Ostgotaskargarden

 

Embed or link this publication

Description

Arkosund St Anna Gryt

Popular Pages


p. 1

Östgötaskärgården 2018 The archipelago of Östergötland 2018 ARKÖSUND S:T ANNA GRYT Innehåller turlista för Skärgårdslinjen

[close]

p. 2

TRE SKÄRGÅRDAR Three archipelagos Skärgården – tänk dig båtliv, sol, bad, glass, fiske... Skärgården – föreställ dig långa ljusa sommarnätter och djupblått hav som får dig att längta efter frihet, friska vindar och äventyr. Genuina skärgårdsmiljöer, orörd natur och ett levande kulturlandskap kännetecknar Östgötaskärgården – Arkösund, S:t Anna och Gryt. Här har du nära till all service du behöver samtidigt som du enkelt och snabbt kan ta dig ut till olika aktiviteter och äventyr i den vackra skärgården. Arkösund S:t Anna skärgård Gryts skärgård Arkösund, en gång i tiden ett gammalt fiskeläge, är idag porten till Östergötlands norra skärgård och en omtyckt badort. Den långa traditionen av att ta emot sommargäster har gjort att Arkösunds skärgård idag har ett omfattande utbud av aktiviteter och kan erbjuda all tänkbar service till besökande skärgårdsentusiaster. S:t Anna skärgård ligger mitt i den ljuvliga Östgötaskärgården och är en av världens mest finskurna arkipelager med tusentals öar och vikar samt många, vackra naturreservat. S:t Anna skärgård är en levande landsbygd med många bofasta. Här finns ett stort utbud av service, ett aktivit näringsliv och gott om aktiviteter. Gryts skärgård karaktäriseras av den dramatiska kontrasten mellan innerskärgårdens lummiga grönska och ytterskärgårdens kala klipphällar mot öppet hav. Här finns många öar, flera stora naturreservat och genuina skärgårdsmiljöer. De kända hamnarna Fyrudden och Gryts Varv är livliga mötesplatser för många på deras väg ut på skärgårdsäventyr. The Archipelago – Imagine boating, sunbathing, swimming, ice cream, fishing ... The archipelago – imagine the long, light summer nights and the deep blue sea that makes you long for freedom, fresh breezes and adventures. Genuine archipelago settings, untouched nature and a vivid cultural landscape characterises the archipelago of Östergötland. Here you are close to all the services you may need and you have an easy access to various activities and adventures in the beautiful archipelago. Arkösund, once an old fishing village, is today the gateway to the northern archipelago of Östergötland and a popular bathing resort. Arkösund's archipelago offers an extensive range of activities and services to visiting archipelago enthusiasts. S:t Anna's Archipelago is the middle part of the archipelago of Östergötland and it is one of the most beautiful archipelagos in the world with thousands of islands and coves. St. Anna's Archipelago also has a lively rural area with plenty of activities and good service. Gryts archipelago is characterized by the dramatic contrast between the inner archipelago's lush greenery and the outer archipelago's bare rocky hills towards the open sea. There are many islands, several large nature reserves and genuine archipelago environments. The famous ports of Fyrudden and Gryts Varv are lively venues for archipelago adventurers.

[close]

p. 3

SEVÄRDHETER Tourist attractions Isola Bella Stegeborgs slottsruin Harstena Besök utställningen ”Livet under ytan” och snorkelleden – Sveriges första tipspromenad under ytan! Visit the exhibition "Life under the surface" and the snorkel trail – Sweden's first quiz competition below the surface! Upptäck svensk historia på Stegeborg som var ett av Sveriges viktigaste fästen under medeltiden. Slottsruinen ligger vackert på en liten ö nära inloppet till Göta Kanal. Discover Swedish history at Stegeborg, which was one of Sweden's most important strongholds in the Middle Ages. The castle ruins are beautifully situated on a small island near the entrance to Göta Kanal. Njut av den genuina skärgårdsmiljön på den gamla ”sälfångarön” och upplev ytterskärgårdens storslagna och imponerande natur på nära håll. Enjoy the genuine archipelago environment on the old "seal catching island" and experience the outermost archipelago's impressive scenery close by. Kopparholmarna Capella Ecumenica Häradskär Besök Naturutställningen där du kan studera undervattensvärlden utan att bli blöt! Må bra av sköna vandringar och uppfriskande havsbad i vacker skärgårdsnatur. Visit the Nature Exhibition where you can study the underwater world without getting wet! Enjoy wonderful walks and refreshing sea bathes in the beautiful archipelago surroundings. Kapellet ligger på Västra Gärsholmen mitt i S:t Anna skärgård. Här bedrivs kyrklig verksamhet från maj till september med gudstjänster varje söndag och helgdag kl 11. The chapel is located at Västra Gärsholmen in the middle of St. Anna's archipelago. The church has activities from May to September and services are conducted every Sunday and holiday at 11. Längst ut i havsbandet i Gryts skärgård ligger ön Häradskär. År 1863 uppfördes fyren som projekterades av Gustaf von Heidenstam, dåtidens störste fyringenjör. At the outermost part of Gryts archipelago lies the island Häradskär. The lighthouse on the island was designed in 1863 by Gustaf von Heidenstam, the most famous lighthouse engineer at the time.

[close]

p. 4

AKTIVITETER Activities Paddla Cykla Vandra När du paddlar kommer du nära naturen på ett alldeles speciellt sätt och här i Östgötaskärgården finns det paddlingsmöjligheter som passar alla. Du kan paddla i lugna vatten eller utmana dig själv på öppet hav! PADDLE When you paddle, you come close to nature in a very special way and here in the archipelago of Östergötland there are paddling possibilities that suit everyone. You can paddle in still waters or challenge yourself on the open sea! Det går alldeles utmärkt att upptäcka stora delar av Östgötaskärgården på cykel. Här finns mycket att välja på – från lugna cykelturer till utmanande off-road cykling i svårare terräng! CYCLE An excellent way to discover large areas of the archipelago in Östergötland is by bicycle. There is a lot to choose from – from peaceful bicycle rides to challenging off-road cycling in more difficult terrain! Östgötaskärgården är perfekt för både korta och långa vandringsturer. Östgötaleden passerar här, men det finns också många andra leder att välja bland! HIKE The archipelago of Östergötland is perfect for both short and long hiking tours. The famous hiking trail Östgötaleden passes here, but there are many other hiking trails to choose from! Sälsafari Guidningar Skärgårdspaket Följ med på en spännande naturupplevelse till Sandsänkans sälskyddsområde längst ut i ytterskärgården! Här har en sälkoloni återetablerat sig sedan något decennium tillbaka. SEAL SAFARI Join an exciting natural experience at the Sandsänkan seal secure compound situated at the outmost part of the archipelago! Here a seal colony has re-established itself during the last decade. Seal safari boat tours in the archipelago leave from Arkösund, Harstena, Fyrudden or Mon. For bookings, please contact the local Tourist Information. I Östgötaskärgården finns det många aktörer som erbjuder natur- och kulturguidningar för olika intressen. GUIDED TOURS In Östgötaskärgården you will find many interesting nature- and cultural guided tours for all kinds of interests. Det finns många paket och produkter att upptäcka som exempelvis att följa med på sälsafari, prova på att rida, bo i stuga eller på hotell eller vakta fyren på Häradskär. TOUR PACKAGES There are many tour packages to discover for example seal safari, riding, stay in a cabin, a hotel or watch over the lighthouse at Häradskär for a night or two. Boka sälsafari! Guidade turer från Arkösund arrangeras under sommaren. Varje tur rymmer 40 personer och bokningen för dessa turer öppnar i april. För mer information se www.naturkartan.se Säl- och havsörnssafari i S:t Anna skärgård Lö 8/9 kl 10-16. startar i Mon. Pris: 250 kr/vuxen, 75 kr/barn. Minst 10 pers. Föranmälan: Senast fre 7/9 till Söderköpings turistbyrå. Sälsafari Harstena – Sandsänkan 1 juli – 19 aug Onsdagar: Tyrislöt – Harstena – Sandsänkan, Söndagar: Fyrudden – Harstena – Sandsänkan. Mer info och bokning sälsafari.se

[close]

p. 5

BÅTTURER Boat trips Skärgårdslinjen Från 24 juni tom 26 augusti (sträckan Arkösund – Tyrislöt – Harstena trafikeras 7 juli-4 augusti) Linje 1 Avgång/Departure Återresa/Return trip Arkösund 09.30 16.40 Arkö 09.35 16.35 Kopparholmarna Aspöja 09.40 10.00 16.25 16.05* Lammskär Tyrislöt 1 Gräsmarö 10.20 11.00 11.50 15.35 15.00 14.30 Harstena 12.00 14.20 1Tyrislöt – Harstena trafikeras med mindre båtar 24/6-6/7 och 5/8-26/8 – måste då förbokas på tel 0760-77 55 50. *Resa från Aspöja måste förbokas dagen innan före kl 12.00, ring Söderköpings turistbyrå tel 0121-181 60. 1Tyrislöt – Harstena operates with smaller boats 24/6-6/7 and 5/8-26/8 – book in advance at +46 (0)760-77 55 50. *Prebook your departure from Aspöja one day in advance, before Noon, by calling +46 (0)121-181 60. Linje 2 Avgång/Departure Återresa/Return trip Fyrudden 10.00 16.00 Ämtö 10.25 15.35 Harstena 10.45 15.15 L inje 2: Trafikeras lördagar och söndagar 24/5 t o m 26/8. Förbokning krävs, tel 0760-77 55 50. Line 2: Operates Saturdays and Sundays from 24/6-26/8. Book in advance at +46 (0)760-77 55 50. Postturen i Gryt Avgång Fyrudden ca 11.00 – Åter Fyrudden ca 14.30 Trafikeras mån, ons, fre. Fyrudden, Kättilö, Fångö, Morsholmen, Kråkmarö, Harstena, Gräsmarö, Håskö, St Munkholmen, Bondekrok, Fyrudden. Priser: Hela Postturen: Vuxen 350:-/person. Barn under 12 år halva priset. Enkeltur halva priset. Kontant betalning eller Swish. Trafiken beställes hos Tommy Ljung tel 0708-39 22 36/0123-410 56 dagtid. Priser tur och retur/Round trip fares Arkösund – Arkö Arkösund – Kopparholmarna Arkösund – Aspöja Arkösund – Lammskär Arkösund – Tyrislöt Arkösund – Harstena Aspöja – Tyrislöt Aspöja – Harstena Tyrislöt – Gräsmarö Tyrislöt – Harstena Fyrudden – Harstena Fyrudden – Ämtö 80 kr 100 kr 160 kr 200 kr 300 kr 400 kr 140 kr 300 kr 280 kr 300 kr 300 kr 300 kr Enkeltur = halva ToR-priset. Barn < 12 år halva priset. Endast kontant betalning på båtarna. Biljetter säljs på båten eller förbokas på www.skargardslinjen.com One way = half round trip fare. Children age < 12 half price. Only cash accepted on the boats. Tickets are sold at the boat or can be booked in advance at www.skargardslinjen.com koOnnplotyånactEnabhsetnåhbtbdaoaceaacrttsensap.tatlen.ding The Mail trip Departs from Fyrudden ca 11.00 – Returns to Fyrudden ca 14.30. Operates Mon, Wed, Fri. Fyrudden, Kättilö, Fångö, Morsholmen, Kråkmarö, Harstena, Gräsmarö, Håskö, St Munkholmen, Bondekrok, Fyrudden. Fares: The whole mail trip: Adults SEK 350:-/person. Children under age 12 half price. One way half price. Cash or Swish. Trip orders placed with Tommy Ljung telephone +46 (0)708-39 22 36/ +46 (0)123-410 56 daytime.

[close]

p. 6

Hitta till Östgötaskärgården Get to the archipelago of Östergötland Du kommer till Östgötaskärgården via E4 och/eller E22 som går utmed hela Götalands ostkust. Turistbyråerna ger mer information. Östgötatrafiken trafikerar även skärgården med båt, läs mer på www.ostgotatrafiken.se GÖTEBORG Rv40 STOCKHOLM E4 E4 E22 Arkösund/ Norrköping Till Arkösund tar man sig enkelt med bil på väg 209. Det går också bussar i linjetrafik från Resecentrum, vid järnvägsstationen. Från Arkösund finns under sommaren möjlighet att ta sig vidare med Skärgårdslinjens båtar. S:t Anna / Söderköping Med egen bil tar man väg 210 som går till Tyrislöt på Norra Finnö. Därifrån går turer till vissa öar ute i skärgården. Från väg 210 finns väg mot Södra Finnö. Från Söderköping går utflyktsbåt till skärgården via Göta kanal. Gryt/ Valdemarsvik Från Valdemarsvik följer man väg 212 som går till Gryt och Fyrudden. Därifrån går båtturer till vissa öar ute i skärgården. Det går även bussar i linjetrafik till Gryt och till Fyrudden. Directions to the Östgöta archipelago By car take E4 motorway and/or E22 which follows the coastline. Arkösund/Norrköping Take road 209 from Norrköping to Arkösund or there is a regular bus service from Resecentrum situated next to the railway station in Norrköping. Once in Arkösund, Skärgårdslinjen offers services to the islands further out during summer. St. Anna/Söderköping If travelling by car, take road 210 to Tyrislöt situated on the island of Norra Finnö. From Tyrislöt, Skärgårdslinjen provides regular boat services to the islands. For the island of Södra Finnö, take road 210 and follow the signs for Södra Finnö. Boat tours regularly frequent the archipelago via the Göta Canal. Gryt/Valdemarsvik From Valdemarsvik, take road 212 to Gryt and Fyrudden. Boat trips to a number of the islands further out are available. There is a regular bus service to Gryt and Fyrudden. More information available at the tourist offices. MALMÖ Broschyren är utgiven av Upplev Norrköping AB, Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun. Fotografer: Linda Beasley/Studio Pictura, Björn Dahlgren, Peter Holgersson/Runpix, Brita Nordholm, Thomas Pettersson. Övriga foton: Carl Hamilton, Cecilia Kalén, Jonas Lundgren, Monica Stangel Löfvall, Ostkustenkajak, Christian Swanson, Göran Trysberg. Illustrationer: Ragnar Olsson, Malin Lundgren. Grafisk form och produktion: Komplus Kommunikationsbyrå. Tryck: Larsson Offsettryck AB, 03/2018. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. UPPLEV NORRKÖPING AB Upplev Norrköping Tel 011-15 50 00, www.upplev.norrkoping.se, www.bravikslandet.se. Se även Arkösunds Intresseförenings hemsida www.upplevarkosund.se Söderköpings Turistbyrå Stinsen Söderköping. Öppet året runt. Tel 0121-181 60, visit.söderköping.se S:t Anna Turistinformation Lagnö. Tel 076-193 70 66. Öppettider: se edgardspalagno.se Valdemarsviks Turistbyrå Storgatan 16, 615 30 Valdemarsvik. Tel 0123-122 00, www.valdemarsvik.se, www.ivaldemarsvik.se

[close]

p. 7

Gästhamnar/Guest harbours Badplatser/Bathing place Sevärdheter/Attractions Turistbyråer/Tourist agency Nödnummer/Emergency Tel 112 Vårdguiden/Healthcare Tel 1177 Skärgårdslinjen, Linje 1 Skärgårdslinjen, Linje 2 Postbåten Allemansrätten /The Right of Public Access Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra. The Right of Public Access is a unique right to roam freely in the countryside, regardless if you are walking, kayaking or sitting on a stone. But with this right comes responsibilities – to take care of nature and wildlife and to show consideration for landowners and for other people enjoying the countryside. Thus ‘Don't disturb – Don't destroy.’

[close]

p. 8

Arkösunds skärgård BOENDE /Accommodation Arkösunds Camping Arkösund. 0125-201 01, www.arkosundscamping.se Arkösunds Hotell 0125-200 03, www.arkosundshotell.se Breviks Kurs- & Lägergård Stegeborg. 0125-510 18, www.kfumbrevik.se Kanalmagasinet Mem. Vandrarhem. 0121-270 40, www.kanalmagasinet.se Ljusköns Stugor Vikbolandet. 0125-410 18, www.ljuskonsstugor.se Mauritzbergs Golf & Sea Resort 0125-501 00, www.mauritzberg.se Skeppsudden Kursgård Östra Stenby. 0702-21 14 34, www.skeppsudden.com Stegeborgsgården Stegeborg. Vandrarhem, camping och kursgård. 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.nu Vikbolandets Naturist- & Familjecamping 0125-301 39 RESTAURANGER & CAFÉER / Restaurants & Cafés Arkö Krog Arkösund. 0736-58 90 00, www.arkokrog.se Arkösunds Hotell 0125-200 03, www.arkosundshotell.se Kanalmagasinet Mem. 0121-270 40, www.kanalmagasinet.se Kompassen Arkösund. 0125-200 32, www.arkosundslivs-kompassen.se Mauritzbergs Golf & Sea Resort 0125-440 69 01, www.mauritzberg.se Stegeborgsgården Stegeborg. 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.nu Strandgrillen, Arkö Camping Arkösund. 0125-200 12 ATT GÖRA / To do BÅT- & KANOTUTHYRNING / Boat and canoe rental Arkö Kajak Arkösund. 0702-69 96 87, www.arkokajak.se Breviks Kurs- & Lägergård Stegeborg. 0125-510 18, www.kfumbrevik.se BÅTSERVICE & GÄSTHAMNAR / Boat service & Guest harbours Arkösunds Båtvarv Båtsevice. 0125-200 53 Arkösunds Gästhamn Gästhamn, drivmedel, båtramp, båttvätt och latrintömning. 0708-18 74 98, www.arkosundshamn.com Björnö Marina Vikbolandet. Båtsevice, automatbensinmack. 070-205 34 06, www.bjornomarina.se Lindö småbåtshamn Norrköping. Gästhamn. 0769-43 48 40 Mauritzbergs Golf & Sea Resort Gästhamn. 0125-501 00, www.mauritzberg.se Mem Gästhamn Göta Kanalbolag. Drivmedel båt och sugtömning. 0141-20 20 50, www.gotakanal.se Norrköpings Segelsällskaps gästhamn Arkösund. 0125-205 55, www.nss.nu Sandviken Kolmården, First Camp. Gästhamn. 011-39 82 50, www.firstcamp.se/kolmarden BÅTTURER / Boat trips Arkö RIB Båtcharter Rundturer. 0733-84 59 49, 0708-18 74 98 Bilfärjor Skenäs-Kvarsebo (Säter) och Stegeborg-Vikbolandet (Norrkrog). Tidtabeller 0771-921 921, www.vagverket.se S:t Anna Skärgårdsresor Chartertrafik och båttur. 0125-207 17, 070-820 71 77 Kopparholmarna Turbåtar. Tidtabell www.naturkartan.se/norrkoping/kajen-i-arkosund GOLF Bråvikens Golfklubb Manheims Säteri. 011-34 00 41 Mauritzbergs Golf Club 0125-440 69 00, www.mauritzberg.se I Arkösund finns bangolf. AFFÄRER / Shops Apotek Vårdcentralen, Ö Husby, Vikbolandet. 0771-405 405 Arkösunds Krukmakeri Arkösund. 0730-41 88 78 Arkösunds Livs Livsmedel, apotek- och systembolagsombud. 0125-200 32 Bråvalla Gårdsmejeri Gårdsbutik med bl.a. getost. 073-410 03 55, www.vikbovalla-gard.dinstudio.se ICA Östra Husby Systembolagsombud, uttagsautomat. 0125-242 00 Kejsarens fisk Längst ut på kajen i Arkösund. Försäljning av färsk och rökt fisk. 0125-200 00 Ormsätter Gård Gårdsbutik med bl.a. viltkött. 070-799 80 00, www.ormsatter.se/ Qstar Östra Husby. Drivmedel. Romantiska Ting Inredning och antika möbler. 0703-12 12 71, www.romantiskating.se Skärgårdsbodar i Arkösund Försäljning av div artiklar. Sänkdalens Gård Gårdsbutik med raps och glass. 0125-320 20, www.sankdalensgard.se/kontakt/ Vikbolands struts Gårdsbutik. 0125-100 29, www.vikbolandsstruts.se Visätter Kalkongård Gårdsbutik. 0125-100 85, www.visatter.nu S:t Anna skärgård BOENDE /Accommodation Båtsholms Pensionat Norra Finnö. 0121-510 17, www.batsholm.se Catch Bigger Stegeborg. Stugor. 0702-41 41 87, www.catchmore.se Husby Säteri Mogata. Hotell, spa och relax. 0121-347 00, www.husbysateri.se Kallsöeva Stugor. 0709-11 75 76, www.sanktannaislandshastar. weebly.com Kallsöfiskarn Stugor. 0708-95 99 35, www.kallsofiskarn.se Kalvholmens Camping Tel 0121-501 00, www.kalvholmenscamping.se Källbuktens Camping Sanden. 0121-510 68, www.sanktanna.se Lövuddens stugor Tyrislöt. 0121-521 02, www.lövuddensstugor.com Motala Sommarhem Norra Finnö. Vandrarhem. 0121-510 00 Risö stugor 0121-510 70, www.risostugor.se RTP Stugor Norra Finnö. 011-12 65 07, www.rtp-norrkoping.se S:t Anna Kajak - Tyrislöt Stugor. 0121-520 27, 0708-23 46 37, www.stannakajak.se Skärgårdsbyn S:t Anna Mon, Norra Finnö. Camping och stugor, badflotte mm. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se Stegeborgs Camping Ställplatser. 0121-420 01, www.stegeborg.se Stegeborgs Trädgårdshotell 0121-420 03, www.stegeborg.se Södling’s Missjö. Stugor. 0121-520 30, www.sodlings.se Tyrislöt Camping 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se Yxnögårdens vandrarhem Yxnö. 0121-510 84, 0737-01 88 13, www.yxnogarden.se Ängens B&B Lagnö. 0708-15 12 31 RESTAURANGER & CAFÉER / Restaurants & Cafés Båtsholms Pensionat Norra Finnö. 0121-510 17, www.batsholm.se Ekö gård Norra Finnö. 0121-182 54, 070-267 60 61 Forsmans Lax och Lamm Aspöja. 0703-28 95 61, www.forsmans.se Husby Säteri Mogata. Hotell, spa och relax. 0121-347 00, www.husbysateri.se Kalvholmens Camping 0121-501 00, www.kalvholmenscamping.se Källbuktens Camping Sanden. 0121-510 68, www.sanktanna.se Lilla Uppäng B&B. 0705-88 38 82, www.lillauppang.se Magasinet Sankt Anna Uvmarö. 0121-521 22, magasinetsanktanna.se Mons Båthus Norra Finnö. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna Handel Nedre Lagnö. Glass.0121-510 95,www.sahandel.se S:t Annagården Lagnöströmmen. 0121-513 12, www.stannagarden.com Stegeborgs Hamnkrog 0121-420 02, www.stegeborg.se Stegeborgs Trädgårdscafé 0121-420 02, www.stegeborg.se Tyrislöt Camping 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se Tyrislöt Sommarlanthandel 0121-520 27, www.stannakajak.se ATT GÖRA/ To do BÅT- & KANOT, KAJAK & VATTENSKOTERUTHYRNING / Boat and Canoe, Kayak & Water scooter rental Blå Kustens Skärgårdsservice AB Ramsdal. Båtuthyrning. 0121-620 54, 0708-100 816, www.hyrbåt.nu Båtsholms Pensionat Norra Finnö. Båtuthyrning. 0121-510 17, www.batsholm.se Catch Bigger Stegeborg. Båtuthyrning. 0702-41 41 87, www.catchmore.se Do the North Norra Finnö. Kajakturer. 0707-13 96 09, www.dothenorth.com Kajakparadiset S:t Anna Mon, Norra Finnö. Kajakuthyrning-kurserturer. 0730-93 21 09, www.kajakparadiset.se

[close]

p. 9

Källbuktens Camping Sanden. Båt- och kajakuthyrning. 0121-510 68, www.sanktanna.se Sankt Anna Äventyrsbolag Mon, Norra Finnö. Båt-, cykel- och vattenskoteruthyrning. 0730-70 71 52, www. aventyrsbolaget.se Skärgårdsbyn S:t Anna Mon, Norra Finnö. Båtuthyrning. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Annagården Lagnöströmmen. Båtuthyrning. 0121-513 12, www.stannagarden.com S:t Anna Handel Nedre Lagnö. Båtuthyrning. 0121-510 95, www.sahandel.se S:t Anna Kajak - Tyrislöt Kajakuthyrning-kurser-turer. Båtuthyrning. 0121-520 27, 0708-23 46 37, www.stannakajak.se SweCanalBoats Stegeborg. Båtuthyrning. 0707-25 80 57, www.swecanalboats.com BÅTSERVICE & GÄSTHAMNAR / Boat service & Guest harbours Båtsholms Pensionat Norra Finnö. 0121-510 17, www.batsholm.se Emils motorservice Kallsö. Båtservice. 0709-603 675 JS Marinteknik Mogata. Båtservice. 0705-14 21 76 Lagnöströmmen Västra sidan Lagnö. Gästhamn och ramp. 0121-513 12. Hamnvärd: Sankt Annagården STF Skärgårdsbyn S:t Anna Mon, Norra Finnö. Gästhamn, ramp. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna Handel Nedre Lagnö. Gästhamn, drivmedel båt och ramp. 0121-510 95, 0709-30 05 94, www.sahandel.se S:t Anna Marin Nedre Lagnö. Båtservice. 0121-513 60, 0708-16 74 77, www.sanktannamarin.se Stegeborgs Gästhamn Drivmedel, båt och ramp. 0121-420 01, www.stegeborg.se Söderköping Göta Kanal. Gästhamn och sugtömning. Hamnvärd: AB Göta Kanalbolag. 0141-20 20 50 Söderköping Storån. Gästhamn. Hamnvärd: Korskullens Camping. 0121-216 21, 0707-65 85 01 Tyrislöt gästhamn Hamnvärd: Tyrislöt Camping. Sugtömning. 0121-520 21, 0708-56 19 85, www.tyrislotcamping.se Tyrislöt sommarlanthandel Drivmedel båt. 0121-520 27, 0708-23 46 37, www.stannakajak.se BÅTTURER / Boat trips Bergströms Båtar Espholm. 0121-511 83. Kyrkbåt, varje söndag under sommaren från Kungshällsudden till Capella Ecumenica, även charter. Emilssons Båtcharter Vänsö. 0708-62 57 03, www.emilsson-sanktanna.se Kallsö Båtcharter Kallsö. 0121-513 15, 0709-14 70 78, www.kallsobatcharter.se S:t Anna skärgårdsresor Båtturer. 0708-20 71 77 Skärgårdslinjen Tyrislöt. www.skargardslinjen.com Södling’s Missjö. 0121-520 30, www.sodlings.se Söderköpings Brunn 0121-109 00, www.soderkopingsbrunn.se AFFÄRER / Shops Bolltorp Gammalt och Nytt 0702-23 17 23 Edgards på Lagnö 076-193 70 66, edgardspalagno.se Forsmans Lax och Lamm Aspöja. 0703-28 95 61, www.forsmans.se Husby Säteri Mogata. Jaktbutik, inredningsbutik. 0121-347 00, www.husbysateri.se Kallsöfiskarn Tyrislöts kaj. 0708-95 99 35, www.kallsofiskarn.se Kalvholmens Camping Minilivs. 0121-501 00, www.kalvholmenscamping.se Karins Lilla Bod Mogata. 070-768 44 54, www.karinslillabod.snabber.se Källbuktens Camping Sanden. Minilivs. 0121-510 68, www.sanktanna.se Magasinet Sankt Anna Uvmarö. 0121-521 22, magasinetsanktanna.se Nära Dej Bottna Lanthandel. Apotek- och systembolagsombud. Drivmedel bil. 0121-400 05 Qstar Bottna Lanthandel. Bensin. 0121-400 05, www.qstar.se Sankt Anna Design Övre Lagnö. Upplevelsepaket. 0121-510 62, 0706-76 22 04, www.sanktannadesign.se Skärgårdsbyn S:t Anna Mon, Norra Finnö. Kiosk. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna Handel Nedre Lagnö. Apotek- och systembolagsombud. 0121-510 95, www.sahandel.se S:t Anna Rökeri Varsten. 0725-54 36 97, www.stannarokeri.se Stegeborg Presentbutik, kiosk och minilivs. 0121-420 02, www.stegeborg.se Stegeborgs Naturprodukter Mogata. Honung. 0121-201 08, 0706-27 95 08, www.mandlar.nu Stegeborgs Trädgårdshotell Presentbutik. 0121-420 03, www.stegeborg.se Sörby Gårdsbutik 0730-31 05 10, www.sorby.blogg.se Tyrislöt Bensinstation 0121-520 27, 0708-23 46 37, www.stannakajak.se Tyrislöt Camping Hantverk och minilivs. 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se Tyrislöt Sommarlanthandel 0121-520 27, www.stannakajak.se ANNAT / Other Capella Ecumenica Västra Gärsholmen, S:t Anna. 011-18 00 30, www.capellaecumenica.se Catch Bigger Stegeborg. Fisketurer. 0702-41 41 87, www.catchmore.se Fishing For Fun Fisketurer. 0701-11 66 72, www.fishingforfunguide.se Skärgårdsbyn S:t Anna Mon, Norra Finnö. Cykeluthyrning. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se Sankt Anna Islandshästar Turridning. 0709-11 75 76, www.sanktannaislandshastar.weebly.com Sankt Anna Skärgårdsmuseum Tyrislöt, S:t Anna. 0708-22 64 03, www.hembygd.se/sankt-anna Sankt Anna Äventyrsbolag Mon, Norra Finnö. Vattenaktiviteter, relax mm. 0730-70 71 52, www.aventyrsbolaget.se S:t Anna Miljö- & Näridrottsplats S:t Anna skola. 0730-41 04 09, www.sanktannabygden.se Stegeborgs flygfält 0121-420 01, www.stegeborg.se Stegeborg Minigolf. 0121-420 01, www.stegeborg.se Södling’s Missjö. Jaktresor. 0121-520 30, www.sodlings.se Wass Pensionat Sanden. Tennisbana. 0761-27 86 42, www.wass.stanna.se Gryts skärgård BOENDE /Accommodation Bed & Breakfast Valdemarsvik. 0123-124 26, www.bedobreakfast.se Boköstugorna i Gryts Skärgård. 0123-460 77, 0708-57 23 49, www.stugbyn.se Ekbackens Vandrarhem Tryserum. 0703-90 48 02, www.ekbackenshus.se Fyrudden i Gryt AB Fyrudden. Rum. 0123-401 61, www.fyrudden.se Gryts Skärgårdspensionat 0123-407 00, 072-069 22 29, www.grytspensionat.se Gryts Varv Restaurang & Konferens, Hummelvik. Hotell, vandrarhem och stugor. 0123-128 06, www.grytsvarv.se Grännäs Camping Valdemarsvik. Camping och stugor. 0123-514 44, www.grannascamping.se Harstena Turistservice Stugor. 0123-420 50/420 61/ 101 00, www.harstena.se Håskö Gryts skärgård. Stugor – även badtunna. 0123-430 04/430 24, www.hasko.se Häradskär Fyrplats Vandrarhem. 070-877 65 52, www.haradskarsfyrplats.se Häradskärs Radiostation Stugor. 0722-10 70 40, 0708-29 84 87, haradskarslotsplats.com Koppartorps Gård Gryt. Stugor. 0123-441 03, www.koppartorp.nu KustCamp Ekön Gryt. Camping och stugor. 0123-402 83, www.campa.se Lilla Kalvö Gård & Camping Skeppsgården/Östra Ed. 0493-411 39, 0706-59 19 96, kalvo.camping@gmail.com Liwo Stugförmedling. 0123-124 64, www.liwo.se Långrådna Kultur & Gästgiveri B&B. 073-988 13 99, facebook.com/LangradnaKulturGastgiveri/ Ställplatser husbil Valdemarsviks Gästhamn. 0123-122 00 Södergården Lilla Kalvö. Husvagnscamping. 0705-401182 , 0707-290199, www.lillakalvo.nu

[close]

p. 10

Torrö Stugor. 0493-641 70, 070-226 79 11, carl.hamilton@valdemarsvik.se Ämtöstugorna Gryts skärgård. Även bastu. 073-4433448, www.amtostugorna.se Änghästhagen Bed & Breakfast Fastebo. 0123-205 30, www.anghasthagen.se Östra Eds Sjömännens Gästgiveri Skeppsgården. 076-169 52 88, www.swedencoast.com RESTAURANGER & CAFÉER / Restaurants & Cafés Björkagårdens Bageri, Valdemarsvik. 0493-710 90, 0706-47 36 72 Café Kårtorp 0123-300 87. Vid E22, södra infarten Valdemarsvik. (april-sept, övrig tid förbeställ.) Café & Restaurang Lilla Blå Valdemarsvik. 0123-103 01, www.lillabla.biz Café & Restaurang Vammar Vammar Köpcenter, Valdemarsvik. 0123-290 99, www.cafevammar.se Glass Fiket Lilla Bäckermåla. 0705-89 09 39 Gryts Varv Restaurang & Konferens, Hummelvik. 0123-128 06, www.grytsvarv.se Gryts Skärgårdspensionat Gryt. 0123-407 00, 072-069 22 29, www.grytspensionat.se Grännäs Restaurang Valdemarsvik. 0123-514 44, www.grannascamping.se Hamnkrogen Salutorget, Valdemarsvik. 0123-120 46, www.hamnkrogenvaldemarsvik.se Karbasen Valdemarsvik. Kök och Catering. 073-824 76 48 Klara Axet Valdemarsvik. 0123-122 06 KustCamp Ekön Gryt. 0123-402 83, www.campa.se Melkes krog Valdemarsvik. 0123-109 10, www.melkeskrog.com Myriams Veranda Valdemarsvik. 0123-120 45, www.myriamsveranda.se Pizzeria Valdemarsvik Valdemarsvik. 0123-121 35 Perkas Pizzeria & Gatukök Valdemarsvik. 0123-125 94 Restaurang Fyrudden 0123-402 10, www.fyrudden.se Restaurang Latitud Valdemarsvik. 0123-102 21, www.latitud58.se Restaurang Loftet Harstena. 0123-420 50, www.restaurangloftet.se Ringarums Värdshus 0121-305 88, www.ringarumsvardshus.se ATT GÖRA / To do BÅTSERVICE & GÄSTHAMNAR / Boat service & Guest harbours A100 Sandviks varv, Valdemarsvik. 0123-405 50, www.a100.se Fyruddens Gästhamn 070-215 07 49. Drivmedel, sugtömning och ramp. www.valdemarsvik.se Gryts Brygga Marin AB Båthamnen, Gryt. 0708-76 32 57, www.grytsbryggamarin.n.nu Gryts Motor & Mekaniska Verkstad 0123-401 55 Gryts Varv & Marina AB Hummelvik, Gryt. Drivmedel, sugtömning och ramp. 0123-128 00, www.grytsvarv.se Grännäs Marina AB Valdemarsvik. 0123-121 50, www.grannasmarina.se Harstena gästhamn Gryts skärgård, www.harstena.se Håkans Marin 0705-63 10 41 Häradskär gästhamn 0722-10 70 40, 0708-29 84 87 Orrens hamn 0123-466 66, www.orrenshamn.se Valdemarsviks gästhamn Drivmedel, sugtömning och ramp. 0123-122 00, www.valdemarsvik.se Åbäcksnäs Båthantering AB Gryts Brygga, Gryt. 0123-401 40/070-753 08 93 BÅTTURER / Boat trips Bokö Sjö och Båttransport 0123-460 22, 0708-93 69 90 Boköstugorna 0123-460 77, 0708-57 23 49 Fångö Taxibåtar 0123-410 56, 0708-39 22 36, www.fangotaxibatar.se Harstena Båttrafik 0123-420 00, 0708-23 98 05 Harstena Turistservice 0123-420 50/420 61/101 00, www.harstena.se Havslust 0123-40507, 0706572868, www.havslust.se Kättilö Båttaxi 070-796 61 61, 070-796 61 62, www.kattilobattransporter.se Skärgårdsturer i Gryts skärgård 0123-122 00 Information i turistbyrån. CYKELUTHYRNING / Cycle hire Hallings Interiör Valdemarsvik. 0123-109 66, www.hallingsinterior.se Ostkustenkajak Ekön, Gryt. 0730-41 03 88, www.ostkustenkajak.se FISKE / Fishing Harstena 070-965 41 22, 0123-420 15, www.harstenajakt.com Torrö 070-226 79 11, carl.hamilton@valdemarsvik.se GOLF & BANGOLF / Golf & miniature golf KustCamp Ekön Gryt. Bangolf. 0123-402 83, www.campa.se Grännäs Camping Grännäs, Valdemarsvik. Bangolf. 0123-514 44 Valdemarsviks Bangolfklubb Bangolf. 0123-125 47 Waldemarsviks Golfklubb Lövdalen, Valdemarsvik. 0123-404 79/070-313 40 29, www.waldemarsviksgolf.se KANOT, KAJAK & VATTENSKOTERUTHYRNING / Canoe, Kayak & Water scooter rental Boköstugorna Havskajaker. 0123-460 77, 0708-57 23 49, www.stugbyn.com Gryts Varv Hummelvik. 0123-128 06, www.grytsvarv.se Ostkustenkajak Ekön, Gryt. Kajaker. 0730-41 03 88, www.ostkustenkajak.se Lilla Kalvö Gård & Camping Skeppsgården/Östra Ed. 0493-411 39 AFFÄRER / Shops Apoteket Valdemarsvik, 0123-101 25, 0771-760 760 Erik Gunnarsson Skogsholmen. 0493-410 23. Fiskförsäljning Salutorget Valdemarsvik (fredagar). Finnö Fisk rökeri & Gårdsbutik Nya Skattgården Hosum. 0123-405 88, www.finnofisk.se Fyruddens Skeppsfournering 0123-401 60, www.fyrudden.se Gryts Handelsträdgård & Butik 0702-804798, www.grytshandelstradgard.se Gusums Bruksmuseum Syntorp, Gusum. 0123-211 35, www.gusumsbruksmuseum.se Hallings Interiör Valdemarsvik. 0123-109 66, www.hallingsinterior.se Handlar’n Fyrudden. Livsmedel och systembolagsombud. 0123-401 61, www.fyrudden.se Harstena Turistservice Kiosk. 0123-420 50 Holmtebo gård Får och lammskinn. 073-0712167 Håskö Kiosk. 0123-430 04/430 24 Karlssons Gård Fastebo Nygärdet, 0730-475 723, 0123-20207, 0702-467246 Koppartorps Gård Gryt. 0123-441 03, www.koppartorp.nu Krogersbo Getgård 0123-230 18, www.krogersbogetgard.se Lilla Stallet Inredningsbutik, Stora Syltvik. 070-319 11 98, www.lillastallet.se Mon-Tomater Långrådna. 0123-310 24, 070-850 09 29, www.montomater.se Mossebo Gårdsbutik & Rökeri Mossebo, Valdemarsvik. 0123-105 85, 070-542 14 99 Post i butik ICA Supermarket, Valdemarsvik. 0123-512 18 Snäckevarps Antik och Kuriosa Snäckevarps Gård, Gryt. 0730-38 70 04 Svenska Presenter Stockkärr, Östra Ed. 0493-420 00/ 411 86, www.svenska-presenter.se Systembolaget Centralplan, Valdemarsvik. 0123-100 63 Turist och Presentshop (Turistbyrån). Valdemarsvik. 0123-121 81/122 00, www.ivaldemarsvik.se Ämtökiosken 073-4433448 ÖVRIGT / Other Kustbevakning Under kontorstid: 0776-707000. Efter kontorstid: 08-57897600 Distriktsveterinär Wikströmsvägen, Valdemarsvik. 010-122 91 00

[close]

Comments

no comments yet