Memòria Ajuntament de Centelles 2017

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2017

Popular Pages


p. 1

Memòria 2017 Ajuntament de Centelles

[close]

p. 2

Índex Presentació ............................................................. 3 Corporació municipal............................................. 5 Alcaldia .................................................................... 6 Secretaria ................................................................ 7 Obres i Urbanisme.................................................. 7 Governació .............................................................. 8 Educació.................................................................. 9 Cultura ................................................................... 10 Informació i atenció a la ciutadania................... 12 Sanitat.................................................................... 13 Benestar social ..................................................... 14 Joventut................................................................. 17 Promoció econòmica i ocupació........................ 18 Esports................................................................... 19 Medi ambient ........................................................ 20 Servei d’aigües municipal.................................... 25 Servei elèctric municipal ..................................... 26 Hisenda.................................................................. 28 2 Memòria 2017

[close]

p. 3

Presentació D’ençà que vaig agafar la responsabilitat de l’Alcaldia vaig tenir la ferma voluntat al cap de l’any de fer una memòria de les activitats que fèiem per tal de poder veure i copsar quin era el nostre treball diari i com s’anava reflectint en cada un dels serveis que es donaven o que posàvem en marxa dins la dinàmica de la constant voluntat d’anar incrementant els serveis als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. I ara tenim a les mans tot un volum d’informació a través d’aquestes memòries que ens poden dir quins eren els serveis que es donaven al començament i com han anat evolucionant, i quins s’han anat ampliant i creant; reflectim la vida de la nostra comunitat d’una manera col·lectiva no solament en l’àmbit administratiu i públic sinó en el àmbit privat, l’industrial, el comercial, l’educatiu, l’esportiu o el cultural. Si agafem la memòria de l’exercici que ens toca ara presentar veiem que el nivell d’habitants es manté estable per sobre dels 7400 i que el volum d’activitats administratives va seguint la mateixa pauta any rere any; l’atenció a les persones des de l’Alcaldia; el desenvolupament de l’activitat administrativa i del pressupost que any rere any es posa en funcionament. Però també veiem els serveis dels agents municipals, dels Mossos d’Esquadra. I en l’àmbit d’ensenyament podem copsar el cens escolar tant a primària com a secundària, als cicles formatius o als cursos adreçats a les persones adultes, als casals d’estiu i activitats extraescolars com el teatre a les escoles, entre moltes i moltes altres activitats. Dins l’àmbit escolar també hi ha activitats col·lectives com concerts, conferències, cinemes, espectacles i festivals, teatre i dansa o les de carnaval i Sant Jordi, entre d’altres. Dins l’àmbit cultural, educatiu i del lleure reflecteix l’activitat que desenvolupa el centre d’art el Marçó vell, les exposicions que es fan, el nombre de persones que hi participen, o el Premi de pintura Centelles, els serveis que donen la Biblioteca municipal, el Servei de català o el de l’Arxiu municipal, les activitats del casal Francesc Macià, els cicles de concerts que es fan com els Duets de jazz i músiques improvisades o les Vesprades de Tardor, o la Mostra de teatre entre moltes altres activitats. Els programes de Joventut i les activitats del PIPA. En el lleure amb totes les activitats esportives. També les persones que visiten la pàgina web, o les persones que utilitzen les xarxes socials. Si passem a l’àmbit de la salut també podem veure tota l’activitat que desenvolupa l’EAP de Centelles Osona Sud, el servei que dona la residència Sant Gabriel o tota 3 Memòria 2017

[close]

p. 4

Presentació l’activitat de l’àrea de Benestar Social, que és molta i variada, amb els serveis bàsics d’atenció social bàsica i comunitària. En l’àrea econòmica, tots els serveis del mercat de treball i empreses, on podem copsar amb orgull que dins la tasca de desenvolupament hem passat en tres anys del 14 % al 10 % d’atur; les fires de la tòfona, de la ratafia, de la cervesa... Tots aquests serveis es donen per tal d’oferir un millor servei a la ciutadania. Del del medi ambient podem copsar tota la recollida de residus municipals a través de les diferents modalitats, programes de medi ambient, la posada al dia a partir d’aquest any de l’agenda 21 i la participació en activitats mediambientals tant d’àmbit europeu com del país. També tenim inventariats tots els arbres que hi ha als carrers i als parcs del nostre municipi. Hi ha les temperatures mes per mes, tant de màximes com de mínimes i la pluviometria; aquest any també hem fet un centre meteorològic, les dades del qual es poden consultar a través de la pàgina web. Tot el tractament de les aigües residuals, el consum d’aigua de boca i el nombre de persones abonades. El servei de fibra òptica, que a 31 de desembre de 2017 està per sobre de les 1000 persones abonades. També podem observar la magnitud de les empreses elèctriques, tant la comercialitzadora com la distribuïdora, i orgullosament podem dir que el consum elèctric industrial va pujant any rere any mentre que el domèstic es manté estable. Per últim hi ha totes les dades econòmiques del Pressupost municipal que ens permeten veure d’on provenen els ingressos i com distribuïm les despeses. Això ens dóna una magnitud molt estable a la nostra manera d’actuar i desenvolupar les múltiples activitats que estem fent, i ens dona una situació econòmica absolutament estable i un romenant de Tresoreria positiu. Per tot això podem dir amb orgull que nosaltres hem anant desenvolupant al llarg dels anys un seguit de serveis que s’han anat ampliant per tal de donar millor qualitat de vida als homes i dones de Centelles, al constant manteniment del territori però sempre pensant que cada una de les tasques que es van desenvolupant s’ha de fer amb rigor, ja sigui donant serveis amb els/les millors professionals possibles que treballen al nostre municipi com amb un rigor pressupostari que fa que estiguem en una situació immillorable. Miquel Arisa Coma Alcalde 4 Memòria 2017

[close]

p. 5

Corporació municipal ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Gestió i planificació econòmica, Benestar i família i Processos participatius Cristina Ciudad Fernández Regidora d’ Educació, Joventut i cooperació i solidaritat Antoni Castells Preseguer Regidor d’Obres i Patrimoni, Qualitat Urbana i Mobilitat, d’ADF i Sanitat Neus Verdaguer Regidora de Festes, Medi Ambient i Gent gran REGIDORS i REGIDORES Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i manteniment, Procés nacional Xavier Serra Mas Regidor de Cultura, Promoció Econòmica, Indústria, Comerç i Fires, Formació d’adults, musical i artística Alfons Giol Amich Margarita Prims Damas Víctor Barquer Cruz Miquel Àngel Alabart Saludes Rosa Puig Moré Dolors Calm Morera 5 Memòria 2017

[close]

p. 6

Alcaldia JUNTES DE GOVERN Assumptes a tractar Assumptes a tractar 19-1-2017 11 15-6-2017 11 2-2-2017 9 6-7-2017 11 16-2-2017 13 24-7-2017 7 2-3-2017 6 21-9-2017 6 16-3-2017 8 4-10-2017 6 6-4-2017 7 19-10-2017 6 20-4-2017 7 2-11-2017 7 4-5-2017 7 16-11-2017 10 18-5-2017 12 4-12-2017 10 1-6-2017 8 SESSIONS DE PLE Acords presos 26-1-2017 23-2-2017 Extraordinari Acords presos 7 25-10-2017 Extraordinari amb urgència 6 30-10-2017 Extraordinari 2 4 30-3-2017 11 22-11-2017 1 25-5-2017 29-6-2017 Extraordinari 27-7-2017 6 30-11-2017 4 19-12-2017 Extraordinari amb urgència 7 20-12-2017 Extraordinari 9 2 2 4-10-2017 4 DECRETS 188 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA Entrevistes a la ciutadania 541 Reunions al Consell Comarcal 80 Entrevistes i reunions amb entitats Reunions amb mitjans de 77 comunicació 33 Entrevistes i reunions amb institucions 102 Inauguracions 21 Entrevistes i reunions amb escoles 15 Actes protocol·laris 200 Entrevistes amb empreses 109 Casaments 20 Reunions de treball 166 Reunions amb la Federació de Municipis 19 6 Memòria 2017

[close]

p. 7

Secretaria PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE DOCUMENTS REGISTRATS Entrada: 2.789 Sortida: 2.056 Etram: 162 CERTIFICATS 4.029 Obres i Urbanisme Llicències demanades OBRES MAJORS I MENORS 143 Llicències concedides EXPEDIENTS D’ACTIVITATS Llicències tramitades: 21 131 7 Memòria 2017

[close]

p. 8

Governació Accidents SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL 44 Informes policials Alarmes 5 Robatoris Actes protocols Serveis Socials 25 Furts Multes de trànsit 228 Violència domèstica Citacions al jutjat 40 Violència de gènere Inspecció mobiliari urbà 380 Conflictes veïnals Permisos de foc 160 Incendis Permís ocupació via urbana 230 SEM Grues 11 Altres vigilàncies Recollida de gossos 125 SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA Incidents Emergències Menors Trànsit Policia assistencial Policia administrativa Ordre Públic Seguretat ciutadana Medi Ambient 160 22 25 2 4 60 12 65 350 15 4 156 31 31 11 197 2 8 Memòria 2017

[close]

p. 9

Educació Escola bressol Niu d’infants Escola Xoriguer Primària CENS ESCOLAR 88 Escola Ildefons Cerdà Primària 194 Escola Sagrats Cors Primària i secundària Institut Pere Barnils Procedència dels alumnes: Centelles 1.209 Altres municipis 542 Centelles famílies. Escola de pares i mares Activitats Participants ALTRES FORMACIONS Escola de Música 200 Puntes al coixí Tallers d’art 151 Masterclass de teatre Casal d’estiu 181 332 605 532 Total 1.751 4 157 10 7 ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Places Cultura Bàsica nivells 2 Graduat Educació Secundària GESO Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior, Preparació Accés a la Universitat Català Iniciació, Bàsics, B1, B2 i C Anglès nivells 0, 1, 2, 3 i 4 Francès nivell 1 Informàtica bàsica nivells avançat, mitjà i per projectes Institut Obert de Catalunya IOC Ceràmica Dibuix i Pintura Ioga i Exercici i respiració Patchwork Ruta pel mòbil Meditació 21 34 68 51 157 30 102 21 55 63 97 45 4 21 9 Memòria 2017

[close]

p. 10

Cultura ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Festa de Sant Jordi Rua escolar de Carnaval Exposició de Dibuix Sant Jordi Racons de contes i racons de poble. Sant Jordi Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre” VISITES SALES D’EXPOSICIONS Exposicions Visitants Centre d’art el Marçó vell i sala de Paleontologia 7 1032 Sala d’exposicions 12 6073 Sala de la biblioteca La Cooperativa 2 120 Visites Visitants escolars Persones usuàries d’Internet Persones usuàries de Wi-Fi BIBLIOTECA 16.380 Persones usuàries del préstec 836 Préstecs 2.452 Carnets nous 2.371 Seguidors Twitter Seguidors Facebook SERVEI DE CATALÀ 6.222 20.604 132 1.110 1.740 Revisions Activitats Administració pública Àmbit socioeconòmic Associacions i particulars Assessoraments d’atenció al públic 510 Campanya A l’abril cada paraula val per mil. 35 · Cartells, punts de llibre i estovalles · Col·laboració de 58 establiments 24 Parelles lingüístiques Recursos en línia 68 Gimcana de les llengües Participació de les escoles SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL Consultes externes Persones usuàries Consultes i préstecs Fons documentals 50 1 Fons municipal (metres lineals) 74 34 fons no municipals i col·lectius (metres lineals) 481 135 10 Memòria 2017

[close]

p. 11

Cultura ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Consultes internes 273 Documents especials (unitats) 23656 Col·laboració en activitats 13 Biblioteca i hemeroteca (volums) 631 ACTES AL CASAL FRANCESC MACIÀ Activitat Sessions Assistents Aula extensió universitària 23 3.853 Teatre familiar 4 280 Festivals gimnasos 7 2.575 Teatre escolar “Anem al Teatre” 13 2.556 Festival contra el Càncer 1 259 Marató tv3 1 241 Espectacle (ANC) 1 95 Actes Escoles de Música 3 506 Corals 2 269 Cicle de Jazz 4 206 Vesprades de tardor 4 373 Actes escoles 19 5.720 Jornada Gent gran 1 114 Sant Jordi – Taller Gent gran - 1 234 Conferències 4 1.232 Cine Fòrum 1 78 L’Osonenc de l’any 1 137 Teatre Amateur 13 2.563 Pregó festa Major 1 268 Documentals 2 172 TOTAL 106 21.731 11 Memòria 2017

[close]

p. 12

Informació i ciutadania MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT CEDIT PER A ACTIVITATS Sol·licituds de préstec de material municipal 350 Entrades a la pàgina web centelles.cat COMUNICACIÓ 147.344 pàgines visitades (Diputació de Barcelona) 74.344 sessions* (Google Analytics) Usuaris web Perfil dels usuaris/àries web per edat Perfil dels usuaris/àries web per sexe 18-24 anys 25-34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys + de 65 anys dona home Mitjà amb el que s’entra a la web: Dispositius mòbils Ordinador Xarxes socials Facebook 2.770 Seguidors Twitter Wikiloc Youtube 862 seguidors 18 seguidors 39 subscriptors 44.044 27,50% 33,50% 15,50% 12,50% 5,50% 5,50% 45,85% 54,15% 55% 45% Abast a 308.336 usuaris 15.352 Impressions (des d’octubre 2017) -- 5.337 visualitzacions Enviament de l’agenda electrònica (setmanal) 37.081 mailings enviats Enviament del Butlletí informatiu (mensual) 202 usuaris/àries *Definició sessió: El nombre total de sessions durant un interval de dates concret. Una sessió és el període de temps en què un usuari interacciona activament amb el lloc web, l'aplicació, etc. 12 Memòria 2017

[close]

p. 13

Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP Medicina Visites Visites centre domicili 42.343 805 Extraccions Visites Visites centre domicili 8.142 309 Urgències medicina 8.180 120 Sintrom 1.457 84 Infermeria 23.305 1.645 Vacunacions 5.535 - Urgències infermeria 5.170 221 Electrocardio 1.678 - ATDMOM Transitori - 574 Espirometries 308 - Pediatria 12.040 0 Audiometries 71 - Infermeria pediatra 5.533 0 Citologies 283 - Tarda jove 89 - Recerca 982 - Llevadora 2.863 88 Dietètica 433 - Odontòleg 9.356 - Homeopatia 45 - Higienista 745 - Psicologia 620 - Pac. Complexe 1.027 - Psiquiatria 200 - Treball social 190 0 Neuropsicologia 75 - Residències - 2.646 Banc de llet 26 - Visites Telefòniques 2.250 - Visites No Presencials 8.302 - Total visites al centre: 141.266 Total visites al domicili: 6.492 Mitjana de visites per dia: 387 al centre i al domicili 1.778 DONACIONS DE SANG Donacions 623 Oferiments 40 Total 678 13 Memòria 2017

[close]

p. 14

Benestar social RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents Homes Dones Total De 65 a 69 anys 1 12 De 70 a 74 anys 3 14 De 75 a 79 anys 0 22 De 80 a 84 anys 1 11 12 De 85 a 89 anys 4 20 24 De 90 a 94 anys 2 21 23 De 95 a 100 anys 1 56 De més de 100 anys 0 11 Totals 12 62 74 Centre de dia Homes Dones Total Menors de 69 anys 2 02 De 70 a 74 anys 1 23 De 75 a 79 anys 0 11 De 80 a 84 anys 1 56 De 85 a 89 anys 1 45 De 90 a 94 anys 3 69 Més de 95 anys 0 11 Totals 8 19 27 Demandes de places de la Residència Centelles Altres municipis Total Informació Ingressos Denegacions Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d’ingrés Demandes de places del Centre de dia 17 23 0 0 3 33 50 2 25 00 00 03 Informació Ingressos Baixes Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d'ingrés 19 10 12 0 0 2 21 0 10 0 12 00 00 14 Memòria 2017

[close]

p. 15

Benestar social SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL Atenció domiciliària social 63 Problemàtiques Infància 2 Habitatge 44 Adults 14 Econòmiques 411 Gent gran 47 Laborals 74 SALL cofinançat municipal 19 Salut i drogodependències 206 Atenció domiciliària cofinançada 77 Manca autonomia personal 163 Dependència 41 Discapacitats 116 Transitoris Preventius SALL cofinançat comarcal Servei de teleassistència 13 Aprenentatge 138 23 Sospita maltractament (infància, gent gran, dona) 4 Dificultats de relació familiar i social 9 40 Temes legals estrangeria 9 Aparells actius 198 Altres 60 Persones beneficiàries 231 Intervencions Persones donades d’alta 2017 45 Informació 704 Dependència Orientació i assessorament 651 PIA’s tramitats durant 2017 41 Valoració 617 Arranjament d’habitatge gent gran 2 Prevenció - inserció 281 Servei Orientació Jurídica Gratuïta 52 Tràmits – derivacions 235 Número de persones ateses durant l’any 2017: 1037 que corresponen a 601 expdients familiars 15 Memòria 2017

[close]

Comments

no comments yet