Tidningen Gemenskap nr 3 2018 Centrumkyrkan Norrköping

 

Embed or link this publication

Description

Tidningen Gemenskap från Centrumkyrkan i Norrköping - nr 3 2018

Popular Pages


p. 1

GEMENSKAP Centrumkyrkan i Norrköping Årg. 46 nr 3 2 sept  2 dec 2018 Charterresa eller byggarbetsplats Har du åkt på en charterresa någon gång med buss eller flyg, där allt varit förberett med utflykter, övernattningar, guider, mat, kaffe och sevärdheter? Det kan tyckas bekvämt och man får se en hel del av det, som man förväntar sig. Jag har överlämnat ansvaret till andra. Och för det har jag betalat. Har du någon gång stått utanför en byggarbetsplats och tittat in på dem som jobbar där? Några gjuter för grunden. Andra monterar väggar; snickrar; drar ledningar för el, vatten, avlopp; sätter upp ventilation; målar; lägger golv; lägger tak etc. Allt för att till sist få huset färdigt så att de första hyresgästerna kan flytta in. Alla hantverkarna ansvarar för sin del i en helhet. Det här handlar om två vitt skilda sätt att leva. Att se livet som en resa där andra får ta ansvar och jag får åka med eller att jag är medlem och tar ansvar för min del i ett bygge. De här bilderna leder över till en fråga om trons väsen och funktion idag, om andens gåvor idag. Det finns en tendens hos vissa att tron ses som en biljett till en charterresa. Frågan är: vad får jag ut av att vara kristen och vad får jag ut av att vara med i en församling? Underförstått: får jag mina behov tillgodosedda om jag tror, går med i kyrkan och betalar? Mot den bilden står byggarbetsplatsen, utifrån frågorna: Vilken är min plats? Vad kan jag göra? Likt bygget är det många olika uppgifter, som skall fungera tillsammans för att det skall bli något. Var och en har sin plats och funktion. Där är olikheten en förutsättning inte likheten, oliktänkandet en förutsättning inte att vi tänker likadant. Alla är komplement till varandra och är olika utrustade, men har omsorg om varandra och kärlek till varandra. Nu menar jag inte att vi skall bygga om kyrkan eller hitta på nya verksamhetsformer. Givetvis måste kyrkan underhållas och anpassas av medlemmar som har det som sin huvuduppgift. Forts. nästa sida

[close]

p. 2

2 Forts. från sida 1 Och kyrkan kan inrymma aktiviteter för andra än medlemmarna, som tex. vårt Café Vetekornet. Men kyrkan får inte bli ytterligare en arbetsplats i livet efter jobbet och hemmet/ familjen. Nej kyrkan, församlingen och gudstjänsten är reträttpunkter, där jag får inspiration, kraft och vila för min själ samt handledning för att ännu bättre klara min uppgift. Min huvudsakliga funktion är sedan att fungera i min vardag. På mitt arbete bland arbetskamrater, bland mina grannar, för mannen på gatan, för mina skolkamrater, för släkt och vänner. Det är alltså i första hand utanför kyrkan som bygget av det Jesus kallar Guds Rike sker. Där har jag att fungera med den kallelse, utrustning och den gåva som är min. En del är öra som lyssnar, andra är öga som ser, andra är händer som gör, andra är fötter som går, andra är mun som talar osv. Där har alla en gåva en plats och en funktion med målet att bygga relationer. När våra egna förmågor inte räcker till kommer Anden med vägledning och sina gåvor, som en konsult vid byggarbetsplatsen. Per Rikardson (Sammandrag av Per Rikardsons predikan 5/8 2018 om Andens gåvor) Dags för reflektion Pastor Margaretha Rudéns pensionering närmar sig med stormsteg. Församlingen är en levande organism som ständigt behöver reflektera över sin fortsatta väg. Det var ett stort steg för metodistförsamlingen och baptistförsamlingen när vi beslöt oss att gå samman. Min upplevelse är att vi kompletterar varandra bra och att jag därför ser oss som en välfungerande kropp för att använda Jesu bild av församlingen. Jag upplever också att vår verksamhet har berikats av det stora tillskott vi därefter fått av medlemmar som inte vuxit upp i svensk frikyrka. I samband med att vi ska söka en efterträdare till Margaretha Rudén är det dags för församlingen att reflektera kring såväl mål och visioner som organisation. Hur ser våra behov ut? Är det någon särskild kompetens som vi önskar? Vad kan vi göra för att vi ska verka som församling på ett sätt som tar oss dit vi önskar gå? Har vi visioner och hur ser de i så fall ut? Har vi rätt utskott eller finns det förändringar i organisationen som skulle kunna göra att arbetet involverar fler? Hur hittar vi mötesplatser som tilltalar alla åldrar och får alla att känna sig inkluderade? Vi behöver alla bära församlingen i bön om ledning för vår gemensamma framtid. Lotta Karlsson Regionsamlingar i höst Equmeniakyrkan är uppdelad i åtta regioner. Centrumkyrkan tillhör region öst. För att öka samhörigheten i regionen ordnas årligen en regionfest. I år äger den rum i Nässjö den 13 oktober. I samband med det har även ungdomsförbundet Equmenia sin årsstämma för region Öst. Equmenias regionstämma inleds kl. 9.30 med fika och incheckning, medan Equmeniakyrkans regionfest börjar med lunch kl. 12.00. Under dagen kommer det att bjudas på seminarier, förtroenderåd, god mat och goda möten. Dagen avslutas med en gemensam festgudstjänst kl. 19.00. Upptaktssamling i Centrumkyrkan För att förankra arrangemanget lokalt har man dessförinnan upptaktssamlingar på ett flertal platser i regionen. I år kommer en av dessa samlingar att hållas i Centrumkyrkan den 12 september: Program 18.30 Fika och presentation 19.00 Inledning 19.30 Valbara seminarier på tema:  Alpha  Nya svenskar – nya vänner  Barn & Unga – församlingens framtid? 20.30 Andakt och förbön 21.00 Avslut Medverkar gör personalen på Equmenia och Equmeniakyrkan Region Öst. Centrumkyrkan i Norrköping Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan. Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta. Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

[close]

p. 3

3 Treklöver Scoutkår Under många år fanns mycket aktiv scoutverksamhet både i Adelfiakyrkan och i Tabernaklet i Norrköping. När församlingarna slogs samman fortsatte verksamheten i scoutkåren Bråborg under ett antal år, men under många år har våra scoutlokaler varit dåligt utnyttjade. Men sedan hösten 2017 finns återigen en aktiv scoutverksamhet i Centrumkyrkan i form av Treklöver Scoutkår. Scoutkåren drivs av en grupp unga ledare med stort engagemang för sina scouter i åldrarna från 8 år och uppåt. Sammanlagt ett 80-tal barn och ungdomar fyller vår scoutlokal med liv och rörelse. Både ledarna och barnen har sin bakgrund i det konfliktdrabbade Syrien och har flytt till Sverige undan kriget där. Scouting innebär ju traditionellt mycket aktiviteter utomhus och kåren har haft ett antal hajker på Väsby sommarhem, bl.a. under sommarperioden, när barnen är skollediga och har behov av meningsfull sysselsättning. Under augusti månad har kåren arrangerat en fotbollsturnering som man bjudit in andra scoutkårer till. Musik är en del av de äldre scouternas aktivitet, främst blåsmusik. Musikgruppen medverkade under midsommarafton på Väsby sommarhem med att bl.a. spela ”Du gamla, du fria” medan flaggan halades. Man har också spelat för vårt språkcafé. Ledargruppen engagerar sig inte bara för barnen utan också för föräldrarna. Varje månad försöker man ordna ett föräldramöte för att informera om verksamheten och bidra till integrationen i det svenska samhället. Det är en förmån att vår församling kan bidra till det viktiga arbete för barn och unga som Treklöver Scoutkår bedriver. Stig Arlinger Foto: Hans Karlsson Klockstapeln på Väsby Sommarhem har fått en ny klocka. Walter Rylén skänkte den och Sune Kidblad monterade den. Den gamla klockan blev stulen för några år sedan. Foto: Stig Arlinger

[close]

p. 4

4 Pastor Margaretha leder gudstjänsten i kyrkan. Foto: Ali Karimi Tillsammans på Skeppsgården Traditionen med församlingsoch familjeläger på Skeppsgården i Tjust skärgård fortsätter. Nästa läger blir den 6 till 12 juli 2019. Så här skriver Parmis Etesadpoor och Ali Karimi om årets läger: ”Vi har längtat till lägret på Skeppsgården. Det var roligt med alla aktiviteter och marknaden och att bada – mycket varmare än förra sommaren – och att laga mat tillsammans. Det var ett underbart läger.” Matlaget till måndagens middag hade lyckats bra med spagetti och köttfärssås. Foto: Ali Karimi. Väsby Sommarhem Söndagen den 19 augusti firade vi gudstjänst på Väsby. Vi mindes de 80 år sommarhemmet funnits och såg framåt. På trappen står Sven Hemming som var en av dem som delade med sig. Karin Nilsson och Hans Karlsson har byggt ledstängerna och renoverat trappen. Tack! Gunilla Arlinger Foto: Hans Karlsson

[close]

p. 5

Programbilaga 2 sept – 2 dec 2018 5 SEPTEMBER 2 sö 11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard Predikan: Pastor Lisa Danell Sång: Soon Gospel Kyrkkaffe 5 on 18.00 Sinnesrogudstjänst i samverkan med Diakonicentrum 6 to 8 lö 9 sö 18.30 Språkcafé 10.00 Torgkaffe 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Små frön Kyrkkaffe 12 on 18.30 Inspirationskväll med Equmeniakyrkan 13 to 18.30 Språkcafé 15 lö 16 sö 10.00 Familjescout vid Väsby sommarhem 10.00 Torgkaffe 11.00 Gudstjänst Predikan: Britt Eriksson Små frön Kyrkkaffe 17 må 14.00 Måndagsträffen Sköterska i utlandet. Britt Jonsson Wik 19 on 20 to 22 lö 19.00 Mitt i Livet Kvinnligt, manligt och mänskligt. Tankar och sånger kring våra förändrade roller. Anders Caringer 18.30 Språkcafé 10.00 Torgkaffe 18.00 I dina vingars skugga – Mässa av Erik Tilling Johan och Peter Fogel med familjer 23 sö 27 to 29 lö 11.00 Jubileumsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Musik: Siân och Henric de Koster Små frön Kyrkkaffe 18.30 Språkcafé 10.00 Torgkaffe 17.00 Kulturnattskonsert ”Ett år med Soon Gospel” 30 sö 11.00 Cafégudstjänst Lisa Danell Små frön Kyrkkaffe Församlingsmöte I DINA VINGARS SKUGGA är en mässa som kan beskrivas som lågmäld med irländska tongångar, där taktarten ofta är 6/8. Texterna är hämtade ur Psaltaren och från den keltiska fromhetstraditionen, och båda talar om Guds ständiga närvaro. Musiken är hämtad från Erik Tilling, Fernando Ortega och därtill traditionella psalmer. Instrumenteringen kan vara enkel med bara piano och gitarr. Det finns också utrymme för melodiinstrument och fullt komp. Erik Tilling skriver i sitt förord till mässan: ”Efter att under ett flertal år samlat på mig ett knippe sånger som används både av mig själv och andra i gudstjänsten, väcktes tanken att placera in dom i mässans form. Jag upptäckte att sångernas texter förmedlar mässans innehåll: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei. Det kändes också naturligt, då mässans innehåll visar på den innersta kärnan i kristen tro: att få dela bröd och vin med varandra. I mässan blir vi förenade och får en holistisk syn på tillvaron-Gud är hela livets Gud, alltid hos oss, närvarande i vardagen. Både i glädje och i sorg. Han är vår grundtrygghet och glädje även då livet målar med mörkare färger.” I mässan är vi alla deltagare! Musiken framförs av familjerna Johan och Peter Fogel, alla tio medverkar. Peter Fogel är gift med Maria född Skogwik. Johan Fogel är gift med Eva född Fagrell. Båda kvinnorna kommer från Norrköping. Numer bor båda familjerna i Örebro. I mässan deltar också vår församlings pastor Margaretha Rudén. Varmt välkommen till en mässa fylld av värme! Centrumkyrkan, lördag 22 september kl 18.00 Fritt inträde. Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Kultur- och studieprogram i samarbete med

[close]

p. 6

6 Programbilaga 2 sept – 2 dec 2018 OKTOBER 1 må 14.00 Måndagsträffen Människan bortom brottet. Jan Malmesjö 4 to 18.30 Språkcafé 6 lö 10.00 Torgkaffe 7 sö 10 on 11 to 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Små frön, Kyrkkaffe 18.00 Sinnesrogudstjänst i samverkan med Diakonicentrum 18.30 Språkcafé 13 lö 10.00 Familjescout på Asptorp 10.00 Torgkaffe 14 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Anne-Lill Rosenberg- Eriksson Sång: Soon Gospel Små frön, Kyrkkaffe 15 må 14.00 Måndagsträffen Etiopienhjälpen – Parkskolan återuppstår. Birgit och Björn Bergenbrant 17 on 19.00 Mitt i Livet i Immanuelskyrkan En kväll med Tv-producenten Johannes Söderberg 18 to 18.30 Språkcafé 20 lö 10.00 Torgkaffe 21 sö 25 to 11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t Gabriel, Mamregatan 40 18.00 Längtans Blå blomma konsert med Fredrik Törnvall och Lisa Tilling. Entré 100 kr. 18.30 Språkcafé 27 lö 10.00 Torgkaffe 28 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Musik: Förenade Brass Kyrkkaffe NOVEMBER 1 to 3 lö 18.30 Språkcafé 17.00 Alla helgons dag Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe 4 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén 5 må 14.00 Måndagsträffen Minns du psalmen med Bengt Gårsjö 6 ti 18.00 Samtal om gudstjänstledning med Per Rikardson 7 on 18.00 Sinnesrogudstjänst i samverkan med Diakonicentrum 8 to 18.30 Språkcafé 10 lö 10.00 Torgkaffe 11 sö 11.00 Cafégudstjänst Predikan: Lisa Danell Kyrkkaffe 15 to 18.30 Språkcafé 17 lö 10.00 Torgkaffe 18 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: Cattrin Wigge Små frön Kyrkkaffe Församlingsmöte 19 må 14.00 Måndagsöppet med vår nya pastor Lisa Danell 21 on 19.00 Mitt i Livet Välkommen in i min garderob. Anton Lundholm 22 to 18.30 Språkcafé 24 lö 9.30 FVU:s Julstuga 25 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Per Rikardson Små frön avslutning Kyrkkaffe 29 to 18.30 Språkcafé DECEMBER 1 lö 10.00 Torgkaffe 2 sö 11.00 Adventsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Soon Gospel, Förenade Brass Kyrkkaffe Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Kultur- och studieprogram i samarbete med

[close]

p. 7

Församlingsnytt 7 HÖGTIDSDAGAR Gudstjänstledare – ett inspirerande uppdrag Att vara gudstjänstledare är ett viktigt uppdrag och det är vårt gemensamma ansvar. Det är på många sätt inspirerande och det är viktigt att var och en får utforma det från egen fallenhet och de gåvor som man fått. Tisdagen den 6 nov kl 18.00 inbjuder ToG församlingen till ett samtal om gudstjänstledning. Samtalet leds av Per Rikardson och församlingens pastorer. Teologi och gudstjänstutskottet FVU Alltid kl 18.00 18 september 2 oktober 16 oktober 30 oktober 13 november 20 november (ev) 24 nov 9.30 – 13.00 JULSTUGA Avstamp Sommaren mattas ut och hösten förbereder sig kanske med helt nya kulörer i år. Vi, CK får ju också nya kulörer, pastor Lisa välkomnas 2 september, Diakonicentrum flyttar in ett år i rummet bredvid expeditionen, källaren full av scouter flera gånger i veckan, körmusik, orgel, gospel och andra konserter fyller vårt härliga kyrkorum, vardagsmässor är ett tillfälle för alla. Jag längtar till allt detta, men kanske mest till cafégudstjänsterna, samtalen, närheten, och de goa församlingsmötena som hjälper oss att komma framåt eller bara vara som vi är. Det är kanske det som är CK, finnas för människorna i Norrköping ,vara en mötesplats som värmer (fungerar inte en sommar som denna). Annars tror jag på att vi betyder något för människorna i stan och vår kyrka står stadigt bland kommers och stress. Vi ses! Billy Måndagsöppet 17 sept Sköterska i utlandet. Britt Jonsson Wik 1 okt Människan bortom brottet. Jan Malmesjö 15 okt Etiopienhjälpen – Parkskolan återuppstår. Birgit och Björn Bergenbrant 5 nov Minns du psalmen med Bengt Gårsjö 19 nov Vår nya pastor Lisa Danell besöker oss. 3 dec Inför advent och jul. Vintervadskyrkan inbjuden. Sökes: Vi letar efter en lägenhet, det är inte lätt! Om du känner till var det finns en lägenhet, så vill vi gärna veta det. I första hand tänker vi en 2:a, men vi är öppna för andra altarnativ. Kontakta oss! Parmis Etesadpoor, Ali Karimi Info från Equmeniakyrkan Equmeniakyrkans partiledarutfrågning från Vårgårda går att se på Equmeniakyrkans Youtubekanal alternativt lyssna till i podden ”Brittas vardagsrum” som tillfälligt kallas Brittas valdagsrum. 21 sept Inspirationsdag för globala veckan 24–26 sept Shalom bönedygn för medarbetare (region öst) 6–7 okt Körhelg i Borås 13 okt Regionfest och Stämma Öst. Se även s. 2 19–20 okt Vetekornsdagar Immanuelskyrkan En mötesplats om teologi, fördjupning och växt 18–25 nov Globala veckan Tema: Vem får höras? 23–25 nov Equmenias riksstämma i Linköping ADRESSKALENDERN

[close]

p. 8

8 Välkommen Lisa! Vi skriver 2018, ändå är det med en avriven papperslapp nedstoppad i brevlådan som jag får kontakt med Lisa Danell, vår nya pastor. ”Kan jag få göra en intervju med dig?” (Fel mailadress, inget telefonnummer.) Lisa svarar i mail att det ’ska bli kul att bli intervjuad’, så vi träffas i ett stängt Café Vetekornet och jag knyter an. ”Du är lite förväntansfull. Vad vill du säga i intervjun?” ”Jag tänkte att det kunde vara bra att berätta lite om mig själv innan jag träffar alla i församlingen.” Under samtalet berättar Lisa att hon var med i ungdomsarbetet i Vånga Missionskyrka. När hon sen ville fortsätta att arbeta i församlingsverksamhet, men hur, säger hennes make: ”Lisa, du ska bli pastor.” ”Blev du överraskad?” ”Jag kände att det var rätt! Tog det som ett tilltal.” Att bli pastor var inget som hon tänkt som barn eller ungdom, men nu blev det fyra års teologistudier och flytt till Stockholm. Examensarbetet tog upp frågan om varför lämnar unga som vuxit upp i kyrkan församlingen och varför kommer inte unga till kyrkan. Vad formar en människa? Hon ville veta vad som saknades när församlingen förvaltar ungas växande. ”Pastor, herde, alltså?” ”Jaa, Jag får visioner om arbetet, men påminner mig att det är Gud som verkar och inte hur jag föreställer mig att det ska bli/ vara. ’Vad är du på gång med, Gud’, Göran Strömmers, Vidablickskyrkan, uttryck, är en formulering som är bra. Uppfatta Guds tilltal. Att komma bort från församlingsarbetet som projekt. Det finns en värme, en äkthet, ett mod i Centrumkyrkan. Grunden finns att unga kan hitta hit. Letande människor.” I mina anteckningar har jag längst ner skrivit ”Sättas i bruk”, ”Förväntan”. När jag skriver ut intervjun minns jag inte om det var Lisa eller församlingen. Spela’ roll? som ungdomsuttrycket låter. Göran Strömberg Centrumkyrkan i Norrköping S:t Persgatan 113 602 33 Norrköping Bg: 841-4377 Bank: 6591-161 094 562 Swish: 123 219 60 38 Tel: 070-393 82 88 E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Caféföreståndare Åsa Börjesson Tel. Café 011-13 58 32 vetekornet@vetekornet.se www.vetekornet.se Övriga telefonnummer Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32 Pastor Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88 pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se Pastor, vägledningsåret Lisa Danell, kontaktuppgifter kommer i nästa nummer Expeditionssekreterare Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88 Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan. Redaktionskommitté: Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg. Manusstopp nästa nr: 15 nov 2018

[close]

Comments

no comments yet