Gildenblad LG Nieuwenrode januari 2018

 

Embed or link this publication

Description

Gildenblad LG Nieuwenrode januari 2018

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Woord van de voorzitter Het sneeuwt en het vriest dat het kraakt en dat in de tijd dat de aarde flink opwarmt. Nu heeft dat wel zijn charme. Het valt alleen een beetje tegen als ik door de koude mijn kleinkinderen naar school moet brengen. Aan een sneeuwman heb ik mij tot dusverre niet gewaagd, ik zit liever aan mijn open haard. Het voorbije jaar was een creatief jaar met deelname aan winterpret en de dorpsfeesten. Deze activiteiten brengen leven in Nieuwenrode. Vanuit de gilde zelf hadden we onze “Eigenzinnige quiz”, die in 2018 al 20 jaar bestaat. 20jaar geleden zijn we ook begonnen met de gildemis te verzorgen met eigen preek en zelf gezongen liederen. Weet je nog het eerste jaar? We vertrokken toen van buiten al zingend: “de boertjes smelten van vreugd en plezier”. Het ledenfeest volgend op de gildemis is voor iedereen een aangename ontspanning. Onze gilde heeft ook een countrydansgroep die elke maandag het beste van zichzelf geeft. Ze zorgen voor een nieuwe wind en vergroten het aanbod van activiteiten van onze gilde. Onze hondenwandeling in de lente en fietstocht in de nazomer getuigden van een groeiende interesse. Wie van jullie heeft niet genoten van de heerlijke kaasavond? Vorig jaar een succes en ook dit jaar door aller aanwezigen gesmaakt. Onze hoevemis; op 15 augustus, bij de familie Smets was een succes mede door de locatie die ervoor zorgde dat we niet nat werden. Bedankt hiervoor Karin en Geert. Onze proost maakte er een geslaagde viering van. Ook mochten we hierbij Stefaan onze ex proost begroeten. Het daarop volgend eetfestijn was een topper, door de vele helpers waarvoor van harte dank. De autorace lokte dit jaar minder gegadigden. We zullen eens evalueren of het aan de interesse ligt of dat de datum niet gunstig lag. Aan het einde van het jaar dank ik, samen met mijn bestuur iedereen voor het vertrouwen en de aangename samenwerking. Mocht ik iemand gekwetst hebben, dan bied ik mijn oprechte excuses aan. Het was zeker niet mijn intentie. Mijn deur staat voor ieder altijd open. Met het nieuwe jaar in zicht wens ik dan ook aan alle leden en hun familie een voorspoedig, vreugdevol en gezond 2018. Uw voorzitter, Bert

[close]

p. 3

Kerstverlichting speelt een belangrijke rol in het aanbrengen van sfeer in de straten van steden overal ter wereld. De kerstversiering wordt overigens altijd maar professioneler. Ik herinner me dat vroeger die kerstlichtjes in seriële schakeling stonden. Als er één lampje uit was, brandden de andere ook niet meer. Tegenwoordig is het parallelschakeling, zodat bij defect van één lichtje de andere lampjes nog blijven branden. Maar bij een grote stroompanne zou de stad desondanks toch in winterse duisternis gedompeld zijn. Wat een verschil met het echte “Licht” van kerstmis. Licht dat ik dan maar met een hoofdletter schrijf. Het Licht van die pasgeboren Jezus die mensen in beweging zet: Jozef en Maria onderweg om zich te laten inschrijven in het bevolkingsregister; engelen die zingen van “Vrede op aarde aan alle mensen in wie Hij welbehagen heeft”; eenvoudige herders die zien wat anderen niet zien, namelijk dat hier meer aan de hand is dan zomaar een doordeweekse geboorte; wijzen die van ver in het Oosten komen en die mysterieuze ster volgen; koning Herodes die innerlijk bewogen wordt door vrees om zijn postje als vorst te verliezen. Al eeuwenlang is dat Licht van Kerstmis parallel geschakeld: als één lampje uitdooft, blijven de andere branden… Als één mens het even niet meer ziet zitten, blijven de andere mensen die éne mens lichtend nabij. Wie Jezus volgt laat een ander immers niet zomaar in de steek. Mensen zijn immers “parallelle schakels in een groot verhaal van liefde”, staan zij aan zij, omdat ze in dat gezelschap van Jezus voor mekaar ook van harte “gezel” willen zijn. Kerstmis is inderdaad het feest van het Licht. Een feest van echte, warme en ware gezelligheid. Mensen schouder aan schouder. Een feest waar mensen zoveel meer dan op andere dagen begrip voor mekaar kunnen opbrengen. Een feest waarop de wapens zwijgen en vijanden samen feest vieren – denken we maar aan de grote oorlog (14-18). Waarom? Omdat die Jezus mensen zoveel te vertellen heeft. 2017 jaar geleden al. En vandaag de dag nog altijd. En als er een stroompanne is, blijft die lichtende gezelligheid nog altijd brandend aanwezig en brandend actueel. Zalig Kerstfeest aan U en aan Uw geliefden, Pastoor Jean-Marie

[close]

p. 4

Bestuur Bert Miseur Voorzitter, Seniorenwerking, Website, Tuinwerking, Extra E-activiteiten beheerder (015) 71 20 11 miseur.bert@scarlet.be Pascal Wijns Ondervoorzitter Jos Roelants Jean-marie D'hollander Bestuurslid, Pastoraal (015) 71 25 25 (0497) 63 54 11 jos.roelants@telenet.be Proost (0496) 86 96 26 jean.marie.dhollander@gmail.com Peter Matkovich Gerda Craessaerts Secretaris, Website, Jongerenwerking (0477) 82 42 56 peter.lgnieuwenrode@gmail.com Bestuurslid craessaerts.gerda@live.be Eddy Maerevoet Johan Miseur Bestuurslid Bestuurslid Frans Van Campenhout Urbain Craessaerts Bestuurslid (015) 71 16 52 frans.van.campenhout@skynet.be Gewestwerking (052) 30 47 43 urbain.craessaerts@telenet.be Wel en wee uit de gilde Wij bieden ons medeleven aan voor alle leden die een gezinslid of kennis verloren hebben . Wij wensen iedereen met een ziekte of verwonding(en) een spoedig herstel toe. Het bestuur wenst iedereen “Het allerbeste voor 2018”

[close]

p. 5[close]

p. 6

01231466781698 7 91 17 183811'8 '2!682-461 11631711 616 666176677741776276 426!3 2 6438666 181 9116338!13817171113173193 11 11 37 947 3177 471911 4 1 87 18 771812 111 833 3 118 81 74691163916118 16!11116 1816 94417117 12 17141163 1796, 168 18176 11614123 61 81111376143384%1 8719111781 8 48611&8184817 87 141871711&8688117 7171)67111621814!961691 !!13111711(73787+ 17741 1 6 4 712 3 181641 1 113 4 617 6 6718 3 13 711833318 618'!46 6273 3 1617431771 16131716718 76 171 78 1677 3621 81 1677 91116611217' 111731771 173188876167161373441 1 17167111137 7827 1!168411 183131333911189 318176171 1193874 171 7119418 116 22178 746 36111376 4 8118676 7771 19#177891176831491 4 14181 11413171 6 0267721 17 4616 31 6311 4616163 773"$$4#779168167776 13131181741666918718481 71 8 9171 611 1181 1813111778*3241 489 6 3 7363318161171463 261162417396 9 371773 1778 343 9 8 737 6742883 14 816183 1$11818 981 13 16 1867 6 2 771181 67!819771316414'6 17 ! 8 113 111117777886 633 8 4883 1373663 731783* 3117 11 7 ! 371331  367 148 7137786 73 63 13 1 4 81118 127 7 177781181111 911117873 71 1! 9717677117467813663181 6 3361166 1 373 716 77637191398688 6637861 138261361688618 6 712 7 8 #84117 1611 1 137 137776 776671 8161417 761776111

[close]

p. 7

J138<349?83 `V$(((( K0 1234514412367815 9      !"  #   $#%"  & " # '((#  ) &*+  ) ! 9 )   #! ,! "  # ! " ) - #  ! #./0 1 2 # 333 4  )  !5 ) 6  %% # 333 738393341;<3=>?@AB3C?3DE2334=18E351B4FG4HG483=1B>3I1=83 J138<349?83 Q  a L??9<13M +  ) #&! "  ! 5 !# N )  OGG934

[close]

p. 8

Kaarten met de gilde Naar jaarlijkse gewoonte tegen begin december hebben we onze kippenkaartavond. Het weer viel wat tegen en verschillende vaste klanten hadden iets anders op hun agenda staan. Dat heb je nu eenmaal in deze drukke tijden. Er waren vijf tafels die een spelletje pressen speelden en de zesde tafel zou normaal canasta spelen. Dat is nu eenmaal een simpel spelletje, waarbij je zeven gelijkwaardige kaarten moet bijeenleggen om een canasta te maken. Simpel toch! Helaas had ik geen tijd, samen met Frans en Peter maakten we de dienst uit. Pascal wilde zich niet aan dat spel wagen en heeft de hele avond met zijn plank rondgelopen in de hoop ergens te kunnen invallen. Mijn drie kompanen hebben dan maar een spelletje wippen gespeeld. Kennen jullie dat spel nog? Het komt er op neer dat je probeert de tafel kaartvrij te krijgen wat je een wip of een punt oplevert. Hierbij is ook het verwerven van de meeste kaarten en schoppen van belang. Dat ze plezier hebben gemaakt kon je duidelijk horen. Verder werd er nogal wat gemurmeld over vals spelen. Weet je wat ik hiervan vind? Voor mij mag het vragen van kaarten door te kloppen en te schuiven het paschen of het doorrijden, het slaan met de vlakke hand of met de vuist, ik kan namelijk met elke soort een andere willekeurige soort vragen, maar ik vind dat je dan op voorhand aan iedereen die tekens moet uitleggen en niet stiekem een vinger op tafel leggen in de hoop dat alleen je maat het gezien heeft. Dat vind ik vals spelen en zo wil ik niet kaarten. Weet je wat ik een reuze kaartspel vind? Koejonnen! Koejonnen is een spel met vaste maten waarbij met 24 kaarten wordt gespeeld naar zeven overwinningen. Er wordt troef gedraaid en degene die de aas heeft moet winnen. We spelen het naar 21 punten, een aas vier, een heer drie, een dame twee en een boer één punt. Dat maakt samen veertig punten. Je moet hierbij volgen of kopen. Je mag dus de aas afkopen en met de heer terugkomen. Een heerlijk eerlijk spel en een kip waard. Bert

[close]

p. 9

Dansers aan het woord Ik ben geweldig fier op al onze dansers, stuk voor stuk doet ieder op zijn/haar manier zijn best. De beginners worden geweldig geholpen door onze meer ervaren dansers, want zij moeten al deze pasjes nog onder de knie krijgen. Hierbij geef ik iedereen de raad om te luisteren naar de termen van de pasjes, eens je deze goed kent , volgt de rest vanzelf. Sommigen kunnen dit rapper onthouden dan anderen, doch vroeg of laat lukt dit toch .Blijf in jezelf geloven en geef nooit op . En weet je, JULLIE ZIJN GEWELDIG !!! Linda Daelemans Beste lezers, Het is al een tijdje geleden dat jullie iets van de dansers hebben gelezen maar daar komt nu verandering in. Zijn jullie klaar voor een woordje uitleg over de mooiste dansers van Nieuwenrode. Eerst wil ik jullie vertellen dat wij ondertussen een naam hebben voor onze groep : Landelijke Gilde Country Dansers. Die werd in overleg met de hele groep gekozen met de goedkeuring van ons Linda natuurlijk, de lerares die elke week opnieuw haar best doet om ons te motíveren. De danspasjes bij country dans hebben allemaal een specifieke naam en als je die probeert te leren, dan is het veel eenvoudiger om nieuwe dansen aan te leren. Pascal en Christa vroegen in juni om koppeldansjes aan te leren, wel dat is zeer leuk. Met het nodige voetengetrap en gestuntel van sommige leden die twee linkervoeten hebben is dit soms om je een breuk te lachen. Onze Wilfried is wel altijd van de partij als hij de koppeldans met ons Linda mag doen. Wilfried is de meest gemotiveerde danser van ons allemaal en dan ook zeer fier als híj mag dansen met de lerares. ln september sloeg dan het noodlot toe, onze Pascal kreeg een ernstig werkongeval, hij wordt nog elke week gemist op den dans. De eerst weken na zijn ongeval was de plaats naast mij leeg, niemand ging dansen op zijn plaats uit respect. Nu een paar maanden later is hij al eens aanwezig om ons aan te moedigen en misschien om met ons te lachen als ons voeten niet doen wat we willen. Dat is iets wat je hem zelf moet vragen. Er komen ook regelmatig nieuwe leden toe, de ene vindt het dan leuk en de andere geeft op na een aantal weken. Dansen is een passie en wanneer je beseft dat je alles kan leren als je maar gemotiveerd bent en een goed gevoel voor ritme hebt dan gaat er een mooie danswereld voor je open bij onze dansgroep in Nieuwenrode. lk wil langs deze weg ook nog mensen die dit lezen uitnodigen om onze groep te vergroten, elke maandagavond van 20 tot 22uur zijn we van de partij om te dansen en niet te vergeten er wordt ook altijd heel veel gelachen. Wij zijn een hechte groep en een aantal van ons zijn al goede vrienden. Groetjes Annemie

[close]

p. 10[close]

p. 11

G;1f?122/=1 *VQ$$$$ 011231145 678877 77 8  7 7 77 7 877  7787 77 7 7 87 77 778 777 7!77 777 "77 7 887" 77877"77 77887 78 777  7#$ %&7'# 7( 877 "')#$ *778"77 878" 77 77877"77 7 877 77 8 878777877 77 8+7 , 77 ')$$ -0/0151232/125124/14015516615714 -82159/9:51;6 -12?;5315211=01541;@/12432/12512 -A15;4412;15/2= -8/33;1 BCCDEFGHDI

[close]

p. 12

Boerke Lacht: De herdertjes lagen bij nachte Telkens als de Sint op 6 december het land verlaat en weer richting Spanje vertrekt, komt het einde van het jaar in zicht. Toegegeven, net als je zin hebt om een beetje depri te worden van koude en donkere wintermaanden is de kerstsfeer daar om een mens ietwat op te krikken. Voor ons Suzanne het signaal om buiten te komen en mij mee te slepen om de geuren en de kleuren van de kerstmarkt van Grimbergen op te snuiven. Je weet op voorhand dat zo’n markt zich meestal beperkt tot glühwein en jingle bells maar ook dat heeft charmes. Zonder haast slenterden we van het ene standje naar de het andere genietend van de sfeervolle “handgemaakte” prulletjes. Voor het gemeentehuis stonden enkele herders melancholische liedjes te zingen rond een houtkorf. Meer om te zien of ik iemand herkende in plaatselijke kwelers dan om hun zangtalenten bleef ik gepassioneerd staan om te kijken terwijl ze “de herdertje lagen bij nachte” ten berde brachten. Ik herinner me uit mijn jeugd dat we zelf nog zongen van : “ de herdertjes lagen bij nachten, ze lagen bij nacht in het veld, … strontzat”. Het gaf toch een idee van hoe we over die herders dachten. Ik heb nooit goed geweten waar ze zo zat van waren; maar ik vermoed dat ze samen een vat hadden aangeschaft en onder vrienden herders dat vat rustig soldaat aan het maken waren. “Ze hielden vol trouwe de wachte”. En wat denk je dat die herders bewaakten? Dat vat natuurlijk! In die tijden waren er redelijk wat rovers en die wou je geen kans geven. Daarenboven hadden die herders hun schaapjes geteld, en allemaal met een stuk in hun gilée. Je kan het je zo voorstellen. Terwijl ze naarstig aan het tellen zijn, sommige schaapjes zelfs dubbel, hoorden zij engelen zingen. Dus in de buurt zaten er engelen die onze herders kwam storen in hun telling. Echte kwelduivels eerder dan engelen lijkt me. En die zongen liederen “vloeiend en klaar”. Klaar? Oude of jonge klare? Het brengt me toch een beetje in de war, te beseffen dat ze een hoop sterke drank bewaakten en geen vat. Sta stom dat die herders strontzat in het veld lagen, en dat samen met enkele engelen. En wij maar geloven dat ze in de hemel enkel rijstpap eten met gouden lepeltjes. Het liedje eindigt met: “de herders naar Bethlehem gingen, 't liep tegen het nieuwe jaar!” Ik vindt dat goed doorgestapt. De herders kwamen van Nazareth, bij mijn weten een goeie 15 km van Gent in de provincie Oost-Vlaanderen, en ze kwamen 3 weken later aan in Bethlehem, ik schat rond 4000km. Straf! Je zou voor minder beginnen te drinken als je dat in zo’n korte tijd te voet moet afleggen. Ik heb me bij het schnapskraampje een oude klare voor mij en ons Suzanne besteld. Je moet je ten slotte ook een beetje in de situatie kunnen inleven. Uw boerke.

[close]

p. 13

Komende activiteiten Iedere maandag vanaf 20.00u 6 januari 2018 (organisatie LG Londerzeel) 13 januari 2018 20 januari 2018 30/01, 06/02 & 13/02/2018 17 februari 2018 April 15 augustus Augustus September Countrydansen met “Landelijke Gilde Country Dansers” neem contact op met Eddy GSM: 0496/21 89 03. Verlichte Tractor Parade De planning: vanaf 18h: Iedereen welkom in de kleine zaal, aanmeldingen en de toog is geopend voor iedereen 18.30h: briefing van de 4-koppige jury 18.40h: laatste tijdstip om aan te melden 18.50h: Iedereen in z’n tractor, ook bijrijders! 19.00h: Start van de eerste verlichte tractorrun! 19.10h: Eerste Passage Kerk Londerzeel Sint Kristoffel 19.45h: Passage kerk Steenhuffel 20.20h: Passage kerk Malderen 20.35h: Passage kerk Londerzeel Sint-Jozef 20.50h: Tweede passage kerk Londerzeel Sint-Kristoffel 21.00h: Aankomst tractorrun op de parking recht tegenover zaal Gildenhuis , iedere tractorbestuurder kan de inwendige mens versterken met spek en eieren in de kleine zaal 21.30h: Optreden van John Dennis & Ziva 22.30h: Pauze optreden en uitreiking prijzen 22.45h: Optreden van John Dennis & Ziva 23.30h: Feesten tot in de vroege uurtjes met DJ Hans ( ex Pitta Boys ) Winterpret op het kerkplein te Nieuwenrode vanaf 17u. Eigenzinnige quiz (leden kunnen al voor-inschrijven, vanaf 6 januari kan iedereen zich inschrijven) Repetities gelegenheids zangkoor in de kerk om 19u30. Teerfeest 2018 Wandeling Hoevemis + landbouwrestaurant Fietstocht Karten Suggesties voor bepaalde activiteiten zijn steeds welkom. Geef het door aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar peter.lgnieuwenrode@gmail.com

[close]

p. 14

De kaart euh…. kaasavond van de gilde op 28 oktober 2017 Omdat de eerste editie, vorig jaar, op alle vlakken een succes was, werd er dit jaar voor hetzelfde concept gekozen. Daarom was er ook dit jaar naast de traditionele kaasschotel ook een vleesschotel voorzien, succes verzekerd want ook de carnivoren ( = vleeseter) konden smullen. De verschillende soorten brood smaakten echt lekker bij de kaas. Er waren 60 inschrijvingen maar omdat Frans onterecht dacht dat hij niet ingeschreven noch betaald had, waren we met 59 om te genieten van de kaas en/of vlees. Wij zelf waren door omstandigheden een uur te laat op de afspraak en de ambiance zat er al goed in, wij denken dat er in den beginne al redelijk wat gedronken werd. Ofwel is er een hele slechte akoestiek in de zaal. Het gemak daarvan is dat je iets luider mag spreken, er luistert toch niemand. Omdat er nergens nog 2 stoelen bij elkaar vrij waren, werden wij geconfronteerd met een eerste probleem. Ofwel gingen we apart zitten ofwel moesten we een brave ziel vinden die een stoel opschoof. En die hadden wij vlug gevonden. Willy schoof wijselijk een stoel terug en ons MP en ik namen plaats rechtover Serafien en Marcel. Samen zijn die goed voor 190 jaar. Zo zie je maar dat onze activiteiten voor iedereen open staan. En dat de combinatie van kaas en vlees gezond is. Het is ook lang geleden, eigenlijk nog nooit gebeurd, dat wij zoveel geleerd hebben op een kaasavond. Dat Marcel traag rijdt met de auto, tot daar aan toe, maar dat dat Serafien ergert, wil toch iets zeggen over haar karakter. En dan zwijgen we nog over de broekzak van Marcel die eigenlijk van Serafien is of dat ze hem anders niet moet hebben. Moeilijk te begrijpen maar eigenlijk simpel als je erbij was. Ik heb mij letterlijk bijna een breuk gelachen. Er waren ook andere dranken dan water te bekomen en dan zag je dat Cornet wint aan populariteit. Die gingen vlot over de toonbank naar de mond en zo verder. Onze Pascal was ook van de partij en hij is aan de beterhand om zo een woordspeling te gebruiken. Zijn eetlust is nog in orde, alleen moet hij nog een jaartje wachten tot de duvel voldoende gerijpt is allez zijn hand volledig genezen zal zijn om de duvel te kunnen heffen. Samen met Chris en Eddy was de ziekenboeg van de landelijke gilde volledig vertegenwoordigd. Ook die 2 laatsten hebben nog een goede eetlust en zijn ook allebei aan de beterhand. Wij kijken al uit naar de volgende editie eind oktober 2018. Een carnivoor die graag kaas lust.

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet