováč Jakub, Kolčák Samuel, Chovan Matúš, Mičúch Lukáš 12  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │ Triedy  │  2018/2019

[close]

p. 13

III. GDM  grafik digitálnych médií Horný rad: Bc. Mižák Patrik SDB (VYCH), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Poleta Andrej, Bajaník Martin, Koza Samuel, Bačkor Damián, Kramár Jozef, Chovanec Adam, Miške Ján, Jánošík Branislav, Vrábel Michal, Paur Martin, Bc. Drgoň Ján SDB (MOV) Dolný rad: Ing. Mieresová Petra (TU), Václaviková Lujza, Trnková Tatiana, Nemčeková Nikola, Jirotková Júlia, Tkáčová Kristína, Krčmariková Barbora, Mariašová Terézia, Budzeľová Eva Mária, Glovaťáková Monika, Culíková Nina, Belicajová Klaudia IV. GDM  grafik digitálnych médií Horný rad: Brčák Adrián, Juriga Adam, Gavroň Erik, Jurčák Silvester, Baláž Denis, Jurša Šimon, Červeň Jozef Stredný rad: Mgr. Tichánek Ivan (MOV), Mgr. Šebeš Jaroslav (TU, MOV), Mgr. Pecha Igor SDB (RŠ), Feranec Filip, Androvič Bohuš, Schmiester Patrik, Hnáth Daniel, Šimek Vratko, Podstavek Ladislav, Janoviak Lukáš, Bc. Drgoň Ján SDB (MOV) Dolný rad: Pekár Jakub, Matušiska Matúš, Ing. Mieresová Petra (MOV), Hálková Dominika, Pajgerová Michaela, Zbýňovcová Silvia, Potančoková Barbora, Pálfy Timotej, Kováčik Samuel, Kysela Patrik Chýbajúci : Kucharčík Juraj   www.sos.sdb.sk  │  13

[close]

p. 14

Akcie AKCIE POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA V školskom roku sa žiaci zapájajú do akcií organizovaných školou. Každoročne prebieha Študentská kvapka krvi, divadelné predstavenie si pre nás pripravili zabávači z 3T. Naša škola bola tento rok usporiadateľom regionálneho kola súťaže SKILLS Slovakia. Súťažiaci regionálneho kola SKILLS Slovakia Odvaha pomôcť druhým 14  │  SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA  │ Akcie  │  2018/2019 Spestrenie sviatku don Bosca zabávačmi z 3T

[close]

p. 15

POZNÁVACIE AKCIE ŽIAKOV T eoretické vyučovanie je potrebné spájať s praktickými ukážkami, preto sa autoopravári zúčastňujú autosalónu v Nitre a Bratislave, navštevujú podniky Continental v Púchove, metalurgický závod v Dubnici. Exkurzie prebehli na Katedre cestnej a mestskej dopravy ŽU, STK - MIKO, s. r. o. Udržiavajú tak krok s dobou a novými technológiami. Metalurgia v Dubnici nad Váhom Žilinská univerzita Autosalón v Bratislave P oznávanie trendov v dizajne, fotografii a aktuálnych technológií formou odborných exkurzií, prednášok a workshopov pomáha žiakom napredovať v odbore. MONDI SCP Ružomberok Tlačiareň Neografia Martin Workshop FOMEI v škole   www.sos.sdb.sk  │  15

[close]

Comments

no comments yet