Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

no. 2 2018 Medlemsblad for Dansk Sommelier Forening Da Ny Nordisk var knægt Akvavit er en af de originaler fra den nordiske region, der til trods for skiftende modeluner står stærkere end nogensinde. Den er en af grundstenene til “Hygge” og fortæller historien om en kultur på et sprog hele verden kan forstå.

[close]

p. 2

SOMMELIER #2 2018 21. ÅRGANG Ansvarshavnde redaktør: Rasmus Amdi Larsen ral@sommelier.dk Layout og art director: Kasper Bjerre / Salvador.
Tryk: Nybæk Grafisk
Udgiver: Dansk Sommelier Forening SKRIV TIL REDAKTIONEN Invitationer til smagninger, rejser mv bedes rettes til ansvarshavende redaktør Rasmus Amdi Larsen på mail ral@sommelier.dk. PRAKTISK SOMMELIER udkommer fire gange om året og sendes til medlemmer og venner af Dansk Sommelier Forening. Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft. Alle indtægter går til uddannelse, konkurrencer og fagligt samvær. Vennemedlemskab koster 1800 kr. årligt og tegnes ved henvendelse til Heine Egelund, mail: he@sommelier.dk Vennemedlemmer har adgang til D.S.F.s medlemsliste og modtager SOMMELIER. Alle henvendelser om adresseændringer, kontingentindbetaling og fakturaer rettes til Heine Egelund. Redaktionelt materiale sendes til Rasmus Amdi Larsen, tlf. 4019 9513, mail: ral@sommelier.dk Færdigt annoncemateriale kan mailes til: Peter Pepke mail; Peterpepke@ gmail.com Deadline for næste nummer af SOMMELIER er 1. maj 2018. Annoncer, nytegning og ændringer: Peter Pepke, Enghavevej 64, st.th., 1670 København V, mail: peterpepke@gmail.com,
tlf: 2621 9885. Dansk Sommelier Foreningsbestyrelse: Præsident: Christian Aarø ca@sommelier.dk Vice Præsident: Tim Vollerslev tv@sommelier.dk Kasserer: Heine Egelund he@sommelier.dk Sponsoransvarlige: Peter Pepke & Julie Færch pp@sommelier.dk & jf@ sommelier.dk Smagningsansvarlige: - København - Jóhan Garder Joensen jj@sommelier.dk - Fyn - Heine Egelund he@sommelier.dk - Jylland - Kim Thygesen kt@sommelier.dk Konkurrencer & Optagelsesprøver: Christian Thorsholt Jacobsen & Jess Kildetoft ctj@sommelier.dk & jk@ sommelier.dk Rejser: Christian Thorsholt Jacobsen & Kim Thygesen ctj@sommelier. dk & kt@sommelier.dk Nyhedsbreve / Kommunikation: Christian Thorsholt Jacobsen ctj@ sommelier.dk Facebook: Jóhan Garder Joensen & Kim Thygesen Webmaster: Kim Thygesen Bladredaktør: Rasmus Amdi Sekretær: Christian Høj-Jørgensen chj@sommelier.dk Alle henvendelser vedrørende adresseændringer, kontingentopkrævninger med videre rettes til kasser Heine Egelund på he@sommelier.dk Forsidefoto: ARCUS Giacomo Conterno Apollonio Luigi Pira Garofoli Bisol Il Cascinone Gianfranco Alessandria Capovilla Elio Altare Albino Rocca Vie di Romans Antonio Caggiano Florio Panizzi La Ciarliana Mauro Veglio Matteo Correggia Ca’ dei Frati Mocali Hofstätter Bove Bartolo Mascarello Roberto Voerzio Leonildo Pieropan Berta La Spinetta Terre Nere Tenuta di Bibbiano Revello Piaggia Morgante San Giusto a Rentennano Villa Simone Ciacci Piccolomini Cantine del Notaio Cascina Fontana Manincor Ermacora Brigaldara Ca’ La Bionda Alpha Zeta Cos www.adriatvinimport.dk VISION FOR KVALITET OG NYDELSE Høj kompetence og erfaring siden 1979 ligger bag Adriats spændende sortiment, der omfatter vine fra vingårde i hele Italien. Flere hører til blandt verdens førende producenter, andre er på vej, og nogle er stadig ukendte. Alle er de omhyggeligt udvalgt med samme store kærlighed til vinen. Adriat Vinimport as ITALIENSKE KVALITETSVINE

[close]

p. 3

no. 2, 2018 Generealforsamling i DSF  Afholdt optagelsesprøve til Dansk Sommelier Forening Nyt medlemssystem til Dansk Sommelier Forening Ungdoms DM for Sommeliersunder 30 år H.K.H Prins Henrik Tørstig i... Berling Min vej til DSF Cornas og Colombo Det åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning 2018 er afgjort! Bollinger R.D. 2004 Sonoma Coast og øerne i skyerne  Det vilde landskab og manglen på vildskab  En historie om akvavittens pionerer En dristig søgen mod den køligste kant 10 SpørgsmålTil læring eller genopfriskning  6 8 10 13 16 20 24 28 32 36 38 42 48 54 57

[close]

p. 4

God fornøjelse med bladet! Bladet du læser i, er designet af SALVADOR og udviklet i samarbejde Dansk Sommelier Forenings bestyrelse. Vi kan også hjælpe dit firma med kreative og nytænkende løsninger, med alt fra opsætning af hjemmeside, til konceptudvikling, design af logo, layout af menukort, m.m. RING: +45 4094 1929 SKRIV: kontakt@salvador.dk 4 SE MERE: salvador.dk

[close]

p. 5[close]

p. 6

Generalforsamling i DSF søndag den 4. marts 2018 PRÆSIDENTENS BERETNING OM ÅRET DER GIK Præsidenten bød velkommen til de fremmødte og der skulle derefter vælges en ordstyrer. Bestyrelsen foreslog Heine Egelund, de fremmødte var enige, HE takkede for valget og kunne konstaterer at der var indkaldt til tiden. Derefter gav han ordet til præsidenten, som skulle fremlægge årsberetningen. Året der gik er med en lille hilsen til de to medlemmer der desværre er gået bort i det forløbne år. Bent og HKH prins Henrik. Der var ved Bents begravelse en del repræsentanter til stede, Tim Vollerslev var repræsentant ved HKH Prins Henrik´s begravelses arrangement dagen før begravelsen. Der var i maj EM i Wien, her var Christian Thorsholt, Christian Aarø og Tim Vollerslev afsted. Der var planlagt en rigtig god konkurrence. Det gik dog ikke vores vej. I juni var der arrangement hvor Peter Vinding Diers blev valgt til æresmedlem. I juli var der valg i ASI. TV var tilstede og deltog. Der var valg i ASI og det blev Andreas D. som blev valgt ind som ny præsident. Han er lidt i den ånd som der er til stede nu. Lidt af at man er lidt træt af det franske. Det kom ligeledes til udtryk til valg af kommende VM som blev Belgien. I august var der Ruinart Cup hvor Jimmi Hansen vandt, stort tillykke med det. I september var der DM, hvor Nina vandt. Nina skal derefter til VM og EM. Matias, Rasmus, TV og CA var til NM i oktober hvor Rasmus blev en flot nr. 3. derefter er der ikke sket det store i DSF, Norge har fået en ny præsident og en ny norsk mester. 6

[close]

p. 7

Angående smagninger i årets løb, så er der gennem året blevet lavet 21 smagninger til medlemmerne, det har hovedsagligt været vores vennemedlemmer der har stået for dem. Til dette års valg stiller Keld Johnsen ikke op, og bestyrelsen takker ham for gennem mange år at have stået for bladet samt ligeledes hans store arbejde i bestyrelsen. Året der kommer: Der er 9. april optagelsesprøve i København samt Århus. Young sommelier kommer i juni samt ruinart cup i august. Der kommer nordiske mesterskaber i september, samt ligeledes Chain des r mesterskab. Castell cup bliver i Danmark, da Nina vandt mesterskabet sidst. Dette bliver i slutningen af oktober. Det er et mesterskab som foreningen står for, men som vi ikke har nogen udgifter forbundet med. Præsidentens beretning blev godkendt af de fremmødte. Regnskab: her gennemkig HE regnskabet, og der var ingen kommentarer til regnskabet, og revisoren har godkendt det. Regnskabet 2017 blev godkendt. VALG TIL BESTYRELSE: KT, TV, JJ, CHJ modtager genvalg, disse blev genvalgt og takkede for valget. Da KJ træder tilbage er der en post ledig til bestyrelsen. Her stillede Peter Traubot, Jimmi Hansen, Anders Peter Jørgensen, disse præsenterede sig selv og fortalte lidt om deres begrundelse for at stiller op. Der ud over stiller Jes Kildetoft op, han var ikke til stede, men CT læste hans brev op. Der blev ligeledes spurgt til om der var andre der stille op til posten. Der blev delt stemmesedler ud og medlemmerne afgav deres stemme. HE samt Jacob Kocemba fra de fremmødte talte stemmerne op, og til den ledige post blev valgt Jes Kildentoft. Han blev budt velkommen i bestyrelsen. Valg til revisor, Søren Hansen. Han modtog genvalg og han blev valgt. Han var dog ikke tilstede til generalforsamlingen. Tak til Søren for veludført arbejde. Indkomne forslag: Præsidenten havde ikke modtaget nogen forslag. 30 ÅRS FØDSELSDAG Evt. der kom forslag til en markering af foreningens 30 jubilæum, Præsidenten kunne orientere at der vil blive lavet en markering af dette. Dette blev forslået at det evt. kunne være i Århus, og foreningen er ikke bleg for at evt. ja til dette. Det vil blive besluttet på et senere tidspunkt. Præsidenten fortalte om de nye ideer og bestemmelser for det nye medlemskab af DSF (ven af DSF) der vil fremover blive sponsorater på 2500,- som almindelig, 7500,- som bronze, 12500 som sølv samt 40000,som guld. Der kan derudover blive individuelle aftaler. Junior medlemskabet vil derfor få en sølvnål i stedet for og efter 2 år en guldnål. Ven af DSF på 500,- vil blive til alle vininteresserede som har interesse for vin. (forældre, venner, gæster i restauranten m.m.)disse vil fremover få spejlægget. Der kom lidt kommentarer til dette samt bl.a. hvad man får for pengene. Det kunne fx bruges som gaveide. Man for et diplom samt spejlægget tilsendt sammen med det første blad. Man vil derefter få bladet leveret, samt blive inviteret til mesterskaberne. Dette for at få flere ”medlemmer” til mesterskaberne. Der var ikke flere punkter til evt. HE takkede for fremmøde samt god ro og orden Efter veludført generalforsamling var der work shop ”Hvor skal vi hen” Dette blev en god og udbytterig eftermiddag. 7

[close]

p. 8

AFHOLDT OPTAGELSESPRØVE TIL DANSK SOMMELIER FORENING Dansk Sommelier Forening afholdte optagelsesprøve den 9. April 2018. Prøverne foregik i Århus på MASH samt i København på No 2 – prøverne blev afholdt samtidigt for at forhindre snyd. Der var 14 tilmeldte til prøven i Århus og 13 i København. Optagelsesprøven til DSF er ikke nem – men husk nu, at det er gratis at forsøge sig, og ingen griner, hvis man ikke klarer den første, anden eller tredje gang. Bagerst i dette magasin finder du 10 spørgsmål fra prøven, som du kan prøve kræfter med. Syv kandidater klarede sig gennem nåleøjet og vi glæder os til at byde velkommen til næste optagelsesprøve. Vi byder følgende kandidater velkommen til Dansk Sommelier Forening: Alexander Nielsen, Restaurant Gastromé Amalie Lærke Hansen, Falsled Kro Bjørn Lynggaard Andersen, Bodil - Et Spisested Joakim Thomassen, Restaurant Gastromé Jonathan Gouveia, Under Lindetræet Joseph Kristiansen, Bandholm Hotel Lykke Metzger, Alchemist Kæmpe stort tillykke 8

[close]

p. 9

DANSK SOMMELIER UDDANNELSE GRUNDKURSUS VIL DU MED PÅ REJSEN IND I VINENS VERDEN? Ønsker du at opnå en god grundforståelse for vinens verden? Vil du gerne have en professionel smageteknik? Og opnå viden om de internationale druesorter? Drømmer du om at kende de vigtigste vinregioner i verden? Og vide hvilke vinstile de producerer? Higer du efter et større overblik og et mere motiveret salg af vine? Og vigtigst af alt - vil du føle dig tryg i arbejdet med dit vinkort? Så er vores GRUNDKURSUS noget for dig! Praktisk information: Undervisning finder sted over 4 dage både forår og efterår i henholdsvis København og Aarhus. Optagelse allerede nu! For mere information og tilmeldelse se www.dansksommelieruddannelse.dk Dansk Sommelier Uddannelse uddanner passionerede og fagligt stærke sommelierer 9

[close]

p. 10

Nyt medlemssystem til Dansk Sommelier Forening På bestyrelsesmødet den 23/4-2018 blev der vedtaget et nyt medlems- og sponsorsystem i Dansk Sommelier Forening. Som nuværende medlem har det ingen betydning for dig, men som junioreller sponsormedlem er der spændende nyt. Den store forskel er, at juniormedlemmer fremover vil modtage DSF’s ”sølv” emblem i stedet for det hvide emblem. Det hvide emblem er fremover forbeholdt DSF´s venne / sponsor-medlemskaber. Strukturen i DSF er (med glidende overgang) fra 01. Juli 2018 således: DSF MEDLEM: *Kræver minimum 3 års arbejde i restaurationsbranchen *Kræver bestået DSF´s optagelsesprøve *Du modtager diplom samt DSF’s guldnål *4 medlemsblade af SOMMELIER modtaget i postkassen årligt *Adgang og invitationer til DSF arrangementer og smagninger *Junior medlemmer modtager diplom og sølvnål *Prisen er fortsat 700,- kr. årligt VEN AF DANSK SOMMELIER FORENING *Alle kan blive Ven af DSF. *Ven af DSF er tiltænkt alle privatpersoner (uanset branche), der har lyst til at støtte og følge med i DSF’s arbejde Og til en overkommelig pris. *Diplom og det hvide emblem fra Dansk Sommelier Forening *4 medlemsblade af SOMMELIER modtaget i postkassen årligt *Invitationer til særlige DSF arrangementer. *Prisen er 500,- kr. årligt BASIS SPONSORAT *Erstatter det tidligere ”Vennemedlemsskab” og er tiltænkt virksomheder (samt privatpersoner), - Faktura for sponsoratet kan trækkes fra som støtte til faglig forening. *Invitationer til særlige DSF arrangementer. *Du modtager diplom samt det hvide emblem fra Dansk Sommelier Forening *Mulighed for at sende produkt info, samt invitationer direkte til DSF’s medlemmer *4 medlemsblade af SOMMELIER modtaget i postkassen årligt *Prisen er 2.500Kr. årligt DESUDEN FINDES: BRONZE SPONSORAT SØLV SPONSORAT GULD SPONSORAT *For mere information samt tegning af Bronze, Sølv og Guld sponsorat kan Peter Pepke kontaktes på pp@sommelier.dk . Der kan også læses mere på DSF´s hjemmeside www.sommelier.dk Bestyrelsen i DSF arbejder uden honorar - Alt støtte til Dansk Sommelier Forening går til foreningens arbejde for at fremme serviceniveauet i den danske restaurationsbranche. Sponsoraterne giver DSF mulighed for at udgive foreningens medlemsblad ”Sommelier”, muliggør at foreningens medlemmer kan dygtig gøre sig ved foreningens arrangementer, smagninger og ved deltage i nationale og internationale konkurrencer. Dansk Sommelier Forening´s arbejde er med til at fastholde Danmarks restaurantscene i den absolutte verdensliga, til fordel for alle aktører i branchen. 10

[close]

p. 11

Chartreuse Mule Green Chartreuse & Ginger Beer Chartreuse on the rocks Green Chartreuse & Ice Chartreuse Tonic Green Chartreuse & Tonic Water Chartreus’ito Green Chartreuse & Lime Last word Green Chartreuse & Maraschino Chartreuse Expérience Green Chartreuse & Orange juice Find inspiration on www.chart Amber Dream Green Chaud Green Chartreuse & Red Vermouth Green Chartreuse & Hot Chocolate Congratulations to reuse.fr Café Lecoq in Aarhus The best selling Chartreuse bar in the world - for the second year in a row. More than 2000 bottles in 2017! Priorparken 845 • Postboks 839 • 2605 Brøndby • Tlf. 70 23 12 11 • Fax 70 23 12 12 • info@jmk.dk • www.jmk.dk

[close]

p. 12

CASTELL CUP 2018 UDSAT Castell Cup, hvor Nina Jensen sidste år løb med sejren, er desværre udsat til næste år, så der ikke bliver et 2018 mesterskab. Mere info om det nye arrangement følger NÅR POSTEN IKKE FREM FRA DANSK SOM- MELIER FORENING? Kære medlem Vi oplever, at medlemmer indimellem henvender sig til os, hvis emblemer, medlemsblade eller indbydelser ikke når frem til privatadressen. Vi opfordrer alle til, at være bedre til at skrive til foreningens kasserer Heine Egelund på he@sommelier.dk ved adresseændringer. Al arbejde i Dansk Sommelier Forening er baseret på frivillig arbejdskraft, og derfor er det vigtigt, at alle hjælper til, så arbejdet kan fortsætte så gnidningsfrit som muligt. På forhånd tak 12

[close]

p. 13

UNGDOMS DM FOR SOMMELIERS UNDER 30 ÅR Den 11. Juni afholdes de andet ’junior’ DM for alle medlemmer, der ikke har rundet de 30 år endnu. Sidste år var det Nina Jensen, der løb med titlen. Har du blod på tanden til en udfordring og en lærerig dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil også være sammenkomst for foreningens øvrige medlemmer, sponsorer mv. De nærmere detaljer er ved at falde på plads, følg med på hjemmesiden og facebok for nyt. Tilmelding eller spørgsmål rettes til Christian Thorsholt på ctj@sommelier.dk God fornøjelse 13

[close]

p. 14

AALBORG AKVAVIT – EN VERDEN AF SMAGSOPLEVELSER BAGGRUND Aalborg Akvavit blev skabt i begyndelsen af 1846. Dette år startede Isidor Henius produktionen af Aalborg Taffel Akvavit i hans Aalborg Privilegerede Sirups- og Spritfabrik. Der var tale om en, efter datidens forhold, meget moderne virksomhed, hvor Henius fremstillede spiritussen på et såkaldt kolonnedestillationsapparat. Henius blev derigennem i stand til at fremstille en meget ren og neutralt, smagende spiritus. Henius fik således en central betydning for kvaliteten på spiritus, ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Han delte generøst ud af sin viden om spiritusproduktion i Danmark, og den viden og den kvalitet, som han lagde grundstenene til i Aalborg Akvavit, har personerne bag mærket udviklet og forfinet lige siden. Akvavitten har efterfølgende fået sin karakteristiske smag ved tilsætning af destillater og ekstrakter af naturlige ingredienser som kommenfrø, dildfrø, citronskal, rav, ingefær og anisfrø, blot for at nævne nogle stykker. Enkelte akvavitter er lagret på fade, hvilket giver en afrundet finish. Slutteligt reduceres styrken med blødt vand. Aalborg Akvavit er altid blevet drukket sammen med mad og anvendt i måltidssammenhæng. I forbindelse med introduktionen af det nye nordiske køkken har Aalborg Akvavit og snaps oplevet en øget interesse. Akvavit er og bliver en naturlig ledsager til et godt måltid mad, den er oplagt som ingrediens i cocktails, og den kan anvendes som ingrediens i fremstilling af diverse retter, varme som kolde. Med andre ord: Med Aalborg Akvavit samler vi mennesker omkring bordets glæder og øger vor evne til at nyde nuet. DEFINITION Man må kalde en spiritus for en akvavit, hvis den har en alkoholstyrke på minimum 37,5 % vol. og har en karakteristisk smag af destillat af dild- og/eller kommenfrø. Den må ikke smage bittert, og den må ikke have et tørstofindhold på over 15 g/l. FREMSTILLING Grundstammen i en Aalborg Akvavit er en neutralt smagende finsprit, der er fremstillet på hvede. SERVERING De generelle anbefalinger er, at klar akvavit serveres kold, og gylden akvavit serveres tempereret. Klare akvavitter serveres i spidsglas, og gyldne akvavitter serveres i tulipanformede glas. For at bevare akvavittens fine kvalitet skal man placere den i skygge, opbevare den svalt og være opmærksom på, at hvis man opbevarer den i fryseren, så kan vandet i produktet godt fryse, hvilket man skal være opmærksom på inden serveringen. NYDELSE Man starter altid med en bid mad, og derefter nipper man til den valgte akvavit. Når man følger dette råd, så mindsker man den brændende fornemmelse i munden. Man får en bedre og mere rig smagsoplevelse. Man oplever tydeligt samspillet mellem madens og akvavittens smags- og duftnoter. @aalborgakvavit #aalborgbasis og #minbasis www.aalborgakvavit.dk NYD NUET Bør nydes med omtanke

[close]

p. 15

Kontakt os på tlf. 86 41 03 88 eller se mere på www.bestselection.dk

[close]

Comments

no comments yet