Preinscripció als centres escolars a Castelldefels 2018-2019

 

Embed or link this publication

Description

Revista amb informaicó per la preinscripció escolar a Castelldefels 2018-2019

Popular Pages


p. 1

PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES ESCOLARS a Castelldefels Curs 2018 – 2019 Castelldefels és educació! Escola inclusiva, coeducadora i de qualitat 1

[close]

p. 2

Preinscripció. Educació Infantil 0-3 Educació Infantil i Primària Educació Secundària Educació Postobligatòria Cicles Formatius. Batxillerat Transició Escola Treball Formació de Persones Adultes 2

[close]

p. 3

Castelldefels, ciutat educadora i del coneixement. Estem convençuts que l’educació és la base per construir una societat justa i igualitària. A Castelldefels tenim 9.000 alumnes que estudien als centres de la ciutat. Tota una responsabilitat amb l’objectiu que puguin completar les diferents etapes formatives de la seva vida amb els millors recursos al seu abast. És important llegir amb atencicó la informació sobre la preinscripció als centres escolars de Castelldefels de cara al curs 2018-2019. A la nostra ciutat disposem d’una oferta de centres educatius de qualitat i de referència que transmeten coneixement per tal que els i les alumnes rebin la millor formació possible, i amb una sèrie de valors basats en la cooperació, la solidaritat i el civisme, que permeten continuar creixent a la nostra societat de forma cohesionada. En aquest sentit, posem en valor els diferents centres educatius de la ciutat, que es troben en constant renovació pedagògica. Començant per la xarxa de Cases dels Infants, l’etapa 0-3 anys, on cuiden de la millor manera les primeres passes dels més petits. Disposem d’escoles d’educació infantil i primària de referència, com també ho són els centres d’Educació Secundària Obligatòria, i postobligatòria, amb un nou Institut que s’ha posat en marxa al gener de 2017. El Centre de Formació de persones Adultes, i el Servei Local de Transició Escola Treball, acompanyen i ofereixen oportunitats laborals als col·lectius més joves. Castelldefels, a més, ofereix el Campus del Baix Llobregat de la UPC, amb una comunitat educativa de més de 2.000 persones, les Escoles Universitàries d’Enginyeria de Telecomunicacó, Enginyeria Aeronàutica, i Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Des de l’Ajuntament apostem per Castelldefels com a ciutat educadora i del coneixement treballant colze a colze amb la comunitat educativa, famílies i alumnat. Hem de continuar enfortint la xarxa educativa a través de projectes com el Pla Educatiu de l’Entorn, a través del qual establim vincles per contribuir a incrementar l’èxit escolar. Recomanem aprofitar les jornades de portes obertes dels centres per visitar, escoltar, preguntar, reflexionar. Aquesta és la millor manera sumar esforços en benefici de l’educació, i per tant, de tota una ciutat com és Castelldefels. Maria Miranda Alcaldessa de Castelldefels Comença una etapa molt important per a moltes famílies de la nostra ciutat. En breu, arriba la preinscripció escolar 20182019, dels més petits fins als més grans. Des de les Cases del Infants, fins al Centre de Formació de Persones Adultes Castelldefels, passant per les escoles i els instituts públics i concertats, i el PFI-PTT de la nostra ciutat. La Regidoria d’Educació, Pau i Solidaritat de l’Ajuntament és corresponsable, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de promoure i facilitar l’accés, la preinscripció i la matriculació de l’alumnat de Castelldefels als centres escolars sostinguts amb fons públics, i d’oferir a les famílies tota la informació necessària per sol·licitar una plaça escolar de manera adequada. Posem a la vostra disposició els recursos necessaris perquè conegueu tota l’oferta educativa, entre d’altres: la informació continguda en aquesta revista, una carta per a les famílies que tenen fills i filles en edat d’iniciar P3 i primer d’ESO, a més de la informació actualitzada al web municipal. M’agradaria recomanar, sobretot a les famílies que escolaritzen els seus fills per primera vegada, que visitin les nostres escoles, que es prenguin el temps d’escoltar, de valorar i de compartir. Fa uns diez que els centres educatius fan jornades de portes obertes per tal de mostrar la seva feina. És una activitat molt enriquidora per conèixer el que tenim. Tenim una gran xarxa d’escoles a Castelldefels i estem molt orgullosos i satisfets de tots i cadascun dels seus projectes educatius. Des de l’Ajuntament, col·laborem, com a administració educativa corresponsable, amb la comunitat educativa per fer de Castelldefels una ciutat educadora i solidària; treballem al costat dels centres per una escola inclusiva, coeducadora i de qualitat. Fem activitats obertes a tota la ciutadania i portem a terme programes, en col·laboració amb els equips docents, la Coordinadora d’AMPA i d’altres institucions. Volem treballar per una educació a temps complet i el nostre Pla Educatiu d’Entorn n’és un bon exemple. A la Guia Educativa queda recollit tot el conjunt d’actuacions i programes educatius que oferim. Per tot això, ens agradaria que mireu, pregunteu i compartiu i, si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació, compteu amb la nostra disposició. Castelldefels és educació. Nathalie Langer Regidora d’Educació, Pau i Solidaritat 3

[close]

p. 4

Preinscripció QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ? La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita una plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada). Un cop feta la preinscripció, els centres han de puntuar les sol·licituds que han rebut d’acord amb el barem previst. La confirmació de la plaça assignada a l’alumne/a es fa durant el procés de matriculació. QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ? Han de sol·licitar la preinscripció totes les famílies que vulguin que els seus fills accedeixin a la llar d’infants o els alumnes que hagin d’iniciar l’educació infantil, l’ESO, el batxillerat i els cicles formatius. També s’han de preinscriure tots els alumnes que vulguin o hagin de canviar de centre o que no s’hagin matriculat el curs anterior. COM S’HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ? Per poder ser admès per primera vegada en un centre docent es requerirà la presentació de la sol·licitud d’admissió formalitzada pel pare o la mare o el tutor/ la tutora, d’acord amb el model que estableixi el Departament d’Ensenyament. Els centres docents faciliten, gratuïtament, l’imprès de sol·licitud i també es pot obtenir per Internet (preinscripcio.gencat.cat). Una vegada omplert, s’ha de presentar al centre escolar demanat en primer lloc (es poden indicar més opcions per ordre de preferència), en el termini fixat. Així mateix, es podran presentar a l’Ajuntament on estigui ubicat el centre o a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament que correspongui, o bé per altres procediments que el Departament d’Ensenyament determini. Posteriorment, en els taulers d’anuncis s’exposaran les llistes, el calendari i tota la informació necessària per formalitzar la matrícula. La presentació de sol·licituds en més d’un centre comporta la pèrdua total dels drets d’elecció. PUNTS D’INFORMACIÓ Les escoles i instituts informaran de la seva oferta de places escolars, que haurà de ser pública, mitjançant el tauler del centre i de tots els sistemes d’informació pública de què disposin. De la mateixa manera, els centres educatius han d’informar de les activitats complementàries, les extraescolars i els serveis de caràcter voluntari i no lucratiu de què disposen. El servei d’atenció i orientació a les famílies de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament amb l’objectiu de donar suport als processos d’escolarització, dona resposta a l’usuari d’una manera personalitzada en relació amb qualsevol qüestió referent al món educatiu. L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels (de dilluns a dijous de 8 a 14 i de 16 a 19.30 h, divendres: de 8 a 14 h i dissabte: de 10 a 13 h, Tel. 93 665 11 50; oac@castelldefels.org). Internet: www.castelldefels.org/educacio www.castelldefels.org/portesobertes preinscripcio.gencat.cat ensenyament.gencat.cat 4

[close]

p. 5

Educació infantil (0-3) LA CASA DELS INFANTS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS PER A INFANTS I FAMÍLIES Els centres educatius municipals són centres integrals que responen a un model educatiu de qualitat. Donen suport a les famílies de la ciutat i posen al seu abast una oferta educativa per a infants de 0 a 3 anys. Aquesta diversitat de serveis fa possible que tothom pugui triar segons les seves necessitats i interessos. Cada centre té un projecte educatiu propi i tots els serveis tenen com a premisses: el respecte als drets, les necessitats i les potencialitats dels infants i el reconeixement de les famílies com a primeres educadores dels seus fills i filles, des d’una perspectiva d’obertura a la comunitat. SERVEIS QUE S’OFEREIXEN ALS CENTRES r Escola bressol r Serveis educatius per a infants i famílies o Espai nadó És un servei adreçat a mares i pares amb nadons des del naixement fins que es desplacen, per compartir experiències sobre la criança i l’educació dels infants, acompanyats de professionals. o Espai familiar És un servei educatiu per a grups d’infants de 0 a 3 anys, acompanyats del pare, la mare, els avis, les àvies o alguna persona de confiança de la família, perquè els nens i nenes puguin divertir-se i aprendre a relacionar-se i les famílies puguin compartir l’experiència d’educar els seus fills i filles acompanyats de professionals de l’educació. o Espai familiar l’Escoleta És un servei educatiu per a infants de 2 anys, que hagin de cursar el segon cicle d’educació infantil en el curs següent. Han d’anar acompanyats del pare o la mare, ja que hi ha un temps compartit amb infants i famílies i un temps sense les famílies, en què els infants es relacionen entre ells i amb els educadors i educadores, aprenent i gaudint de diferents activitats. o Espai de joc És un servei educatiu que ofereix un espai per jugar a infants de 0 a 3 anys i que està preparat perquè els nens i nenes puguin divertir-se, imaginar i explorar les seves capacitats acompanyats d’una persona adulta. Hi poden venir amb els germans fins a 6 anys. JORNADES DE PORTES OBERTES Can Vinader Dimarts 17 d’abril de 2018, de 9.30 a 11.30 h i de 15.30 a 17.30 h La Muntanyeta Dilluns 9 d’abril de 2018, de 9.30 a 11.30 h i de 15.30 a 17.30 h Granvia Mar Dimecres 11 d’abril de 2018, de 9.30 a 11.30 h i de 17 a 19 h Ca n’Aimeric Dijous 12 d’abril de 2018, de 15 a 17 h Divendres 13 d’abril de 2018, de 17.30 a 19.30 h 5

[close]

p. 6

ALTRES SERVEIS Els centres municipals ofereixen diversitat d’horaris i serveis de menjador i acollida per als infants de l’escola bressol, biblioteca sobre temes educatius amb servei de préstec per a les famílies i activitats en el pla de formació de famílies, obert a totes les famílies de la ciutat. PREINSCRIPCIÓ L’oferta de places d’escola bressol és una oferta global, ja que el municipi es considera una zona única; les places s’adjudiquen sobre la base de l’aplicació de la Normativa de centres públics 0-3 de la Generalitat i les competències municipals. Preinscripció centralitzada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (pl. de l’Església, 1, de dilluns a dijous de 8 a 14 i de 16 a 19.30 h, divendres: de 8 a 14 h i dissabte: de 10 a 13 h). La preinscripció s’haurà de formalitzar del 30 d’abril a l’11 de maig. PRINCIPIS EDUCATIUS DELS CENTRES MUNICIPALS Els centres educatius per a infants de 0-3 anys donen molta importància al joc i a la vida quotidiana, perquè són situacions i activitats significatives per als infants, en les quals participen de forma activa amb altres nens i nenes i els seus educadors i educadores. D’aquesta manera, els infants s’eduquen en un ambient en el qual són considerats competents i se senten feliços i valorats, i progressen en la seva autonomia. La relació amb les famílies està basada en el respecte i la col·laboració i s’ofereix la possibilitat de trobada entre les famílies i els educadors i les educadores, per tal de compartir experiències, reforçar habilitats i oferir i rebre suport en les tasques de criança i educació dels infants petits. Les escoles bressol fomenten la participació de les famílies i també disposen d’un consell escolar format per representants de la comunitat educativa, tal com dicta la Normativa de la Generalitat per a centres educatius públics de 0-3 anys. La preinscripció als Serveis educatius per a infants i famílies: espai nadó, espai familiar i espai familiar l’Escoleta es farà durant el mateix període; també es pot fer durant el curs mentre hi hagi places vacants. L’Espai de Joc no necessita inscripció prèvia. Més informació: Àrea d’Educació de l’Ajuntament: Tel. 93 665 11 50 www.castelldefels.org/casainfants casainfants@castelldefels.org 6

[close]

p. 7

LA CASA DELS INFANTS CAN VINADER LA CASA DELS INFANTS LA MUNTANYETA LA CASA DELS INFANTS GRANVIA MAR LA CASA DELS INFANTS CA N’AIMERIC LA CASA DELS INFANTS CAN VINADER Rambla de Blas Infante, 10 08860 Castelldefels Tel. 93 665 15 74 - Fax: 93 636 27 07 eb.canvinader@castelldefels.org www.castelldefels.org/casainfants r Escola bressol: total 6 grups - 3 grups d’infants nascuts el 2017 - 3 grups d’infants nascuts el 2016 r Serveis educatius per a infants i famílies Espai nadó Espai familiar Espai de joc LA CASA DELS INFANTS LA MUNTANYETA Carrer del Dr. Fleming, 60 08860 Castelldefels Tel. 93 665 80 73 eb.lamuntanyeta@castelldefels.org www.castelldefels.org/casainfants r Escola bressol: total 5 grups - 1 grup de nadons, nascuts fins al 11 de maig de 2018 - 2 grups d’infants nascuts el 2017 - 2 grups d’infants nascuts el 2016 r Serveis educatius per a infants i famílies Espai nadó Espai familiar Espai familiar l’Escoleta LA CASA DELS INFANTS GRANVIA MAR Carrer de la Ginesta, 20-22 08860 Castelldefels Tel. 93 664 53 77 eb.granviamar@castelldefels.org www.castelldefels.org/casainfants r Escola bressol: total 5 grups - 1 grup de nadons, nascuts fins al 11 de maig del 2018 - 2 grups d’infants nascuts el 2017 - 2 grups d’infants nascuts el 2016 r Serveis educatius per a infants i famílies Espai familiar Espai familiar l’Escoleta Espai de joc LA CASA DELS INFANTS CA N’AIMERIC Carrer Fondo de Ca n’Aimeric, 6 08860 Castelldefels Tel. 93 665 43 10 eb.canaimeric@castelldefels.org www.castelldefels.org/casinfants r Escola bressol: total 6 grups - 3 grups d’infants nascuts el 2017 - 3 grups d’infants nascuts el 2016 7

[close]

p. 8

Preinscripció segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s’ha demanat en primer lloc. A aquesta sol·licitud se li assignarà de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos) r Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. r Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. r Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. r Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si se’n disposa. De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció). 8

[close]

p. 9

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds Criteris generals r Si hi ha germans escolaritzats al centre o pare, mare o tutor/a legal hi treballa: 40 punts. S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. r Proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): o Domicili a l’àrea d’influència del centre (a Castelldefels hi ha àrea única de proximitat dels centres d’educació infantil i primària i dels centres de secundària): 30 punts. o Lloc de treball a l’àrea d’influència del centre: 20 punts. Documentació acreditativa: - Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. - Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. - Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). r Si el pare, mare o tutor o tutora reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts. Documentació acreditativa: - Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. r Per discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts. Documentació acreditativa: - Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família o d’altres comunitats autònomes. - Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Criteris complementaris r Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts. Documentació acreditativa: - Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. r Si l’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, s’hi inclouen les persones celíaques: 10 punts. Documentació acreditativa: - Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. r Si el pare o mare, el tutor o tutora o els germans haguessin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts. Documentació acreditativa: - El pare o mare, el tutor o tutora o els germans que han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne la comprovació. 9

[close]

p. 10

10

[close]

p. 11

11

[close]

p. 12

Educació Infantil i Primària EDUCACIÓ INFANTIL És el segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys). Tots els centres ofereixen aules per a aquesta franja d’edat. El segon cicle, de caràcter gratuït, s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies. Àrees de coneixement: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn, comunicació i llenguatges. EDUCACIÓ PRIMÀRIA La finalitat de l’educació primària és facilitar a l’alumnat els aprenentatges dels àmbits lingüístic, matemàtic, coneixement del medi, artístic, educació física i educació en valors, així com l’hàbit d’estudi i treball, a fi de garantir una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la seva personalitat i de preparar-los per cursar amb aprofitament l’educació secundària obligatòria. PRINCIPIS EDUCATIUS Es treballa: r Per una escola integradora i respectuosa amb les diferències individuals. r Amb projectes educatius que aposten per metodologies noves i dinàmiques participatives. r Per oferir activitats obertes a l’entorn de la ciutat i es porten a terme programes organitzats per l’Ajuntament en coordinació amb els docents i amb incidència dins els currículums escolars. EQUIPAMENTS RECURSOS I PROJECTES PROPIS r Vegeu pàgina web de cada centre r Visiteu els centres a les jornades de portes obertes (per veure dates consulteu a www.castelldefels.org/portesobertes) 12

[close]

p. 13

PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Suport a les escoles públiques i concertades de Castelldefels per a la realització d’activitats extraescolars de caràcter lúdic a la tarda després de l’horari lectiu, a les quals poden accedir tots els infants de 3 a 12 anys del municipi en el marc del Pla Educatiu d’Entorn. PROGRAMA DE SUPORT A L’ÈXIT EDUCATIU Acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social. Dirigit a alumnat de primària en coordinació amb els centres educatius. L’objectiu és aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural i el foment de la convivència. www.castelldefels.org/guiaeducativa Dates de preinscripció: Del 13 al 24 d’abril 13

[close]

p. 14

Antoni GAUDÍ CAN ROCA EDUMAR ELS PINS 14 CENTRES PÚBLICS ANTONI GAUDÍ Adreça: pg. dels Til·lers, 8 Telèfon: 93 664 17 51 http://agora.xtec.cat/ceip-agaudi-castelldefels CAN ROCA Adreça: av. de Lluís Companys, 2-4 Telèfon: 93 664 40 01 http://escolacanroca.cat EDUMAR Adreça: c. Granada, 18 Telèfon: 93 665 09 81 www.escolaedumar.org ELS PINS Adreça: av. Habana Vieja, 12 Telèfon: 93 665 46 56 www.escolaelspins.cat GARIGOT Adreça: c. Aragó, 2 A Telèfon: 93 636 78 05 http://agora.xtec.cat/ceipgarigot GARIGOT

[close]

p. 15

JACINT VERDAGUER JOSEP GUINOVART LLUÍS VIVES JACINT VERDAGUER Adreça: c. de la Muralla, 1 Telèfon: 93 665 40 52 www.jverdaguer.cat JOSEP GUINOVART Adreça: c. Camí Fondo de Ca n’Aimeric, 2 Telèfon: 93 636 04 94 http://agora.xtec.cat/ceipjosepguinovart LLUÍS VIVES Adreça: pg. del Ferrocarril, 266 Telèfon: 93 665 63 53 http://escolalluisvives.cat MARGALLÓ Adreça: c. de Lola Anglada, 4 Telèfon: 93 519 91 36 / 93 664 35 02 http://escolamargallo.cat TORRE BARONA Adreça: av. Primer de Maig, 17 Telèfon: 93 665 61 99 www.escolatorrebarona.cat MARGALLÓ TORRE BARONA 15

[close]

Comments

no comments yet