Tidningen Gemenskap nr 1 2018 Centrumkyrkan Norrköping

 

Embed or link this publication

Description

Information och program från Centrumkyrkan i Norrköping

Popular Pages


p. 1

GEMENSKAP Centrumkyrkan i Norrköping Årg. 46 nr 1 4 mar − 3 juni 2018 Mötesplatser i församlingen För drygt tjugo år sedan formades församlingens vision i tre punkter Församlingen – en gudstjänstplats Församlingen – en mötesplats Församlingen – en växtplats När jag nu inför de här raderna tänker kring församlingen – en mötesplats, går mina tankar först till det som låg bakom visionen, samtidigt som jag ser alla de mötesplatser, som visionen har lett fram till. Vilka de är, torde vara känt för de flesta. Jag vill istället försöka tänka kring hur de mötesplatser skall vara beskaffade för att ge förutsättningar för ”goda möten” och att de används på bästa sätt. Det första som slår mig är att under min uppväxt talade man inte i fars och mors kretsar om ”gudstjänst” utan man använde ordet ”möte”. Vi skulle på ”möte” i missionshuset i Norsholm, när vi skulle på gudstjänst. Där var det trångt, varmt och kaffedoft. Jag tänker att det ordet faktiskt som begrepp stämmer ganska bra in på det, som jag idag skulle vilja beteckna som ett gott möte, nämligen: Att man söker närhet – inte håller distans Att man eftersträvar en känslomässig, varm och ömsesidig relation Att man samlas kring något gemensamt, som befriar och gör gott (kaffe!?) Att man befinner sig på samma nivå – får ögonkontakt. Att men får till stånd ett samtal, det vill säga, man talar sig samman (Till skillnad från diskussionen, där man söker överföra sina åsikter på någon annan eller vinna en debatt). Att man låter den andre tala till punkt utan att bli avbruten. Att man känner in den andres känsla/känslor. Att man anar orden bakom orden. Att man erbjuder en trygg och lugn plats.

[close]

p. 2

2 Kyrkan på torget – samtal om kristen tro i en sekulär tid Den första temakvällen under rubriken MITTi – mitt i veckan, mitt i livet – möts vi i Café Vetekornet med Joel Halldorf, lektor på Teologiska Högskolan i Stockholm som gäst. Caféet är fyllt av förväntansfulla besökare kring det aktuella ämnet. Joel Halldorf ger en bakgrund till hur det ser ut idag, när vi kan säga att vi i Sverige lever i en post-sekulär tid, alltså en tid när det återigen är intressant med religion. Det märks till exempel när Knausgård, en norsk författare, intervjuas om sina böcker och intervjuaren frågar om teman han sett i böckerna som nåd, förlåtelse, fadersbild, gudsbild. Är detta en tillfällighet? Hur hamnade vi här? Joel Halldorf, som är historiker, ser en utveckling från fransk upplysningstid under 1700-talet via ett ifrågasättande 1800-tal till att under 1900-talet betrak- tas som en naturlag att all utveckling och modernisering och religion inte gick ihop. Man tänker att om religionen kommer tillbaka så går vi in i en medeltid. En annan tanke i samma anda är att religion är ett landsbygdsfenomen. Den kan inte existera i staden, menar många. Ingetdera har visat sig stämma. Hur ser det ut idag, på 2000talet? Vi kan tala om nyhedendom, inte minst i medelklassen. Det bästa är att göra oss förstådda utan att tala från en maktposition, men utan att lämna våra klassiska kristna termer. Vi behöver göra dem begripliga och slå en brygga till omgivningen. Vi ska inte förlora vår egen förankring kring nåd, förlåtelse och försoning. Öppenhet, sårbarhet och humor är nyckelord. Idag prövas hur man är och vad man gör. Går ditt budskap i takt med ditt liv? Så följde en frågestund, där olika tankar om hur man kan nå män- niskor diskuterades. Vi ser hur människor söker ledning genom spådamer och horoskop, som exempel på nyhedendom. Andra testar andliga upplevelser genom healing eller meditation av olika slag. Behoven och det andliga sökandet finns. En fråga handlade om hur vi når andra i vår tid av individualisering. Halldorfs svar var att vi är alla personer som blir till i gemenskap. Det är bekvämt att vara individ och bestämma allt själv, men vi är gemensamhetsvarelser. Det är vad fallet handlar om. Vi vill ha kontroll och bestämma samtidigt som vårt djupast behov är gemenskap med Gud. Ja, i det sista är det lätt att känna igen sig, även som mångårig kristen. Vi får fortsätta vara ”kyrkan på torget” och önska delta i samtalen. Vår tid är ganska lik Paulus tid, när han talade om Kristus på torget i Aten. Elisabeth Sjödin Mötesplatser – forts. från s 1 Vid Joel Halldorfs föreläsning i Vetekornet den 31 januari i år efterlyste han platser för dialog mellan människor, som är andliga sökare eller sådana som tror sig ha funnit en andlighet, men som kanske är ensamma i sin tro, i möte med den kristna församlingen. Dvs. att församlingen skulle kunna vara eller erbjuda en mötesplats. I vår församling har vi alltså efter hand utvecklat många olika mötesplatser. Men de två frågor jag vill ställa är då: • Har vi medvetet sett till att våra mötesplatser ger förutsättningar för att ”det goda mötet” skall kunna uppstå? • Använder vi våra mötesplatser på det allra bästa sättet för att möta både våra egna och andras behov av ”det goda mötet”? Givetvis kan vi inte med den bredd vår församling har idag svara entydigt på dessa frågor. I många fall kan vi se att det verkar fungera, i andra fall skulle vi behöva tänka ett steg till för att förändra både förutsättningar och former kanske efter de exempel på kriterier för ”goda möten” jag anger ovan. Men tag gärna litet tid och utvärdera, fantisera och forma ditt sammanhang i församlingen idag utifrån den gamla visionen att församlingen skall vara en ”mötesplats”. Jämför gärna Rom 12:3-21. Per Rikardson Centrumkyrkan i Norrköping Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan. Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta. Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

[close]

p. 3

Café Vetekornet fyller 25 år 3 ”Du måste vara den ende norrkö- pass i den fullsatta lokalen. Svar pingsbo som inte varit här idag” fick han också! sa Lasse Johansson när jag kom till Vetekornet för att fotografera vid tvåsnåret. Och hela tiden som jag var där stod nio personer i kö till serveringsdisken. Ja, nya personer för Jag gratulerade Åsa till annonsen varv så klart, men varför just och det fyllda caféet. ”Det är så nio? härligt. I morse var jag här tidigt och bjöd alla som åkte förbi på Göran Strömberg väg till sina arbeten. Och alla chaufförer.” Sam Hellgren satt och spelade evergreens och mitt i mängden musikstycken fick han applåder för just ”Play it Sam” från ”Casablanca”. Sam hade dubbel tjänst när jag var där som ackompanjatör till Pontus Helander. Pontus passade på att öva teckenspråk när han introducerade sig – man måste uppmuntra hjärnan att lära sig nya saker – och det kom bra till

[close]

p. 4

4 Att vara fritidspolitiker I september har vi val i Sverige. Många gånger har jag funderat över varför jag inte engagerat mig politiskt, jag som är uppvuxen med politiskt engagerade föräldrar. Kanske var valet att bli samhällskunskapslärare mitt sätt att försöka påverka samhällsutvecklingen? Kunskap är viktigt. För tjugosju år sedan hade jag en elev i samhällskunskap på Komvux – nu en mogen man med säte i kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden och medlem i Centrumkyrkan – Rikard Carlsson. Vårt samtal handlade om hur det är vara politiker och villkoren för det politiska arbetet mer än om politiska sakfrågor. Rikard arbetar idag som radonutredare i fastigheter efter att ha arbetat många år på Whirlpool. Cirka tjugofem procent av arbetstiden går åt till politiska uppdrag plus möten på fritiden. Som fritidspolitiker får man ersättning för förlorad arbetsinkomst. Hans nuvarande arbetsgivare är förstående och samarbetsvillig för hans politiska engagemang. Men det är hela tiden en avvägning som måste göras mellan arbetet och de politiska uppdragen, speciellt under högsäsong oktober – april. Rikard blev fackligt aktiv 2006, då han upplevde förändringar i arbetsrätten som drabbade honom som fabriksarbetare. Han betonar att det parti man väljer att engagera sig i är beroende av exempelvis vad man arbetar med och de sociala förhållanden man lever i. Det blir olika för olika människor. Det är viktigt med en politisk anknytning för att kunna påverka. Den gyllene regeln Allt vad ni vill att människorna ska göra er, ska ni göra dem står i fokus. Personalfrågor och därmed organisation inom vård och omsorg är mycket viktiga. Vi måste få ned den stora personalomsättningen. Kommunstyrelsens främsta uppgift är att fördela de ekonomiska resurserna inom kommunen. Att på olika sätt stödja flyktingar och påskynda integrationen är viktigt. Rikard har en stor familj. Hans engagemang inom politiken vore omöjligt om inte hans fru ställde upp så mycket samt att hon tycker att det är viktigt det han gör i politiken. Det är betydelsefullt att ha en öppen dialog med varandra om problem och glädjeämnen. Rikard uppmanar oss alla att gå och rösta. Våra demokratiska värderingar måste leva. Det är en plikt att ta ställning. Naturligt är att rösta på olika partier beroende på människans levnadsvillkor och värderingar. Tack för ett givande samtal Rikard - vi samtalade om mycket mer än det här! Gunilla Arlinger Einar Ekbergs sånger Kyrkan var fullsatt när operasångaren Lars Arvidson, ackompanjerad av Sten Bäckman, sjöng sånger ur Einar Ekbergs omfattande sångskatt. Mellan de olika sångerna berättade Lars Arvidson om den tid och det sammanhang de föddes i. En höjdpunkt i konserten var framförandet av Davids 32:a psalm, som komponerades av Einar Ekberg till invigningen av Filadelfiakyrkan i Stockholm 1932. En känd duett "Bönernas himlarbro" som sjungits av Einar Ekberg och Einar Waermö, nu framförd av Lars Arvidson och Sten Bäckman, fick avsluta den uppskattade konserten. Solbritt Granberg Foto: Billy Josefsson

[close]

p. 5

Programbilaga 1 mar − 3 jun 2018 5 MARS 1 to 18.30 Språkcafé 2 fr 18.00 Världsböndagen firas i Vetekornet 3 lö 10.00 Torgkaffe 14.00 Församlingens årsmöte 4 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Små frön Kyrkkaffe 18.00 Sjung min själ Soon Gospel Gäst: Lisa Tilling 5 må 14.00 Måndagsträffen 6 ti 18.00 Vardagsmässa 8 to 18.30 Språkcafé 10 lö 10.00 Familjescout på Väsby sommarhem 11 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: Manskören Små Frön Kyrkkaffe 15 to 18.30 Språkcafé 18 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Ekstrand Sång: Evelina Karlsson Små Frön Kyrkkaffe 19 må 14.00 Måndagsträffen 21 on 19.00 MITTi med Olle Carlsson i Centrumkyrkan MITTi Den 21 mars kommer Olle Carlsson, präst och författare, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, särskilt känd för Katarinamässan, förespråkare för 12-stegsrörelsen och sinnesrobönen! Den här kvällens fokus blir hur vi som kyrka och församling kan vara/bli en plats där den sekulariserade människan kan möta sina andliga behov. Hur kan vi göra våra gudstjänster attraktiva och tillfredsställande för människor ”därute”? 22 to 18.30 Språkcafé 25 sö 11.00 Cafégudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: True Travel Avslutning för Små frön Kyrkkaffe 26 må 19.00 Konsert med Petter Rylén, piano, och Nana Rashid, sång, i Café Vetekornet. 30 fr 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe APRIL 1 sö 11.00 Påskdagsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: Maria Nordholm Kyrkkaffe 3 ti 18.00 Vardagsmässa 5 to 18.30 Språkcafé 8 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe 9 må 14.00 Måndagsträffen 11 on 18.00 Vilken värld vill vi ha? Panelsamtal på Stadsbiblioteket Vilken värld vill du leva i? Onsdag den 11 april kl. 18 kommer en samling att hållas i Stadsbiblioteket. Det är ett samarbete mellan Bilda, Diakonia och tre Equmeniakyrkor i stan; Centrumkyrkan, Immanuelskyrkan och Vidablickskyrkan. I år är det val och snart drar valrörelsen igång. Idag märker vi tydliga tendenser att demokratin är hotad i många länder. Vi vill i detta panelsamtal lyfta fram människosyn, demokrati och värderingar, stärka till civilkurage och ge rum och plats för dialog. Samtalsledare blir Göran Sarring och i samtalet deltar Mats Granberg, Mia Sköld, m.fl.

[close]

p. 6

6 Programbilaga 1 mar − 3 jun 2018 12 to 14 lö 18.30 Språkcafé 19.00 Konsert med samlad gospelkör och Putte Nelson Gospelkonsert med Putte Nelson Över 100 körsångare repetererar för fullt inför konserten den 14 april. Under dagen kommer Putte Nelson att hålla en workshop med alla sångare och sedan genomförs en konsert tillsammans. Biljetter till konserten kostar 50 kr, barn under 12 år gratis men med biljett. Antalet biljetter är begränsade till 200 st på grund av brandbestämmelser. Vill du få tag i en biljett – hör av dig till någon medlem i Soon Gospel! 15 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Christer Sjöström Kyrkkaffe 22 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Carin Olsson Kyrkkaffe Församlingsmöte 23 må 14.00 Måndagsträffen 25 on 19.00 MITTi med Agnete Kinman i Immanuelskyrkan MITTi 25 april medverkar Agnete Kinman i Immanuelskyrkan kl 19. Rubriken är ”Att leva sitt liv fullt ut”. Agnete som är läkare och präst utgår från egna erfarenheter vad hon lärt sig i mötet med döende personer: Hur ser de på livet— människovärde och förhållningssätt. Det handlar om det kristna hoppet om Guds närvaro i våra liv. MAJ 3 to 18.30 Språkcafé 6 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Magnus Carrö Kyrkkaffe 18.00 Vårkonsert 10–12 Equmeniakyrkans årskonferens i Gävle 13 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson Kyrkkaffe 17 to 18.30 Språkcafé 19 lö 10.00 Familjescout på Asptorp 20 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Lisa Danell Sång: Norrköpings Vokalensemble Kyrkkaffe 24 to 18.30 Språkcafé 26 lö 10.00 Pilgrimsvandring 27 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe JUNI 3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Kyrkkaffe 26 to 18.30 Språkcafé 28 lö 10.00 Familjescout i Vrinneviskogen 29 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Musik: Förenade Brass Kyrkkaffe 30 må 19.00 Valborgsmässofirande på Väsby sommarhem Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Alla kulturprogram i samarbete med

[close]

p. 7

Församlingsnytt 7 HÖGTIDSDAGAR HEMGÅNGNA UTFLYTTAD VIGSEL Catrin Petersson och Lewis Meaden i Vidablickskyrkan den 3 februari. Pilgrimsvandring Till dig som vill gå en pilgrimsvandring i församlingens regi. Vi kommer att vandra och reflektera i Kolmården lördag 26 maj kl 10–15. Vandringen sker i lugnt tempo och lagom långt. Alla tar med eget fika och lunch. Tänk på att ta med kläder som passar för vädret och en liten ryggsäck för mat och kläder. Vi åker tillsammans i bilar. Anmäl er till pastor Margaretha Rudén, Per Rikardson eller Johan Svärd senast 6 maj 2018. TACK Vi vill på det här sättet uttrycka ett varmt tack till församlingen och alla er som deltog vid vår pappa Walter Ryléns begravning. Tack för gåvor till församlingens Framtidsfond och tack för vad gemenskapen betytt för honom i hela hans liv! Ett stort tack också till Café Vetekornet med personal och den insats av frivilliga som gjorde att vi fick en fin stund med gemenskap och minnen tillsammans! Annette och Lillemor Rylén med familjer Världsböndagen Världsböndagen den 2 mars firas i Café Vetekornet kl. 18.00. Programmet är utformat av kvinnor från Surinam. Enkel förtäring. FVU (För vår ungdom) 6 mars 20 mars 3 april 17 april MÅNDAGSTRÄFFEN Alltid kl 14 5 mar Bo Setterlinds dikter och psalmer. Bengt Gårsjö & Margaretha Ekstrand 19 mar Tage Danielsson, hans liv och verk. Villy Holmberg 9 apr Önskepsalmer 23 apr Näckrososona spelar upp maj Utfärd till Vintervadskyrkan Det individuella ansvaret för vår församling Vid årsmötet väljer vi människor att utföra vissa uppdrag i Centrumkyrkans församling. Det är fascinerande att se hur många uppgifter som ska tillsättas och hur många människor som ställer upp. Många människor tar också på sig uppgifter utan att bli tillfrågade och utan att ha valts. Det bara händer. Hur skulle en församling fungera utan alla dessa? Blommorna i kyrkan måste inköpas, vattnas och skötas. Gardiner blir smutsiga och stolsitsarna i Vetekornet blir slitna. Det klottras på vägarna. Vem tar bort det? Plötsligen är det stopp i vasken. Den behöver rensas. Lamporna i kyrkan går sönder. Fönstren och trappor behöver målas. Låsen fungerar inte. Åttioåtta minnesstunder arrangerades under 2017. Till dem ska det dukas, serveras och diskas. Till advent ska ljus sättas upp och lite senare ska julgranen in och så småningom ut igen. Ett stort tack till alla dem som bidragit, ibland på ett osynligt sätt, till att allt detta och mycket mera fungerar i vår församling. ADRESSKALENDERN

[close]

p. 8

8 Läger och konferens Tillsammans på Skeppsgården Tillsammans på Skeppsgården är Centrumkyrkans familjeläger den 7 till 13 juli. Det är ett läger och en semestervecka fyllt med aktiviteter som bad, bibeltimme, brännboll, fiske, fotboll, lägerbål, tipspromenader med mera, men också tid för vila och avkoppling. Alla oavsett ålder är välkomna och alla deltar efter förmåga och engagemang. Skeppsgården är en lägergård som ligger i Misterhults vackra skärgård ca 5 mil söder om Västervik. På Skeppsgården bor vi i huvudbyggnaden i två eller flerbäddsrum, i stuga, i egen husvagn/husbil eller i tält. Till gården hör en egen badhäll och badflotte för svalkande salta bad. Vid båtbryggan finns roddbåtar och kanoter att låna för fiske eller en liten tur i skärgård. Du kan läsa mer om lägret på församlingens hemsida www.centrumkyrkannorrkoping.se eller i folder som finns i Centrumkyrkan. Anmäl dig via hemsidan eller skicka in blanketten som finns i foldern. Anders Eriksson Årets kyrkokonferens äger rum 10–12 maj i Gävle. Årets tema är Ett i Kristus – en kyrka för alla där Paulus ord om att ingen är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utgör grunden (Gal 3:28). Jag kan verkligen rekommendera dig att delta! Vad är då kyrkokonferensen? Centrumkyrkan är del av Equmeniakyrkan och en gång om året hålls en kyrkokonferens där alla Equmeniakyrkans församlingar i Sverige får mötas och tillsammans fundera och fatta beslut kring vilka frågor som är mest aktuella för kyrkan att arbeta med här och nu. Varje församling har möjlighet att sända ett par ombud som är de som röstar i förhandlingarna, men alla som vill är välkomna att delta på konferensen. Dels är det fritt fram att lyssna på för- handlingarna, men är du inte ombud finns också en mängd kringarrangemang att delta i. Mycket arbete läggs också ned på utformning av gudstjänster och seminarier. Kyrkokonferensen är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om vad Equmeniakyrkan har att erbjuda, såväl i egen regi som i samverkan med olika samarbetspartners. Det finns också särskilt program för att barnen ska få lära känna Jesus. Läs mer på http://equmeniakyrkan.se/ kyrkokonferens18/ Lotta Karlsson Barnkör! Vi i BoU fick en förfrågan om det fanns möjlighet att ha någon aktivitet på torsdagskvällar för barn vars föräldrar är på språkcaféet. Man ville gärna att det skulle vara musik, lek/pyssel och enkel bibelundervisning som inslag. Britt och jag nappade på idén och tillsammans med Meryam och Grace startade barnkören den 18 januari. Vi träffas i lekrummet en trappa upp kl 18:30–19:30, sjunger, leker, pysslar och har andakt. Välkommen! Monika Svärd Centrumkyrkan i Norrköping S:t Persgatan 113 602 33 Norrköping Bg: 841-4377 Bank: 6591-161 094 562 Swish: 123 219 60 38 Tel: 070-393 82 88 E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Caféföreståndare Åsa Börjesson Tel. Café 011-13 58 32 vetekornet@vetekornet.se www.vetekornet.se Övriga telefonnummer Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32 Pastor Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88 pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se Barn- och ungdomsledare Vakant Expeditionssekreterare Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88 Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan. Redaktionskommitté: Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg. Manusstopp nästa nr: 18 maj 2018

[close]

Comments

no comments yet