Marketing & Reference Book 2018-2019 - Czech

 

Embed or link this publication

Description

Marketing & Reference Book 2018-2019 - Czech

Popular Pages


p. 1

SMART HEATING TECHNOLOGY MARKETING & REFERENCE BOOK 2018/2019

[close]

p. 2

Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–500 –1500 kW  Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi  Flexibilita technického řešení  Variabilita použitelných paliv  Ekonomický a ekologický provoz  Devět výkonových řad  Účinnost kotlů 96%  Modulace výkonu v rozsahu 30 – 100 %  Lambda sonda  Varianta keramického sekčního hořáku  Varianta vibračního litinového roštu  Nízké nároky na údržbu a servis zařízení  Řízení topných okruhů  Řešení kaskádových instalací  Kontrola mobilním telefonem  Kontrola přes internet  Mobilní kontejnerové řešení  Dostupné speciální příslušenství

[close]

p. 3

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–500–1 500 kW 5 LET ZÁRUKA* Na kompletní technologický celek *Podmínky 5 leté záruky k dispozici na vyžádání Nový design kotle  Dpřeelventyí Dštřěepvnkía Piliny AgroPelety* PMelDeFty* OplNievcokvoyévé konsTřterpušeňckokčvyéní prvkByropsekcvkoyvé Keramický sekční hořák Masnludplokvyé * Oplievcokvyé Třepšeňcokvyé Bropsekcvkoyvé Masnludplokvyé Rsýlužopvkéy * S podmínkou Zkoušení Paliva a Chemického Rozboru! Možnosti aplikací kotlů Smart   Bytové domy  Víceúčelové budovy  Obchodní centra  Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory  Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty  Hotely, Penziony, Wellness centra, Bazény  Sportovní arény  Obecní budovy  Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy  Městské části Ve spolupráci s: 2 Vibrační litinový rošt ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009

[close]

p. 4

SMART 150–500– 1500 kW – Čelní řez kotlem  1. Oddělovací klapka kanálu a mezizásobníku paliva 2. Mezizásobník paliva 3. Hladinové čidlo paliva 4. Pohyblivá podlaha v mezizásobníku paliva 5. Šnekový podavač paliva 6. Primární ventilátor spalování 7. Sekundární ventilátory spalování 8. Prstenec primárního hořáku 9. Roštovací/Vibrační litinový rošt 10. Spodní/Horní prstenec hořáku 11. Žáruvzdorný nízkoemisní deflektor 12. Řídící jednotka Siemens 13. Kryt řídící jednotky s displayem 14. Příslušenství 1 – Horkovzdušná zapalovací pistole – Nouzové zahášecí zařízení – Bezpečnostní teplotní čidla 15. Oddělovací klapka výměníku pro řízení toku spalin 2 16. Tepelný výměník s turbulátory 17. Popelník spalovací komory 18. Popelník tepelného výměníku – Doporučené příslušenství 19. Komínová nádstavba 12 13 37 6 4 14 5 33 15 11 10 10 8 9 19 16 17 SMART 150–500 kW–1500 – Boční řez kotlem  18 Kontrola mobilním telefonem Kontrola přes internet Mobilní kontejnerové řešení 33 15 16 19 31 13 12 1 20 21 7 26 14 22 30 32 23 8 26 25 24 26 27 29 28 27 20. Pojistky 21. Hlavní vypínač 22. Malé servisní dveře spalovací komory 23. Velké servisní dveře spalovací komory 24. Roštovací/Vibrační litinový rošt 25. Slot vzduchu primárního spalování 26. Šneky vynášení popele ze spalovací komory 27. Spodní izolace spalovací komory a tepelného výměníku 28. Spodní žáruvzdorná izolace interiéru tepelného výměníku 29. Šnek vynášení popele z tepelného výměníku – Doporučené příslušenství 30. Turbulátory pro vysokoefektivní přenos tepelné energie a čistění výměníku 31. Lambda sonda 32. Dvojitá izolace kotle se speciální textílií 33. Pohon Turbulátorů PŘEVODNÍK JEDNOTEK 1 GJ = 1000 MJ 1 GJ = 277, 778 kWh 1 GJ = 0,278 MWh 1 GJ = 238 846 kcal VÝHŘEVNOST PALIV 1 kg – dřevních pelet = 16,5–18,5 MJ = 4,6–5,1 kWh 1 kg – hnědého uhlí = 10,5–17,2 MJ = 2,9–4,8 kWh 1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 10 % = 16,4 MJ = 4,6 kWh 1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 20 % = 14,3 MJ = 4,0 kWh 1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 30 % = 12,2 MJ = 3,4 kWh 1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 40 % = 10,1 MJ = 2,8 kWh 1 m3 – zemního plynu = 37,82 MJ = 10,5 kWh Technická data kotlů SMART Označení Dílčí výkon Pn kW Dílčí zatížení Pč kW Účinnost kotle při Pn % Třída kotle Voda Objem vody l Přípojka vody – Průměr " Přípojky vody – Průměr DN Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20 °C mbar Teplota kotle °C Minimální teplota vratné vody °C Maximální provozní tlak bar Zkušební tlak bar Teplota ohniště °C Tlak ohniště mbar Požadovaný tah komína mbar Požadavek umělého tahu Teplota spalin při Pn °C Teplota spalin při Pč °C Průměr kouřového potrubí mm Průměr komína mm Klasifikace paliva dle normy EN 14961 Dřevní pelety – C1 Dřevní štěpky – B1 Testované paliva 150 150 40 >95 5 380 3 80 65 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 96,6 63,1 220 250 180 180 45 >95 5 420 3 80 73 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 97,2 63,1 220 250 200 199 50 >95 5 460 3 80 80 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 104,9 72,4 220 250 PROVOZNÍ DATA 220 250 300 350 220 250 300 350 55 65 75 90 >95 >95 >95 >95 5555 460 500 690 740 3344 80 80 100 100 80 87 95 102 60-90* 60-90* 60-90* 55 55 55 3,5 3,5 3,5 6,5 6,5 6,5 900-1100 -0,04 -0,04 -0,04 0,2 0,2 0,2 Ano Ano Ano 98 96,6 99,6 63,1 63,1 63,1 220 220 300 250 250 350 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 99,3 62,9 300 350 D6, M10, A1,5, DU90,0 P45, M30, A3.0 400 400 100 >95 5 790 4 100 110 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 98,9 62,7 300 350 450 450 115 >95 5 850 4 100 122 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 98,2 62,4 300 350 500 500 140 >95 5 900 4 100 130 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 97,2 62,2 300 350 * Kotel může pracovat na teplotu vody 90 °C, pouze pokud jsou splněny speciální podmínky instalace. 3

[close]

p. 5

Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–500 kW KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLU˚ SMART  Rozměry a váhy kotlů Smart 150–250 kW  Rozměry a váhy kotlů Smart 300–500 kW  Servisní zóny kotlů Smart 150–500 kW  Technické specifikace kotlů Smart 150–500 kW  Certifikované provozní parametry kotlů Smart 150–500 kW

[close]

p. 6

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–250 kW ROZMĚRY A VÁHY KOTLŮ SMART 150–250 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům H CH 1 25 12 5 E G F D B C 34 1 Výstup vody DN80/PN6 2 Přívod vody DN80/PN6 3 Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ spalovací komor 4 Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ výměníku tepla 5 Průměr komína 220 mm * Varianta pro limitované rozměry kotelny 5* 4 3 5 4 2 3 1 A Levé provedení kotle Smart 43 Pravé provedení kotle Smart 150 A 2825 B 1750 C 2160 D 580 E 1820 F 1345 G 1570 H 715 CH 600 180 2825 1870 2280 700 1820 1345 1570 715 600 200 2825 1990 2400 820 1820 1345 1570 715 600 250 2825 2110 2520 940 1820 1345 1570 715 600 VÁHÝ KOTLŮ SMART 150–250 kW Spalovací komora 150–250 kW 1 210 kg Celková hmotnost Výměník 150 1 050 kg 2 260 kg Výměník 180 1 150 kg 2 360 kg Výměník 200 1 200 kg 2 410 kg Výměník 250 1 300 kg 2 510 kg PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 5

[close]

p. 7

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 300–500 kW ROZMĚRY A VÁHY KOTLŮ SMART 300–500 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům H CH 1 25 12 5 E G F D B C 34 1 Výstup vody DN100/PN6 2 Přívod vody DN100/PN6 3 Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ spalovací komory 4 Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ výměníku tepla 5 Průměr komína 300 mm * Varianta pro limitované rozměry kotelny 5* 4 3 5 4 2 3 1 A Levé provedení kotle Smart 43 Pravé provedení kotle Smart 300 A 2940 B 2080 C 2480 D 820 E 1995 F 1560 G 1790 H 750 CH 655 350 2940 2200 2600 940 1995 1560 1790 750 655 400 2940 2320 2720 1060 1995 1560 1790 750 655 450 2940 2440 2840 1180 1995 1560 1790 750 655 500 2940 2560 2960 1300 1995 1560 1790 750 655 VÁHÝ KOTLŮ SMART 300–500 kW Spalovací komora 300–500 kW 1 550 kg Celková hmotnost Výměník 300 1 500 kg 3 050 kg Výměník 350 1 600 kg 3 150 kg Výměník 400 1 700 kg 3 250 kg Výměník 450 1 800 kg 3 350 kg Výměník 500 1 950 kg 3 500 kg PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 6

[close]

p. 8

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–500 kW SERVISNÍ ZÓNY KOTLŮ SMART 150–500 kW SMART 150–250 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům SMART 300–500 kW 600 700 600 600 1600 1200 500 PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 1200 7

[close]

p. 9

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–500 kW TECHNICKÉ SPECIFIKACE KOTLŮ SMART 150–500 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům Technická data kotlů SMART Označení Dílčí výkon Pn Dílčí výkon Pč Účinnost kotle při Pn Třída kotle Voda Objem vody Přípojka vody – Průměr Přípojka vody – Průměr Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20 °C Teplota kotle Minimální teplota vratné vody Maximální provozní tlak Zkušební tlak Teplota ohniště Tlak ohniště Požadovaný tah komína Požadovek umělého tahu Teplota spalin při Pn Teplota spalin při Pč Průměr kouřového potrubí Průměr komína Klasifikace paliva dle normy EN 14961 Dřevní pelety – C1 Dřevní štěpky – B1 Elektrická instalace Připojka Motor dopravníku paliva Motor šnekového podavače Motor/Motory čištění tepelného výměníku Motor odpopelňení Ventilátor primárního vzduchu Ventilátor sekundárního vzduchu 1 Ventilátor sekundárního vzduchu 2 Odtahový ventilátor Elektrické zapalování Mechanismus oddělovací klapky Celkem kW kW % l " DN mbar °C °C bar bar °C mbar mbar °C °C mm mm Testovaná paliva W W W W W W W W W W W 150 150 40 >95 5 380 3 80 65 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 96,6 63,1 220 250 550 550 550 550 66 66 66 300 1600 6,5 4304,5 180 180 45 >95 5 420 3 80 73 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 97,2 63,1 220 250 550 550 550 550 66 66 66 300 1600 6,5 4304,5 200 199 50 >95 5 460 3 80 80 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 104,9 72,4 220 250 550 550 550 550 66 66 66 300 1600 6,5 4304,5 PROVOZNÍ DATA 220 250 300 350 220 250 300 350 55 65 75 90 >95 >95 >95 >95 5555 460 3 80 80 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 98 63,1 220 250 500 3 80 87 60-90* 55 3,5 6,5 900-1100 -0,04 0,2 Ano 96,6 63,1 220 250 690 4 100 95 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 99,6 63,1 300 350 D6, M10, A1,5, DU90,0 P45, M30, A3.0 740 4 100 102 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 99,3 62,9 300 350 550 550 550 550 66 66 66 300 1600 6,5 4304,5 3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S 550 550 550 550 550 2 x 550 550 550 66 66 66 170 66 170 300 1100 1600 1600 6,5 6,5 4304,5 4762,5 550 550 2 x 550 550 66 170 170 1100 1600 6,5 4762,5 * Kotel může pracovat na teplotu vody 90 °C, pouze pokud jsou splněny speciální podmínky instalace. 400 400 100 >95 5 790 4 100 110 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 98,9 62,7 300 350 550 550 2 x 550 550 66 170 170 1100 1600 6,5 4762,5 450 450 115 >95 5 850 4 100 122 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 98,2 62,4 300 350 550 550 2 x 550 550 66 170 170 1100 1600 6,5 4762,5 500 500 140 >95 5 900 4 100 130 60-90* 55 3,5 6,5 -0,04 0,2 Ano 97,2 62,2 300 350 550 550 2 x 550 550 66 170 170 1100 1600 6,5 4762,5 PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 8

[close]

p. 10

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–200 kW CERTIFIKOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY KOTLŮ SMART 150–200 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 150–200 kW Měřené hodnoty Jmenovitá tepelná kapacita Teplota spalin Spotřeba paliva Teplota vstupní vody Teplota výstupní vody Teplota chladicí vody Průtok chladicí vody Tah za komínem Okolní teplota Relativní vlhkost vzduchu Barometrický tlak Analýza spalin kW °C kg/hod °C °C °C m3/hod Pa °C % kPa SMART 150 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 150 150 150 150 116,1 72,4 96,6 63,1 36,30 9,78 37,18 9,45 60,2 67,1 60,3 62,4 80,5 85,2 78,8 79,2 9,6 11,1 9,6 11,0 6,733 2,033 7,080 1,950 125,0 35,0 125,0 35,0 24,0 26,3 24,2 22,6 45,3 44,7 38,6 37,2 99,23 99,24 99,10 99,20 Kyslík Oxid uhličitý Oxid uhelnatý Vyšší uhlovodíky OGC Oxidy dusíku NOx Prach O2 = 10% Oxid uhelnatý % 8,12 12,66 8,08 11,40 % 11,37 7,28 11,61 8,70 ppm 46 175 100 146 ppm 4 2 3 5 ppm 81 47 83 55 mg/m3 28 17 52 41 mg/m3 49 289 106 209 Vyšší uhlovodíky OGC mg/m3 2 1 Oxidy dusíku NOx mg/m3 143 126 Prach mg/m3 24 23 Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva ) Hmotnostní průtok plynů kg/s 0,109 0,044 Stechiometrická hodnota kyslíku m3/kg 0,957 0,957 Stechiometrické hodnota vzduchu m3/kg 4,559 4,556 Stechiometrický objem suchých spalin m3/kg 4,448 4,445 Stechiometrický vzduch 1,61 2,48 Objem suchých spalin m3/kg 7,436 11,573 Objem H2O ve spalovacím vzduchu Objem H2O ve spalinách Maximální objem CO2 Vypočtené hodnoty tepla m3/kg 0,102 m3/kg 0,956 % 19,01 0,177 1,032 19,01 Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) % 6,4 4,7 Ztráta plynu v nedopalu % 0,0 0,2 Ztráta mechanického nedopalu % 0,1 0,1 Ztráta přenosu tepla do prostředí % 0,8 1,1 Celková ztráta % 7,3 6,1 Účinnost – nepřímá metoda % 92,7 93,9 Tepelný příkon kW 167,0 45,0 Tepelná kapacita kW 159,2 43,0 Nejistota stanovení tepelné kapacity %+/- 6,7 1,8 Účinnost – přímá metoda % 95,3 95,6 Kapacita / jmenovitý výkon % 106,1 28,7  Měřeno  Interpolace je v souladu s EN 303.5 sekce (5.3.1) 1 144 44 0,099 0,832 3,963 3,884 1,61 6,474 0,076 0,922 19,37 4,8 0,1 0,3 0,8 6,0 94,0 158,9 152,0 6,4 95,6 101,3 3 130 47 0,033 0,832 3,960 3,881 2,16 8,622 0,089 0,935 19,37 3,5 0,1 0,3 2,1 6,0 94,0 40,4 38,4 1,6 95,1 25,6 SMART 180 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 180 180 180 180 111,4 70,8 97,2 63,1 42,50 11,10 44,80 11,30 59,5 65,7 60,0 61,4 79,1 83,3 78,0 78,4 9,6 11,1 9,6 11,0 8,433 2,401 9,034 2,304 126,0 33,0 126,0 33,0 24,0 25,3 25,0 23,0 45,0 44,5 40,0 39,0 99,00 99,25 99,00 99,22 7,92 12,39 7,89 11,43 7,65 11,73 49 171 93 433 81 49 84 29 44 47 51 275 97 221 140 127 144 25 25 39 0,126 0,047 0,117 0,957 0,957 0,832 4,559 4,556 3,963 4,448 4,445 3,884 1,59 2,41 1,59 7,400 11,107 6,397 0,100 0,164 0,081 0,954 1,019 0,927 19,01 19,01 19,40 6,0 4,5 4,8 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,2 0,8 6,9 6,0 5,9 93,1 94,0 94,1 195,4 51,1 191,7 186,1 48,8 183,0 7,8 2,0 7,7 95,0 95,0 95,5 103,4 27,1 101,5 11,46 8,65 153 5 54 41 220 3 127 47 0,040 0,832 3,958 3,879 2,19 8,669 0,114 0,942 19,40 3,5 3,5 0,1 0,4 5,9 94,1 48,3 46,0 1,9 95,2 25,6 SMART 200 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 199 199 199 199 96,1 73,1 104,9 72,4 42,60 12,48 50,60 14,50 57,8 67,2 55,0 71,3 73,0 82,6 77,1 79,0 11,1 7,8 10,6 11,5 2,695 0,650 2,673 0,755 130,0 30,0 130,0 30,0 25,2 24,9 24,1 26,2 42,3 41,1 41,0 40,0 98,92 98,95 99,07 99,07 8,02 12,71 8,02 12,71 11,79 7,53 11,79 7,53 58 181 58 181 7474 65 38 65 38 29 18 51 44 62 301 112 244 10 8 2 4 113 102 151 120 25 25 44 51 0,155 0,053 0,148 0,066 0,949 0,948 0,848 0,848 4,520 4,512 4,037 4,036 4,445 4,438 3,949 3,948 1,61 2,51 1,60 2,50 7,411 11,553 6,435 10,048 0,101 0,150 0,081 0,140 0,867 0,916 0,956 1,015 19,60 19,66 19,22 19,22 4,5 4,5 5,3 4,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,6 0,9 0,6 0,7 5,2 5,8 6,0 5,4 94,8 94,2 94,0 94,6 203,3 59,5 216,8 62,1 193,7 56,6 206,2 59,3 8,1 2,4 8,7 2,5 95,3 95,1 95,1 95,5 97,3 28,4 103,6 29,8 PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 9

[close]

p. 11

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 250–350 kW CERTIFIKOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY KOTLŮ SMART 250–350 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 250–350 kW Měřené hodnoty Jmenovitá tepelná kapacita Teplota spalin Spotřeba paliva Teplota vstupní vody Teplota výstupní vody Teplota chladicí vody Průtok chladicí vody Tah za komínem Okolní teplota Relativní vlhkost vzduchu Barometrický tlak Analýza spalin Kyslík Oxid uhličitý Oxid uhelnatý Vyšší uhlovodíky OGC Oxidy dusíku NOx Prach O2 = 10% Oxid uhelnatý Vyšší uhlovodíky OGC Oxidy dusíku NOx Prach Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva ) Hmotnostní průtok plynů Stechiometrická hodnota kyslíku Stechiometrické hodnota vzduchu Stechiometrický objem suchých spalin Stechiometrický vzduch Objem suchých spalin Objem H2O ve spalovacím vzduchu Objem H2O ve spalinách Maximální objem CO2 Vypočtené hodnoty tepla Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) Ztráta plynu v nedopalu Ztráta mechanického nedopalu Ztráta přenosu tepla do prostředí Celková ztráta Účinnost – nepřímá metoda Tepelný příkon Tepelná kapacita Nejistota stanovení tepelné kapacity Účinnost – přímá metoda Kapacita / jmenovitý výkon kW °C kg/hod °C °C °C m3/hod Pa °C % kPa % % ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 kg/s m3/kg m3/kg m3/kg m3/kg m3/kg m3/kg % % % % % % % kW kW %+/% % SMART 250 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 250 250 250 250 100,4 66,9 98,6 63,1 56,90 14,20 62,70 15,60 57,9 62,4 59,4 59,1 75,7 78,9 76,1 76,4 9,6 11,0 9,6 11,0 12,400 3,300 13,600 3,130 128,0 28,0 128,0 28,0 24,3 23,1 25,7 23,3 43,7 44,0 44,1 43,9 99,21 99,30 99,10 99,30 7,45 11,77 7,43 11,59 11,56 8,51 12,10 8,53 55 162 75 169 3546 80 52 86 50 33 26 34 41 55 243 77 246 1324 134 128 143 121 26 31 28 48 0,167 0,055 0,160 0,055 0,958 0,957 0,832 0,831 4,560 4,557 3,963 3,953 4,449 4,446 3,883 3,874 1,54 2,25 1,54 2,25 7,315 10,021 6,217 8,779 0,095 0,133 0,091 0,172 0,949 0,988 0,937 0,959 19,01 19,00 19,37 19,40 5,2 4,0 4,7 3,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,6 0,7 1,6 6,0 5,8 5,7 5,7 94,0 94,2 94,3 94,3 261,5 65,3 268,1 66,8 248,8 62,2 255,4 63,7 10,4 2,6 10,7 2,7 95,0 95,0 95,3 95,4 99,5 24,9 102,0 25,5  Měřeno  Interpolace je v souladu s EN 303.5 sekce (5.3.1) SMART 300 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 300 300 300 300 92,5 64,2 99,6 63,1 67,15 16,42 75,50 18,70 56,7 60,0 59,0 57,4 73,3 75,8 74,7 75,0 9,6 11 9,6 11,0 15,234 3,873 16,850 3,720 130,0 25,0 130,0 25,0 24,4 21,5 26,4 23,6 42,9 43,7 46,9 47,2 99,20 99,30 99,10 99,30 7,12 11,32 7,11 11,68 11,66 9,13 12,35 8,44 59 155 63 180 2647 80 55 87 48 35 31 25 41 58 220 63 265 1424 130 129 142 116 27 35 20 48 0,196 0,060 0,191 0,066 0,958 0,957 0,832 0,830 4,560 4,558 3,963 3,950 4,449 4,446 3,883 3,871 1,50 2,14 1,50 2,23 7,254 9,245 6,088 8,857 0,091 0,111 0,099 0,124 0,946 0,966 0,945 0,971 19,01 19,01 19,37 19,36 4,6 3,6 4,7 3,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,6 0,7 1,8 0,6 1,4 5,4 5,6 5,5 5,5 94,6 94,4 94,5 94,5 308,8 75,5 322,7 80,0 293,6 71,8 307,1 76,4 12,3 3,0 12,9 3,2 95,1 95,0 95,2 95,5 97,9 23,9 102,4 25,5 SMART 350 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 350 350 350 350 93,8 63,1 99,3 62,9 78,90 18,50 86,90 20,80 58,4 60,6 59,3 57,7 75,5 76,1 75,0 74,5 9,5 10,7 9,6 11,0 17,272 4,492 19,438 4,428 151,0 25,0 150,0 25,0 26,0 23,0 27,0 24,0 37,0 38,0 41,0 41,0 99,20 99,30 99,07 99,22 7,59 10,37 7,17 11,20 11,46 9,61 12,15 8,88 82 133 101 173 6536 74 61 93 56 30 30 45 54 87 182 101 246 3324 124 129 153 128 24 32 25 48 0,236 0,064 0,224 0,070 0,958 0,957 0,832 0,830 4,560 4,558 3,962 3,951 4,449 4,447 3,882 3,872 1,56 1,99 1,51 2,19 7,388 8,843 6,191 8,481 0,087 0,098 0,089 0,174 0,942 0,953 0,935 0,953 19,01 19,01 19,40 19,40 4,7 3,3 4,7 3,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,6 0,6 1,4 0,5 1,2 5,3 4,9 5,4 5,1 94,7 95,1 94,6 95,0 363,0 85,2 371,4 89,0 345,8 81,4 354,5 85,2 14,5 3,4 14,9 3,6 95,3 95,5 95,4 95,7 98,8 23,3 101,6 24,7 PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 10

[close]

p. 12

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 400–500 kW CERTIFIKOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY KOTLŮ SMART 400–500 kW ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009  Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 400–500 kW Měřené hodnoty Jmenovitá tepelná kapacita Teplota spalin Spotřeba paliva Teplota vstupní vody Teplota výstupní vody Teplota chladicí vody Průtok chladicí vody Tah za komínem Okolní teplota Relativní vlhkost vzduchu Barometrický tlak Analýza spalin Kyslík Oxid uhličitý Oxid uhelnatý Vyšší uhlovodíky OGC Oxidy dusíku NOx Prach O2 = 10% Oxid uhelnatý Vyšší uhlovodíky OGC Oxidy dusíku NOx Prach Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva ) Hmotnostní průtok plynů Stechiometrická hodnota kyslíku Stechio metrické hodnota vzduchu Stechiometrický objem suchých spalin Stechiometrický vzduch Objem suchých spalin Objem H2O ve spalovacím vzduchu Objem H2O ve spalinách Maximální objem CO2 Vypočtené hodnoty tepla Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) Ztráta plynu v nedopalu Ztráta mechanického nedopalu Ztráta přenosu tepla do prostředí Celková ztráta Účinnost – nepřímá metoda Tepelný příkon Tepelná kapacita Nejistota stanovení tepelné kapacity Účinnost – přímá metoda Kapacita / jmenovitý výkon kW °C kg/hod °C °C °C m3/hod Pa °C % kPa % % ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 kg/s m3/kg m3/kg m3/kg m3/kg m3/kg m3/kg % % % % % % % kW kW %+/% % SMART 400 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 400 400 400 400 95,1 62,0 98,9 62,7 90,70 20,60 98,30 22,90 60,2 61,1 59,7 57,9 77,8 76,5 75,4 74,1 9,4 10,4 9,6 11,0 19,311 5,110 22,025 5,135 173,0 25,0 170,0 26,0 27,0 24,0 28,0 24,0 32,0 33,0 35,0 35,0 99,10 99,30 99,05 99,15 8,06 9,43 7,24 10,73 11,26 10,10 11,95 9,31 105 111 139 167 9326 68 67 100 65 25 29 66 67 116 144 140 227 5213 118 130 164 139 20 29 30 48 0,276 0,068 0,257 0,074 0,958 0,957 0,832 0,830 4,560 4,559 3,961 3,951 4,449 4,447 3,882 3,872 1,62 1,85 1,52 2,08 7,521 8,442 6,294 8,106 0,082 0,085 0,080 0,134 0,937 0,940 0,926 0,935 19,01 19,01 19,37 19,36 4,8 3,0 4,7 3,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,5 1,1 0,5 0,9 5,3 4,2 5,4 4,6 94,8 95,9 94,7 95,4 417,2 94,9 420,1 98,1 398,0 91,0 401,8 94,0 16,7 3,8 16,9 4,0 95,4 95,9 95,6 95,8 99,5 22,8 100,9 23,9  Měřeno  Interpolace je v souladu s EN 303.5 sekce (5.3.1) SMART 450 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 450 450 450 450 96,3 60,9 98,6 62,4 102,48 22,74 109,60 25,00 61,9 61,7 60,0 58,2 80,0 76,8 75,7 73,6 9,3 10,0 9,6 11,0 21,349 5,729 24,613 5,843 194,0 25,0 190,0 26,0 29,0 25,7 28,5 24,6 27,0 28,0 29,5 28,6 99,20 99,30 99,02 99,07 8,52 8,48 7,30 10,25 11,05 10,58 11,74 9,75 128 89 176 160 13 2 1 5 62 72 106 73 19 28 86 79 144 106 178 207 6113 111 130 174 151 17 25 34 48 0,316 0,072 0,290 0,077 0,958 0,957 0,831 0,830 4,560 4,559 3,960 3,952 4,448 4,448 3,881 3,873 1,67 1,70 1,52 1,96 7,655 8,040 6,396 7,730 0,078 0,072 0,070 0,093 0,933 0,927 0,916 0,917 19,00 19,01 19,37 19,36 4,8 2,6 4,6 3,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,5 0,3 0,7 0,3 0,7 5,2 3,4 5,3 4,2 94,8 96,6 94,7 95,9 471,3 104,6 468,7 107,1 450,2 100,6 449,2 102,7 18,9 4,2 18,9 4,3 95,5 96,2 95,8 96,0 100,0 22,4 100,1 23,1 SMART 500 Dřevní pelety Dřevní štěpka Jmenovitá Minimální Jmenovitá Minimální hodnota hodnota hodnota hodnota 500 500 500 500 97,6 59,8 98,2 62,2 114,26 24,85 121,00 27,12 63,6 62,2 60,3 58,4 82,2 77,1 76,0 73,1 9,2 9,7 9,6 11,0 23,387 6,347 27,200 6,550 215,0 25,0 210,0 26,0 30,2 27,1 29,2 24,9 21,1 22,8 23,7 22,4 99,20 99,30 98,99 98,99 8,99 7,53 7,36 9,77 10,85 11,06 11,54 10,18 151 67 214 153 16 0 0 4 56 78 112 81 14 27 106 92 173 68 216 188 8002 105 130 185 162 13 22 39 48 0,356 0,076 0,323 0,081 0,958 0,957 0,831 0,830 4,560 4,559 3,959 3,952 4,448 4,448 3,880 3,873 1,73 1,55 1,53 1,85 7,788 7,638 6,499 7,354 0,073 0,059 0,060 0,053 0,928 0,914 0,906 0,899 19,01 19,01 19,37 19,36 4,9 2,3 4,6 2,8 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 5,2 2,7 5,2 3,7 94,8 97,3 94,8 96,3 525,5 114,3 517,4 116,1 502,4 110,2 496,5 111,5 21,1 4,6 20,9 4,7 95,6 96,4 96,0 96,1 100,5 22,0 99,3 22,3 PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI! 11

[close]

p. 13

Jak pracujeme s našimi zákazníky Smart Heating Technology s.r.o. 1 Zhodnocení současného stavu 2 Zpracování technického řešení 3 Kalkulace úspory a návratnosti 4 Precizní výroba technologie 5 Dodávka a instalace technologie 6 Následný monitoring instalace 24/7 7 Pravidelný servis a údržba zařízení 8 Zajištění dodávek paliva SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o. U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice Česká republika www.SmartHeating.cz Pro více informací o cenách a technických řešení kontaktujte prosím naše obchodní oddělení: Tel.: +420 777 960 560 +420 734 751 655 +420 777 258 481 Email: Sales@SmartHeating.cz Info@SmartHeating.cz Důkladně analyzujeme Vyrábíme na míru Staráme se o naše klienty Dodavatel:

[close]

p. 14

Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 60–100 kW Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi  Flexibilita technického řešení  Variabilita použitelných paliv  Ekonomický a ekologický provoz  Tři výkonové řady  Účinnost kotlů >90%  Modulace výkonu v rozsahu 30 – 100 %  Lambda sonda  Nízké nároky na údržbu a servis zařízení  Řízení topných okruhů  Řešení kaskádových instalací  Kontrola mobilním telefonem  Kontrola přes internet  Mobilní kontejnerové řešení  Dostupné speciální příslušenství

[close]

p. 15

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 60–100 kW Nový design kotle  Dpřeelventyí Dštřěepvnkía Piliny AgroPelety* PMelDeFty* Dštřěepvnkía Piliny AgroPelety* PMelDeFty* Oplievcokvyé Třepšeňcokvyé Bropsekcvkoyvé Masnludplokvyé Rsýlužopvkéy Možnosti použití kotlů Smart:   Bytové domy  Víceúčelové budovy  Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory  Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty * S podmínkou Zkoušení Paliva a Chemického Rozboru!  Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény / Sportovní arény  Obecní budovy  Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy  Sportovní komplexy Ve spolupráci s: ČSN-EN 303.5/2013 ISO 9001:2009

[close]

Comments

no comments yet