Podsumowanie roku 2017

 

Embed or link this publication

Description

Podsumowanie roku 2017. Raport roczny Urząd Miasta Żagań.

Popular Pages


p. 1

Urząd Miasta Żagań Podsumowanie roku 2017 Raport roczny prezentujący zakres prac zrealizowanych przez Urząd Miasta Żagań

[close]

p. 2

Spis treści Wstęp Zrealizowane inwestycje Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2017 roku Środki zewnętrzne na rozwój Żagania Polityka gospodarcza Żagania Współpraca międzynarodowa Oświata i edukacja w Żaganiu Działania związane z kulturą Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2017 roku Sport Praca Urzędu Miasta Żagań w 2017 roku w liczbach Publikacja wydana na zlecenie Urzędu Miasta Żagań | Wydawca: Assist Media | ISBN: 978-83-64696-09-1 03 04 12 15 20 22 24 28 30 48 52

[close]

p. 3

3 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Żagania Kolejny rok pracy dobiegł końca. O tym, jak w jego trakcie zmienił się Żagań, o  zrealizowanych inwestycjach, podjętych i  przeprowadzonych inicjatywach oraz odbywających się w  mieście wydarzeniach przeczytają Państwo w Podsumowaniu roku 2017, które w  formie broszury tradycyjnie już oddaję w  Państwa ręce. Sprawozdanie z  wykonanych zadań uważam bowiem za swój obowiązek. Dzięki rzetelnej i  kompleksowej informacji uzyskają Państwo wiedzę na temat pracy podjętej przeze mnie i  moich współpracowników w  minionym roku. Przejdzie on do historii Żagania głównie jako rok, w  którym zasypaliśmy straszącą od 2008 roku dziurę w Rynku. Przez 9 lat mieszkańcy oraz turyści natykali się na blaszany płot straszący w  centrum miasta. Gdy w  maju pojawiła się możliwość wykupu „dziurawej” działki, podjąłem decyzję o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i złożyłem propozycję zakupu gruntu. Zadbałem o  rozebranie płotu oraz zasypanie dziury przy pomocy żagańskich przedsiębiorców, zgodnie ze złożoną Państwu wcześniej obietnicą. Na wiosnę, gdy grunt osiądzie, zakończone zostaną prace związane z  zagospodarowaniem skweru. Już teraz mogliśmy cieszyć się tym miejscem, świętując spotkanie z Mikołajem i z choinką w tle. Rok 2017 był również rokiem inwestycji drogowych, z których główna dotyczyła przebudowy ulicy Żarskiej jednej z  kluczowych tras komunikacyjnych w  mieście. Dzięki zaangażowaniu i  determinacji udało się zrealizować zadanie, na które czekali Państwo od lat, a  w  którego zasadność publicznie powątpiewała część radnych, nieudolnie dyskredytując działania Urzędu Miasta. Dziękuję za wspólne świętowanie zakończenia inwestycji i  udział w  festynie otwierającym nową drogę. Wyrażane wówczas przez Państwa opinie utwierdzają mnie w przekonaniu, że warto podejmować najtrudniesze wyzwania. Kolejnym priorytetem realizowanym przeze mnie w 2017 roku było uwalnianie terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Żagań, dla pozyskania nowych przedsiębiorców. W  tym celu przejęliśmy teren 19 ha od Dringenberg Sp. z  o.o. oraz złożyliśmy wniosek do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o włączenie ich w zasoby KSSE. Obecnie, dzięki pozyskanym środkom unijnym, uzbrajamy strefę przemysłową.Całkowity obszar strefy inwestycyjnej obejmuje powierzchnię ok. 13,6 hektarów, w tym tereny dla inwestorów – ok. 97 000 m2, wartość projektu wynosi 13,5 mln zł. Chcemy, aby żagańskie firmy jako pierwsze skorzystały z tej oferty. Warto przypomnieć, że w ostatnim roku oprócz nowych małych i średnich przedsiębiorstw, swoją działalność do Żagania przeniosła z Żar firma Tandem Sp. z o.o. Nieruchomości pod inwestycje zakupiła Firma Produkcyjna Bartex ZPCH oraz firma Galvanika Sp. z  o.o., która planuje wybudowanie nowego zakładu w naszej strefie. Kontynuujemy działania zmierzające do pozyskania kolejnych firm w naszej uzbrojonej strefie. Żagań to miasto wymagające wszechstronnych działań – remontów dróg i  chodników, remontów obiektów zabytkowych, rozwoju szkolnictwa i  wdrażania nowych projektów edukacyjnych, poszerzenia oferty kulturalnej miasta oraz wsparcia lokalnych przedsiębiorców, przy równoczesnym poszukiwaniu nowych inwestorów. Jak pokazuje kolejny raport roczny, każde z tych zadań zostało w mieście przeprowadzone, a Żagań zmienia się na dobre. Dziękuję Wam drodzy mieszkańcy za pomoc i życzliwość, którą otrzymuję każdego dnia. Burmistrz Miasta Żagań

[close]

p. 4

4 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Nowa nawierzchnia na ulicy Żarskiej Jedną z kluczowych inwestycji zakończonych w 2017 roku był kompleksowy remont ulicy Żarskiej o wartości 3,5 mln zł. Zrealizowane inwestycje

[close]

p. 5

Inwestycje miejskie Podsumowanie roku rozpoczynamy od sprawozdania ze zrealizowanych inwestycji. To one mają wpływ na komfort życia mieszkańców miasta i poprawę jakości życia. Sprawiają, że znajdujące się w Żaganiu zabytki odzyskują dawną świetność. Zakończyliśmy prace na ulicy Żarskiej, odnawiając jedną z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych miejskich dróg. Rozpoczęliśmy remont pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 oraz nawierzchni placu gen. Maczka. Rozpoczeliśmy remont Dworca PKP pozyskując 20 milionów złotych z budżetu państwa i solidnego partnera dla tego zadania. Rozpoczęliśmy uzbrajanie Żagańskiej Strefy Gospodarczej, prowadząc równocześnie inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. 5 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Tabela najważniejszych inwestycji w 2017 roku Wykonane inwestycje Uzbrojenie strefy przemysłowej Modernizacja pałacyku i placu Generała Maczka Koszt 9 595 881,99 zł 6 956 107,96 zł Przebudowa budynku socjalnego przy ulicy Włókniarzy 12 w ramach dofinansowania 1 073 701,00 zł Budowa placu zabaw w Parku Pałacowym w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj” 395 035,80 zł Modernizacja Bulwaru Księżnej Doroty de Talleyrand – Perigord wraz z wymianą oświetlenia na bulwarze 203 614,50 zł Przebudowa parkingu przy ul. Klonowej (projekt i wykonawstwo) 202 458,00 zł Modernizacja chodników przy ul. Pomorskiej 184 494,30 zł

[close]

p. 6

6 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Nowy chodnik na ul. Wodnej Ścieżka rowerowa na ulicy Żarskiej Czy wiesz, że... w 2017 roku w Żaganiu zrealizowano i rozpoczęto inwestycje na kwotę 20 345 043 zł. Chodnik i jezdnia na ulicy Wesołej Chodnik i jezdnia na ulicy Pomorskiej Chodnik na ulicy Szkolnej

[close]

p. 7

Lampy LED na ulicy Kożuchowskiej Chodnik na ulicy M.Konopnickiej Zasypana “Dziura w Rynku” Żagańska Strefa Gospodarcza - uzbrajanie działek 7 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Nowe ekspozycje w Muzeum Obozów Jenieckich Fontanna w Parku Nowy chodnik na ulicy Dworcowej

[close]

p. 8

8 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Planowany termin zakończenia inwestycji na dworcu kolejowym to pierwszy kwartał 2019 roku. Wykonane inwestycje Modernizacja nawierzchni ul. Żarskiej – II etap Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na przebudowę chodników na ulicy Śląskiej i Buczka Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Skarbowej (X-lecia) Modernizacja chodnika przy ul. Wodnej Koszt 139 000,00 zł 136 121,58 zł 119 999,99 zł 104 980,00 zł Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Libelta (etap I) 107 256,00 zł Modernizacja chodnika przy ul. Mostowej 99 999,00 zł Modernizacja jezdni ul. Pomorskiej – etap I (od ul. Jana Pawła II do ul. Keplera) 95 940,00 zł Utwardzenie placu przy ul. Armii Krajowej 83 013,00 zł Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Wesołej 75 473,05 zł Budowa oświetlenia przy ul. Żarskiej 3-5-7 Opracowanie dokumentacji termomodernizacji przedszkoli Budowa oświetlenia ul. Żelaznej 73 258,42 zł 65 900,00 zł 64 973,14 zł Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Konopnickiej 55 000,00 zł Opracowanie dokumentacji modernizacji Placu Orląt Lwowskich 47 711,70 zł Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Okrzei 45 900,00 zł

[close]

p. 9

Nowy chodnik na ul. Okrzei Nowy chodnik na ulicy Skarbowej Dofinansowana przez UM wymiana chodnik na ulicy Śląskiej. 9 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Dofinansowana przez UM wymiana chodnika na ulicy Buczka. Remont budynku dworca kolejowego W listopadzie 2017 roku rozpoczęto prace remontowe na żagańskim dworcu kolejowym, które zakończą się w pierwszym kwartale 2019 roku. Remont obiektu stał się możliwy dzięki decyzji burmistrza Daniela Marchewki, który po spotkaniu, do którego doszło 28 kwietnia 2016 roku (Żagań odwiedził wówczas zespół z biura Inwestycje PKP S.A.) podpisał list intencyjny, deklarując gotowość zagospodarowania i dzierżawy 70 procent powierzchni odnowionego budynku. Gwarancje te sprawiły, że PKP S.A. przystąpiła do inwestycji, której realizacja szacowana jest na około 17 milionów złotych netto. Co szalenie istotne – środki te pochodzić będą zarówno z budżetu spółki, jak i  z  zasobów krajowych. Prowadzone obecnie prace stanowią ostatni etap projektu. Aby mógł on zostać zrealizowany, w  2016 roku przeprowadzono wiele spotkań koncepcyjnych, dzięki którym stworzono spójną wizję zagospodarowania dworca kolejowego w  Żaganiu. Następnie wyłoniono wykonawcę, którym została firma SKB S.A. z Warszawy, prowadząca prace pod nadzorem konserwatorskim. Modernizacja żagańskiego dworca realizowana jest w  ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Przebudowa obejmie m.in. wymianę instalacji oraz stolarki okiennej i  drzwiowej, wykonanie przyłączy, renowację elewacji oraz roboty dachowe. Zamontowany zostanie monitoring, przed budynkiem pojawią się miejsca postojowe oraz stojaki rowerowe. Budynek dworca dostosowany zostanie również do potrzeb osób o  ograniczonej mobilności, w  tym osób niepełnosprawnych - zamontowane zostaną m.in. windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i  niedowidzących, oznakowania i  tablice tyflograficzne. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane zostaną również toalety. W odnowionym obiekcie znajdzie się biuro obsługi klienta, posterunek Służby Ochrony Kolei, komenda żagańskiej Straży Miejskiej, powierzchnia muzealna i  wystawiennicza. Siedzibę znajdą w  nim również spółka ŻTBS i ZGM.

[close]

p. 10

10 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Plan zagospodarowania nowego placu zabaw w parku Plac zabaw w PSP nr 1 Czy wiesz, że... W 2017 roku postawiono 15 ławek, 5 koszty na śmieci, posadzono 21 drzew oraz ponad 16 tysięcy sadzonek roślin jednorocznych. Sadzenie drzew wzdłuż ulicy Piłsudskiego Odnowione oznakowanie poziome dróg zarządzanych przez miasto Testy autobusu dla bezpłatnego transportu miejskiego

[close]

p. 11

Wykonane inwestycje Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Żarskiej (na odcinku od ul. Młynarskiej do ronda Tadeusza Buka). Opracowanie projektu technicznego budowy i przebudowy ul. Nadbobrze wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa oświetlenia ul. Kożuchowskiej. Wymiana lamp przy ul. Pomorskiej. Budowa brakującego odcinka chodnika na ul. Szkolnej. Chodnik przy ul. Bema. Opracowanie projektu technicznego przebudowy ulicy Mickiewicza (odcinek przewężenia przy poczcie). Aktualizacja projektu przebudowy ulicy Nocznickiego. Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Cichej. Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika i zwężenia jezdni ul. Szkolnej (etap II). Opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Buczka. Aktualizacja projektu zagospodarowania skweru przy Bulwarze Doroty Talleyrand-Perigord. Koszt 43 500,00 zł 34 4000,00 zł 29 836,13 zł 23 616,00 zł 27 500,00 zł 25 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 8 610,00 zł 6 150,00 zł 6 150,00 zł 984,00 zł Bulwar Księżnej Doroty na odcinku park - ul. Mostowa 11 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań W 2017 roku zakończony został I etap renowacji bulwaru Księżnej Doroty. W 2018 zakończony zostanie II etap.

[close]

p. 12

12 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Dlaczego dotacje są tak ważne dla innych instytucji? Żagań posiada przepiękną historię, która zobowiązuje do opieki nad bogatym dziedzictwem. W 2017 roku udzielono 4 dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 262 000 zł. Pieniądze przekazane w ten sposób pomogły chronić nasze dziedzictwo instytucjom bezpośrednio z nimi związanymi. Dzięki temu mamy pewność, że środki zostały wydane w najlepszy możliwy sposób, a cel jakim jest ochrona dóbr kultury został osiągnięty. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2017 roku

[close]

p. 13

13 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań Ważniejsze dotacje udzielone z budżetu miasta w roku 2017 Wysokość dotacji Instytucje kultury: Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Obozów Jenieckich. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Niepubliczne szkoły i przedszkola. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. Rozwiązywanie problemów alkoholowych. 2 773 681,00 zł 1 402 529,99 zł 1 627 944,41 zł 547 000,00 zł 285 522,00 zł 165 624,67 zł 164 903,94 zł Ochrona i promocja zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno– hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi. 25 028,00 zł Dotacje z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim otrzymali: Wysokość dotacji 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Filia Żagań na: • zakup aparatu KTG dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Żaganiu – 19.600 zł, • zakup aparatu do resuscytacji noworodków wraz z mikserem gazów oraz pompy infuzyjnej dla Oddziału Noworodkowego w Żaganiu – 13.236,35 zł, • zakup reduktorów tlenowych dla Oddziału Pulmonologicznego z pododdziałem chorób wewnętrznych w Żaganiu – 1.542,24 zł. 34 378,59 zł Komenda Powiatowa Policji – pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. 30 000,00 zł Miasto Żary – pomoc finansowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania jednego miejsca noclegowego w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Żarach dla potrzebującej osoby bezdomnej z miasta Żagań. 1 597,72 zł

[close]

p. 14

14 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań W 2017 roku miasto przekazało w formie dotacji kwotę 2 773 681 zł dla instytucji kultury. Dotacje z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Wysokość dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku – kościele Nawiedzenia NMP w Żaganiu, polegające na naprawie i ustabilizowaniu więźby dachu nad nawą, prezbiterium i kaplicą oraz naprawie konstrukcji sygnaturki. 135 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu - dotacja na roboty budowlane przy elewacjach kościoła pomocniczego pw. św. Ducha w Żaganiu. 72 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Żaganiu na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele filialnym pw. Świętego Krzyża w Żaganiu (elewacja zachodnia). 30 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu na roboty budowlane przy zabytku – cmentarzu przy kościele Nawiedzenia NMP w Żaganiu (murki oporowe). 25 000 zł

[close]

p. 15

Środki zewnętrzne na rozwój Żagania Rozwój 2017 był rokiem rozpoczęcia realizacji kilku inwestycji dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Większość z tych zadań będzie kontynuowana w roku 2018. Łączna wartość uzyskanego wsparcia dla żagańskich przedsięwzięć to ponad 22 mln zł. Żarsko-Żagański Funkcjonalny Obszar Do najważniejszych inwestycji należy zadanie pn.: „Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w  Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, w  ramach którego uzbrojone zostaną tereny inwestycyjne w  czterech gminach: w  Żaganiu i  w  Żarach oraz na obszarze gmin wiejskich Żagań i Żary. W Żaganiu inwestycja dotyczy uzbrojenia terenów przy ul. Asnyka. Całkowita wartość zadania to 13,5 mln zł. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w  ramach partnerstwa gmin jest zadanie pn.: „Kompleksowy program komunikacji w  Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, w  ramach którego powstanie elektroniczny system powiadamiania pasażerskiego na potrzeby organizacji komunikacji miejskiej, powstaną nowe wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe dla rowerów. Całkowita wartość zadania przypadająca dla Żagania to 1,6 mln zł. Powyższe projekty są wymiernym wynikiem podjętej współpracy partnerskiej z  ościennymi gminami, zapoczątkowane jeszcze w 2014 roku, kiedy podpisane zostało porozumienie o  współpracy. W  oparciu o  tę współpracę powstał Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny, w  którego skład weszły gminy miejskie i  wiejskie Żary i Żagań. W celu pozyskania środków unijnych na realizację wspólnych przedsięwzięć włodarze miast i gmin w lutym 2016 roku zawarli stosowne porozumienie z  wo- jewództwem lubuskim w sprawie realizacji Kontraktu Lubuskiego (RPO L2020). Należy przy tym zaznaczyć, że katalog możliwych do realizacji wspólnych projektów był ze strony Zarządu Województwa ograniczony. Samorządy Żar, Żagania oraz gmin wiejskich Żary i Żagań maksymalnie skorzystały z  możliwości, jakie dawał udział w  Kontrakcie Lubuskim. Rewitalizyacja pałacyku przy Jana Pawa II Kolejnym strategicznym przedsięwzięciem realizowanym przez Żagań jest „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z  otoczeniem w  celu nadania nowych funkcji społecznych”. Żagański projekt jest jednym z  12 projektów rewitalizacyjnych, jakie w  ogóle w  ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowane są w naszym województwie. Całkowita wartość zadania to kwota 7 mln zł. Główne zadania w projekcie to: kompleksowa rewitalizacja zabytkowego obiektu Pałacyku, rewitalizacja Placu Gen. Maczka i stworzenie na bazie odnowionej infrastruktury atrakcyjnej oferty działalności Centrum Kultury, poprzez realizację szeroko rozumianego programu społecznego. Uzupełnieniem dotychczasowej działalności CK będzie uruchomienie nowych funkcji oraz organizacja nowatorskich cyklicznych spotkań i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, ukierunkowanych na realizację celu 15 Podsumowanie roku 2017 Urząd Miasta Żagań głównego rewitalizacji, tj. tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz poprawa życia mieszkańców Żagania. W ramach projektowanych prac budowlanych planuje się kompleksowy remont budynku pałacyku, w tym: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę posadzek na parkiety oraz posadzki granitowe, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą, remont pomieszczeń, wykonanie nowych izolacji ścian zewnętrznych i  posadzek na parterze, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, zmianę technologii kotłowni na kotłownię opalaną gazem, zaprojektowanie i  wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji komputerowej i alarmowej. W ramach nowego zagospodarowania terenu planuje się rewitalizację bezpośredniego otoczenia pałacyku oraz Placu Gen. Maczka. Powstaną kompozycje przestrzenne, wpisane w istniejące rozwiązania, podnoszące walory estetyczne terenu. Planuje się stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej z  innowacyjnymi elementami sensorycznego placu zabaw oraz przestrzeni na potrzeby działań kulturalno-edukacyjnych. Uzupełnienie i  wymiana elementów małej architektury pozwoli ożywić plac, a  korzystać z  niego będą mogły dzieci, dorośli i  osoby niepełnosprawne, dla których przewidziano rekreacyjne udogodnienia. Wzdłuż nowych ciągów pieszych i  w  okolicach murów nastąpi też wymiana oświetlenia i  stworzenie klimatycznej iluminacji. Planowane jest też

[close]

Comments

no comments yet