Podsumowanie roku 2015

 

Embed or link this publication

Description

Podsumowanie roku 2015

Popular Pages


p. 1

Podsumowanie roku 2015 Raport roczny prezentujący zakres prac zrealizowanych przez Urząd Miasta Żagań

[close]

p. 2

Spis treści Inwestycje Polityka gospodarcza Oświata Kultura Dotacje Sport Praca burmistrza w liczbach Kalendarium najważniejszych wydarzeń na 2016 rok Publikacja wydana na zlecenie Urzędu Miasta Żagań Wydawca: Assist Media ISBN: 978-83-64696-03-9 4 11 16 21 28 30 32 35

[close]

p. 3

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Początek roku stanowi doskonały moment do przeprowadzania podsumowań. Wykorzystując ten wyjątkowy czas, pragnę zaprezentować Państwu wyniki rocznej pracy na rzecz Żagania. W  krótkiej i  przystępnej formie, która trafia właśnie w Państwa ręce, zawarliśmy informacje na temat inwestycji, wydarzeń oraz przedsięwzięć, które w  2015 roku przeprowadzone zostały w  naszym mieście. Znajdą tutaj Państwo podsumowanie wydatków poniesionych na remonty, zestawienie wykonanych inwestycji, analizę sytuacji żagańskich placówek oświatowych oraz klubów sportowych, fotogalerię z  najciekawszych wydarzeń minionego roku oraz sprawozdanie z mojej aktywności – zarówno tej codziennej, jak i wirtualnej. Broszura zawiera również kalendarium tegorocznych najważniejszych imprez miejskich, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszam. Troska o miasto to nie tylko rzetelna informacja na temat tego, co za nami. To również pomysł na to, co dalej. W rozpoczynającym się właśnie roku zamierzam przeprowadzić remont ulicy Żarskiej, od wielu lat pomijanej w  planach inwestycyjnych miasta jednej z  głównych arterii komunikacyjnych Żagania. Będę kontynuował prace związane z rozbudową i uzbrojeniem strefy ekonomicznej oraz włączeniem jej w zasoby Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozpoczynamy remont miejskich fontann, aby poprawić wizerunek Żagania, wesprzeć jego wyjątkowe walory historyczne, przywracając należne miejsce na mapie regionu. Pozycję tę wzmacnia nasza współpraca z Żarami, dzięki której oba miasta, po raz pierwszy w  historii, wspólnie ubiegają się o  ogromne środki zewnętrzne z  Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Żagań zasługuje na zdecydowane działania i wszechstronny rozwój. Oba te elementy stanowią główne wyznaczniki mojej pracy. Dzieląc się z  Państwem sprawozdaniem z  zakończonych zadań, deklaruję kontynuację aktywnej polityki, zmieniającej Żagań na dobre.

[close]

p. 4

4 Nastąpił dynamiczny wzrost inwestycji. Najbardziej widać to w obszarze rewitalizacji miasta. Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań Inwestycje Żagań będąc miastem przyjaznym mieszkańcom musi inwestować w rozwój infrastrukty oraz otoczenia. Inwestycje w  poprawę infrastruktury są bardzo ważne w  procesie rozwoju gospodarczego. Władze miasta dokładają wszelkich starań, aby realizacja i  planowanie kolejnych inwestycji przebiegały w  sposób gwarantujący zrównoważony rozkwit miasta. W  miarę możliwości pozyskujemy środki zewnętrzne do przeprowadzenia remontów, przebudowy i  rewitalizacji poszczególnych elementów infrastruktury. Zawsze wsłuchujemy się w  głosy naszych mieszkańców i  nie pozostajemy obojętni na potrzeby Żaganian. Wszystkie zrealizowane w  2015 roku inwestycje prezentujemy w tabelach na kolejnych stronach naszej publikacji.

[close]

p. 5

Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań Wykonane inwestycje 2015 Remont nawierzchni jezdni Budowa chodnika Budowa chodnika Budowa nawierzchni i oświetlenia Budowa chodnika (I etap) Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego Budowa placu zabaw Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej Budowa oświetlenia Budowa oświetlenia Konserwacja fontanny Remont kładki w parku przypałacowym (współpraca z wojskiem) Budowa drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty Montaż ławek i koszy w parku Montaż ławek i koszy na terenie miasta Montaż 100 szt. koszy na śmieci na terenie miasta Budowa piłkochwytu na boisku ORLIK Lokalizacja ul. Pstrowskiego ul. Pstrowskiego ul. Łokietka ul. Starowiejska ul. Szkolna Cmentarz komunalny, ul. Kożuchowska ul. Długosza ul. Północna ul. Spółdzielcza ul. Wesoła, ul. Sobieskiego, ul. Żelazna Plac Słowiański Park przy Pałacu Książecym Bracka-Rynek-Warszawska-Długa Pałac Książęcy Park przy Pałacu Książecym Miasto Miasto PSP nr 3 5 Koszt 145 tys. zł 150 tys. zł 103 tys. zł 625 tys. zł 136 tys. zł 244,9 tys. zł 82,37 tys. zł 16 tys. zł 74 tys. zł po 1 tys. zł 182 tys. zł 19 tys. zł 168,6 tys. zł 258,9 tys. zł 198 tys. zł 12 tys. zł 36,2 tys. zł 20 tys. zł

[close]

p. 6

6 Wykonane inwestycje 2015 Doposażenie miejskiego kąpieliska w sprzęt plażowy i rekreacyjny Park sprawnościowy do Street Workout’u Budowa nawierzchni Budowa oświetlenia Budowa nawierzchni Przebudowa chodnika Budowa placu zabaw w parku Rocha Modernizacja i wyposażenie Domku Inspektora Parku Montaż pływającej fontanny Wymiana stolarki okiennej Dofinansowane Dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu - Remont chodników Dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu – Przebudowa drogi Dla Zarządu Dróg Wojewódzkich – Remont chodników Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań Lokalizacja Kąpielisko miejskie ul. Kochanowskiego ul. Mieszka I ul. Pluty i ul. Długosza ul. Tartakowa ul. E. Plater ul. Pluty i ul. Długosza ul. Szprotawska Park przy Pałacu Książecym Pałac Księżęcy w Żaganiu Lokalizacja ul. Dworcowa ul. Łąkowa ul. Kożuchowska Koszt 19,6 tys. zł 15,95 tys. zł 280 tys. zł 82,5 tys. zł 245,7 tys. zł 140 tys. zł 48 tys. zł 71,5 tys. zł 35 tys. zł 124 tys. zł Koszt 50 tys. zł 50 tys. zł 17,2 tys. zł

[close]

p. 7

Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań 7 Lubuska Izba Budownictwa przyznała nagrodę w  ramach konkursu na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego „LUBUSKI MISTER BUDOWY”. W  kategorii zabytkowe obiekty budowlane za renowację nagrodę otrzymał budynek Urzędu Miasta w Żaganiu.

[close]

p. 8

8 Przegląd wybranych inwestycji zrealizowanych w 2015 roku Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań ul. Starowiejska Basen Miejski ul. Szkolna Parking ul. Bracka ul. Mieszka

[close]

p. 9

Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań 9 Plac Słowiański Remont pomnika Ofiar Stalagu Wymiana ławek na terenie miasta Dach kościoła WNMP Nowe ławki w parku Plac zabaw w parku Rocha

[close]

p. 10

10 LICZBA CZOŁGÓW STACJONUJĄCYCH W 11LDKPanc.: 119 DZIĘKI TEMU W LATACH 2016-2018 MA NASTĄPIĆ WZROST ZATRUDNIENIA NA POTRZEBY ROZWOJU DYWIZJI O OKOŁO 2 tys. ETATÓW 11LDKPanc. sprawia, że to w Żaganiu bije pancerne serce Polski. Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań

[close]

p. 11

Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań 11 Polityka gospodarcza Fot. chor. Rafał Mniedło – 11LDKPanc. Gospodarka zajmuje najważniejsze miejsce w naszych bieżących działaniach, planowaniu i  wyznaczaniu strategii na przyszłość. Żagań jest miastem, które niewątpliwie zasługuje na to, aby wspólnie z  Żarami i  gminami wiejskimi stać się regionem konkurencyjnym dla stolic województwa. Jest to możliwe z  uwagi na perspektywę pomnażania zasobów jakimi dysponuje. Zarówno atrakcyjne położenie geograficzne, dobry węzeł komunikacyjny, stabilny rozwój zagwarantowany przez umacnianie 11LDKPanc. oraz otwartość na potrzeby inwestorów i  rozkwit istniejących firm stanowią o  zrównoważonej polityce gospodarczej Żagania. Zmiany w  infrastrukturze widoczne są „gołym okiem”, rozwija się oferta kulturalna i  rekreacyjno-sportowa. Chętnie odwiedzają nas turyści. Wszystkie te czynniki są niezmiernie istotne dla budowania przyszłości naszego miasta. Razem zmieniamy Żagań na dobre.

[close]

p. 12

12 Gospodarka, przedsiębiorcy, inwestorzy Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań • Wspólnie z  miastem Żary i  gminami wiejskimi Żary oraz Żagań utworzyliśmy • Zrealizowaliśmy projekt „BudowaSystemuInformacjiPrzestrzennejorazwdrożenie Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny, w  ramach którego złożono wniosek e-usług publicznych w  Żaganiu” polegający na zakupie niezbędnego sprzętu, o  dofinansowanie działań z  zakresu promocji gospodarczej oraz uzbrojenia oprogramowania i usług szkoleniowych w celu wdrożenia bazującego na GIS systemu Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ulicy Asnyka ze środków Kontraktu Lubuskiego. informacji przestrzennej o  gminie miejskiej Żagań, jako podstawy uruchomienia platformy e-usług dla klientów Urzędu Miasta, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, • Przeprowadziliśmy procedurę odzyskania przez gminę 20 ha od firmy Dringenberg inwestorów, turystów. i  przygotowaliśmy ten teren do włączenia w  zasoby Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • 15 lipca umożliwiliśmy płatność kartą w  dwóch punktach kasowych znajdujących się w  magistracie – w  kasie UM (Plac Słowiański 17) oraz • Przygotowaliśmy projekt nowoczesnego systemu pomocy lokalnej – program w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Szprotawska 4). pomocy dla inwestujących w Żaganiu. • Uruchomiliśmy konsultacje w  zakresie pozyskania zewnętrznego • W  zakresie pomocy dla mikroprzedsiębiorców rodzimych obniżyliśmy opłaty za finansowania inwestycji dla lokalnych przedsiębiorców i  osób handel i opłaty targowe oraz uwolniliśmy lokale użytkowe będące własnością miasta, rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla innych instytucji, umożliwiając ich wykup lub dzierżawę. organizacji i  stowarzyszeń; od sierpnia 2015 roku można uzyskać wszelkie informacje w  tym zakresie w  Wydziale Planowania Strategicznego • Aktywnie promujemy i wspieramy spółdzielnię socjalną powstałą w Żaganiu. i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi, ul. Jana Pawła II 15, pok. 7. • Tereny inwestycyjne przy ul. Asnyka i  Chrobrego przeszły pomyślnie inspekcję • Zrealizowaliśmy kolejny nabór wniosków do „Budżetu Obywatelskiego” na rok 2015, Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznej oraz Centrum Obsługi Inwestora na realizację wyłonionych w ten sposób inwestycji przeznaczając pół miliona złotych. i Eksportera. • Nasz wniosek zakwalifikował się do II etapu konkursu  „Modelowa • Przedsiębiorcy oraz osoby zakładające działalność gospodarczą mają dostęp do Rewitalizacja Miast”  organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu pn. „Centralna Ewidencja i  Rozwoju. Koncepcja przedstawiona przez Żagań znalazła się na 12 miejscu listy i Informacja o Działalności Gospodarczej” - www.biznes.gov.pl, www.e-punkt.gov. pl. rankingowej wśród 57 innych wybranych przedsięwzięć (w sumie na 240 złożonych fiszek projektowych z  całej Polski). Dzięki temu możemy wykonać dokumentację • Przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą wyboru inwestycji do realizacji w  ramach techniczną i projektową do dalszych inwestycji oraz zaangażować społeczeństwo do budżetu obywatelskiego na 2015 w Żaganiu. aktywnego kreowania rozwoju miasta.

[close]

p. 13

Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań Współpraca międzynarodowa • 24 stycznia drużyna UKS CZARNI Żagań wzięła udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Teltow (Niemcy). Turniej zorganizowany był z okazji obchodów 750-lecia miasta. • Od4do8marcaw BerlinieodbyłysięmiędzynarodowetargiturystyczneITB.Wśród1800wystawcówz ponad80krajównalubuskimstoiskunie zabrakło Żagania. • 26kwietniadelegacjanaszychmieszkańcówodwiedziłamiastopartnerskieTeltow,abyuczestniczyćw uroczystościŚwiętaKwitnącejWiśni. • 21 kwietnia Pierre Buhler, ambasador Francji w  Polsce, odwiedził Żagań. Wizytę rozpoczęło spotkanie w  Muzeum Obozów Jenieckich, w  trakcie którego pan ambasador złożył kwiaty przy Mauzoleum Lotników Alianckich – jednym z zamordowanych uczestników Wielkiej Ucieczki był porucznik Bernard Scheidhauer, lotnik Sił Powietrznych Wolnych Francuzów. Ambasador zwiedził Pałac Książęcy oraz spotkał się z burmistrzem Danielem Marchewką. • 12lipcadelegacjaz ŻaganiapodprzewodnictwemburmistrzaDanielaMarchewkibrałaudziałw obchodach750-leciapartnerskiegomiastaTeltow. • 27lipcaz wizytądoŻaganiaprzybyłBurmistrzMiastaSaint-OmerFrançoisDecoster.Gościez Francjiprzyjechali,abyomówićszczegółyprzyszłego partnerstwa pomiędzy naszymi miastami i przedstawić propozycję współpracy.  • 5wrześniawefrancuskimmieścieSaint-Omerburmistrzowie:FrancoiseDecosterorazDanielMarchewkazłożylipodpisypodumowąo współpracy partnerskiej między dwoma miastami. • Od 18 do 21 września wspólnie z 50-osobową delegacją z niemieckiego Netphen obchodziliśmy w Żaganiu uroczyście 20-lecie współpracy partnerskiej. • 26 listopada   wspólnie z  ponad 200 żołnierzami z  3. Batalionu 69. Pułku Pancernego Armii USA i  10BKPanc w Świętoszowie uczciliśmy w Pałacu Książęcym Święto Dziękczynienia. Obok burmistrza Daniela Marchewki przy wspólnym stole zasiedli m.in. dowódca sił lądowych USA w Europie generał Ben Hodges, dowódca 11LDKPanc. generał dywizji Jarosław Mika oraz Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Janusz Bronowicz. 13 Wizyta ambasadora Francji w Żaganiu

[close]

p. 14

14 Współpraca z wojskiem • 26 stycznia minął rok odkąd dotarła do Żagania informacja o wyborze 34BKPanc. na ulokowanie czołgów Leopard. Z tej okazji odchodziliśmy w naszym mieście II Dzień Życzliwości. • 9 i 10 kwietnia prowadziliśmy na terenie miasta akcję „ŻAGAŃ STOI MUREM ZA WOJSKIEM”. • Przygotowaliśmy wspólnie obchody 20-lecie 34. Brygady Kawalerii Pancernej w  Żaganiu oraz innych uroczystości w  związku z  najważniejszymi świętami narodowymi oraz wydarzeniami rocznicowymi. • W  dniach 9-19 czerwca na poligonie w  Żaganiu, Sojusz Północnoatlantycki zweryfikował sposób działania sił VJTF i  współdziałania różnych jednostek, jakie będą wchodzić w  skład „szpicy”. Na ćwiczenia „Noble Jump” przybył do Żagania Jens Stoltenberg, szef NATO oraz ponad 2 tysiące żołnierzy. • 6-8 sierpnia odbyły się doroczne obchody Święta 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. • 11-13 września wspólnie z  11LDKPanc. przygotowaliśmy 20. jubileuszowy Jarmark Św. Michała oraz Święto Czarnej Dywizji. Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedził Żagań

[close]

p. 15

Podsumowanie roku 2015 | Urząd Miasta Żagań Podpisanie umowy Żary-Żagań Dokumenty strategiczne 15 Dokumenty strategiczne wytyczają priorytety rozwoju dla naszej społeczności. Są również bazą do opracowania programów bardziej szczegółowych, operacyjnych. Do utworzonych w ostanim roku dokumentów należą: • Strategia rozwoju miasta Żagań na lata 2014-2020. • Diagnoza Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. • Wieloletni Program Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. • Gminny Program Gospodarki Zasobami Nieruchomości. • Program Gospodarki Niskoemisyjnej. • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2015-2020. • Program współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. • Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Dokumenty do pobrania Prezentowane dokumenty dostępne są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Żagań.

[close]

Comments

no comments yet