РП-2018

 

Embed or link this publication

Description

План роботи школи

Popular Pages


p. 1

ПОГОДЖЕНО педагогічною радою (протокол № 5 від 30 серпня 2018 року) 1 ЗАТВЕРДЖЕНО директор ТОНРЦ І.Я.Король

[close]

p. 2

2 2.1. ПЛАН РОБОТИ ЗАКЛАДУ У 2018/2019НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ. 2.3.1. С Е Р П Е Н Ь № НАЗВА ЗАХОДУ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 1 ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ. «Готовність закладу до нового навчального року». 2 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. Забезпечення організованого початку нового навчального року: уточнення та погодження робочого навчального плану; уточнення контингенту учнів по класах; створення необхідних умов для навчання і виховання дітей-інвалідів; складання графіків чергування; ведення шкільної документації, особових справ учнів; акти готовності навчальних кабінетів; підсумки проведення літнього оздоровлення учнів; результати перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях школи. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Дотримання техніки безпеки та вимоги охорони праці в школі. РОБОТА РАДИ ШКОЛИ 3 1. Звіт голови Ради закладу про роботу навчального закладу за минулий навчальний рік. 2. Підсумки літнього оздоровлення та відпочинку учнів. 3. Затвердження та узгодження річного плану роботи закладу та навчальних планів на 2018-2019 н.р. 4. Розгляд та затвердження структури навчального року. 5. Вибори членів Ради школи, розподіл обов’язків. 6. Планування роботи Ради школи. РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 4 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Оформити інформаційну поличку (нормативні документи, підручники на поточний навчальний рік, бібліотечка науковопедагогічної літератури тощо). Виставка «Сучасний урок: який він?» Випустити методичний бюлетень про особливості нового навчального року та проблеми, які має розв’язати педколектив. Дати зразок планування роботи МО. Оформити виставку публікацій учителів школи у фахових періодичних виданнях. Продовжити поповнення «Педагогічної скарбниці» в методкабінеті. 5 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ. «Вплив стресу на ефективність професійної діяльності, здоров’я учнів і педагогів; методи їх подолання». ЗАСІДАННЯ ШКІЛЬНИХ МО: МО вчителів початкової школи. Тема: Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення». МО вчителів природничо-математичного циклу. Тема: «Форми роботи вчителів МО в контексті сучасних нормативно-правових ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень ВІДПОВІДАЛЬНІ Король І.Я. заступники директора з навчальної та виховної роботи Директор Мокрицька З.М. Король І.Я. Радецька З.С. Городецька Г.З. Хаблюк О. Є. Радецька З.С. Радецька З.С. Щеснович В.В. Городецька Г.З. Члени МР Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Члени МР Савіцька О.Р. Близнюк О.Я.

[close]

p. 3

освітніх документів. Реалізація змісту шкільної освіти в умовах впровадження її нових стандартів». МО вихователів початкової школи. Тема: «Особливості організації та планування навчально-корекційної та реабілітаційної роботи на 2018/2019 н.р.». МО вчителів художньо-естетичного циклу. Тема: «Вивчення пояснювальної записки до навчальних програм, методичних листів, інших інформативних документів». МО вчителів психофізичної реабілітації. Тема: «Аналіз роботи МО за 2018/2019 н.р. Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2018/2019 н.р.». МО вчителів гуманітарного циклу. Тема: «Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах компетентнісного підходу». МО класних керівників. Тема: «Організаційно – методичні аспекти роботи на новий навчальний рік». МО вихователів старшої школи. Тема: «Вступне засідання». 2.3.2. В Е Р Е С Е Н Ь № НАЗВА ЗАХОДУ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 6 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. Виконання плану заходів з організованого початку навчального року: забезпечення учнів підручниками, навчальними програмами; організація харчування учнів; організація чергування працівників; комплектування класів, груп, розподіл навчальних кабінетів, аналіз розкладу уроків; соціальний захист учнів; організація медичної реабілітації вихованців; організація роботи факультативів, гуртків, секцій; робота соціального педагога, психолога та логопеда. САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 7 Проведення шкільної медико-педагогічної комісії по набору учнів на 2018/2019 н.р. Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень Серпень ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Вересень Вересень ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇМЕДПРАЦІВНИКІВ 8 Провести семінарське заняття: «Загартування і його значення для здоров’я дитини. Профілактика ГРВ». САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА 9 Прочитати лекцію для педагогічного колективу та батьків: «Особливості диференційного підходу до проблеми порушення статики та кінетики у дітей з ДЦП». СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 10 ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ День Знань. День класного керівника та вихователя. Ціннісне ставлення Урочиста лінійка, присвячена початку нового 2018/2019 навчального року. особистості до Урок духовності на тему: «Моя Україно! Ти мати єдина… ». суспільства і держави 11 Ціннісне ставлення особистості до Затвердження плану роботи патріотичного клубу «Юний патріот». Вересень Вересень 01.09 До 03.09 3 Буковська І.Б. Кадобна Л.Б. Ференц Т.В. Лучка М.В. Іванська Л.І. Менько О.О. ВІДПОВІДАЛЬНІ Директор Проців Л.І. Гелета Г.А. Радецька З.С. Гелета Г.А. Проців Л.І. Щеснович В.В. Метіль О.М. Мокрицька З.М. Петрович О.М. Адміністрація, педагог-організатор

[close]

p. 4

4 суспільства і держави 12 Ціннісне ставлення ТИЖДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене!»: особистості до – тематична хвилинка інформації «Крізь терни перешкод до волі і Незалежності»; суспільства і держави – інтелектуально-пізнавальна гра «Я люблю Україну» для учнів 6-8 класів; – урок державності (з елементами квесту) «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться, живе»; – гра-мандрівка (для учнів 9-11 класів) «Лабіринтами боротьби за Незалежність»; – флеш-моб «Україна – це ми». 13 Ціннісне ставлення до Загальношкільні батьківські збори, перевибори ради школи. сім’ї, родини, людей 14 Ціннісне ставлення до ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ «Увага! Діти на дорозі!»(за окремим планом). себе 15 Ціннісне ставлення до Загальношкільна учнівська конференція: себе, до держави – підсумки роботи учкому за 2017/2018 н.р. та завдання на новий 2018/2019 навчальний рік; – вибори активу учкому; – основні положення статуту ТОНРЦ, правила поведінки учнів. 16 Ціннісне ставлення до Класні учнівські збори: себе – підсумки роботи за минулий навчальний рік та завдання на наступний; – вибори класного активу. 17 Ціннісне ставлення до ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ (за окремим планом) себе 18 Ціннісне ставлення Посвята в калинчата «Єднаймось в гроно калинове». особистості до суспільства і держави 19 Ціннісне ставлення День Миру особистості до – тематична хвилинка інформації «Безцінне слово –Мир,страшне слово–війна»; суспільства і держави – година спілкування «Світове щастя неможливе без миру на Землі»; – конкурс стріт-арт на асфальті «Хай завжди буде мир»; – створення коллажу «Моє серце тобі,Україно!» (для учнів 5-х класів); – флеш-моб «Сонце миру над Україною». 20 Ціннісне ставлення Всеукраїнський день бібліотек особистості до культури Бібліотечна година: «Посвята в читачі». та мистецтва 21 Ціннісне ставлення до Екскурсії у краєзнавчі та історичні музеї міста та області. себе 22 Затвердити плани гурткової та виховної роботи. 23 Ціннісне ставлення до Виявлення та взяття на облік дітей, схильних до правопорушень, дітей-сиріт, учнів із багатодітних і себе малозабезпечених сімей. 24 Наради з вихователями, класними керівниками: 03 – 09.09 03.09 10 – 16.09 до 15.09 до 15.09 21.09 21.09 28.09 Протягом року 01 – 14.09 до 15.09 01-03.09 Метіль О.М. Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Адміністрація школи Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Класні керівники Вчителі фізкультуриЩеснович В.В. педагогорганізатор вихователі МО вихователів молодших класів, педагог-організатор МО вихователів старших класів Щеснович В.В. педагог-організатор Бібліотекар вихователі класні керівники Класні керівники вихователі Щеснович В.В. Щеснович В.В. соціальний педагог Мокрицька З.М. вихователі Щеснович В.В.

[close]

p. 5

25 Ціннісне ставлення до праці. – функціональні обов’язки вихователів, класних керівників; – коректування планів роботивихователів, класних керівників; – організація чергування вихователів,учителів та учнів школи. Організувати єдиний санітарний день у школі РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 26 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ.Оформити поличку «Наш досвід». Випустити методичний бюлетень «Резерви підвищення ефективності уроку». Інструктивно-методична нарада з учителями, чий досвід вивчається та впроваджується. Випуск методичного бюлетеня «Удосконалення роботи вчителів у контексті дослідження методичної теми». Розробити й оформити пам’ятки для педагогів, що атестуються. 27 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ. «Формування мовних компетентностей учнів». Субота Вересень Вересень Вересень Вересень Вересень АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ 28 Створення атестаційної комісії закладу. Ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію зі змінами. Оформлення куточка атестації. Ознайомлення педагогічного колективу з наказом про створення АК та атестацію педпрацівників у поточному навчальному році. Формування списку чергової атестації згідно з графіком та ознайомлення з ним педпрацівників під підпис 29 ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗАКЛАДУ. 1. Розподіл обов’язків членів атестаційної комісії. 2.Розробка плану роботи атестаційної комісії. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 31 Екскурсія до бібліотеки учнів 1 класу 32 Бібліотечний урок «Мандрівка книжним містечком». 2 клас. 33 Урок читання до Дня бібліотек «Книга – справжній скарб». 2.3.3. Ж О В Т Е Н Ь № НАЗВА ЗАХОДУ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 34 ПЕДАГОГІЧНА РАДА. «Ефективні механізми формування соціально-побутових навичок в дітей з особливими потребами в умовах НРЦ». 35 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. До 20 вересня 20 вересня 04.09.2018 07.09.2018 30.09.2018 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Жовтень Жовтень 5 Вихователі «Клубу вихідного дня» Методична рада Радецька З.С. Король І.Я. Радецька З.С. Голови МО Король І.Я. Радецька З.С. Гоцко Г.І. Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Король І.Я. Хаблюк О.Є. ВІДПОВІДАЛЬНІ Директор Директор

[close]

p. 6

Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.Проведення інвентаризації матеріальних цінностей.Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.Атестація педагогічних кадрів. Робота з молодими спеціалістами, кадровим резервом. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКІВ 36 Провести семінарське заняття «ДЦП – це програма постійної роботи». САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА 37 Прочитати лекцію для педагогічного колективу та батьків «Невідкладна допомога в умовах школи». СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТОНРЦ 38 ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ Концертна програма до Дня працівників освіти «Найкращий букет і доземний уклін Тобі, Ціннісне ставлення до Наставнику мій!». культури і мистецтва Виставка флористичних композицій до Дня працівників освіти «Святковий розмай». 39 Ціннісне ставлення до Міжнародний день людей похилого віку людей, сім’ї, родини. – тематична хвилинка інформації«Поважаймо старість словом і ділом»; – бесіда з елементами обговорення «Сивина на скронях – мудрість у очах». 40 Ціннісне ставлення до День захисту тварин сім’ї, родини, людей виставка малюнків,фотографій «Мій домашній улюбленець». 41 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 42 Ціннісне ставлення до себе ДЕКАДА «НЕПОБОРНІ» доДня Захисника України – тематична хвилинка інформації «Слава синам України – українським повстанцям»; – година громадянськості «Веде нас у бій борців упавших слава»; – презентації «Були в народу мужні оборонці-звитяжці,хлібороби,козаки» ; – козацькі забави «Ми відважні козачата»; – майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українського воїна; – перегляд фільмів,відеороликів «Українські повстанці – наші герої» (для учнів 7-8 класів). Святковий вернісаж, присвячений 10-річчю створення ТОНРЦ. ТИЖДЕНЬ СПРИЯННЯ ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ «Стежина здоров’я» (за окремим планом) 43 Ціннісне ставлення Талант-шоу дітей, батьків, педагогів (для молодших школярів) (у рамках шкільного фестивалю особистості до культури «Повір у себе»). та мистецтва, до сім’ї, родини, людей РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 44 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ. «Формування мовних компетентностей». 45 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Медико-психолого-педагогічний консиліум у 5-х класах «Вивчення вікових психологічних особливостей учнів із метою оцінювання їхніх можливостей при організації навчальної роботи». Жовтень Жовтень 04.10 02.10. 05.10 08 –18.10 22–28.10 25.10 Жовтень Жовтень 6 Проців Л.І. Гелета Г.А. Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі МО молодших класів Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Радецька З.С. Щеснович В.В. Ференц Т.В.

[close]

p. 7

Лекторій із психології «Диференційований підхід у навчанні й вихованні: його зміст і шляхи реалізації». Випустити методичний бюлетень «Сучасні прийоми педагогічної техніки на уроках: знахідки колег». «Педагогічні перлини. Обмін досвідом».Розробка тестових завдань з математики та фізики. 46 ЗАСІДАННЯ ШКІЛЬНИХ МО. МО вчителів початкової школи. Тема: «Шляхи, форми і методи удосконалення освітнього процесу. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Використання технології «Лепбук». Адаптація першокласників до шкільного колективу». МО вчителів природничо-математичного циклу. Тема: «Домашнє завдання як засіб підвищення якості освіти та розвитку школярів. Формування основних груп компетентностей учнів через впровадження активних та інтерактивних методів навчання». МО вихователів початкової школи. Тема: «Сучасні вимоги до проведення корекційно-розвиткових занять для дітей зі складними порушеннями розвитку». МО вчителів художньо-естетичного циклу. Тема: «Здійснення між предметних зв’язків на уроках художньо-естетичного циклу». МО вчителів психофізичної реабілітації. Тема: «Пристосування дитини до нової системи соціальних умов, відносин, вимог, нового режиму діяльності». МО вчителів гуманітарного циклу. Тема: «Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу». МО класних керівників. Тема:«Формування в учнів потреби в здоровому способі життя» МО вихователів старшої школи. Тема: «Особливості змісту виховання в сучасній школі середньої і старшої ланки». АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ 47 Подання керівником закладу списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. Подання заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Подання заяв працівниками, включеними до списків осіб, які підлягають черговій атестації, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). 48 Співбесіди з педпрацівниками щодо індивідуальних планів проходження атестації. 49 ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії, рішення щодо перенесення строку чергової атестації (при потребі). СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 50 ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 1. Першість школи з метання м'яча. 2. Олімпійський урок (змагання, конкурси, вікторина). 3. Змагання з легкоатлетичного бігу та спортивної ходьби. 4. Свято рухливих ігор для молодших школярів. 5. Першість школи з армреслінгу. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень Жовтень До 10.10 До 12.10 До 20.10 Жовтень 7 Кл. кер. 5-х кл. Радецька З.С. Ференц Т.В. Методична рада Вчителі-математики Гоцко Г.І. Савіцька О.Р. Близнюк О.Я. Буковська І.Б. Кадобна Л.Б. Ференц Т.В. Лучка М.В. Іванська Л.І. Менько О.О. Король І.Я. Гоцко Г.І. Радецька З.С. Щеснович В.В. Король І.Я. Гоцко Г.І. Вчителі фізичної культури

[close]

p. 8

8 51 Бібліотечний урок «Здравствуй, бібліотеко!», 3 клас 52 Бібліотечний урок у 8-мих класах «З історії створення бібліотек» (до Міжнародного дня шкільних бібліотек). 2.3.4. Л И С Т О П А Д № НАЗВА ЗАХОДУ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 53 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. Створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров’я учнів. Адаптація учнів дошкільної групи та підготовчого класу до навчання. Робота з ЛФК. Робота соціального педагога. Підготовка до відзначення Дня інваліда. Ведення ділової документації, класних журналів, особових справ. РОБОТА РАДИ ШКОЛИ 54 1. Про затвердження заходів щодо поліпшення комфортності установи на 2018/2019 н.р. 2. Про залучення позабюджетних коштів для поповнення шкільного фонду; про залучення меценатів до проведення шкільних свят. 3. Про співпрацю з громадськими об’єднаннями у житті закладу. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКІВ 55 Провести семінарське заняття «Інформаційно-хвильова терапія у дітей з порушенням мовлення». САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. 56 Прочитати лекцію для педагогічного колективу та батьків «Реабілітація дітей з органічними ураженнями нервової системи: Монтессорітерапія». СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТОНРЦ 57 ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ТИЖДЕНЬ МОВИ «Мова моя – в тобі мудрість віків» Ціннісне ставлення – конкурс юних декламаторів; особистості до – «Доторкнутися словом до серця» (до Дня української писемності і мови); суспільства і держави – всеукраїнський диктант єдності; – літературна вітальня для молодших школярів «Ну що б, здавалося, слова…»; – флешмоб «Мова – душа нації». 58 Ціннісне ставлення День енергозбереження «Шкільний пиріг енергозбереження». особистості до природи 59 Ціннісне ставлення до суспільства і держави ТИЖДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ «Толерантність – шлях до миру» – тренінг «Толерантність: об’єднаймо зусилля»; – інтерв’ю на найкраще визначення «Ввічливість – це…», «Толерантність – це…»; – випуск інформаційного дайджесту «Щоб світ добрішим став» для учнів старших класів (адреси і зміст сайтів із проблем толерантності, спілкування, взаємодопомоги); – акція «Засвіти ліхтарик толерантності» (для учнів 1-11 класів). 14.10 30.10 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Листопад Листопад Листопад Листопад 05 – 11.11 12.11 12 – 18.11 Хаблюк О.Є. ВІДПОВІДАЛЬНІ Директор Мокрицька З.М. Проців Л.І. Ференц Т.В. Вчителі української мови та літературиЩеснович В.В. педагог- організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. соціальний педагог педагог-організатор вихователі

[close]

p. 9

60 Круглий стіл на тему: «Я та інші» (заходи з протидії гендерно зумовленому насильству) 61 Ціннісне ставлення до праці ТИЖДЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ «Перші кроки до мільйона» 62 Ціннісне ставлення до себе 63 64 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 65 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави ТИЖДЕНЬ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК«Здоровий спосіб життя. Все у твоїх руках» – тематична хвилинка інформації «Твоє життя в твоїх руках»; – бесіда-застереження «За хмарою тютюнового диму»; – виставка-конкурс малюнків «Кого взяла в полон шкідлива звичка?» для учнів старших класів; – колективне ігрове спілкування «Здоров’я – найдорожчий скарб людини»; – бесіда з елементами тренінгу «Техніка відмови». Всесвітній день відмови від паління – перегляд електронної презентації та відеороликів «Вплив куріння на організм людини»; – оформлення матеріалів «Острівця безпеки» з профілактики і запобігання вживання тютюнових виробів. Колективне спілкування «Діти за гуманне ставлення до тварин». 20 листопада – Всесвітній день дитини – тематична хвилинка інформації «Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України»; – відверта розмова «Діти – наше майбутнє»; – ігрове колективне спілкування «Права дитини» (для учнів молодших класів). День Гідності і Свободи – тематична хвилинка інформації «Згадаймо, як це було…»; – година історичної пам’яті «Наш дух не зламати – свободу не вбити»; – флешмоб «Наш символ гідності та свободи». День пам’яті жертв голодомору – тематична хвилинка інформації «Голгофа голодною смертю»; – лінійка пам’яті «Трагічні події голодомору 1932-1933 років у житті українського народу»; – імпреза-реквієм «П’ять колосків – до життя не пройдених п’ять кроків»; – Всеукраїнська акція «На вікні свіча догасала». СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 66 Чемпіонат школи з шашок. 67 Змагання «Повір у себе» з шашок. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 68 Читання творів Остапа Вишні. 69 Випуск інформаційного листка про підсумки перевірки стану підручників. 70 Бібліотечний урок «Книга вчить як на світі жить!», 1-4 класи Листопад 19 – 25.11 26 – 30.11 20.11 21.11 23 – 24.11 Листопад Листопад 11.11.2018 16.11.2018 25.11.2018 9 Психолог Ференц Т.В. соціальний педагог Мокрицька З.М. Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. соціальний педагог педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. вчителі історії педагог-організатор вихователі Вчителі фізичної культури Хаблюк О.Є.

[close]

p. 10

10 РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 71 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Випустити методичний бюлетень «Розробка науково-методичної проблеми школи в науково-методичній літературі». Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід». Засідання круглого столу «Педагогічна творчість – право чи обов’язок учителя?» «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з української мови. 2.3.5. Г Р У Д Е Н Ь № НАЗВА ЗАХОДУ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 72 ПЕДАГОГІЧНА РАДА.«Реалізація компетентісного підходу у вихованні дітей з особливими потребами в умовах НРЦ». 73 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. Підготовка до проведення Новорічних та Різдвяних свят. Правила поведінки вихованців на зимових канікулах. Дотримання протипожежної безпеки. Хід атестації педкадрів. Курсова перепідготовка на 2018/2019 н.р. Рівень навчальних досягнень учнів у І семестрі. Проведення підсумкових контрольних робіт. Виконання навчальних програм, графіка контрольних, лабораторних робіт за І семестр (наказ). Підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників у І семестрі. Ведення документації. Підсумки виконання річного плану за І семестр. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКІВ 74 Провести семінарське заняття «Павук» – універсальна підвісна кабіна». САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА 75 Прочитати лекцію для педагогічного колективу та батьків «Профілактика і лікування плоскостопії та порушення постави у дітей шкільного віку» СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТОНРЦ 76 ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом: Ціннісне ставлення до – бесіда з елементами тренінгу «Про СНІД правдиво і відверто»; себе – година спілкування «СНІД – хворобаXXI століття». 77 Ціннісне ставлення ТИЖДЕНЬ МИЛОСЕРДЯ «На доброму серці тримається світ» (за окремим планом). особистості до культури та мистецтва, до сім’ї, Фестиваль «Повір у себе» «Дивосвіт надії» (для старшокласників). родини, людей 78 Ціннісне ставлення особистості до День Збройних Сил України – тематична хвилинка інформації «Ціна йому – життя»; Листопад Листопад Листопад Листопад ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Грудень Грудень Грудень Грудень 3.12 03 – 09.12 06.12 Методична рада Ференц Т.В. Радецька З.С. Король І.Я. Радецька З.С. Баранюк Н.З. Радзіх С. Д. ВІДПОВІДАЛЬНІ Директор Директор Душатинська Л.В. Душатинська Л.В. Щеснович В.В. соціальний педагог педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі вчителі музики Щеснович В.В. педагог-організатор

[close]

p. 11

суспільства і держави – гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»; – лото «Меморі» (створення карток на запам’ятовування дат, назв місць, діячів та їхніх висловлювань на військово-патріотичну тематику); – інтерактивна патріотична зарядка. 79 Ціннісне ставлення Природоохоронна акція «Годівничка». особистості до природи 80 Ціннісне ставлення до Виставка-конкурс на кращу новорічну композицію «Замість ялинки – зимовий букет». культури і мистецтва 81 Ціннісне ставлення ТИЖДЕНЬ ПРАВА «День захисту прав людини» особистості до – тематична хвилинка інформації«Моя Україна – правова держава»; суспільства і держави – вернісаж малюнків «Кожна дитина має право»; – гра-мандрівка «Правила нашого життя» для учнів 5-8 класів; – урок державності «Конституція України – перепустка у світ гідного життя»; – година відкритих думок «Закон на захисті твоїх прав». 82 Андріївські вечорниці. 83 Ціннісне ставлення День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС особистості до – тематична хвилинка інформації «Дорогами ліквідаторів Чорнобильської АЕС». суспільства і держави 84 Ціннісне ставлення Свято Миколая Чудотворця особистості до культури – година милосердя «Свято Миколая – найяскравіший приклад добродійництва і милосердя»; та мистецтва, до сім’ї, – година духовності «Християнське Милосердя з Миколаєм»; родини, людей – запис дитячих побажань.Колаж «Любий Отче Миколаю,щиро я тебе благаю…»; – благодійна акція. 85 Ціннісне ставлення ТИЖДЕНЬ «ХАЙ НОВИЙ РІК, РІЗДВО ХРИСТОВЕ ВАМ ПОДАРУЮТЬ ДНІ КАЗКОВІ» особистості до культури (за окремим планом) та мистецтва, до сім’ї, родини, людей РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 86 ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ «Ігротерапія – спосіб пізнання унікальності особистості дитини, своєрідності її внутрішнього світу». 87 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Інструктивно-методична нарада для педагогів, які атестуються, з питань підготовки й проведення творчих звітів. Педагогічний консиліум «Мультимедіа та сучасний урок: точки перетину інтересів». Огляд роботи методоб’єднань з упровадження мультимедійних засобів навчання у процесі викладання предметів. Випустити методичний бюлетень «Типологія уроків: проблеми, варіанти, пошук». 11 вихователі Протягом місяця 10 – 23.12 10 – 16.12 Вихователі Вихователі Щеснович В.В. учителі правознавства педагог-організатор вихователі 12.12 14.12 19.12 24 – 28.12 Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В., педагог-організатор, вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі вчителі музики Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі вчителі музики Грудень Грудень Грудень Грудень Грудень Король І.Я. Радецька З.С. Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Радецька З.С. Голови МО Ференц Т.В. Король І.Я. Радецька З.С. Голови МО Радецька З.С.

[close]

p. 12

«Педагогічні перлини. Обмін досвідом».Розробка тестових завдань з української літератури. Грудень СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 88 Першість школи з човникового бігу. Грудень ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 89 Бібліотечний урок «За творами А.Г.Костецького, українського дитячого письменника». 90 Літературна гра «Як називається?», 5-9 класи. 91 Бібліотечний урок «Про бібліотечні правила», 2 клас. 92 Лекція-бесіда «З книгою чи комп’ютером у ХХІ столітті?», 8-10 класи 2.3.5. С І Ч Е Н Ь № НАЗВА ЗАХОДУ РОБОТА РАДИ ШКОЛИ 93 1. Підсумки роботи закладу за І семестр. 2. Про дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі. 3. Про роль Ради в питаннях попередження дитячого травматизму у закладі та за його межами; про безпеку життя і здоров’я вихованців; про охорону здоров'я та збереження життя учнів і працівників школи. 4. Залучення відповідних служб для надання кваліфікованої інформації з питань безпечної поведінки в Інтернет-просторі. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКІВ 94 Провести семінарське заняття «Методи нейроортопедичної допомоги дітям з патологією нервової системи». САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. 95 Прочитати лекцію для педагогічного колективу та батьків «Порушення мовленнєвого розвитку та поведінкових реакцій у дітей з ДЦП та аутизмом». СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТОНРЦ 96 ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ТИЖДЕНЬ «КРАСА НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ І ОБЕРЕГІВ»«Хай святиться Йорданська водиця». Ціннісне ставлення особистості до культури та мистецтва, до сім’ї, родини, людей 97 Ціннісне ставлення до суспільства і держави ТИЖДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ«Ми – патріоти України, її ми дочки і сини». День Соборності України – лінійка пам'яті «Україна – єдина соборна держава»; – єдиний урок патріотизму «Соборна мати-Україна,одна на всіх,як оберіг»; 09.12.2018 16.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 ТЕРМІН ВИКОВАННЯ Січень Січень Січень 14 – 20.01 21 – 27.01 12 Городецька Г.З. Дідик М.І. Вчителі фізичної культури Хаблюк О.Є. ВІДПОВІДАЛЬНІ Мокрицька З.М. Проців Л.І. Проців Л.І. Логопеди Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі

[close]

p. 13

98 Ціннісне ставлення до суспільств ва і держави – виставка-конкурс малюнків «Соборна Україна – це значить,що наша Держава – єдина»; – бесіда «Рідний край, де ми живем, Україною зовем». День пам’яті Героїв Крут – тематична хвилинка інформації «На Аскольдовій могилі поховали їх»; – лінійка-реквієм «Коли стають до зброї діти – народ цей не перемогти!»; – перегляд та обговорення кінофільму «Бій під Крутами» (для учнів 11-тих класів). РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 99 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ. Творчі звіти педагогів, що атестуються 29.01 Січень Поповнення матеріалами папки «психологічний супровід». Огляд роботи МО щодо впровадження дієвих форм підвищення професійного рівня (дискусій, ділових ігор, семінарів тощо). Січень Січень «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з хімії та біології. Січень 100 ЗАСІДАННЯ ШКІЛЬНИХ МО: МО вчителів початкових класів. Тема: «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес початкової школи». МО вчителів природничо-математичного циклу. Тема: «Організація і проведення тематичного тижня. Виконання практичних завдань на уроках математики, фізики, хімії, біології, географії». МО вихователів початкової школи. Тема: «Організація співпраці з батьками та педагогами в системі корекційно-виховної роботи». МО вчителів художньо-естетичного циклу. Тема: «Інноваційні технології навчання учнів». МО вчителів психофізичної реабілітації. Тема: «Самоосвітня компетентність учня – основа для моделювання педагогічної діяльності вчителя». МО вчителів гуманітарного циклу. Тема: «Активізація пізнавальної діяльності засобами ІКТ». МО класних керівників. Тема:«Сутність і особливості розвитку особистості». МО вихователів старшої школи. Тема: «Особливості педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами в сучасній виховній системі». ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 101 Читання віршів про зиму. 102 Посвята у читачі учнів 1 класу 103 Круглий стіл «Історія виникнення книги», 8-11 класи. Січень Січень Січень Січень Січень Січень Січень 18.01.2019 23.01.2019 28.01.2019 2.3.7.Л Ю Т И Й № НАЗВА ЗАХОДУ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 13 Щеснович В.В. вчителі історії педагог-організатор вихователі Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Педагоги Радецька З.С. Ференц Т.В. Король І.Я. Радецька З.С. Голови МО Ониськів О.С. Мартиняк Н.В. Савіцька О.Р. Близнюк О.Я. Буковська І.Б. Кадобна Л.Б. Ференц Т.В. Лучка М.В. Іванська Л.І. Хаблюк О.Є. ВІДПОВІДАЛЬНІ

[close]

p. 14

14 104 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. ОП та ТБ. Створення необхідних умов для медико-соціальної реабілітації вихованців. Робота з батьками. Робота логопедів. Робота юриста. Робота медичного персоналу. Виконання курсів реабілітації. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКІВ 105 Провести семінарське заняття «Статеве виховання підлітків». САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА 106 Прочитати лекцію для педагогічного колективу та батьків «Інноваційні методики реабілітації патології нервової системи, індивідуальні програми». СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТОНРЦ 107 ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ Місячник правових знань та правової культури(за окремим планом). Ціннісне ставлення Година спілкування «Знати,щоб жити». особистості до Вернісаж малюнків «Здоровому способу життя – так, шкідливим звичкам – ні!» суспільства і держави Тематичний діалог «Ти і твоє здоров’я». Година правової грамотності «Знати і виконувати закони України – обов’язок патріота-громадянина» 108 Ціннісне ставлення до ТИЖДЕНЬ РІДНОЇ ШКОЛИ себе «Самоврядування – це ми» – розмова в колі «Пізнай свою історію – вона єднає»; – відкрита кафедра «Взаєморозуміння – ключ до успіху»; – тренінг «Розвиток лідерських якостей»; – «Кращі ми – кращий світ» – виставка творчих учнівських робіт у шкільній арт-галереї. Пізнавально-розважальна програма до Дня Святого Валентина «Хто головніший?» 109 Ціннісне ставлення 21 лютого – Міжнародний день Рідної мови особистості до тематична хвилинка інформації «Мова-нації основа»; суспільства і держави Свято «Все в тобі з’єдналося,сплелося»; «Як я знаю рідну мову» – до Міжнародного дня рідної мови для учнів молодших. 110 Ціннісне ставлення Літературна вітальня «Хотіла б я тебе,як плющ, обняти», присвячена річниці від дня народження Лесі особистості до культури Українки. і мистецтва 111 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 112 Ціннісне ставлення до праці, до себе 113 Ціннісне ставлення особистості до 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій «Ціна чужої війни» (із запрошенням воїнів-ветеранів). ТИЖДЕНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ «Пізнай себе. Пізнай свій шлях» – Вибір професії, або завдання з багатьма невідомими; – Життя – це вибір. Що обирати – вибирай сам. – Профорієнтаційні ігри. ТИЖДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ «Їх дух незламний і безсмертний подвиг накреслив шлях до мирного життя» Лютий Лютий Лютий Протягом місяця 01 – 10.02 21.02 25.02 15.02 11-17.02 18 – 24.02 Директор Гелета Г.А. Душатинська Л.В. Проців Л.І. Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі вчителі правознавства Щеснович В.В. педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. вчителі української мови та літератури педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. вчителі української мови та літератури педагог-організатор вихователі Вихователі Щеснович В.В. соціальний педагог педагог-організатор вихователі Щеснович В.В. педагог-організатор

[close]

p. 15

суспільства і держави – тематична хвилинка інформації «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»; – перегляд фільмів,відеороликів про захисників Вітчизни «Вони закрили нас крилами»; – флешмоб «Запали лампадку – згадай поіменно Героїв Небесної Сотні»; – Герої нашого часу. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ 114 Надання характеристики професійної діяльності на педагогічного працівника до атестаційної комісії. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 115 Шкільні змагання з настільного тенісу. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 116 Конкурс малюнків «Сторінками улюблених творів». 117 Конкурс «Книгоманія», 6-7 класи. 118 Робота творчої майстерні. Конкурс заклади нок. 119 Інтелектуально-філологічна гра «Рідне слово» (до Дня української писемності та мови), 5-6 класи. 120 Літературне читання творів Лесі Українки «Хотіла б піснею стати…» (до дня народження поетеси). РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 121 МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ.Інструктивно-методична нарада щодо підготовки матеріалів до виставки ППД. До 1 березня Лютий 08.02 11.02 13.02 21.02 25.02 Лютий «Педагогічні перлини. Обмін досвідом».Розробка тестових завдань з географії та історії. Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід». Лютий Лютий 2.3.7. Б Е Р Е З Е Н Ь № НАЗВА ЗАХОДУ ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 122 ПЕДАГОГІЧНА РАДА. «Освітні стратегії соціалізації дитини з особливими потребами в рамках сучасної освіти». 123 НАРАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕДИЧНОГО ТА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ. Підготовка до проведення Дня ЦО. Підсумки атестації педпрацівників. Індивідуальна робота з учнями, які мають комплексні вади розвитку. Робота шкільного психолога. Робота шкільної бібліотеки. Робота Монтессорі-кабінету. РОБОТА РАДИ ШКОЛИ 124 1. Актуальні проблеми організації освітнього процесу. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Березень Березень Березень 15 вихователі Король І.Я. Вчителі фізичної культури Хаблюк О.Є. Король І.Я. Радецька З.С. Щеснович В.В. Бобровська Н.М. Козак Ю.С. Радецька З.С. Ференц Т.В. ВІДПОВІДАЛЬНІ Директор Директор Мокрицька З.М.

[close]

Comments

no comments yet