Tidningen Gemenskap nr 2 2018

 

Embed or link this publication

Description

Tidningen Gemenskap från Centrumkyrkan i Norrköping - nr 2 2018

Popular Pages


p. 1

GEMENSKAP Centrumkyrkan i Norrköping Årg. 46 nr 2 3 jun  2 sept 2018 Allting har sin tid I år har vi som församling två byggnader som ”fyller jämnt”, kyrkan 90 år och Väsby sommarhem 80 år. Vad tänker du om det? 1. Ja, äntligen ett tillfälle att ägna sig åt minnen, tidigare jubileumsskrifter samt diverse arkivmaterial och säga ”Det var bättre förr” kanske följt av något exempel. 2. Ja, ja det var då och nu är nu och vi måste gå vidare, hur nu det ska gå till. Vi måste tänka på församlingens framtid. Eller kanske något annat. Jag kan delvis förstå båda tankeriktningarna jag gett som exempel men anser samtidigt att det finns risker med båda två. Den första reaktionen tror jag tyvärr ofta stannar i en nostalgisk längtan efter att leva i en tid som varit och aldrig kommer tillbaka. Jag saknar analys av vad det var, som var så bra och varför. Hur och vad kan vi lära av det som hände då? Den andra tankegången att helt fokusera enbart på nuet/ framtiden kan man hitta visst stöd för i Bibeln. Till exempel i Filipperbrevet 3:12b ”jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig”. Fast det verkar lite motsägelsefullt att använda något så gammalt som Bibeln som argument för att enbart se framåt. Jag tror att den här inställningen även kan leda till både rotlöshet och rastlöshet. Jag tror att vi behöver den historiska grunden att stå på eller gräva ner våra rötter i för att hämta näring. Detta för att klara av att både leva i nuet och sträva mot målet. Då menar jag inte bara de futtiga(?) 80 respektive 90 år som våra byggnader fyller i år, utan än mer den flertusenåriga historia vi kan läsa i Bibeln och framför allt den Gud som skapat allt och varar från evighet till evighet. Karin Nilsson

[close]

p. 2

2 Politik och kristna ”Varför går inte du in i politiken?” Jag satt och klagade över nerdragningarna inom skolan tillsammans med Elsie Thurén, en gammal församlingsmedlem och skolkollega. Eller om det var inom sjukvården, eller polisen eller … ”Nej, det är tungt och tar för mycket tid,” svarade jag. Jag träffar Ulla Asserhed, församlingsmedlem med politiska uppdrag bl.a. i socialnämnden. ”Varför gick du in i politiken?” ”Många av ungdomarna i Baptistkyrkan i Katrineholm var engagerade i Folkpartiets ungdomsförening och jag gick in i föreningen när jag var 15 år. Det fanns också ett stort engagemang för u-landsfrågor.” ”Varför är du fortfarande engagerad i politik? Mer än ett halvt sekel senare.” ”Med bakgrunden som sjuksköterska och intresset för samhällsfrågor, har det varit naturligt. Men jag har haft perioder när politiken legat nere p.g.a. familj och yrkesarbete.” ”När jag var ung sa man i en del frikyrkor att man inte skulle engagera sig i politik. Det fanns liksom en rågång mellan det andliga och det världsliga, och underförstått, det var det andliga som var viktigt.” Men Ulla känner inte igen det. ”Kanske var det så inom olika grenar inom frikyrkan. I Katrineholms Baptistförsamling fanns det ett stort engagemang bland ungdomar – och en del äldre.” Om jag fortsätter med temat kristet engagemang i politiken. ”Tillför ’det kristna’ något i det politiska arbetet”? undrar jag. ”Ja. Det är svårt att sätta fingret på vad det är, mer känsla, en generositet. Fler kristna behöver engagera sig i politik. Fler behöver engagera sig i politiska sammanhang över huvud taget,” säger Ulla. ”Vilken är belöningen”? Inte för att jag tror att det måste vara lönsamt, men om man undrar ’Vad får du ut av det’? ”Det är intressant, man känner att man gör en insats, är mer delaktig i samhället. Och det ger kunskap om vad som händer i Norrköping.” ”I Sverige går man och röstar, det bara är så, men varför ska man?” ”Det är en plikt som samhällsmedborgare,” svarar hon med ett leende. ”Det är också en förmån och viktigt för demokratin. Vad får vi utan människor som röstar? Diktatorer!” ”Du menar, att om man inte har röstat, inte gjort det miniengagemanget, så kan man inte beklaga sig över politiken?” ”Ja! Det går ju också att rösta blankt om man inte hittar ett lämpligt parti att rösta på. Då har man i alla fall tagit ställning på något sätt. Det går ju också att rösta på olika partier i de tre olika valen.” Göran Strömberg Den 17 mars fejades och förbättrades det i Centrumkyrkan. Här byter Sune Kidblad glödlampor. Foto: Göran Strömberg Centrumkyrkan i Norrköping Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan. Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta. Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

[close]

p. 3

Ett i Kristus – en kyrka för alla 3 10-12 maj samlades 746 personer från 287 församlingar till kyrko- konferens i Gävle. Varje morgon inleddes med morgonandakt och bibelstudier. Och varje kväll av- slutades med en gudstjänst. Första kvällens gudstjänst innehöll förbönsakt för vägledningsåret där Lisa Danell fanns med. Sista kvällen var det gudstjänst med ordination och där fanns Kennyh Widén, som varit i vår församling som praktikant, med. På torsdagen och fredagen fanns även tillfälle att delta i olika se- minarier. Parallellt med kyrkokonferensen pågick en barnkonferens där Samuel deltog och gjorde nya in- sikter och lärde sig nya sånger. Välsignelse av Lisa Danell bland de nya pastorerna med kör från Kenya i bakgrunden. Några av seminarierna och alla gudstjänsterna går att ta del av på Equmeniakyrkans youtubekanal som går att nå via Equmeniakyrkans hemsida: https://equmeniakyrkan.se/ kyrkokonferens18/ Några exempel på diskussioner och beslut: Motion hade inkommit angående den anpassning som behöver ske till den dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018. Equmeniakyrkans gemensamma matrikel (Repet) behöver ses över för att uppfylla kraven. Det beslutades även att kyrkostyrelsen behöver intensifiera sitt stöd till församlingarna i frågan. Två motioner handlade om att vi som kyrka har ansvar för skapelsen. Ett mycket konkret resultat av debatten blev ett uppdrag till kyrkostyrelsen att genomföra en klimatsmart kyrkokonferens 2019. Equmenia (Equmeniakyrkans ungdomsförbund) har genom en motion vädjat om stöd från Equmeniakyrkan i arbetet med gruppen unga vuxna. Det beslutades att kyrkostyrelsen ska driva arbetet riktat mot unga vuxna vidare, i samråd med Equmenia. En annan motion fick till följd att kyrkostyrelsen fick i uppdrag att uppdatera "Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld" och lägga till ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. Rambudgeten hade anpassats till att insamlingarna till internationella missionen minskar. Många ansåg att det är fel väg att gå. Kyrkokonferensen beslutade därför att öka kostnadsposten för det internationella arbetet med en miljon kronor att kunna användas under förutsättning att dessa pengar har samlats in. Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att ordna ett digitalt verktyg för att underlätta för församlingarna att följa upp Equmeniakyrkans insamlingsmål. Nästa år samlas Equmeniakyrkan till konferens i Jönköping. Lotta Karlsson Foto: Hans Karlsson Barnkonferensen sjunger på gudstjänst.

[close]

p. 4

4 En gospelkonsert med Putte Nelsson Ibland har jag fått frågan hur jag hamnat i Centrumkyrkans församling. Visst finns det flera orsaker, men ett av skälen var att jag ville höra till en församling, där man värderade goda musikaliska inslag. Att så var fallet fick jag klart för mig i slutet av 90-talet tack vare att salig Gunnar Holm hade börjat arbeta i församlingen. Senare fick jag kontakt med en tjej som hette Siân Petersson, som behövde en organist som kunde spela de brittiska julsångerna på rätt sätt. Och hur det avlöpte vet ni ju… Även Siân hade längtan efter goda musikaliska inslag så där hade vi en gemensam nämnare. Att profilera sig som en församling, där nästan varje gudstjänst har ett musikinslag i någon form var också viktigt. Kärt barn har många namn. ”Kyrkan ovanför Café Vetekornet”, ”Baptistkyrkan” är ett annat och vårt riktiga namn sedan ett antal år tillbaka ”Centrumkyrkan” börjar bli alltmer känd som det ställe, där man kan lyssna till bra konserter. Vårt arbetssätt gör att många, som annars inte skulle komma till oss vet att vi finns och man är välkommen hos oss och kan känna sig hemma. Dessa konserter drar ju många människor till vår kyrka och otroligt nog lyckas vi då och då att engagera kända namn. Vårens konsert, där Putte Nelsson sjöng tillsammans med Soon Gospel var ett sådant tillfälle, där kyrkan var mer eller mindre sprängfylld med lyssnare och där vi fick tillämpa ett provisoriskt biljettsystem för att ha koll på hur många människor vi hade innanför våra dörrar. Vår gospelkör hade huvudrollen vid denna konsert – som sig bör – och Putte Nelsson sjöng tillsammans med kören, där vår suveräna Lena Hägle fick tillfälle att överlåta dirigerandet till Putte Nelsson. Ett roligt inslag, där dessutom församlingen fick vara med på noterna. Tyvärr var vår ljudanläggning ej med hela vägen. Skall vi ha möjlighet att locka till en fin kyrksal med bra akustik är bättre ljud och bättre ljus ett måste. Det blir dags att agera. Henric de Koster Foto: Tomas Hägle Födelsedagskalas på Väsby sommarhem! Väsby sommarhem byggdes för 80 år sedan. Många olika aktiviteter och verksamheter har passerat under årens lopp. Söndagen den 19 augusti kl 11.00 firar vi gudstjänst där, minns och är tillsammans. Efter gudstjänsten äter vi lunch. Tag med en salladslunch till dig själv. Sommarhemmet bjuder på kaffe och födelsedagstårta. Gunilla Arlinger Foto: Hans Karlsson

[close]

p. 5

Programbilaga 3 jun  2 sept 2018 5 JUNI 3 sö 10 sö 17 sö 17 sö 21 to 22 fr 24 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång och musik: Sten-Åke Sörman och Carin Olsson Kyrkkaffe 11.00 Gudstjänst Predikan: Britt Eriksson Musik: Siân och Henric de Koster Kyrkkaffe 11.00 Gudstjänst på Capella Ecumenica Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: Soon Gospel 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Åke Jansson 18.00 Vi klär midsommarstången på Väsby Midsommarfirande på Väsby 17.00 Midsommarstången reses Dans kring midsommarstången Ev. lövskrindefärd för barn och vuxna 19.00 Tillsammanstimme Kaffeservering och lotteri under hela kvällen 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: Pernilla Andersson Kyrkkaffe JULI 1 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Krister Wos Andersson 7 –13 Tillsammans på Skeppsgården 8 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Johan Svärd Kyrkkaffe 15 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Per Jennervall 22 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Anne-Lill R. Eriksson Kyrkkaffe 29 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Åke Jansson AUGUSTI 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Per Rikardson Kyrkkaffe 12 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Lillemor Appelvang Kyrkkaffe 19 sö 11.00 Gudstjänst på Väsby sommarhem 26 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe SEPTEMBER 2 sö 11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Kultur– och studieprogram i samarbete med

[close]

p. 6

6 Hänt under våren Julklapp! Centrumkyrkans personal fick i julklapp av församlingen en vårutflykt till Kornettgården med lunch på Lingon o Dill. Vädret var strålande, maten god och nostalgimuseet mycket intressant. Alla kändes glada och nöjda. Foto: Margaretha Rudén Valborg på Väsby sommarhem Trots kyla och duggregn samlades många på Väsby sommarhem för att hälsa våren välkommen. Innan vi gick till sjön för att sjunga vid elden spelade Treklövern Scoutkår för oss. Foto: Göran Strömberg Spårning på Familjescout. Foto: Eva Alenljung Traditionella vårsånger sjungs av den nybildade manskören på vårkonserten. Foto: Hans Karlsson Höger: Soon Gospel sjunger på regnbågsmässa den 25 maj. Det var en sinnesromässa för alla, tillsammans med Diakonicentrum. Foto: Conny Karlsson

[close]

p. 7

Församlingsnytt 7 HÖGTIDSDAGAR Ingemar Söderén 80 år 26 jun Gunnar Asserhed 75 år 28 jun Berit Emilsson 75 år 12 jul Conrad Holmdahl 85 år 3 sept HEMGÅNGNA Mildred Landström Född 1 december 1932 Död 11 april 2018 STUDENTEN Vilma Adolphson Andreas Backström Emily Karlsson Evelina Karlsson Joel Sjödin Maja Wallstedt Semester 2018 Margaretha v 29 – 33 Siw jobbar 1 dag i veckan under hela sommaren. Café Vetekornet Öppet kl 9–17 till och med fredagen den 15 juni. Sommaröppet kl 9–15 18 - 29 jun och 30 jul - 31 aug. Semesterstängt 2 till 27 juli. Från 3 september öppet kl 9–17. TACK Tack för alla förböner och omsorg. Vi kan berätta att vi nu fått ett treårigt uppehållstillstånd. Parmis och Ali ADRESSKALENDERN Anders Olofsson Folkungagatan 13 58235 Linköping Ny dataskyddsförordning Sedan den 25 maj finns en ny EU-förordning om hur personuppgifter ska hanteras i register. Dataskyddsförordningen stärker skyddet för personuppgifter och nya rutiner behövs för hantering av personuppgifter. Centrumkyrkan har ett register där medlemmar i församlingen och deltagare i församlingens olika verksamheter finns registrerade. Registret används för statistik till Equmeniakyrkan, rapportering till Bilda och till olika utskick som t.ex. Tidningen Gemenskap och program. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, vilka verksamheter du deltar i, samt kyrkliga akt (dop, barnvälsignelse, konfirmation, kristendomsskola, vigsel och begravning). Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. En begäran om något av det nämnda kan skickas till adressandringar@ centrumkyrkan-norrkoping.se. Anders Eriksson Eva Alenljung e-post: ealenljung@outlook.com Annika Hedmark e-post: ahedmark61@gmail.com Ing-Marie Andersson e-post: ingis.gamma@gmail.com Lisa Danell skriver under för att börja jobba 50% som pastor hos oss den 1 september. Lisa välkomnas som pastor hos oss på samlingssöndagen 2 september. Vi är så glada och tacksamma att få ha Lisa hos oss. Foto: Billy Josefsson Sommartips Jag skulle vilja rekommendera två poddar med koppling till Equmeniakyrkan. Den ena är Equmeniapodden. Många intressanta ämnen. Deras målgrupp verkar vara unga vuxna, men samtalen är givande för alla åldrar. Den andra är Brittas vardagsrum. Equmeniakyrkans evangelist Britta Hermansson samtalar med kända personer om livet. Lotta Karlsson En bön om livets ljus Gud, Genom nåden genom Jesus Kristus ber jag om att vi alla ska få bli födda på nytt så som Jesus Kristus undervisade Nikodemus om att han måste bli, genom människosonen Jesus Kristus och den helige ande. Låt oss få livets ljus istället för vårt eget mörker. Låt livets ljus som är Jesus Kristus lysa upp i oss genom den helige ande. Låt oss få leva i trons vila där Gud skapar istället för i vår egen fattigdom. Amen. Eva Alenljung

[close]

p. 8

8 Torgkaffe På torgkaffet den 24 mars serverades som vanligt gott bröd och kaffe. Förenade Brass spelade. Rihab och Karin hade tillsammans med en grupp tillverkat påskpynt som såldes till förmån för sjuka barn i Syrien. Försäljningen inbringade ca 3.000 kr. Tack till alla som bidrog på olika sätt! Gunilla Arlinger Centrumkyrkan i Norrköping S:t Persgatan 113 602 33 Norrköping Bg: 841-4377 Bank: 6591-161 094 562 Swish: 123 219 60 38 Tel: 070-393 82 88 E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Caféföreståndare Åsa Börjesson Tel. Café 011-13 58 32 vetekornet@vetekornet.se www.vetekornet.se Övriga telefonnummer Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32 Pastor Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88 pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se Barn- och ungdomsledare Vakant Expeditionssekreterare Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88 Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan. Redaktionskommitté: Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg. Manusstopp nästa nr: 14 aug 2018

[close]

Comments

no comments yet