Българското огнище в сърцето на Европа

 

Embed or link this publication

Description

70 години БСУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага, Чешка република.

Popular Pages


p. 1

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ Прага

[close]

p. 2

Необходими документи за записване За I клас: • Заявление от родителя (настойника); • Удостоверение за завършен подготвителен клас/група; • Акт за раждане (копие). За II – VII клас: • Удостоверение за преместване; • Заявление от родителя (настойника); • Характеристика на ученика. За VII - XII клас: • Свидетелство за завършено основно образование; • Заявление от родителя (настойника); • Характеристика на ученика; • Копие от личния картон на ученика и копие от учебния план, по който е учил.

[close]

p. 3

Училището предлага: Качествено образование и висококвалифицирани преподаватели; Изучаване на български, английски и чешки език; Издадените от училището документи за завършен клас, завършен етап на обучение и завършено средно образование се признават от чешката образователна система; Добър старт в живота на учениците за реализация както в България и Чехия, така и в страните на Европейския съюз и по света.

[close]

p. 4

70 БългарскоогнищевсърцетонаЕвропа Снимката за тук я нямам?! КОНТАКТ: Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona ul. Rychtářská 1 160 00 Praha – Dejvice tel/fax: +420 233334301 http: www.bgschool.eu e-mail: info@bgschool.eu

[close]

Comments

no comments yet