Service Jaarboek 2018

 

Embed or link this publication

Description

Service 0118

Popular Pages


p. 1

www.editoo.nl SERVICE Tc Blerick – maart 2018 Ai Kruijsen Jaarboek 2018

[close]

p. 2

www.editoo.nl Pagina 2 Beste tennisvrienden, Hier is ie dan! Het jaarboek 2018. We hebben hopelijk alle informatie erin gezet die jullie nodig hebben voor het komend seizoen. Door capaciteitsgebrek hebben we ook dit jaar besloten de Service slechts tweemaal te laten verschijnen. Per slot van rekening hebben we een prachtige website, die altijd actueel is. Dát lukt je op papier niet. De winter is voorbij, de lente begint. Laten we gaan genieten van de zon, ons prachtig park en onze gezellige club! Ace ... veel tennisplezier! Met sportieve groet, Mieke en Ton, Shannen en Marianne LEDENPASJES 2018 AFHALEN INSCHRIJVEN VRIJWILLIGERSWERK De ledenpasjes 2018 worden niet opgestuurd aan bestaande leden. Deze dienen te worden afgehaald in de kantine. Afhalen en tevens inschrijven voor vrijwilligersactiviteiten kan tijdens openingstijden van de kantine. In elk geval van dinsdag t/m donderdagavond van 19.00 t/ m 21.00 uur en tijdens activiteiten in weekenden. N.B. Pasjes van 2018 zijn nodig om af te hangen en toegang tot het clubhuis te krijgen als er geen bardienst is (oude pasjes zijn niet meer geldig na 1 april). Haal het pasje dus tijdig af! Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Dagelijks bestuur / secretariaat / ledenadministratie Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick

[close]

p. 3

www.editoo.nl Voorzitter Aan het begin van een spiksplinternieuw tennisseizoen wil ik jullie even zeggen dat IK er weer heel veel zin in heb! Jullie ook? De winter was lang, te lang, maar we kunnen dan ook goed uitgerust en met volle kracht van start gaan! We zijn dit jaar met onze club van alles van plan. Dat hebben jullie op de jaarvergadering gehoord (en dat kunnen jullie in dit nummer ook nalezen). Dus handen uit de mouwen! Ik wens iedereen een fantastisch seizoen, mooie wedstrijden en heel veel plezier! See you at court! Jos Brummans TENNIS VERSUS FITNESS Buiten is het 25 graden, de zon breekt door, ons groene tennispark roept ons uitnodigend toe “kom naar buiten, lekker balletje slaan”. Maar fitnessers hollen zich binnen, achter hoge ramen, in het zweet op de lopende band. Onder toezicht van een personal trainer die de band op snelheid zet. Tegen betaling. Het motief om te gaan fitnessen was vroeger de gezondheid, nu is het vooral het uiterlijk. Een heel ander motief dan de tennisser, die het gaat om het verenigingsgevoel, het samen plezier maken, de onderlinge strijd aangaan en na afloop sociaal contact en zodoende elkaar echt leren kennen en waarderen ipv afstands(h)erkenning op uiterlijk. Aangezien er steeds meer mensen fitnessen dan voetballen of tennissen, vraag ik mij af: Is dit de huidige mentaliteit? Liever alleen afzien, dan samen plezier maken?! Midas Dekkers en wijsgeer Plato waarschuwden al voor sportverdwazing en hoe dat komt. Toen ze God hadden afgeschaft, wendden mensen zich tot de plaatsvervanger van God: de dokter. Verweten ze het de huisarts als ze ziek werden of dood gingen. De dokters werden dat zat en gaven een tikkie terug: “Nee, het is je eigen schuld dat je ziek wordt of doodgaat. Jij hebt niet vies genoeg gegeten en niet hard genoeg gehold.” Ze hadden ons aardig beet. Het schuldgevoel en het geloof in de maakbare mens was geboren. Het toppunt volgens Midas was de reclame voor een sportschool. Ze hadden maar liefst twee verdiepingen met toestellen. En die etages werden - zo stond het écht in de advertentie - verbonden met ... een roltrap. En dan uiteraard met de auto naar de sportschool. Laat mij maar lekker met de fiets over het viaduct naar de Boekend trappen, een balletje slaan en dan onder het genot van een drankje lekker slap over van alles en nog wat ouwebetten, oftewel, drie vliegen in een klap. Unne sportieve zomer allemoal. MOELEJAN Pagina 3

[close]

p. 4

www.editoo.nl VOORWOORD Hierbij wordt het CONCEPT-verslag van de Algemene Jaarvergadering in februari 2018 aangeboden. In voorgaande jaren was dit niet gangbaar, maar gezien de vele praktische afspraken leek het me van belang om dit nu al aan te bieden. Ook voor de leden die niet aanwezig konden zijn is dit verslag een snelle update. Uiteraard wordt dit verslag in de Algemene Jaarvergadering van 2019 pas vastgesteld, nadat iedereen zijn op- en aanmerkingen heeft kunnen aangeven. Met vriendelijke groet, Mieke de Leeuw, tijdelijke vervangster van de secretaresse. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 januari 2018 1. Opening en ingekomen stukken Aanwezig: H. Haanen, L. Verberkt, J. Brouwer, F. Monreal, P. Bertrams, F. Verstegen, A. Tietema, A. Peeters, F. Brouns, M. Janssen, H. Jacobs, L. Halferkamps, J. Timp, F. van Wanrooij, N. Wolbers, J. Cuypers, W. v. Bergen, A. v. Lint, J. Korsten, F. Burm, T. de Leeuw, J.M. de Leeuw, J. Brummans, P. Hermsen, A. Mooren, C. Teelen, R. Siemes, H. Schroers, C. Huijs, M. Dumont, J. Hermans, W. Tiesen, J. Koopman, R. Holthausen, J. Gerards, J. Branderhorst, G. Muileman, J. Peeters, J. Cuppen, J. Jacobs, F. Boots, J. Kessels, S. Cuypers. Afwezig met afmelding: A. Nooijen, F. Moers, M. Schoon, P. van Hout, P.van der Schoor, J. Verlinden, J. Deckers, l. Idink, W. Warmerdam, M. Berbers, R. Zijmers, W. Strijbos, L.v.an Kempen, S. van Bergen, B. Jansen, J. Ruijtenbeek, P.Camps, P. Cartigny, C. Houwen, B. Liem, H. Timmermans, J. Vosbeek, N. Siderius, H. Martens, A. Voigt, D. Hoogeveen, A. Hulsken. Notuliste: J.M. de Leeuw vervangt de zieke secretaresse. Jos opent de Algemene Ledenvergadering 2018 en heet iedereen van harte welkom. Hij wenst allen een gezond en sportief 2018 toe. Er zijn geen ingekomen stukken. 2. Inschrijving voor de rondvraag Voor de rondvraag schrijven in: J. Peeters, F. Boots en F. Verstegen. 3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 januari 2017 De notulen worden, met dank aan de notuliste A. Nooijen, zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 4. Financieel verslag van de kascommissie P.van Hout, lid van de kascommissie, is afwezig. F.van Wanrooij leest het verslag d.d. 5 januari 2018 van de kascommissie staande de vergadering voor. De kascontrolecommissie geeft groen licht voor decharge en dankt de penningmeester niet alleen voor zijn werk in 2017 maar ook voor de vele voorafgaande jaren en wenst hem succes. Het verslag is in bezit van de penningmeester. Kascommissie 2019 bestaat uit: P.van Hout, A. van Lint. G. Muileman is reservelid. 5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar met begroting 2018 De penningmeester T. de Leeuw heeft in 2017 de financiële administratie samen gedaan met F. Burm. Dit in het kader van een soepele en gedegen overdracht. Opgemerkt werd dat het aantal spelende leden intussen teruggelopen is naar ongeveer 200 leden en ongeveer 35 rustende leden. Ook het aantal jeugdleden is drastisch gedaald naar ongeveer 20. Ton stelt de gedetailleerde balans en resultatenoverzicht ter beschikking van de aanwezigen en geeft een toelichting op de stukken. Op aanvraag worden deze stukken aan de leden toegestuurd per mail: penningmeester@tcblerick.nl Korte samenvatting van de opmerkingen en voorstellen in deze jaarvergadering: - 2017 is afgesloten is met een verlies van € 3750,- De contributie wordt in 2018 verhoogd. (Zie Service december 2017) - De prijzen van de consumpties in de kantine worden niet verhoogd. - De volgende drukopdracht kan nog uit het Editoo-tegoed (€ 1400,-) bekostigd worden. Naar aanleiding van de toelichting wordt in de vergadering de opmerking geplaatst dat de Service op termijn digitaal aangeleverd gaat worden. Een aandachtspunt op dit moment is de communicatieverbetering, o. a. van de mailings. J. Korsten zal een voorstel doen voor een nieuwe vormgeving van de website en verbetering van de communicatiemiddelen. De vergadering is het eens met de voorzitter om decharge te verlenen aan de penningmeester. 6. Vaststellen prijzen kantine, contributie , competitiebijdrage Na een paar op- en aanmerkingen over o.a. verhouding kosten/inkomsten, worden alle bestuursvoorstellen over de prijzen van kantine, contributie , competitiebijdrage vastgesteld. 7. Bestuursverkiezing Voordracht bestuur: Penningmeester wordt F. Burm Redacteur Service (P.R.commissie) wordt M. de Leeuw Voorzitter Kantinecommissie wordt J. Koopman De leden van de Vergadering gaan hiermee akkoord Openstaande vacatures: Voorzitter Dagelijks Bestuur Voorzitter Jeugdcommissie Commissieleden voor het ROC, Jeugdcommissie, Wedstrijdcommissie en voor de Kantinecommissie 8. Mededelingen uit de commissies Commissie PR: 2018 zal naast de gebruikelijke PR-zaken vooral gebruikt worden voor de voorbereiding van 2019 omdat onze club dan 60 jaar bestaat. Aandacht voor dit jubileum kan ook een vliegwielfunctie hebben voor het aantrekken van nieuwe leden en voor de naamsbekendheid. S. Cuypers en M. Janssen organiseren de Service van maart. ROC: in 2018 zal weer een toernooi georganiseerd worden. Wedstrijdcommissie: zie Service. De najaarscompetitie 2017 ver- Pagina 4

[close]

p. 5

www.editoo.nl liep moeizaam dus hier gaan we in 2018 goed naar kijken om e.e. a. te verbeteren. Het gaat om de personeelsbezetting van de bar en van de teams. De wedstrijdcommissie bestaat nu uit 2 personen W. Simons en M. Dumont en dat is te weinig. We zoeken ook nog naar een gediplomeerde competitieleider. (VCL) Damesrecreatie: in 2018 wordt weer een lentetoernooi en een lady’s day georganiseerd. Jeugdcommissie: De tennisschool Personal Tennis is gestopt omdat ze geen personele invulling meer konden geven. Het bestuur geeft hoge prioriteit aan het op zeer korte termijn vinden van en kwalitatief goede tennisschool voor onze club. Onze jeugdleden tonen helaas te weinig interesse in georganiseerde toernooitjes. Technische commissie: Onderzocht wordt of er een nieuwe webcam aangeschaft moet worden. Het pinapparaat werkt nu goed. Voor de competitie wordt er een sfeerverlichting aangelegd. Uitbreiding van de commissie met J. Korsten, L. Halferkamps en C. Teelen. In januari 2018 wordt een nieuw afhangbord opgehangen door de KNLTB. 9. Mededelingen van het bestuur Huldiging van jubilarissen: G. Muileman en F. Boots worden van harte gefeliciteerd met hun 25-jarig lidmaatschap. J. Titulaer (afwezig), D. Hoogeveen (afwezig) en J. Brouwer (41 jaar lid) worden gefeliciteerd met hun 40- jarig lidmaatschap. J. Peeters en T. Kleuskens (afwezig) worden gefeliciteerd met hun 50-jarig lidmaatschap! Bloemen hoeven vanavond niet mee achter op de fiets, maar worden thuis bezorgd. Afscheid van: De voorzitter bedankt W. Tiesen voor haar inzet als voorzitter kantinecommissie. Erelid: Met een fantastische speech door de voorzitter wordt T. de Leeuw benoemd tot Erelid van TC Blerick en bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Ton blijft aan als lid-adviseur in het Dagelijks Bestuur. Applaus en een spontane receptie volgde! 10. Ingediende voorstellen. Geen voorstellen ingediend. 11. Rondvraag en sluiting Naar aanleiding van de gestelde rondvragen komen er levendige discussies. Kort samengevat volgen hier de antwoorden en afspraken: - Venloosch Alt staat in 2018 open voor deelnemers vanaf 17 jaar. Alle categorieën. 17+, 35+ en 45+ - N.a.v. de vraag over aanschaf van paddelbanen: de voorzitter stelt voor dat er een aantal leden een haalbaarheidsanalyse maakt en vanuit deze analyse een advies geeft aan het bestuur. - De technische commissie wordt verzocht om te kijken naar mogelijkheden voor een rolstoeltoilet. - Kunnen er buiten op het terras inbouwspeakers komen? - TC Blerick staat open voor samenwerking met Orion. Joost Zeelen is subsponsor van Orion. - Tossavond op donderdag/ woensdag, een toss-app? Wordt vervolgd geen concrete afspraken. - Voor een goed overzicht van in- en uitgaven moet iedere kantinedienst ook altijd op het formulier schrijven als het bedrag gepind is. - Altijd ongeveer € 50,- in kas laten. Zet op papier wat er precies in kas zit. - Heinz zal de formulieren voor J. Peeters kopiëren. - De Kantinecommissie komt op korte termijn bij elkaar. Jos maakt de agenda. - Er hoeft geen drankautomaat buiten te komen, afgesproken wordt dat vaste leden een sleutel krijgen om binnen te kunnen. - Het bestuur zal overwegen om net als andere clubs, lokkertjes aan te bieden in het kader van ledenwerving. Beter iets proberen dan niets doen! De vergadering wordt gesloten door de voorzitter met dank aan de inzet van iedereen. J.M. de Leeuw Pagina 5

[close]

p. 6

www.editoo.nl Bestuur en Commissies 2018 Bestuur Jos Brummans Voorzitter voorzitter@tcblerick.nl .nl Agnes Nooijen Secretaris secretariaat@tcblerick.nl Ton de Leeuw Lid info@tcblerick.nl Frank Burm Penningmeester pennigmeester@tcblerick DRC Commissie drc@tcblerick.nl 077-3822404 Marianne Janssen Commissielid Ans Peeters Commissielid Alice Tietema Commissielid Puck v.d Schoor Commissielid Wedstrijd Commissie vcl@tcblerick.nl 06-81955502 Marcel Dumont Voorzitter Ton de Leeuw Wedstrijdleider Wouter Simons Comp leiding Technische Commissie klussen@tcblerick.nl 06-54607870 Gerard Muileman Voorzitter John Peeters Onderhoud Toon Simons Onderhoud Jan Nooijen Onderhoud Leo Halferkamps Onderhoud Cor Teelen Onderhoud Janiek Korsten Website PR Commissie redactie@tcblerick.nl 077-3230325 Mieke de Leeuw Voorzitter Frans van Wanrooij Sponsoring Gerard Muileman Website/PRDenktan k Marianne Janssen PRDentank Shannen Cuijpers PRDentank Jacqueline Koopman Voorzitter John Peeters Inkoopbar Jac Hermans Inkoop keuken Wiedya Tiesen Voorzitter Carina Houwen Commissielid Kantine Commissie kantine@tcblerick.nl 06-16700431 ROC Commissie roc@tcblerick.nl 06-44253678 Jeugd Commissie jeugd@tcblerick.nl 06-43972551 Sjaak Van Bergen Voorzitter Shannen Cuijpers Commissielid Pagina 6

[close]

p. 7

www.editoo.nl Wedstrijdcommissie De wedstijdcommissie houdt zich bezig met het plannen/ indelen en organiseren van alles wat met de competities , wedstrijden en toernooien te maken heeft. Wij zoeken enthousiaste mensen die mee willen denken over alles wat met het organiseren van tennis te maken heeft. Jeugdcommissie De jeugdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor en gericht op de jeugd. Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om activiteiten voor en met de jeugd te organiseren. Technische commissie De technische commissie houdt zich bezig met alle technische aspecten van de tennisclub, waaronder onderhoud. PR- en redactiecommissie De PR-commissie biedt ondersteuning aan het bestuur en de commissies van TC Blerick op het gebied van publiciteit, communicatie &imago van de club. We informeren onze leden via de website en de Service. We willen onze omgeving bereiken zodat er voldoende instroom van nieuwe leden nu en in de toekomst zal plaatsvinden. De PR- commissie geeft inhoud aan het sponsorbeleid van het bestuur. Enthousiaste leden zijn altijd welkom in de commissie. Wij zoeken ook nog een goede fotograaf. Kantinecommissie De kantinecommissie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met clubhuis/ kantine. Wij zoeken leden die actief en enthousiast willen bijdragen aan het werk in en rond de kantine in een ontspannen sfeer. Recreatie- ontspanningscommissie De recreatie- en ontspanningscommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de leden o.a. interne competitie, thuisblijverstoernooi, clubkampioenschappen en zwoegersdag. Wij zoeken enthousiaste leden die mee willen denken om activiteiten gericht op alle geledingen en leeftijdsgroepen te organiseren. De Dames-recreatiecommissie houdt zich bezig met het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor de dames. BELONINGSSYSTEEM VRIJWILLIGERS Er wordt naast de contributie aan alle seniorleden een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht van € 30,--. Men kan dit ‘terugverdienen’ door (2 x 2) 4 uur per kalenderjaar bardienst of ander vrijwilligerswerk te doen voor een commissie. Hiervan wordt een registratie bijgehouden door de voorzitter van elke commissie; begin oktober wordt dit aan de penningmeester doorgegeven die dan voor uitbetaling zorgt. In november van het kalenderjaar wordt de terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage en extra verdiensten aan degenen die dit hebben verdiend verzorgt. De juniorleden betalen geen vrijwilligersbijdrage maar kunnen wel vrijwilligerswerk verrichten. Vergoeding voor vrijwilligers (ook junioren): € 2,-- per uur. Voor senioren eerste 4 uur = € 30,-- (restitutie vrijwilligersbijdrage). Voor bestuursleden is er een aparte regeling. Aanmelden voor vrijwilligerstaken kan bij de desbetreffende voorzitter van een commissie, voor bardiensten loopt dit via het knltb afhangbord. Deur De deur van het clubgebouw niet op de knip laten staan bij verlaten clubgebouw. Pagina 7

[close]

p. 8

www.editoo.nl Contributies en inning 2018 De inning van de contributie en andere verschuldigde bedragen vindt in 2018 volledig plaats via de nieuwe applicatie van KNTB.Collect. Dit houdt voor de contributie in dat men begin februari een e-mail, brief en/of sms ontvangt om de contributie te voldoen door een betaling via Ideal of aan te geven dat er automatisch geïncasseerd mag worden. Bij geen reactie binnen 10 dagen wordt opdracht gegeven voor incasso. De rekening van de contributie kan in 1 (100%) of 2 keer (2x 50%) voldaan worden en dit is afhankelijk van de eigen opgave bij de aanmelding of later. De eerste keer is in februari en de 2e keer (bij in 2x betalen) is in juni. Wil je wijzigen in 2x stuur dan een mail naar penningmeester@tcblerick.nl. N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden alsnog minimaal €25,- kosten in rekening gebracht!! Contributies (jaarcontributie 2018 + vrijwilligersbijdrage €30,--p.p. voor senioren) : Senioren (ook 65+) per persoon € 140,-- + € 30,-- (geboortejaar 2000 of eerder) Echtpaar/samenwon. tot. per paar € 260,-- + € 60,-- Studerend senior lid per persoon € 110,-- + € 30,-- Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 70,-- (1e jaar € 50,--) (geboortejaar 2001-2006) Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) per persoon € 50,-- (1e jaar gratis) (geboortejaar 2007-2011) Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,-- Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 60,-- Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 60,-- Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven: € 5,-- p.p. (bankrekening moet opgegeven zijn) Inschrijfgelden (eenmalig) : Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,-- Junioren p.p. € 5,-- Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/ of najaar). Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar: Aanmelding na: 1/5 = 10% 1/9 = 70% 1/6 = 20% 1/10 = 80% 1/7 = 40% 1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar) 1/8 = 50% Lesgelden voor jeugdleden De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de ten- nisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trai- ningsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via KNLTB.Collect (zie contributue). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste trainingsdag) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. LESGELDEN VOOR JEUGDLEDEN tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en De tennislessen van leden tot 18 eigen middelen. jaar worden via de tennisclub af- gehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. De inning van lesgelden vindt bij voorkeur eveneens plaats via incasso indien er een machtiging is afgegeven. Tijdstip van incasso is afhankelijk van de startdatum van de trainingen en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De Pagina 8

[close]

p. 9

www.editoo.nl Jaarkalender 2018-2019 Maart 2017 1,8,15,22,29 maart Tossen ROC (start 19.00 uur) 5,12,19,26 maart Tossen DRC (14.00 uur) 31 maart Afsluiting wintercompetitie April 2017 5,12,19,26 Tossen ROC (start 19.00 uur) vanaf 6 april Start voorjaarscompetitie 16,23,30 april Lentetoernooi DRC (14.00-15.00 uur) 29 april Gezelligheidstoernooi C Mei 2017 3,17,24,31 mei Tossen ROC (start 19.00 uur) 7,14,28 mei Lentetoernooi DRC (14.00-15.00 uur) hele maand mei Voorjaarscompetitie Juni 2017 4,11,18,25 juni 7,14,21,28 juni 8 juni 2 juni (laatste dag) Juli 2017 2,9,16,23,30 juli 5,12,19,26 juli 23 t/m 27 juli Augustus 2017 2,9,16,30 augustus 6,13,20,27 augustus 18 augustus 20 t/m 26 augustus 24 augustus eind augustus September 2017 3 september 3,10,17,24 september 6,13,20,27 september 8 september Oktober 2017 1,8,15,22,29 oktober 4,11,18,25 oktober oktober November 2017 1,8,15,22,29 november 3 november 5,12,19,26 november December 2017 3,10,17,24,31 december 6,13,20,27 december Tossen DRC (14.00 uur) Tossen ROC (start 19.00 uur) Huldigingsfeest van de kampioenen Voorjaarscompetitie Clubkampioenschappen, Senioren + Junioren, data nog niet bekend Tossen DRC (14.00 uur) Tossen ROC (start 19.00 uur) Thuisblijverstoernooi (vanaf 18.00 uur), slotavond 27/7 TC-Blerick Tossen ROC (start 19.00 uur) Tossen DRC (14.00 uur) Slappe hand toernooi Venloos Alt Veteranentoernooi Feestavond TC-Blerick Start najaarscompetitie Ladiesday DRC Tossen DRC (14:00 uur) Tossen ROC (start 19.00 uur) Herendag ROC Tossen DRC (14.00 uur) Tossen ROC (start 19.00 uur) Wintercompetitie Tossen ROC (start 19:00 uur) Zwoegersdag Tossen DRC (start 14.00 uur) Uitwisseling HTC Horst, datum nog niet bekend Tossen DRC (start 14:00 uur) Tossen ROC (start 19.00 uur) Pagina 9

[close]

p. 10

www.editoo.nl ZONDER JEUGD(cie) GEEN TOEKOMST De jeugd heeft de toekomst. Maar door het grote verloop van jeugdleden bij onze club, het vertrek van tennistrainers en de geringe bereidheid van ouders en clubleden om zitting te nemen in de jeugdcommissie en activiteiten te organiseren, ziet het er op dit moment somber uit. Zoals het er nu voor staat, starten we begin april weer met een nieuwe trainer voor het huidige aantal van 10 leden. Een absoluut diepterecord. De enige manier om meer leden te krijgen is volgens mij een nieuwe enthousiaste jeugdcommissie en een flinke financiële clubbijdrage voor het organiseren van open dagen (Boekend-breed samen met de andere sportclubs) en lessen op basisscholen. Zonder jeugdcommissie moet de nieuwe trainer dit alleen doen, en dat is nog veel duurder. Namens de jeugdcommissie Sjaak van Bergen (demissionair voorzitter) Shannen Cuijpers Lentetoernooi 2018 Maandag: 14.00-15.00 uur 16 april 23 april 30 april 7 mei 14 mei 28 mei Inschrijven vóór 9 april bij: Alice Tietema Ovidiuslaan 1 Telefoon: 077-3872588 E-mail: r.tietema@ziggo.nl Pagina 10

[close]

p. 11

www.editoo.nl INSCHRIJVING BARDIENST DIGITAAL 1. Waarom een systeem voor bardienstplanning? TC Blerick bezit banen die het hele jaar bespeelbaar zijn. Bestuurlijk is besloten de kantine gedurende de periode 1 april tot en met 30 september minimaal op dinsdag, woensdag en donderdag, ’s avonds van 19:00 uur tot 23:00 uur open te stellen. Tijdens de competitieweken is de kantine ook nog op vrijdag, zaterdag en zondag open. In de winterperiode is de kantine niet geopend. Behalve tijdens de wintercompetitie dagen. Afgesproken is om elk senior competitiespelend lid een verplichte bardienst te laten vervullen. Alle seniorleden kunnen hun vrijwilligersbijdrage terugverdienen met verrichten van een kantinedienst of een andere vrijwilligersactiviteit. De Bardienstplanner is digitaal en biedt alle leden de mogelijkheid om zelf via internet in te schrijven voor een specifieke bar- en/of keukendienst. Voordeel is dat men nu dus zelf een tijdstip en dag kan kiezen waarop het hem/haar het beste uitkomt. 2. Hoe werkt de Bardienstplanner? Je kunt zelf een bardienst uitkiezen en vastleggen door in te loggen op http://mijn.knltb.club . Je kiest dan de club (T.C. Blerick) en kunt dan inloggen. Hiervoor dien je met bondsnummer en wachtwoord dat je voor Mijn.knltb hebt in te loggen. Als je geen bondsnummer hebt dan log je in met je clublidnummer. De eerste keer kun je een wachtwoord kiezen. Clublidnummer wordt via een e-mail aan je gemeld. Daarmee kun je in de mobiel club app inloggen en via de bovenstaande website op de bardienstplanner. Heb je nog geen e-mail ontvangen met de gegevens dan kun je die opvragen via info@tcblerick.nl. Als je ingelogd bent krijg je de maanden te zien en kun je naar een gewenste bardienst gaan om je op te geven. In groen worden nog openstaande diensten weergegeven. Je klikt op een groene dienst en dan kun je via de knop inplannen het vastleggen voor jezelf. Herinneringsmail: Je krijgt automatisch een e-mail een week voor de dienst als waarschuwing wanneer je dienst hebt. 3. Hulp bij het invullen (voor degenen die geen internet gebruiken). Voor degenen die niet zelf digitaal hun bardiensten kunnen plannen, organiseert de barcommissie een aantal dagen in het clubhuis waarop ter plaatse onder begeleiding kan worden ingetekend, vraag na bij de kantinevrijwilligers. Zorg ervoor dat u uw inloggegevens en e-mailadres meeneemt als u die heeft. 4. Spelregels • Alle seniorleden kunnen de vrijwilligersbijdrage “terugverdienen door 4 uur vrijwilligerswerk” • Mocht men een geplande bardienst niet kunnen draaien, dan is men verplicht om deze zelf tijdig te ruilen met een ander lid en de mutatie van tevoren (meer dan 1 week) te verwerken in de Bardienstplanner. • Competitiespelende seniorleden hebben een bardienstplicht (1x bardienst). Dit valt niet onder de vrijwilligersvergoeding. • De ledenpas 2017 kan men vanaf half maart in het clubhuis tijdens openingstijden afhalen. Als men op dat moment nog niet heeft ingeschreven voor de bardienst, kan men dit ter plekke doen bij het hiervoor aanwezige (bestuurs)lid. Pagina 11

[close]

p. 12

www.editoo.nl PARKREGLEMENT 1. Alle leden, introducés en andere gebruikers van ons park dienen zich te houden aan de regels en reglementen van het Huishoudelijk Reglement (zie www.tcblerick.nl). 2. Het is tijdens competitie en toernooien alleen toegestaan in originele tenniskleding te spelen; ten aanzien van het voeren van reclame op tenniskleding is men gehouden aan algemene door de KNLTB voorgeschreven regels. 3. Aanwijzingen van bestuursleden, park- en kantinecommissarissen, competitieleiders en groundsmen dienen te worden opgevolgd. 4. Competitiewedstrijden, toernooien, lessen en trainingen hebben in deze volgorde voorrang op vrij tennis. 5. Men is verplicht gebruik te maken van het “Digitaal Afhangbord”. Zie Reglement baanreservering. 6. Op de banen mag niet worden gerookt. Ook mag geen kauwgom en ander afval op de baan worden gegooid. 7. Het is verboden om fietsen, brommers, trapauto’s, steps e.d. op het park te gebruiken. 8. Honden zijn in het clubgebouw niet toegestaan en op het park alleen indien kort aangelijnd en niet storend voor spelers of publiek. 9. Balspelen – ook tennis – zijn op het terras en de paden – ook voor kinderen – verboden. 10. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die men op het park oploopt, noch voor vermissing of vernieling van eigendommen. 11. Bestuursleden, park- en kantinecommissarissen kunnen beslissen, dat onder bepaalde omstandigheden van bovenstaande regels mag worden afgeweken. 12. Bij het overtreden van deze regels kan het recht op spelen worden ontzegd. 13. Het park is in principe het hele jaar geopend, behalve tijdens perioden van (nacht)vorst en opdooi. Gebruik tennisbanen bij 0°C of lager (dus vorst) is alleen toegestaan indien er duidelijk sprake is van droge banen en geen ijsvorming en gladheid te bespeuren is. Dus ook niet bij een temperatuur net boven 0°C en duidelijk nog opdooi van ijs/sneeuw. 14. De zomerperiode loopt van 1 april tot 1 oktober; de winterperiode van 1 oktober tot 1 april. 15. Gedurende het hele jaar kan men met de (meest recente) ledenpas toegang krijgen tot de hal, kleedlokalen, douches en toiletten van het clubhuis, ook als de kantine gesloten is. 16. In de winterperiode is de kantine alleen geopend tijdens georganiseerde activiteiten. 17. Onder bepaalde omstandigheden kan van artikel 16 worden afgeweken. Reglement baanreservering (via digitaal afhangbord ) 1. Via de touchscreen (aanraakscherm) in de hal van het clubhuis kan men een baan reserveren met de ledenpas (of een uitgereikte tijdelijke pas). Toegang tot de clubhuishal ook via een pasjeslezer bij de buitendeur. 2. Reserveer zo veel mogelijk op banen, die nog niet bezet zijn, of waarop al langer dan 45 minuten is gespeeld. 3. Verzoek nooit aan spelers om de baan te verlaten als nog andere banen vrij zijn. 4. Men mag slechts spelen op de baan en de tijd waarvoor men heeft gereserveerd. Afhangen is mogelijk met een geldig pasje. 5. Internet reserveren (gebruik hiervoor de club app) Het is mogelijk tot 14 dagen van tevoren een tijdstip van 45 minuten vast te leggen om te spelen. Dit kan door gebruik van de club app en de knop “Baan Afhangen”. Je kunt dan 1 tot 3 maatjes zoeken waarmee je gaat spelen. Tevens baan, datum en tijd op te geven. Per e-mail volgt een bevestiging naar jou en de medespelers. Annuleren kan ook via de club app. Bevestigen op de club via het afhangscherm dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het gekozen tijdstip door alle spelers, anders vervalt de reser- vering. Alleen baan 1t/m3 zijn via internet te reserveren. Spelregels (fair-play) afhangen via Afhangbord 1. Reservering via internet: het reserveren via internet betekent dat je gegarandeerd op het tijdstip dat je wenst 45 minuten kunt gaan spelen. Het kan echter zijn dat je op het moment van bevestigen bij het Afhangbord toch een andere baan kiest dan de gereserveerde omdat de baan waarop gereserveerd is bezet is en er een andere baan leeg ligt. Omdat te kunnen doen kan een van de gereserveerde spelers afhangen voor bevestigen internet reservering en daarna kiezen voor wissen (rode knop als pas er doorheen gehaald is). Je kunt dan een andere baan inhangen en hoef je niet de spelers op de eerder gereserveerde baan te verwijderen (wat vaker ergernis opgeleverd heeft). Laten vervallen van de reservering kan ook indien men tot 5 minuten voor aanvang reservering wacht (reservering vervalt dan) en dan een andere baan inhangt. 2. Inhangen via Afhangbord in de hal: als er 4 personen zijn die gaan spelen dan ook alle 4 op dezelfde baan en tijdstip inhangen. Het is niet toegestaan om 2 tijden achter elkaar in te hangen met telkens 2 personen (van de 4) en toch te gaan dubbelen (hiermee zou je 1,5 uur kunnen spelen met 4 hetgeen uiterst onsportief is bij drukte). Het is helaas niet vanuit het systeem te blokkeren omdat het in principe mogelijk is 2 verschillende groepen na elkaar te laten spelen. We rekenen op eenieders eerlijkheid om, in het bijzonder bij drukke avonden, op een juiste wijze af te hangen en geen anderen te duperen. Reglement gebruik tennisballen 1. Tennisballen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Ook bij zogenaamd vrij tennis. In de hal van het clubhuis liggen ballen. 2. Per baan mogen slechts drie ballen worden gebruikt. De ballen kunnen uit de daarvoor bestemde ballenkist worden geno- Pagina 12

[close]

p. 13

www.editoo.nl men of worden anderszins vanuit de bar verstrekt. 3. De ballen blijven het eigendom van de vereniging, mogen niet worden meegenomen, noch worden gebruikt in de hal of tegen de muur. 4. Voor het oefenen tegen de oefenmuur zijn oude ballen te gebruiken. 5. Indien een bal buiten de baan en/of het hekwerk wordt geslagen, is men verplicht deze onmiddellijk te halen of te zoeken. Blijft de bal onvindbaar, dan moet dat worden gemeld bij de barbediende, die voor aanvulling zorgt. 6. De ballen moeten na het spelen niet op de baan blijven liggen, maar moeten in de ballenkist worden teruggelegd, respectievelijk ingeleverd. 7. Het komt helaas voor dat er meer ballen meegenomen worden naar de baan en niet teruggelegd zodat er banen vrij zijn en er geen ballen meer zijn (let op dat als je met 2 of meer man ballen meegenomen hebt dat je dan het teveel teruglegt in de bak). De kwaliteit van de ballen wordt in de gaten gehouden en er worden altijd voldoende goede ballen neergelegd. Het is niet de bedoeling dat men ballen meeneemt of de goede ballen ruilt voor oudere die men bij zich heeft. Reglement baanverlichting 1. Het reserveren van banen met gebruik van baanverlichting geschiedt volgens het Reglement baanreservering. 2. De baanverlichting mag alleen aan en uit worden gemaakt door leden. Wel letten op de juiste gebruikswijze! 3. Er mag alleen van de baanverlichting gebruik worden gemaakt indien er tenminste 4 leden (willen) spelen. Op avonden dat er geen kantinedienst aanwezig is kan er door leden zelf de verlichting worden aangemaakt. Eis is dat er alleen verlichting aangaat als er minimaal 4 leden spelen. Denk aan het uitdoen bij het verlaten van de baan of er voor zorgen dat nog spelende leden weten dat zij het moeten doen. 4. Instructies voor het aandoen van de verlichting is te vinden bij de knoppen. 5. Op zaterdagen en zondagen wordt de baanverlichting niet aangemaakt, tenzij er kantinedienst aanwezig is zoals bij competitie en toernooien. 6. Behalve bij georganiseerde activiteiten mag de baanverlichting niet na 23.00 uur worden gebruikt. Reglement introduceren 1. Ieder lid is gerechtigd niet-leden te introduceren, echter alleen onder de volgende voorwaarden: 2. Degene, die introduceert, dient zelf met de introducés te spelen. 3. De introducés en degene die introduceert, dienen zich gezamenlijk te melden bij de barbediende ter registratie en betaling van het verschuldigde introductiegeld. Indien er geen barbediende aanwezig is, moet men de introductie melden bij de penningmeester en het introductiegeld overmaken op rekening van de club. 4. Het introductiegeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan: € 5,00 p.p. voor senioren; € 2,50 p.p. voor junioren. 5. Bij drukte mogen er geen introducés worden geaccepteerd. Degenen, die reeds voordien geïntroduceerd waren behouden op die dag hun recht van spelen. 6. Bestuur, commissarissen of bardienst hebben het recht een introductie te weigeren. 7. Vanaf de tijd dat men geïntroduceerd is heeft de geïntroduceerde dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid van TC Blerick. 8. Binnen dezelfde dag kan de geïntroduceerde derhalve ook één of meer malen het park verlaten zonder opnieuw weer het introductiegeld te moeten betalen. 9. Degene die introduceert, dient de introducés op de hoogte te stellen van de bij TC Blerick geldende speel- en gedragsregels. 10. Degene die introduceert blijft verantwoordelijk voor een juiste gang van zaken als bovenvermeld, alsmede voor een correct gedrag, kleding en schoeisel van de door hem (haar) geïntroduceerde. 11. Niet nakomen van de hier gestelde regels kan betekenen: a) dat degene die introduceerde in het vervolg niet meer mag introduceren; b) dat degene die geïntroduceerd werd(en) in het vervolg niet meer geïntroduceerd mag (mogen) worden. 12. Bestuursleden, park- en kantinecommissarissen kunnen beslissen, dat onder bepaalde omstandigheden van bovenstaande regels mag worden afgeweken. 13. Niet-leden die zonder introductie door een lid willen tennissen, kunnen een baan huren (indien er voldoende banen vrij zijn en het naar verwachting niet druk wordt binnen 1½ uur) tegen betaling van € 12,50 voor maximaal 1½ uur (betaling aan de bar of aan een aanwezig lid die dit kan afdragen aan de bar of aan de penningmeester op een later tijdstip). 14. Introductie en verhuur van banen is bedoeld voor incidenteel gebruik. Per jaar is slechts een beperkt aantal keren introductie of verhuur aan dezelfde persoon mogelijk. Pagina 13

[close]

p. 14

www.editoo.nl REGLEMENT TOSSAVONDEN 1. Aanvang: De tossavonden vinden plaats op donderdagavond, aanvang 19.00 uur. 2. Deelname: Eenieder die lid is van TC Blerick en de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder. 3. Het tossen: Deelnemers aan het tossen dienen vóór 19.00 uur het ledenpaskaartje zichtbaar op de eerste tafel gerekend vanaf de hoofdingang te leggen. Degene die na 19.00 uur wil deelnemen is vooralsnog voor de eerste ronde uitgesloten tenzij hij/zij nog bij onvoldoende deelnemers kan worden ingepast. Voor de eerste ronde van 19.00 uur tot 20.00 uur worden de partijen samengesteld door middel van pasjes loten. Indien een persoon overblijft kan ervoor worden gekozen om te rouleren bij een viertal. Na de eerst ronde volgt een korte pauze. Vanaf 20.15 uur start de volgende ronde. Een afgevaardigde van het bestuur - of indien niet aanwezig - een daarvoor aangewezen lid deelt de deelnemers aan de hand van de lidmaatschapskaartjes in op speelsterkte. De indeling vindt dusdanig plaats dat niet twee dezelfde partijen op een avond worden gespeeld. KNLTB Club app (alleen voor spelende leden) Introductie ClubApp De KNLTB ClubApp is een app voor op je iPhone of Android telefoon waarin je een aantal zaken gemakkelijk kunt regelen. Clubnieuws bekijken; Online afhangen; Andere leden opzoeken. Een tennismaatje vinden en jezelf opgeven als maatje, De clubagenda bekijken en eigen agenda instellen, Je eigen foto aanpassen, Het programma van jouw competitieteam zien, De uitslagen van alle teams zien, Notificaties instellen voor de clubagenda, KNLTB nieuws bekijken. Downloaden van de Clubapp via Play store of Apple store Eerste keer de clubapp gebruiken: De eerste keer dat je de clubapp gaat gebruiken moet je een nieuw wachtwoord aanmaken. Je kunt dit doen met je KNLTB nummer. Zoek eerst T.C. Blerick op en volg daarna de instructies! Op het eerste scherm (na inloggen) zijn te vinden: De menubalk, Het weerbericht voor vandaag, Baan afhangen, Clubnieuws, ‘Maatje gezocht voor vandaag’, Club agenda, Contact. Daarnaast is overal rechts onderin het scherm een tennisbal te vinden, met deze snelkoppeling kunnen leden direct afhangen. Online afhangen Je kunt met de ClubApp online afhangen! Klik op Baan afhangen, of op de tennisbal. Kies je medespeler(s) en een dag. Hierna gaat het systeem na welke tijdslots er beschikbaar zijn. Kies een passend moment en bevestig de afhang actie. Clubnieuws Contact Hierin staan de contactgegevens van T.C. Blerick. Mijn profiel Op de pagina ‘Mijn profiel’ zie je je eigen speelsterkte en je favoriete agenda-items, via de knop rechtsboven kan je je e-mailadres / telefoonnummer en je privacy voorkeuren aanpassen, dit wordt direct verwerkt in de clubadministratie van je vereniging. Maatjes Gevonden worden Met maatjes kunnen leden binnen uw vereniging elkaar vinden en verbinden. Een lid zal eerst voor zichzelf via het apponderdeel maatjes aan moeten geven hoelang hij beschikbaar is als maatje, vervolgens kan het lid zijn voorkeuren aangeven op basis van leeftijd, speelsterkte, wanneer beschikbaar en geslacht. Vervolgens via de tab ‘over jou’ is het mogelijk vrije tekst te plaatsen. Maatje zoeken Direct op basis van de voorkeuren worden maatjes voor jouw als lid. Door een maatje aan te klikken kan je via de knop ‘Verzoek sturen’ een bericht sturen naar je maatje van keuze. Het maatje zal dan het bericht ontvangen wat je in geeft en daarbij ook jouw telefoonnummer en e-mailadres, het is aan de persoon die het bericht ontvangt om daarop te reageren. Favoriet maken Wil je het maatje alvast in je snel keuzelijst / favoriet maken, druk dan op het sterretje rechtsboven en je kan voortaan direct een baan reserveren of je maatje inzien. Pagina 14

[close]

p. 15

www.editoo.nl Op de algemene ledenvergadering van 15 januari 2018 werden door het bestuur de volgende leden gehuldigd ivm jubileum: Fred Boots en Gerard Muileman voor hun 25 jarig lidmaatschap. Joop Brouwer voor zijn 40 jarig lidmaatschap en er was zelfs iemand die al 50 jaar lid is nl. John Peeters. Deze jubilarissen werden allemaal het bondsspeldje op gespeld door onze voorzitter Jos Brummans. De bloemen werden thuisbezorgt zodat deze onderweg geen averij opliepen. Ook de leden die wegens ziekte niet aanwezig konden zijn werden niet vergeten en de speld met bloemen gingen ook hun richting op. Nogmaals iedereen van harte gefeliciteerd. Rectificatie jubilarissen 2017 Op de jaarvergadering in januari zijn er 4 personen gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Dit bleek achteraf niet juist, ze zijn 30 jaar lid. Wel zijn er 2 andere leden die 40 jaar lid zijn en die zijn kortgeleden alsnog gehuldigd, namelijk Wim Nabben en Hay Cuppen. Beide heren van harte gefeliciteerd! Op de algemene ledenvergadering nam onze voorzitter Jos Brummans op het einde de microfoon op aan te te kondigen dag het bestuur voornemens was om de niet meer herkiesbare penningmeester Ton de Leeuw te benoemen tot erelid voor zijn verdiensten niet alleen als penningmeester maar voor zijn volledige inzet op alle vlakken voor onze club. De aanwezige leden gaven hier met een daverend applaus natuurlijk gehoor aan omdat iedereen weet dat Ton altijd klaar stond maar ook nu nog steeds de vereniging een warm hart toedraagt en de nieuwe penningmeester zal ondersteunen en voor advies altijd ter beschikking staat. Ton namens alle leden bedankt voor je inzet. Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Sponsoractie Plus Benders. Dank aan de leden die dit bij elkaar hebben gespaard! Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet