Інноваційні розробки КНУТД

 

Embed or link this publication

Description

Буклет

Popular Pages


p. 1

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет технологій та дизайну ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ www.knutd.com.ua 1

[close]

p. 2

ІННОВАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ Інноваційні розробки Київського національного університету технологій та дизайну / Упорядники: В.В. Каплун, Н.П. Мазур, А.В. Курганський, І.В. Єрмоленко. – К. : КНУТД, 2018.– 32 с. Надруковано у редакційно-видавничого відділу КНУТД Адреса: 01011 Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 3 Телефон для довідок: +38044-280-33-68 2

[close]

p. 3

КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-05-12 Інноваційний біометричний комплекс оцінювання тактико-технічних характеристик речового майна Розробники: Курганський А.В., к.т.н., доц., Березненко С.М., д.т.н., проф., Курганська М.М. асп., Єрмоленко І.В., к.т.н., Манойленко О.П. к.т.н., доц. Савченко Б.М., дт.н., проф. Стан готовності розробки. Розроблено комплекс вклю- чає вироби з біометричними пакетами пакетами та програмноаналітичний комплекс. Проводяться спільні дослідження з навчальнонауковим комплексом військової підготовки (Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет оборони України). Права інтелектуальної власності:  Патент України 103936, 2016 р. Куртка з контролем підодягового мікроклімату. Спільна розробка з Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Застосування інноваційної розробки. Проект спрямовано на вирішення проблеми контролю якості, технічної сумісності елементів комплекту бойового екіпірування для підвищення бойової ефективності як окремо взятого бійця, так і підрозділу загалом. Суть і основні характеристики розробки. Розробка і апробація нового комплексного диференційного методу оцінювання комплектів бойового екіпірування військовослужбовців з урахуванням військово-облікової спеціальності та сезонності, дозволить зменшити похибку вимірювання параметрів підодягового та пошарового простору, геометричних параметрів і надають нові наукові дані про механізм його взаємодії з військовослужбовцем. e-mail: knutd@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua 3

[close]

p. 4

Акупресурна устілка Науковий керівник: Первая Н.В., к.т.н., доц., Пруднікова Н.Д., асп., Остапчук І.П. к.т.н., доц. Стан готовності розробки. Розроблена має позитивний експертний висновок лабораторії професійно – трудової реабілітації ДУ «Інститут геронтології АМНУ» № 01/241 від 03.08.2010 р. КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-05-12 e-mail: knutd@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Права інтелектуальної власності:  Пат. 56216 UA, Акупресурна устілка: Остапук О.І (UA), Остапчук І.П. (UA), Остапчук Н.В. (UA), Первая Н.В. (UA), Рогоза Ф.А. (ІТ); КНУТД. – № u 201006449; Заявл. 27.05.2010; Опубл. 10.01.2011р. – 4с. Застосування інноваційної розробки. Використання акупресурних устілок забезпечує пучковий контакт з м’язами та суглобами стопи, що сприяє покращенню кровообігу, а відстані між наповнювачем утворюють повітряні канали, які сприяють повітряобмінним процесам при ходьбі, що забезпечує вентиляцію та необхідні гігієнічні властивості устілки. Суть і основні характеристики розробки. Акупресурні устілки містить з’єднані між собою два шари матеріалу, між якими розташований наповнювач: кісточок плодових рослин, переважно кизилу, вишні тощо. Шари акупресурної устілки виконані з натуральної шкіри, текстильного матеріалу чи поєднання натуральної шкіри з штучною або текстильним матеріалом відповідає вимогам до матеріалів, що застосовуються у взуттєвому виробництві. Акупресурну устілку вкладають в середину будь-якого взуття, при цьому верхній шар матеріалу, під впливом тепла стопи та навантаження тіла людини формується по профілю виступоутворюючих елементів. Устілка може бути також поєднаною із взуттям. 4

[close]

p. 5

Поліпропіленові хірургічні, бактерицидні нитки Науковий керівник: Цебренко М.В., д.т.н., проф. КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Стан готовності розробки. Розроблені технологічні умо- ви та технологічний регламент. Права інтелектуальної власності:  Патент України 69373, 2012 р. Спосіб отримання бактерицидних хірургічних монониток;  Патент України 70412, 2012 р. Композиція для отримання ниток з антимікробними властивостями;  Патент України 72805, 2012 р. Композиція для отримання ниток з антимікробними властивостями. Застосування інноваційної розробки. Розроблені вітчизняні хірургічні поліпропіленові нано- наповненні мононитки повністю заміняють зарубіжні аналоги і використовуються в хірургії, для зашивання ран та виготовлення сітчастих імплантатів, нитки проявляють високий бактерицидний ефект, мають підвищенні механічні та маніпуляційні властивості. Орієнтовна вартість: 60 грн./кг Суть і основні характеристики розробки. Інноваційність розробки полягає у використанні бактерицидних нано- добавок. Такими добавками є наносрібло, нанесене на нанокремнезем, що дозволяє значно зменшити кількість срібла та уникнути токсичної дії іонів срібла. Також, бактерицидний ефект ПП монониткам надають вуглецеві нанотрубки та комбінація нанотрубок з полігексометеленгуанідинхлоридом. В лабораторії КНУТД перше проведені наукові дослідження та розроблена технологія виробництва вітчизняних хірургічних бактерицидних поліпропіленових монониток з високими маніпуляційними та механічними властивостями. Враховуючи незначну кількість нанодобавок, що вводяться в розплав на стації формування, вартість таких ниток є на рівні вартості ниток із звичайного поліпропілену. 5

[close]

p. 6

Електропровідний волокнистий матеріал Науковий керівник: Редько Я.В., к.т.н., доц. КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Стан готовності розробки. Розроблена лабораторна технологія отримання електропровідного волокнистого матеріалу, отримані зразки електропровідних волокнистих матеріалів. Права інтелектуальної власності:  Патент України 63656, 2011 р. Спосіб отримання електропровідного волокнистого матеріалу;  Патент України 65164, 2011 р. Спосіб отримання електропровідного волокнистого матеріалу;  Патент України 46021, 2009 р. Застосування способу отримання електропровідного волокнистого матеріалу як способу отримання текстильного нейтралізатора зарядів статичної електрики;  Патент України 102413, 2013 р. Спосіб отримання електропровідного волокнистого матеріалу. Застосування інноваційної розробки. Виготовлення військового одягу, що має антистатичні властивості; обігріваючого одягу для військовослужбовців; спеціального одягу для захисту від електромагнітних полів, антистатичного та армуючого додавання до тканин і полімерів, як текстильний нейтралізатор зарядів статичної електрики. Суть і основні характеристики розробки. Вперше розроблено спосіб отримання електропровідного волокнистого матеріалу з використанням нанотехнологій, який дозволяє зберігати достатню стійкість до мокрого та сухого тертя забарвлених волокнистих матеріалів, забезпечити питому електропровідність волокнистому матеріалу і відмовитись від використання вуглецевих та металізованих волокон. Питома електропровідність (см/м) - 1 · 10 –2 ÷ 1 · 103 . Отримання електропровідних волокнистих матеріалів з використанням нанотехнологій за гетерокоагуляційним механізмом фарбування, як процес, розроблено вперше і в Україні не має аналогів. За кордоном відомі достатньо складні процеси отримання подібних електропровідних текстильних і волокнистих матеріалів. Орієнтовна вартість: 600 грн./кг. Зразки електропровідного волокнистого матеріалу 6

[close]

p. 7

Магнітний волокнистий матеріал КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua Науковий керівник: Редько Я.В., к.т.н., доц. Стан готовності розробки: Розроблена лабораторна те- хнологія отримання магнітного волокнистого матеріалу, отримані зразки магнітних волокнистих матеріалів. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Застосування інноваційної розробки. Виготовлення захисного одягу різного типу для військовослужбовців, покриття для бронежилетів, а також чохлів та покривал, як для постійного, так і для швидкого тимчасового екранізування технічних пристроїв або персоналу від мікрохвильового випромінювання. Суть і основні характеристики розробки. Вперше розроблені магнітні текстильні матеріали, намагніченість насичення яких складає 2 ÷ 10 А∙м2/кг. В результаті застосування такої технології, покращуються техніко-економічні показники готових волокон, знижуються технологічні витрати та їх собівартість Захисні властивості запропонованих магнітних тканин засновані на інтенсивному поглинанні мікрохвиль наночастинками магнетиту. Отримання магнітних волокнистих матеріалів різного сировинного складу з використанням нанотехнологій за гетерокоагуляційним механізмом фарбування, як процес, розроблено вперше і не має аналогів. Орієнтовна вартість: 1000 грн./кг. Зразки магнітного волокнистого матеріалу web-site: www.knutd.com.ua 7

[close]

p. 8

Волокнисті матеріали з антибактеріальними та фунгіцидними властивостями Науковий керівник: Гараніна О.О., к.т.н., доц. КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Стан готовності розробки. Розроблена технологія отри- мання антибактеріальних та фунгіцидних волокнистих матеріалів, отримані дослідні зразки. Права інтелектуальної власності:  Патент України 57136, 2011 р. Спосіб обробки волокнистих матеріалів. Застосування інноваційної розробки. Виготовлення військового одягу з бактерицидними і фунгіцидними властивостями, який може бути використаний також в надзвичайних ситуаціях та медицині. При використанні текстильних матеріалів з цими властивостями досягається захист людини від зовнішньої інфекції, знижується ризик виникнення інфекційного процесу на шкірі за рахунок аутогенного інфікування і уривається передача інфекції в зовнішнє середовище. Орієнтовна вартість: 700 грн./м.п. Суть і основні характеристики розробки. Вперше розроблено спосіб отримання бактерицидних волокнистих матеріалів шляхом отримання барвника на волокні із заданими бактерицидними властивостями, який дозволяє зберігати достатню стійкість до мокрого та сухого тертя забарвлених волокнистих матеріалів і має пролонговану дію. Розробка суттєво розширює асортимент текстильних матеріалів спеціального призначення (наприклад, понизити ризик епідемій). Введення препарату з антимікробною та фунгіцидною дією в процесі опорядження волокнистих матеріалів можливе на сучасних підприємствах текстильної промисловості без суттєвої зміни технологічного оформлення. Волокно без обробки Волокно з використанням препарату 8

[close]

p. 9

КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Білизна для поранених, які знаходяться на лікуванні у відділеннях травматології та опікових центрах Розробники: Власенко В.І., к.т.н., с.н.с. Супрун Н.П., д.т.н., проф. Ващенко Ю.О., асист. каф. Стан готовності розробки. Отримані дослідні зразки. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Застосування інноваційної розробки. Використання виробів під час лікування поранених у відділеннях травматології та опікових центрах. Суть і основні характеристики розробки Розроблено спеціальна конструкцію нижньої частини білизни для лежачих хворих, яка передбачає зміну ширини по лінії талії та роз'ємні частини на передній половині. Для виготовлення виробу використано трикотажні полотна. Запропонована конструкція білизни полегшують процес одягання та знімання одягу, що спрощує роботу медичних працівників та осіб, які доглядають за хворими, а також відповідають певним гігієнічним вимогам. Орієнтовна вартість: 350 грн./од. 9

[close]

p. 10

Текстильні матеріали для захисту органів дихання людини від негативного впливу навколишнього середовища КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 Розробники: Защепкіна Н.М., д.т.н., проф. Терентьєва Н.Р., асп. Стан готовності розробки. Отримані дослідні зразки, проведено лабораторні дослідження на відповідність до вимог. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Застосування інноваційної розробки. Виготовлення виробів технічного, медичного призначення, засобів індивідуального захисту органів дихання. Суть і основні характеристики розробки. Виготовлено принципово новий вид текстильного матеріалу для респіраторного захисту органів дихання людини в умовах забруднення навколишнього середовища, який має високі гігієнічні властивості, комфортність та зручність при експлуатації, забезпечує вищій рівень захищеності органів дихання людини в порівнянні з іншими засобами респіраторного захисту. Орієнтовна вартість: 25 грн./од. тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Виготовленні експериментальні зразки 10

[close]

p. 11

Спортивний костюм для поранених, які пересуваються на інвалідному візку Розробники: Супрун Н.П., д.т.н., проф. Мархай М.А., ст. викл. Ващенко Ю.О., ас. кафедри КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 Стан готовності розробки. Отримані дослідні зразки з успішними випробуваннями, проведеними серед інвалідів – спинальників. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Застосування інноваційної розробки. Виробництво одягу для людей з травмами хребта, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, лікувальні та реабілітаційні заклади для хворих з порушеннями опорно-рухового апарату. e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Суть і основні характеристики розробки. Спеціальний спортивний одяг, виготовлений з урахуванням потреб інвалідів, людей з травмами хребта. Конструкція і підбір матеріа- лів розробленого спортивного кос- тюму враховують зміни тілобудови людини після травми хребта, фізіо- логічні особливості організму, викликані хворобою, особливості умов експлуатації виробу. Куртка розширена до низу, трапецієподіб- ної форми, пілочки є довшими за спинку – для надання одночасно зручності у пересуванні та естетич- ного вигляду під час перебування людини у інвалідному візку. З боку пілочки та спинки встановлені вен- тиляційні отвори, спинка утеплена. На нижній частині рукава з ліктьово- го боку в місцях, які найбільше кон- тактують із колесами інвалідного візка при самостійному пересуванні інваліда, зроблено вставку із зносо- стійкого текстильного матеріалу. Брюки із завищеною посадкою ви- робу на фігурі, передні половинки брюк мають защипи для збільшення об’єму, кишеня знаходться у шві. Задні половинки не мають серед- нього шва, підкладка – із м’якого ви- сокосорбційного трикотажу. В Украї- ні аналогів немає. Орієнтовна вартість: 550 грн./од. 11

[close]

p. 12

Чохол теплоізоляційний для військового термосу або фляги КНУТД Розробники: Супрун Н.П., д.т.н., проф. Василенко В.М., асп. Стан готовності розробки. Отримані дослідні зразки з успішними випробуваннями. Суть і основні характеристики розробки. Використання для індивідуальної військової амуніції спеціально сконструйованих чохлів з теплоізоляційним шаром для термосів або фляг. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Орієнтовна вартість: 95 грн./од. Застосування інноваційної розробки. Додаткове оснащення військового спорядження. вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Чохол з теплоізоляційним шаром 12

[close]

p. 13

Взуття післяопераційне (реабілітаційне) Розробники: Супрун Н.П., д.т.н., проф. Щуцька Г.В. к.т.н., доц. Василенко В.М., асп. Пономаренко Т.В., асп. КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 Стан готовності розробки. Отримані зразки для дослід- ної використання в умовах виробничого центру ДВНЗ ККЛП. Права інтелектуальної власності:  Патент України 88979, 2014 р. Багатошаровий матеріал для верху взуття. Застосування інноваційної розробки. Для реабілітації після травм і оперативного втручання на суглобах переднього відділу стопи, при травматичних пошкодженнях стоп. Орієнтовна вартість: 450 грн./пара e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Суть і основні характеристики розробки. Післяопераційне (реабілітаційне) взуття має конструкціютрансформер. Створена конструкція взуття призначена для хворих з відкритими ранами стопи. Взуття фіксується на нозі за допомогою застібки «велькро» по тильній поверхні стопи. П’яткова частина закрита, що допомагає стопі в меншій мірі ковзати, присутня спеціальна устілка з урахуванням індивідуальних потреб хворого. Верх взуття виготовлений з нового текстильного матеріалу, який при потовиділенні стопи витягує вологу і покращує внутрішній простір у взутті, також завдяки своїм лікувальним властивостям матеріал верху має бактерицидні властивості. Матеріал верху, з якого виготовлене взуття має хорошу повітропроникність, отже, стопа матиме гарну терморегуляцію. Багатошаровий матеріал дозволяє отримати формостійкий, повітропроникний, комфортний у експлуатації з бактерицидними властивостями матеріал для верху взуття, що забезпечує розширення його функціональних можливостей. Взуття післяопераційне для хворих з відкритими ранами та опіками стоп. 13

[close]

p. 14

Комплект захисного одягу пожежника «МЕРКУРІЙ» Розробники: Колосніченко М.В., д.т.н., проф. Полька Т.О., к.т.н., доц. Васильєва І.В, к.т.н., доц. КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Стан готовності розробки. Отримані дослідні зразки з успішними випробуваннями. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Застосування інноваційної розробки. Комплект призначений для захисту пожежника від впливу небезпечних і шкідливих чинників середовища під час гасіння пожеж та проведення аварійнорятувальних робіт, що відповідає першому рівню експлуатаційних властивостей. Суть і основні характеристики розробки. Визначено склад пакету матеріалів, конструктивні та технологічні параметри виготовлення комплекту забезпечують: - комфортні умови праці пожежника при експлуатації в діапазоні температур від мінус 30 до 50С; - захист пожежника під час перебування в умовах підвищених температур довкілля до 180 С та дії теплового потоку щільністю до 10 кВт/м2 протягом 300 с; - захист від проникнення води та розчинів поверхнево-активних речовин у підодяговий простір; - захист від короткочасного (до 5 с) теплового випромінювання, що еквівалентно контакту з відкритим полум'ям (щільність теплового потоку 80 кВт/м2); - своєчасне відведення тепла з підодягового простору; - видимість пожежного в умовах обмеженого освітлення; - високі ергономічні показники; - захист від механічних впливів розривального та стираючого характеру; - естетичний зовнішній вигляд пожежника. Орієнтовна вартість: 9000 грн./комплект 14

[close]

p. 15

Черевики для військовослужбовців із завищеними берцями (літні) КНУТД вул. НемировичаДанченка, 2, м. Київ, Україна 01011 тел./факс: +38 (044) 280-16-03 e-mail: nds@knutd.com.ua web-site: www.knutd.com.ua Розробники: Гаркавенко С.С., д.т.н., проф. Обрізан В.А., к.т.н., доц. Стан готовності розробки. Отримані дослідні зразки з успішними випробуваннями. Права інтелектуальної власності:  Підготовка подання заявки на одержання патенту України на винахід. Застосування інноваційної розробки. Військове, формене, спеціальне, туристичне взуття. Суть і основні характеристики розробки. Вперше в Україні у взутті для військовослужбовців застосовані новітні матеріали: гідрофобна шкіра, мембрана GORE-TEX®, двошарова кольорова підошва, яка співпадає по кольору з камуфляжною формою військових, ортопедична устілка, яка сприяє, циркуляції повітря у внутрішньому просторі взуття. Розроблена конструкція взуття має високі гігієнічні та ергономічні властивості, при виготовленні взуття використані сучасні матеріали, завдяки яким можливе тривале використання взуття при підвищених температурах (до +40 С°). Черевики з завищеними берцями модель 80 1. Матеріал деталей верху: натуральна шкіра збільшеної товщини з гідрофобною обробкою. 2. Берці і клапан : 1000D Cordura Multicam. 3. Підкладка: потовідводяща, ізносостійка, дубльована з поролоном. 4. Підносок: термопластичний матеріал товщиною 1,8-2,0. 5. Жорсткий задник: термопластичний матеріал товщиною 1,8-2,0, який забезпечує надійне утримання ступні і перешкоджає вивиху ноги. 6. Корозійна стійка фурнітура, забезпечує швидку шнурівку. 7. Підошва: двошарова, виготовлена із зносостійкого ТЕП: нижній шар монолітний; проміжний – пористий, ударопоглинаючий, амортизуючий система SHOCK ABSORBER. 8. Вкладна устілка: ортопедична з формованим ложем ступні. Орієнтовна вартість: 1200 грн./пара 15

[close]

Comments

no comments yet