ASCII Kodları

 

Embed or link this publication

Description

ascii codes

Popular Pages


p. 1

ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU KOD 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 CHAR (nul) (soh) (stx) (etx) (eot) (enq) (ack) (bel) (bs) (tab) (lf) (vt) (np) (cr) (so) (si) (dle) (dc1) (dc2) (dc3) (dc4) (nak) (syn) (etb) (can) (em) (eof) (esc) (fs) (gs) (rs) (us) sp ! ì # $ % & ë ( ) * KOD 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 CHAR + , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V KOD 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 CHAR W X Y Z [ \ ] ^ _ , a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~ Ç ü È , ‰ ‡ Â ç ĺ Î KOD 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 CHAR Ë Ô Ó Ù ƒ ≈ ... Ê Δ Ø Ú Ö o ˇ 0 Ö Ü £ Ş Ş . Ì × · Õ  ğ TL “ Ω O 0 ´ ª ░ ▒ ▓ ⌣ ┤ ╡ ╢ ∏ ╕ KOD 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 CHAR ╣ ║ ╗ ╝ ┘ ╛ ┐ └ ┴ ┬ ├ ⌢ ┼ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ╘ ╒ ∏ ╧ ╪ ┘ ⌤ █ ▄ KOD 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ASCII SEMBOLLERİNİN ANLAMLARI CHAR ▌ ▐ ▀ α β γ π Σ ζ μ τ Ф θ Ω δ ∞ Ø ε ∩ ≡ ± ≥ ≤ ⌠ ⌡ ÷ ≈ o “ √ ∩ ² ■ ACK BEL BS CAN CR DC DEL DLE EM ENQ EOT ESC ETB ETX FE FF FS GS ACKNOWLEDGE BELL OR ALARM BACKSPACE CANCEL CARRIAGE RETURN DEVİCE CONTROL DELETE DATA LINK ESCAPE END OF MEDIUM ENQUIRY END OF TRANSMISSION ESCAPE END OF TRANSMISSION BLOCK END OF TEXT FORMAT EFFECTOR FORM FEED FILE SEPARATOR GROUP SEPARATOR :ALINDI :ALARM :GERİYE ALMA :KESME :SATIRBAŞI :DÜZEN KONTROL :SİLME :VERİ HATTI MERDİVENİ :ORTAM SONU :SORGU SORUŞTURMA :İLETİM SONU :KAÇMA :İLETİM BLOU SONU :METİN SONU :BİÇİM ETKİLEYİCİ :SAYFA İLERLETME :KÜTÜK AYIRICI :GRUP AYIRICI HT IS LF NAK NL NUL RS SI SO SOH SP STX SUB SYN TC US VT HORIZONTAL TABULATION INFORMATION SEPARATION LINE FEED NEGATIVE ACKNOWLEDGE NEW LINE NUL OR ALL ZEROES RECORD SEPARATOR SHIFT IN SHIFT OUT START OF HEADING SPACE START OF TEXT SUBSTITUTE SYNCHRONOUS IDLE TRANSMISSION CONTROL UNIT SEPARATOR VERTICAL TABULATION :YATAY TABLO :BİLGİ AYIRICI :SATIR İLETME :ALINMADI :YENİ SATIR :SIFIR :KAYIT AYIRICI :İÇERİ KAYDIRMA :DIŞARI KAYDIRMA :MESAJ BAŞI :BOŞLUK :METİN BAŞI :YERİNE KOYMA :EŞ ZAMANLI BOŞLUK :İLETİM KONTROLU :BİRİM AYIRICI :DÜŞEY TABLO

[close]

Comments

no comments yet