Perintah Am - Bab F (Kemudahan Perubatan)

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

perintah am ­ bab f kemudahan perubatan pegawai perkhidmatan awam

[close]

p. 2

kandungan perintah am bab f 1974 dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu bhg 1 rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai bhg 2 tanggungjawab pegawai perubatan bhg 3 lembaga perubatan bhg 4 bayaran dan peraturan wad bhg 5 pelbagai contoh pelantikan sebagai pegawai pakar surat ubat penggunaan ambulan

[close]

p. 3

skop persembahan i pengenalan prinsip kemudahan tujuan kemudahan ii kemudahan perubatan dalam perkhidmatan awam sumber dasar dan peraturan tafsiran ii rawatan perubatan pegawai rawatan perubatan percuma di klinik hospital kerajaan jenis-jenis kemudahan perubatan yang disediakan peraturan dan kaedah pelaksanaan iii rawatan perubatan ibu bapa iv rumusan

[close]

p. 4

prinsip kemudahan jkk-mpgsa 1991 disediakan sebagai satu keistimewaan bukan hak boleh di tarik balik apabila perlu hanya dinikmati apabila digunakan diberi atas tujuan tertentu dengan syarat dan kelayakan berbeza diberi dengan saksama kepada yang layak

[close]

p. 5

tujuan rasional pemberian kemudahan jkk-mpgsa 1991 menjaga kebajikan dan kesihatan menerap ciri-ciri budaya ikram serta menyedia kemudahan-kemudahan yang lebih selesa menjaga kedudukan anggota pada pandangan masyarakat umum memberi motivasi dan galakan positif untuk meningkat prestasi dan produktiviti

[close]

p. 6

kemudahan perubatan dalam perkhidmatan awam perubatan sebagai salah satu kemudahan umum yang di beri kepada semua anggota perkhidmatan awam

[close]

p. 7

sumber dasar dan peraturan kemudahan perubatan surat pekeliling perkhidmatan pekeliling perkhidmatan bil 4/2001 1974

[close]

p. 8

tafsiran perintah am 1 bab f pegawai pegawai dan pesara keluarga pegawai pesara hospital hospital klinik kerajaan hospital universiti pegawai perubatan doktor perubatan pergigian yang berdaftar dan berkhidmat dengan kerajaan doktor prevet doktor perubatan pergigian yang berdaftar yang tidak berkhidmat dengan kerajaan suami isteri anak-anak kandung tiri angkat di bawah 18 tahun ditanggung di bawah 21 tahun belajar tiada had daif kelemahan otak jasmani

[close]

p. 9

rawatan perubatan pegawai perintah am 2 bab f pegawai dan keluarga yang jatuh sakit akan mendapat rawatan perubatan atau pergigian atau ubat percuma yang terdapat di hospital klinik kerajaan alat-alat ortopedik dan anggota palsu ubat tiada di stor hospital rawatan tiada di hospital boleh pembelian rawatan tempatan membuat tuntutan balik perbelanjaan

[close]

p. 10

dasar dan peraturan kemudahan perubatan bagi ibu bapa penjelasan peraturan dan kaedah pelaksanaan kemudahan perubatan untuk ibu bapa pegawai berkuat kuasa 1 januari 1992

[close]

p. 11

rawatan perubatan ibu bapa rawatan perubatan untuk ibu bapa yang sah pegawai yang menerima opsyen sistem saraan baru ssb selagi pegawai masih di dalam perkhidmatan kerajaan ibu bapa yang sah terdiri daripada pesara boleh memilih menggunakan kelayakan sebagai pesara atau kelayakan anak pegawai

[close]

p. 12

rawatan perubatan ibu bapa ibu bapa yang bukan pesara layak menikmati semua kemudahan perubatan sama seperti yang disediakan kepada anggota dan keluarga kecuali rawatan luar negeri rawatan pencegahan penyakit alat ortopedik anggota palsu rawatan crowning gigi palsu dan rawatan kosmetik

[close]

p. 13

kemudahan perubatan rawatan luar negeri klinik swasta kecemasan ijn rawatan hospital swasta kepakaran sakit klinik panel lppkn hospital kerajaan hospital universiti ubat alat perkhidmatan dialisis

[close]

p. 14

pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2001 ubat kemudahan di ijnsb alat ortopedik anggota palsu rawatan luar negeri perkhidmata n perubatan rawatan buah pinggang rawatan kepakaran rawatan kecemasan rawatan kemandulan

[close]

p. 15

permohonan perbelanjaan ubat prinsip ubat yang terdapat dalam senarai ubat-ubatan kerajaan ubat yang tidak terdapat dalam senarai ubat-ubatan kerajaan kelulusan kkm bpp pengarah hospital universiti tatacara mendapat rawatan di hospital klinik kerajaan kemudahan tidak dapat dibekal disediakan oleh hospital berkenaan diperaku disahkan oleh ppk ­ borang saraubat jpa ppk guna borang saraubat jpa am diluluskan oleh ketua jabatan pp 4/2001

[close]

Comments

no comments yet