Napredek 19

 

Embed or link this publication

Description

Glasilo občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 19 19. december 2017 Napredek

[close]

p. 2

Pred spomenikom v Sedlarjevem so množično pozdravili spomin na legendarno XIV. divizijo, ki je pred 73 leti v noči s 6. na 7. februar prestopila Sotlo in v Sedlarjevem vkorakala na štajerska tla. V Sedlarjevem je v začetku februarja 100. rojstni dan praznovala Jožefa Bršec. Ob njenem častitljivem jubileju so ji prišli voščit župan Peter Misja, župnik Jožef Rogač, upokojena učiteljica Magda Dobravc, Boštjan Hostnik, ki je na čelu krajevne skupnosti, predstavniki izgnancev, zakoncev Babič, in predsednik društva upokojencev Alojzij Kajba. Sejemsko dogajanje na Jedrčevem je bilo tudi letos zelo pestro in zanimivo. Na sejmu so se predstavili številni sejmarji z domačimi pridelki in izdelki, predvsem pa je vreme bilo izredno naklonjeno obiskovalcem, saj so se kopali v soncu. 22. Festival Polka in valček je v dvorani Podčetrtek spremljal tudi predsednik RS Borut Pahor. Najboljšo skladbo festivala po mnenju strokovne žirije so spisali in zapeli člani ansambla Ognjeni muzikanti s Tjašo Hrovat. Predsednik Borut Pahor je čestital zmagovalcem in se z njimi spominsko fotografiral. Župan Peter Misja je v Lipi cvrl županovega piščanca, ki je navdušil goste prenovljene Lipe v Termah Olimia. Lovska družina Podčetrtek vsako leto tradicionalno organizira lovsko tekmo na svojem strelišču, letos je slavil Rajko Lupše. Terme Olimia Fest je ponovno navdušil, bogat program so popestrile tudi plesalke, ki so spretno vrtele ognjene palice. 2

[close]

p. 3

LETO 2018 NAJ BO BOGATO, OPLEMENITENO Z ZDRAVJEM IN SREČO. Spoštovane občanke in občani! Ob analizi letošnjega leta lahko mirno trdim, da smo se še bolj krepko vpisali na marsikateri zemljevid. V začetku leta smo postali najprodornejša občina v Sloveniji. Različna priznanja skozi vse leto, pa so dajala poseben pečat našemu delu. Uvrstitev med 100 top zelenih destinacij na svetu pomeni, da smo na pravi poti. Za razvoj občine pa niso dovolj samo priznanja, v tem letu se je pri nas marsikaj spremenilo. Vlaganja v komunalno infrastrukturo so že vrsto leto konstantno velika. Poleg izgradnje cest, kolesarskih stez, pločnikov, kanalizacijskih sistemov…, je potrebno čedalje več vlagati v vzdrževanje že zgrajenega. Občina daje velik vložek tudi v družbene dejavnosti, posebno veliko v šolo in vrtec. Lahko rečem, da denar, ki je za financiranje občin vse bolj okrnjen, racionalno porabimo. Tudi v naslednjem letu želimo marsikaj spremeniti. V občini že teče nekaj investicij, ki se bodo v naslednjem letu zaključevale. S proračunom, ki smo ga letos že sprejeli, pa bomo zagnali nove investicije in s tem polepšali in izboljšali našo občino. Spoštovane in spoštovani, naj se vam ob koncu zahvalim za dobro sodelovanje in vam želim lepo praznovanje v prazničnem decembru. V letu 2018 pa veliko zdravja in sreče. Vaš župan Peter Misja. Uredniški odbor: Zdenka Ivačič, Peter Misja Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič, Jernej Šulc Fotografije: Arhiv Časopisa OKo Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: OKo media d.o.o. Naklada: 1100 izvodov Na naslovnici: Lipa, restavracija, kavarna, pivnica Fotografija: Amadeja Knez 3

[close]

p. 4

SPREHOD SKOZI LETO NAJPRODORNEJŠE SLOVENSKE OBČINE, OBČINE PODČETRTEK Leto, ki se izteka, je Občino Podčetrtek še bolj zasidralo na razvojni zemljevid Slovenije, o urejenosti in o trajnostnem razvoju v Podčetrtku, ki postaja iz leta v leto bolj priljubljena destinacija, pa govorijo tudi v Evropi in svetu. Da je tako, dokazujejo številne podeljene nagrade. Med njimi je tudi tista, ki so jo svoji občini nedavno podelili občani sami, in prav ta je po besedah župana Petra Misje vredna zelo veliko. V pogovoru za letošnji Napredek, v katerem se povzema dogajanje celotnega leta, je župan Peter Misja spregovoril o pestrem dogajanju iztekajočega se leta, ki so ga poleg investicij in razvoja zaznamovale številne nagrade. In ker se v Podčetrtku na lovorikah nikoli ne spi, bo, kot je povedal župan, pestro tudi naslednje leto, ki bo občanom prineslo še bogatejše in kakovostnejše življenje v občini. V Občini Podčetrtek vsako leto radi delate povzetke leta, ki se izteka, saj so rezultati dobrega in uspešnega dela v naši občini vidni na vsakem koraku. Kaj nam je poleg naziva najprodornejše slovenske občine še prineslo leto 2017? Če govorimo najprej o nagradah, je bilo to leto, ki je prineslo izredno veliko nagrad. Ponovno smo med najbolj urejenimi kraji v Sloveniji, prejeli smo zlati kamen za najprodornejšo slovensko občino, kot drugi v Sloveniji smo prejeli zlati znak Slovenian Green Destination in posledično bili nominirani še med sto najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Pred štirinajstimi dnevi je Občina Podčetrtek dobila še najvišjo oceno kot manjša občina v okviru izbora Eko dežele, ko so ji najvišjo oceno po 12 različnih kazalnikih podelili občani sami. Kot je že stalna praksa, pa nismo pobirali le nagrad, ampak se je v občini tudi veliko delalo, saj smo izpeljali kar nekaj pomembnih investicij. Veliko se je naredilo na cestni infrastrukturi, dokončali smo nekaj kanalizacijskih sistemov, veliko je bilo postorjenega na področju kolesarskih stez, sanirali smo nekaj plazov in usadov, med plazovi je bil največji plaz na cesti v Zaborovcu. Ob vsem tem pa so bila znatna vlaganja tudi v šolo, ki je v zadnjem letu pridobila prepotrebni dve novi igralnici v mansardi vrtca, na šoli je bilo zamenjano vso stavbno pohištvo, obnovili so se hodniki, telovadnica oziroma dvorana v Pristavi in zamenjali smo okna na OŠ v Pristavi, urejen je športni park v Pristavi pri Mestinju. Torej investicijsko leto, ob koncu katerega pa se začenjajo še nekateri večji projekti, ki že napovedujejo, da bo tudi naslednje leto pri nas zelo delovno. V občino Podčetrtek znate vedno pripeljati dodatna sredstva bodisi s pomočjo državne ali evropske blagajne. Kje je skrivnost? In kateri projekti, ki niso bili direktno financirani iz občinskega proračuna, so se letos zgodili v občini Podčetrtek? So se zgodili in se tudi dogajajo. V kar nekaj primerih smo z državo našli skupni jezik. Najprej naj omenim regionalno cesto Prelasko– Lastnič, ki se je urejala že lansko leto, letos pa se je s projektno dokumentacijo uredilo, da se bo v naslednjem letu ta regionalna cesta uredila še do Bistrice ob Sotli. S tem sem zelo zadovoljen. Poleg tega pa se je urejala še kolesarska steza Imeno–Prelasko, prav tako pod okriljem države. V nadaljevanju se bodo pripravljale še projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje kolesarskih stez. Zelo velik državni projekt je bila tudi investicija ureditve cestišča in plazu proti Virštanju, težka okrog milijon evrov, zgrajen je bil zavijalni pas v Pristavi pri Mestinju. V Sodni vasi se je začel urejati pločnik, ki se bo zaradi zimskega vremena zaključil prihodnje leto. Če temu dodamo še nedavni podpis dogovora o ureditvi Vonarskega jezera, lahko rečem, da v naši občini teče zares izredno veliko državnih projektov. Faza neposrednega koriščenja evropskih sredstev s strani občine je bila v tem letu malce slabša, ker razpisi še niso bili odprti, zato verjamem, da bo naslednje leto še bolj plodno na tem področju, saj računam, da bomo vsaj ene projekt, če ne dva, gradili s pomočjo evropskih sredstev. Večnamenska športna dvorana Podčetrtek po zasedenosti presega vsa pričakovanja in ostaja zelo uspešna zgodba črpanja evropskega denarja. Kaj vse dvorana prinaša občini, občanom in navsezadnje turističnemu gospodarstvu in ali se bo za potrebe športnega turizma in potrebe domačih športnikov gradil še kakšen športni objekt? Večnamenska športna dvorana je za našo občino izredno pomembna. Da je bila odločitev o tem, da jo zgradimo, zadetek v polno, se nam iz leta v leto potrjuje. Dvorana je stara osem let, kar pomeni, da bo v naslednjem letu vanjo treba tudi že kaj vložiti, predvsem mislim tukaj na brušenje poda in nakup še kakšne opreme. Seveda pa dvorana ni dala našim občanom le velike možnosti športnih udejstvovanj in kulturnih ter zabavnih prireditev, dala je tudi možnost drugačnega razvoja turizma. Prav zaradi športne dvorane se je namreč zdraviliško-izletniškemu turizmu pridružil še športni turizem. Z vsem tem je dvorana presegla vsa pričakovanja, o čemer priča tudi izredno velika zasedenost, saj je že bilo povpraševanje večje od zmožnosti in tudi obeti za naslednje leto so podobni. Glede graditve še kakšnega športnega objekta pa naj povem, da si že vrsto let prizadevamo graditi še kakšen športni objekt, iščemo alternative in pogoje. V kratkem pa bodo s Termami Olimia tudi stekli pogovori o tem, kje in kako lahko zgradimo še eno veliko nogometno igrišče na umetni travi. Imamo željo, da bi ta trava bila tudi ogrevana. Vsekakor načrti o izgradnji stadiona ostajajo. Vsako leto se v občini srečujete s plazovi. Povedali ste že, da je največji saniran plaz letos pod okriljem občine bil plaz Zaborovec. Kaj je bilo letos še postorjenega na tem področju? V občini imamo še kar nekaj plazov, tudi v Zaborovcu bo treba še sanirati en del in upam, da bomo naslednje leto dobili sredstva tudi za sanacijo tega in tako sanirali celotno plazišče. Vsekakor pa se zavedamo, da je v naši občini kar nekaj plazovitih območij, zato vsako leto sproti rešujemo manjše plazove in usade, predvsem na cestni infrastrukturi. Letos smo sanirali del cestišč na cestah iz Virštanja proti Olimju, v Imenski Gorci. Letos smo tako za sanacijo plazov porabili okrog 250 tisoč evrov. Občina Podčetrtek je občina, prijazna vsem generacijam. Imamo dislocirano enoto doma upokojencev, številne nadstandarde na področju vzgoje in izobraževanja, uredila se je zgornja etaža vrtca za potrebe vrtca in društev, v načrtu je celo nova knjižnica z dvorano. Kako vam vse to uspeva? To nam uspeva zato, ker znamo pravilno načrtovati. Leta 2010 je bilo zelo težko, ko smo se odločili, da bomo uredili nove prostore vrtca in za to najeli edini kredit. Ta odločitev pa ni prinesla le vrtca, v katerem je danes trenutno ____ otrok, ampak tudi dislocirano enoto doma upokojencev. Od leta 2006, ko smo uredili šolo v Pristavi pri Mestinju, vseskozi veliko delamo in vlagamo v to, da smo občina, prijazna vsem generacijam. Še enkrat pa je bilo, poudarjam, najpomembnejše načrtovanje, saj morate vedeti, da je danes otrok v šoli in v vrtcu zelo veliko in če ne bi v preteklosti znali preudarno načrtovati prihodnosti, bi danes marsikateri starši imeli težave, ker otrok ne bi mogli imeti v vrtcu. V tem trenutku pa tudi že razmišljamo o ureditvi nove knjižnice. Vsi namreč vemo, da je trenutno knjižnica v neprimernih prostorih, poleg tega smo za nameček še manjšinski lastniki stavke, v kateri zdaj domuje knjižnica. Glede na dejstvo, da se v naslednjem letu načrtuje, da bo podjetje GIC gradnje v poslovni coni gradilo stanovanjska bloka, je bila tudi nam ponujena možnost, da v sklopu tega uredimo knjižnico in poleg tega še večnamenski prostor z manjšo dvorano za manjše prireditve. O tem bo občinski svet 4

[close]

p. 5

odločal že na januarski seji in prepričan sem, da bomo, tako kot vselej doslej, sprejeli dobro odločitev. Vse več priznanj za urejenost in razvojni preboj ter odlično sodelovanje turističnega gospodarstva z lokalno skupnostjo prihaja z vseh koncev države in tudi Evrope. Kaj vse ta priznanja pomenijo za občino Podčetrtek? Priznanja laskajo. Nekateri celo pravijo, da priznanja ne pomenijo ničesar, sam pa mislim, da pomenijo veliko, saj ko postaviš certifikat, da smo med 100 top trajnostnimi destinacijami na svetu, dobiš zlato evropsko priznanje Entente Florale za urejenost, si tudi v evropskem merilu drugače obravnavan. Nenazadnje na to kaže tudi vedno večje število gostov, ki prihajajo k nam. Pa še nekaj je: če dobiš priznanje, pomeni, da si dobro delal in da si opažen, na koncu pa je to tudi obveznost, da moraš nek trend obdržati oziroma ga še izboljšati … In prav gotovo se trudimo, da bi bili še boljši. Kaj pa vloga Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ pri razvoju turistične očine Podčetrtek in sosednjih občin? Sam menim, da ima zelo pomembno vlogo, ki pa se je nekateri včasih ne zavedajo dovolj. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ v naši občini zelo dobro skrbi za promocijo in vodi ter pripravlja različne prireditve te upravlja z večnamensko športno dvorano. V povezani destinaciji skupaj z občinama Bistrica ob Sotli in Kozje pa bo prav gotovo prišlo do še večje prepoznavnosti. In v tej smeri se načrtuje tudi nova strategija turizma, ki bo, upam, kmalu potrjena, pa tudi prijava celotne povezane destinacije v naziv Green Destination, bo pomenila, da bo celotna destinacija lahko prejela visoko priznanje. Oživitev Vonarskega jezera je končno stekla. V zadnjih dneh novembra je za oživitev Vonarskega jezera bilo zagotovljenih skoraj 4 milijone evrov. Kaj se bo s tem denarjem naredilo in kdaj lahko pričakujemo, da se bodo vlaganja v oživitev Vonarskega jezera obrestovala? Za nas, kot občino Podčetrtek je bil zelo pomemben podpis projekta FRISCO 2.1., slovensko - hrvaški projekt v okviru katerega se bo sanirala brana, kar pomeni urejena protipoplavna zaščita. In ko imamo protipoplavno zaščito Sotle narejeno, bomo lahko naprej govorili o turističnem področju. V drugem delu dogovora za razvoj regij v znesku 2,5 milijonov pa se zagotavljajo sredstva za čiščenje in ponovno ojezeritev Vonarskega jezera. Jezero bo v primeru ojezeritve kote 204 segalo tudi do Rogaške Slatine, kar se mi zdi zelo pomembno, da imamo skupen projekt. Prav ta drugi del bo po mojem mnenju malce trši oreh, saj bodo različne analize, ki so planirane v teh projektih, podale različna dejstva. Tu bodo vsi soglasodajalci imeli svoje želje in bo potrebno z zelo trdo roko bdeti nad tem projektom. Tako kot dosedaj, ko sta nad projektom bdela Marko Drofenik direktor direktorata za regionalni razvoj in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zato moramo bi tudi v bodoče zelo budni in vsak po svoji moči pomagati, da bomo v prvi vrsti prebrodili birokratske ovire. Če in ko nam bo to uspelo, pa bo pot dosti lažja in bo do polnitve jezera prišlo zelo hitro. Za urejanje obvoznega sveta pa je v okviru javno zasebnega partnerstva že dosti interesa podjetij in zato verjamem, da nam bo uspelo na našem območju ustvariti produkt, ki mu ni para v tem delu Evrope. Kaj pa sodelovanje z našim največjim turističnim podjetjem, Termami Olimia, kjer se trenutno gradi druga največja turistična investicija v državi, kako ga ocenjujete in kaj vse Terme prinašajo naši občini? Sodelovanje s termami je konstantno zelo dobro, tako kot je dobro tudi sodelovanje z ostalim turističnim gospodarstvom. Zelo sem zadovoljen, da so lastniki podprli izreden investicijski ciklus, ki se je v Termah Olimia začel že v začetku leta z obnovljeno Lipo, odprtjem glampinga v kampu Natura in seveda z največjo investicijo, obnovo in razširitvijo Termalije, ki bo zaključena v prvi polovici naslednjega leta. Menim, da je to izredno dobro sodelovanje ne let z lokalno skupnostjo tudi z ostalim turističnim okoljem, vedno prinašalo zelo dobre rezultate in verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Zelo dobra komunikacija se je ustvarila že z nekdanjim direktorjem Zdravkom Počivalškom, danes pa jo prav tako zelo dobro peljemo z novim vodstvom v skupno dobro vseh in zagotovo bomo v prihodnosti skupaj spisali še veliko uspešnih zgodb. O gradu Podčetrtek je bilo že veliko pisanega. Vsi vemo, da ste zelo veliko truda vložili v to, da bi grad dobil dobrega lastnika, ki bi znal v njem prepoznati dobro turistično priložnost. Pa vendar pri iskanju takšnega lastnika vedno pride do kakšne ovire. Morda v nekaj stavkih poveste kaj o trenutni situaciji. Najprej moramo urediti lastništvo. Kašča namreč trenutno sploh nima lastnika, po drugi strani pa bomo z lastniki gradu morali dokončno razčistiti kaj kdo želi s tem gradom. Slednji seveda propada, v zadnjih dveh letih ga je poleg zoba časa dodatno načelo še neurje. In če bomo grad hoteli nekomu podariti ali prodati za minimalen denar, mora biti najprej urejeno lastništvo. Interesenti za grad so, vendar jim v danem trenutku težko pomagamo, ker nimamo pravega kontakta z lastniki, nasledniki po Zečeviću. Njihov odvetnik se sicer javlja, vendar tudi on nima pravega kontakta z njimi. Tako bomo morali preko lobistov in ostalih segmentov najti pravi kontakt, saj se ta agonija ne more in ne sme več nadaljevati. Zaradi razpadajoče kašče imamo zaporo ceste in zanimivo je, da inšpektorji ne morejo kazni izročiti nikomur, le nam kot občini lahko sporočijo, da bodo cesto zaprli. Zaradi vsega moramo zato ravnati zelo taktno in verjamem, da bomo že spomladi našli rešitev. Se bomo morali pa vsi bolj aktivirati. Žal imamo pri nas še vedno veliko ljudi, ki znajo govoriti, ne znajo pa pomagati. In ko sem o tem odprl razpravo na občinskem svetu, je ni bilo. Sam pa dobro vem, kaj vse sem naredil v teh desetih letih okoli gradu in zadeve so več kot enostavne. V prvih zadnji dneh novembra ste že sprejeli tudi proračun za leto 2018. Kaj vse se bo v občini Podčetrtek dogajalo naslednje leto? Poglavitna investicija naslednje leto po izgradnja čistilne naprave v Podcetrtek. Za slednjo se nadejamo, da bomo dobili evropska sredstva, pa vendar tudi, če jih ne bo, se bo gradila pač z lastnim denarjem. Ponovno bomo urejali kar nekaj cest, tistih, ki so najbolj poškodovane. Omenil sem že izgradnjo pločnika v Sodni vasi proti Pristavi, izgradnja kolesarske steze proti Cmereški gorci in naprej proti Loki, izgradnja kolesarske steze proti Virštanju in nadaljevanje izgradnje kolesarske steze med Prelaskim in Lastničem. Tudi direkcija za ceste RS ima v načrtu kar nekaj ureditev cest na našem področju. To je cesta proti Bučam, kjer se bo saniral še plaz in najverjetneje gradila tudi kolesarska steza. Vlagamo tudi v center za promocijo vinogradništva na Banovini na Virštanju. Projektov bo spet veliko, spet je velik proračun, ki je obogaten tudi s privarčevanimi sredstvi, ki jih prenašamo in da bomo v naslednjem letu še bolj spremenili našo občino kot sploh kdo pričakuje. Obnovljena Termalija bo zagotovo veliko doprinesla, verjamem, da se bodo pričela dela v poslovni coni, pa tudi kar nekaj gospodarskih objektov se bo gradilo, odprla se bo nova betonarna in verjetno še kaj. Tako v občino prihajajo nove zaposlitve, brezposelnosti praktično ni, razen tistih, ki so na listi brezposelnih in nimajo prevelikega interesa za delo. Skratka ciklus investicij se nikoli ne neha in verjamem, da bod tui naslednje leti zelo uspešno. Kaj pa vaša občinska uprava? Zaradi majhnosti in njene učinkovitosti mnogokrat poudarjate, da veliko prihranite? Koliko zaposlenih v Sloveniji pravzaprav premorejo primerljive občine? Bistveno več. Tudi analiza, ki je bila narejena v sklopu ocenjevanja za nagradi Zlati kamen je pokazala, da imamo zaposlenega enega na 1000 prebivalcev. In to je optimalna zadeva, ki bi lahko bila v prid tudi ostalim občinam. Sam sem tudi nepoklicni župan in sam zagovarjam dejstvo, da lahko prav vsaka občina prihrani zaradi pravilne organiziranosti. In mi zaradi tega prihranimo ter posledično to vlagamo v infrastrukturo ter nadstandarde, ki jih imamo v 5

[close]

p. 6

šolstvu in še kjer drugje. Uspešno zgodbo občine krmarite tudi s pomočjo konstruktivnega občinskega sveta, ki nastopa zadnje leto aktualnega mandata. Kot kažejo rezultati dela ste se dobro ujeli. Ste zadovoljni z njihovim delom in sodelovanjem? Vsekakor sem zadovoljen z njihovim delom, konstruktivno sodelujemo. Velikokrat sem že povedal, da so v občinskem svetu sami uspešni ljudje na različnih področjih, ljudje, ki znajo razmišljati. Zato ni važno le kako tečejo seje občinskega sveta, ampak , da veliko svetnikov tudi drugače sodeluje z mano in občino in v svojem sprotnem času dajejo svoj prispevek k dobrem delu občine. Ste multifunkcionalna oseba. Kako pravzaprav s toliko entuziazma in energije krmarite skozi številne naloge in obveznosti? Mnogi me sprašujejo prav to, ko me srečujejo na različnih koncih, tudi na lokomotivi, kako najdem čas za toliko različnih dejavnosti. Sam se znam zelo dobro organizirati, tako pri delu v službi kot doma. Katerekoli funkcije se lotim, jo izpeljem tako kot je treba. Se mi pa nekatere funkcij počasi izrekajo in verjamem, da bom čez kako leto malo manj obremenjen. Kaj želite občankam in občanom v letu, ki prihaja? Tako kot vedno veliko zdravja in medsebojnega razumevanja, predvsem pa si želim, da bi uživali v naši občini. OBČINA PODČETRTEK NAJBOLJ PRODORNA V SLOVENIJI V Podčetrtku so se sredi marca veselili še enega priznanja, ki dokazuje, da v tej občini z brcanjem na isti gol, kot vedno znova poudarja župan Peter Misja, peljejo razvoj občine v pravo smer. In prav to dokazuje priznanje zlati kamen, plod raziskave ISSO Zlati kamen, ki vsako leto pregleda več kot 160.000 podatkov o vseh slovenskih občinah. V raziskavi so letos poseben poudarek namenili turističnemu razvoju in ugotovili, da v Podčetrtku še kako dobro vedo, kako pisati uspešne turistične zgodbe. Po besedah župana je pomembno predvsem to, da občino ustvarjajo skupaj, brez prepirov. Veliko se dela na povezovanju ljudi in lokalne skupnosti ter turističnega gospodarstva. Tako kot turistična destinacija delujejo odlično, kar posledično pomeni vedno več turističnega obiska v občini in seveda vedno več zaposlitev. Dodal Župan Peter Misja je bil ob prihodu v domači kraj in domačo občino zelo vesel, prijeten sprejem pa je še enkrat več dokazal, da njegove besede o dobrem sodelovanju še kako držijo. je še, da je vsaka nagrada dobrodošla in tudi z zlatim kamnom je tako: gre za nagrado, ki za občino ne predstavlja nobenega stroška, govori pa o tem, da so v občini v minulih letih zelo veliko delali in naredili ogromen napredek, ki je tudi merljiv. A laskavo priznanje po županovih besedah prinaša tudi obveznost, da bodo vse zmagovalne dejavnike znali ohraniti, nadgrajevati in razvijati. Laskavo nagrado je župan Peter Misja sprejel iz rok ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, v ljubljanski Festivalni dvorani in jo v družbi Magde Jurjec, ki je tajnica Občinske uprave Občine Podčetrtek, prinesel v rodni kraj. Tam ju je pričakal vesel sprejem pred TIC-em Podčetrtek. Organizatorji izbora Zlati kamen, med katerimi sta strokovno mnenje podala dr. Andrej Černe in mag. Robert Mulej, so v obrazložitev zapisali naslednje. »Uspeh lahko merimo s številom obiskov ali pa z rastočim življenjskim standardom. Po indeksu razvojne uspešnosti ISSO, ki spremlja različne razvojne aspekte, je Podčetrtek v zadnjih petih letih napredoval za sedemindvajset mest. In uspeh je očiten. A uspešnost kraja je očitna in vidna tudi na prvi pogled: Podčetrtek je na robu Kozjanskega, ki je bilo pred nekaj desetletji sinonim za nerazvitost in revščino. Podčetrtek zdaj pobira evropske nagrade za urejenost kraja. Ves ta razvoj se ni zgodil sam od sebe. Če je bil pravi premislek o identiteti kraja prvi dejavnik, je bil drugi dejavnik zelo dobra uigranost vseh vpletenih: občinske politike in uprave, razvojne lokomotive kraja podjetja Terme Olimia, domačih podjetnikov in vseh ostalih deležnikov. Najpomembnejše gonilo razvoja v kraju niso niti kapital niti investicije. Vse to je bilo pomembno, toda kot orodje. Glavno gonilo so bili preprosto ljudje z dobro idejo in odprtostjo za sodelovanje. Ne denar in ne beton, ampak ljudje s pametjo in srcem.« ZLATI ZNAK SLOVENIA GREEN V ROKE PODČETRTKU Župan Peter Misja s podeljenim priznanjem, Boštjan Misja z znakom, ki bo povsod opozarjal, kako se zavedamo zelenega trajnostnega turizma, in mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka, s priznanjem, ki ga je prejel Kozjanski park. Potem ko smo se v Podčetrtku v sredini maja razveselili novice, da je destinacija Podčetrtek prejela zlati znak Slovenia Green Destination, so predstavniki lokalnega okolja tudi v živo videli zlati znak, ki sta ga na zelenem dnevu slovenskega turizma v Mariboru iz rok Maje Pak, direktorice Slovenske turistične organizacije, in Eve Štraus Podlogar, državne sekretarke na MGRT, sprejela župan Podčetrtka Peter Misja in direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja. Poleg Podčetrtka je v soseščino romal tudi zlati znak Slovenia Green Park, ki ga je prejel Kozjanski park z direktorjem mag. Teom Hrvojem Oršaničem na čelu. Pod samostansko lipo v Olimju so pozdravili kar dva znaka Slovenia Green, ki dokazujeta, da v naših krajih vemo, kaj je zeleni turizem. Slednji je namreč v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo v prihodnosti konkurenčen le turizem, ki bo temeljil na gospodarski uspešnosti turističnega poslovanja ter bo hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. V Slovenski turistični organizaciji so se zavezali, da bo zeleno in trajnostno tisto, kar bo prežemalo vsako njihovo dejavnost. Med ključnimi strateškimi usmeritvami zelenega turizma so dejavna usmeritev 6

[close]

p. 7

turizma v zeleno gospodarstvo, obveščanje in spodbude za turistično gospodarstvo, da razvijajo zelene modele poslovanja, spodbude za destinacije, da postavijo modele trajnostnega razvoja na podlagi trajnostnih kazalnikov, ter ozaveščanje turistov, da se usmerijo k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu in za lastno okolje prijaznemu ravnanju. Zaradi pospešenega izvajanja zelenega turizma so tako razvili zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green. Za pridobitev znaka Slovenia Green pa je bilo treba urediti in izvesti vse formalne aktivnosti. Izvedel jih je direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja, ki je bil tudi koordinator pridobitve naziva. Pod samostansko lipo je spregovoril tudi župan Peter Misja in dejal, da se včasih premalo zavedamo, v kako lepih, urejenih in zelenih krajih živimo. Med drugim je izrazil tudi željo, da bi pridobljeni znak znali čim uspešneje unovčiti. Boštjan Misja pa je poudaril, da so svoj delež k zlatemu znaku dodali tudi apartmaji v naravi Ortenia, ki so že pred tem kot nastanitev pridobili naziv Slovenia Green Accommodation, ob enem pa je pozval ostale ponudnike, da se lotijo projekta in tudi sami pridobijo ta naziv. Poleg zlatega znaka se je v Olimju bohotil še en znak Slovenia Green. Slednjega je kot park prejel Kozjanski park. PODČETRTEK POSTAL SVETOVNA ZLATA DESTINACIJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA Podčetrtek se je kot najmanjša turistična destinacija uvrstil na svetovni zemljevid najbolj trajnostnih destinacij. Na Portugalskem je namreč destinacija Podčetrtek ob svetovnem dnevu turizma prejela zlati certifikat in še eno mednarodno potrditev več, da so v Podčetrtku na pravi poti, saj je usmerjenost v trajnostni razvoj prihodnost turizma. Odlični turistični rezultati, vedno več zadovoljnih turistov, domače in mednarodne nagrade za urejenost in še bi lahko naštevali, s čim vse se ponaša turistična destinacija Podčetrtek. Od junija letos tudi z zlatim nazivom Slovenija Green Destination, od konec septembra dalje pa se ponaša še z zlatim certifikatom svetovne mednarodne organizacije za trajnostni turizem. Tega sta na Portugalskem ponosno sprejela župan Podčetrtka Peter Misja in Boštjan Misja, direktor Turizma Podčetrtek, ki je bil tudi koordinator pridobitve naziva Slovenija Green Destination Gold. In prav pridobitev naziva Slovenija Green Destination je bila predpogoj, da so Podčetrtek opazili tudi v globalnem merilu. Ponosa ob prejemu edinstvenega zlatega certifikata nista skrivala niti župan Misja niti direktor Turizma Podčetrtek, ki poudarjata, da jim je uspelo skoraj nemogoče, saj je destinacija Podčetrtek najmanjša destinacija, ki je prejela takšen naziv, in se je tako postavila ob bok velikim turističnim destinacijam. Poleg Podčetrtka je na Portugalskem slavila še Ljubljana, ki je prav tako prejela zlati certifikat, nagrajena pa je bila še celotna skupina Slovenia Green Destination iz Zelene sheme slovenskega turizma. Kako lepo je pri nas, je dan po prejemu zlatega certifikata zbrani trajnostno zavedni svetovni javnosti predstavil direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja, ki je s predstavitvijo prepričal prisotne, da je Podčetrtek idealna izbira za še tako zahtevnega turista. Tako župan kot direktor Turizma Podčetrtek pa sta prepričana, da bodo tudi zadnje visoko priznanje v Podčetrtku znali dodobra izkoristiti. Veselili so se skupaj s še eno zlato slovensko destinacijo, Ljubljano. OBČANI V PODČETRTKU SVOJI OBČINI DALI NAJVIŠJO OCENO V posebni izdaji revije Eko dežela – Občine so že tretje leto zapored razglasili rezultate celoletnih anket o zadovoljstvu občanov z življenjem v občinah. Bistvena razlika od številnih drugih izborov najboljših občin je, da so pri tem dali glas ljudem, ki v občini živijo. Izbor »naj občine« namreč ne temelji na statističnih podatkih in ekonomskih kazalnikih, temveč na ocenah občanov, ki so glasovali za svojo občino z ocenami od 1 do 5. Občani in občanke so v anketi ocenjevali dvanajst različnih kazalnikov zadovoljstva z življenjem v svoji občini, in sicer turistično ponudbo, urejenost kolesarskih in sprehajalnih poti, možnosti športne rekreacije, skrb za mladostnike, mlade družine in starejše občane, možnosti za zaposlitev, skrb za okolje in čist zrak, cestno in komunalno infrastrukturo ter varnost. Med mestnimi občinami si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev Eko dežele zaslužila Mestna občina Koper, med večjimi občinami (nad 10 000 prebivalcev) Občina Brežice, med manjšimi pa Občina Podčetrtek. Seveda so v Občini Podčetrtek poleg številnih nagrad zelo ponosni tudi na to. Župan pravi, da ta nagrada pomeni največ, saj so občani svoji občini dali najvišjo oceno in to je zagotovo največja nagrada. 7

[close]

p. 8

DELA NA CESTNI INFRASTRUKTURI V POLNEM TEKU V mesecu juniju so v Roginski Gorci posodobili lokalno cesto LC 406 311, šlo je za 450 metrov ceste. Poleg omenjene ceste se je v okviru istega projekta izvedla še preplastitev lokalne ceste LC 356 131 Brezovec–Pristava na območju zaselka Jerčin v dolžini 950 metrov. V obeh primerih je bil izvajalec del podjetje VOC Celje, d. d., ki je gradbeno pogodbo za izvedbo del podpisalo maja letos. Vrednost del za obe cesti skupaj znaša nekaj manj kot 110 tisoč evrov z vključenim DDV-jem. V novembru je občina Podčetrtek podpisala pogodbo o izgradnji petstometrskega odseka kolesarske steze v Cmereški Gorci, ki ga bo financirala občina iz občinskega proračuna. Vrednost investicije, ki jo bo izvajalo podjetje Anteh, d. o. o., iz Imenega, je okrog petdeset tisoč evrov. Kot je povedal župan Peter Misja, je to prvi odsek kolesarske steze, ki bo povezovala Sodno vas z Loko pri Žusmu in naprej s Šentjurjem. Država je začela izgradnjo pločnika med Sodno vasjo in Pristavo, njegovo gradnjo pa v manjšem delu sofinancira tudi Občina Podčetrtek. Pločnik bo dolg 750 metrov in bo končan v začetku prihodnjega leta. Denar za gradnjo pločnika, ki bo po ocenah stala okrog 300 tisoč evrov, je skoraj v celoti zagotovila Direkcija za ceste RS. Zaradi neugodnega terena trase pločnika gradbena dela zahtevnejša. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Mapri proasfalt, d. o. o., kot podizvajalec pa bo gradilo podjetje Tegar iz Žalca. Sočasno z izgradnjo pločnika bo potekalo še dokončanje kanalizacijskega sistema, ki se navezuje na novo čistilno napravo v naselju Sveta Ema. Saniran je bil tudi pločnik med odcepom za Jerčin do Pristave pri Mestinju v izmeri 650 metrov. Gre za popolno sanacijo, od robnikov do na novo urejenih jaškov in odvodnjavanja. Dela je izvedlo podjetje VOC Celje. Občina Podčetrtek je za sanacijo zagotovila 14 tisoč evrov, preostanek pa je zagotovila Direkcija za ceste Republike Slovenije. Na tem nevarnejšem cestnem odseku bo zgrajen pločnik, ki bo veliko pripomogel predvsem k večji varnosti pešcev. Izgradnji kolesarskega odseka v Cmereški Gorci. Poleg občinskih cest pa je v Občini Podčetrtek gradila tudi država. Gre za milijonski projekt sanacije plazu v Selah, poleg tega se je začel še en velik cestni projekt na področju kolesarskih stez. Gre za izgradnjo kolesarske steze na odseku Imeno–Prelasko, ki je del kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli. Pločnik od odcepa Jerčin do Pristave je saniran v celoti. Saniran plaz Zaborovec je velika pridobitev za tamkajšnje prebivalce in tudi uporabnike ceste med Olimjem in Rudnico. Predtem je bila cesta že popolnoma uničena, plaz pa je ogrožal celoten hrib. Večino denarja, 300 tisoč evrov, za sanacijo je prispevala država, občina je zagotovila denar za davek na dodano vrednost in za projektno dokumentacijo. Sanacija plazu v Selah je velika pridobitev ne le za tamkajšnje krajane, ampak za celotno občino in širše. Zgrajeni odsek kolesarske steze med Imenim in Prelaskim bo zagotovo dobrodošla pridobitev za vse ljubitelje kolesarjenja, ki jih je veliko tako med domačini kot turisti in okoliškimi prebivalci. 8 Saniran plaz je velika pridobitev za tamkajšnje prebivalce in tudi za ostale uporabnike ceste.

[close]

p. 9

ZA OJEZERITEV VONARSKEGA JEZERA ZAGOTOVLJENIH DOBRIH 3,9 MILIJONA EVROV Konec novembra sta bila potrjena dva pomembna projekta, ki bosta bistveno vplivala na razvoj naših krajev. Za nadgradnjo pregrade Vonarje je z naslova pilotnega projekta FRISCO 2.1 zagotovljenih nekaj več kot 1,4 milijona evrov, s podpisom dogovora o razvoju regij pa se dodaja še 2,5 milijona evrov za pripravo strokovnih podlag ter izvedbo čiščenja in ponovne ojezeritve Vonarskega jezera. Po besedah direktorja Direktorata za regionalni razvoj, Marka Drofenika, je trenutno v izvajanju projekt FRISCO 1, katerega namen je ustvariti strokovne podlage za nadaljnje aktivnosti in tudi gradbene posege na vodotokih, ki neposredno ogrožajo prebivalce ob rekah na obeh straneh meje. Zato se je projekt Ojezeritve Vonarskega jezera razdelil na tri faze. V prvi fazi se bo v okviru pilotnega projekta FRISCO 2.1 uredila nadgradnja pregrade Vonarje, druga faza v okviru dogovora za razvoj Savinjske regije zajema pripravo strokovnih podlag ter izvedbo čiščenja in ponovne ojezeritve Vonarskega jezera, tretja faza pa bo v domeni občin in zasebnih vlagateljev, zajema pa izgradnjo spremljajoče infrastrukture. Pri nadgradnji pregrade Vonarje gre za prvo fazo projekta ojezeritve Vonarskega jezera, ki jo bosta izvajali podjetji Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode. Cilj projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti ob reki Sotli. Dela, ki jih predvideva projekt, so sanacija betonskih delov objektov pregrade in ostalih objektov, zamenjava celotne hidromehanske opreme, zamenjava elektro instalacij in rezervno napajanje z agregatom ter načrt daljinskega upravljanja in nadzora zapornic. Ocenjena vrednost projekta je 1.426.746 evrov, financiran pa bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Začetek izvajanja projekta je 1. december 2017, predviden zaključek pa 31. maj 2019. Druga faza, v okviru katere se bodo pripravljale strokovne podlage ter izvedba čiščenja in ponovne ojezeritve Vonarskega jezera, se bo izvajala pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Direkcije RS za vode in Hrvatskih voda. Ta faza predvideva izdelavo vseh potrebnih študij (vplivi na okolje, stanje voda po vzpostavitvi, oceno višine odstranitve mulja itd.), določitev kote, priporočena vrednost je 204 m, in v naslednjem koraku predvideva čiščenje območja, odvoz mulja in nazadnje še zalitje območja v površini 105 ha. Potemtakem bo površina te akumulacije za 46 odstotkov manjša kot je bila vzpostavljena v letu 1980. Druga faza bo financirana v višini 2,5 milijona evrov. Dogovor za razvoj regij so podpisali; direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik, gospodarski minister Zdravko Počivalšek, župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, župan Podčetrtka Peter Misja in prokurist RASR-ja Janez Jazbec. PODČETRTEK BOGATEJŠI ZA TRI ELEKTRIČNE POLNILNICE Ena izmed polnilnic je postavljena pred večnamensko dvorano Podčetrtek, poleg te je ena še pri trgovini Jager in še ena v Pristavi pri Mestinju. Vozniki električnih vozil so se razveselili treh novih polnilnic za električna vozila v Podčetrtku. Te so v Podčetrtku postavljene pred večnamensko dvorano in na parkirišču ob trgovini Jager, tretja pa stoji v Pristavi pri Mestinju. Že pred tem so se prvi na zemljevid e-polnilnic vpisali v Termah Olimia, in sicer z dvema električnima polnilnicama, ki so ju uredili lani. Glede na trend se bo po besedah župana število električnih avtomobilov zagotovo povečevalo in tudi v Občini Podčetrtek načrtujejo, da bodo v prihodnje postavili še kakšno električno polnilnico več. Postavitev vseh treh polnilnic je stala okrog 17 tisoč evrov, večino sredstev za postavitev pa bo po besedah župana pripeval Eko sklad. V ŠPORTNEM PARKU PRISTAVA VESELI NOVE PRIDOBITVE V Pristavi pri Mestinju so v sklopu prireditev ob prazniku Občine Podčetrtek namenu predali posodobljen športni park, v katerem so zastareli športni objekt nadomestili z novogradnjo. Pridobili so garderobne prostore, sanitarije, kopalnice in kuhinjo. Novi objekt so v družbi domačinov namenu predali župan Peter Misja, ravnateljica Osnovne šole Podčetrtek Sonja Švajger in predsednik Športnega društva Pristava pri Mestinju Martin Hercl. Celotno investicijo v vrednosti 100.000 evrov je pokrila Občina Podčetrtek. V sklopu projekta so uredili dotični objekt, dovozno cesto in dvorišče. Nove prostore bodo lahko koristili šolarji pristavške podružnične osnovne šole, še bolj pa so se je razveselili športniki rekreativci, ki jim bo stavba dobro služila pri organizirani vadbi ter organizaciji večjih športnih dogodkov. Veseli pa so tudi v balinarski sekciji športnega društva, ki si je ob balinišču uredila leseno barako za svoje potrebe. V sklopu otvoritve so pripravili tradicionalni malonogometni turnir mladincev in veteranov za pokal KS Pristava pri Mestinju, dobili so najboljša strelca na gol in se pomerili v balinanju. Prenovljeni športni park Pristava že služi svojem namenu in nudi odlične pogoje za športno udejstvovanje. Novi pomožni športni objekt z urejenimi sanitarijami, kopalnicami, garderobami in kuhinjo bo namenjen tako šolarjem kot športnikom. 9

[close]

p. 10

SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE PODČETRTEK Osrednji dogodek praznovanja Občine Podčetrtek, slavnostna seja s podelitvijo priznanj, je bil še eno pričevanje več, da je Občina Podčetrtek ena najuspešnejših občin v državi in da je lahko zgled marsikateri občini na tujem. Številne modre odločitve in premišljene naložbe so poskrbele za razvojni preboj, ki omogoča lepše in kakovostnejše življenje občanov. In kot je bilo slišati, so prav ti gonilo uspešne občine. Uvodoma je spregovoril župan Peter Misja in številnim zbranim na slavnostni seji ponosno predstavil, kaj vse se je v tem letu zgodilo. Veliko so investirali na področju vzgoje in izobraževanja, župana pa veseli tudi to, da ima skoraj tristo otrok, ki obiskujejo obe šoli, in trenutno okrog sto šestdeset otrok v vrtcu zelo dobre pogoje. Izredno veliko se je v občini delalo tudi na infrastrukturnem področju. Glavni projekti so se po njegovih besedah izvajali s pomočjo Direkcije za ceste RS, nekaj projektov je bilo v celoti financiranih iz občinskega proračuna. Med pomembnejšimi projekti so po besedah Misje zagotovo bili ureditev plazu v Selah, izgradnja zavijalnega pasu v Pristavi ter pločnika med Sodno vasjo in Pristavo. Dotaknil se je še vlaganj v kanalizacijske sisteme, petim čistilnim napravam v občini se pridružuje še prenosna čistilna naprava pri Sveti Emi. Z velikim zanosom je župan Misja povedal še, da je Občina Podčetrtek na začetku letošnjega leta postala najprodornejša slovenska občina in kot druga občina v Sloveniji pridobila naziv Slovenia Green Destination, jeseni pa je postala svetovna zlata destinacija trajnostnega turizma. Čisto za konec je izpostavil še letošnje nagrajence, ki so veliko prispevali k temu, da je Občina Podčetrtek prepoznavna. Tako je po njegovih besedah družina Amon že vrsto let tvorec turistične zgodbe v občini, Veronika Kajba in Jože Filipančič aktivno sodelujeta v kraju, KORK Polje pa skrbi za boljše počutje občanov. Županovo priznanje se je župan Peter Misja letos odločil podeliti dolgoletnemu prijatelju, Željku Kodrnji, s katerim sta odlično prebrodila dvanajst let in se uspešno spopadala z vsemi mejnimi težavami. Med gosti je prvi spregovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je najprej dejal, da so mu vabila v domači kraj vedno ljuba, saj se med domačimi, delovnimi, dobromislečimi in sodelujočimi ljudmi dobro počuti. V čestitki ob prazniku je vsem zaželel, da tako uspešno stopajo po poti še naprej. Po podelitvi nagrad se je v imenu vseh nagrajencev zahvalila Greta Amon, ki je med drugim dejala, da o nagradah ne razmišljajo, da pa so jih, ko se v nekem trenutku zgodijo, zelo veseli. Spregovorili so tudi ostali, prvi mož Term Olimia Florjan Vasle, ki je pomenljivo dejal, da so jih včasih v šoli učili, da je Kozjansko poleg Goričkega najbolj zaostal del Slovenije, danes pa je vesel in ponosen, da ni tako. V imenu vseh prisotnih županov je čestitke ob prazniku izrekla županja Kozjega, Milenca Krajnc, ki je dejala, da so v Občini Podčetrtek skozi leta uspešno spreminjali podobo občine tudi s pomočjo evropskega in državnega denarja. Vsa urejenost na vseh področjih je bila tudi opažena in zanjo so prejeli številna državna in mednarodna priznanja. Čestitke iz prijateljske Občine Divača je izrekla še divaška županja Alenka Štrucl Dovgan, ki se nadeja odličnega sodelovanja in povezovanja na vseh področjih tudi v prihodnje. Letošnji nagrajenci, Željko Kodrnja, Veronika Kajba, Jože Filipančič, Magda Dobravc za KORK Polje ob Sotli in družina Amon v družbi župana Petra Misje. Župan Peter Misja z občinskimi svetniki Občine Podčetrtek. V PODČETRTKU SPREJELI PRORAČUN, OBETA SE TUDI NOVA KNJIŽNICA Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel proračun za leto 2018, ki bo težek skoraj 5,8 milijona evrov. Povišali so pomoč za novorojence na 300 evrov, svetniki so prikimali ideji o novi knjižnici z dvorano, razpravljali so tudi o gradu in kašči. Brez kakršnihkoli pripomb so potrdili proračun za leto 2018, ki na odhodkovni strani znaša dobrih 5.858.288 evrov. Investicijsko naravnan proračun je bil po prvem branju dan v javno razpravo, vendar nanj niso prejeli nobenih pobud in predlogov. So se pa, kot je povedal župan, od prve obravnave do predloga proračuna opravile manjše dopolnitve in uskladitve. Tako so se na prihodkovni strani nekoliko povečala sredstva za turistično takso, na osnovi predvidene ocene realizacije pa se v leto 2018 prenaša več namenskih sredstev, ker se nekatere investicije iz leta 2017 prenašajo v leto 2018. Poleg sprejetja proračuna so svetnice in svetniki med drugim potrdili tudi odlok o pokopališkem redu in sprejeli sklep, da se višina točke za izračun NUSZ uskladi z rastjo povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Tudi tokrat pa niso mogli mimo situacije gradu Podčetrtek in kašče. Dobro znano je, da si župan Misja že vse od nastopa županske funkcije zelo prizadeva, da bi grad, katerega 20-odstotna lastnica je tudi občina, prodali. Še bolj kot je zapletena zgodba gradu, je zapletena zgodba grajske kašče, ki pravno sploh nima lastnika in trenutno ogroža tudi lokalno cesto. Župan je poudaril, da se z vsemi pravnimi sredstvi izredno trudijo najti rešitev, in še vedno verjame, da bo tudi ta zgodba v Podčetrtku imela pozitiven razplet. Spregovorili so tudi o prostorih nove knjižnice v Podčetrtku, ki so več kot nujni. V obstoječi stavbi je namreč nemogoča celovita sanacija stavbe, saj je občina le tretjinska lastnica. V enem izmed objektov v poslovni coni Podčetrtek, ki naj bi se začeli graditi naslednje leto, bi po besedah Misje lahko uredili knjižnico. Poleg knjižnice bi po predlogu župana uredili manjšo dvorano, ki prav tako manjka v kraju za potrebe manjših prireditev, potopisnih predavanj, čitalniških večerov in podobnih dogajanj. Svetniki so prikimali predlogu župana in načeloma pritrdili večji in dražji različici knjižnice z dvorano, saj so vsi mnenja, da so takšni prostori v kraju več kot nujni. Na zadnji seji občinskega sveta so sprejeli proračun za leto 2018, dotaknili pa so se tudi problematike gradu in kašče ter načrta ureditve primernih knjižničnih prostorov. 10

[close]

p. 11

FESTIVAL VINA IN ČOKOLADE ZDRUŽIL SLADOKUSCE IN LJUBITLJE VINA Tretji Festival vina in čokolade je v Podčetrtku potekal v začetku meseca maja. Vrata večnamenske dvorane Podčetrtek so se na dan festivala odprla ob deveti uri in prvi obiskovalci so že čakali, da bodo lahko vstopili v svet vinsko-čokoladnih pregreh. Videli smo lahko čokoladno džunglo čokoladnice Syncerus, druge čokoladne stojnice, ustvarjalne delavnice, na katerih so najmlajši ustvarjali s čokolado ... Čokoladne stojnice je dopolnjevala ponudba lokalnih dobrot, najštevilnejša pa je bila paleta stojnic, na katerih so se predstavljali vinarji in vinske hiše. Bogat je bil tudi spremljevalni program. Že pred uradno otvoritvijo so nastopili mažoretke in šmarska godba, nato sta festival uradno odprla direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja in župan Peter Misja, simbolično pa je organizacijski odbor nazdravil z vinom iz čokoladnega soda. V času festivala so obiskovalci prisluhnili nastopu pihalnega orkestra Glasbene šole Rogaška Slatina in njenega harmonikarskega orkestra, s katerim je zaigral celo župan Peter Misja, si z zanimanjem ogledali slaščičarsko delavnico z Gorazdom Potočnikom ter seveda pridno pokušali in okušali na vseh vinsko-čokoladnih stojnicah. Obfestivalsko dogajanje pa je bilo tudi humanitarno obarvano, prijatelji Metuljev hrabrega srca, kot imenujemo bolnike z bulozno epidermolizo, pa so se odpravili na tek, ki so ga poimenovali Prehodi kilometer v mojih čevljih ter tako pomagali Metuljem hrabrega srca. Medtem so se na odru v dvorani zvrstili vinski vitezi in vinska kraljica. Župan, ki je tudi sam vinski vitez, je skupaj z Obsoteljskimi slavčki zapel pesem Dolina Sotelska, na odru pa se mu je pridružila Darja Bovha, ki je bila predsednica komisije ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Virštanj Kozjansko. Po njenih besedah je komisija odločila, da za letošnje županovo vino izbere najvišje ocenjeno mešano belo vino, ki so ga pridelali na domačiji Štraus Kramer. Rekordno število obiskovalcev festivala je v popoldanskih urah zabavala najprej energična in romantična pevka Nina Pušlar, nato pa so oder zavzeli še člani zasedbe Šani Šeni in preigravali slovenske in tuje hite ter poskrbeli, da je tudi zaključek festivala minil v odličnem vzdušju. Otvoritev festivala in na zdravje z vinom iz čokoladnega soda. Na zdravje z letošnjim županovim vinom, ki so ga pridelali na domačiji Štraus Kramer. V OBČINI PODČETRTEK GASILSTVU NAMENILI 126.800 EVROV Predstavniki vseh gasilskih društev v Občini Podčetrtek in predstavniki Gasilke zveze Šmarje pri Jelšah so z županom Petrom Misjo podpisali pogodbo o sofinanciranju gasilstva za leto 2017. Skupna vrednost sredstev znaša 126.800 evrov. Vsako gasilko društvo prejme 10.000 evrov, PGD Imeno pa poleg tega še 30.000 evrov za nakup vozila. Sredstva so namenjena tudi GZ Šmarje pri Jelšah. Župan je pohvalil dobro delovanje vseh društev. Misja se je v svojem govoru dotaknil opremljenosti društev, ki je po njegovih besedah dobra. Za nabavo nove avtocisterne v Imenem in v nadaljevanju novega moštvenega vozila v PGD Sela – Verače - Virštanj pa meni, da bodo vsa društva tudi s tema pridobitvama sodobno opremljena, kar bo še dodatno pripomoglo k boljšim pogojem za delo. Z namenjenimi sredstvi za gasilstvo so bili seveda zadovoljni vsi, tako predstavniki društev kot predsednik in poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah. Županu je veliko zahvalo izrekel predsednik GZ Šmarje pri Jelšah, Erih Strašek, ki je med drugim izpostavil, da se gasilci zavedajo odgovornosti, in da se hkrati zavezujejo, da bodo sredstva s pridom uporabili, veliko jih bodo vložili v izobraževanja in tekmovanja, ki so sestavni del izobraževanj. V nadaljevanju se je za dobro sodelovanje zahvalil tudi poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah, Bogdan Krumpak, v imenu vseh gasilskih društev se je županu in občini zahvalila predsednica PGD Pristava, Dragica Gobec. Ob mesecu požarne varnosti pa je župan še razkril, da vsako društvo prejeme dodatnih 500 evrov iz naslova odpovedi revije Gasilec, po sklepu župana pa PGD Podčetrtek in PGD Pristava prejmeta še dodatnih 3000 evrov za požrtvovalno sodelovanje pri odpravljanju posledic avgustovskega neurja, preostala tri društva pa prejmejo vsako po 2000 evrov dodatnih sredstev. Dragica Gobec iz PGD Pristava, Jernej Kovačič iz PGD Podčetrtek, Blaž Šelekar iz PGD Imeno, Maks Jurak iz PGD Sela - Verače - Virštanj, Vladko Vindar iz PGD Polje - Sedlarjevo, predsednik GZ Šmarje pri Jelšah Erih Strašek, poveljnik Bogdan Krumpak ter župan Peter Misja so enotnega mnenja, da je za gasilstvo v občini dobro poskrbljeno. 11

[close]

p. 12

PRENOVLJENA LIPA POD ENO STREHO ZDRUŽUJE PIVNICO, KAVARNO IN RESTAVRACIJO Na prvi praznični dan meseca maja je uradno odprla vrata prenovljena Lipa v Termah Olimia, kjer po novem domujejo pivnica, restavracija in kavarna. Z uradnim odprtjem Lipe so v Termah Olimia začeli z realizacijo napovedanega investicijskega ciklusa v letu 2017. Ponovno so dokazali, da držijo besedo in investicije izpeljejo v napovedanih rokih. Odprtje Lipe, ki je sovpadalo z začetkom prvomajskih praznikov, je zato privabilo Na dan otvoritve je bila Lipa polna do zadnjega kotička, pestro pa je bilo tudi med letom. mnogo obiskovalcev, tako goste term kot tudi domačine, ki so z velikim zanimanjem prišli pogledat preoblečeno Lipo. Slednja ne ponuja le popolnoma prenovljenega prostora, razdeljenega na tri sklope, pivnico, restavracijo in kavarno, ampak tudi jedi, pijače in sladice. Gostje se lahko odločijo, da si privoščijo kračo, pivsko klobaso, marinirana rebrca in ostale dobrote tako imenovanega barskega finger fooda, ki ga dopolnjuje še pestra ponudba pic, odlični steaki in celo županov ocvrti piščanec. Vse to dopolnjujejo raznovrstna piva, ki ne razočarajo še tako zahtevnega ljubitelja piva. Piko na i daje urejenost prostora s pivniškimi klopmi. Izbrane jedi bodo med tednom dopolnjevale vsakodnevne malice, čez vikend pa kosila. Posebnost hrane tako v restavraciji kot pivnici pa je, da bodo brez skrbi tam jedli tudi tisti, ki so občutljivi na gluten, saj bo izkušena kuharska ekipa poskrbela za paleto brezglutenskih jedi. Na oko najlepši in najbolj domač pa je kavarniški del. V njem gost dobi občutek, da se je znašel v dnevni sobi, kjer si lahko brez občutka za čas privošči najboljšo kavo in iz vitrine s popolnimi sladicami razvaja svoje brbončice. Prenovljena Lipa s svojo široko ponudbo in tridelno zasnovo nudi zadovoljstvo različnim gostom, prav gotovo pa postaja družabni center Term Olimia in lokalnega prebivalstva. TERME OLIMIA BOGATEJŠE ZA DOŽIVETJE LUKSUZNE NAMESTITVE IN NARAVE V kampu Natura Term Olimia so odprli Resort Glamping Olimia Adria Village, ki vključuje 20 sodobno opremljenih glamping šotorov za dve ali štiri osebe. Za njihovo zaveso se skriva »hotelska soba«, ki je popolno zlitje luksuzne namestitve in narave. Gre za milijonsko naložbo, ki je rezultat partnerstva Term Olimia in Adria doma. Terme Olimia so zagotovile zemljišče in pripravile teren, medtem ko je podjetje Adria dom, d. o. o., poskrbelo za opremljanje infrastrukture z dvajsetimi luksuznimi namestitvenimi šotori in s tem predstavilo svojo znamko Adria Village. Celotni butični resort je rezultat kreativnega dela najboljših arhitektov za glamping na svetu. Za Glamping Olimia Adria Village je zadolžen arhitekt Borut Kokelj, ki je razkril prednosti in skrivnosti posebnega dizajna. Za gradnjo so bili uporabljeni pretežno naravni materiali, ki so popolnoma vključeni v naravno okolico, v kateri se glamping nahaja. Šotori so narejeni iz lesene konstrukcije in naravnega platna, bazen pa je tako rekoč narejen iz naravnih elementov. Oblika šotora sledi klasični obliki namestitve v naravi in se zaradi uporabe naravnih elementov in barv v prostoru, v katerem se nahaja, lepo staplja z okolico. Posebnost glampinga pa niso samo šotori. Tudi posebna arhitektura parka, ki je bistveno drugačna, sledi smernicam razgibanosti v prostoru. Rastline in drevesa, ki se tam nahajajo, dajejo posebno avtohtono noto, saj so v tem prostoru domače in so postavljene vanj na način, da poleg dekorativne vloge omogočajo zaščito pred soncem in ohranjanje zasebnosti vsakega šotora. Ves arhitekturni koncept temelji na povezovanju poti, vodnih motivov, dreves in skupnih prostorov. Vodna reka in vodni motivi so posebnost vsakega glampinga. V novem glamping resortu so bili zgrajeni s ciljem, da se pokažeta še večja posebnost in glamur. Vodna reka, ki se tam nahaja, je pravzaprav sklop manjših jezer, ki se nahajajo pred vsakim namestitvenim objektom, in so povezani s centralnim objektom za plavanje, v katerem so vgrajene tudi posebne luči ter masažni učinki. Bazen je tipa badesign, ki je zelo priljubljen po vsem svetu, ker s svojim naravnim videzom in ekološkimi gradbenimi materiali odlično odgovarja okolici, v kateri se nahaja. Voda ni klorirana, ampak se dezinficira s himalajsko soljo. Posebnost glampinga so tudi skupni prostori, ki so v tem primeru zgrajeni v slogu odprtega ognjišča, kjer gosti lahko kuhajo, uživajo v predstavitvah vrhunskih kuharjev in drugih presenečenjih. Resort lahko sprejme do 62 oseb in ima odlične pogoje za organizacijo različnih poslovnih dogodkov, teambuilding ali za druženje v majhnih skupinah. Pogled na Glamping Olimia Adria Village. PRENOVA TERMALIJE Prenovljena Termalija bo kopalcem nudila ogromno vodnih doživetij in sprostitve. V marcu se je v Termah Olima začela največja investicija zadnjih let, prenova Termalije. S posodobitvijo želijo v Termaliji zagotoviti najboljše in visokokakovostne storitve na področju vodnih doživetij in sprostitve s programi, ki bodo prvenstveno prilagojeni družinam z otroki. Ob koncu obnovitvenih del bo Termalija s svojo atraktivno in unikatno ponudbo zagotovo postavila nove standarde na tem področju in se s tem postavila ob bok že večkrat nagrajenemu centru Wellness Orhidelia. Investicija se bo v dveh etapah izvajala v prihodnjih dveh letih. Prva, najobsežnejša etapa desetmilijonske investicije bo 12

[close]

p. 13

zajemala kar 80 odstotkov investicije, v okviru katere bodo popolnoma porušili in ponovno zgradili bazenski in obbazenski del pod tendo. V drugi etapi bodo obnovili še najstarejši del z vhodom, recepcijo in garderobe. Dela izvaja konzorcij treh podjetij, ki ga vodi podjetje Lesnina MG iz Ljubljane. Po besedah Vasje Čretnika, prokurista v Termah Olimia, se ves čas gradnje trudijo, da prenova ne vplivala na kakovost ostalih storitev ter da dela potekljo čim manj moteče za goste, saj sta prav njihovo dobro počutje in udobje na prvem mestu. OBSOTELJSKI SLAVČKI IZDALI NOVO PLOŠČO Obsoteljski slavčki so razveselili s peto zgoščenko, ki so jo širšemu občinstvu predstavili pred številnimi obiskovalci v večnamenski dvorani Podčetrtek. Naslovno pesem zgoščenke z naslovom Dolina Obsoteljska je napisal župan Peter Misja, ki jo je zapel skupaj z njimi tako na zgoščenki kot v živo na promociji plošče. Obsoteljski slavčki so negovali lepo ljudsko pesem in jo skozi leta ustvarjanja bogatili z lastnimi besedili, ki so jim, kot radi pravijo, glasbo »dajali« skupaj na vajah. Peta zgoščenka pa prav tako kot naslovna pesem nosi naslov Dolina Obsoteljska, in ravno s to so razveselili takoj, ko so prišli prvič na oder. Fantje na odru so skupaj z županom pred pesmijo prek kamere pozdravili svojega ustanovnega člana Matevža in mu tako sporočili, da se bodo še posebej potrudili, da bo pesem zvenela čim lepše. Na odru so se za Slavčki nato zvrstili nastopi številnih glasbenih prijateljev. Prve so nastopile Vaške pevke iz Pristave in potem še ansambel Pomežik, ansambel Jug, ansambel Brežiški flosarji, ansambel Petra Finka, ansambel Topliška pomlad in skupina Šani Šeni. Ob koncu seveda ni šlo brez zahval vsem, ki so pomagali pri nastanku pete plošče. Slavčki so se zahvalili tudi županu, ki je prispeval besedilo naslovne pesmi, in mu izročili gravirano besedilo na les. Za prav posebno zahvalo in prijetno presenečenje pa so poskrbeli njihovi otroci in vnuki. V roke so prijeli glasbila in mikrofone ter dokazali, da sta jim glasba in petje položena v zibelko in da vse to v njihovih družinah zagotovo ne bo izumrlo. Pri pesmi Dolina Obsoteljska, za katero so posneli tudi videospot, se jim je na odru pridružil župan Peter Misja, ki je avtor besedila. NA SVETI EMI SLAVILI 300 LET POSTAVITVE ŽUPNIJSKE CERKVE IN POSVETITVE SVETI EMI Pri Sveti Emi je minilo 300 let, odkar so tam postavili župnijsko cerkev in jo poimenovali po sveti Emi, ki jo je ljudstvo častilo kot svetnico. Čudovito podobo župnijske cerkve so tamkajšnji farani tik pred praznovanjem dopolnili še z obnovljeno zunanjostjo župnišča, kapelice in gospodarskega poslopja. Skupaj s farani in verniki od blizu in daleč je procesijo s sveto mašo vodil celjski škof Stanislav Lipovšek ob somaševanju domačega duhovnika, Franca Straška, ter dekana, Jožeta Rogača, prisoten pa je bil še brat Jože iz olimskega samostana ter domači ministranti. Na vsaki postaji so besede duhovnikov in škofa polepšali godbeniki s Svetine in pevci s svojim petjem, ki so pozneje sodelovali tudi pri maši. Škof Lipovšek se je v pridigi zahvalil vsem, ki vzorno skrbijo za cerkev in so pomagali pri pripravi slovesnosti. Prav tako je izrazil veselje, da v krajih Občine Podčetrtek zares zgledno skrbijo za sakralne objekte. Po končani pridigi in proti koncu maše so se škofu Lipovšku domači verniki zahvalili, ker je prišel mednje in daroval sveto mašo, župnik Franc Strašek pa ni skrival veselja ob dejstvu, da jim je uspelo praznovanje polepšati s prenovljeno zunanjo podobo župnijskih objektov. Župnik Strašek se je ob tem zahvalil županu Petru Misji, celjski škofiji in vsem darovalcem prostovoljnih prispevkov ter članom župnijskega pastoralnega sveta in drugim župljanom, ki so opravljali fizična dela na gospodarskem poslopju. Poudaril je še, da gre velika zahvala Janezu Ocvirku, ki je skrbel, da so vsa dela potekala nemoteno in bila opravljena pravočasno. Župan Peter Misja pa je dejal, da je občina z veseljem priskočila na pomoč pri izvedbi del, ter tudi sam izpostavil prizadevanja pobudnika del Janeza Ocvirka. Ob koncu je župan čestital faranom ob častitljivem jubileju in napovedal, da bodo tudi v prihodnje s skupnimi močmi naredili še veliko dobrega za naše kraje in še kakovostnejše življenje ljudi. Številni farani in ostali verniki ter 300 let stara cerkev sv. Eme. 13

[close]

p. 14

TRADICIONALNA VIRŠTANJSKA NOČ KUHARSKO IN GLASBENO OBARVANA V Virštanju so pripravili že 21. Virštanjsko noč, na kateri so kuhali kislo juho in se zabavali ob bogatem programu. Čez dan je zvenela harmonika, predstavljale so se etno skupine, za humor je skrbel Štamperlov Pepi, otroci so jezdili ponije, večer pa so krajšala dekleta iz skupine Kvintet slovenskih deklet in Fredi Miler. Nad kislo juho je bdela komisija, ki sta jo tvorila Marija Merljak in župan Peter Misja. Ocenjevalna komisija je podala navodila za kuhanje juhe in ocenjevalno lestvico, ki jo je upoštevala pri ocenjevanju juh. Tokrat je tekmovalo šest ekip, in sicer ekipa KS Virštanj, Športni klub Virštanj, Društvo Izviri Dobrina, Harmonija Globoko, Društvo upokojencev in Društvo kmetic Ajda, prav vsi pa so imeli na svojih stojnicah bogato ponudbo domačih dobrot in sladkosti. Med kuhanjem so s spremljevalnim programom za dobro voljo skrbele etno skupine, harmonikarji, za točilnim pultom pa je koktajle mešal svetovni prvak Aleš Ogrin. Obiskovalce so nagovorili tudi gostje in organizatorji, Martina Omerzel, predsednica TKD Virštanj, predsednica KS Virštanj Nada Kodrin in župan Peter Misja, ter jim zaželeli, da bi se v Virštanju dobro počutili. Še pred razglasitvijo zmagovalne kisle juhe je krajevna skupnost podelila priznanja. Ob krajevnem prazniku so nagradili zaslužne krajane, in sicer Ivana Topliška, Cilko Jug in Slavka Topliška. Napočil pa je tudi čas, da so obiskovalci izvedeli, kdo je skuhal najboljšo kislo juho. Vsaka ekipa je porcijo svoje juhe prinesla na oder, kjer sta jo Marija Merljak in Peter Misja še zadnjič poskusila in podala končno oceno. Tretjo nagrado so osvojili člani Društva Izviri Dobrina, ki so se uvrstili za Društvom kmečkih žena Ajda in zmagovalci, ekipo KS Virštanj. Seveda so bile tudi preostale tri juhe izvrstne in po odločitvi žirije so družno osvojile četrto mesto in prav tako so bile nagrajene. Ob koncu so obiskovalcem brezplačno postregli prav z juho, ki so jo skuhali tekmovalci. Večer pa seveda še ni bil končan, saj je sledil zabavni del, ki je trajal pozno v noč. Najprej je zbranim nekaj pesmi zapel vsem dobro poznani Fredi Miler, nato so oder zavzele članice ansambla Kvintet slovenskih deklet. Nagrajenci KS Virštanj skupaj s predsednico KS in županom. Skupinska fotografija vseh kuharjev in ocenjevalne komisije. KONJSKE DIRKE V IMENEM TUDI LETOS PRAVA POSLASTICA ZA OBISKOVALCE Konjenica Virštanj Obsotelje je konec julija organizirala tradicionalne galopske dirke, ki že enajst let v Imeno privabljajo ogromno obiskovalcev od blizu in daleč. Sonce in prava poletna vročina sta na hipodrom že kmalu po poldnevu privabila prve tekmovalce in obiskovalce, ki so komaj čakali na začetek dirk. Uradni začetek dirk se je zgodil, ko je predsednik konjenice Virštanj Obsotelje, Mitja Mramor, nagovoril zbrane in jim zaželel obilo zabave na dirkah. Letošnje dirke v Imenem so bile razdeljene na pet kategorij, in sicer na dirko ponijev na 800 metrov, dirko rekreativnih konj na 1200 metrov, dirko slovenske toplokrvne pasme na 1400 metrov, dirko polnokrvnih angleških konj na 1400 metrov in dirko polnokrvnih konj na 2000 metrov. Letošnje tekmovanje in prireditev je povezoval Miran Ogrizek, nad izvedbo tekmovanja pa je bdel predsednik Galopskega društva Slovenije, Toni Šturm. Na tokratni galopski dirki je nastopilo 31 konj v vseh kategorijah, med njimi so domače barve uspešno zastopali tudi domači tekmovalci. V kategoriji rekreativnih konj na 1200 metrov so se s konkurenco merili Gregor Ivačič na konju Špela, Mitja Mramor na konju La Vita in Gašper Užmah na konju Vis. V najbolj množični dirki dneva so se vsi trije odrezali odlično in se uvrstili v finale, tam pa so se zvrstili tik za zmagovalcem. Tako je Gregor Ivačič osvojil drugo mesto, za njim na tretje se je prebil Mitja Mramor, Gašper Užmah pa je ostal tik pod stopničkami na še vedno odličnem četrtem mestu. Vsi najboljši so bili nagrajeni s pokalom in denarno nagrado. Pokale so podeljevali organizatorji in predstavniki sponzorjev posameznih dirk. Za eno kategorijo je pokale izročil tudi župan Občine Podčetrtek, Peter Misja. Poskrbljeno je bilo tudi za pester in zanimiv spremljevalni program. Obiskovalcem so predstavili tri pasme konj, najmlajši so se lahko preizkusili v ježi ponijev, Amon Team je obiskovalcem predstavil gimnastiko na konju oziroma voltižiranje … Poleg vseh dejavnosti s konji je bilo poskrbljeno tudi za bogato ponudbo na stojnicah, vrhunec spremljevalnega programa pa sta bila srečelov in konjska tombola, katere glavna nagrada je bil konj Mirko. Nagrajenka letošnje konjske tombole je postala Nika Amon. Zvečer pa so oder zavzeli član Ansambla Škorpijoni iz Dravograda, ki so ljubitelje konj v Imenem pokonci držali vse tja do nedeljskega jutra. V Imenem so konji z jezdeci poskrbeli za napete galopske dirke, polne preobratov. 14 Na konjski tomboli je Mirka zadela in domov odpeljala Nika Amon.

[close]

p. 15

MOST PRIJATELJSTVA TUDI LETOS ZDRUŽIL LJUDI Z OBEH STRANI SOTLE Na mostu prijateljstva med vasema Sedlarjevo in Plavič so se prijatelji z obeh strani Sotle družili, nazdravljali, se veselili skupnih uspehov ter znova dokazali, da ni meje na tem svetu, ki bi lahko kadarkoli skalila njihovo trdno prijateljstvo, ki so ga skozi leta zaznamovali dobri medsosedski odnosi, družinske povezave, ljubezni in skupno delo ter sodelovanje. Zbrane Tradicionalni začetek srečanja z odigranima himnama in besedami gostov. so uvodoma pozdravili in zgodbo dolgoletnega prijateljstva z obeh strani meje predstavili župan Peter Misja, načelnica Občine Zagorska Sela, Ksenija Krivec Jurak, ter gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Spregovorila sta tudi župan krapinsko-zagorske županije, Željko Kolar, in podpredsednik hrvaškega sabora, Siniša Hajdaš Dončič. Seveda pa ni bilo vse le v izmenjavi besed visokih gostov, saj so program popestrili tudi nastopajoči. Zapela je izvrstna solistka Urša Lojen, za njo pa še Aleksej Ivačič Kolar, navdušil je še otroški pevski zborček z Zagorskih Sel in njihov ljudski pesnik Željko, za konec pa se je predstavil tudi obsoteljski trubadur Franc Šuštaršič. Druženje se je tradicionalno nadaljevalo tako, da so na slovenski strani mostu tradicionalno skuhali pasulj, na hrvaški pa klobase. Prijatelji z levega in desnega brega Sotle so še enkrat več dokazali, da med pravimi prijatelji ni meja. V PODČETRTEKU GOSTILI ZAKLJUČNO PRIREDITEV ENTENTE FLORALE Predstavniki mest in vasi iz devetih evropskih držav so se zbrali na zaključni prireditvi prestižnega evropskega tekmovanja Entente Florale v Podčetrtku. Zadovoljstvo, da zaključno prireditev gosti prav Podčetrtek, je izkazal tudi predsednik ocenjevalne komisije Entente Florale Rudi Geerardyn, ki je bil navdušen predvsem nad čudovito naravo in urejenim okoljem. Prav leta 2013 je omenjeni predsednik komisije ocenjeval Podčetrtek in mu namenil zlato priznanje za urejenost, še pred tem pa je zlato romalo v Olimje. Letos je komisija obiskala devet držav, Avstrijo, Belgijo, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, Nizozemsko in Slovenijo, v katerih je ocenila osem mest in sedem vasi. V Sloveniji so ocenjevali urejenost mest Piran in Žalec. Goste iz celotne Evrope sta na odru dvorane pozdravila župan Peter Misja in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Oba govornika sta se strinjala, da sta tekmovanje in zaključna prireditev Entente Florale velikega pomena za turizem. Sledila je podelitev priznanj, ki jo je spremljala predstavitev vseh sodelujočih mest in vasi. Mesta Hamnt-Achel v Belgiji, Kaposvar na Madžarskem in slovenski Piran so osvojila srebrno medaljo. Prav tako so slednje prejele vasi Kostel Lhota s Češke, Abbeyleix z Irske in Pomaretto ter Faedo iz Italije. Z zlatom pa so se okitile vasi St. Anton am Arlberg, Tihany z Madžarske in Glaslough z Irske. Zlata mesta pa so postala Schwaz iz Avstrije, Brno s Češke, Duchroth iz Nemčije, Beek en Donk z Nizozemske in Žalec iz Slovenije. Prav Žalec je bil z osvojeno zlato medaljo deležen najbolj bučnega aplavza prisotnih v dvorani. Ob koncu prireditve je župan Peter Misja izročil še zastavo tekmovanja Entente Fflorale naslednjim gostiteljem, Ircem. Zbrani gostje so se v dvorani še dolgo zabavali ob izvrstni kulinariki Term Olimia in glasbi skupine Cover Lover. Dan po zaključni prireditvi, ki je z zlatom okitila Žalec, so se sodelujoča mesta in vasi predstavili še enkrat. Vreme je organizatorje prisililo, da se je dogodek odvil v dvorani, kjer je bilo na enem mestu mogoče videti, okusiti in slišati, kaj ponujajo mesta in vasi devetih evropskih držav, ki so letos tekmovali v prestižnem evropskem tekmovanju Entente Florale. Prav vsaka stojnica je ponujala svoje zanimivosti, ki so navduševale in vse zbrane vabile, da jih obiščejo. Veliko so prepevali, nazdravljali, si izmenjevali podatke ter si obljubljali, da se obiščejo, zatrdili pa so še, da se v Podčetrtek še prav gotovo vrnejo. Zadovoljni predstavniki Žalca, ki so osvojili zlato medaljo na letošnjem izboru Entente Florale v Podčetrtku. EVROPSKI ŽUPANI V PODČETRTKU IGRALI NOGOMET IN SPOZNAVALI PRIMERE DOBRIH PRAKS Enainosemdeset županov iz Avstrije, Italije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije se je udeležilo študijskega obiska Občine Podčetrtek, kjer jih je gostil župan Peter Misja, ki je tudi sam član slovenske županske nogometne ekipe, ki je v soboto skupaj s še štirimi županskimi ekipami odigrala nogometni turnir Alpencup. Prvi dan druženja je bil namenjen ogledu primerov dobrih praks sodelovanja različnih ponudnikov pri oblikovanju primernega turističnega produkta. Ogledali so si tudi osnovno šolo in vrtec, kjer jim je bil predstavljen sistem predšolske vzgoje in osnovne šole. Drugi dan jih je čakal nogometni turnir Alpencup. Kljub slabemu vremenu in razmočenemu igrišču so vse ekipe odlično odigrale tekme in prikazale zavidljivo raven nogometnega znanja. Slovenski župani so na turnirju osvojili odlično tretje mesto, zmaga pa je šla v roke županom iz Italije. Po turnirju je sledilo še neformalno druženje, namenjeno izmenjavi dobrih praks med župani. Sklepni del nogometnega druženja županov je bila podelitev pokalov v Lipi Term Olimia, kjer jim je dobrodošlico izrekel direktor Florjan Vasle. Slovenska županska nogometna ekipa pred začetkom prve tekme, član ekipe je tudi župan Peter Misja. 15

[close]

Comments

no comments yet