Balatoni Futár 2018. május

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2018. május

Popular Pages


p. 1

2018. május utár Strandolás: ismét aktuális a vízfelület árnyékolása Horgászkaland - a fél világ a Balatonra figyelt A megye hiteles hírforrása: a Somogy tévé Civil szervezetek - együtt a Balatonért fotó: Zatkalik András Siófoki diadal a Miskolc Rallyn Fotó: duen.hu

[close]

p. 2

Aktuális utár A strandidő felében nem ajánlott a napozás A vízfelület árnyékolása lehet a megoldás 2018. május Közel évtizede már, hogy Oláh Miklós vezetésével egy tudós csoport megoldást keresett a balatoni turizmus aktuális gondjának megoldására. A tóparti lakosok bizonyára jól emlékeznek az új évezred kezdetének szélsőséges időjárási viszonyaira, amikor rendkívül csapadékos hónapok, majd hihetetlen hőséggel járó aszályok váltogatták egymást. Ez a trend valószínűleg folytatódik, így tehát érdemes felidézni a 2010-re datálható projekt-terv legfontosabb téziseit. A Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportjának vezetője szerint a téma csak megpihent kissé, ám a körülmények arra ösztönzik a tóparti települések vezetőit, hogy most már érdemben foglalkozzanak a strandok vízfelületének részleges árnyékolásával. A balatoni strandok elmúlt évben megkezdett korszerűsítése, a komfortérzettel együtt járó várható vendégszám növekedés kíváló alkalmat nyújtana arra, hogy - kísérleti jelleggel - néhány fürdőhelyen ilyen jellegű beruházással csökkentsék az UV sugárzás káros hatásait. A magyar tenger legjelentősebb vonzereje ugyanis változatlanul maga a víz és a parti napfürdőzés, egy meleg nyári napon egy időben mintegy félmillióan veszik igénybe a balatoni strandok szolgáltatásait. A tanulmány néhány fontos elemét célszerűnek tartjuk ismét az érdeklődők tudomására hozni, azzal a megjegyzéssel, hogy az adatok a tíz évvel ezelőtti állapotokat és az akkor várható trendeket tükrözik. „ A nyílt vízi élményt az utóbbi években jelentős mértékben módosították az éghajlatváltozás káros hatásai. Az elmúlt évtizedek során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben, 2−3 Celsius fokkal emelkedett. Az EU által kezdeményezett PRUDENCE projekt eredményei alapján a jelen század első harmadára Magyarország éves átlaghőmérséklete várhatóan 1,4 fokkal emelkedik. Minden évszakra egyértelmű melegedés várható, amelynek mértéke az évszázad utolsó harmadában nyáron a 4−5°C-ot is eléri. Számos epidemiológiai tanulmány bizonyította, hogy az UV sugárzás növeli a bőrdaganatok kockázatát. Egyre növekszik azon napok száma, amikor az egészségügyi szakhatóság UV-riasztást rendel el. Az ilyen napok száma az utóbbi években 30 körül mozgott, ezek jellemzően a balatoni turisztikai főszezon időszakának meghatározó napjai is egyben. Az orvosmeteorológiai szakszolgálat ajánlásai szerint ilyenkor a nap 10.00-15.30ig terjedő szakaszában nem ajánlatos egyszerre 15 percnél több időt tölteni a napon. A vízfelszín napsugarakat visszaverő hatása miatt a fürdőzők számára ennél is szigorúbbak az ajánlások, melyek elsősorban a gyermekek és az érzékeny bőrűek védel- A füredi Esterházy strandon már elhelyezték az első napvitorlákat mében nyaranta ma már a minden napos híradások részeivé váltak. A fokozottan veszélyesnek minősített napszak terjedelme évről évre nő. A Környezetegészségügyi Intézet Nemzeti Rákregiszter adatbázisa alapján a 2003-2008-as időszakra vonatkozó vizsgálatai szerint a megbetegedések a Balaton körüli településeken élők körében halmozódnak. A nemzetközi összehasonlító elemzések eredményei szerint a melanoma megbetegedések szempontjából legveszélyeztetettebb országok jelentős része a Balaton fő küldőországai is egyben. A 26 országból elkülönített 13 legveszélyeztetettebb ország a Balaton 2008-as top tíz országából a vendégek 82 -, a legveszélyeztetettebb negyedéből pedig 34%-os részesedésűek. A hosszú idejű napon tartózkodás, az intenzív napfény a felelős a szaruhártya gyulladásért is. A szaruhártya és a szemlencse az UV-sugárzást többnyire elnyelik, azonban a maradék fény elérheti az ideghártyát, melynek legtöbb károsodása viszszafordíthatatlan. A jelentős mértékűnek és tartósnak ígérkező globális felmelegedés káros hatásainak következményeiért tehát részben a balatoni strandok tehetők felelőssé, a káros UVB sugárzás éppen a megérdemelt pihenés és a feltöltődés időszakában éri a turisták jelentős részét. Annak érdekében, hogy a balatoni strandolás élményét ne árnyékolja be az egyre veszélyesebb méreteket öltő UV-B sugárzás káros következményeitől való jogos félelem, minden megelőzést lehetővé tevő eszközzel élni szükséges annak elhárítása érdekében. A balatoni strandok túlnyomó többségén a parti területen jelentős mértékben (általában 30-60 %-ban) biztosított többnyire fásítás révén az árnyékolt tér. Teljes mértékben megoldatlan viszont a strandok vízfelületének részleges árnyékolása. A megoldás egyszerű: árnyékolni kell a vízfelület egy részét, praktikusan az általában bójákkal kijelölt fürdőfelület 120 cmes vízmélység alatti, elsősorban a gyermekek által használt területének egy szakaszát. Az árnyékolás ideiglenesen vízbe süllyesztett talpakba helyezhető könnyű 2

[close]

p. 3

2018. május szerkezetű, rozsdaálló acél oszlopokon nyugvó, árnyékoló vászon, háló, vesszőfonat, vagy felfuttatott növényzet megbírására alkalmas készítmény lehet. A balatoni strandok vízfelületének részleges árnyékolása alapvetően képes átalakítani a hazai és a külföldi turisták egy jelentős részének rekreációs szokásait, ami nagyban növelheti a balatoni turizmusgazdaság versenyképességét. Ha ugyanis sorra vesszük a sekély vizű Balaton kelet-közép-európai potenciális versenytársait, látjuk, hogy esetükben ez a megoldás többnyire nem valósítható meg, vagy csak jóval költségesebb eszközökkel érhető el hasonló védelem. utár Az ajánlott eljárás költségei a finanszírozhatóság keretein belül tarthatóak. A számítások azt mutatják, hogy egy 1000 m2-es (pl.:20X50-, 10X100 m-es) terület lefedésének költségei ajánlott megoldási módtól függően 26 - 38 m. Ft.-os költségből oldhatók meg. Egy ilyen beruházás már jelentős felületen oldaná meg a káros UVB elleni védekezést, mely 7-8 m2/fővel számolva megközelítőleg 120-150 fő számára tenné egyidejűleg megoldhatóvá a hoszszabb ideig tartó veszélytelen fürdőzést az árnyékolt térség alatt. Feltételezve a fürdőzők folyamatos fluktuációját elmondható, hogy ekkora terület lehetővé teheti egy átlagos látogatottságú strandon az egy idő- Aktuális ben vízben tartózkodók összességének a védelmét. 250-300 m2-es felületen történő árnyékolás már 7-10 m. Ft-os költségvetésből is megvalósítható, és a fejlesztés az igények és a lehetőségek megléte esetén tetszőlegesen bővíthető.” A probléma megoldása tehát kézenfekvő, a vízfelület részleges árnyékolásának egészségügyi hatása, a tó vonzerejének növekedése pedig reálisan remélhető. Két település – Balatonfüred és Gyenesdiás - már megtette az első lépéseket, tapasztalataik, tanácsaik a segíthetik a tóparti települések ilyen irányú elképzeléseinek megvalósítását. Süli Ferenc Civil szervezetek együtt a Balatonért A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSzSz) 11 közösség együttműködésében összetett érdekvédelmi munkát végez. A napokban Gyenesdiáson megtartott közgyűlésükön tisztújítással együtt értékelték az elmúlt évi tevékenységet, s határozták meg az aktualitások szerinti újabb feladatokat. Házigazdakánt Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere nyitotta meg a tanácskozást, majd a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) üléseinek rendszeres résztvevőjeként az ott hozott döntésekről tájékoztatta a szervezetek képviselőit. Érdeminek, eredményesnek minősítette a BFT-vel való kommunikációt, s javasolta továbbá: élve a BCSzSz számára biztosított tanácskozási joggal, célszerűnek tartja, hogy a tagszervezetek adott esetekben közvetlenül is delegáljanak résztvevőt, amikor a napirendek kapcsolódnak a kiemelt feladataik témaköréhez. Sitku Erzsébet, szövetségi elnök az elmúlt egy éves tevékenységet értékelve eredményes pályázatokról szólt, melyek segítik a működést, köztük a tevékenységük publikálását az üdülőrégió havi magazinján, a Balatoni Futár újságon keresztül. A szövetséget több rendezvényen képviselte Sitku Erzsébet, így a Balatoni Integrációs Kft. programjain, a Magyar Hidrológiai Társaság fennállásának 100 éves jubileumi ünnepségén, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 20 éves szüle- tésnapján. Elhangzott, hogy az elmúlt évben a szövetségi munkához kötődő nemzetközi rendezvények nem voltak. Az idei tevékenység során kiemelt figyelmet szentel a szövetség a természetvédelemnek, ami már az első negyedévben körvonalazódott. Képviseltette magát a BCSzSz a víz világnapjának konferenciáján, a természetvédők találkozóján, szoros együttműködésben dolgoznak a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. A felügyelő bizottság képviseletében Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balatonért Egyesület tisztségviselője terjesztette elő a pénzügyi beszámolót, törvényes, alapszabály szerinti, az elnökséggel jó együttműködésben végzett munkáról szólva. Majd természet- és környezetvédelemmel kapcsolatosan 3 határozat elfogadására került sor. Csatlakozott a BCSzSz a Balatoni Szövetség vadkárok megelőzését célzó kezdeményezéséhez. Levélben keresi meg BCSzSZ az illetékeseket a szúnyoggyérítéssel kapcsola- tosan azzal a kérdéssel, hogy a kémiai védekezésnél használt anyag nem jelent-e veszélyt a méhekre. Felhívással fordulnak továbbá a hajókikötők üzemeletetőihez azzal, hogy a más vizekről, külföldről hozott hajókat megtisztított aljzattal tegyék vízre a tulajdonosok, ugyanis a Balaton tisztaságára nézve a szennyeződések veszélyt jelenthetnek a vízminőségre. Az ülésen a mandátumok lejárta miatt tisztújításra is sor került. A felügyelő bizottsági elnöki tisztséget újabb ciklusra nem vállaló Vetőné Zeke Erzsébet a továbbiakban tagként vesz részt a bizottság munkájában, helyette a bizottságban eddig tagként tevékenykedett Gyutai Szalay Nikolettát, gyenesdiási turisztikai egyesületi képviselőt választották bizottsági elnökké. Valamennyi más tisztségviselőt, élükön Sitku Erzsébet szövetségi elnökkel, újravá- lasztottak. Így az elnökségben foglal helyet továbbra is Gál Lajos a Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Ware Borbála a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület, Oláh Miklós a Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány, Kőhalmi Balázs a Varázshangok az Egészségért Egyesület, a felügyelő bizottságban pedig ugyancsak korábbi tagként Miókovics Eszter, a Dél-balatoni Természetvédő Egyesület részéről. A megbízatások 5 évre szólnak. H. Á. 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Kék Hullám csillagai a balatoni strandokon 2018. május A gyenesdiásai Wellness Hotel Katalin szálló volt a házigazdája a Balatoni Szövetség által tradicionálisan szervezett Kék Hullám Zászló strandminősítő rendszer nyitórendezvényének. A programon a fürdőhelyek üzemeltetői vettek részt, konzultálva az aktualitásokról, s bemutatva a korábbi jó példákat. Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke, Szigliget polgármestere beszélt a korábbi tanulságokról és az újdonságokról. - Minden évben egy kicsit megújul a minősítő rendszer, de a leg fontosabb elvet mindig prioritásként kezeljük - hangsúlyozta Balassa Balázs. - A leg fontosabb, hogy a balatoni strandok a vendégeik sokrétű igényének színvonalasan feleljenek meg. Az elmúlt négy évben szinte teljesen megújult ez a rendszer. Bevezettük a három, majd az öt csillagos minősítést, ezzel is jelezve a különbségeket a strandok között. Több kategóriában is megválasztottuk a legjobb strandokat, úgy mint a legsportosabb, a legzöldebb, a legjobb szabad strand, a Balaton családbarát, környezetbarát, valamint a legtöbb pontot kapott strandja. Idén a legzöldebb, a legjobb szabad strand, valamint a legtöbb pontot szerző strand kap külön díjat. Komoly változás továbbá, hogy ez évben há- rom új szervezet: a Hermann Ottó Intézet, a Balatoni Kör és a Balatoni Turisztikai Szövetség is részt vesz a minősítésben. Így már 8 szervezet végzi majd a bírálatot, mely még inkább hitelessé teszi a Kék Hullám strandminősítést. Mindennek részleteiről is szólt Fabacsovicsné Kovács Krisztina, szövetségi titkár. A környezetvédelmi szempontokról hazai és külföldi tapasztalatok tükrében beszélt Béres András, a Hermann Ottó Intézet képviseletében. A játszóterek, vízijátékok és egyéb berendezések strandi üzemeltetésének értékelését fogyasztóvédelmi szempontból közelítette meg szakma előadásában Kovács Gábor és Szabó László, Zala megyei kormányhivatali szakügyintéző. Szó esett a biztonságos fürdőzésről Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata tájékoztatásával. Egészségügyi megközelítéssel Fadgyas Erzsébet, Somogy megyei tisztifőorvos a higiéniai körülmények jelentőségét emelte ki a Kék Hullám Zászló odaítélésének feltételei közt. A Balatoni Szövetség a partnereivel június közepén kezdi meg a szemléket, döntöttek arról, hogy az eredményhirdetésre július 9-én kerül sor Balatongyörökön. Az ülést követően a résztvevők Gál Lajos, gyenesdiási polgármester vezetésével sétát tettek a település Játék strandján, ismerkedve a szezonra való felkészüléssel. H. Á. Veszprém megyét borai is képviselik Abban a kivételes helyzetben van alapítottuk az elismerést – folytatta az el- borkereskedelmi adatok is alátámasztanak. Veszprém megye, hogy négy bortermelő nök, aki szólt arról is, hogy számtalan bor- Megemlítette, hogy a zsűrizés valóban ne- vidék is osztozik területén – mondta a me- verseny létezik szerte az országban, s sze- héz munkáját a badacsonyi Szőlészeti és gye kormánybiztosa, Takács Szabolcs azon retnék, ha a megye bora cím nívót jelente- Borászati Kutatóintézet is segítette Májer a május eleji fórumon, melyen kiosztották ne. János igazgató vezetésével. a megye bora kitüntető címeket. Takács Szabolcs hangsúlyozta: az orszá- Ebben az esztendőben a pécselyi Kál- A megyeháza patinás termében két bo- gos értéktárban is szerepel a magyar bor, mán Pincészet 2015-ös évjáratú cabernet rászat képviselői mutatkoztak be boraikkal melynek rangja egyre ismertebb, amit a franc vörösborával, illetve a szentantalfai a sajtónak. Dobosi Pincészet bio (!) „Há- A rendezvényt a megyei romszög olaszrizlingjével” ér- közgyűlés elnöke, Polgárdy demelte ki a Veszprém me- Imre nyitotta meg. Elmondta, gye bora címet. Mindkét borá- hogy 2011-ben merült fel an- szat tekintélyes szakmai múlt- nak a gondolata, hogy a me- tal rendelkezik, számos elisme- gye legjobbnak ítélt boraival is rés birtokosai. segítsék a marketinget, az ide- A borászatokat képvise- genforgalmat. Ezeket az italo- lő Kálmán József és Dobo- kat ugyanis mind a hazai, mind si György az oklevelek átvéte- a külföldi fórumokon bemutat- le után szívélyesen kínálták a ják, illetve ajándékozzák a me- résztvevőknek boraikat. gye prominens képviselői. Hét éve hagyományteremtő céllal Kálmán József, Polgárdy Imre, Dobosi Győző, Takács Szabolcs szöveg és kép: Zatkalik András 4

[close]

p. 5

2018. május utár Aktuális Mediterrán öröm: SEAT Arona Szubjektív autóismertetés Rég letűnt már az a kor, amidőn olyan autót kaptunk, amilyet adtak, mert éppen az volt a „polcon”. Versenyképes kocsik születnek szinte naponta a versenyképes, igényes piacra, amelyen már a biztonság, a kényelem és sok egyéb más mellett a divat is szól. Egyre többen engedhetik meg maguknak ezt az igazodást a divathoz. Ilyen a spanyolok Aronája is, amellyel a crossover kocsik piacára (ahol eddig nem szerepeltek!) robbant be „mediterránosan”, s nem hűvös északiként vagy a mértéktartó elegancia egyik brit képviselőjeként. Ráadásul igen jókor: itt a nyár, egy ilyen vidám autóval csak fűszerezhetjük a napsütés, a strand, a kirándulás örömeit. Mit csináltak az ibériai autómágusok? Rátapintottak a vásárlói verőérre, diagnosztizáltak, megálmodták, s gyorsan le is gördítették a futószalagról az Aronát, mely az Atecánál kisebb, ám az Ibizánál 8 cm-rel hosszabb, s tízzel magasabb (műszaki alapjait tekintve sok tekintetben azonos). Mind a külcsín, mind a belbecs a siker irányába mutat, melyet bizonyít, hogy a veszprémi Ring Autótól tesztre kapott négykerekűnket sok tekintet követte. Kiét ezért, kiét azért. Tinédzser leányaimnak a páratlanul élénk színeivel magát kínáló információs panel; felnőtt fiamnak a rugalmasság; az iroda leányainak a vidám háromszöges formák (például a viszszapillantó, a világítótestek); megint más- nak a tágas utas- és csomagtér nyerte el a tetszését. Morgolódásra és a negatívumok gyors meglelésére szakosodott öreg barátom csak az árcédula láttán dörmögött, de amikor elé toltam a kategória összehasonlító táblázatát, megenyhült, mi több, megjegyezte, hogy ex-szerelméhez, a 313-as Wartburghoz hasonlóan ennek is a kasztnitól eltérő színt kaphat a teteje... Tenmagam ugyanannak örültem, ami akkor tetszett, amikor i onti hévvel terelgettem a Bakony kanyarjaiban az Aronát; s ugyanannak nem, amit „öregurasan” tapasztaltam. Ez pedig a „gangolás”. Ha már hat fokozat van benne, hát használjuk rendre. Bizony kell is, mert a tempós autózás megköveteli, hogy a leggazdaságosabb fokozatban haladjunk. Élvezet ez a javából (ráadásul segít bennünket a tempomat, a fékasszisztens, a holttér-figyelő, meg egy féloldalnyi technikai bravúr lajstromozása a kormányról is könnyen kezelhető, jól leolvasható menüből). Igen nagy szamárság lenne effélékről írnom: úttartás, fékezhetőség, környezetvédelem stb. Hogy miért? Mert egy modern autónál mindez (és még számos egyéb) természetes. Mint ahogy természetes a magas szintű biztonság is. Vagyis ezen a ponton a SEAT több az átlagos divatnál, mely sokszor múló, sokszor silány minőségű: az Arona a leggyorsabb piaci felmérések szerint ugyanis értékállóság tekintetében a csúcson van. Tesztpéldányunk, az 1.0 TSI Xcellence egy háromhengeres, 115 lóerős benzines crossover (városi terepjáró) azzal is igyekezett bizonyítani, hogy végre hiteles lehet a gyáriak által megadott fogyasztási érték. Ha már a bevezetőben a divatról írtam, hadd egészítsem ki: ékszert, ruhaneműt stb. vehetünk internetes szemlélődés alapján. Ezt az autót is lehet, de nem érdemes. Meg kell tapogatni, szagolni, bele kell ülni (de hátra is ám!), s hamar rájönni arra, hogy barátságot kötöttünk… szöveg és kép: Zatkalik A. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2018. május Legyen a zöld az új fekete! Mit takar a kapszula gardrób elnevezés? A fogyasztás kulcsszerepet játszik a mai társadalomban. Rengeteg terméket, köztük rengeteg ruhaneműt veszünk magunknak, amit gyakran eldobunk - néha csak egyszer használva. Nem gondolkozunk azon, mi történik azokkal a ruhákkal később, és milyen természeti erőforrásokat használtak termelésükre. A divatipar az egyik legnagyobb környezetszennyező a világon – nem csak a gyártási folyamatok -, hanem az elképzelhetetlenül sok megunt, kidobott és újra nem hasznosított ruhák és cipők milliárdjai miatt is. Ha tudatosan vásárolunk, a környezetet is védjük. Napjaink ún. „fastfashion” világában érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a ruha- és cipővásárlási szokásaink mennyire passzolnak az életstílusunkhoz. Legyen a zöld az új fekete! A fenntarthatóság – mint globális, több területet magába foglaló – hívószavai a környezetre tett hatás csökkentése és társadalmi felelősségvállalás erősítése. Az elmúlt években egyre inkább trenddé vált a fenntarthatóság valamilyen formája – szinte alig van olyan nagy márka, amelynek nincsenek biopamut termékei, vagy ne ajánlaná fel bevétele valahány százalékát jótékony célra. A bio vagy organikus alapanyagok használata, a „no waste” szabás, a hulladék felhasználása, az újrahasznosítás, a fair trade kivitelezés vagy éppen a slowfashion mind-mind olyan lépések, amellyel közelebb kerül egy márka a fenntarthatósághoz. De vajon mondhatjuk-e, hogy fenntartható egy márka, ha bio pamutot használ, de közben környezetszennyező a szállítás és kizsákmányolja a dolgozóit? Nem tudjuk, hogy a különböző alapanyagok miből és hogyan készülnek, mennyi és milyen vegyszer szükséges az előállításukhoz, ezek milyen hatással vannak a környezetünkre. Sok öko-ként kommunikált márkánál erősen hiányzik az, hogy mitől öko. Ha egy cég organikus anyagot használ, már fenntarthatónak vallja magát, így tehát ezek a fogalmak elveszítik értelmüket és megtévesztik a vásárlókat. Az ellentmondás a folyamatban van: hogyan lehet egy késztermék „fenntartható”, ha maga a folyamat nem az? A legfontosabb, hogy ne csak úgy tekintsünk magunkra, mint fogyasztókra, hanem mint olyan tudatos állampolgárokra, akik törődnek azzal, hogy a termékek, amelyeket megvásárolnak, milyen körülmények között készültek. Minden egyes tett számít! Érthető, hogy amikor vásárolni akarunk, akkor azt a lehető legjobb módon szeretnénk tenni. Ebben segít az etikus és fenntartható divatmárkák felismerése, amely korántsem könnyű feladat. Fontos, hogy ellenzi a gyors és olcsó divatot és a divattal kapcsolatos fogyasztás káros hatásait. Megvédi az igazságos béreket, a megfelelő munkakörülményeket és a munkások jogait. Támogatja a fenntartható megélhetést. Foglalkozik a mérgező rovarirtó szerek és vegyi anyagok használatával, valamint környezetbarát anyagokat és összetevőket fejleszt ki és használ. Fontos, hogy minimalizálja a vízfogyasztást, újrahasznosít, foglalkozik az energiapazarlással és energiahatékonysággal. Természetes alapanyagokból és maradék matériákból dolgozik, a festéshez, mintázáshoz sem használ káros anyagot tartalmazó festékeket. Jellemző rá az ökotudatosság, a slowfashion szemlélet hatja át, valamint a hagyományok tisztelete és a hagyományos növényi festés modern alkalmazása és továbbfejlesztése. Figyelembe veszi az állatok jogait és védelmét, nem használ állati eredetű bőrt sem. Rengeteg olyan márka van, amely etikusnak hirdeti magát. Ezek általában másmás szempont alapján nevezik magukat etikusnak, legyen az valamilyen környezeti szempont, bio- vagy fair trade pamut használata vagy épp a munkások jogainak figyelembevétele. Ilyenkor fontos lenne, hogy ezek a gyártók láthatóvá tegyék, milyen szempontból etikusak, és hogy ennek milyen valódi hatása van a munkafolyamatokban részt vevő munkásokra. Egyik márka sem tökéletes, ha a dolgozók jogairól van szó, de vannak, akik mégis többet tesznek az ügyben. Azzal, hogy tőlük vásárolsz, egyfajta visszajelzést adhatsz nekik, hogy jó úton haladnak és folytassák, amit eddig is tettek. Milyen egy „jó” márka: - nincs kényszermunka - nem dolgoztat gyerekeket - nincs diszkrimináció - a munkaórák számát maximalizálják - biztonságos és egészséges munkakörülményeket teremt - a béreket a létminimumhoz igazítja - foglalkoztatási biztonságot ad - kollektív szerződéshez való jogot biztosít Lassan annyi ruhaüzlet van, mint égen a csillag, ami igen erős kísértést jelent - főként a hölgyek számára. Ugyan, miért is ne vásároljuk meg azt a leértékelt darabot, vagy azt a használt holmit, ami egy kiló kenyér árába kerül csupán? A végeredmény a legtöbb esetben kezelhetetlen és gigantikusra duzzadt ruhásszekrény. Tény: a nők többségének kétszer, háromszor több ruhája van, mint amit fizikailag viselni tudna. A kapszula gardrób elnevezés az 1970-es évek brit divatikonjától, Susie Faux-tól származik. Az ő elképzelése szerint bőven elég, ha a szezonális ruhakollekciónk mindössze néhány, praktikus, egymással jól kombinálható darabból áll. Miért jó a kapszula gardrób? Nemcsak amiatt, hogy végre lesz hely a szekrényben, bár ez is egy fontos szempont. Rengeteg időt és pénzt spórolhatunk meg, ha a minimalista ruhatárunk ésszerűen kiválasz- 6

[close]

p. 7

2018. május utár Aktuális tott darabokon alapul. Érdemes a minőséget előnyben részesíteni a mennyiséggel szemben, hiszen ha lényegesen kevesebb, de jó minőségű darabjaink vannak, végül észrevesszük, hogy kevesebbet költöttünk ruhákra, hiszen időtállóak, így sokkal tovább tudjuk őket használni. A módszer az egymáshoz illő darabok kombinálását jelenti. Egy kapszula konkrét számú ruhadarabot tartalmaz (pl: 2 db kardigán, 2 db nadrág, 4 db top, 2 pár cipő stb.). Lehetnek külön kapszuláink az életmódunktól függően utazáshoz, munkához, esti szórakozáshoz - a lényeg, hogy ugyanazon szabályok mentén kell felépítenünk őket. Minden egyes (helyesen) kapszulához adott darab többszörösére ugrasztja a variációk számát. Mire kell figyelni a ruhák ki- választásánál? • Törekedjünk rá, hogy a kapszulában minden mindennel passzoljon! Az újonnan betett felsőrészeknek legalább 3-4 darab alsórészhez illenie kell. (minél több alsórész van, annál többhöz) • Ügyeljünk rá, hogy stílusban, minőségben közel egyforma darabokat használjunk. • A könnyedebb anyagokat rétegesen viselni is egyszerűbb. • Válasszunk bázisszíneket! Ahhoz, hogy sokféleképpen variálható ruhatárunk legyen, semleges színekre kell alapoznunk. • Olyan színárnyalatokat tegyünk csak be a kapszulába, amelyek működnek együtt! • Minél kevesebb a minta, annál több a variációs lehetőség. Ha mégis mintás fel- sőt/alsót választunk, annak színei legyenek összhangban a kapszulával. • Minél többféle felsőrész van, annál változatosabbnak érezhetjük a variációkat is. • A kiegészítők is fontosak. • Érdemes a színtípusunknak megfelelően válogatni. Ha nem is tudjuk pontosan, melyik évszaktípusba tartozunk, mindenképpen érdemes ügyelnünk rá, hogy egy kapszulában ne keverjük a hideg és a meleg árnyalatokat. Érdemes tehát átgondolnunk a fogyasztási szokásainkat a ruhavásárlások alkalmával is, hiszen sokat tehetünk a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem érdekében. A megjelenést támogatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. A megye hiteles hírforrása Somogy tévé: a Balatontól a Dráváig Új arculat, új tartalom – a Somogy tévé műsorát kedvelők számára azonban talán kevésbé ismert, hogy mindez egyben már új székhelyhez, a Balatonszéplak – alsón kialakított stúdióhoz kapcsolódik. Az alapítás óta Kaposváron eltöltött közel másfél évtized alatt Somogyország lakói számára az egyik legfontosabb és leghitelesebb hírforrást jelentő médium szakmai irányítói azonban ügyelnek arra, hogy a változás ne pusztán a vizuális élmények gazdagodását eredményezze. D. Kiss Mária vezető szerkesztő szerint a gazdag múlt olyan értékeket hordoz, melyek megőrzése nem csak stabilizálja, hanem tovább bővítheti a tévé elkötelezett nézőinek táborát. Egy elektronikus médium esetében természetesnek tűnik, hogy időről időre megújul: a technikai fejlődés és a kommunikációs trendek a képi világ változásaival járnak, s ez alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Az új műsorszerkezet kialakítása azonban ennél jelentősebb körültekintést igényelt, hiszen figyelembe kellett vennünk, hogy „törzsközönségünk” jelentős része a lokális, megyei vagy regionális történésekről csak televíziónkból kap tájékoztatást. A hagyományok ápolása tehát egyben elkötelezettséget is jelent Somogyország lakóival szemben. Adásunk immár – digitálisan - kétszázhúszezer háztartásban fogható a Balatontól a Dráváig. S bár a tóparti székhely azt sugallhatja, hogy műsorainkban a magyar tengert favorizáljuk, a korábbi gyakorlat nem változik: a Somogy tévé továbbra is a megye egyik meghatározó hírforrása marad. Kaposvár és a Dráva vidéke, Nagyatád és Marcali éppúgy fontos lesz számunkra, mint a déli part és háttértelepülései. Kollégáimmal arra törekszünk, hogy emberkö- zeli, informatív programokkal kössük televíziónkhoz a nézőket. A műsorstruktúrát is ennek szelllemében alakítottuk ki: kora este az aktuális eseményeket foglalja össze híradónk, melyet egy órával később megismétlünk. Stúdióbeszélgetéseink – így a Miért című is – érdekes emberekre, elkötelezett lokálpatriótákra, hivatásukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó példaképekre hívják fel a figyelmet, s ügyelünk arra, hogy a kultúra és a sport is meg felelő teret kapjon. A szerkesztők munkáját megkönnyíti, hogy a rendszeres műsorcserékkel bővül a választási lehetőség, s örömteli az is, hogy - közösségi műsorszolgáltatóként - az ál- talunk készített anyagok gyakran a közmédia valamelyik csatornáján is láthatók. A közel három évtizedes televíziós rutinnal rendelkező D. Kiss Mária szerint a Somogy tévé modern arculatával, tartalmi megújulásával maradéktalanul eleget tesz egy helyi médium küldetésének, a korrekt tájékoztatásnak, az értékek ápolásának. Süli Ferenc 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2018. május Amerika-nap Füreden A magyar diákok érdeklődőek és jól tá- A vendégek először megtekintették a derű fogadta. A bátrabb kérdezők ap- jékozottak – mondta az Amerikai Egye- nyelvoktatásban úttörő szerepet játszó róbb ajándékokat is kaptak. A folyta- sült Államok budapesti nagykövetségének hatvanhárom éves intézményt, majd kö- tásban az amerikai továbbtanulási le- közügyekért felelős tanácsosa, Eric Watnik zösen a diákokkal vettek részt a program hetőségekről szerezhettek a diákok hi- azon az áprilisi fórumon, teles információkat. melyet mintegy félezer bala- A politikus arról is be- tonfüredi diák előtt tartott szélt, hogy a hosszú évek a Balatonfüredi Yacht Club óta rendezik szerte az or- területén. szágban az Amerika-napot A Lóczy Lajos két tan- azzal a nem titkolt céllal, nyelvű gimnázium igazga- hogy az amerikai kultúrát, tója, Duna Katalin érdeklő- életmódot promotálják. désünkre elmondta, pályá- Ezek után civilizációs zati úton nyerték a prog- csapatverseny, baseball be- ramot, melynek értékét az mutató, a gőzhajózásra és a adja, hogy évente mind- víz témakörre épülő vetél- össze három középiskolá- kedő és játék, végül ered- nak van effélére lehetősé- ményhirdetés következett. ge. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az amerikai nagykö- Politikusi pacsi a magyar diákokkal Füreden (fehér ingben Eric Watnik tanácsos) A résztvevők szerint jogosultsága van a hasonló – idegen nyelvet, kultú- vetség koordinálta. rát népszerűsítő – progra- A fürediek a vízre és a gőzhajózásra komoly és játékos eseményein. moknak a diákság körében. építették tematikájukat, s nyerték el ez- Eric Watnik angol nyelven előadott szöveg és kép: zel a pályázatot. szavait nagy (és értő!) tetszés, taps, Zatkalik

[close]

p. 9

2018. május utár Több száz millió forint értékű beruházások Füreden Aktuális Az egészségügyi alapellátás korszerűsítése, ipari park létrehozása és a strandi infrastruktúra fejlesztése: három olyan, pályázati forrásból megvalósuló projekt, melyek összértéke jelentősen meghaladja a nyolcszázmillió forintot, s egyben tovább erősíti Füred gazdasági, turisztikai pozícióját, az itt élők komfortérzetét. A füredi Csárda utcában található rendelőintézet kiemelt helyet foglal el a városi és térségi egészségügyi alapellátásban, ezért fejlesztése, emeletráépítéssel történő bővítése feltétlenül indokolt. A hatvanmillió forintba kerülő beruházás során a védőnői szolgálat száz négyzetméter alapterületű, új kialakítású helyet kap. A védőnői körzetek Balatonfüreden a teljes korosztályos ellátást lefedik, ám eddig a hét munkatárs elhelyezésére mindössze másfél szoba állt rendelkezésre, s ez a jelentős zsúfoltságon túl számos egyéb problémát is felvetett. A jelenlegi munkakörülmények zavarják a szakmai munkát, befolyásolják az egészségügyi személyzet és az ellátottak kapcsolatát és annak a bizalmas légkörnek a kialakulását, melyet egy terhes-, vagy gyermekét egyedül nevelő, támogatásra szoruló anya megkívánna. Az uniós támogatás felhasználásával a város önkormányzatának célja, hogy a körülmények pozitív irányba változzanak. Az új védőnői blokk megépítésével és a felszabaduló helyiség korszerűsítésével az ügyeleti ellátás színvonala is emelkedik a városban. A gazdaságos üzemeltetés érdekében napelemes rendszert is telepítenek. A projekt korszerű elemeinek beépítésével az új védőnői blokk üzemeltetése és fenntartása hosszú távon biztosított lesz. A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával ipari park kialakítására is sor kerül az északi part legkedveltebb üdülőhelyén – a kivitelezés költségei megközelítik a hatszázmillió forintot. A projekt megvalósítása során az önkormányzat olyan iparterületet alakít ki, amely lehetővé teszi a településen és annak vonzáskörzetében műkö- dő vállalkozások számára a megfelelő színvonalú működési hátteret. Ennek keretében egy korábban hulladéklerakóként működött, napjainkra már rekultivált terület megújítására kerül sor, amely alkalmas lesz arra, hogy a megfelelő infrastrukturális fejlesztéseket követően a mai kor színvonalának megfelelő ipari terület jöjjön létre. A közcélú szolgáltatások fejlesztése és a térségi szerepkör ellátása mellett a település kiemelt célja a helyi vállalkozások segítése, fejlesztéseik közvetlen és közvetett támogatása. Balaton- Bóka István polgármester füred adottságai okán „kényes” az ipari tevékenységekre, emiatt a lehetséges célterület megválasztása alapos előkészületet kívánt. Az Aszófői úti területek tökéletesen megfelelnek az ipari tevékenység telepítésére. A beruházás fontos mérföldkő a munkahelyteremtés elősegítésében is, hiszen az ipartelepítés, az ezzel járó tizenkét hónapos foglalkoztatás kitörési pont lehet a város számára az egész térségre jellemző szezonalitásból. A fejlesztéssel a betelepülő vállalkozások versenyképessége javul, hiszen Balatonfüreden és a térségben nincs, illetve igen kevés a kijelölt és használható telephely, amely ráadásul elérhető infrastruktúrával is rendelkezik. A város egyes belterületi részeibe „beszorult” vállalkozások kitelepítése is megkezdődhet, ezzel biztosítva számukra a további zavartalan működés és a fejlesztés lehetőségét. A füredi fejlesztések koncepciójába jól illik a Széchenyi strand felújítása – a projekt egyben lehetőséget nyújt az önkormányzat, a turisztikai vállalkozók, a szálláshelyadók és a helyi turisztikai egyesület szorosabb egyttműködésére is. A beruházáshoz százhetvenmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott kapott a város. Az elmúlt években Balatonfüred elsősorban a minőségi turizmus erősödésének köszönhetően patinás, erős történelmi gyökerekkel rendelkező Balaton-parti kulturális központtá és márkás gyógyhellyé vált. A város számos fesztivált rendez, melyek regionális, országos vagy nemzetközi szinten is vonzerőt jelentenek és jelentős vendégforgalmat generálnak. A vendégek körében folytatott elégedettség vizsgálat ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a település még nem rendelkezik kellő számú, megfelelő színvonalú strandkapacitással. Az elnyert támogatásból a kemping területén a kor követelményeinek és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület által megfogalmazott „prémium” szolgáltatási kínálatnak megfelelő színvonalú sportos, gyermekbarát strandot alakítanak ki. A projekt egyik célja, hogy fürdőzésre alkalmassá teszik az érintett strandszakaszt, ennek érdekében megtörténik a mederkotrás, a mederhomokozás, felújítják és megemelik a partvédőművet, új burkolatot kap a parti sétány, valamint hét új vízilejárót helyeznek ki. A strand területén közlekedő utakat alakítanak ki, teljesen megújulnak a zöldfelületek, és az öltözők. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva új napkollektoros strandi zuhanyzókat telepítenek. A kisgyermekes családokat árnyékolt vízi játszópark, a már meglévő mini lídó, és további gyerekbarát szolgáltatások várják 2018 nyarától. A családi élmények fokozása érdekében teljesen megújul és kibővül a meglévő vízi csúszda, és egy új, több funkciós homokos sportpálya is létesül. A kemping területén elhelyezkedő, bárki számára látogatható strand üzemeltetője továbbra is a Balatontourist Füred Club Camping Kft. -SF- 9

[close]

p. 10

Aktuális utár A fél világ a Balatonra figyelt Hihetetlen számokkal zárult a IV. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa április 28-án. Nem csak szóbeszéd, hogy a Balaton halállománya fantasztikus, erről most bárki személyesen is meggyőződhetett A verseny 140 órája alatt kifogott 6247 darab, öt kilogrammnál nagyobb ponty összesen 51 775 kilogrammot nyomott, ezzel az IBCC-k történetének egyik legnagyobb klasszikusává vált a sorban IV. derbi. A 200 induló csapatból egy kivételével minden résztvevő fogott halat, a szlovák Starbaits Slovakia és két cseh csapat, a Mikbaits – Parys és a CT Libun ezúttal letaszíthatatlan volt a dobogóról, ők kilencen több, mint 3,5 tonnával járultak hozzá e fantasztikus végeredményhez. 15 darab 20 kg fölötti példányt fogott a mezőny. A verseny szombat reggeli lefújása után még érkezett két kapitális egyed, az egyik majdnem 25 kg volt, de ez már sajnos nem számított bele az eredménybe. 90 db 15 fölötti és számos 10+-os példány került matracra egy fotó erejéig. A Balatonon négy éve megszűnt a kereskedelmi célú halászat, őrzik, vigyázzák a vizet, és a jó gazda gondossága bizony megmutatkozott. A tervszerű haltelepítéseknek köszönhetően a balatoni pontyok átlagsúlya és egyedszám folyamatosan növekszik, ennek egyenes következménye volt az 51 tonnát meghaladó rekordfogás. Jövőre még több, 250 csapat vehet részt a megmérettetésen, amely egy héttel korábban, április 14. és 20. között kerül majd megrendezésre – jelentette be Radu 2018. május Morar, a verseny megálmodója a Club Tihanyban tartott záróceremónián. A Mohosz elnökhelyettese, Dérer István úgy fogalmazott, hogy a mögöttünk hagyott hét a világ horgászsport-történetébe írta bele magát. A díjátadón a Balatont egy csodának, a vízkezelő Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t remek házigazdának nevezték, megkockáztatva azt a kijelentést, hogy mostantól nem lesz a világon olyan horgász, aki ne tudná, hogy Magyarországnak egy ilyen kincse van. A csapatok közül 29-en vehettek át díjakat és értékes nyereményeket, köztük a legtöbb halat kifogó öt csapatot, a legnagyobb halat kifogó teamet, illetve az első három szektorgyőztest, továbbá az öt legnagyobb halat fogót díjazták. Díjazott csapatok: 1. Starbaits Slovakia - 1316.43kg 2. Mikbaits - Parys - 1258.07kg 3. CT Libun - 937.14kg 4. Mikbaits SK - 930.20kg 5. Carp Club CR II - 893.98kg Legnagyobb kifogott hal díja: CT Libun-24.02 A MOHOSZ által felajánlott Fair Play díjat az angol Jochym Marine / Mainline Baits csapata vehette át. A jótékonykodó Gubás Gabi, aki szeret énekelni és átadni a versek iránti szeretetét Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színésznő nemrégiben az Eötvös Károly Művelődési Házban lépett fel az Éjszakai Nesz zenekarával, és Pálfy Zsolt latinos szerzeményeivel, népszerű slágerek swinges, bossa novás feldolgozásaival, hamisítatlan kubai hangulatot teremtett. Az előadás előtt beszélgettem a népszerű színésznővel. 1996-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Kerényi Imre osztályában. Nagyon jó közösséget alkottak, szívesen emlékszik vissza a főiskolás éveire, amikor olyan színészek tanították, mint Benedek Miklós, Máté Gábor, vagy éppen Ascher Tamás és Valló Péter rendezők. 2013-ban a MikulásGyár hivatalos gyereklemezét Czutor Zoltánnal közösen adták ki MákosGubás és a CzutorBorsók címmel, ennek eladásából befolyó teljes összeget a rászoruló gyerekek kapták. Lassan már 11 éve, hogy a Gyermekmentő Szolgálat tagja. Mindig is fontosnak érezte, hogy a rászoruló gyerekeken segítsen. Mindez pedig még inkább felértékelődött benne, amikor megszületek gyermekei, akikre igyekszik kellő időt és energiát szánni. Ha valaki esetleg eddig nem ismerte Gubás Gabit, a Válótársakban abszolút ismertté vált, mint Stohl András felesége. A népszerű sorozat eddig három éva- 10

[close]

p. 11

2018. május dot ért meg. - Nyílt titok, hogy nem lesz folytatása a sorozatnak, különböző okok miatt, de az i-re a pontot az adta meg, hogy Stohl András átigazolt a konkurens csatornához. Úgy vagyok ezzel, ha bezárul egy ajtó, akkor kinyílik egy másik. Szerettem a forgatásokat, mert nagyon jó volt a csapat, jól éreztük magunkat, de ebben a projektben ennyi volt. Prózai színészként mindig is nagy szívfájdalma volt, hogy kevés lehetősége van énekelni. Ezért is örült annak, hogy Alsóörsre meghívták a zenekarával. Szerinte a latinos zenék a verssel együtt egy olyan egyveleget alkotnak, ami más dimenzióba emelik a verset. Az emberek igénylik utár mindezt, szükség van erre. Nem tagadja, hogy ha van egy mélyebb időszaka az életében, akkor mindig a versekhez nyúl, amely hatalmas katarzist ad számára, és a versek iránti szeretetét próbálja átadni a közönségnek. Előadásaiban szeretné elérni, hogy a felnövő generáció számára mindez visszatükröződjék, ők is hitet és szárnyakat kapjanak egy-egy verstől. Gubás Gabi szerint három típusú ember létezik: az első, amikor elvesznek belőled, a második, amikor nem vesznek el, de nem is adnak hozzád, a harmadik, mikor tudod, hogy a másik által több leszel. - Szerelmes lehet minden egyes kapcsolatban az ember, főleg az elején, de ha Aktuális ez felbomlik, akkor látja meg lényegében a kapcsolat minőségét. Ha mindig törekszünk arra, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy párunkkal csupán éldegélünk, hanem keressük a számunkra meg felelő társat, akivel kiegészítjük egymást, akkor úgy érzem, hogy van remény. A színésznő számára a Balaton mindig is sokat jelentett. A nyarakat Badacsonyban töltötte, de többször ellátogattak szüleivel Alsóörsre. Örömmel fogadta a felkérést. Gyönyörű, tiszta, rendezett településről beszélt, és meghatotta a közönség szeretete, aki vastapssal honorálta a színvonalas előadást. Szendi Péter Föld napi konferencia a Balaton régióban A Föld Napja alkalmából szervezett konferenciát élénk érdeklődés közepette a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság parkvillájában, Csopakon. Először a klímavédelmi egyezmények aktualitásairól, a nemzeti stratégiák és programok céljairól, várható eseményeiről a Balaton régió szempontjából tartott előadást Botos Barbara főosztályvezető, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közgazdálkodásokért Felelős Helyettes Államtitkárságtól. – A 2020-as és 2030-as keretrendszerről beszélünk, amikor klímapolitikáról szólunk. Az üvegházgáz-kibocsátás tekintetében 2030-ra 40 százalék kibocsátás csökkentést kell elérnie az Európai Uniónak 1990hez képest. A 2020-ra kitűzött kibocsátási céloknak már most alatta vagyunk, tehát az Európai Unión belül jól teljesítenek a tagállamok, ám a továbbiakban jóval nagyobb erőfeszítésre lesz szükség, hogy a 2030-as célokat is el tudjuk érni. A klímapolitikai főosztályvezető a regionális állapot kapcsán elmondta, az előrejelzések szerint a következő évtizedekben jelentősen meg fog változni a Balaton vízgyűjtőterületének vízháztartási képe, összességében a vízkészlet csökkenésével kell számolni, mely számos további járulékos problémát okoz majd. Megelőzést, részleges megoldást jelenthet a jelenlegi vízhasznosítási gyakorlatok felülvizsgálata, az élővilág megőrzése, a vízminőség folyamatos ellenőrzése, a természetes ökológiai rendszerek monitorozása és általában az alkalmazkodási képesség javítása. Őt követte Szalóki Flórián közlekedés operatív programokért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, aki a környezetbarát közlekedési célokról, a nemzeti stratégiában és az IKOP-ban, a kapcsolódó fejlesztésekről és lehetőségekről a Balaton régió számára tartott előadást. Klímastratégiák a Balaton körül - Kovács Lajos elnök beszélt a Klímabarát Települések Szövetségétől. Majd Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere és Balassa Balázs, Szigliget első embere tartott előadást a települési jó gyakorlatok környezetvédelméről a klímavédelem szemléletformálás területén. - Szigliget teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, jelentős nagyságú Natura 2000-es területtel. Szigliget mindenkori településvezetői számára fontos, hogy ne csökkenjenek a zöldterületek, az erdők a fával borított településrészek nagysága, és ezzel párhuzamosan a fák száma sem, hiszen ez a település tüdeje. Sok balatoni településsel ellentétben Szigligeten még jelentős kiterjedésű nádasok határolják a Balatont. Szigliget 9 kilométeres partszakaszából csak 180 méter hosszban lehet lemenni a vízhez, a többi nádas. Ez ökológiai szempontból rendkívül fontos, segíti a Balaton tisztulását és sok állat választotta életterének. A nádas mező miatti szabályozás a turizmus szempontjából talán hát- rány, viszont számunkra fontos természeti értékeink megőrzése. Rendkívül fontos a gyermekek természettudatos nevelése. Gyermekeink több alkalommal vettek részt faültetési programokban, például a 71-es főút mentén kivágott fasor új csemetékkel történő pótlásába. Évente szerveztünk az iskolások bevonásával szemétszedéseket a településen. Szerencsére az utóbbi években már nem okozott „élményt” a gyermekek számára, hisz a település évről évre egyre tisztább, rendezettebb és eltűntek az illegális hulladéklerakók. Délután még három előadásra került sor. Éghajlatváltozás, mint a környezettudatos életmód hajtóereje címmel Szalay Tímea elnök, a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesülettől szólalt fel. Bombay Bálint a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület elnöke a valódi szemléletformálási programokról, tevékenységek bemutatásáról beszélt, akárcsak Szűcs Attila elnök, a Bakony-Balaton Környezeti Oktatóközpont Egyesületétől. Szendi Péter 11

[close]

p. 12

Települések utár 2018. május Hatalmas vízi élménypark, színes programok Kenese is készül a szezonra Kenese a nyárra készül! Természetesen nem meglepő ez egy olyan település életében, melynek lakói anyagilag is érintettek a turisztikai szezon sikerességében. S bár a visszatérésre inspiráló minőségi szolgáltatások biztosítása elsődlegesen a helybeli vállalkozásokon múlik, az infrastrukturális ala- pok, s az esztétikus környezet megteremtése az önkormányzat kötelezettségei közé tartozik. Tömör István polgármester szerint jó ütemben zajlik a felkészülés: folynak az út- és burkolatjavítások, bővül a gépkocsik parkolási lehetősége, szorgos kezek metszik a fákat, dísznövényeket, s ültetik a virágokat. Nem csak a parton látunk azonban serénykedő embereket: tovább épül, bővül a vízi élménypark, s amikor az iskolai táblákra az akáció elé felkerül az utolsó betű is, a kenesei strandon már hetven elemből álló komplexum várja az ifjakat. A strandi belépők ára ugyan nem változik, ám a kalandos fürdőzésért fizetni kell. Kevés az összehasonlítású alapunk, de joggal feltételezzük, hogy június kö- zepén már hazánk legnagyobb ilyen jellegű létesítményének leszünk résztulajdonosai. Az élménypark ugyanis pályázati forrásból és vállalkozói tőkéből valósult meg. S mivel joggal számítunk a vendégszám növekedésére, szorgalmazzuk a fürdőhelyen lévő más szolgáltatások színvonalának emelését: vonatkozik ez a büfékre, s az étteremre is. A polgármester elmondta: a tavalyi sikeres szezont elsősorban a kiváló időjárási körülmények és a vonzó kulturális, szórakoztató programok alapozták meg Ez utóbbiból ezen a nyáron sem lesz hiány, hiszen Pünkösdtől kezdődően az augusztusi szezonzáró Országos Lecsófesztiválig számos sztár, népszerű előadó lép fel a kenesi pódiumokra. Süli Boglár: félmilliárd forint strandfejlesztésre A boglári Platán strand a déli part egyik legnagyobb közösségi tere, ahol évente több százezren keresik a szórakozás, a kikapcsolódás lehetőségét, s ahol a zene, a sport és a bor meghatározó élménnyé válik. Érthető tehát, hogy a város vezetése fejlesztési terveinek fókuszába helyezte a vízparti területet. Mészáros Miklós polgármester szerint az elképzelések csak lépésről lépésre valósulhatnak meg, ám az örömteli tény, hogy a település centrumában lévő strand vonzerejének növelése Balatonboglár turisztikai pozícióit is erősíti. - Nem túlzás azt állítani, hogy a kontinensen is jól cseng városunk neve, s ez részben a sportnak, a tízezreket megmozgató Balaton-átúszásnak köszönhető. Nem kevésbé ismert a Boglári szüreti fesztivál, melyen a résztvevők létszáma évről évre rekordot dönt, s az időjárástól függően a há- rom-négy nap alatt közel kétszázezren ízlelgetik a helyi nedűket, élvezik a tartalmas programokat. Ez a rendkívül frekventált terület csak akkor tudja megőrizni vonzerejét, ha lépést tartunk a vendégek igényeinek növekedésével. S mivel költségvetésünk erre nem nyújt fedezetet, kandidálás útján biztosítjuk a beruházáshoz szükséges összeget. Birtokában vagyunk egy ötszázmillió forintos pályázati forrásnak, melyből két lépcsőben fejlesztjük a strandot. Jelenleg a tervezési stádiumnál tartunk, az viszont bizonyos, hogy az első ütem a következő nyárra elkészül. A munkálatok során lidós partszakaszt alakítunk ki, elegáns burkolatú, kandeláberes sétányokat alakítunk ki, s nyolc új pavilon is épül. A második etapban bővítjük a parkolási lehetőséget, s megoldjuk a vízelvezetés problémáját is. - A hamarosan beköszöntő szezon előtt is több fontos munkálatot elvégeztünk már: a Város Napja ünnepi programsorozat keretében adjuk azt a hat korszerű, biztonságos játszóteret., melyeket összesen húszmillió forintból létesítettünk. Gondoltunk a rendszeres testmozgást igénylő felnőttekre is, számukra - hasonló összegből - sportparkot alakítottunk ki. Takarékos gazdálkodásunkra jellemző, hogy a strand önálló, fúrt kúttal is rendelkezik, s ezzel éves szinten kétezerötszáz köbméter víz árát spóroljuk meg. A polgármestertől megtudhattuk, hogy a tradicionális programok terén idén sem lesz változás. A már említett Balaton-átúszás és az új dizájnnal, tematikus napokkal színre lépő BB fesztivál mellett ismét megrendezik a BábelSoundot, a Jazz és bor-, valamint a Pezsgőfesztivált is. -SF- 12

[close]

p. 13

2018. május utár Települések Balatonalmádi új testvérvárosa Tusnádfürdő Együttműködési szerződést írt alá április milliárdos nagyságrendűre nőtt. Bízik ab- nak egymással, több alkalommal is sor ke- közepén a Kovászna megyei Tusnádfürdő ban is – tette hozzá –, hogy a gazdaság- rült kölcsönös látogatásra. Románia legki- polgármestere, Albert Tibor; illetve Bala- fejlesztés is erősödni fog, s a Mezőség után sebb lélekszámú (1417 fős) városa és kör- tonalmádi polgármestere, Keszey János. Az Csík is részesülhet támogatásban. nyéke elsősorban a nyári tusványosi sza- ünnepségen megjelent Magyaror- badegyeteméről, fesztiváljáról is- szág Csíkszeredai Főkonzulátusá- mert, de számos turisztikai látni- nak főkonzulja, Tóth László. valóval is várja az érdeklődőket. A városházán tartott testvér- Természeti értékei messze föld- városi ünnepségen a magyar és a ről vonzzák a turistákat: a Szent székely himnusz közös eléneklését Anna-tó, a Sólyomkő (a minden- követően Albert Tibor kiemelte: a kori királyok innen kapták ido- papírra vetetteknél fontosabbak mított solymaikat), a védett mo- az emberek közötti kapcsolatok. hos tőzegláp, melyet csak a kije- Minden magyar felelős egymá- lölt útra fektetett pallókról lehet sért, s melyet örököltünk, a Szent megcsodálni, mert az óvatlanul István-i életformát és üzenetet kell lelépő menthetetlenül elsüllyed- továbbadnunk, csak így lehet kö- Kopjafák közt az almádi küldöttség tagjai Nyergestetőn het), a bálványosi gyógyforrások, zös jövőnk. Az ünnepség kölcsönös ajándékozással, melyek kénes szaga messziről érezhető. A Almádi polgármestere szerint a nagy tá- majd díszvacsorával ért véget. Dalos mű- vulkanikus eredetű mofetták mindegyike volság (850 km) ellenére összekötő kapocs sorral léptek fel a Szent László Gyermek- (Tusnádfürdő) más-más betegséget gyó- a fürdővárosi jelleg, a nyelvi-kulturális örök- otthon növendékei. gyít a feltörő gázokkal. Ide lehet sorolni ség. Hozzátette: a testvérvárosi kapcsolat A kétnapos vendégség során az almá- az elszemtelenedett medvéket is, ame- értékét az adja, hogy abban az egyes tele- di küldöttség többek közt járt a Szent lyek a székely ember szerint nem játéksze- pülések polgárai is részt vesznek. Anna-tónál, a kopjafáiról világhíressé lett rek. Mindezek fölött áll a közismert ven- Tóth László főkonzul hangsúlyozta: a Nyergestetőn, de a Tiltott Csíki Sörmanu- dégszeretet, melynek szerves kiegészítő- kormányzat kiemelten fontosnak tartja, faktúrában is. je a konyha, a Csíki sör és a pálinkafélék… hogy a nemzetpolitikára pénzforrásokat is A két település vezetői és civil szerve- szöveg és kép: kell biztosítani. Ebben az évben ez már tíz- zetei már évek óta jó kapcsolatot ápol- Zatkalik András Egy nap az egészségért Alsóörsön Ötödik alkalommal szervezte meg a helyi Vöröskereszt az Eötvös Károly Művelődési Házban az egészségnapot. Délelőtt több előadást tartottak, majd délután térítésmentes szűrővizsgálatokra került sor. - Célunk az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy vigyázunk az egészségünkre, és milyen rossz az, ha nem teszünk ezért semmit, és aztán beteggé válunk - nyilatkozta Lehner Mária, a helyi Vöröskereszt vezetője, aki örömmel állapította meg, hogy ismét sokan jöttek el az egészségnapra. Délelőtt Sztojcsev Iván urológus, Amikor a vizeletürítéssel baj van címmel tartott előadást. Őt követte Hidasi Éva főgyógyszerész, aki a gyógyszerek mellékhatásairól beszélt, majd Siklósiné Gyopárosi Adrienn védőnő hívta fel a figyelmet a védőoltások hasznára, a betegek kételyeire. Ezután Kósa István kardiológus az E-recept hatékony- ságáról beszélt. Kálmánfiné Arató Zsuzsanna dietetikus vetélkedőt tartott az egészségről, míg Szimicsekné Kati a masszázs hatékonyságát emelte ki és ismertette annak előnyeit. Végül Gulyás Gergely méhész a méz élettani hatásairól, míg Rácz Istvánné a Flavin és az egészség címmel tartott előadást. Havasi Anett belgyógyász, nefrológus már évek óta segíti a helyi Vöröskereszt munkáját abban, hogy Alsóörsön az egészségnap létrejöjjön. Véleménye szerint Magyarországon, a lakosság kevésbé tevékenyen vesz részt a saját egészségének a megőrzésében, a betegség kezelésében. A gyógyulásnak alapvető része, hogy az embereknek több ismerete legyen az egészség fogalmáról, több megelőző tevékenységről tudjanak, tájékozottak legyenek. Ezekkel a szűrőprogramokkal igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy öntevékenyek legyenek, mind a megelőzésben, mind a be- tegség kezelésében. A délután folyamán több szűrővizs- gálaton is részt vehettek az érdeklődők. Lehetőség volt vérnyomás-, vércukor-, koleszterin- és testösszetételmérésre. De többen részt vettek az életmód támogató program kipróbálásban, a diabetes rizikófelmérésben, a csontritkulás szűrésben, a demencia- és depressziótesztben, az érelmeszesedés állapotfelmérésében és a neuropátia szűrésben. Szendi Péter 13

[close]

p. 14

Települések utár 2018. május Történelmi léptékek ünnepe Hévízen Várossá válásának 26 éves tükrébe nézett május 1-jén Hévíz. A fürdőhely a fejlődésének történelmi léptékeit jelölő mérföldkövek sorában ünnepli az 1992 május 1-jei hatállyal kapott települési rangot. Azóta e dátum a város napja, sok színes programmal fűszerezve, önkormányzati alapítású díjak átadásával elismerve a kiemelkedő munkát. Mindemellett lett immáron 8 éves hagyomány a Boldog Békeidők Hévize rendezvény, külsőségeiben is megidézve az átörökített, hangulatában ma is élő miliőt. A régmúlt elegancia és a modern fürdővárosi élet köszön ilyenkor egymásnak. A városnapi rendezvényen egy évre viszszatekintve is mozgalmas esztendőről szólt ünnepi beszédében Papp Gábor polgármester. Újabb tervek indultak el a megvalósítás útján: ezek közt tett említést a fejlesztések között a város fő közlekedési ütőerét jelentő Széchenyi utca teljes megújulásának jelentőségéről, mely az év legnagyobb beruházása. Szavaiban sokaknak szólóan, s kiemelkedő tettekért ott volt a köszönet hangja. - Hévíz különösen szerencsés helyzetben van, mert lakói és vendégei is elkötelezettek mellette - hangsúlyozta a városvezető, s külön szólt ennek egyik példájaként a Boldog Békeidők Hévize rendezvényről. - Közösen sikerült egy olyan értéket létrehoznunk, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, mely azzá lett, amiért életre hívtuk, hogy erről mindenkinek Hévíz jusson az eszébe. Papp Gábor több oldalról világította meg azt a munkát, ami fürdővárost a helyiek segítségével előre viszi. - Egy városért nagyon sok mindennel lehet tenni - monda. - Munkával, odaadással, együttműködéssel, előrelátó tervezéssel. Van, aki azzal járul hozzá egy közösség életéhez, hogy szorgalmasan és pontosan végzi évtizedek óta a munkáját, s ki szabadidejéből áldoz a közösségépítésre, az önkéntességre. Mindez nagyon fontos, hiszen egyiket sem lehet anélkül tenni, hogy az ember ne szeresse a munkáját, vagy ne szeresse azt a várost, amiért dolgozik. E szavakkal, az ünnepnap méltó kulturális műsora keretében adta át a pol- gármester az önkormányzati alapítású kitüntetéseket. A város legnagyobb elismerését jelentő díszpolgári címet ezúttal dr. Varga Katalin csecsemő- és gyermek szakorvosnak adományozta az önkormányzat, azt a több évtizeden át végzett lelkiismeretes és áldozatos munkát elismerve, amit a hévízi gyermekgyógyászat megalapítójaként tett. Hévíz város fejlesztéséért díjat kapott Manninger Jenő országgyűlési képviselő, aki kiemelkedő szerepet vállalt a város és térsége közlekedési- és turisztikai fejlesztéseiben, valamint a Hévíz-Balaton Airport fejlesztésében. Hévíz kultúrájáért díjban részesült dr. Iglódi Endre ügyvéd a város sportkörében végzett önkéntes, kimagasló szakmai munkájáért. A fürdőváros turizmusáért díjat vehette át Fisli Gábor, az egregyi Öreg Harang borozójáért, mely különleges helyet foglal el Hévíz kínálatában a hagyományokhoz kötődő megjelenésével, egyedi gasztronómiájával. A város közszolgálatáért díjat Lajkó Erzsébet jegyzői referens kapta, aki 1999 óta titkársági és adminisztrációs, a képvise- lő-testületi munka szervezésével kapcsolatos feladatokat lát el hibátlan munkavégzéssel, jó szervezőkészséggel, lelkiismeretesen. A városnapi ünnepkörhöz immáron tradicionálisan kapcsolódó Boldog Békeidők Hévize kultúrprogramon az így ismert történelmi idő hétköznapi, ünnepi és egyenviseleteit ölti fel a város nagyja, s apraja. Vezető személyiségek, közösségek, tisztségviselők vonulnak végig a városon korabeli viseletekben, elegánsan és előkelőn, a mai szemek előtt. Az évről évre jelmezt öltők látványos felvonulással öregbítik a fürdőváros jó hírét. Ezt a szerepet Hévíz polgárainak, intézményeinek, civil szervezeteinek, szállodáinak részvételével tölti be a rendezvény. Horányi Árpád KÖ N Y V KÖTŐ vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, valamint oklevéltartó, vendégkönyv és étlaptartó készítését. Várnagy Miklós Siófok, Szilfa u. 5. 0620/9615-834, 84/352-761 mvarnagy@freemail.hu 14

[close]

p. 15

2018. május utár Gyenesdiás turizmusa, vendég- és lakószemmel Települések Bala Toni, a teknőc Gyenesdiás turisztikai kabalája a jelenlétével képviseli a természethez való közelséget, szimbolizálja a nyugalmat. Az üdülőtelepülés kedvelt figurája derűt kelt ott is, ahol a zsúfoltság olykor komótosságot kíván. Éppen azt a kényelmi érzést igyekszik kelteni, amivel megszabadulhatunk a néha rajtunk uralkodó türelmetlenségtől. Elégedett megjelenése a nyugalom szigetének hangulatát sugallja. A Gyenesdiási Turisztikai Egyesü- let évről évre kíváncsi arra, hogy a helyiek és a vendégek mennyire tudnak ráhangolódni a figura pihentető tekintetére. Az elmúlt télidőben is elvégezték a szokásos évi kérdőíves vendégelégedettségi kutatást, a helyben lakóktól és a nyaralótulajdonosoktól való véleménykérésekkel együtt. Kovács Judit turisztikai irodavezető és a Tourinform csapata azzal a céllal látott munkához, hogy megismerjék a témában felmerülő problémákat és javaslatokat, s azok figyelembevételével erősödhessen a lakosság turizmusban való szerepköre. A reprezentatív felmérés eredménye rajzolt képet a település turisztikájáról. A válaszok közel 40 százalékban érkeztek a vendégforgalomban közvetlenül érdekeltek köréből. Az eredmény szerint a település kedvelt turisztikai célpont, ennek az üdülőhely mindennapi életre gyakorolt hatása zömében pozitív megítélésű. Legfontosabbnak a vendéglátást támogató településfejlesztést látják, ami bevételi forrást generál, hozzájárul a családok jólétéhez, életminőségének javulásához. A válaszokból kiderül az is, hogy a lakosok szívügyüknek tekintik a telepü- lés fejlődését, és a turizmus mindennapi életük részét képezi. A válaszadók 34 százaléka úgy véli, hogy a turizmus egyáltalán nem okoz problémát, mások részéről kiemelésre kerültek olyan negatív hatások, hátrányok, mint a strandok, közterületek és utak zsúfoltsága, az infrastruktúra leterheltségéből adódó gondok, közmű meghibásodások, s a köztereken alkalmanként előforduló szennyezettség. Az is kitűnik a felmérésből, hogy ezek javarészt csak kevesek számára tűnnek elviselhetetlennek, a többséget szinte egyáltalán nem zavarja, illetve megértéssel élik át, az egyéb pozitív hatások érdekében. Elégedettség jellemző a turisztikai szolgáltatások minőségével kapcsolatosan, az attrakciók felkeresése a helybeliek számára is fontos, személyes jó tapasztalataik alapján szívesen is ajánlják azokat a településre érkező vendégeknek. Az idén jubiláló, immáron 15 éves múltú helyi turisztikai egyesület széleskörű együttműködő és javaslattevő kapcsolatrendszerben látja el a turizmus öszszehangolt érdekű továbbfejlesztésének képviseletét. H. Á. Fejlesztések Fonyódon A jelenlegi önkormányzati választási ciklusban már számos beruházással lett gazdagabb Fonyód. A trend azonban folytatódik: napjainkban is több helyszínen zajlanak építkezések, miközban megújul a közlekedési infrastruktúra is. A piac korszerűsítése a most futó projektek egyik legfontosabb eleme, hiszen szervesen illeszkedik a város turisztikai koncepciójába. A csarnok kivitelezése felgyorsult, s a szomszédos új épületek is egyre jobb készültségi állapotban vannak. A változás iránti igényt jelzi, hogy a zöldséges piac standjai iránt egyre nagyobb az érdeklődés – ezt a gondot vélhetőleg hosszú távon megoldja majd a fejlesztés. Létesül egy közösségi tér is, amely új színfoltja lehet a településnek. Az óvoda korszerűsítése négy részből áll: energetikai fejlesztés, bővítés és konyhafelújítás, emellett önerős beruházásra is sor kerül majd. Jelenleg a tervek ösz- szehangolása történik, ezek véglegesítése után kerül sor az engedélyeztetésre, a közbeszerzés kiírására. A Fő utca felújítása is több szakaszból áll: az egyik az óvodától a Kisfaludy utcáig tart, míg a második etapban a a Turul- és Kupavezér utca kereszteződéséig tartó mintegy négyszáz méteres hosszon tartanak majd a munkálatok. Úgy tűnik, a Domb utcában tapasztalt problémák megoldására is központi forrás kínálja a megoldást, legalábbis részben - az önkormányzat ugyanis beadott már egy pályázatot az útburkolat felújítására. A teljes projekt része lett volna a vízelvezetés gondjainak kezelése is, de időközben felismerték, hogy ezzel nem lehet várni egy nyertes pályázat lebonyolításáig, ezért a városüzemeltetés a beadott pályázattól függetlenül megkezdte a csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítását. Az utak kátyúzása folyamatos munkát ad a szakembereknek, ezen túl pedig rendszeresen egyeztetnek a vasút rekonstrukciójában érintett cég vezetőivel a kivitelezés során használt utak, területek helyreállításáról, rendezéséről. Fonyódi sétáink során számtalan magánberuházást is tapasztalhatunk: nyaralók, panziók, lakások, társasházak felújításának, átépítésének, vagy éppen teljesen új létesítésének lehetünk szemtanúi, s a település népszerűségét szimbolizálja az is, hogy napjainkban körülbelül kétszázötven új lakás épül Fonyódon. 15

[close]

Comments

no comments yet