ValdemarsviksBladet juli 2018

 

Embed or link this publication

Description

Gratistidning sedan 1992 i Valdemarsviks kommun med omnejd som kommer ut en gång per månad.

Popular Pages


p. 1

BValalddeemt arsviksNr7/2018 13juli2018 ÅR - Sedan 1992 - WaldemarGrön – Café och antikviteter sidan 22 Medborgarinformation Valdemarsviks kommun sidan 2, 3, 18, 19 och 26 BRIGGEN TRE KRONOR Är du i behov av taxi finns Vikbolands Taxi AB i Valdemarsvik 0Vå1rt2te3lef-on1n0um0me1r 0är Vi finns tillgängliga fram till kl. 01 på helgerna. Förbeställningar kan endast göras till tåg/flyg. LatitudRestaurang ✴ Lunch ✴ Á la carte ✴ Asiatiskt ✴ Hamburgare ✴ Bowling ✴ Prova vår nya meny! Hamburgare från 89 kr Hemlagat och gott! Barnmeny 49 kr 0123-102 21 • www.latitud58.se • Storgatan 14 • Valdemarsvik Turistcenter i Valdemarsvik AB | Storgatan 16 | 615 30 Valdemarsvik | 0123-121 81 | info@valdemarsviksbladet.se

[close]

p. 2

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Val till riksdag, kommun och landsting 2018 Ringarums skola, biblioteket vecka 34: fredag 10-12 vecka 35: måndag och onsdag 13-15 tisdag 15-18 torsdag 10-12 vecka 36: måndag och onsdag-torsdag 13-15 tisdag 15-18, fredag 10-12 Vem får rösta? Söndagen den 9 september 2018 sker val till riksdag, kommun och landsting. Rösträtt har svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller varit folkbokförd i landet. Till landstings- och kommunfullmäktige har även invånare inom EU samt medborgare från Norge eller Island rösträtt enligt dessa förutsättningar. Även andra utländska medborgare har rösträtt om de varit folkbokförda i landet tre år i följd före valdagen För att få rösta måste man finnas med i en röstlängd och ha ett röstkort med sig vid röstningen. Dessa skickas ut av valmyndigheten. Den som förlorat sitt röstkort kan få ett nytt utskrivet av valmyndigheten, länsstyrelsen eller den lokala valnämnden. Dessutom kan lantbrevbärarna fungera som bud för röstningen på landsbygden. Ambulerande röstmottagning Nytt för detta val är att det går att beställa ambulerande röstmottagning från kommunen. Detta är möjligt om väljaren har en sjukdom, funktionsnedsättning eller av åldersskäl inte kan ta sig till röstningslokal/vallokal. Då kan röstningen ske i väljarens bostad genom särskilt förordnade ambulerande röstmottagare. Uppfyller du villkoren enligt ovan kan du beställa ambulerande röstmottagare vid följande tidpunkter: 31 augusti mellan kl 10-12, 3 september kl 10-12, 5 september kl 10-12 och 6 september kl 10-12. Dessutom hela dagen på valdagen den 9 september. Valnämnd Det är valnämnden som är ansvarig för arbetet med valet lokalt. Valnämnden väljs av kommunfullmäktige. Till valnämndens uppgifter hör att utse röstmottagare, ansvara för förtidsröstningen, se till att det finns lokaler att rösta i på valdagen och att ansvara för den preliminära rösträkningen på valkvällen. Valdistrikt Länsstyrelsen delar in kommunen i olika valdistrikt och i Valdemarsviks kommun finns sex stycken. Förtidsröstning Du kan rösta från och med 22 augusti på följande platser och tider: Kommunhuset Strömsvik i Valdemarsvik: vecka 34: onsdag 10-12, torsdag-fredag 10-12, 13-15 söndag 10-12 vecka 35: måndag-onsdag 10-12, 13-15 torsdag 10-12, 13-19, fredag 10-12 lördag 10-12 vecka 36: måndag och onsdag 10-12, 13-15 tisdag och torsdag 10-12, 13-19 fredag 13-15, lördag 10-12 söndag 8-20 Gusums Folkets Hus vecka 34: onsdag-fredag 13-15, lördag 10-12 Du beställer ambulerande röstmottagning på tel 0123-191 00 (kommunens växel) och du måste beställa senast dagen innan. De ambulerande röstmottagarna kommer även att handha röstandet på äldreboenden enligt tiderna nedan: Åldersro i Gryt 23 augusti kl 10-11 Vammarhöjden Valdemarsvik 27 augusti kl 10-11 Ringgården Ringarum 29 augusti kl 9-10 Gusums äldreboende 29 augusti kl 11-12 Boende, anhöriga, övriga besökare och vårdpersonal kan rösta. Öppettider för röstning på valdagen den 9 september Valdemarsvik valdistrikt 1: Vammarskolan kl 8-20 Valdemarsvik valdistrikt 2: Vammarskolan kl 8-20 Ringarum: Ringarums skola kl 8-20 Gusum: Gusums Folkets Hus kl 8-20 Gryts valdistrikt: Gryts församlingshem kl 8-13, 17-20 Tryserums/Östra Eds valdistrikt: Ekbacken Tryserum kl 8-13, 17-20 Långrådna Bygdegård kl 13-17 Röstkort vecka 35: måndag och onsdag-torsdag 13-17 tisdag 13-19, fredag 13-15 söndag 10-12 vecka 36: måndag och onsdag 13-19 tisdag och torsdag 13-17 fredag 10-12 OBS! Tag med ditt röstkort och legitimation när du röstar. Om du förlorat röstkortet kan du vända dig till valkansliet i kommunhuset Strömsvik så skriver vi ut ett nytt. Vi har öppet under kontorstid 08.00-6.00 samt även lördagen den 8 september kl 10.00-12.00 och på valdagen den 9 september. Valkansliet Vill du ha mer information, kontakta oss på valkansliet telefon 0123-191 00.

[close]

p. 3

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Integrationsarbetet i kommunen Jobb- och Integrationsmässa Integrationsarbetet flyter på både i inflyttning till kommunen, det praktiska och när det gäller utveckling. Hittills har 65 personer bosatt sig i kommunen i år, varav 30 vuxna och 35 barn. De flesta kommer från Syrien samt några från Irak och Afghanistan. Det är fortfarande EBO-inflyttningar, dvs. nyanlända som flyttar hit på egen hand. För att säkerställa kvalitetsarbetet är det viktigt att samverka med andra enheter i kommunen och andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen samt med civilsamhället. Tillsammans med våra samverkanspartners anordnar vi ett ”infotorg” på tisdagar där alla personer är välkomna för att få hjälp med diverse olika ärenden såsom rätt information gällande ekonomiskt bistånd, inskrivning till förskola, skola, boende samt integrationsaktiviteter etc. Utbildningar För att knyta ihop alla potentiella aktörer både i näringslivet, utbildning samt integration organiserade vi en mässa som kunde samla alla under ett tak. Där kunde Valdemarsviks invånare träffas för att knyta nya kontakter, söka arbete, anmäla sitt intresse hos en kultur-, idrotts- eller ideell förening. Det blev succé tack vare en positiv mobilisering av våra företag, civilsamhälle, myndigheter och inte minst de hundratals besökare som visade sitt intresse och entusiasm under sammankomsten. Vi vill med detta passa på och ge ett stort tack till alla som ställde ut under mässan och alla som stod för organisationen. VI SES NÄSTA ÅR! Glad sommar från oss på Integrationsenheten! Skolskjuts för läsåret 2018/2019 Vi har anordnat en förberedande utbildning till körkort som välkomnar nyanlända personer som ingår i etableringen samt personer som är inskrivna på AME och som saknar körkort. Vi har även med några elever från vår grannkommun Söderköping. Under våren 2018 har 40 elever gått utbildningen varav 50 % kvinnor. Vi vill tydliggöra att utbildning bara är grundläggande. Eleverna fortsätter sedan på egen hand vidare till en vanlig trafikskola och finansierar då själva sin utbildning. Du som ska åka med våra mindre skolskjutsfordon får en egen turlista hemskickad ca 2 veckor innan skolan börjar. Du som åker skolskjuts med linjetrafik, här är tiderna! Linje 459 Ringarum, centrum Gusum, bandyplan Gusum, centrum kl. 07:08 kl. 07:16 kl. 07:18 Arbetet med gröna näringar har fortsatt att växa i och med att flera lantbrukare vill anställa nyanlända som gått utbildningen på lantbruksskolan i Gamleby. Linje 464 Fyrudden kl. 07:15 Gryt kl. 07:20 Intresset att hyra kolonilott är stort bland en del nyanlända personer. Populärt att lära sig nya saker Att komma till ett nytt land är inte lätt. Det tar tid att ta till sig allt och det kan vara svårt att sortera och prioritera saker. Vi har konstaterat ett visst behov hos en del föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige gällande barnuppfostran, i relationer med sociala myndigheter m.m. På initiativ och i samverkan med Råd och Stöd har vi startat en föräldracirkel en gång i veckan på kvällstid. Det har varit nyttigt och populärt för samtliga att lära sig nya saker, att man känner sig stolt över att vara förälder, att man duger och att man suddar bort de missuppfattningar man har om det nya samhället. Skolbuss Övre Norrgatan kl. 07:50 (vid hållplatsskylt) OBS! Lilla bussen avgår också här nu! Skolan börjar 20 augusti Sörbyskolan Gusums skola Ringarums skola Vammarskolan åk. 4-6 Vammarskolan åk. 7-9 kl. 08:10 kl. 08:05 kl. 08:10 kl. 08:10 kl. 08:00 Frågor? Kontakta: Kristina Hörnqvist Trafiksamordnare Telefon 0123-191 53, e-post: kristina.hornqvist@valdemarsvik.se Bevattningsförbud Håll er uppdaterade via kommunens hemsida om läget för eventuella bevattningsförbud. Bevattningsförbud innebär att det är förbud att vattna med spridare, slang och att tvätta bilen med slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna i din trädgård. Djamal Hamaili Integrationssamordnare Fortsatt eldningsförbud i länet På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Länsstyrelsen påminner om att det fortsatt råder eldningsförbud tillsvidare. VALDEMARSVIKS KOMMUN Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik Telefon: 0123-191 00, E-post: kommun@valdemarsvik.se www.valdemarsvik.se

[close]

p. 4

PKeotnerstDreashal SotcohckLharoslmLer1i4n/8 640:- Vandringsresa till Österrike 31/8-8/9 7.040:- Ghost, Chinateatern 27/10 1.360:- Nya hyss med Hjalmar & Gänget 10/11 1.280:- Så som i himmelen, Oscars 24/11 1.450:- För aktuella resor se vår hemsida www.uknabusstrafik.se Telefon 0493-500 21 HOLMBO MARKNAD SÖNDAGEN DEN 15 JULI på Kvarnviks Festplats kl 10-15 Från kl 10- • Loppmarknad • Marknadsknallar • Kaffe- och korvservering • Tivoli Kl 11:30 Auktion Välkomna! Arr: Hannäs IF Välkommen till vår Sommarauktion på Hembygdsberget i Ringarum Ringarums Hembygdsförening Söndagen den 15 juli kl. 14.00 Visning från kl 13.00 Korv, Kent-Åke Lindqvist kaffe & våfflor och Håkan Nilsson agerar utropare när Lotterier vi säljer saker som Loppis gallrats ut ur våra samlingar... Kontant- och Swishbetalning Bengt-Otto och Madeléne Ottosson LouGicäestOartttoissts:on Leif V. Eriksson Á la Taube OBS! Föreställningen ges utomhus! FVöurxknöap1:6 0 kr, ungdom 100 kr - Hör eller sevärt om Evert - av Tjadden Hällström Vångsten, Karlslund (Solberga) onsdag 18 juli kl. 18.00 Biljetter vid entrén: Vuxna 200 kr, ungdom 100 kr. Insläpp 30 min. före. Onumrerade sittplatser! 0O1B2S3-!1T2i2ll0d0enochhäwr fwöwre.stitcäkllsnteinr.gcoenmkäavnenmbaonkuatböivljeerttVearlddiermekatrpsåvi0k7s3T-8u0r8ist3b1y6r1å,. GengångarenSalfvedalsteatern presenterar sommaren 2018: Föreställningar: 2/8 kl 18.00 3/8 kl 18.00 5/8 kl 14.00 8/8 kl 18.00 9/8 kl 18.00 10/8 kl 18.00 11/8 kl 14.00 Spelplats: Biljetter: Pris: Fika: Manus: Regi: Yxnerums Hembygdsgård, Salfvedal Köpes på Sportringen, Åtvidaberg. Tel: 0120 - 248 80 200 kr Obs! Endast kontant betalning. Finns att köpa under pausen. Dick Zeijlon, fritt tolkat och omarbetat av regissörerna. Carina Evertsson och Britta Augander Välkomna! Bygdedag i Dalhem 21 juli 2018 kl10-15 b vid Dalhems kyrka Erik Gruvebäck spelar i kyrkan, KG Pettersson ställer ut konst, Släktforskarföreningen, Tröskning, Körning av gamla maskiner, Servering, Utställning, Hantverk och mycket mer... Mer info & program finns på: www.hembygd.se/dalhem ENTRE: 40:- Barn gratis - Vi tar swish p VÄLKOMNA 4 Till hösten finns det platser lediga på Tryserums friskola. Vi kan ta emot elever i åk F, 1, 2, 3 och 4. Vi kan också ta emot förskolebarn födda 2013. För mer information och för ansökningsblankett kika in på vår hemsida www.tryserumsfriskola.com. Du kan också kontakta rektor Camilla Andersson, camilla@tryserumsfriskola.se eller förskolechef Cecilia Eriksson, cecilia@tryserumsfriskola.se Välkommen till Tryserums friskola det naturliga valet!

[close]

p. 5

Fästingbussen kommer till Er och utför TBE-vaccinering på plats Västervik Maxi ICA Supermarket Tisdag 3 juli kl 15-19 Loftahammar ICA När Kusten Onsdag 4 juli kl 15-19 Ett fästingbett kan räcka Valdemarsvik ICA Supermarket Fyren Torsdag 5 juli kl 10-13 Du kan vaccinera dig mot TBE Söderköping ICA Tempo Trollet Pris vuxen (fr. 12 år): 400 kr | Pris barn (1-11 år): 350 kr Titta in på glomstapoolen.com för övriga stopp Torsdag 5 juli kl 15-18 Butik, showroom eller kontor? I våra lokaler på Storgatan erbjuds fina möjligheter. Vi kan anpassa dem efter just ditt företags behov, t ex genom vårt samarbete med arkitekter som bistår med intressanta förslag på lösningar. Kom och titta på lokalerna och känn in atmosfären i Valdemarsviks mest centrala läge. Ring oss på 0123-106 10 så berättar vi mer och visar lokalerna. Välkommen! Veni örinkstkigatrsaköllnasvoåmramhayr!resgäster Vad får jag med en röst på moderaterna? Valet närmar sig och du undrar kanske vad moderaterna i Valdemarsvik står för. Här är några exempel. Näringsliv Ha företagsträffar i kommunens alla delar. Företagssamverkan med utbyte av erfarenhet och idéer mellan företag. Badhuset i Gusum Satsa på badhuset i Gusum. Ett badhus är en av de få fritidsanläggningar som kan användas av alla kommuninvånare oavsett ålder. Genomfart på Storgatan Storgatan ska inte bli gångfartsområde utan fortsätta vara genomfartsgata. Lokalt producerad mat Kommunala matinköp av lokalt producerad mat ska ske i större utsträckning. På kommunens menyer ska det stå var huvudingredienserna kommer ifrån. Moderaterna Valdemarsvik Är du intresserad av vår Närodlade politik och vill ha en trevlig kväll? Tillsammans med Centerpartiet i Åtvidaberg kommer vi i Centerpartiet i Valdemarsvik den 14/8 klockan 19:00 anordna en grillkväll på Kvarnviks Festplats. Tal kommer att hållas av vårt första namn till riksdagen, Magnus Ek (Valdemarsvik). Kom och prata politik eller bara umgås med trevliga Centerpartister. Vi bjuder på grillad korv. Alla är välkomna, medlemmar som icke medlemmar. Gå in på vår hemsida för att läsa mer: www.centerpartiet.se Eller besök oss på Facebook: Centerpartiet Valdemarsvik NÄRINGSLIV - ARBETE Kristdemokraterna vill införa introduktionsanställningar för dem som står långt från arbetslivet. Kommunen ska hjälpa och stödja den som vill driva företag i Valdemarsvik. Vi vill ha enkla och snabba kontaktvägar mellan kommun och företag. ... Kristdemokraterna Valdemarsvik facebook.com/kdvaldemarsvik valdemarsvik.kristdemokraterna.se 5

[close]

p. 6

Kom och delta i våra aktiviteter i Valdemarsviks centrum under i sommar! 16 juli ∙ 23 juli ∙ 30 juli ∙ 6 augusti •Kvittotävling - vinn kryssning, presentkort på ditt köp Dragning av vinnare sker från scenen under allsången (Närvaro krävs) Medlemi: Kvitton från Viken i Centrums medlemsföretag gäller - Se efter medlemsskylt i entréerna Handla lokalt - Handla i Valdemarsvik •Lotteri kl. 14.30-18.00 (Sparbankstorget) Håll utkik efter brandbilen den kan vara i centrum Handla lokalt - Handla i Valdemarsvik Trevlig restaurang med en enastående utsikt över fjorden mån - lör: lunchbuffé 11:30 - 14:00 kök öppet mån - lör 11:30 - 20:00 söndagar stängd Evenemang: 18/7 19:00 Karaokekväll 25/7 19:00 Westernkväll (buffé) 01/8 19:00 Karaokekväll 10/8 19:00 50/60-talskväll Festplatsvägen 1, 615 33 Valdemarsvik, 0123 - 514 44, info@grannasrestaurang.se grannas restaurang TIPS: ladda ner veckans matsedel / menyn! Waldemarsviks Träbåtsförening Waldemarsviksrodden Lördag 4/8 kl. 11-14 Fiskekajen Rodd från en svunnen tid som vid sekelskiftet anno 1900. Se ökor ros från Lövudden in till hamnen i Valdemarsvik. Skärgårdsmarknad, hantverk, musik, mat och mys m.m. Åk en tur med häst och vagn genom Valdemarsvik och se kapprodden mellan östgötar och smålänningar. Ångbåtsjubileum - Båtturer med M/F Lindön kl. 10.30 och kl. 14.00. Biljetter köpes på Valdemarsviks turistbyrå. Ramunderblecket spelar. Se program på www.vikenstf.se eller www.valdemarsvik.se Anmälan för att delta till rodden gör du till: Gerd Hallqvist, telefon 0123-123 40, 073-769 97 33 eller Hans Norman, telefon 070-492 32 93 senast 1 augusti. Hjärtligt välkomna! Piratresan Lördag 18/8 kl. 10 Fiskekajen Äventyr för barn från 6 år. Piratöverfall, skattjakt, korvgrillning m.m. Arrangemanget är gratis och föreningen bjuder alla barn på korv och dricka. OBS! Flytväst krävs Ta gärna med egen flytväst. Föranmälan till Piratresan senast 15 augusti till: Lars Hallqvist, telefon 0123-123 40. Begränsat antal deltagare 6

[close]

p. 7

WaVlädlkeommmaernGtirllön Café & Antik Café & Antik, Storgatan 20, Valdemarsvik (Gröna huset) Antik & Design, Storgatan 7, Valdemarsvik Karin 0708-182 356 ✴ Håkan 0768-583 043 Barn- & Damkläder 20% bapråni kjaullälliader Gilla oss på Utförsäljning av skor från 50% Välkomna! Sofia Vi säljer kaffebönor, te i lösvikt & fina ge-bort-pralier! Storgatan 9 • Valdemarsvik • 0123-100 80 aHttjähljpälopsas! Second hand i 2 butiker! Kläder Storgatan 6 • Valdemarsvik Tel: 076-11 60 944 Hem & Fritid Storgatan 16 • Valdemarsvik Tel: 0123-124 00 Öppettider: Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-13 Hårvård för hela familjen! Järnvägsgatan 2, Valdemarsvik SEMESTERSTÄNGT veckorna 31, 32, 33 (30/7- 19/8) Jag önskar alla en skön sommar! Gunnel Fredriksson SommarensSöndagarna 15/7 - 22/7 kl. 17.00 underhållare Eklundens Spa & Relax drivs av mig, Elin Stefansson, i Toverum sedan 2014. I augusti flyttar jag till Storgatan 4 i Valdemarsvik. Jag erbjuder friskvårdsmassage, regndroppsmassage, hot stone massage, ansiktsbehandlingar, vaxning, färgning av fransar och bryn. Välkomna! 070-672 61 83 eklundensspaochrelax.se bokadirekt.se FB: Eklundens Spa & Relax Erling Fredriksson Towe Wideberg Hemliga Fräckisar Bordsbeställning 070-647 36 72 Är vädret bra har vi trevligt ute på vårt stora altandäck. Vid sämre väder har vi lika trevligt inne. Björkagårdens Gårdsbageri - med det goda brödet Vid gästhamnen i Valdemarsvik Öppet: Måndag-fredag 8-18, lördag 9-15, söndag 12- 7

[close]

p. 8

Waldemarsviks OstkustRegatta 2018 En seglarfest för hela familjen! SOMMAR PÅ GRYTS VARVVälkommen till havet, stillheten och äventyret! Fredag 10 augusti Företagssegling Matchrace i C55:or mellan företag & organisationer från kommunen vid Gryts Varv kl. 10.00. Lördag 11 augusti Distanskappsegling SRS Start i Fyrudden kl. 11.30. Mål vid Gryts Varv. Ingår i ÖDSF Skärgårdscupen. Söndag 12 augusti Jollesegling Kl. 10.00 vid Gryts Varv. GÄSTHAMN HOTELL/ VANDRARHEM/ RESTAURANG/PUB HAVSSTUGOR En naturskyddad plats endast ett stenkast från farleden. Färskvatten/ El/ WC/ Dusch/Mack Njut sommaren i ett modernt boende med familjär miljö precis vid havet Med stor härlig terrass mot havet och med återkommande aktiviteter hela sommaren ÖPPETTIDER Dagligen kl 12-21 från midsommar och fram till mitten av augusti Tel: 0123-12806 www.grytsvarvhotellkonferens.se GRYTS MÅLERI AB Utför invändigt och utvändiga måleriarbeten. Tapetsering, fönsterrenovering. Portrenovering - entrédörrar, garageportar. Gryts Måleri AB Jan 0708-264 726 www.grytsmaleri.se Elins Måleriservice Elin 0702-560 983 Anmälan & info: www.wsk.se Boende och mat till nära och kära i trevlig miljö Hjärtligt välkomna! bed and breakfast • catering • konferens kajakpaddling • westernridning Boka på 0123-407 00 eller www.grytspensionat.se 8

[close]

p. 9

Fyrudden NYHET! Hemkokt sylt grädde o glass Italiensk MJUK GLASS o FROZEN YOUGHURT! FÖRSÄLJNING Latzimas 20% RABATT hel kartong 12 st ÖPPET hhh Alla dagar 12-17 BAKLUCKE LOPPIS Kl 11-14 alla SÖNDAGAR i JULI i juli HÄLSA på våra SMÅ o STORA DJUR Alla välkomna Alla är väalkttomkönpaaatot säälljjaao!ch köpa!www.bioconsultingab.se Fyruddens Livs Restaurang kl. 8-18 kl. 12-21 Glass & kafé Vandrarhem kl. 10-18 med havsutsikt Hjärtligt välkomna! Lise-Lotte och Ola med personal Restaurang • Livsmedelsbutik • Glass & Kafé Vandrarhem • Båttillbehör • Sjömack 0123-402 10, 401 61 eller fyrudden@hotmail.com Nu är vi laddade för sommartider och skördar grönsaker varje dag. För aktuellt grönsakssortiment se grytshandelstradgard.se Butiken är fylld med inredning, krukor och keramik Caroline utför nu sorgbinderi hos oss med utkörning inom kommunen Våra öppettider Juli-mitten av Augusti: Måndag-Fredag 10-18 Lördag- Söndag 10-15 Instagram: @grytshandelstradgard- grytshandelstradgard.se- info@grytshandelstradgard.se- 0702-804798 9

[close]

p. 10

Segla! Följ med på segling med Tre Kronor af Stockholm från Stockholm till Kalmar via Fyrudden! Du får uppleva hur det är att segla ett äkta råtacklat segelfartyg så som man gjorde på 1800-talet med hjälp av vinden och den egna handkraften. Stavsnäs - Fyrudden 2-3 augusti Avgång från Stavsnäs 2 augusti kl 10.00. Ankomst Fyrudden 3 augusti kl 09.00. Fyrudden - Kalmar 3-4 augusti Avgång från Fyrudden 3 augusti kl 19.00. Ankomst Kalmar 4 augusti kl 18.00. Priser Per sträcka: 2 900 kr. Barn o ungdom under 18 år 2 300 kr. Båda sträckorna: 5 400 kr. Barn o ungdom under 18 år 4 300 kr. (Kontakta oss om du vill segla båda sträckorna så ordnar vi rätt pris) Måltider under segling ingår. Dock ej under uppehållet i Fyrudden. Öppet Skepp Fredag 3 augusti kl 15-17. Fri entré! Fler seglingar och info se: www.briggentrekronor.se Tel: 08-586 224 00. Välkommen ombord! Besöket genomförs i samarbete med Valdemarsviks Sparbank och Gryts Skärvårdsförening. Telefon 08-586 224 00 info@briggentrekronor.se Info och bokning www.briggentrekronor.se PR-EDSAEXN!T Prinsesskålen Formgiven & signerad av Margareta Hennix Höjd 115mm Bredd 120 mm 1:a sortering Pris 450:- Uppskattade gåvor till jubilaren, bröllopsparet eller kanske dig själv... Östgötavasen Östgötaskålen Formgiven & signerad av Margareta Hennix 1:a sortering Pris 595:- Storgatan 16, Valdemarsvik (Turistbyrån) 0123-121 81 Behöver du lagerlokal för kortare tid? (T.ex. för båt, husbil, bohag) Vi har det! Ring 0123-101 83 för info 10 Lilla Stallet Inredningsbutik AB St. Syltvik mellan Valdemarsvik och Gryt T.o.m. 11/8 tors- fre 11-18 & lör 11-16 Därefter ÖPPET alla lördagar 11-16 Följ oss på FB, Instagram och www.lillastallet.se Spela golf i en avkopplande miljö - endast några kilometer från havet - Inga köer, låg greenfee. 9 hål + 9 alternativa utslag. Det finns även shop, cafeteria, driving range m.m. Vi erbjuder även nybörjarkurser! Välkommen till skärgården! Tel. 0123-404 79 www.waldemarsviksgolf.se forDtfuarkaannde fynda! 16-21 juli Stängt för semester Glad sommar! Ordinarie öppettider: Måndag-onsdag kl. 10-18 Hjärtligt välkomna! - Familjeföretag sedan 1937 - Vammar Köpcenter (vid norra infarten) • Valdemarsvik • Tel 0123-101 83 www.mobelkompanietivaldemarsvik.se

[close]

p. 11

Helgens prisbomb Helgens prisbomb BALJADAGSFEST! Välkomna på Baljadagsfest på Ringarums Värdshus! Lördag 28 juli kl. 19-01 Pris: 150 kr/person - Åldersgräns: 18 år Musik: Huttez Välkommen! 9-20ALLÖAPDPAEGTAR Känn dig som hemma! Helgens prisbomb Helgens prisbomb Helgens prisbomb 129 00 /kg Lövbiff av Fransyska Sverige Manuell disk för ost, fisk, kött och deli. Vi grillar och bakar 7 dagar i veckan Helgens prisbomb Gäller fre 13/7-sön 15/7 SALLADSBAR GOTT & NYTTIGT! FÄRDIGA SMÖRGÅSAR 179 00 Hel/ /kg Kotletter Hälleflundra Odlad Sterling Gäller fre 13/7-sön 15/7 Peter med personal önskar alla en riktigt skön sommar! Vammar Köpcenter Valdemarsvik Telefon 0123-196 90 Delikatess 0123-196 96 FISKDISKEN FÄRSK FISK VARJE VECKA! (Från tisdagar) www.hemkop.se Följ Hemköp på Facebook! www.facebook.com/Hemkop En dag för alla åldrar! Baljadagen i Ringarum Lördag 28/7 Marknad mellan 10-15 Öltält vid Ringarums Värdshus mellan 19-01 (Åldersgräns 18 år i baren + Fotolegitimation ) På scenen: 10.00 Välkomnande av Fredrik Andersson följt av godisregn 11.00 Mr. S (Trollkarl) 12.00 Johan Fransson och Jonathan Samuelsson 13.00 Musikkryss 13.45 Godisregn 14.00 Modevisning från Fias Fina, Boutique Ramunda, Klädladan (Herravdelningen) och Trolltyg Boutique i samarbete med: Sponsorer: Välkomna! * Häst och vagn * Grålle kör traktor till Museet * Tivoli * Rally och Folkracbilar kommer ställas upp på torget för visning. * Fika och mat finns från RIF och Smörgåsshopen * Marknadsknallar * RIF sköter parkeringen Arr: Baljaföreningen, Ringarums Värdshus, RIF 11

[close]

p. 12

SommFarårknr2y9ss0a:-mheedlaCsionmdemrealrlean Allt från heltäckningstill formsydda mattor. Och mycket, mycket mer! Välkommen till Linköpings mest kompletta mattbutik! Louise Petra Tomas Izabella Vi skräddarsyr dina idéer och ger dig tips och råd hela vägen hem till en lyckad mattaffär. Regelgatan 1 • Hackefors, Linköping • 013-15 41 35 • mattjatten.com mattjätten Linköping • Sommar tider vard. 10-18 lörd. 10-14 LERIN PÅ LILJEVALCHS MED KRYSSNING 4/9 och 9/9 (2 dagar) 695:- med guide, kryssning, hytt, middagsbuffé och frukost. HELSINGFORS 27/7, 31/8 och 28/9 (3 dagar) Från 895:- med hytt, kryssning, heldag i Helsingfors och frukost. RIGA 2/8 (4 dagar) 1.990:- med hytt, kryssning, centralt hotell, lokal guide och frukost. TALLINN 13/9 (4 dagar) 1.990:- med hytt, kryssning, centralt hotell, lokal guide och frukost. PETER JÖBACK PÅ CIRKUS 22/9 och 6/10 (2 dagar) 1.695:- med lunch, föreställning, kryssning, hytt och brunchbuffé. HÖSTMARKNAD PÅ SKANSEN 30/9 (2 dagar) 595:- med entré till Skansen, kryssning, hytt och frukostbuffé. SOUND OF MUSIC I STOCKHOLM 30/9 och 7/10 (2 dagar) 1.190:- med lunch, föreställning, kryssning, hytt och frukostbuffé. MAMMA MIA THE PARTY PÅ TYROL 21/10 och 4/11 (2 dagar) 1.795:- med show, medelhavsbuffé, kryssning, hytt och frukost. ONLINE WWW.FARBOBUSS.SE TELEFON 0491-14040 Välkommen till Lilla Hälsobruket För barn 5-12 år Lilla Hälsobruket Valdemarsvik har grupper med inriktning träning där vi jobbar med puls, motorik, samarbete och stretchning för barn. Fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer. Plats: Storgatan 17, Valdemarsvik Tid: Tisdagar 8-12 år kl. 15.00-16.30 Onsdagar 5-7 år kl. 13.45-14.45 8-12 år kl. 15.00-16.30 v.35-v.50, med uppehåll för höstlov. Efter varje grupp bjuder vi på frukt som sponsras av Hemköp Valdemarsvik. Och vi bjuder på massor med positiv energi och glädje! Jag tar emot anmälningar och frågor redan nu via mejl eller PM på Facebook: Evelina.LillaHalsobruket@outlook.com LillaHälsobruket 15 gånger med start 28/8 2018 Pris: 750 kronor/termin Reducerat pris vid syskon Genom fysisk aktivitet och ökad kontroll på kroppen kan vi ge förutsättningar till ökad inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga och bättre minne. Hoppas vi ses i höst!!! Evelina Bergman Instuktör och träningsinspiratör Mer info www.halsobruket.se eller 0771-100 333 12

[close]

p. 13

FABRIKSFÖRSÄLJNING Stödstrumpor för alla tillfällen! - COMFORT - TREND - SPORTKOMPRESSION - - HIKING - OFFICE - TRAVEL - 8-10mmHg 12-14mmHg 18-21mmHg ÖPPETTIDER Måndag-fredag 8.00-18.00 Lördag 10.00-14.00 vecka 27-32 mån-fre 10.00-15.00 Vi finns på Fixpunkten, utmed E22 Ringvägen 44, Söderköping, 0121-159 40 www.medisox.se medisox@telia.com Välkomna! Glas- och Bildgalleri ÖPPET: juni, juli, augusti tisdag – fredag Kl. 10 – 13, 14 – 17 eller efter avtalat tid på tel: 076-843 81 29 E-mail: milada_vobruba@msn.com Centrum – Gusum 2/5 – 31/8 Sommarutställningen ”Gamla bonader” Över 100 vackra arbeten och kloka ord, egenhändigt broderade av Britt-Marie Ney. Passa på att se våra ordinarie samlingar med över 200 vackra mässingsföremål, maskiner och mycket annat i våra utökade lokaler! Öppet alla vardagarmaj-september kl.9.30-17.00, lördagar kl. 11-15 Under juli även öppet söndagar kl. 12-16 www.gusumsbruksmuseum.se Tel. 0123-211 35 Vi finns vid E 22, avfart Gusum Söndag 15 juli 11:00 Gudstjänst i Ringarums kyrka. Gunnar Karlqvist, Torbjörn Toftgård. 11:00 Friluftsgudstjänst på Hamiltons brygga, Torrö. Matilda Helg, Lars-Åke Carlsson. Kaffeservering. 18:00 Musikgudstjänst i Valdemarsviks kyrka. ”Längtans blå blomma – musik i sommarton” med Lisa Tilling, sång och piano, samt Fredrik Törnvall, sång och gitarr. Karlqvist. Onsdag 18 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. Pelle Björnlert och Johan Hedin. Folkmusik på fiol och nyckelharpa. Hembygdsföreningen inbjuder till kaffe i hembygdsgården. Söndag 22 juli 11:00 Mässa i Gusums kyrka. Gunnar Karlqvist, Louise Gruvebäck. 11:00 Friluftsgudstjänst på Kråkmarö. Jan-Olov Risberg, Lars-Peter Ericsson. Båt från Fyrudden 10:00 (80 kr/vuxen, 40 kr/barn). Anmälan till exp. 0123-101 13 senast fredag 12:00. 18:00 Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka. ”En blandning av nya och gamla sånger med Marie Axelsson och Teresia Malm. Jan-Olov Risberg. Onsdag 27 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. Orgelkonsert med Robert Öhman, Timmernabben. Röda korset inbjuder till kaffe i hembygdsgården. Lördag 28 juli 10:00 Andakt i Ringarums kyrka. I samband med ”Baljadagen” Jan-Olov Risberg, Madelene Ottosson. Roger Gustafsson guidar runt i kyrkan efter andakten. Söndag 29 juli 11:00 Gudstjänst på Capella Ecumenica. Viskören sjunger. Matilda Helg, Torbjörn Toftgård. Kaffeservering. Buss från Valdemarsviks kyrka 08:30, Gusums församlingshem 08:45 och Ringarums församlingshem 09:00. Pris för båtresa 60 kr/vuxen, 15 kr/barn. Anmälan till exp. senast fredag 12:00. 18:00 Mässa i Nygrenska kapellet. Jan-Olov Risberg, Torbjörn Toftgård. Tisdag 31 juli 19:00 Musik i sommarkväll i Gryts kyrka. ”Från Telemann till B-G Sköld” Per-Olof sköld, flöjt och Bengt-Göran Sköld, orgel och piano. Söndag 5 augusti 11:00 Friluftsgudstjänst på Harstena. Gunnar Karlqvist, Lars-Peter Ericsson. Harstena byskoleförening säljer kaffe. Båt från Fyrudden 10:00 (80 kr/vuxen, 40 kr/barn) Anmälan till exp. 0123-101 13 senast fredag 12:00. 11:00 Mässa i Ringarums kyrka. Jan-Olov Risberg, Anna Lindquist. 18:00 Mässa i Östra Eds kyrka. Jan-Olov Risberg, Anna Lindquist. Söndag 12 augusti 11:00 Mässa i Gusums kyrka. Jan-Olov Risberg, Anna Lindquist. 14:00 Friluftsgudstjänst på Skogsholmen. Emelie Lundmark, Lars-Peter Ericsson. Ta med stol, kaffekorg och flytväst. Båt från L:a Kalvö 12:45 och 13:15 (20 kr/vuxen) Anmälan till exp. 0123-101 13 senast fredag 12:00. Vid regn, inställt. 15:00 Mässa vid Kvarnen, Valdemarsvik. Rollez spelar. Jan-Olov Risberg. 18:00 Musikgudstjänst i Gryts kyrka. Erik Ekström, sång och Louice Ottosson, sång och piano. Jan-Olov Risberg. Söndag 12 augusti 11:00 Gudstjänst i Ringarums kyrka. Emelie Lundmark, Marie Hallingfors. 15:00 Friluftsmässa på Majeldsberget, Valdemarsvik. Emelie Lundmark, Lena Stenhammar. Hans-Åke Landqvist och Anne Karlsson, trumpet. Glad sommar önskar vi er alla! Med reservation för ev. ändringar För mera information besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum 13

[close]

p. 14

Ett stort tack! Nils Liedholm Cup vill tacka alla ”gulianer”, sponsorer & partners för en perfekt utförd cup. Alla Ni gör skillnad. Nu laddar vi för 2019 och hoppas att Ni vill vara med. Du kanske känner någon som vill hjälpa till. Styrelsen Nils Liedholm Cup Vårdcentralen Valdemarsvik informerar Vi vill önska alla boende inom kommunen en glad och härlig sommar!!! Vi finns här för er som vanligt på vårdcentralen hela sommaren. Våra öppettider är: Vardagar mellan kl. 08.00-17.00 Du når oss på telefon för tidbokning och rådgivning 010- 105 92 90 Charlotte Kettle Vårdcentralschef Telefon: 010-104 46 57 E-post: charlotte.kettle@regionostergotland.se Om du vill förnya recept, hämta sjukintyg, läsa din journal eller avboka tid för bokat besök och har tillgång till internet kan du komma i kontakt med oss på adressen www.1177.se 14 Målning © Sara Åman

[close]

p. 15

UTFÖRSÄLJNING KARTOR! 89 kr/st Ord. pris 169 kr Vi säljer ut kvarvarande kartor. (Gäller enbart kartor i lager) Nuvarande kartor utgår och vi tar in ett nytt sortiment. Med reservation för slutförsäljning.. NYINKOMNA KARTOR Storgatan 16, Valdemarsvik (Turistbyrån) 0123-121 81 15

[close]

Comments

no comments yet