Katalog HT 2018

 

Embed or link this publication

Description

Katalog HT 2018

Popular Pages


p. 1

Program hösten 2018 1

[close]

p. 2

Här kommer höstprogrammet 2018! Programgrupperna har som vanligt lagt ner ett stort arbete för att kunna erbjuda dig ett omfattande utbud – 49 olika aktiviteter att välja bland! Hoppas att du skall hitta något intressant och att du ser fram emot en ny givande höst med NSSU. Inför hösten inför vi en nyhet. Det gäller anmälan till vandringar/exkursioner och studiebesök. Där prövar vi nu att ha ”öppen anmälan” mellan torsdagen den 16 augusti kl. 10.00 till fredagen den 17 augusti kl. 10.00. Det innebär att alla som anmäler sig under denna tid hamnar i en anmälningsgrupp där tiden när anmälan registrerades saknar betydelse. När ”öppen anmälan” avslutats lottas platserna automatiskt via anmälningssystemet. Du kan läsa mer på sidan 4. Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR som lag i alla EU:s medlemsländer. Lagen reglerar behandling av personuppgifter. Vi följer självklart Dataskyddsförordningen och vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. På vår hemsida www.nssu.se/GDPR kan du läsa vårt policydokument. Saknar du tillgång till internet kan du be att få det hemskickat per post. När jag skriver detta har NSSU nyligen fyllt 5 år. Vi har i skrivande stund drygt 975 medlemmar! Att vi haft en så framgångsrik resa beror framför allt på de eldsjälar bland våra medlemmar, som tar fram intressanta program av olika slag, leder aktiviteter, hanterar administrationen mm. Ett stort tack till er! Vill du engagera dig i NSSU så hör av dig Vill tacka vår samarbetspartner Folkuniversitetet i Helsingborg, samt övriga som på olika sätt hjälpt föreningen. Ett stort tack även till Folkuniversitetsföreningen, som under åren gett NSSU generösa bidrag till många av våra föreläsningar – STORT TACK! Önskar dig en riktigt skön sommar! Per-Olof Lindberg Ordförande 2

[close]

p. 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan ............................................................................................... sid 4-5 Ångerrätt och Avanmälan ............................................................... sid 6 Medlemskap och E-ombud.............................................................. sid 7 Styrelse, Revisorer,Valberedning och Programgrupper ...... sid 8 Öppna föreläsningar.......................................................................... sid 9-13 Öppna föreläsningsserier ................................................................ sid 14-17 Fokus på ledare som förändrar världen ............................................ sid 14-15 Sverige - ett samhälle i förändring ................................................... sid 16-17 Kurser och studiecirklar .................................................................. sid 18-27 Data/IT .................................................................................................. sid 18-22 Kultur, musik och konsthantverk ...................................................... sid 22 Mat och dryck ....................................................................................... sid 23 Samhälls- och omvärldsfrågor .......................................................... sid 24 Språk, litteratur och skrivande .......................................................... sid 24-25 Kurser och cirklar - övrigt ................................................................. sid 26-27 Kulturevenemang .............................................................................. sid 28-29 Vandringar ........................................................................................... sid 30-31 Studiebesök........................................................................................... sid 32-37 Övrigt ......................................................................................... sid 38 3

[close]

p. 4

Anmälan Anmälan Hösten 2018 öppnar anmälan under tre dagar 14, 15 och 16 augusti kl 10.00.  Tisdagen den 14 augusti kl 10.00 - Anmälan föreläsningar Onsdagen den 15 augusti kl 10.00 - Anmälan kurser/cirklar och kulturevenemang Torsdagen den 16 augusti kl 10.00 - Öppen anmälan vandringar och studiebesök Fredagen den 17 augusti kl 10.00 - Öppen anmälan avslutas Högt söktryck när anmälan öppnar Många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan. Om många anmäler sig samtidigt kan det inträffa att mail från antagningssystemet ”fastnar” och inte skickas ut. Vi skickar därför ut en översikt över dina aktella bokningar fredagen den 17 augusti. Öppen anmälan till studiebesök och vandringar 16 - 17 augusti Många har framfört att de känt stor stress vid anmälan till aktiviteter med få platser. Man har även påpekat att personer med mindre datavana har haft svårt att bli antagna. Det här gäller i huvudsak studiebesök och vandringar. Styrelsen har därför beslutat att på försök ha öppen anmälan till studiebesök och vandringar hösten 2018. • Alla som anmäler sig mellan 16 augusti klockan 10.00 - 17 augusti kl 10.00 hamnar i en anmälningsgrupp, där tidpunkten då anmälan registrerades saknar betydelse. • Mailet som skickas ut anger att anmälan är registrerad men inte handlagd. • När öppen anmälan är avslutad fördelas platserna slumpmässigt bland de som anmält sig till aktiviteten. Lottningen sker automatiskt via anmälningssystemet, som därefter skickar ut besked till de som antagits respektive hamnat på reservlista. De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i tidsordning. Frågan diskuterades på årsmötet och en klar majoritet tyckte styrelsen borde överväga att pröva öppen anmälan vid antagning till studiebesök och vandringar hösten 2018. 4

[close]

p. 5

Anmälan Anmälan Så här anmäler du dig till vår verksamhet 1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns instruktion hur anmälan går till. Då ser du dessutom direkt om det finns plats på den aktivitet du är intresserad av. OBS gäller ej under den tid öppen anmälan pågår.  Gå in på www.nssu.se och klicka på: Anmälan HT 2018 När du anmält dig kommer du att få ett besked på mail (eller post om du saknar mail) Du får ett: • Antagningsbesked med uppgifter om betalning mm om du fått plats • Besked att du står på kölista - vi har inte fått tillräckligt många anmälningar Du behåller din plats och får antagningsbesked när/om kursen startar • Besked att du står på reservlista - aktiviteten är fulltecknad Du får antagningsbesked om du blir antagen • Besked att din anmälan är registrerad men inte handlagd - gäller öppen anmälan 2. Anmälan per post - om du saknar internet (anmälan per telefon tas ej emot). Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälnings-  blankett per post. Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte har e-postadress. Om du saknar mailadress och anmält dig skriftligt via Folkuniversitetet får du antagningsbesked och faktura per post. Pia registrerar anmälningarna efter ankomstdatum. Om flera formulär har samma ankomstdatum gäller slumpmässig ordning dem emellan. Personer som anmäler sig per post deltar i öppen anmälan. Anmälningsblanketten skickar du till:       Folkuniversitetet, Att: Pia Grönsund, Box 7124, 250 07 Helsingborg Vilka uppgifter skall du använda när du anmäler dig?  Det är viktigt att du använder samma uppgifter (namn, mail etc) när du anmäler dig till en aktivitet, som du använde när du skickade in din medlemsansökan. När vi skickar ut meddelande inför anmälans öppnande, anger vi vilka uppgifter som finns i vårt register. Det är tyvärr vanligt att man använder ny mail, förkortar sitt namn, försöker anmäla två personer samtidigt etc. Om man gör det betraktas man som icke medlem, och då får man inte tillgång till våra medlemsrabatter. Det är en tung och kostsam uppgift att hantera felen, eftersom delar av anmälningssystemet sköts av externt företag. Meddela oss därför i god tid om du vill ändra dina uppgifter. Det gör du genom att skicka mail till gunnel.rosenqvist@nssu.se 5

[close]

p. 6

Avanmälan Ångerrätt och Avanmälan Ångerrätt enligt lagen om distansavtal (DAL) I enlighet med lagen har du 14 dagars ångerrätt efter du fått ett antagningsbesked. Undantag är kulturevenemang och resor där NSSU ger dig en ångerrätt på 48 timmar (den rätten saknas i DAL). • När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. • Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. • Har aktiviteten startat har du ingen ångerrätt.  Hur avanmäler du dig till en aktivitet Vill du avanmäla dig gör du det genom att skicka ett mail till antagning@nssu.se Du kan inte skicka avanmälan via kontaktformuläret på hemsidan eller kontakta den person som är programansvarig. Undantag är fulltecknade aktiviteter. Om du får förhinder, och det är mindre än 14 dagar kvar till aktiviteten startar är vi tacksamma om du kontaktar den person som enligt katalogen är programansvarig. Får jag tillbaka avgiften om jag avanmäler mig? • Om du avanmäler dig under den tid du har ångerrätt (se ovan) tas avgiften bort. • Om din ångerrätt upphört kvarstår avgiften om det inte finns reserv som kan överta din plats. • Om du betalat avgiften och du därefter utnyttjar din ångerrätt alternativt om reserv övertar din plats får du ett tillgodohavande som du kan använda för att betala nya aktiviteter, dvs aktiviteter du inte är antagen till. • Vi är tacksamma om du snarast och senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. • Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften. Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan? Nej det kan du inte. Vi har ofta personer på reservlista och de skall erbjudas platsen i första hand. All reservintagning sker av den person som ansvarar för aktiviteten. Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem?  Nej det kan du tyvärr inte! Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Du kan inte ta med dig en person som inte är medlem annat än till våra föreläsningar. Detta gäller både medlemmar och icke medlemmar om du/ni får förhinder - se ovan. 6

[close]

p. 7

Medlemskap Medlemskap Vad är NSSU för en förening? NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen riktar sig till dig som har fyllt 55 år, uppbär pension av något slag eller är make/maka eller partner till person som är medlem. NSSU har inget kansli och inga anställda. Allt arbete i föreningen är ideellt och det är ett litet antal personer som ser till att verksamheten fungerar. Du hittar dem på sidan 8 i katalogen. Vår förening har, när den här katalogen skrivs, ca 950 medlemmar. Vi tar emot ca 6 200 anmälningar på ett år, hanterar ca 700 avbokningar samt en stor mängd reservintagningar. Stora delar av detta hanteras manuellt. Har du lust att bidra med ditt kunnande och ditt engagemang så hör av dig till oss. Våra programgrupper är en bra start om du vill veta lite mer om vad arbetet innebär. Du kan anmäla intresse till info@nssu.se  Hur blir jag medlem?   Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan delta i våra aktiviteter (undantag föreläsningar). Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även påföljande kalenderår.   Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig: 1. Medlemsanmälan via www.nssu.se     Du anmäler dig genom att klicka på knappen Bli medlem som finns på vår hemsida     www.nssu.se 2. Medlemsanmälan om du saknar internet          Du kan beställa blankett för medlemsanmälan hos Gunnel Rosenqvist, tel. 0707-52 06 61 E-ombud om du behöver hjälp med att anmäla dig Har du svårt att klara webanmälan ringer du något av våra E-ombud. De hjälper dig att förstå hur systemet fungerar men du gör anmälan själv. Se därför till att du är uppkopplad mot internet när du ringer samt att du vet hur du loggar in på din mail. Inga-Lill Nilsson tel: 0725 - 21 44 80 Gunnel Rosenqvist tel: 0707 - 52 06 61 Carin Lindroth tel: 042 – 683 55 Birgitta Randås tel: 0705 - 92 18 21 Marianne Olsen tel: 0702 - 63 68 41 7

[close]

p. 8

Styrelse mm Styrelse, revisorer, valberedning och programgrupper Styrelse för Nordvästra Skånes SeniorUniversitet Ordförande: Per-Olof Lindberg, E-post: po.lindberg@nssu.se Vice ordförande: Birgitta Randås, E-post: birgitta.randas@nssu.se Sekreterare: Åke Lindroth, E-post: ake.lindroth@nssu.se Kassör: Birgitta Larneby, E-post: birgitta.larneby@nssu.se Ledamöter Anders Larneby, E-post: anders.larneby@nssu.se Carin Lindroth, E-post: carin.lindroth@nssu.se Erik Olsen, E-post: erik.olsen@nssu.se Inga-Lill Nilsson, E-post: ingalill.nilsson@nssu.se Gunnel Rosenqvist, E-post: gunnel.rosenqvist@nssu.se Marianne Olsen, E-post: marianne.olsen@nssu.se Siw Thorén, E-post: siw.thoren@nssu.se Webmaster, layout katalog: Lena Lindberg, E-post: lena.lindberg@nssu.se Revisorer Inger Heidne Ingrid Jonasson Suppleant Sverker Ingvarson Valberedning Inga-Lill Nilsson (sammankallande), E-post: ingalill.nilsson@nssu.se Guje Mandahl Nilsson Anders Larneby Programgrupper Föreläsningar och kurser/cirklar: P-O Lindberg, Birgitta Randås, Gunnel Rosenqvist, Cissela Carlin, Lars Hansare, Richard Jarlestam, Inga-Lill Nilsson, Margareta Svensson, Britt-Inger Thorén, Anna-Lisa Trulsson Evidon, Magnus Hellstrand, Lena Lindberg, Marianne Nilsson, Gunnar Bokedal. Studiebesök, vandringar/exkursioner och resor Anders Larneby, Peder Christensen, Clas Hellstrand, Johan Hellstrand, Isa Johnsson, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Siw Thorén, Erik Olsen, Marianne Olsen, Åke Lindroth. Kulturombud: Inga-Lill Nilsson 8

[close]

p. 9

Öppen Föreläsning Öppna Föreläsningar Skratt – inget man skojar bort! En del anser att humor bara är på skoj. Men kliniska studier visar att skratt ökar energiförbränningen, minskar risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet. Och dessutom är det ju roligt att skratta!  Henrik Widegren är öron-näsa-halsläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och han medverkar i ”Fråga Lund”. Efter att ha studerat hur skratt och glädje påverkar vår hälsa och välmående är Henriks slutsats: Humor ska vi ta på högsta allvar!  Vi kommer dessutom att få avnjuta några av Henriks egna ”sjuka” sånger. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 6 september kl 13.30 - ca 15.00 Henrik Widegren, röstläkare och ex-spexare 182101 5 september 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Marianne Nilsson, tel: 0708 -72 94 92 M-faktorn i konsten: från Michelangelo till Modernismen Det är inte enbart under 1900-talet som konsten genomgår flera omvälvande förändringar. Varje epok skapar sin ”seendets revolution”, som förändrar konstnärernas skapande inriktning och relationerna till samtiden, materialen, idéerna och samhället. Konsten är en viktig del av vårt samhälles utveckling och den ger oss ständigt nya perspektiv på människan och hennes kreativa förmågor. Thomas Kjellgren, författare och tidigare chef för Kristianstads konsthall presenterar en utveckling som tar oss från Michelangelo till Modernismen. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 18 oktober kl 13.30 - ca 15.00 Thomas Kjellgren, författare och konstkännare 182102 17 oktober 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Lars Hansare, tel: 0738 – 00 73 60 9

[close]

p. 10

Öppna Föreläsningar Öppen Föreläsning Fake news och en värld full av lögner Det har aldrig varit lättare att få tag på information än idag. Ändå går vi med stormsteg mot en kultur där fakta ser ut att spela allt mindre roll för många människors ställningstagande. Vad är det egentligen som händer i en värld som präglas av ”alternativa fakta”, virala lögner, konspirationsteorier och bristande källkritik – där till och med presidenter blåljuger utan att skämmas? Vad beror utvecklingen på? Vilka förändringar i medielandskapet måste du känna till för att inte bli lurad? Anders Mildner är en omtyckt föreläsare som har bevakat medier och internet under två decennier. Anders artikel om faktaresistens i Dagens Nyheter var en av texterna som blev startpunkten för den bredare debatten om sanning i en värld av lögner. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 8 november kl 13.30 - ca 15.00 Anders Mildner, journalist, föreläsare mm 182103 7 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Britt-Inger Thorén, tel: 0723-24 80 40 10

[close]

p. 11

Öppna Föreläsningar Öppen Föreläsning Känn dig trygg med internet Dagligen läser vi i tidningarna om ID kapning och andra bedrägerier som sker vid uppkoppling mot internet. Mickey Missler ger tydliga tips om vad du kan göra för att du ska känna dig trygg på nätet. Mickey Missler kommer även att presentera ett projekt, där medlemmar kostnadsfritt under våren 2019 kan få stöd och hjälp av duktiga elever från IT-gymnasiet/NTI. I projektet får man lära sig att hantera appar och digitala enheter som dator, surfplatta och smarta telefoner. Deltagarnas behov och önskemål styr upplägget, men eleverna kommer också att ge tips om bra verktyg man kan ha nytta av.  IT-Gymnasiet/NTI Helsingborg är en gymnasieskola som erbjuder utbildningar inom IT, Teknik, Media och Design. Utbildningarna har en tydlig profil för att möta dagens efterfrågan inom branscher, där digitala verktyg är en del av verksamheten. IT-Gymnasiet/NTI Helsingborg är även en skola som växt i popularitet, vilket synts tydligt under de senaste åren genom ett starkt utökat elevantal på skolan. Du anmäler dig till Mickeys föreläsning senast 14 november. Anmälan till projektet sker i januari 2019 när anmälan till vårens aktiviteter öppnar. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 15 november kl 13.30 - ca 15.00 Mickey Missler, lärare IT gymnasiet 182104 14 november 50 kr 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Margareta Svensson, tel: 0706-32 46 94 11

[close]

p. 12

Öppna Föreläsningar Öppen Föreläsning Paradoxen John F Kennedy Det är 100 år sedan John F. Kennedy föddes. Han fick bara vara USA:s president i 1 037 dagar innan han mördades i Dallas 22 november 1963. Den här föreläsningen hålls alltså på dagen 55 år efter mordet och de flesta av oss minns säkert precis vad vi gjorde när beskedet kom. Kennedys status som politisk ikon och mansideal har bestått. Samtidigt som medierna paketerade Kennedy som sinnebilden för ungdomlig vitalitet, led han av allvarliga hälsoproblem som noga hemlighölls. Sin politiska position nådde han genom att framhäva sin integritet, ändå lät han sig styras av sin maktlystne far. I historikern Bengt Liljegrens nya biografi får vi ett närgånget och kritiskt porträtt av en sammansatt människa vars liv var fullt av paradoxer. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 22 november kl 13.30 - ca 15.00 Bengt Liljegren, historiker, författare och lärare 182105 21 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88 12

[close]

p. 13

Öppna Föreläsningar Öppen Föreläsning Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron Herman Lindqvist berättar med sedvanlig inlevelse om sin senaste bok: Bernadotte FÖR SVERIGE HELA TIDEN Det är i år 200 år sedan Karl XIV Johan steg upp i den svenska tronen för att bli Sveriges konung – 55 år gammal. Epoken tecknar ett porträtt över en kungaätt som med svenska mått mätt håller rekord i obruten tronföljd. Ätten har lyckats överleva samhällsomvälvande reformer och kriser, till priset av stora eftergifter. Kronprinsessan Victoria och hennes syskon är den sjunde generationen. Ingen svensk dynasti har suttit på tronen lika länge som familjen Bernadotte. Herman Lindkvist berättar inte bara om de som blev kungar och drottningar utan även om dem som aldrig kom till tronen. De som dog för tidigt, de som blev släktens svarta får och de som klassade ut sig själva. Monarkin har förändrats genom varje generation. Sveriges nuvarande kung Carl XVI Gustafs valspråk – ”För Sverige – i tiden” – skulle kunna gälla för hela släkten. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 29 november kl 13.30 - ca 15.00 Herman Lindqvist, journalist, författare och berättare 182106 28 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88 13

[close]

p. 14

Öppen serie - Fokus på ledare som förändrar världen Fokus på ledare som förändrar världen Världen förändras i snabb takt. Sedan Donald Trump blev vald till president i USA har hans utspel dominerat nyhetsflödet, medan utvecklingen i många andra länder kommit i skymundan. I denna serie speglas utvecklingen genom tre andra ledare, som har bidragit till stora förändringar i sina respektive länder: president Emmanuel Macron i Frankrike, president Recep Tayyip Erdogan i Turkiet och kronprins Muhammed bin Salman i Saudiarabien. Öppen Föreläsningsserie Emmanuel Macron Är Frankrikes nya president den som kan reformera Frankrike och EU? Hans ambitioner och utmaningar är stora. Vad kan hända? Hur kan Frankrike förändras? Europa har också en ny osäkerhet med Brexit, migration, eventuella handelshinder och så president Trump. Vilka möjligheter ges Macron i samarbete med Angela Merkel? Kan Victor Orban i Ungern m.fl. sätta käppar i hjulet? Rolf Gustavsson föreläser. Rolf Gustavsson är prisbelönt journalist och före detta EU-korrespondent för SVT och SvD. Han är författare till boken ”Europeiska episoder” och har fått många utmärkelser. Han är senast utnämnd till Riddare av Franska Hederslegionen av dåvarande franske presidenten. Han ger oss en bild av Macron och Europa. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 24 september kl 13.30 - ca 15.00 Rolf Gustavsson, journalist, författare och EU-korrespondent 182111 23 september 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Birgitta Randås, tel: 0705 – 92 18 21 14

[close]

p. 15

Öppen Föreläsningsserie Öppen serie - Fokus på ledare som förändrar världen Baklänges in i framtiden – Erdogans ”nya Turkiet” Turkiet strävade under 2000-talets första decennium efter att bli EUmedlem. De senaste årens utveckling har medfört en alltmer högljudd Europakritik och EU-fientlighet. Ingmar Karlsson redogör för bakgrunden till detta och ger sin syn på president Erdogans ambitioner. Ingmar Karlsson är författare och före detta diplomat. Han har bl a varit ambassadör i Prag och generalkonsul i Istanbul. Han har skrivit ett 20-tal böcker med både religiösa och politiska teman. Ingemar är teologie hedersdoktor vid Lunds universitet och filosofie hedersdoktor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Tid: Måndagen den 22 oktober kl 13.30 - ca 15.00 Föreläsare: Ingmar Karlson, författare och fd diplomat Aktivitetsnummer: 182112 Anmälan senast: 21 oktober Avgift: 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Max antal: 300 Lokal: Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ansvarig: Anna-Lisa Trulsson-Evidon, tel: 0727 - 01 51 81 Pågår en revolution uppifrån i Saudiarabien? Saudiarabien har under de senaste åren genomgått förändringar utan motstycke i landets historia. Kronprins Muhammed bin Salman har rönt internationell uppmärksamhet för sina hårda tag, men också för reformer av kvinnors rättigheter. Samtidigt är landet involverat i de förödande krigen i Jemen och Syrien och utövar politiska och ekonomiska påtryckningar mot grannländerna i regionen. I denna föreläsning sätter Torsten Jansson landets motstridiga skeenden i ett historiskt, religiöst och politiskt perspektiv och diskuterar dagens utvecklingstendenser. Torsten Jansson är fil. doktor i islamologi och Mellanösternforskare vid Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 26 november kl 13.30 - ca 15.00 Torsten Jansson, fil dr islamologi 182113 25 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Anna-Lisa Trulsson-Evidon, tel: 0727 – 01 51 81 15

[close]

Comments

no comments yet