Församlingsbladet 1-2018

 

Embed or link this publication

Description

Nykarleby församlings evenemang våren 2018

Popular Pages


p. 1

2N0R1 81 FÖRSAMLINGSBLADET SEURAKUNTALAINEN Vi går mot ljusare tider! Vi läser ofta om hur allt blir sämre i vårt samhälle och många gånger skulle vi gärna vrida tiden tillbaka. Men det finns ändå något evigt som består. Det är det glada budskapet vi förvaltar i kyrka och församling. Det talar om ett levande hopp, som bär oss i alla livets skeden. Under våren har vi flera viktiga helgdagar börjande med Kyndelsmässodagen i början av februari. Då startar samtidigt insamlingen Gemensamt ansvar. Fastan börjar med askonsdagen, som i år sammanfaller med Alla hjärtans dag. Den varar i 40 vardagar och kulminerar i Stilla veckans passionsandakter och gudstjänster. Påskdagen infaller i år 1.4 och handlar om kärnan i det kristna budskapet, nämligen om Jesu lidande, död och uppståndelse för din och min skull. I maj firar vi pingst och det är ju den helige Andes högtid. Här har vi nu ett nytt program så välkommen och ta del av det eviga livets ord. Aposteln Johannes skriver; ”Detta är det budskap vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son renar oss från all synd.” 1 Joh. 1:5-7 Valonkantajan seurassa Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina vietämme kynttilänpäivää. Jeesus on maailman kynttilä, valon tuoja kaikenlaiseen pimeyteen. Eksyneet näkevät siinä valossa takaisin kotitielle. Murheelliselle se on lupa astua toivon puolelle. Pettyneille se kirkastaa uudelleen alkamisen mahdollisuuden. Masentuneille se on kokonaisvaltaista valohoitoa. Kristuksesta lankeaa valo elämänmatkamme kaikille matkaosuuksille. Siksi meidän ei tarvitse kulkea yksin ja pimeässä, vaan saamme jatkaa matkaamme ikuisen valonkantajan seurassa. ”Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikaan, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mats Edman kaplan/kappalainen

[close]

p. 2

2 Församlingsbladet | Seurakuntalainen  1/2018 Evenemangskalender NYKARLEBY GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA SAMLINGAR Sö 4.2 10.00 Familjegudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall, ljusprocession, sång av barn. Lö 10.2 19.00 Möte i fh med Lars-Henrik och Kerstin Höglund. Sång & musik av Homeward Bound. Sö 11.2 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall, pred. Lars-Henrik Höglund. Ti 13.2 11.00 Fastlagslunch i fh kl 11-13 (KU). Sö 18.2 18.00 Kvällsgudstjänst i fh, Sandvik. Efteråt KU- kretsens årsmöte ca 19.15. Sö 25.2 10.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén. Sö 25.2 15.00 Babykyrka i Socklot bönehus. Sö 4.3 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall. Sö 11.3 10.00 Högmässa, Östman, Ringwall . Sö 18.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Sandvik, Hellman. Sö 25.3 18.00 Kvällsgudstjänst i fh, Edman, Ringwall, Nykarleby damkör. Må 26.3 19.30 Passionsandakt i kyrkan, Sundstén. Ti 27.3 19.30 Passionsandakt i kyrkan, Sandvik, Hellman. On 28.3 19.30 Passionsandakt i kyrkan, Sandvik, kyrkokören To 29.3 19.30 Nattvardsgång i kyrkan. GRUPPER OCH ÖVRIGT Lovsångskvällar: i fh fredagar kl 19: 16.2, 16.3, 13.4 & 18.5. Samtalsgrupp för män: varannan torsdag kl 13 i fh. FMS Mission: varannan tisdag kl 13 i fh. Bibelsits: varannan tisdag kl 18.30 i fh. KENYAMISSIONEN Måndagar kl 18 Samling i fh, Påskfest måndag 2.4 kl 14 i fh Se närmare program i Kyrkpressen eller på anslagstavlan. LÄSMÖTEN Läsmöten hålls under tiden februari till april. Fr 30.3 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Edman, Ringwall, kyrkokören. Sö 1.4 10.00 Festgudstjänst i kyrkan, Sandvik, Edman, Ringwall, sång av barn. Må 2.4 14.00 Påskfest i fh, Marcus Jakobsson m.fl. Sö 8.4 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall. Sö 15.4 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall. Sö 22.4 18.00 Kvällsgudstjänst i fh, Edman Ringwall. Sö 29.4 10.00 Högmässa i kyrkan, Sandvik, Hellman. Må 30.4 18.00 Vappfest i fh (KU). Sö 6.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall. To 10.5 18.00 Kvällsgudstjänst i fh, Edman. Sö 13.5 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Hellman. Sö 20.5 10.00 Högmässa i kyrkan, Sandvik, Steffansson. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna. Sö 27.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall. SUOMENKIELINEN TOIMINTA Ma 2.4. 1 0.00 Suomenkielinen messu kirkossa, Edman. FÖRSAMLINGSDAGAR I NYKARLEBY 10–11.2 FMS MISSIONSDAGAR 19–20.5 Se skild ruta på nästa sida. UNGDOMAR Se ungdomsbloggen www.nykarlebyung.fi. LOVSÅNGSTEAM Vi kör igång ett nytt lovsångsteam, för dig som har ett musikintresse, som spelar något instrument eller sjunger. Vi träffas nästa gång 8.3 kl 16 i Nykarleby församlingshem. Välkommen med! Gud visar vägen! Emma Mård, hemma från Ytteresse, är från och med den 1 januari i år t.f. ungdomsledare i Nykarleby församling. Arbetsområdet kommer främst att vara Munsala och Jeppo kapellförsamlingar. Vikariatet sträcker sig fram till den 31 augusti i år och vad som händer sen vet hon inte. Det får Gud visa, säger hon när hon får frågan. Emma blev utexaminerad från barnledarlinjen på Kredu (Kristliga folkhögskolan i Nykarleby) våren 2011. Efter det jobbade hon inom dagvården i Pedersöre ett par år innan det igen blev dags att studera och den här gången i Åbo. Där studerade hon till socionom med inriktning på ungdomsarbetsledare inom kyrkan och blev klar i december 2016. Nykarleby är inte okänt för Emma, hon har under de senaste åren vikarierat både inom Kårkulla och dagvården i Nykarleby. Namn: Emma Mård Befattning: tf ungdomsarbetsledare Intressen: Geocaching, att pyssla, umgås med familj och vänner samt dvärgpudeln Cindy. Språkkunskaper: Svenska, engelska, teckenspråk och finska. Emma är en öppen, glad och social 25-åring, som tycker om att möta människor. Arbetet som ungdomsledare är både utmanande och roligt, säger hon. ”Jag trivs med ungdomarna och jag får föra fram budskapet om Jesus. I övrigt är arbetet ungefär så som jag hade föreställt mig. En hel del planering men också ungdomskvällar, rastbesök, skriftskola och hjälpledarskolning.” Arbetet till trots har Emma inte helt lämnat studierna. Vid sidan av vikariatet studerar hon vidare till diakon. Men arbetet kommer först, betonar hon. Text och foto (se nästa sida): Karl-Erik Wikström

[close]

p. 3

Församlingsbladet | Seurakuntalainen  1/2018 3 MUNSALA GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA SAMLINGAR Sö 4.2 12.00 Familjegudstjänst i kyrkan, Edman, Näs, projektkören Sö 11.2 12.00 Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus; Sundstén, Ringwall. Ti 13.2 11.00 Fastlagstisdagens missionssopplunch med lotteri och program i fh Sö 18.2 12.00 Gudstjänst i kyrkan; Sundstén, Ringwall. Sö 25.2 12.00 Högmässa i kyrkan; Edman. Sö 4.3 12.00 Gudstjänst i kyrkan; Östman, Ringwall. Sö 11.3 12.00 Högmässa i kyrkan; Östman, Ringwall. Sö 18.3 12.00 Gudstjänst i kyrkan; Sundstén, Lönnqvist. Fr 23.3 11.00 Fredagslunch med gäst och program i fh . Sö 25.3 14.00 Palmsöndagens nattvardsgudstjänst i Pen- sala bönehus; Sundstén, Näs, projektkören Må 26.3 18.00 Passionsandakt i Emigranthuset Elvira i Vexala; Sundstén, Ringwall. Ti 27.3 18.00 Passionsandakt i Kantlax Byagård; Sund- stén, Lönnqvist. On 28.3 18.00 Passionsandakt i Jussila Byagård; Sunds- tén, Lönnqvist. To 29.3 18.00 Skärtorsdagen; Requiem av W. A. Mozart i kyrkan, Jakobstads Sinfonietta, Bel Canto, Musikinstitutets sångare och musiker. To 29.3 20.00 Skärtorsdagens mässa i kyrkan; Sundstén. Fr 30.3 12.00 Långfredagens gudstjänst i kyrkan; Sundstén, Näs, projektkören. Psalmsång à cappella. Litanian à cappella som kyrkobön. REQUIEM i Munsala kyrka Skärtorsdagen den 29 mars kl. 18.00 framförs Requiem av W.A. Mozart av Jakobstads Sinfonietta (Dan Lönnqvist), Bel Canto, Musikinstitutets sångare och musiker. FMS Missionsdagar 19-20.5 Finska Missionssällskapet ordnar Missionsdagar i samarbete med Nykarleby församling den 19-20 maj 2018. På lördagen ordnas ett missionsseminarium och en festkväll i församlingshemmet i centrum, där bl.a. nya verksamhetsledaren Rolf Steffansson, Furahakören, lokala och utländska gäster deltar. På söndagen avslutas helgen med högmässa i Sankta Birgitta kyrka. Sö 1.4 12.00 Påskdagens familjegudstjänst i kyrkan; Sundstén, Näs, projektkören, barnen. Må 2.4 12.00 Annandag påsk, Gudstjänst i Pensala bönehus; Sundstén, Ringwall. Sång av Ingmar Heikius & Rolf Hjort, orgelmusik av Christian Heikius. Sö 8.4 12.00 Gudstjänst i kyrkan; Sandvik, Ringwall. Sö 15.4 12.00 Högmässa i kyrkan; Sundstén, Lönnqvist. Sö 22.4 12.00 Gudstjänst i kyrkan; Sundstén, Ringwall. Sö 29.4 12.00 Högmässa i kyrkan; Edman, Lönnqvist. Sö 6.5 12.00 Gudstjänst i kyrkan; Sandvik, Ringwall. To 10.5 19.00 Kristi himmelsfärdsdagens kvällsguds- tjänst i Pensala bönehus; Sundstén, Ringwall, trumpet Bernt Sandvik. Sö 13.5 12.00 Högmässa i kyrkan; Östman, Lönnqvist. Fr 18.5 11.00 Fredagslunch med gäst och program i fh. Sö 20.5 12.00 Gudstjänst i kyrkan med uppvaktning vid de stupades gravar; Sundstén, Ringwall. Vänförsamlingsbesök från Nõva, Estland 25–27.5: Fr 25.5 19.00 Kvällsmöte i Pensala bönehus. Lö 26.5 18.00 Församlingsafton med Nõvagäster i Munsala församlingshem. Sö 27.5 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Näs, projektkören. Vänförsamlingsbesök från Nõva, Estland. Kyrklunch o avskedsfest.  Sö 17.6 13.00 Högmässa med konfirmation i Munsala kyrka. GRUPPER OCH ÖVRIGT Symöte: varannan onsdag kl 13.30–15.30 i prästgården: 7.2, 21.2, 7.3, 21.3, 4.4, 18.4 ( jämna veckor) Församlingscafé: en torsdag per månad kl 14–16 i Monäsbodens klubblokal; 8.2, 8.3 och 5.4 Nätet: för ungdomar från åk 7, fredagar kl 19 i Munsala prästgård. Kolla natet.official.loftet på instagram! LOVSÅNG & FÖRBÖN Munsala församlingshem: 25.2, 25.3, 22.4, 20.5 Hirvlax baptistkyrka: 11.2, 11.3, 8.4, 6.5 Söndagar kl. 18.00, lovsångsteam, predikan, servering. PENSALA BÖNEHUS Missionskafé: tisdagar kl 19, 20.2, 13.3 och 17.4. Aktpredikan: stilla veckan 26.3–30.3, må-on samt fr kl 19 Vårauktion: fredag 13.4 kl. 19 Sång i sommarkvällen: tisdag 26.6 kl 19 Kristian Nyman, ungdomar m.fl. Gemensamt Ansvar öppnas 4.2 Insamlingen öppnas 4.2. Info och bankgiro sänds ut senare. Stöd Nykarleby församlings insamling med referensnr 305530, konton: FI14 5000 0120 2362 28 Andelsbanken, FI16 2089 1800 0067 75 Nordea eller FI82 4055 0010 4148 41 Aktia. Mera info om insamlingen finns på: www.yhteisvastuu.fi/sv/

[close]

p. 4

4 Församlingsbladet | Seurakuntalainen  1/2018 JEPPO GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA SAMLINGAR I februari-mars hålls läsmöten i hemmen. Se skild inbjudan och annonsering. Sö 4.2 11.00 Knattegudstjänst i församlingshemmet; Östman, Lönnqvist. Ljuständning för döpta under året. Småbarnsföräldrar särskilt inbjudna! Kyrklunch efteråt (laxsoppa, kaffe och glass). Kyndelsmässodagen. Må 5.2 19.30 Årsmöte för Slef Jeppo i bönehuset. Sö 11.2 10.00 Finsk högmässa i kyrkan, Östman, Lönnqvist. Fastlagssöndagen. On 14.2 19.00 Askonsdagsvesper i kyrkan, Östman, Lönnqvist, kyrkokören. Fastetiden inleds. Sö 18.2 10.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Ringwall. Sö 25.2 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist, servering. Sö 4.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Johanna Sandberg. Sö 11.3 11.00 Gudstjänst för stora och små i kyrkan*, Sandvik, Lönnqvist. Midfastosöndagen. Sö 18.3 18.00 Kvällsmässa i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist, servering. Marie beb.dag. Sö 25.3 10.00 Palmsöndagens gudstjänst i kyrkan, Edman, Lönnqvist. Må 26.3 19.00 Andakt i stilla veckan i kyrkan, Edman, Hellman. Ti 27.3 19.00 Finsk andakt i stilla veckan i kyrkan, Östman, Lönnqvist. On 28.3 19.00 Andakt i stilla veckan i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist. SUOMENKIELINEN TOIMINTA Su 11.2. 10.00 Laskiaissunnuntain messu kirkossa, Östman, Lönnqvist. Kirkkokahvit ja kinkerit srk-kodissa. Ti 13.2. 18.30 Naisryhmä seurakuntakodissa, kerran kuukaudessa tiistaisin, Ritva Saviaro. Ti 27.3. 19.00 Hiljaisen viikon hartaus kirkossa, Östman, Lönnqvist. Ma 2.4. 10.00 Pääsiäismessu kirkossa, Sundstén, Ringwall. To 29.3 19.00 Skärtorsdagens kvällsmässa i kyrkan, Östman, Lönnqvist. Fr 30.3 10.00 Långfredagens gudstjänst i kyrkan*, Östman, Lönnqvist. Sö 1.4 11.00 Påskdagens festgudstjänst för stora och små i kyrkan*, Östman, Lönnqvist, sång av barnen. Må 2.4 10.00 Finsk påskmässa i kyrkan, Sundstén, Ringwall. Sö 8.4 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Hellman. Sö 15.4 19.00 OBS tiden! Rysk-svensk kvällsmässa i kyr- kan, Östman, Andrey & Christina Heikkilä, Lönnqvist. Sö 22.4 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Lönnqvist. Sö 29.4 18.00 Kvällsmässa i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist, servering. Sö 6.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Lönnqvist. To 10.5 11.00 Friluftsgudstjänst för alla åldrar* på Måtarsberget, servering. Kristi himmelsfärds dag. Sö 13.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Lönnqvist. Sö 20.5 18.00 Pingstdagens kvällsmässa i kyrkan*, Östman, Lönnqvist. Uppvaktning vid de stupades gravar efteråt. Sö 27.5 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist, servering. Treenighetssöndagen. Sö 17.6 10.00 Högmässa med konfirmation i kyrkan. *Rekommenderad gudstjänst för konfirmanderna. GRUPPER OCH ÖVRIGT Scouter: samlas när vi får ihop till en patrull. Intresserad? Kontakta kårchef William Sjöholm. Bibelsits: varannan tisdag (jämna veckor) kl 18 i församlingshemmet. Nya deltagare välkomna med! Mats Sjölind. Missionssymöte: Startar 1.2, varje torsdag kl 13 i Jeppo bönehus, Astrid Åbacka. Loftet: för ungdomar från åk 7, torsdagar kl 18.30 i fh. Kolla natet.official.loftet på instagram! Kyrkoherdeämbetet i Nykarleby Tfn 040 868 7040 Må–Ti kl 9–12, On kl 13–16, To kl 9–12 E-post: nykarleby.forsamling@evl.fi Munsala pastorskansli Tfn 040 868 7041 On kl 9–12 E-post: munsala.forsamling@evl.fi Jeppo pastorskansli Tfn 040 868 7042 www.nykarlebyforsamling.fi On kl 9–12 E-post: jeppo.forsamling@evl.fi Gilla oss på facebook: Nykarleby församling Församlingsbladet/Seurakuntalainen ges ut av Nykarleby församling och utkommer 4 ggr per år. Ansvarig utgivare: Lars-Johan Sandvik. Ombrytning: Yrsa Näs. Tryck: Nykoprint.

[close]

Comments

no comments yet