Balatoni Futár 2018. július

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2018. július

Popular Pages


p. 1

2018. július utár BalatonSound - folytatódó sikertörténet A levendula varázsa Balatoni ingatlanpiac, 2018 Megkezdődött a hajózási főszezon Györök strandja faotól:eZgatzkaölilkdAendbrábs

[close]

p. 2

Aktuális utár 2018. július Balatoni nyaraló ingatlanpiac 2018-ban Évről évre indul nyár elején a nagy felhajtás a balatoni nyaralók piacán. Változatos marketing eszközök alkalmazásával - a szakállasoktól a legújabb gegek felhozatalával - találkozhatunk, hogy felhívják a figyelmünket az amúgy egész évben fennálló lehetőségekre: „most” érdemes nyaralót vennünk. No persze kivétel itt is van, térdig érő hóban, vagy szent ünnepeinken ritkán nézegetünk nyaralókat. Friss vizsgálatom szerint jelenleg mintegy nyolcszáz - ezer nyaralót hirdetnek eladásra az internetes portálokon a Balaton körül. Ebből öt-hatszázat a déli-, míg három-négyszázat az északi part környezetében kínálnak, s biztosan van egynéhány száz elfekvő lehetőség is, amiket már nem találunk egyéb okokból az aktuális kínálatok között. Tapasztalatom szerint ezek felkutatása hozza a legjobb vételeket. Mivel a hirdetések nagy átlagban több ingatlanos web oldalon megjelennek, esetenként ugyanazt a nyaralót több ingatlanközvetítő iroda, sőt még a tulajdonosok is felteszik a „netre”.Érdemes alaposan tájékozódni, mert előfordul, hogy nagy titkolózások közepette háromszor is odavezetnek egy- egy már megtekintett ingatlanhoz. A Balaton nagyobb városait a folyamatos fejlődés, változás jellemzi, ami arra vezethető vissza, hogy manapság nemcsak közkedvelt nyári üdülőhelyek, de egész évben lakható, kellemes települések, melyek kulturális programokkal, szakmai konferenciákkal, egész éves intézményes és magánjellegű szolgáltatásokkal biztosítanak minden korosztálynak helyben maradást: más települések mellett feltétlenül érdemes Siófok, Balatonlelle, Balatonfüred, Keszthely nevét említeni. Az ingatlanokat vizsgálva feltűnik: a tulajdonosok szinte maguk sem tudják, hogy lakás, illetve üdülés céljára hasznosított ingatlanjaik vannak-e. Az építményeket ugyanis - amelyek alkalmasak rá - szezonálisan kiadják, hasznosítják, szezonon kívül pedig saját maguk használják. A városok és a Balaton együttese a kis- és nagybefektetőknek egyaránt kínálnak lehetőségeket. Az építőipari, ingatlanfejlesztési kedv a városok területén növekvő tendenciát mutat, különösen amióta a beruházók és rajtuk keresztül a vásárlók is kihasználhatják az új lakásépítkezésekkel együtt járó kedvezményeket. Az építkezések túlnyomó része még ma is családi ház, villa és nyaraló, illetve ennek sajátos kombinációja, de a magánbefektetők, a kis- és középvállalkozások próbálkoznak több lakásos társasházak – társasüdülők felépítésével is. Most a széles választékból az ingatlannet.hu statisztikáit hívom segítségül az idei helyzetelemzéshez: „Országos ingatlanok négyzetméter ár alakulása (2018 első félévi hirdetések alapján) Lakóingatlanok esetén Magyarországon az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 228 174 forintról 335 776 forintra nőtt, ami 107 602 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 830 769 forint, a legalacsonyabb 56 198 forint, valamint az átlagár 330 053 forint. Balaton déli-part Siófokon az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 265 624 forintról 574 651 forintra nőtt, ami 309 027 forintos emelke- dést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 949 180 forint, a legalacsonyabb 136 318 forint, valamint az átlagár 568 069 forint. Balatonlellén az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 240 188 forintról 428 550 forintra nőtt, ami 188 362 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 829 893 forint, a legalacsonyabb 99 958 forint, valamint az átlagár 429 668 forint. Somogy megye területén az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 204 636 forintról 342 057 forintra nőtt, ami 137 421 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 897 567 forint, a legalacsonyabb 100 199 forint, valamint az átlagár 342 704 forint. Balaton északi-part Balatonfüreden az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 242 142 forintról 550 543 forintra nőtt, ami 308 401 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 1 119 298 forint, a legalacsonyabb 220 416 forint, valamint az átlagár 551 858 forint. Keszthelyen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 178 034 forintról 267 193 forintra nőtt, ami 89 159 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 437 500 forint, a legalacsonyabb 149 750 forint, valamint az átlagár 266 471 forint. Veszprém megye területén az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 176 450 forintról 303 125 forintra nőtt, ami 126 675 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2018 májusában a legmagasabb négyzetméter ár 912 000 forint, a legalacsonyabb 35 800 forint, valamint az átlagár 301 109 forint.” ( f o r rás: ingatlannet.hu) Amint látjuk, elég pontos következtetést vonhatunk le az árak tekintetében, ha megfelelő kritikával súlyozzuk az éppen vizsgált, eladni vagy megvenni szánt nyaraló ingatlanokat. De ha valaki még pontosabb meghatározást igényel, és gyors, biztos döntés előkészítést kíván kapni, azoknak javaslom, hogy állami nyilvántartásba vett ingatlan közvetítők-értékbecslők szolgáltatásait vegyék igénybe. Juhász István ingatlan szakértő - értékbecslő 2

[close]

p. 3

2018. július utár A levendula varázsa Élőhely fejlesztési projekt Tihanyban Közel egy évszázada immár, hogy Bittera lendületet adott a rendezvénysorozatnak. Gyula, korának rangos gyógynövényszakér- Az itt élők számára a levendula nem csak tője levendula szaporítóanyaggal tért haza látványelem – élő valóság, amely megszé- Franciaországból. S hogy neve és mentali- píti a hétköznapokat, s egyben gazdasági tása napjainkban is ismerősen cseng honfi- hasznot is hoz. A levendulával borított te- társaink körében, az elsődlegesen a tihanyi rület egyre bővül, s a növényből készített ültetvény létrehozásához köthető. kézműves termékek iránt óriási érdeklődés A félszigeten tizennegyedik alkalommal nyilvánul meg. megrendezett Levendula fesztivál azonban Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nem- nem csupán főhajtás a honosító szakem- zeti Park igazgatója felidézte az alapító em- ber érdemei előtt – a tradíciók ápolásához lékét, munkásságát, s hatását az utókorra. rangos megnyitó és tartalmas programok Mint fogalmazott: a levendula varázsa még is járulnak. A júniusi Szedd magad akció bájosabbá teszi a települést és környeze- nyitányán, a Levendula hetek kezdő nap- tét. Hangsúlyozta a nemzeti park szerepét ján Nagy István agrárminiszter a kéttornyú a természetvédelemben - tevékenységük, templom tövében arról beszélt az érdeklő- feladataik azonban nem tiltást jelentenek, dő publikumnak, hogy a hely szelleme ma- inkább partneri kapcsolatot. gával ragadja a látogatókat. Kontrát Károly, a térség országgyűlési - A világon nincs hasonló csoda - Tihany képviselője azt a létező társadalmi modellt a természet legszebb, legvarázslatosabb te- emelte ki, amelyet békesség, nyugalom és remtménye, melyhez ezer szállal kötődnek biztonság jellemez. Ez ad tág teret és mo- honfitársaink. Szakrális és világi kincs, me- rális tartást ahhoz, hogy az értékek felszínre lyet elődeink is nagy becsben tartottak. A kerüljenek. Így lehet Tihany a levendula fő- hagyományokat azonban - így a levendulá- városa, s ezért keresik fel évente százezrek a hoz fűződő érzelmi és gazdasági kötődéseket félszigetet. A siker kulcsa a helybeliek kezé- is - ápolni kell. A Szedd magad akció példa- ben van, munkájukat, lokálpatriotizmusu- mutató szerepe ebben is tetten érhető: ur- kat a gazdasági fellendülés igazolja. banizált világunkban e jelszónak markáns - A táj szépsége adottság, a levendula ter- üzenete van, hiszen közelebb viszi az embert mesztése és feldolgozása lehetőség. A gyógy- a természethez. növény gazdasági érték, amely a turisztikai Tósoki Imre, a település polgármestere vonzerő mellett jó bevételt is eredményez- köszöntőjében a fesztivál múltját idézte fel. het - a támogatások, pályázatok sok jó öt- Megtudhattuk, hogy a helyi kezdeménye- let és számos kiváló termék megvalósulását zéshez hat éve csatlakozott a Balaton-felvi- segítik elő, s ezzel tovább növelik Tihany hí- déki Nemzeti Park, s az együttműködés új rét a nagyvilágban. Néhány órá- val később bemu- tatták azt a négy- százötvenmillió fo- rint értékű projek- tet, amely lehetővé teszi a Tihanyi-fél- sziget és térségének komplex élőhely vé- delmét. Az Európai Regionális Fejleszté- si Alap mellett hazai központi költségve- Nagy István miniszter, Tósoki Imre polgármester, Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Puskás Zoltán, a BfNPI igazgatója és Kopek Annamária, a BfNPI osztályvezetője a megnyitón tési forrás is segíti a program végrehajtását. A cél a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató- Aktuális ságának kezelése alatt álló, védett természeti-, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek állapotának megóvása, javítása, valamint a hazai védett kiemelt jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása. A munkálatok érintik a tihanyi Belső-tó rehabilitációját, a halállomány szabályozását, a gyepkezelés és a legeltetéses állattartás feltételeinek biztosítását, valamint a Lóczy Lajos tanösvény teljes rekonstrukcióját is. A projektismertetőn Nagy István miniszter így fogalmazott: védjük, s ezzel elérhető élménnyé tesszük a tájat. Ez a gyakorlatban három lépcsőt jelent – legfontosabb az élőhely védelem, ezt követően kialakítjuk a szükséges infrastruktúrát, s a feltételek biztosítása után várjuk a vendégeket. Mint mondta: a Balaton–felvidéki Nemzeti Park példaértékű fejlesztések helyszíne. Az agrártárca irányítójától megtudhattuk azt is, hogy a Nemzeti Park Igazgatóságok KEHOP keretből közel 38 milliárd forintot használhatnak fel fejlesztésekre, melyhez csatlakozik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program több mint 4,4 milliárd forintos forrása, amelyet az igazgatóságok ökoturisztikai fejlesztésekre fordíthatnak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a 2014 és 2020 közötti időszakban a KEHOP forrásait felhasználva 10 projekt keretében összesen 3,53 milliárd forintot fordíthat közvetlenül természetvédelmi célokra. Süli Ferenc Fotó: AM/Pelsőczy Csaba 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Lendületben az ökoturizmus Cél: a kulturális örökség és a természetes környezet megőrzése Napjainkban örömmel konstatálhat- azáltal, hogy a kirándulókat közelebb hoz- juk, hogy az idegenforgalmi ágazaton be- zák a természethez. lül rendkívül markánsan jelenik meg az Ugyanakkor az ökoturisták nem feltét- ökoturizmus. Érdemes tehát hosszabban is lenül a csúcsszezonban jelennek meg, így elemezni, hogy milyen mentalitással rendel- a környezetre gyakorolt terhelés jobban el- keznek az ökoturisták, milyen értékeket pre- oszlik időben. Ez a tény is segíti a környezeti ferálnak útjaik során. károk csökkentését. Feltétlenül az élre kívánkozik annak rög- Az ökoturizmushoz szükséges infrastruk- zítése, hogy környezetkímélő szolgáltatáso- túra fejlesztésével lehetővé válik, hogy a he- kat, termékeket vesznek igénybe, illetve vá- lyiek is használhassák azt. Mivel a beruházá- sárolnak. Így például olyan szálláshelyet vá- sok a környezet védelmét is szolgálják, ezért lasztanak, ahol van szennyvíztisztítás, korsze- a lakosság által a környezetre gyakorolt ter- rű hulladékmegelőzés és -kezelés, jelentős a helést is csökkentik. megújuló energiák hasznosítása, az épületek Az ökoturizmus: faluképbe, vagy tájba illőek, hogy csak a fon- • természeti területre irányul tosabbakat említsük. A vendégek helyi ter- • odafigyel, hogy a turisták a környezetre, mékeket vásárolnak, így csökkentik az áru- kultúrára ne legyenek negatív hatással szállítási igényeket, az ezzel járó környezeti • hozzájárul a helyi értékeknek a megőr- károkat. A helyi termékek között is keresik a zéséhez biotermékeket, vagy a hagyományos anya- • igen komplex fogalom, amely többet je- gokból előállítottakat, mérsékelve a mező- lent a természetjárásnál, vagy a gyalogos tu- gazdasági vegyszerhasználat környezeti ká- rizmusnál. rait. Megismerik a helyi ízeket, a helyi kultú- „ Az ENSZ Turisztikai Világszervezete sze- rát és a helyi embereket. Az ökoturisták köz- rint az ökoturizmus „a turizmus minden lekedése is környezettudatos. Természetsze- olyan formája, amelyben a turista fő motivá- rűleg nem szemetelnek, nem tépnek le virá- ciója a természet megfigyelése, megbecsülé- gokat, környezetkímélő közlekedési eszkö- se és hozzájárul a kulturális örökség és a ter- zöket használnak. mészetes környezet megőrzéséhez, minimá- lis hatást gyakorolva ezekre.” Magyarország, és azon belül a Balaton régió is rendkívül gazdag természeti értékekben, sok he- lyen megmaradtak az ősi növény- és ál- latvilágot megőrző puszták, lápok, mo- csarak, árterek, lege- lők, erdők, gyepek szinte érintetlen te- Fekete István emlékház - BfNPI rületei. Az ökoturizmus Az ökoturistákra a felkészültség, a tanu- egyik feladata, alapelve a környezeti szem- lásra való hajlam és a szabályok tiszteletben léletformálás. Az igazi, tudatos, ízig-vérig tartása is jellemző. Tudják, vagy ha nem, ak- ökoturistának már nincs szüksége nagymér- kor megtanulják, mire érdemes vigyázniuk tékű szemléletformálásra, a tömegturista, a kirándulásaik során, hova ne tegyék be a lá- természetet nem ismerő turista az, aki en- bukat - ebben a túravezetők is segítenek. Az nek a szemléletformáló munkának az alanya ökotúrák a látogatók szemléletét is megvál- kell legyen. toztatják: erősítik a környezet megbecsülé- Az ökoturizmus, mint a környezettu- sét, tudatosítják a környezeti problémákat datos szemlélet átadásának egyik eszköze, 2018. július Hegyestű - BfNPI ösztönzi az aktív mozgással járó tevékenységeket, amelyeknek egészségmegőrző hatása jelentősen hozzájárul az életminőség javításához. A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a szűkebb és tágabb környezetük állapotáról, az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságáról, a környezetvédelem szükségességéről és ismerjék az általuk is használt termékek, eszközök környezeti, kémiai és biológiai kockázatait, azok következményeit, a mérséklés és kezelés lehetőségeit, továbbá akarjanak tenni a környezet megóvása érdekében. Az ökoturizmus, csakúgy, mint a turizmus többi ágazata, profitorientált, de hatásaiban több annál, ugyanis összetett hatásokat eredményez a célterület gazdaságában, környezetében, közösségeiben és kultúrájában. Nem kizárólag gazdasági hatásokról van szó, annak ellenére, hogy a médiumokban kizárólag a turizmus gazdasági haszna jelenik meg, és sokszor a szakmának is csak ez a fontos. A vendégek kapcsolatba kerülnek a helyiekkel, kölcsönösen hatnak egymásra, vagyis a turisták pozitívan, vagy negatívan befolyásolhatják a lakosok gondolkodását, viselkedését, kultúráját. A turizmus a környezetet használja, így óhatatlanul okoz környezeti hatásokat, sokszor felvet természetvédelemi, műemlékvédelmi problémákat. Az ökoturizmusnak, mint a fenntarthatóság mintájának három területe van: a természeti környezeti, a társadalmi és a gazdasági. Sokan a turizmus szereplői közül sajnos csak a pénzügyi oldal fenntarthatóságát tartják fontosnak, holott az ökoturizmus katalizátorszereppel bír a helyi gazdaság, társadalom fejlődésében, minőségi javulást hoz az emberek életében. Az ökoturizmusban - a nyereség ma- 4

[close]

p. 5

2018. július utár Aktuális ximalizálása helyett, annak optimalizálása esetén - legtöbbször lehetőség nyílik a „mindenki nyer” gazdasági stratégia alkalmazására. Ez mindenképpen közelebb áll a fenntartható fejlődés elveihez. A fenntartható fejlődés mindannyiunk felelőssége. A turizmusnak jellemzően terhelő hatása van nemcsak a természeti, de a társadalmi és infrastruktúrális környezetre is. A legfontosabb környezeti hatások: - levegőminőség változása: füst, zaj, por stb.; - földtani állapot változása: tájképi változás, erózió, hulladék, talajtömörödés stb.; - vízminőség-állapot: növények elszaporodása, bemosódás, szennyeződés stb.; - élővilág: zavarás, fajösszetétel-változás, kiirtás stb.; - erőforrás-használat: közlekedés, termálvíz, fűtés stb. Az ökoturizmus nagy előnye, hogy nem növeli a célterület szennyezettségét, nem hagy hátra hulladékhegyeket, nem igényel tájat, települést felforgató beruházásokat, nem tapossa le a védett növényeket, nem űzi el a ritka állatfajokat, és nem indít el olyan folyamatokat, amelyek visszafordíthatatlanok, úgy a természetben, mint a helyi társadalomban. Ökológiai lábnyom: az ember hatása a bioszférára, a földre. Egy adott népesség természeti terhének mértékegysége. Az a földterület, amely a népesség által fogyasztott erőforrások és a kibocsátott hulladék általános szintjének a fenntartásához szükséges. Környezettudatosság: olyan magatartásforma, amely az egyént felelős viselkedésre készteti az élhető környezet fenntarthatóságát szolgáló feladatok megvalósításában, és a természeti értékek megőrzésében. A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. A tavak védelme az egész világra kiterjed Az európai tavak védelméről, vala- A Nemzetközi Tókörnyezeti Bizott- mi, Klímaváltozási és Energia Szakbizott- mint a fenntartható fejlődésről folyt ság Alapítvány Tudományos Bizottsá- ságának elnöke, Cor Lamers már radikáli- nemzetközi konferencia Balatonfüreden gának elnöke, Walter Rast arról szólt, sabban fogalmazott. Szerinte minél hama- a közelmúltban. A fórumot az Európai hogy nemcsak európai, de világszerte is- rább végre kell hajtani a kitűzött globá- Bizottság Környezetvédelmi, Klímavál- mert, s hasonló gondokkal kell szembe- lis célokat lokálisan is. Vagyis a legkisebb tozási és Energia Szakbizottsága (ENVE), sülnünk, hiszen a tavak és vízkészletük településeken is helyi szinten kell biztosí- a Balaton Fejlesztési Tanács, a Minisz- szennyezettsége egyre nagyobb. Ennek tani, hogy az unió klímavédelmi vállalása- terelnökség és a városi önkormányzat okozója számos esetben a mezőgazda- inak legalább 70 százaléka érvényesüljön szervezte a Füred Hotelben. az elkövetkező években. Eb- Európa tavai - így a Balaton ben pedig a polgármesterek- is - fontos gazdasági, társadal- nek, önkormányzatoknak je- mi és természeti értékkel ren- lentős szerepe lesz. Változ- delkeznek, mégis nagyon sé- tatnunk kell, hisz a tavak erő- rülékenyek. Uniós tófejlesztési sen ki vannak téve a környe- stratégiára van szükség, illetve zeti változásoknak, különö- megfelelő pénzügyi források sen pedig a globális éghajlat- biztosítására. A döntéshozók- változás hatásainak. nak be kell látniuk, hogy a klí- A konferencián elhangzó maváltozás hatásai ellen min- előadások, felszólalások meg- den lehetséges eszközzel fel kell lépni – hangsúlyozta Bóka István, a vendéglátó város pol- A sajtótájékoztató résztvevői (balról jobbra) Walter Rast, Bóka István, Cor Lamers erősítették, hogy vizeink védelmében szükség van a helyes politikai döntéshozata- gármestere, aki a program sajtótájékozta- ság által felhasznált vegyszerek sora. Az lokra, ugyanakkor szem előtt kell tartani a tóján rámutatott: szeretnék felhívni a dön- előadó elismerte: több, egymástól elté- technológia által kínált megoldásokat. téshozók figyelmét a tavak jelentőségére, rő felépítésű klíma-modell ismeretes, s A rendezvényen részt vett a Minisz- amelyeknek a szűkebb térségben és globá- valójában nem tudjuk, mire is számítha- terelnökség európai uniós ügyekért fele- lisan is összetett és jelentős gazdasági, tár- tunk a nem túl távoli jövőben. Az azon- lős helyettes államtitkára, Molnár Balázs, sadalmi és természeti szerepük van. Töre- ban kétségtelen, hogy több féket, gátat valamint a Földművelésügyi Minisztérium kedni kell a tavak fenntartható kezelésére, kell alkalmazni a rendszerben annak ér- helyettes államtitkára, László Tibor Zol- a feladatok összeghangolására és az uniós dekében, hogy bolygónk édesvízkészle- tán is. szinten közös koncepciókon alapuló intéz- tét meg tudjuk óvni. Z. A. kedések végrehajtására. Az Európai Bizottság Környezetvédel- fotó: Zatkalik 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Megkezdődött a hajózási főszezon Július első napjaiban megkezdődött a 172. hajózási szezon főidénye! A BAHART ezen a nyáron egy héttel meghosszabbította ezt az időszakot, így egészen augusztus 26-ig várja az utasokat a települések közötti sűrűbb menetrendi hajózással, valamint a teljes séta- és programhajó kínálatával. Változatlan díjakon, színvonalas ügyfélkiszolgálás mellett vehetik idén is igénybe az utasok a BAHART hajózási szolgáltatásait. Július 7-én lépett érvénybe a személyhajózás főidényi menetrendje, melyről részletes információkat találhat az utazóközönség a társaság napi szinten aktualizált honlapján, a www.bahart.hu oldalon. Érdemes a hajózási lehetőségkereső segítségével kiválasztani a legvonzóbb hajózási szolgáltatást, és megismerkedni a célállomások programjaival, látnivalóival. Szükség szerint segítség és tájékoztatás kérhető a március végétől üzemelő BAHART Info Vonalon is (84/310-050), mely a személyhajózási és kompközlekedés üzletágak megkereséseinek központi kiszolgálását látja el. A személyhajózási forgalom a májusi kora nyárias időjárásnak és a két hosszú hétvégének köszönhetően az előzetesen tervezetthez képest is jobban alakult. Az utasforgalmi adatok alapján, a húsvéti szezon indulásától június 30-ig összesen száznyolcvannégyezer utast szállítottak a személyhajók, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva 23%-os növekedést, harmincötezer fővel több utast jelentett. A települések közötti menetrendi hajózás biztosításával a Balatoni Hajózási Zrt. célja, hogy a magyar tengernél nyaralók a kirándulásaik tervezésekor számoljanak a hajókkal is, mint utazási eszközzel. Ezért a Balaton-parti települések, mint célállomások látnivalóira és programlehetőségeire a társaság valamennyi kommunikációs eszközével felhívja az utazók figyelmét. Ugyanezt a célt szolgálja a menetrendi személyhajó és komp menetjegyekkel együtt kiosztott kuponfüzet is, mely a célállomásokon működő BAHART partnerek ajánlatait tartalmazza. Ennek felhasználásával a BAHART utasai számos szolgáltatást tudnak a kuponokkal kedvezményesen igénybe venni a Balaton körül. A főidényben mind a huszonegy közforgalmú személyhajó kikötő és valameny- nyi személyhajó bekapcsolódik a szolgáltatás biztosításába. Összesen tizenöt útvonalon négyszázötvennyolc járatot indít heti szinten a BAHART. A legkedveltebb útvonalakon, így a Siófok-BalatonfüredTihany, illetve a Fonyód-Badacsony útvonalon a főidényben naponta összesen huszonhat járat üzemel. A legforgalmasabb útvonalakon ráadásul a gyorshajó szolgáltatás is igénybe vehető, mellyel nem csupán az időt lehet lerövidíteni, de felejthetetlen élményben is részesülnek az utazók. A települések közötti víziközlekedés biztosítása mellett a BAHART a Balaton régió egyik legfontosabb turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatója is. Az elmúlt évek adatai alapján a teljes utasforgalom csaknem egyharmadát - mintegy kétszázezer utast - a séta- és programhajók közönsége adja. A BAHART idén is úgy állította öszsze a programhajó kínálatát, hogy a lehető legszélesebb célcsoportot érje el szolgáltatásaival, és a családok minden korosztálya, tagja találjon magának tartalmas, színvonalas kikapcsolódási lehetőséget. A tavalyi kedvező eredmények alapján ráadásul egy teljes héttel meghosszabbította a társaság a főidényi programhajózást, és a teljes kínálatot biztosítja az összes érintett kikötőben egészen augusztus 26-ig. A Balaton körül tíz kikötőből összesen heti tizenháromszor induló Varázshajó szolgáltatás elsősorban a gyerekes családoknak szól. Az egyórás hajóút során a kincskereső-kalózos bűvészműsor mellett társasjáték-sarok is szórakoztatja a családokat. Emellett idén nyáron összesen nyolc alkalommal futnak ki a Minimax Gyerekhajók Siófokról és Badacsonyból. A vidáman szórakozni, vagy éppen táncolni vágyóknak is tartogat a BAHART 2018. július vonzó programlehetőséget. Összesen heti huszonkilenc alkalommal indulnak bulihajók a Balaton körül tizenkét kikötőből. A discohajón a tiniktől a nyugdíjasokig minden korosztály önfeledten élvezheti a kellemes nyári estét a Balaton közepén. A hangulat és jókedv garantált, a zenei kínálat minden korosztály igényeit próbálja kielégíteni. Át kell élni, amit egyetlen fotó sem ad vissza! Ez nem más, mint a balatoni naplemente, amely egy ringatózó sétahajó fedélzetéről a legcsodálatosabb. Balatonfüredről minden kedden és csütörtökön délelőtt 10 órakor idén is indulnak a 2 órás félsziget-kerülő sétahajó járatok, valamint újdonságként szerepel a kínálatban a Keszthelyen nyaralóknak a heti egy alkalommal indított „Csillaglesen Helkával” elnevezésű hajóprogram. Természetesen ezek sem maradhatnak ki az idei tartalmas nyári élmények közül! Szántódrév és Tihanyrév között 4 komp biztosítja a folyamatos átkelést a Balaton északi és déli partja között. A főidényben az első komp Szántódrévből 6:40 perckor, az utolsó 23.20 perckor indul, míg Tihanyrévből reggel 7.00 órakor indul az első és 23.40-kor az utolsó kompjárat.. A kompközlekedés tekintetében a BAHART ismét rekord évre számít. Az első félévben összesen közel négyszázezer utast, százharmincegyezer gépjárművet és csaknem huszonnyolcezer kerékpárt szállítottak a kompok - ez nagyságrendileg 18%-os emelkedést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. Ha a kedvező trend folytatódik, már július közepére elérheti a BAHART a félmilliós utaszámot a kompközlekedésben! 6

[close]

p. 7

2018. július utár Aktuális Rövid élelmiszerláncok fejlesztését célzó programok a Balaton térségében Júniusban folytatódtak az INTERREG Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 20142020 keretében megvalósuló, a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. részvételével zajló „AgriShort - Rövid élelmiszer láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával” című projekt szakmai programjai. Június első napjaiban egy szakmai munkacsoport egyeztetésen vettek részt a projektben érintett Somogy megyei partnerek, akik egy balatoni gazdapiac-hálózat kialakítási lehetőségeiről tanácskoztak. A Balatoni Szövetség, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Balatoni Integrációs Kft. valamint Kujáni Katalin rövid élelmiszerlánc-szakértő részvételével lezajlott szakmai vita során a résztvevők egyetértettek abban, hogy szükség volna egy magas minőségű termelői termékeket megjelenítő, kifejezetten balatoni specifikumként koordináltan működő piachálózatra, amely életet vihet a sok helyütt alulhasznosított piaci infrastruktúrákba, turisztikai attrakcióként is funkcionál, valamint a helyi gazdaságok számára újabb értékesítési csatornát jelenít meg. A munkacsoport tagjai jelenleg is dolgoznak a projekt kidolgozásán, melynek következő lépése a piacszervezők bevonása, valamint a helyi termék előállítók személyes felkeresése lesz. Ezt követően június 19-én, már egy jóval szélesebb résztvevői körben, közel 50 fő részvételével zajlott le egy helyi termék-előállítási, közösségi értékesítési és térségmarketing jó gyakorlatokat bemutató ausztriai tanulmányút szintén az AgriShort keretében. A tanulmányúton közösen vettek részt a Balatoni Integrációs Kft. által meghívott somogyi vendégek, valamint a Zala Termálvölgye LEADER Egyesület által bevont zalai résztvevők. Az egyik horvát projektpartner, a Kapronca-Körös megyei fejlesztési ügynökség által megszervezett utazás célja a Stájerországban található Vulkanland régió volt. A Somogy és Zala megyei termelőkből, agrárszak- emberekből, LEADER vidékfejlesztési egyesületek munkatársaiból, önkormányzati és hatósági szakértőkből álló csoport a délelőtti órákban látogatást tett a gabona- és olajőrlésre szakosodott Berghofer malomban a Rába partján fekvő Fehring településen. A malom munkatársai egy interaktív előadás keretében nagy lelkesedéssel számoltak be a gabonaőrlés és az olajütés folyamatáról, valamint a malom történetéről egyaránt. A résztvevők a tökmagolaj előállítás különböző fázisaival közelebbről is megismerkedhettek, sőt egy kóstoló során a tökmagból készült termékek kiváló minőségéről mindenki maga is meggyőződhetett. Egy hamisítatlan vulkanlandi ebéd elfogyasztása után Michael Fend, a helyi LEADER egyesület vezetője ismertette a térségben két évtizedes múltra visszanyúló vulkanlandi együttműködés részleteit. A helyi önkormányzatok által generált alulról jövő kezdeményezésként induló, átfogó helyi gazdaság- és közösségfejlesztési program eredménye a turizmus erőteljes növekedésében, a magas minőségű helyi termék-előállítás prosperitásában és a térség népességmegtartó-képességének dinamikus erősödésében érhető tetten. A tanulmányút utolsó állomásaként az Auersbachban található Vulcano Sonkamanufaktúrát látogatta meg a csoport. Az impozáns, turisztikai attrakcióként is funkcionáló kisüzemben bemutatásra került a manufaktúra története, a rendkívül magas minőségű húsból készülő, levegőn szárított pácolt sonka előállításának folyamata, sőt, saját szemével bizonyosodhatott meg mindenki arról, hogy Auersbachban a malacok igencsak szeretik a sört is. A jó hangulatú és tanulságos útról hasznos élményekkel térhettek haza a résztvevők, akik remélik, hogy az itt megszerzett tapasztalatokat alkalmazni tudják gazdaságuk működtetése, fejlesztése, valamint a rövid élelmiszerlánc együttműködések szervezése-tervezése során. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár Vigyáznak ránk a Balatonon 2018. július A három Balaton-parti megye közös kiadványaként jelent meg a szezonra a Vigyázunk Rád a Balatonon című kiadvány, melyet a veszprémi megyeházán mutattak be a sajtó képviselőinek. A fórum bevezetőjeként a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Takács Szabolcs elmondta, hogy februárban született meg az ötlete a kiadványnak, melytől azt várják, hogy a Balatonhoz érkező hazai és külföldi turisták átfogó információanyagot kapjanak a személyi és vagyonbiztonságról. A magyar, angol és német nyelvű, széthajtogatható kiadvány húszezer példányban érhető el ingyenesen kormányhivatalokban, strandokon és egyéb, frekventált helyeken. Igazodva a kor kihívásaihoz, természetesen elektronikusan (QR kód) is olvasható. A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson Bence beszédében hangsúlyozta: a XXI. század egyik legfontosabb értéke a biztonság, mely- re különösen olyan helyeken van nagy szükség, ahol jelentős az idegenforgalom. Így a Balatonnál is. Megjegyezte, a kiadványnak hiányossága is van: nincsenek benne a külföldiek által jól ismert „no go” zónák, tiltott, vagy éppen fokozottan terror- és egyéb veszélyes helyek. Ilyenek ugyanis nem léteznek a Balatonnál, s ez teheti igazán vonzóvá a szezonban idelátogatók számára a Balatont. A kiadvány főoldalán címszószerűen (ezáltal gyorsan áttekinthetően) a veszélyforrásokra (fürdőzés, vitorlázás, közúti közlekedés, tűzgyújtás, baleset, időjárás, vihar stb.) hívják fel a figyelmet tanácsokkal, telefonos és más elérhetőségek- kel, míg a másik oldalára egy Balaton térkép került. A fórumon vehették át jutalmukat azok a gyerekek, akik a Balaton, a tó biztonsága témakörben rajzokat küldtek be. Három korcsoportban 142 ifjú pályázó küldte be rajzát. A díjakat az államtitkár, illetve a három megye képviselői adták át. Zatkalik

[close]

p. 9

2018. július utár Balatongyörök strandja a legzöldebb Aktuális A Balaton Legzöldebb Strandja különdíjjal kitüntetett Balatongyörök volt a házigazdája a Kék Hullám Zászlóval fémjelzett strandminősítés napokban tartott eredményhirdetésének. A Balatoni Szövetség által immáron hagyományosan meghirdetett versenyben idén 34 strand vett részt. Balassa Balázs, szövetségi elnök elmondta, hogy az értékelésben mellettük részt vett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör és a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. A helyszínek bejárásai során vizsgálták a tisztaságot, a vizesblokkok állapotát, a parkolási viszonyokat, a strand akadálymentesítésének szintjét, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, a gyermekbarát szempontokat, minősítették a vendéglátóhelyeket, és az egyéb szolgáltatásokat. Mint elhangzott: évről évre tapasztalható a színvonal emelkedése, de a minősítés rendszere is változott, s a mostani bírálat szerinti sokrétű szakmai elemzés a korábbiakban nem történt. Balassa Balázs ki- Bálszépe kerestetik… Lapunk megjelenését követően kerül sor a 193. Anna-bál egyhetes rendezvénysorozatára, melynek főeseménye a bálszépének július 21-i megválasztása. Fotónkon a tavalyi hölgyek csoportja. Vajon ki indul közülük idén is? Az Anna-bál eseményeiről a www.annabal.hu hivatalos honlapon olvashatnak bővebb előzetest. A bálról augusztusi számunkban olvashatnak részletesebben. Z. A. Biró Róbert (balról) veszi át a különdíjat dr. Béres Andrástól, a Herman Ottó Intézet szakmai ügyvezető helyettesétől emelte a balatonedericsi strandot, mely több éve nem vett részt a versenyben, idén azonban nagy fejlődés eredményeként nyert 3 csillagos minősítést. Sokhelyütt látszik már a Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázati támogatás eredménye, számos helyen önerőből is indultak fejlesztések. Mindennek köszönhetően sokoldalúan magas színvonalon működő strandok szerepelnek a Kék Hullám Zászló csillagai alatt. Az idén újra meghirdetett „Balaton Legzöldebb Strandja” cím odaítélésében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Herman Ottó Intézet munkatársai segédkeztek. Szerepet játszottak az üzemeltetéssel is összefüggő környezetvédelmi szempontok, köztük a takarékos vízhasználat, a megújuló energiák alkalmazása, a kerékpáros megközelíthetőség. A kitüntető elismerést a balatongyöröki strandot működtető önkormányzat képviseletében Biró Róbert polgármester vette át. Az üdülőfalu vezetője elmondta: az eredmények egészséges versenyben születnek, a települések évről évre sokat tanulnak egymástól, fontos cél, hogy mind nagyobb vendégkör, mind nagyobb mértékben legyen haszonélvezője az értük végzett munkának. A Kék Hullám Zászló verseny fővédnöke, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő különdíját a gyenesdiási Játék Strand kap- ta. A balatoni megyék önkormányzatainak díját a balatonudvari Föveny Strand, a zamárdi Nagy Strand és a vonyarcvashegyi Lido strand nyerte el. Öt csillagos minősítést ért el a vonyarcvashegyi Lido Strand, Gyenesdiás Játék Strandja, a balatonfüredi Kisfaludy és az Esterházy Strand, a keszthelyi Városi Strand, a balatonföldvári Keleti Strand, a balatonalmádi Wesselényi Strand, Balatongyörök, Szigliget, Alsóőrs, Csopak, Balatonberény községi strandja. Négy csillagot kapott a keszthelyi Libás Strand, a balatonudvari fövenyesi és a községi strand, a balatonmáriafürdői Központi Strand, a zamárdi Nagy Strand, Révfülöp Császtai Strandja, a balatonfűzfői Fövenyfürdő, Balatonlelle Napfény Strandja, a siófoki Nagy Strand, Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strandja, a fonyódi Panoráma Strand, a badacsonytomaji Badacsony Strand, valamint Balatonudvari, Ábrahámhegy, Balatonakali, Zánka községi strandja. Három csillagos lett Badacsonytomaj Városi Strandja, a balatonfüzfői Tobruk Strand, a keszthelyi Helikon Strand, a balatonboglári Platán Strand, Révfülöp Szigeti Strandja és a balatonedericsi Zöld Hullám Strand. Két csillagot a balatonszemesi Berzsenyi utcai szabad strand kapott. H. Á. 9

[close]

p. 10

Aktuális utár 2018. július Szemben Badacsony, alattuk a magyar tenger Nyolcvanöt lakásos társasház épül Fonyód centrumában Egy település jelenét, lakóinak komfortérzetét a jövőhöz való viszonyulás minősége is jól érzékelteti. Fonyódon az új építkezések, beruházások azt jelzik, hogy a város lendületben van, s immár nem csak az itt élők és a helyi önkormányzat – az ingatlanfejlesztők is részt kívánnak venni a sikertörténet folytatásában. A Balaton iránt megnövekedett érdeklődés a déli parton tapasztalható piaci mozgásban is tetten érhető: egyedi építészeti megoldások, elegáns, a városképet pozitívan befolyásoló formák, a kor igényeihez alkalmazkodó műszakitechnikai megoldások jellemzik a somogyi partszakaszon közelmúltban átadott építményeket, apartmanházakat. E sorba jól illeszkedik az üdülőhely központjában épülő nyolcvanöt lakásos társasház, amely közvetlen vízparti fekvésével, pazar panorámájával a magyar tenger rajongóinak kínál mindennapi, megunhatatlan élményt. Szemben Badacsony, s mindössze néhány lépést kell tennünk csupán, hogy érezzük a víz illatát, a lágy hullámok simogatását. Az ágazatban három évtizedes, patinás múlttal büszkélkedhető, száz százalékban magyar tulajdonú Grabarics Építőipari Kft. nevéhez kötődő Sunset-Resort projekt a Fürdő utca 36. szám alatti telken valósul meg, s ezzel a fejlesztéssel a cég úttörő szerepet vállal Fonyódon. Egy beruházás – az alapkőletételt és az átadási ceremóniát kivéve – általában mentes a protokolláris eseményektől. Nem lesz ez másként e projekttel kapcsolatban sem, ám a beruházó Üdülő Invest Kft. és a kivitelező Grabarics Építőipari Kft. munkatársai mégis megtalálják annak a módját, hogy személyes kontaktusba kerüljenek a város lakóival, a beruházás iránt érdeklődő, potenciális vásárlókkal, s természetesen az üdülőhely építészeti koncepcióját jóváhagyó döntéshozókkal. A Grabarics Építőipari Kft. a jövőben aktívan részt kíván venni a város életében, s mintegy „belépőként” felvállalták a társasház mellett található Módos strand szépítését: tervezik már a röplabda pályát, s folyamatban van a jelenlegi játszótér eszközeinek, területének megújítása, biztonságosabbá tétele is. Az apartmanok értékesítése elkezdődött, a Sunset-Resort munkatársai várják az érdeklődőket! Élvezze Ön is egész évben a Balaton közelségét! Elérhetőségeink: www.sunset-resort.hu, sales.sunsetresort@gmail.com Tel: 36/20/2852940, 36/20/425 33 66 Balatoni borok versengtek Füred lett a borászat fővárosa A sorrendben XVI. balatoni borok versenyére hat borvidék 43 termelője 158 borával nevezett be. Az eredményhirdetésre a Balatonfüredi Yacht Clubban (BYC) került sor az elmúlt hónap végén. A megmérettetésen csak azok vehettek részt, akik egyéb regionális és helyi versenyeken már értek el kiemelkedő eredményt. A Balatoni Szövetség égisze alatt ren- dezett verseny résztvevőit a házigaz- da város alpolgármestere, Hári Lenke köszöntötte. Elmondta, hogy a Szőlő és a bor nemzetközi városa címet 1987 óta viselő Füred boros rendezvényeivel, konferenciáival, borturizmusával kivív- ta magának az elismerést, így kijelenthető, hogy Füred a borászat fővárosa. Hozzátette: eljutottunk odáig, hogy ma már csak a minőségi áru (így a bor is) életképes. A Földművelésügyi Minisztériumot Szabó Balázs a füredi díjátadón képviselő Szabó Balázs – a Parlamenti és társadalmi kapcsolatok főosztályának vezetője – kijelentette: a Balaton régió nemzetgazdasági szempontból is kiemelt turizmusa, szőlő- és borkultúrája révén. S minthogy e potenciál kiemelt, ez a kormányzat támogatásában is megjelenik. A Dél-balatoni Borút Egyesület nevében Gábor Dénes vázolta az eddigi versenyek történetét, méltatta a zsűrik „nehéz helyzetét”. A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs szólt arról, hogy a Balaton régió egyik legfontosabb gasztronómiai eseménye a borverseny. Ám a borok szak- 10

[close]

p. 11

2018. július szerű vizsgálatához megfelelő szakmai háttér is szükséges, ezért indokolt a hiteles intézmények és szervezetek közreműködését kérni. Az évek során a borbírálathoz olyan mérce állíttatott fel, melyet megnyugvással vehet valamennyi pincészet, a borkedvelők pedig bátran bonthatnak fel egy-egy palack balatoni nedűt. Örvendetes – összegezte gondolatait –, hogy egyre többen nevezik be boraikat a versenyre. A Balaton borrégió „csúcsborai” közül a legjobb fehérbor minősítést a Garamvári Szőlőbirtok kapta (2017-es sauvignon blanc), a vörösborok közül a Bujdosó Pincészet került élre (2015- utár ös ibituba), a rozék sorában pedig a Hoffmann Pince lett a győztes (cabernet A legjobb balatoni borok készítői sauvignon rozé). Díjazták a pezsgőket és a desszertborokat is. Előbbiek sorában a Garamvári Szőlőbirtok, míg az utób- Aktuális biaknál a Bezerics Borház kapta a díjat. A Balaton Fejlesztési Tanács különdíját a Fodorvin Családi Pincészet érdemelte ki. A Borbély Családi Pincészet Veszprém város díját vehette át; a legeredményesebb kéknyelű a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet pincészetéből került ki. Különdíjukat a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács alapította. A Hungarokork Amorim Zrt. különdíja a Bujdosó Pincészeté és a Borbély Családi Pincészeté lett. A díjátadót a Balatonfüred Néptánc Együttes (vezetőjük Bácsi Gabriella) színesítette műsorával. szöveg és kép: Zatkalik A. Horgásztáborok a Balaton partján A nyár a kikapcsolódás, feltöltődés ideje gyereknek, felnőttnek egyaránt. A Balaton környékén élők azért szerencsések, mert karnyújtásnyira van az egyik legnépszerűbb és felfutóban lévő kikapcsolódási forma, a horgászat. Szünidőben sok család választja a horgásztábort, ahonnan már egy lépés a horgászvizsga megszerzése, majd gyermek- és ifjúsági horgászversenyeken való indulás. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szívesen áll minden olyan kezdeményezés mellé, amelynek célja a horgászat iránti érdeklődés felkeltése és megtartása, újabb horgásznemzedék felnevelése. A cég horgászati ágazatának munkatársai gyakran tesznek eleget azoknak a felkéréseknek, amelyek a nyári táborok szervezőitől érkeznek. A horgásztáborokban érdekes előadásokkal, bemutatókkal színesítik az ifjú horgász-palánták egyhetes itt tartózkodását. Ezen alkalmak remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek többet megtudjanak a Balatonról, azok lakóiról, a különböző horgászmódszerekről, technikákról. Az Akali Hali-Hó horgásztáborban évről évre megfordulnak a társaság szakemberei és vendégül is látják az ifjakat Balatonlelle-Irmapusztán, ahol a tógaz- dasági munkába nyerhetnek bepillantást a gyerekek, majd elkísérhetik a halszállító autót a telepítés helyszínére. Legutóbb július első hetében zajlott a keszthelyi Helikon Horgászegyesület tábora, ahol 37 kisgyerek ismerkedett a horgászat rejtelmeivel, a Balaton halaival, a tó sajátosságaival. A horgászati ágazat szakemberei a gyerekek Balaton-parti horgásztanyán megszerzett elméleti ismereteit egészítették ki némi gyakorlati tapasztalatátadással. Rendszeres előadásokat tartanak a szakemberek a Szent Erzsébet Gyógyító Tábor zalaszabari nyári táboraiban is, ahol a Balaton élővilágáról és a tó kopoltyús lakóiról kapnak információkat a gyerekek. A halgazdálkodási cég a kezdetektől támogatja a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége által immár tizennyolcadik alkalommal megszervezett „Horgássz, ne drogozz!” elnevezésű gyermek- és ifjúsági horgászversenyt. A tizenegy gyermek és tizenkét ifjúsági csapat az idei gyermeknapon Zánkán üzent hadat a halaknak. Ebben az évben folytatódott a Nemzeti Kézilabda Akadémiával tavaly indult együttműködés, melynek részeként tíz sportoló tette le sikerrel a horgászvizsgát és sajátíthatta el a kulturált és etikus sporthorgász viselkedés alapjait. A fiatalok júniusban gyakorlatba is ültethették a tanultakat Balatonszárszón, a Nádfedeles tó partján rendezett élményhorgászat alkalmával. A tudatos ifjúságnevelési munkába fektetett idő megtérül, a jövő horgászai olyan élményekkel gazdagodhatnak, amelyek visszahozzák őket a Balatonhoz, ahol a víznek és lakóinak értő és szerető vendégeivé, őrzőivé válnak. KA 11

[close]

p. 12

Települések utár 2018. július Tizenöt programot kínál ősztől tavaszig a BL Yacht Klub A kishegyi csárdához is feljuthatunk a Lelle-Boglár Tekergővel Húsz balatonlellei és balatonboglári vállalkozó, továbbá a két település önkormányzatának összefogásával július elejére elkészült az a programfüzet, amely - köszönhetően tíz, egész évben nyitva tartó vendéglátóhelynek - tizenöt nagyszabású rendezvényt kínál a látogatóknak. - A téli vitorlásverseny-sorozatunkkal, az adventi gasztropiknikkel, a karácsonyi vásárunkkal, a korcsolyázók örömére szolgá- ló forgó jégpályánkkal és a Kishegyi kortyok elnevezésű rendezvénnyel már bizonyítottuk, és remélhetően a jövőben is bizonyítjuk: ősszel, télen és tavasszal is van miért a Balatonra jönni, és egy élménygazdag útra indulni a Lelle-Boglár Tekergővel - mondta, és mutatott rá a különös látványt nyújtó, 14 személyes, elektromos kisbuszra a lellei BL jacht Klub előtt Tóth Balázs, a Balatoni Kör alelnöke. Megtudtuk: tematikus gasztronómiai programcsomagokat, benne kulturális látnivalókat, például kiállításokat kínálnak az érdeklődőknek, de kisebb közösségeknek és egyéni kívánságoknak is eleget tesznek. A yachtklubtól induló Tekergő egész éven át úton lesz, felkeres majd utasainak jó nevű vendéglőket, borozókat, cukrász- dákat, felviszi a kiváló balatoni nedűk és ételek kedvelőit a messze földön híres lellei Kishegyre - sorolta a kisbusz adta lehetőségeket a turisztikai szakember, majd igazolandó, hogy 2018 júliusának elején (is) kristálytiszta a tó vize, egy rövid vitorláshajó-útra indult vendégeivel. A boglári Platán strand rendkívül finom ízléssel kialakított borudvarának egyik standján borkóstolóra invitálták az újságírókat, akik megízlelhették az egyik jó hírű lellei cukrászda pezsgőkrémes tortáját, majd i abb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz nyaranként Balatonlellén vendégeskedő társulatának vezetője egy lélegzetelállító lovas akrobatika mutatvánnyal lepte meg a sajtó munkatársait. G. J. Lovason őrzik a hagyományokat Huszadik alkalommal rendeztékmeg a Lovasi napokat a településen. Özönvízszerű eső nehezítette meg a szervezők a dolgát, de Kovács Kati koncertjére az égi áldás megszűnt, és sokan jöttek el a Millenniumi Parkba. A rendezvénysorozat a Nagy Gyula Galériában kezdődött, ahol az érdeklődők Tallós Ilona festőművész kiállításában gyönyörködhettek. A programok ezután a Millennuimi Parkban folytatódtak. A Bonita Sportánc Egyesület fellépése után került sor az ünnepélyes megnyitóra. A vendégeket először Ferenczy Gáborné polgármester köszöntötte. - Az a tény, hogy ilyen szép jubileumhoz érkeztünk, mindegyik lovasi családnak köszönhető, egy kis közösség kitartó munkájának az eredménye. Hálával tartozom az elmúlt húsz évben tevékenykedő polgármestereknek, képviselőknek, önkormányzati dolgozóknak, illetve a szomszédos települések vezetőinek is, akik szintén hozzájárultak a falunapokhoz. Ezt követően a vendégeket Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntötte, aki ezúttal is örömmel jött el Lovasra, hiszen - mint mondta - itt mindig vendégszerető emberekkel találkozik. Elismerően nyilatkozott a sokszínű rendezvényről, arról, hogy a lovasiak példamutatóan ápolják a hagyományokat. Az ünnepélyes megnyitó után, sokak nagy örömére, Kovács Kati Kossuth-díjas énekesnő lépett fel, akivel a közönség együtt énekelte a nagy slágereket. Az első nap a Ritmus együttes utcabáljával zárult. A második napon főzőversennyel kezdődött a program. Nyolc csapat szorgoskodott a tűz mellett, öten bográcsban főz- tek, hárman pedig tárcsán sütöttek. A tárcsán sült ételek kategóriában első helyezett lett a Van Sütnivalónk csapata, akik mangalica zsíron sült tarját készítettek, cukkinis lapcsánkával és salátával. A bográcsban főtt ételek kategóriában a Marha Banda finom pacalpörköltje lett a befutó. A gyermekbirodalomban már javában lehetett ugrálni a légvárban, játszani a különböző fajátékokon, megcsodálni a kovács- és a lószerszám készítő mesterek tudását. Kora délután kezdődött a polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó versenye, melyet hatodik alkalommal rendeztek meg. Az első három versenyző hibapont nélkül teljesítette a versenyt, így az idő döntötte el közöttük a helyezéseket - így Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere nyert. Ezután a lovaspályán középkori lovagi torna bemutatót tartott a Pápai Lovasiskola, majd a programok a nagyszínpadon folytatódtak. A rendezvény utcabállal zárult, melyhez a Jolly Joker zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Szendi Péter 12

[close]

p. 13

2018. július utár Halas, boros, zenés július Gyenesdiáson Települések A balatoni vendéglátásban főszereplőként számon tartott hal és bor kínálatát fesztiváli programok keretében élvezhette az utóbbi napokban Gyenesdiás vendégköre. A felturbózott hangulatot ugyancsak hagyományos, színes események viszik tovább. A főszezon immáron tradicionális, két színes nagy rendezvénye zajlott le eddig a Kárpáti korzón. Jubileumi jegyben, 10. alkalommal tartották a Keszegfesztivált. A gasztro hétvégén két csapat is munkához látott: Kőhalmi Zoltán és konyhai segítői a Forrásvíz Természetbarát Egyesület képviseletében és Keresztes József a főzőcsapatával több száz kilogrammnyi keszeget sütött. Kínálatuk nagy keletje alaposan ellátta munkával a szabadtári konyhákon tevékenykedőket. A sült keszeg darabja a helyszínen vásárolható „pikkelyekből” hatot kóstált. A vidám zenés gasztro hétvégéhez halászléfőző verseny is társult, kiegészült a rendezvény gyerekprogramokkal, kitelepült a Varázshangok és a Szemfüles Játszóház, kinyílt György és Gabi mesedobo- za. Szórakozhatott a közönség Bihari Gellért stand up műsorán. Helyi és környékbeli kézművesek, termelők kínálták portékáikat, este koncertezett a Zaporozsec, az Éva Presszó, ismert dalokat játszott az Absolute Acoustic. A késői órákon a Silver Band és a Helios Band zenéje szórakoztatta a közönséget. Tartva, hogy a hal nem érzi jól magát a harmadik vízében, azaz: fogyasztása után bort kell rá inni, a Keszegfesztivált követték a Gyenesdiási Bornapok. Ekkor a Kárpáti korzó szőlős-boros gazdák kitelepüléseivel borutcává vált, a kínálatuk körében népművészeti és kézműves vásár, kulturális programok, folklór és gyerekműsorok, játszóház, koncertek, esténként utcabál nyújtott látványosságot, szórakozást. Volt operett- és nótaműsor, fellépett a KFT zenekar, a Kerekes Band, tánczenei együttesekkel bulizhatott a közönség. Július 25-én a Kerámiaházban tartanak Kristóf napi hagyományőrző rendezvényt, 28-án rockabilly őrület zajlik majd, a Diási Játékstrandon fura fazonok, csinos lányok, dögös verdák és mocik, és igazán pörgős zenék repítenek az időben. Július 29-30-án a Cimbora Alapítvány rendezvénysorozata keretében a Klassz a pARTon programra kerül sor a Játékstrandon, lesz interaktív koncert a Brass Hu-Morzsák hullat szórakoztató perceket a gyermekekre, a rendezvény zárónapján pedig Mozart Varázsfuvolájára várják nem csak a gyermekeket. H. Á. A bordal a jókedv örömeit hirdeti az élet múlandóságával szemben… Reziben már az 1628-as feljegyzések visszanyúló tevékenység. Hagyományai beszámoltak arról, hogy földje megter- apáról fiúra szálltak – mondja a korabe- mi a gabonát és a szőlőt. Érthető, hogy a li írás. A rezi szőlőhegyen kiváló szőlőfaj- hagyományőrzés megjelenik a település ták teremnek, de a jellegzetessége mégis rendezvényeiben is. Rizlingország a közel- csak az olaszrizling, éppen ezért ez a vidék múltban ünnepelt. elnyerte a „Rizlingország” jelzőt. És mint A lakosság megélhetési forrásait hosz- minden országnak, ennek is megvan az szú időkön keresztül az őstermelés képez- ünnepe, mégpedig a Rizlingország ünne- te, a szőlő, gyümölcs és a zöldségfélék fel- pe, melyet minden év június végén vagy dolgozása. A borkészítés évszázadokra július elején, Szent Iván napjához köze- li időpontban ün- nepelünk meg, ki- váló borok, finom ételek, szórakozta- tó előadások kísé- retében – mond- ta a rendezvény- ről Tafota Istvánné rendező. A keszthelyi és a lukácsházi borba- rát hölgyek, majd a Da bibere Zalai Borlovagrend tagjai A bornapokat Cserép Gábor polgármester nyitotta meg bevonulását köve- tően a rendezvényt Cserép Gábor polgármester nyitotta meg, majd Vaszily Zsolt, a Da bibere Zalai Borlovagrend kancellárja mondta el köszöntőjét. Ezután a helyi óvodások műsora következett, majd a község iskolásai az alkalomhoz illő népdalokat énekeltek. A cserszegtomaji Tátika Népdalkör szórakoztató előadása után a helyi Rezidance Tánccsoport teremtett jó hangulatot, majd Szabó Siklódi Lia énekesnő lépett fel. A Bodri és a Miskakancsó bemutatkozása pedig már táncra is csalta a résztvevőket. Ezután Márió, a harmonikás lépett színpadra, akinek zenéje alatt végig táncolt a közönség. Aztán hajnalig tartott a zene és a tánc a Party Duó jóvoltából. A műsorszámokat Tüskés Balázs konferálta. Közben a Szőlész-borász Egyesület, az esemény társszervezője finom falatokkal várta a vendégsereget. Míg a szülők az előadásokat hallgatták, addig a gyerekeket a Varázshangok Egyesület játszóháza foglalta le. (zatyipress) 13

[close]

p. 14

Települések utár Keszthelyi műhely a balatoni ökomúzeumért 2018. július Balatoni „ökomúzeum” létrehozása is szerepel a közép-európai Culturecovery programban, melynek hazai szereplője a Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. A témakörben indult műhelyfoglalkozás sorozat minapi rendezvényére Keszthelyen került sor, a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara házigazda szerepével. A fórumon az üdülőrégió turizmusba integrálható táji, természeti, néprajzi gazdasági értékei lettek számba véve, a kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása céljával, felölelve a balatoni ökomúzeum létrehozásának aktualitásait. A Balatoni Integrációs Kft. a közel egy éve elindult közép-európai Culturecovery programban vesz részt, melyben érintettek a középeurópai régió állami és magánszervezetei, a tervezett közös munka olyan innovatív modellek, stratégiák kidolgozására és gyakorlati intézkedések alkalmazására irányul, amivel a kulturális örökség eszmei értékének védelme, fenntartható használata biztosítható. Kiinduló pont, hogy Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökségekben, amelyek fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában. A program főbb jellemzőit a Balatoni Integrációs Kft. képviseletében dr. Könczölné Egerszegi Zita mutatta be. Mint elhangzott: tág értelemben vett tárgyi és szellemi örökség védelmezéséről van szó, felölelve a tájkultúrát, a hagyományokat, az ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat. Mindez a Balatonra és térségére vonatkoztatva képezheti „Balatoni Ökomúzeum” fogalmát, ami nem egy épületet jelent kiállítási tárgyakkal, hanem a tér- séget, az örökség élő megjelenítésével. A keszthelyi találkozón szó esett a stra- tégiai tervekről, s mindezekkel együtt új turisztikai szolgáltatások megjelenítéséről, oktatási anyagok készítéséről. Az ökomúzeum szerkezeti felépítési elképzeléseiről, funkcióiról beszélt dr. Némethy Sándor egyetemi docens, a természet közeli gazdálkodás kialakításának lehetőségeit és szerepét érintő témakörben tartott előadást a Pécsi Tudo- mányegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar képviseletében dr. Szemethy László. Nemzetközi jó gyakorlatok tapasztalatait 3 vendég szakember osztotta meg, svéd, olasz és spanyol példákon keresztül a hallgatósággal. Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása és tanösvények, alternatív turisztikai útvonalak ökomúzeumi területen való kialakítása témakörében tartott előadást Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója. A tervezet az Interreg Central Europe Programban, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, EU-s és magyar állami társfinanszírozással valósul meg, 2020-ig. H. Á. Bemutatták és megkóstolták Paloznak borát Jól sikerült a tájház udvarán megrende- került sor az eseményre, mely több mint 10 zett hal- és borhétvége. A koncerteken kí- évvel ezelőtt indult el, akkor még Balatonfüvül halételek főzőversenyére is sor került, il- reddel és Tihannyal közösen. Füred idén pünletve bemutatták a 2018. év falu borát. kösdre hozta a rendezvényt, de mi ragasz- - Az önkormányzat, a Paloznaki Bor- kodtunk a jól bevált időponthoz – tájékozklub, a Paloznak Jövőjéért Alapítvány és a tatta lapunkat Verrasztóné Losonczy Anna Paloznaki Horgász Egyesület szervezésében művelődésszervező. Bevezetésként könnyűzenei koncertek voltak, először a Malac zenekar lépet fel, akik a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar underground zenéit és hasonló világslágereket játszottak magyarul, kicsit átalakítva. Őket követte a PG Csoport, Első sorban, balról-jobbra: Szecsődi Béla, Hatvári Lajosné, akik a nyolcvanas Kovács Zoltán. Mögöttük: Király Lászlóné és Tánczos József. évek alterrock estjét varázsolták a színpadra. Másnap a gyermekek részére kézmű- ves foglalkozást tartottak, ahol karkötőket, kulcstartókat és fülbevallókat készíthettek. Délután kezdetét vette a halételek versenye, melyen öt csapat indult. Az első helyet végül a Verbuválunk alakulat szerezte meg, akik kiváló halászlét főztek. A képzeletbeli dobogó második fokára a PG Csoport tagjai állhattak, akik egy alföldi, Kőrös-menti halászlével rukkoltak elő. Ebben az volt a különlegesség, hogy füstölt szalonnát is tettek a kondérba. A harmadik helyet egy Maros-menti halleves érdemelte ki, erdélyi laskával. A főzőverseny után Englert Dezső, a Paloznaki Borklub elnöke bemutatta a 2018. év falu borát, mely az idei borverseny, aranyérmes olaszrizlingek küvéjét alkotta. Természetesen az érdeklődők megkóstolták a finom nedűt, mely mindenkinek nagyon ízlett. Szendi Péter 14

[close]

p. 15

2018. július utár Települések Többfunkciós strandot kapott Balatonföldvár rintból megújult, több funkciós nyugati strandját. Megnövelték a fürdőhely zöldterületét, új sétányokat, játszóteret alakítottak ki, a jegypénztáraknál beléptető rendszer várja a látogatókat. A kerékpáros turisták számára is ajánlott a népszerű „nyugati”, mert fürdés közben védett helyen tudhatják brin- gájukat, és ami nagyon fontos: a strand zöldterülete többféle szabadidős rendezvényre alkalmas. A 230 négyzetméter alapterületű, vörösfenyőből készült napozóterasz, valamint a 570 négyzetméteres homokos plázs kiváltképp vonzó látványt nyújt. G.J. Lendületesen fejlődik, gazdagodik Balatonföldvár turisztikai infrastruktúrája. Hét éve több, mint 65 millió forintot fordított az üdülőhely önkormányzata a város keleti strandjának korszerűsítésére, 2016-ban csaknem félmilliárd forintos beruházást igénylő kilátót és hajózástörténeti múzeumot adtak át a város nyugati határában, június utolsó szombatján pedig - ezúttal nem kimondottan fürdésre csalogató időben - felavatták az üdülőváros 150 millió fo- Kínai pörköltet is főztek az alsóörsi falunapon Nyolcadik alkalommal tartották meg a sportcsarnok melletti területen az Alsóörsi Színes Csokor - Falunk Napja elnevezésű rendezvényt, melynek ötletadója Albrecht Sándor újságíró, helytörténész volt. Az idei rendezvényen 19 csapat főzött pörköltet a harminc fokos melegben. A tikkasztó hőség sem riasztotta vissza a csapatokat, finomabbnál finomabb éte- lek rotyogtak a kondérokban. A verseny nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen Al- sóörs testvértelepülése, a felvidéki Kalász is képviseltette magát, sőt egy kínai hölgy is, aki hazájából hozta azokat a fűszere- ket, melytől remélte, hogy elnyerik a zsű- rinek a tetszését. Sao Lee Peen Csangcsun városából érkezett a rendezvényre, és egy tolmács segítségével felfedte a kínai pörkölt titkát, mely sertéslapockából készült. Őröletlen fahéj, babérlevél, kínai chili, ötágú kínai ánizs, szójaszósz, gyömbér, sok fokhagyma és hagyma került be még a bográcsba. Az ízek kavalkádjában készült még vega pörkölt (karfiol és zöldborsó, alaplében), hagyományos marhapörkölt nyakból és lábszárból, de olyan különlegességekkel is találkoztunk, mint a mangalica combból készült csülkös pörkölt, egy kis füstölt oldalassal vagy akár a pulykaszív, pulykamájjal, a végén megbolondítva egy kis sertés- velővel. A hangulat már a tetőfokára hágott, amikor a színpadon megkezdődtek az előadások, koncertek. A Pannon Várszínház musical összeállítása után az Illés Emlékzenekar lépett fel Miskolcról, majd jött a nap sztárvendége, JanicsákVeca, aki a 2010-es X-Faktorban robbant be. Tehetségét, kedvességét, tiszta hangját a közönség vastapssal honorálta. Veca után a színpadon a DirtySlippers és a Sasi Duó szórakoztatta még a nagyérdeműt. Szendi Péter KÖ N Y V KÖTŐ vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, valamint oklevéltartó, vendégkönyv és étlaptartó készítését. Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u. 5. 0620/9615-834, 84/352-761 mvarnagy@freemail.hu Balról-jobbra Sao Lee Peen, Végh Józsefné és Marinkai Béla, akik kínai pörköltet főztek sertéslapockából 15

[close]

Comments

no comments yet