Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

11.Dilbilim Öğrenci Konferansı Bildirileri Hazırlayanlar Mustafa Aksan Gülsüm Atasoy 2018 Dilbilim Derneği Yayınları

[close]

p. 3

11. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI BİLDİRİLERİ Yayın Hakları © Dilbilim Derneği Yayınları Yayınevi Sertifika No: 35178 ISBN: 978-605-67299-2-8 Tüm hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı izin alınmadan hiç bir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

[close]

p. 4

11. Dilbilim Öğrenci Konferansı Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğunun düzenlediği 11. Dilbilim Öğrenci Konferansı, 20-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Konferans Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

[close]

p. 5[close]

p. 6

11. Dilbilim Öğrenci Konferansı Bilimsel Danışma Kurulu Prof. Dr. Mustafa AKSAN Prof. Dr. Yeşim AKSAN Prof. Dr. Özgür AYDIN Prof. Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU Prof. Dr. Gül DURMUŞOĞLU-KÖSE Prof. Dr. İclal ERGENÇ Prof. Dr. Eser ERGUVANLI TAYLAN Prof. Dr. Aslı GÖKSEL Prof. Dr. Selçuk İŞSEVER Prof. Dr. Lütfiye OKTAR Prof. Dr. Sumru ÖZSOY Prof. Dr. Işıl ÖZYILDIRIM Prof. Dr. Ümit Deniz TURAN Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN Doç. Dr. Hale IŞIK GÜLER Doç. Dr. Pınar İBE AKCAN Doç. Dr. Kamil İŞERİ Doç. Dr. Meltem KELEPİR Doç. Dr. Bilal KIRKICI Doç. Dr. Özgün KOŞANER Doç. Dr. Balkız ÖZTÜRK BAŞARAN Doç. Dr. Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK Doç. Dr. Aygül UÇAR Doç. Dr. Emine YARAR Yrd. Doç. Dr. Elif ARICA AKKÖK Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇETİNTAŞ YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Zeynep DOYURAN Yrd. Doç. Dr. Demet GÜL Yrd. Doç. Dr. Özlem KURTOĞLU ZORLU Yrd. Doç. Dr. Olcay SERT Arş. Gör. Dr. Taylan AKAL Arş. Gör. Dr. İpek Pınar UZUN Arş. Gör. Dr. Emel KÖKPINAR KAYA Arş. Gör. Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU Arş. Gör. Dr. Murat ÖZGEN Dr. İpek YILDIZ Arş. Gör. Gülsüm ATASOY Arş. Gör. Oktay ÇINAR Mersin Üniversitesi Mersin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Ankara Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mersin Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mersin Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Mersin Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Mersin Üniversitesi Mersin Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mersin Üniversitesi Mersin Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi

[close]

p. 7

Arş. Gör. Umut Ufuk DEMİRHAN Arş. Gör. Ayda SEVİN Arş. Gör. Emre YAĞLI Mersin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi

[close]

p. 8

İÇİNDEKİLER BİLDİRİLER The Scope of Wh- Phrases in Turkish………………………………………………………………….. Müge Gedik 1 Türk İşaret Dilinde Zamana İlişkin Kavramsal Metaforlar…..………………………………………… 11 Yasemin Güçlütürk Türk İşaret Dilinde Sözcüksel Çeşitliliğe Toplumdilbilimsel Bakış……………………….…………... 21 Gül Hüyüktepe Bilgisayar Ortamlı İletişim Çerçevesinde WhatsApp Grup Yazışmalarındaki Tür Dağarcığının Çözümlenmesi……………………………………………………………………………………………. 33 Ekinsu Özkazanç, İhsan Onur Yiğit, Kerem Madran Ne kadar taraftar? Twitter gönderilerinde ‘kadın’ ve ‘bayan’ taraftar…………………………………... 43 Vildan Özalp Türkçede Sesbilgisel Sembolizm Etkisi: Anlam İçeriği, Yakınlık, Güven ve Güç Üzerine Çıkarımlar……………………………………………………………………………………….……….. 51 Oğulcan Deniz Günendi, Çağla Tığlı A Contrastive Study on the Variations of the Openings and the Closings of the Turkish and English E-Mails Written by the Students to the Faculty Members………………………..……………….….. 59 Merve Keskin, Kübra Şendoğan

[close]

p. 9[close]

p. 10

ÖNSÖZ 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün ev sahipliği yaptığı 11. Dilbilim Öğrenci Konferansına 95 özet gönderilmiştir. Bunlardan 56 tanesi bildiri, 12 tanesi poster olarak sunulmuştur. 11. Dilbilim Öğrenci Konferansına yaklaşık 300 öğrenciyle birçok üniversiteden oldukça yoğun bir katılım sağlanmıştır. Konferansta davetli konuşmacılar Arş. Gör. Dr. İpek Pınar UZUN “Dilbilimin Beyin Araştırmalarına Katkısı” başlıklı konuşmalarını ve Arş. Gör. Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU “İşaret Dili Sözlüklerine Yöntembilimsel Bakış” başlıklı konuşmalarını sunmuşlardır. Öğrencilerin sunduğu bildiriler, kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanlarında çok çeşitli ve zengin içerikli bilimsel çalışmalardır. Öğrencilerin bilimsel paylaşımda bulunduğu verimli bir konferans olmuştur. Dilbilim Öğrenci Konferansı, Türkiye’de Dilbilim alanında çalışmakta olan öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflemekte ve öğrencilerin tartışabileceği görüş alışverişi yapabileceği bilimsel ortamlar yaratmaktadır. İlki 2007 yılında yapılan Dilbilim Öğrenci Konferansının ilk 9’u Hacettepe Üniversitesinde; 10. Dilbilim Öğrenci Konferansı Dokuz Eylül Üniversitesinde Hocalarının ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Her bir konferansta üzerine bir şeyler koyarak geliştirmeyi ve gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz Dilbilim Öğrenci Konferansında, ilk defa 11. Dilbilim Öğrenci Konferansında sunulan bildirilerin kitabı yayımlanmaktadır. “11. Dilbilim Öğrenci Konferansı Bildiri Kitabı”nda, konferansta sunulan çalışmalar arasından, hakemlerce belirlenen ve son tarihe kadar Yayın Kuruluna iletilen 7 çalışmanın tam metni bulunmaktadır. Öğrenci Konferansı Bildiri kitabı dizisinin ilki olacak bu kitapta bundan sonraki konferanslarda sunulan bildirileri yayımlatmak isteyen ve buna vakit ayıran öğrencilerin çoğalmasını dileriz. Bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan ve bildirileriyle katkı veren başta değerli öğrencilerimize; konferans süresince bildiri özetlerinin ve bildiri kitabında basılması için tam metinlerin değerlendirilmesinde bizlere destek veren hakemlerimize; bildiri kitabının basımını gerçekleştirirken her aşamasında desteklerini esirgemeyen yayın kurulumuza; Dilbilim Derneği Yayınlarına; konferans süresince özveriyle bize katkı sağlayan Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü hocalarımıza ve konferansta yer alan canla başla görev alan Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu öğrencilerine teşekkürlerimizi sunarız. Dilbilim Öğrenci Konferanslarının her geçen yıl niteliğinin daha da artarak gelenekselleşmesini dileriz. Nisan 2018, Mersin Düzenleme Kurulu

[close]

p. 11[close]

p. 12

BİLDİRİLER

[close]

p. 13[close]

p. 14

11. Dilbilim Öğrenci Konferansı Bildirileri, 2018 Dilbilim Derneği Yayınları, Ankara 1-10 The Scope of Wh- Phrases in Turkish Müge Gedik Boğaziçi University muge.gedik1@boun.edu.tr 1. Introduction The questions that the current study analyzes are what the structural trigger of wh- questions is in languages like Turkish where there is no difference between the structures of a statement including a wh- word without a question interpretation and a wh- question; and what the reasons behind the asymmetry of scopal relations of the wh- phrases within subordinate clauses are. I argue that the null operator analysis accounts for the behavior of wh- constructions in Turkish, rather than movement at LF or others; therefore, I mainly focus on how it accounts for Turkish root questions and what kind of constraints they display regarding the question interpretation in the language. In section 2, I introduce the wh- constructions and previous analyses on how these structures are interpreted as root questions. In section 3, I focus on Turkish wh- structures in the light of the relevant literature. In this section we will see that complex structures, the inherently focused feature of the wh- phrases and the occurrence of the operator yalnızca ‘only’ display some important implications on the nature of questions in the language. I introduce my proposal in section 4 basing on the properties of the aspects investigated in section 3. And, in section 5 is the conclusion. 2. Wh- Questions In languages like English, wh- questions are constructed via overt movement of the wh- element sentence initially. (1) [CPWhati [TPdid you [VPsee ti]]] We see in (1) that the single wh- element is merged in the complement position of the verb see and has moved sentence initially for question interpretation. 1

[close]

p. 15

Müge Gedik Another group of languages, like Japanese, Chinese and Turkish, allow the wh- phrases to remain in situ. (3) a. Taroo-wa nani-o katta no? (Japanese) Taro-TOP what-ACC bought Q ‘What did John buy?’ b. Hufei mai-le Hufei buy-PERF ‘What did Hufei buy?’ shenme? what (Mandarin Chinese) c. Ayşe ne al-dı? Ayşe what buy-PST ‘What did Ayşe buy?’ (Turkish) The literature on how such structures are interpreted as questions focuses on different aspects. Huang (1982) and Lasnik and Saito (1984) claim that there is covert movement of the wh- phrase that takes place at LF. Cheng & Rooryck (2000) propose that there is a Q-feature that needs to be checked for question interpretation. This is done via two types of morphemes depending on the language: either via a Q-morpheme, e.g. Chinese, or via an intonation morpheme, e.g. French. Besides, Watanabe (1992) argues that there is a null operator which moves overtly at PF for the interpretation of the wh- element, which assumes that wh- overt movement occurs in all languages. Aoun and Li (1993) propose that the wh- phrase is coindexed with the Qu- operator which is in the Spec, CP to scope over the matrix predicate and to form an antecedent for the wh- phrase. 3. Turkish wh-in-situ Arslan (1999) studies the Turkish wh- constructions and claims that there are structures that can be explained by the covert movement analysis; however, this analysis fails to capture the behaviour of wh- elements that cannot be extracted out of their clauses when in an adjunct phrase, namely sentential subjects and postpositional phrases, which Özsoy (1996) explains via feature percolation. Arslan also investigates the scopal relations of the operator yalnızca ‘only’ and observes that Turkish obeys Tancredi’s (1990) Principle of Lexical Association. Arslan (1999), therefore, concludes that, following Aoun and Li (1993), all kinds of wh- structures are explained by a non-movement analysis where a Qu- operator in spec, CP is coindexed with, thus binds the wh- phrase. (4)a.[CP2[CP1Qui[IP1sen-in nei al-dığ-ın]]-ı merak ed-iyor]] you-GEN what buy-NOM-3SGPOSS-ACC wonderaux-IMPRF ‘He wonders what you bought.’ 2

[close]

Comments

no comments yet