ValdemarsviksBladet september 2018

 

Embed or link this publication

Description

Gratistidning sedan 1992 i Valdemarsviks kommun med omnejd som kommer ut en gång per månad.

Popular Pages


p. 1

BValalddeemt arsviksNr9/2018 21september2018 ÅR - Sedan 1992 - Samhällsinformation Valdemarsviks kommun sidan 2, 3 och 4 LB Lack – Lars Blomkvist sidan 18 YXNINGEN Vi hjälper dig att starta ditt eget företag! Vi ger dig kostnadsfri rådgivning och nyttiga kontakter i uppstarten. Välkomna att boka ett möte! Kontakta oss: 0703-80 99 30 info@ekubator.se Nu utför vi även beställningstrafik för företag, föreningar och privatpersoner med turistbussar. anders@ringarums.se • 0121-340 46 Turistcenter i Valdemarsvik AB | Storgatan 16 | 615 30 Valdemarsvik | 0123-121 81 | info@valdemarsviksbladet.se

[close]

p. 2

HELA DENNA SIDA ÄR SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN VALDEMARSVIKS KOMMUN Häng med på Inspirationskväll 2018! Cykelglädje på Ringgården! Valdemarsviks kom- mun tillsammans med Valdemarsviks Sparbank bjuder dig som företagare 8 nov 18:00-21:30 och anställd till en kväll med utmärkelser och föreläsning på temat ”förnyelse och förändring”. Kvällen syftar till att inspirera, ge kunskap och nätverka. Ellinor Persson och Mark Levengood leder oss genom Inspira- tionskvällen, där vi får utforska vårt mod Mark Levengood Foto: Stellan Herner och våra inställningar, mingla och njuta av maten. Vill du delta? Anmäl dig via webbformulär: bit.ly/inspirations- kvall2018. Men skynda på – antalet deltagare är begränsat. En nyinköpt parcykel sprider rörelseglädje på Ringgårdens äldreboende. I samband med Östgötadagarna invigde Ringgården sin nya parcykel som ger de boende möjlighet att cykla tryggt och säkert tillsammans med personalen. Cykeln köptes in i juli med stöd av den lokala Röda Korskretsen samt företagare i Ringarum. – Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till vår nya cykel! Den betyder så mycket, säger Mi Carlsson, enhetschef på Ringgårdens äldreboende. Biblioteket tipsar! Bokkafé den 9/10, kl 13:00 Vammarskolans elevutställ- ning 1-27/10 IT-vecka 8-14/10 Mer aktiviteter hittar du på vår hemsida! Nästa näringslivsträff Valdemarsviks kommun och lokala näringslivet träffas varje månad för att diskutera aktuella frågor. Nästa träff hålls 26 sep den 26/9, kl 8:30 på 8:30 Ringarums värdshus. Dopning – ett hot mot idrott, samhälle och hälsa 5Jonas Karlsson, sportjournalist, och Johan Öhman, antidopningsnätverket PRODIS, föreläser om dopning. Den 7 november diskuterar vi dopning tillsammans med Jonas Karlsson, sportjournalist, och Johan Öhman, antidopningsnätverket PRODIS. Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Dopning är ett stort samhällsproblem, uppskattningsvis finns det 100 000 missbrukare av dopningspreparat i Sverige. Onsdag den 7 november ägnar vi kvällen åt ämnet tillsammans med två föreläsare med stort engagemang för ren idrott. Sportjournalisten, författaren och TV-profilen Jonas Karlsson är en av två föreläsare. Han har ägnat många kröninkor åt idrottens etik och moral och föreläser om fusk och gråzoner inom idrotten. Deltar gör även Johan Öhman, folkhälsochef i Kristinehamns kommun och projekt- samordnare i anti- 7 novdopningsnätverket PRODIS. Han har skrivit en rapport 18:30-20:30 om doping vid Luleå Tekniska Universitet och före- läser om dopning, kosttillskott och skeva kroppsideal. Tid och plats Onsdag 7 november, klockan 18:3020:30 i Valdemarsviks Folkets hus, biografen. Fri entrè. Välkomna!

[close]

p. 3

HELA DENNA SIDA ÄR SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN VALDEMARSVIKS KOMMUN Tårtkalas med oljetema Den 31 augusti avslutade de fem medarbetarna från vår arbetsmarknadsenhet saneringsarbetet i Flatvarp, eftersom behovet av resurser minskade i saneringens slutskede. För att framföra kommunledningens tack bjöds hela enheten på tårta. – Den 6 augusti frågade jag er chef Richard Olovsson om vi kunde skicka medarbetare till saneringsområdet. Redan dagen efter inledde ni arbetet. Det imponerade stort, sa Kommunchef Monika Hallberg i sitt tacktal till Bengt Söderhagen, Jan Palmgren, Jonny Jansson, Lars Ukne Johansson och Alexander Lindén. Saneringsarbetet har nu avslutats för hösten. Kontroller kommer att ske under våren för att undersöka om ytterligare insatser är nödvändiga. Hallå där… Caroline Hedvall ny sektorchef i kommunen! Kommunens demensteam ger råd och stöd I Valdemarsviks kommun finns nu ett särskilt demensteam som ger råd och stöd till drabbade och deras anhöriga. Demenssjukdom blir allt vanligare och i Sverige drabbas ca 24 000 personer årligen. Statistiskt sett motsvarar det att ca 20 valdemarsviksbor insjuknar i någon sorts demenssjukdom varje år. Demens är ett samlingsnamn för många olika tillstånd som har det gemensamt att hjärnans funktioner påverkas, och att tillståndet försämras med tiden. Hur och i vilken grad man påverkas varierar mycket, liksom hur länge man kan vara självständig i sin vardag trots sjukdomen. Hur kan vi upptäcka demens? Vanliga tecken på demens är att minnet försämras, och att det blir svårt att hitta i sin omgivning, hålla ordning på datum och hitta ord. Men demenssjukdom kan också yttra sig genom svårigheter att komma sig för att göra saker eller svängningar i humöret. Vilken hjälp finns att få? Även om demenssjukdom inte går att bota idag finns hjälp att få. Hjälp som, om den sätts in i tid, ger den sjuke möjlighet att bevara sin förmåga att klara sig själv längre. Foto: Pexels Exempelvis finns det läkemedel som lindrar symtomen i en del fall. Det finns också tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen, så som olika sorters minnesstöd. Det finns också stöd att få från kommunen både för den som blivit sjuk och för de närstående. Men innan man kan få hjälp behöver rätt diagnos ställas. Kontakta demensteamet! Misstänker du att allt inte står rätt till med dig själv eller en närstående kan du alltid ta kontakt med demensteamet, ett samarbete mellan kommunen och regionen. Demensteamet svarar på dina frågor och lotsar dig vidare om det behövs. Du når demensteamet genom att ringa kommunens växel eller genom e-post till demensteam@valdemarsvik.se. Vad är ditt uppdrag? Jag är ny sektorchef för barn, ungdom och arbetsmarknad. I korthet handlar det om att tillsammans med mina medarbetare utveckla våra förskolor, grundskolor och gymnasie- och vuxenutbildning. Du har bara jobbat i några veckor – men vad är dina första intryck? Jag har besökt flera förskolor och skolor och tydligt känt den stolthet som finns. Det pågår ett mycket bra arbete inom exempelvis förskolan med normer och värden. Även inom grundskolan finns ett stort engagemang för eleverna och deras lärande. Jag har också sett de satsningar som gjorts för nyanlända som gett goda resultat. Vad är ditt mål för verksamheten? Min målbild är att våra unga kommuninvånare ska få förstklassig utbildning och stå väl rustade inför framtiden, med en hög ämneskunskap och social kompetens. Hur är du som chef? För mig är det viktigt att vara delaktig i det arbete som sker ute på enheterna. Jag vill arbeta nära rektorer och medarbetare, men också lyssna på elever och vårdnadshavare för att få så bra underlag i beslutsfattandet som möjligt. En bra skola skapar vi tillsammans.

[close]

p. 4

HELA DENNA SIDA ÄR SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN VALDEMARSVIKS KOMMUN Vi ses på Instagram! Följ en ny medarbetare varje vecka på instagramkontot #jobbaivaldemarsvik 3Avkopplande att äta lunch i Möjligheternas Trädgård. Det är en trädgård som vi bygger upp som är öppen för allmänheten. I projektet arbetar personer som ska närma sig arbetsmarknaden. /Susanne, projektledare 3Bakom framgångsrika chefer står framgångsrika medarbetare. Vi har på våra förskolor över 60 medarbetare som är de viktigaste personerna för oss. Här är de. /Sabina, verksamhetschef för förskolorna 4På plats på Torrö. Här sanerar sex nyanlända. De har fått i uppdrag att hjälpa till med saneringen och gör ett fantastiskt arbete. Varje sten torkas noggrant. /Helena, kommunikations- strateg 4Jag och min kollega Annelie hanterar större delen av kommunens fordonsflotta. Jag har även hand om schemaläggning, logistik, fordonsbeställ- ningar med mera. /Thommie, fordonsansvarig Nya ledningsnät för bättre miljö Renovering av ledningsnäten för vatten, av- lopp och dagvatten är ett ständigt pågåen- de arbete inom kommunen. Nu inleds ar- bete på Berghemsvägen i Valdemarsvik. Såväl vattenledningar som ledningar för avloppsvatten och dagvatten kommer i förekommande fall att bytas ut. Berghemsvägen avstängd dagtid Foto: Pexels Arbetet inleds under vecka 37 och beräknas att vara avslutat under vecka 42. Fram till dess kommer Berghemsvägen vara avstängd kl 07.00-16.00 under vardagar, vilket medför att bilar inte kan passera. Övrig tid kommer vägen att vara öppen för trafik. – Renoveringsarbetet är viktigt eftersom vi, genom ett förbättrat och utbyggt dagvattennät, kan minska flödet av överskottsvatten till avloppsreningsverken. Det medför i sin tur mindre miljöpåverkan, både vad gäller kemikalieförbruk- ning som energiåtgång, säger Per-Åke Johansson, arbets- ledare Vatten och Avlopp i Valdemarsviks kommun. Gusum nästa! Planering för det fortsatta arbetet med byte av vattenrör och ledningar pågår. Nästa område på tur är Egnahemsvägen/Stationsvägen i Gusum där arbetet inleds i början av 2019. Brev till berörda fastighetsägare med mer information skickas ut i god tid innan arbetet påbörjas. Motverka fallolyckor! Vecka 40 arrangerar Socialstyrelsen den nationella kampanjen ”Balansera mera” 2 okt 8:30-11:30 för att uppmärksamma fallolyckor. – Välkommen till Sjöhuset den 2 oktober för att prova cirkelträning, äta frukost med oss och lyssna till olika före- läsningar. Allt är kostnadsfritt, berättar Emelie Nisu, folk- hälsoutvecklare i Valdemarsviks kommun som genomför evenemanget i samarbete med Vårdcentralen (Region Östergötland), Hälsobruket och Räddningstjänsten. Läs mer om programmet på www.valdemarsvik.se/fallolyckor. 3Det är viktigt att trivas på jobbet och ha ett gott samarbetsklimat med kollegor. När jag kom tillbaka från semestern satt denna lapp på mitt skrivbord. Att ta hand om varandra är viktigt. /Angelica, socialsekreterare Nyttja båtskrotspremien! Funderar du på att skrota din gamla båt? Fram till 31 december finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning. Besök www.batskroten.se för mer information om premien och vad som ingår.

[close]

p. 5

Nu finns jag på Storgatan 4, Vångströmshuset. Jag erbjuder olika slags massage, hudvård och kroppsbehandlingar. Då jag oftast är uppbokad med kunder så har jag öppet salongen för tidsbokning, köp av produkter och presentkort tisdagar 16-18 eller vid skylt ute. Välkomna! 070-672 61 83 eklundensspaochrelax.se bokadirekt.se FB: Eklundens Spa & Relax Oktober- konsert i Lofta kyrka Lofta Församling Söndag 7 oktober kl. 18.00 Marco Lind, Anette Danielsson - gitarr, fiol och sång Söndag 14 oktober kl. 18.00 Damkören Ta ton och Aron Nilsson Söndag 21 oktober kl. 18.00 Akiko Watanaby - orgel Söndag 28 oktober kl. 18.00 Önskekonsert Björn och Anette Danielsson samt Aron Nilsson Vid alla tillfällen blir det programpresentation kl. 17.30. Välkomna! Vi vill tacka alla medlemmar och andra sympatisörer för att ni i valet gett er röst till vårt parti. Tack också alla ni som genomfört ett oerhört fint valarbete med samtal på gator och torg och genom dörrknackning runt om i kommunen. Styrelsen för Valdemarsviks Socialdemokrater/ Arbetarekommun Jag finns nu på Storgatan 51 samma hus som Sofielunds Blomsterhandel Ny adress - samma kompetens Jag hjälper till med hela eller delar av redovisningen så att du kan fokusera på att driva och utveckla ditt företag. Hör av er så hjälper jag er med det! Butik, showroom eller kontor? I våra tre lokaler på Storgatan erbjuds fina möjligheter. Vi kan anpassa dem efter just ditt företags behov, t ex genom vårt samarbete med arkitekter som bistår med intressanta förslag på lösningar. Kom och titta på lokalerna och känn in atmosfären i Valdemarsviks mest centrala läge. Ring oss på 0123-106 10 så berättar vi mer och visar lokalerna. Välkommen! 5

[close]

p. 6

Vårdcentralen Valdemarsvik informerar Nu har sommaren övergått till höst och vi hälsar alla våra patienter välkomna, både ”gamla” och ”nya”. Vi finns här som vanligt för er alla vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00. Vi passar på att presentera våra specialister i allmänmedicin: • Ulrika Ringborg-Klensmeden • Göran Granström • Charlotte Schlyter-Masreliez • Marcin Wojciechowski • Andras Könyves Vi välkomnar också vår senast anställda läkare Olga Deusheva Utbildningsläkare: • AT-läkare Arvid Olofsson • Underläkare Mohamed Mohamud Muqtar Våra sjuksköterskestyrda mottagningar inom diabetes, blodtryck, inkontinens, sårvård, medicinsk fotvård, tobaksavvänjning finns som vanligt, ring tidsbokningen för information, telefon: 010- 105 92 90. Charlotte Kettle Vårdcentralschef Telefon: 010-104 46 57 E-post: charlotte.kettle@regionostergotland.se Om du vill förnya recept, hämta sjukintyg, läsa din journal eller avboka tid för bokat besök och har tillgång till internet kan du komma i kontakt med oss på adressen www.1177.se 6

[close]

p. 7

Vårdsamverkan Valdemarsvik - Vårdcentralen arbetar i nära samarbete med Valdemarsviks kommun med att utveckla och förbättra vården för dig! Under hösten kommer arbetet att fokuseras på: Nära vård – Vi som bor i vår kommun har alla långt till närmaste sjukhus och du som behöver vård av en sjukhusspecialist måste åka många mil. Eftersom vi är en kommun där var tredje invånare är 65 år och äldre betyder det stora påfrestningar för många. Även för de yngre skapar det problem med upprepad ledighet eller ordnad barnomsorg för att komma till sjukhus. Därför ser vi som en stor vinst för alla om en kvalificerad vård av olika professioner kan ges på hemmaplan. Lika vård – Att skapa ett vårdcentrum är en förutsättning för att säkerställa en nära och jämlik vård. Med stöd av dagens teknik kan kvalificerad vård i livets olika skeden ske med hjälp av alla slags specialister inom sjukvården. Vårdplatser – Under flera år har det funnits en närsjukvårdsplats på Vammarhöjden där vårdcentralen har haft mandat för inläggning vid särskilda behov och för svårt sjuka patienter. I projektarbetet ingår att utöka den platsen till flera sängar och därmed säkra upp tryggheten för alla invånare inom kommunen. Folkhälsoarbetet – Vårdcentralen har gemensamt med kommunen anställt en folkhälsoutvecklare som aktivt arbetar med att förebygga ohälsa inom kommunen. Ska det lyckas är samverkan mellan vårdcentralen och öppen förskola, mödravård, barn-, elev- och ungdomshälsan samt kommunens alla delar av socialtjänst viktig. Husprojekt – Region Östergötland genomför nu, tillsammans med Valdemarviks kommun en detaljerad förstudie om hur Vammarhöjden ska omvandlas till ett vårdcentrum. Ett modernt vårdcentrum kan bli en intressant och attraktiv arbetsplats där vi kan erbjuda en kvalificerad sjukvård och rehabilitering för alla som söker och behöver oss, både gammal och ung. vågar välja Målning © Sara Åman 7

[close]

p. 8

Nu har vårlökarna kommit, fint sortiment av olika påskliljor, narcisser och tulpaner bland annat. Vi har öppet även i höst och har tomater och grönsaker länge än. Vi fyller även på med inredning, krukväxter och höstblommor. Se mer på Instagram: @grytshandelstradgard Beställ era sorgbinderier hos oss, vi levererar i hela kommunen. Ring 0702-804 798 eller maila oss så ringer vi upp. info@grytshandelstradgard.se Öppettider september och framåt. (Vi har öppet fram till jul) Söndag, måndag, tisdag STÄNGT Onsdag 10-15 Torsdag-Fredag 10-18 Lördag 10-13 Träna för att bli äldre! ÄR DU 65+ OCH SUGEN PÅ ATT BÖRJA TRÄNA? ONSDAG 3/10 KL 13-14 STARTAR VI EN GRUPP FÖR NYBÖRJARE. Vi träffas under tre onsdagar och får prova på olika träningsformer där vi tränar kondition styrka, balans och smidighet. ALLA kan vara med, oavsett tidigare erfarenhet av träning. Var och en tränar efter egen förmåga. Kostnad endast 200 kronor Du anmäler dig på info@halsobruket.se eller tel 0708-407 357 Du hittar oss i Sjöhusets lokaler i Valdemarsvik. Varmt välkommen till oss! Mer info finns på vår hemsida www.halsobruket.se Telefon 0771-100 333 8

[close]

p. 9

Lammlådor och lammskinn från Ämtöholms Gård Vi erbjuder nu lammlådor för bokning från våra närproducerade lamm. Beräknad leverans från oktober/november. Priset på lådan baseras på lammets slaktvikt och är 133,00:-/kg. Vi erbjuder tre olika styckningsalternativ. Passa nu på att boka för att få ett högkvalitativt och närproducerat lammkött i din frys! Vi säljer även lammskinn i olika färger! Hälsningar Philip och Eleonor Wiik-Hansen 0730-933 956 • philipwh@hotmail.com KARBASEN Kök och Catering Vi lagar mat från grunden och använder ekologiska och närproducerade råvaror. Passa på! Köp 10 st matkuponger för 700 kr och få den 11:e gratis! - gäller endast vid hämtning av matlådor - Lunch alla dagar - äkvle.n1a1v.3hä0m-1tn4i.n0g0- Catering till fester och arrangemang Smörgåstårtor, mackor, sallader och specialkost Välkomna hälsar Evelyn! 073- 824 76 48 Storgatan 72 ∙ Valdemarsvik 9-20ALLÖAPDPAEGTAR Helgens prisbomb Helgens prisbomb Helgens prisbomb Helgens prisbomb Känn dig som hemma! Helgens prisbomb 16 90Delidisken Nygammal produkt /hg tillbaka! Torparkorv SP Chark Sverige Manuell disk för ost, fisk, kött och deli. Vi grillar och bakar 7 dagar i veckan Helgens prisbomb Gäller fre 21/9-sön 23/9 SALLADSBAR GOTT & NYTTIGT! Butikspackat 39 /kg Färsk Fläskfilé Sverige Gäller fre 21/9-sön 23/9 FÄRDIGA SMÖRGÅSAR Vammar Köpcenter Valdemarsvik Telefon 0123-196 90 Delikatess 0123-196 96 FISKDISKEN FÄRSK FISK VARJE VECKA! (Från tisdagar) www.hemkop.se Följ Hemköp på Facebook! www.facebook.com/Hemkop HÖSTREA! ÅRETS SISTA BESÖK, PASSA PÅ... NYA - BEG DEMO SKOLMASKINER VI BYTER IN DIN GAMLA, ÄVEN DEFEKTA! Folkets Hus, Valdemarsvik Tisdag 25/9 kl 1030-1730 Lunchstängt 1330-1400 Välkomna! Service utföres på alla fabrikat! Håkans Symaskinsbutik - mer än 25 år i branschen - Rågången 71, Norrköping 011-28 76 60, 070-763 43 71 www.hakanssymaskinsbutik.se KLIPP UT OCH TA MED - GÄLLER 25/9 2018 • 300 kr i rabatt på symaskinsservice • Trådlåda erhålles utan kostnad vid köp av ny eller beg. symaskin VÄRDE 349:- 9

[close]

p. 10

ÖPPET HUS Lördag 6 oktober 10-15 Vi firar 90-årsjubileum! Fika & korv • Kunskapstest • Give aways Välkommen! - en mänskligare värd - Nyproducerade fräscha hyresrätter på Övre Norrbacka Vi lagar skador på stora däck! ÖPPET ALLA VARDAGAR 07.00-17.00 BBookkaa ttiidd ppååee::llllaaeettrrvviippddååaattbbeeeellrr..gg00ss11vv22uu00ll--kk11..00dd22aa11cc00kkppaarrttnneerr..ssee 90ÅÅttvviiddaabbeerrggss VVuullkk AA 11992288--220011ÅÅ88RR DDääcckk •• FFäällggaarr •• HHjjuulliinnssttäällllnniinngg •• RReeppaarraattiioonneerr •• VVuullkknniinngg BB Lägenheterna har öppen planlösning med stora balkonger, helkaklat badrum och klinker i kök. De är utrustade med diskmaskin, micro, handdukstork, tvättmaskin och torktumlare. Uthyres På gården Fågelvik finns 2 rok, 58 kvm med stallplats. 3.500:-/månad Belyst ridbana och ridhus. För visning och information ring 0123-510 90 info@fogelvikfastigheter.se www.fogelvikfastigheter.se Resor med avresa från Valdermarsvik och utmed E22 Östergötlands största utbud av Julmarknadsresor med shopping! Nu 100kg shoppingvikt på alla 3 och 4 dagars - Rostock 3 dagar - Stralsund 3 dagar - Berlin 4 dagar - Lübeck 3 dagar - Prag 6 dagar - Schwerin 3 dagar - Kiel 3 dagar - Bremen 4 dagar - Tallin 4 dagar - Rüdesheim 6 dagar Kroatien 4/10, 17/10 MÄSSRESOR Bak och Choklad ..................................13/10 Syfestivalen............................... 26/10. 27/10 Allt för Hälsan..............................9/11, 10/11 Stockholm Food and Wine........9/11, 10/11 KRYSSNINGAR 390:390:390:390:- SorrentoCapri Birka kryss....7/10, 4/11, 19/11, 26/11, 11/12 425:Kielkryss 3D...........................................26/10 1390:Polen Kryss ...................................4/11, 2/12 1290:- SHOPPINGRESOR 20/10 Sri Lanka Stockholm...............13/10, 27/10, 10/11, 1/12 250:Rostock 2D (Ringarum).....5/11, 19/11, 26/11 1090:Ullared 1D.......................... 28/9, 31/10, 28/11 260:Ullared 2D ..............................................29/10 1335:Jul på Liseberg 2D...................... 25/11, 5/12 1150:Rolandz på Rondo 2D.............................6/10 2975:- 14/11 Kyrkängsvägen 1, Ringarum. Tel. 0121-30 300 • info@ringarums.se • www.ringarums.se Öppettider: Måndag – fredag 09.30-17.00 10

[close]

p. 11

Lång säsong i år igen! Vi har öppet varje dag t.o.m. söndag 4 november! September kl. 9-17 Oktober-4 november kl. 9-16 Utöver vår goda á la carte-meny finns Veckans Rätt, vardagar 11.30-14.00 Köttet från Bjursund & Glada Utegrisar Kom och lyssna på inspirerande AnnaLena Scott Stil- & Färgrådgivare Måndag 15 oktober kl 18.30 En god smörgås och kaffe/te serveras under kvällen 150:Föranmälan: 0123-300 87 eller cafekartorp@gmail.com Välkomna! Pia Wahlman med flitig personal Vid E22 södra infarten Valdemarsvik 0123-300 87 OpKåTVOäBrdEsRhFuEseSt T LÖRDAG 6 OKTOBER Ta på dig tyrolerhatten och kom på Ompa Ompa-fest med schlagermusik & allsång. Vi serverar buffé med wienerschnitzel, bratwurst, pommes, brezel & andra godsaker. Baren är såklart fylld med den perfekta oktoberölen. Musik: CoverCompagniet Tid: kl. 19-01 (buffé serveras från kl. 19.30) PRIS: 199 kr/person Bordsbokning på telefon/SMS: 076-138 94 07 VÄLKOMMEN! Hundfrisör Hundpensionat 0733-799 562 Ringarum www.helenashundtrim.se VAD HÄNDER HÄR? JORDBRUKARDAG 22 SEPT. med slaktdjursbedömning kl. 10-14 vid Bjursunds Slakteri i Valdemarsvik. Slaktdjursbedömning av nöt klockan 10-11. Utlottning av presentkort och köttlåda på starttalongen cirka klockan 12. Massor av aktiviteter för hela familjen; Utställning, fwörsäljning av maskiner, serviceföretag samt förnödenheter. Grålleklubben med veterantraktorer, ponnyridning och café Kårtorp säljer kaffe, bröd & varmkorv. Möjlighet att slipa knivar/kvarnsatser, lerduveskytte och hoppborg för alla barn. FÖRELÄSNINGAR 26 SEPT. Folkets Hus, Valdemarsvik, kl. 18.00. Temat är Skogen och viltet i balans. Johan Frisk, ansvarig för skogs- och viltförvaltning i Södra, tipsar om hur man får en balans mellan tillgången på foder i skogen och klövviltstammarnas storlek. Martin Jeppson, viltförvaltare på Holmen, berättar om hur man kombinerar skogsproduktion och höga viltstammar. Jägarförbundet talar om viltet som en resurs. Föranmälan senast 24/9. Läs mer: www.valdemarsvikssparbank.se Företagsrådgivare Roger Edström, Valdemarsviks Sparbank och kossan Rosa. 11

[close]

p. 12

telefon: 0123- 21 000 fa Hej alla glada kunder! Slutet på september och hösten närmar sig sakta men säkert. Vi vill tacka alla våra kunder för en fantastisk sommar! Värmen ställde ju till det på många plan, men har man gillat å bada så har det ju varit tacksamt. Grillsäsongen uteblev ju, men det går fortfarande att grilla tycker vi! Nu börjar säsongen också ta slut för våra Gusumkokta kräftor, men misströsta inte! Vi har fryst in så att vi gott och väl klarar oss ända till nästa säsong så ni kommer att kunna köpa kräftor hela året! Men ett par veckor till har vi nykokta i alla fall. Alla vi i personalen önskar er en fin vecka och Välkommen hem till oss! VispgräddeHelgKLIPP-46% RABATT –gäller fre-sön-v38! 8ªICA. 2,5 dl. 36% VarmkorvHelgKLIPP med Ica Kort-44% RABATT-gäller fre-sön v38! 30ªICA. 360g 2 st Ord.pris 12,90 Spara 5,90 Gäller vecka 38 HelgKLIPP med Ica Kort-39% RABATT-gäller fre-sön v38! Blåbär STORPACK 22ªICA Basic. 500g. Frysta Ord.pris 26,90 st Spara 23,80 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38 PotatiskroketterHelgKLIPP med Ica Kort-53% RABATT-gäller fre-sön v38! 8ªICA. 800g Ord.pris 35,90 Spara 13,90 Max 2 köp/hushåll Gäller vecka 38 HelgKLIPP med Ica Kort-43% RABATT-gäller fre-sön v38! Kaviar STORTUB 25ªSvennes. 300g 2 st Ord.pris 16,90 Spara 8,90 Max 2 köp/hushåll Gäller vecka 38 Utförsäljning av innevarande lager-40-49% RABATT! Jord, bark, mull, gödsel mm 89ªICA Garden. 50 liter 5 st Ord.pris 21,90 st Spara 18,80 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38 Värdekupong! Klipp ut och ta med till butiken! 37% RABATT! Potatis/ Rotfruktsgratäng 30ªICA. 800g. Färsk 2 st Ord.pris 29,90-34,90 st Spara 60,50-85,50. Res för slutförsäljningGäller vecka 38 Värdekupong! Klipp ut och ta med till butiken! 37% RABATT! Hamburgerbröd + korvbröd 30ªKorvbrödsbagaren. 8pack/10-pack Ord.pris 23,90 st. Spara 17,80 Gäller vecka 38 Ord.pris 47,80 Spara 17,80 Gäller vecka 38 12

[close]

p. 13

Öppet alla dagar 9-21 acebook.com/icabirgersson NYKOKTA NYKOKTASnart börjar denna Kräftsäsong lida mot sitt slut men än så länge kokar vi och räknar med att koka hela September så passa på att köpa Nykokta ett tag ! 329ª 399ªGusumkokta kräftor Gusumkokta JUMBOkräftor /kg /kg Samma goda hemliga receptI msåendaavnti1ll9gå3n1g! OBS! Reservation för begränsad tillgång - ring gärna innan för aktuellt lager då efterfrågan är stor! 0123 - 21 000 UtförsäljningSnart är det dags för Älgjakten och då börjar vi stycka Älg! 30%Innevarande lager av vilt Viltkött, älg, råddjur, hjort. Res. för slutförs. Gäller vecka 38-39 Extra Billigt med Ica kort -25% RABATT! Hamburgare 30ªICA. Färska. 360-452g RABATT Tillfälligt KLIPP-48% RABATT! Gouda/ Edamerost 39ªArla. Storbit. ca 1,2 kg /kg Ord.pris 74,90 kg Spara 35,90/kg. max 2 köp/hushåll Gäller vecka 38-39 Tjock GrillkorvExtra Billigt med Ica kort -31% RABATT! 37ªLithells. Storpack. 960g Passa på ,kolla priset-38% RABATT! Kambensspjäll 4990Butikstyckade. Tunna. Sverige /kg Ord.pris 79,90 kg Spara 30ª / kg Gäller vecka 38-39 Extra Billigt med Ica kort -42% RABATT! Räksallad/Skagenröra 28ªICA. 200g 2 st Ord.pris 39,90 Spara 9,90 Gäller vecka 38-39 Extra Billigt med Ica kort -50% RABATT! Champinjoner skivade ICA Basic. 450g. Färskfrysta 12902 st Köp 2 Betala för 1! Champinjoner skiv.450g 2 st 12,90 Ord.pris 12,90 st Spara 12,90 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38-39 Ord.pris 52,90 Spara 15,90 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38-39 Bredbar PastejExtra Billigt med Ica kort -50% RABATT! 1190ICA. 200g 2 st Köp 2 Betala för 1! Ord.pris 11,90 st Spara 11,90 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38-39 Ord.pris 23,90 st Spara 19,80 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38-39 Extra Billigt med Ica kort -39% RABATT! Hamburgerdressing + Hackad gurka 22ªICA. 230g + 575g Ord.pris 35,80 Spara 13,80 Max 1 köp/hushåll Gäller vecka 38-39 13

[close]

p. 14

Det händer i Valdemarsvik 2018-09-22 Golftävling MaterialMännen, Waldemarsviks golfbana, Lövdalen, Gryt kl. 9 Dans till Holens, Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 19-23 Jordbrukardagen, Bjursunds slakteri, Valdemarsvik kl. 10-14 2018-09-25 Föreläsning: Provinsialläkarberättelser, Gryts Bygdegård, Gryt kl. 19 2018-09-30 Torpvandring med Gusums hembygdsförening, Gusum kl. 13 2018-10-03 Höststädning och röjning, Hembygdsgården, Björkudden, Gryt kl.10 2018-10-05 Teater: Madame flod Återkomsten, Långrådna Bygdegård, Valdemarsvik kl. 19 2018-10-06 Golftävling Värmeslaget, Waldemarsviks Golfbana, Lövdalen, Gryt kl. 10 2018-10-09 Föreläsning: Solveigs salong, Gryts bygdegård, Gryt kl. 19 2018-10-14 Höstrustningsdag, Hembygdsberget, Ringarum kl. 12-15 2018-10-15 Lars Kasselstrands välgörenhetskonsert, Valdemarsviks kyrka kl. 16 & 19 OBS! Bägge föreställningarna utsålda 2018-10-18 Höströjning/-städning, Gusums Hembygdsförening, Gusum kl. 9 TIPSPROMENADER 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 2018 Tipspromenad Västertryserum kl. 9.30-10.30 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 2018 Tipspromenad Banvallsstugan, Valdemarsvik kl. 10-11 30/9, 7/10, 14/10, 2018 Tipspromenad Fyrudden, kl. 9.30-10.30 VANDRINGAR MED KORPEN 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 2018 Banvallsstugan, Valdemarsvik kl 9 FOTBOLL Herrar div. 4 Östra: Valdemarsviks IF Grännäs IP, Valdemarsvik 30/9 kl. 13.00 Åby IF Herrar div. 5 Mellersta: Gusums IF Dalängen, Gusum 29/9 kl. 13.00 Kisa BK Herrar div. 6 Östra: Ringarums IF Ringvallen, Ringarum 22/9 kl. 13.00 Kättinge IF 29/9 kl. 13.00 IK Österviking Dam, div. 4B: Ringarums IF Ringvallen, Ringarum 23/9 kl. 16.00 Hjulsbro IK LOPPIS Folkan Loppis Folkets Hus, Gusum 2018-05-05--2018-12-21. Öppet fredagar kl. 12-15 BINGO 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 2018 Trym-Bingo, Långrådna Bygdegård kl. 18.40 UTSTÄLLNINGAR Spektrummet, Valdemarsviks Bibliotek, Valdemarsvik Lisbeth Karlsson. Blandat 2. Konstutställning. Öppettider: Mån-tors kl. 10-18, fre kl. 10-17, lör kl. 11-13 2018-09-03--2018-09-29 Vill du läsa mera om evenemangen eller hitta flera så gå till hemsidan: www.visitostergotland.se/sv/valdemarsvik/pa-gang/ Med reservation för felskrivning och programändringar STORGATAN 1 NYÖPPNING/KUNDKVÄLL Tisdag 25/9 kl. 18.30 20% på ALLA varor i butiken! Dam- & Herrkläder, Inredning m.m. Ingen föranmälan krävs, alla är välkomna! - MODEVISNING UNDER KVÄLLEN - Handla i vår WEBSHOP www.idassystersofie.se Ni hittar oss på FB & Instagram. 14 Folkan Bio Gusum Den största kulturscenen i kommunen Film, Opera, Konserter och Konstprogram BIO UNGA ASTRID 7 år, 80 kr 125 min Söndag 23 september kl.18.30 JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN 80 kr Onsdag 3 oktober kl. 19.00 Lördag 13 oktober kl. 17.00 ALPHA Söndag 14 oktober kl. 18.30 11 år, 80 kr 97 min Fredag 21 september kl. 19.00 VENOM 80 kr ENSAMMA I RYMDEN 7 år, 70 kr 83 min Fredag 5 oktober kl. 19.00 Söndag 7 oktober kl. 18.30 Söndag 23 september kl. 15.00 PETTSON OCH FINDUS - STIEG LARSSON - MANNEN SOM LEKTE MED ELDEN FINDUS FLYTTAR HEMIFRÅN 80 kr 11 år, 80 kr, sv. text 99 min Lördag 6 oktober kl. 15.00 Fredag 28 september kl. 19.00 Söndag 14 oktober kl. 15.00 Söndag 30 september kl. 18.30 SMALLFOOT 7 år, 70 kr Söndag 30 september kl. 15.00 Söndag 7 oktober kl. 15.00 KOMMANDE FILMER: Lyrro, Halloween, Girl In The Spider's Web, Halvdan Viking KONST PÅ BIO CANALETTO OCH VENEDIG I KONSTEN 140 kr 90 min Måndag 24 september kl. 19.00 CARAVAGGIO EN DRÖMUTSTÄLLNING 140 kr 90 min Måndag 8 oktober kl. 19.00 KONST: Hitler versus Picasso, Näckrosor av Monet DOKUMENTÄR: LIVE PÅ BIO CLIFF RICHARD LIVE: 60TH ANNIVERSARY TOUR 170 kr, 2 tim 30 min inkl. paus Bohemian Rhapsody Fredag 12 oktober kl. 21.00 Med reservation för ändringar. Kenneth 070-629 64 37 Folkets Hus 070-640 21 92 Bokning/förköp: www.folkanbiogusum.se Söndag 30 september 15:00 Smallfoot 18:00 Trädgårdsgatan Söndag 7 oktober 15:00 Pettson & Findus 18:00 Goliat Söndag 21 oktober 13:00 Knattefilm: Sagoland 15:00 Christopher Robin & Nalle Puh 18:00 Lyrro Söndag 28 oktober 15:00 Halvdan Viking 18:00 Slender Man Bio Valdemarsvik ∙ Folkets Hus ∙ Valdemarsvik www.biovaldemarsvik.se

[close]

p. 15

Lördag 22 september 18:00 Musik vid helgsmål i Ringarums kyrka. ”Vem kan spela förutan vind”. Duo Olivia & Lydia, klarinett och fagott. Gruvebäck, Hallingfors. Söndag 23 september 11:00 Gudstjänst i Gusums kyrka. Kyrkokören sjunger. Gruvebäck, Hallingfors. 11:00 Mässa i Gryts kyrka. Risberg, Stenhammar. 15:00 ”Hela kyrkan sjunger” i Valdemarsviks kyrka. Valdemarsvik-Gryts kyrkokör, Lenas drängar, Hans-Åke Landqvist och Anne Karlsson, trumpet, Sven-Erik Larsson, gitarr och Lars-Åke Carlsson, dragspel. Risberg, Stenhammar. Tisdag 25 september 12:30 Dagledigträff i Ringarums församlingshem. ”Musik från vita duken” med Crusellkvintetten. Lunch, kaffe och lotteri. Anmälan till Mari Stridh Johansson 0121-307 75 senast fredag 21 september. Torsdag 27 september 18:30 Andrum i Ringarums kyrka. Risberg, Toftgård. Söndag 30 september 11:00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Risberg, Lindquist. 11:00 Mässa i Ringarums kyrka. Viskören sjunger. Karlqvist, Toftgård. 15:00 Musikgudstjänst i Tryserums kyrka. Sofia kapellkör från Sofia församling i Stockholm sjunger under ledning av Erik Berglund. Risberg, Lindquist. Tisdag 2 oktober 12:00-14:00 Sopplunch i Ringarums församlingshem. Drop-in, soppa, bröd, kaffe och kaka 20 kr. 14:00 Dagledigsamling i Valdemarsviks församlingshem. Klassisk gitarr med Marco Lind. Kaffeservering och lotteri. Torsdag 4 oktober 17:30 Gud & spagetti i Ringarums kyrka. Gudstjänst för hela familjen med efterföljande mat i församlingshemmet. Alla välkomna! Söndag 7 oktober 11:00 Mässa i Gusums kyrka. Risberg, Toftgård. 11:00 Mässa i ung ton i Tryserums kyrka. Gruvebäck, Lindquist. 15:00 Gudstjänst i Gryts kyrka. Risberg, Lindquist. Kyrkmöte. 18:00 Stugmöte hos Kristina Bergnehr, Mon Långrådna. Torsdag 11 oktober 18:30 Andrum i Ringarums kyrka. Kerstin Johansson, Marie Hallingfors. Lördag 13 oktober 10:00-12:00 Barnloppis i Valdemarsviks församlingshem. Söndag 7 oktober 11:00 Mässa i Östra Eds kyrka. Dubbla körer, skördeauktion. Helg, Lindquist. 11:00 Musikgudstjänst i Ringarums kyrka. ”Lovpsalms-gudstjänst” Kyrkokören, Viskören sjunger. Skördefest, auktion och kaffe i församlingshemmet. Risberg, Hallingfors. 15:00 Musikcafé i Valdemarsviks församlingshem. Valdemarsvik-Gryts kyrkokör, Madeléne Ottosson, sång, Anne Karlsson, trumpet, Magnus Larsson, fiol. Tisdag 16 oktober 12:00-14:00 Sopplunch med andakt i Valdemarsviks församlingshem. Drop-in, soppa, bröd, kaffe och kaka 20 kr. Andakt i andaktsrummet 12:00. 12:00-14:00 Sopplunch i Gusums församlingshem. Drop-in, soppa, bröd, kaffe och kaka 20 kr. Torsdag 18 oktober 18:30 Veckomässa i Ringarums kyrka. Risberg, Hallingfors. Med reservation för ev. ändringar För mera information besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum En idrottsrörelse i förändring! Valdemarsviks kommun, SISU Idrottsutbildarna och Östergötlands Idrottsförbund inbjuder till dialog och en intressant utvecklingskväll för idrottsföreningar i Valdemarsviks kommun. Hur förbereder sig din förening inför framtidens utmaningar? Vilka utvecklingsbehov finns och vad behöver din förening för stöd för att lyckas med verksamheten? Häng med på resan mot framtidens idrott! Idrottsrörelsen håller på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential. http://www.strategi2025.se/ Målgrupp: Förtroendevalda, ungdomsansvariga, ungdomssektionen, unga ledare och aktivitetsledare/tränare. Datum: torsdag 27 september Tid: kl.18.00-20.30 Var: Funkishuset i Valdemarsvik Kontaktpersoner: Fredrik Törnborg, fredrik.tornborg@valdemarsvik.se alt. 076-103 42 60 Kjell Storm, kjell@sisu.nu alt. 0705-08 88 57 Anmälan: Senast 24/9 till kjell@sisu.nu OBS! Meddela vid anmälan om eventuella allergier Välkommen! 15

[close]

Comments

no comments yet