Ställningsaktuellt_2_2017

 

Embed or link this publication

Description

Ställningsaktuellt 2/2017

Popular Pages


p. 1

STÄLLNINGS 2 aktuellt2017 INFORMATION FRÅN STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA Därför valde jag ställning Kristoffer Dahl berättar MASSAGEFORMER! Coachen tipsar!

[close]

p. 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi måste stå upp för den ”svenska modellen” 13 2 STÄLLNINGSAKTUELLT För ett tag sedan var jag med på en träff som Sveriges byggindustrier ordnade i ämnet sund konkurrens, det var deltagare från BI, Byggnads samt tillsynsmyndigheter som Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen. Allt sedan vi i Sverige industrialiserade oss i modern tid har vi haft den ”svenska modellen” att förhålla oss till. Vi har haft och har lagar och förhållningsregler samt avtal som reglerat oss under denna tid. Min förutfattade mening innan mötet var att allt som vi i Sverige byggt upp under århundraden håller på att barka åt skogen. Arbetsmiljöverket började sin presentation med orden: 40 % bedömer att det är en låg risk att bli upptäckt om arbetsgivare låter arbetstagare arbeta för mycket övertid, betalar svarta löner, har arbetstagare som inte har tillstånd att arbeta i Sverige eller bryter mot regler om arbetsmiljö. Var fjärde byggarbetsgivare och transportarbetsgivare anser att de har liten möjlighet att överleva utan att själva börja tumma på reglerna. Just i den sekunden var jag beredd att lämna rummet, sluta i branschen och flytta in i en jordkula. Alla mina förutfattade meningar innan mötet blev just bekräftade. Jag övergick till att spela tetris på telefonen när jag plötsligt uppfattade ordet samverkan någonstans i bakgrunden. Som över en natt vände mitt intresse för mötet. Att få information från mötesdeltagarna på ett kortfattat och sammantaget sätt gör att jag återigen hyser hopp om en sundare konkurrens på lika villkor. ATT regeringen skjuter till ekonomiska medel. ATT Arbetsmiljöverket är övergripande myndighet för samverkan tillsammans med Polisen, Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Deras kunskap, uppdrag och regler skiljer sig åt, men när vi kombinerar dem i våra gemensamma insatser kan vi verka från olika håll för att komma åt fusket i olika branscher. Oseriösa företag bryter mot flera regelverk vilket är intressant för flera myndigheter. Samarbetet gör att de mest effektiva verktygen kan användas i varje fall. ATT Stockholms byggmästarförening och Byggnads har ett gemensamhetsabete i Fair Play. ATT vi andra branschaktörer lever som vi lär och fortsätter vårt arbete med att vakna i morgon till ett sundare och bättre Sverige. God jul och ett gott nytt år Anders Strömbäck 26 INNEHÅLL Ordförande har ordet 2 Auktorisationen ger effekt i beställarledet 4 Enkät om auktorisationen 7 Höstmöte i gruppandans tecken 8 Ställningsfrågor på regeringsnivå 10 Myndighetssamverkan ska stoppa fusket 13 Fokusområden för STIB 16 Ställningsbranschen i Italien 19 Händelsen i Frövi 20 Coachen tipsar: Massage 23 Därför valde jag ställning 28 STIBs inplanerade kurser 32 Lösning korsord 2/2016 33 Korsord 35 Ställningsaktuellt Ansvarig utgivare: Anders Strömbäck REDAKTIONEN Ingela Stjernberg, Håkan Carlsson, Daniel Pernikliski Annonsering, annonsmaterial samt manuskript avsedda för publicering i tidning sändes under adress: Ställningsaktuellt Box 38 294 21 Sölvesborg Tel: 0456-33 30 95 E-post: info@stib.a.se STIB på internet: www.stib.a.se Produktion/Tryck: Holmbergs i Malmö AB Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution

[close]

p. 3[close]

p. 4

Auktorisationen ger effekt i beställarledet Trots E.ONs beslut om att alla upphandlingar av ställning ska ske av auktoriserade företag, var det ett icke auktoriserat företag som fick ramavtalet på anläggningarna vid Högbytorp. Men så fort det kom till ledningens kännedom bröts affärsuppgörelsen upp. – Upphandlingen gick inte rätt till. Det kom till min kännedom genom att ett konkurrerande ställningsföretag hörde av sig och nu rättar vi till det – gör om och gör rätt, säger Håkan Bengtsson, arbetsmiljösamordnare på E.ON. Det här är en otroligt viktig signal för andra ställningsföretag, att auktorisationen äntligen börjar ge effekt även på beställarsidan. Det berörda ställningsföretaget behöver se över sin organisation och auktorisera sig för att kunna vara med på framtida upphandlingar hos E.ON. – De förlorade sitt ramavtal och de ställningar som byggts måste rivas och sedan byggas upp igen. Företaget kommer inte att hinna auktorisera sig till sommaren och så långt hinner vi inte vänta, säger Håkan Bengtsson. Redan 2014 beslutade E.ON om de nya reglerna, men vanligtvis sträcker sig ett ramavtal över minst fyra år och de uppgörelser som inleddes före beslutet gäller Illustrationer: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB under avtalsperioden. Det här är en av förklaringarna till att beslutet fortfarande är ganska obekant i vissa delar av organisationen. Håkan Bengtsson berättar att inköparen av ställningarna till Högbytorp trodde att E.ONs krav var att ställningsföretagen skulle ha ett vanligt STIB-medlemskap och därför har inköpsrutinen inte fungerat. – Vi har bristande beställarkompetens på ställningar och det har varit svårt för avdelningarna att skilja på vanliga medlemmar och auktoriserade företag. STIB behöver också bli bättre på att marknadsföra skillnaderna så att beställarna verkligen förstår att det finns ett mervärde hos auktoriserade företag, säger Håkan Bengtsson. På branschorganisationen jobbar man kontinuerligt med marknadsföringen av auktorisationen, berättar Håkan Carlsson, kanslichef för STIB. Det har skrivits om auktorisationen i alla de senaste numren av Ställningsaktuellt, som också når beställarledet. Styrelsen har också gett kansliet i uppdrag att ta fram en ny logotyp för auktoriserade företag som tydligt skiljer sig från STIBs vanliga logotyp. – Kursen Beställning, mottagning och kontroll ställning är också en viktig del i marknadsföringen. Där tas auktorisationen upp flera gånger. För att stärka auktorisationen är det också viktigt att STIB kontrollerar att företagen verkligen håller den kvalitet som utlovas. Den här problematiken var det som satte igång arbetet med revisioner och nu har man kommit en god bit på väg. Revisorer har utbildats och närmare hälften av alla auktoriserade företag har reviderats hittills. Responsen har varit väldigt god hos företagen även om återkopplingen inte riktigt funkar som den ska än. Man får komma ihåg att det här projektet ännu är rätt nytt och det är mycket administration och logistik som ska klaffa. Revisionerna har inneburit att ett företag blev av med sin auktorisation. Det är naturligtvis beklagligt men också nödvändigt för att auktorisationen ska behålla sin kvalitet. – De fick ett antal allvarliga avvikelser (röda avvikelser) vilket kräver en handlingsplan, men också ett återbesök för att visa att problemen verkligen har åtgärdats. De återkom med en handlingsplan, men när vi var ute kvarstod avvikelserna, säger Håkan Carlsson. 4 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 5

Håkan Bengtsson meddelade ledningen så fort han fått reda på att upphandlingen vid Högbytorp inte gått rätt till. Bild: Stina Rosén Det är också vanligt att företag glömmer bort den egna vinningen med en auktorisation. Struktur och ordning ger mer lönsamhet, oavsett om det genererar fler beställningar eller inte. Robert Kalsås äger och driver företaget Bröderna Birgersson Ställningar AB som har varit auktoriserat sedan tolv år tillbaka. Han har inte låtit sig styras av om beställaren kräver auktorisation eller inte. – För mig har det inte handlat om att få ytterligare beställningar utan om att få ett väl fungerande företag. Utan STIB-auktorisationen hade mitt företag aldrig varit där det är i dag, säger Robert Kalsås. Av nyfikenhet testade han att lägga in olika ekonomiska parametrar i ett excelark, både för auktoriserade och icke auktoriserade företag. På så sätt ville han se om det fanns någon skillnad. – Jag lade in saker som soliditet, kassa och vinst och man kunde se att överlag var de auktoriserade företagen starkare och mer lönsamma, säger han. Text: Daniel Pernikliski – För mig har det inte handlat om att få ytterligare beställningar utan om att få ett väl fungerande företag. Robert Kalsås Bild: Daniel Pernikliski STÄLLNINGSAKTUELLT 5

[close]

p. 6

I över 30år har Turner Access konstruerat och tillverkat innovativa och säkra löningar för bygg- och underhållssektorn. Turner Access välkomnar Benny Lindström som Country Manager. Appendix A – Scope Of Work Turner Access Sweden AB Försäljning och design / support Mail: Benny.Lindstrom@Turner-access.co.uk Mob: 070-307 3500 Web: www.turner-access.co.uk Lager i Malmö och Stockholm med dagliga leveranser till övriga landet. 6 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 7

ENKÄT OM AUKTORISATION Vad betyder auktorisationen för er? Carl-Göran Grönvik, vd Ställningsbyggarna i Sundsvall AB. – Den är ett kvitto på att vi har ordning och reda, både på papper och personal. Våra ställningsmontörer är utbildade och vi följer regelverket. Det är en extra kvalitetsstämpel helt enkelt. Däremot är det inte solklart att auktoriseringen alltid ger oss konkurrensfördelar affärsmässigt. Visst har vi vunnit några upphandlingar, tack vare auktorisationen. Men vi har också förlorat affärer gentemot icke auktoriserade företag. Anders Hermansson, ägare Hermanssons Byggställningar AB, Falkenberg. – Dels är det en kvalitetsstämpel gentemot våra beställare, dels en kvalitetsgaranti i vår egen organisation. Genom en auktorisation testar man sin egen kvalitet. Vi är seriösa och tar både utbildning och säkerhet på allvar. Att Eon rivit upp en affärsuppgörelse med ett icke auktoriserat företag är bra. De går i bräschen för att verkligen mena vad de säger, på så vis jobbar vi också för att branschen ska komma ifrån outbildad och underbetald personal. #metoo- rörelsen i byggbranschen Snickaren Emmelie Renlund, ombudsman på Byggnads, startade Facebookgruppen #sistaspikenikistan som snabbt exploderade och fick över 12 000 medlemmar. Folk fortsätter att höra av sig men hittills har gruppen fått in över 4 600 namnunderskrifter och över 200 vittnesmål om övergrepp. Emmelie Renlund menar att i första hand behöver arbetsgivarna ta sitt ansvar och visa vägen, men att det också finns ett ansvar hos alla. Byggnadsarbetaren Sammy Karlsson, vd Bromölla ställningsmontage AB. – Den betyder att vi står för det vi säger och vi håller det vi lovar! Vi bygger säkert och vi följer lagar och regler vad gäller bland annat arbetsmiljön. Våra anställda är utbildade. Det är viktigt för oss att beställaren vet vad de får när de anlitar oss. Vi berättar gärna att vi är auktoriserade och tycker att det är viktigt att beställaren värderar kvalité – och inte bara ser på prislappen. Tillsammans med andra auktoriserade företag jobbar vi för att kvalitetsstämpeln ska vara avgörande vid upphandlingar. Daniel Asp, vd IBS Byggnadsställningar AB, Oskarshamn. – Våra kunder ska veta att vår personal och alla medarbetare är välutbildade och uppfyller alla de krav som en beställare kan förvänta sig. Väljer kunderna mellan två, i övrigt likvärdiga företag, så tror jag att de väljer den auktoriserade firman. En av de viktigaste sakerna är att vi håller alla utbildningar uppdaterade. Jag önskar att STIB som branschorganisation fortsätter att marknadsföra och trycka på vikten av auktorisation. Håkan Jansson, vd, Gästriklands Byggnadsställningar AB  – Vi har varit auktoriserade sedan 2005. Auktorisationen har inte, som jag trodde, inneburit att vi fått mer jobb av ”större” beställare, som ställer krav på kvalitet. Det finns en inbyggd tröghet i att förmedla till beställarna vad en auktorisation innebär. 12 år efter vår auktorisation börjar vi, i förfrågningsunderlag, se att auktorisation är meriterande, även om det inte är något krav. Auktorisationen har framför allt inneburit att vi har ett verktyg för att bygga upp en fungerande struktur med välutbildad personal i företaget. Text: Birgitta Lindwall Wiik Bild: Privat Bild: Pixabay Kvinnor som väljer bygg Att locka kvinnor till byggbranschen kanske inte är så svårt som det ofta sägs. I alla fall om man ska gå på Ikano Bostads efterlysning av kvinnliga snickarlärlingar. Över 300 personer sökte till 16 platser. Projektet ”Hentverkarna” som Ikano Bostad startade är inte bara ett försök att lösa bristen på arbetskraft i byggbranschen, utan också ett sätt att öka lönsamheten generellt. De menar att blandade arbetsplatser är mest effektiva. Byggnadsarbetaren STÄLLNINGSAKTUELLT 7

[close]

p. 8

Ett studiebesök ordnades på Duomo di Milano. Höstmöte i gruppandans tecken Höstmötet 2017 ägde rum i Milano och innehöll både intressanta studiebesök och ett givande möte. Ett nytt, mycket uppskattat grepp för i år, var att deltagarna delades in i mindre grupper och diskuterade aktuella frågor för branschen. STIBs årliga höstmöte den 23 september var välbesökt som vanligt och vädret bjöd på sommarvärme, något som man inte blivit bortskämd med i Sverige i år. Deltagarna på mötet delades in i mindre grupper och diskuterade frågor som är aktuella för branschen. En av frågorna var hur man bäst säkrar ställningsbyggarna mot fall. Synen var ganska gemensam i grupperna om att man i dag jobbar med säkerhetslina i första hand men att man i framtiden vill att skyddet ska vara integrerat i ställningen. Även om skyddslinan alltid kommer att behövas som komplement. Redan nu finns lösningar där man på förhand kan sätta upp permanenta räcken på bomlaget ovanför, så att det finns där när man kommer upp. Som exempel kan nämnas Layhers så kallade Franska räcke. Något som de har valt att inte marknadsföra så hårt i Sverige av hänsyn till ökade investeringskostnader för företagen. Men så fort företagen är redo finns det färdigt att beställa. – I Frankrike har det funnits ett myndighetskrav i 25-30 år att man ska ha ett kollektivt fallskydd som är integrerat i systemet. Därför har vi, och en del andra leverantörer för den delen, utvecklat ett system för det, och det här är en produkt som används dagligdags i Frankrike, med stor framgång, säger Nikolaj Murikoff, vd på Layher i Sverige. Investeringskostnader var något som många företag upplevde som ett stort hinder. Nikolaj Murikoff menade att kostnaderna kanske inte behövde bli så stora men att det ändå är någonting som tillkommer när man måste köpa en ny detalj till sitt system. Harry Wallther, grundare och vd på PlusEight, flikade in att investeringskostnaderna inte alls behöver bli dyra om man använder deras nya produkt ”HiMount”. Det är en monteringsplattform som man har med sig upp på ställningen. Den gör att man kan montera räckena på bomlaget ovanför medan den skyddar ställningsbyggaren mot fall. – Vårt HiMount-system är billigare än selar och selar måste dessutom kontrolleras, uppgraderas och bytas ut. Så det blir väldigt billiga investeringskostnader, säger Harry Wallther. Leverantörerna berättade att de som vill prova deras fallskydd är hjärtligt välkomna att komma ut till de olika depåerna och testa att bygga med dem. De andra frågorna som diskuterades var: Hur klarar vi av rekryteringsbehovet? Ska vi ha ackord i ställningsbranschen? Hur engagerar vi fler medlemmar att jobba aktivt? Vad ska STIB jobba med i framtiden? Rekryteringsbehovet ser ut att vara väldigt stort, både i dagsläget och i framtiden. Nu löser många bemanningen med inhyrd arbetskraft, men flertalet företag skulle vilja klara sig med egen personal och bara ha inhyrd arbetskraft vid toppar. Ett förslag var att man skulle undersöka om det gick att hitta ett samarbete inom UEG (europeiska branschföreningar och leverantörer). Att arbetskraft skulle kunna

[close]

p. 9

Mikael Ekman, vd på Fallsafe i Norden, pratar om personligt fallskydd. Han berät­ tar att de producerar sina selar i en fabrik i Portugal, där det jobbar 50–60 sömmerskor. att auktorisera sitt företag inom tre år, för att behålla medlemskapet. Vissa tyckte att det fanns en risk då att det skulle urvattna auktorisationen. Det här är en vågskål och frågan kommer att stötas och blötas hos styrelsen innan det tas något beslut. När det slutligen kom till vad föreningen ska arbeta med i framtiden fanns en önskan om att STIB, tillsammans med leverantörer, skulle ta fram dimensioneringar för takfotställningar. Något som diskuteras just nu inom STIBs tekniska kommitté. Man ville ha information om andra alternativ till det rep och talja. Man ville ha en ny ABSE. Sveriges Byggindustrier kontaktade föreningen 2011 och ville ta bort ABSE och i stället införa branschspecifika tillägg till AB04 och ABD06. – Det skulle definitivt kunna funka och vi är en grupp ur styrelsen som har jobbat fram ett förslag på hur det här skulle kunna se ut, men vi hörde aldrig något från BI. Nu jagar vi chefsjuristen på BI för att få igång det igen, säger Håkan Carlsson, kanslichef för STIB. vandra mellan länderna till där det för tillfället är hög arbetsbelastning. Man menade att det är slöseri om bra arbetskraft går arbetslös i ett visst land, medan det är högkonjunktur och personalbrist i ett annat. Flera företag ansåg att ackord inte hör hemma i ställningsbranschen. De menade att det är väldigt svårt att måna om säkerheten samtidigt som ställningsbyggarna får mer betalt ju snabbare det går. Andra tyckte att man behöver någon form av prisjobb men att det måste var annorlunda utformat än dagens ackord-system, så att det inte tummar på säkerheten. Många företag skulle vilja ha möjlighet att ge individuella löner, men det är något som inte är tillåtet inom Byggnads. För att öka engagemanget i föreningen tyckte många att man måste skärpa kraven på ett vanligt STIB-medlemskap – deltagande i möten och så vidare. Andra tyckte att ingångskraven i sig inte bör vara hårdare än de är i dag, men med den stora skillnaden att man skulle förbinda sig till Att jobba i grupper var ett var ett populärt inslag och Håkan Carlsson tror att det i sig skulle kunna öka engagemanget, eftersom det ökar känslan av att bidra aktivt. – Det var otroligt uppskattat och folk fick ventilera många frågeställningar, både de STIB hade och egna. Nya grupparbeten efterfrågas redan inför nästa år, säger han. Ett studiebesök ordnades på Duomo di Milano och tre olika grupper fick en guidad tur inne i domen och därefter på taket, där man kunde se torn och skulpturer på nära håll. Visningen avslutades med en mycket intressant presentation och diskussion med en arbetsledare på beställarsidan och konstruktören på företaget som byggde ställningarna åt Duomo di Milano sedan 15 år tillbaka. Han visade ritningar och berättade hur noggranna förberedelserna innan en ställning kunde byggas var. Vissa konstruktioner hade bara några millimeters spelrum och var tvungna att provlyftas och testas innan man kom fram till en bra lösning att montera den på. De fokusområden som styrelsen har gett kansliet för STIB i uppdrag att ha som huvudmål 2017/18, blev också presenterade på mötet. Det kan man läsa om längre bak i tidningen. Liksom mötets inledande redogörelse för ställningsbranschen i Italien. Text och bild: Daniel Pernikliski Tre tips för chefen 1. Låt personalen veta att deras insats är uppskattad. Ibland uppfylls ett mål och ibland inte, men att personalen gör sitt allra bästa är egentligen allt man kan kräva. 2. Håll utkik efter mål som uppnås och uppmärksamma det. Stora och små resultat görs hela tiden i olika former, på daglig basis, veckovis, månadsvis och över längre perioder. 3. Ta dig tid att dela arbetslagets glädje när det tagit sig förbi en viktig milstolpe. De lägger mycket av sin tid på företaget och behöver beröm för att orka ta nya tag. Arbetarskydd

[close]

p. 10

I mötet med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fick STIB chans att framföra viktiga frågor inom branschen. Ställningsfrågor på regeringsnivå I augusti träffade STIB arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera tre stora utmaningar i ställningsbranschen. De alldeles för få och bristfälliga inspektioner som genomförs av Arbetsmiljöverket, utbildningskraven och det stora rekryteringsbehovet. Före mötet hade mötesdelegationen framfört sina synpunkter i skriftlig form till regeringskansliet. Här fanns ett konkret förslag för att få bukt på den osunda konkurrens som finns till följd av att Arbetsmiljöverket gör för få och för bristfälliga inspektioner. – Vårt förslag var att två inspektörer per region, totalt tio inspektörer, skulle specialutbildas och bara jobba med ställning. Det skulle räcka för att få rätsida på branschen väldigt snabbt, säger Håkan Carlsson, kanslichef för STIB. Regeringen gav Arbetsmiljöverket i uppd­rag att kontrollera och sanktionera de som bröt mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelar. Ett uppdrag som sträcker sig från 2015-2018. Men mellan 2015 och 2016 nästan halverades antalet inspektioner och fortsätter sedan dess att sjunka, helt enkelt för att Arbetsmiljöverket saknar resurser. – Vi ville framföra till regeringen att de aldrig kommer att nå upp till sina mål så länge det ser ut så här bara i vår lilla bransch. STIB framförde också ett förslag om en ändring i ställningsföreskriften, där det står att om man arbetar med ställning som sin huvudsakliga syssla bör man ha mer utbildning än vad lagen kräver. Men så länge det bara är en rekommendation har det ingen större effekt och därför vill STIB att det ska bli ett krav. Det skulle göra det svårare för oseriösa utbildningsgivare och öka säkerheten. – Det här försöker vi ändra på och har en kontinuerlig dialog med Arbetsmiljöverket men vi får dåligt gehör från dem högre upp i ledningen. Det ville vi uppmärksamma regeringen på. Den tredje stora utmaningen är stimu- 10 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 11

leringsåtgärder för rekrytering. Branschen har ett skriande behov av nyrekrytering och STIB ser en enorm möjlighet i att hitta arbetskraft hos nyanlända som kommer och har kommit till Sverige. – Man vill ha ut dem alldeles för snabbt i arbete, och företagen ser ett problem i det här. Vi har tillsammans med utbildningsföretaget Hermods tagit fram ett utbildningsprogram som vi är övertygade om skulle förbereda deltagarna bra, säger Håkan Carlsson. Förutom att mötet gav en chans för STIB att framföra och diskutera de här frågorna, gav det också en möjlighet att höra mer om vad regeringen faktiskt redan gjort. I budgetpropositionen för 2018 kommer de att ge Arbetsmiljöverket 18 extra miljoner för att stärka tillsynen av osund konkurrens. Det handlar mycket svart arbetskraft, illa behandlad arbetskraft, lågavlönad arbetskraft och så vidare. I år fick Arbetsmiljöverket 25 extra miljoner för att stärka tillsynsverksamheten, något som har gett möjlighet att anställa cirka 100 nya inspektörer. Man ska dock komma ihåg att fram till det här har anta- let inspektörer stadigt minskat. Dessutom krävs det ett till två års introduktion innan de nya inspektörerna är klara för fältet. Förra året tillsattes fem regionala myndighetsteam, där Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter gör gemensam tillsyn. Man har mycket fokus på ekonomisk brottslighet, som växer stort även i ställningsbranschen. Nyligen har regeringen infört att svenska fackförbund alltid kan kräva kollektivavtal hos utstationerade. Man har också stärkt tillsynsrätten för regionala skyddsombud så att de i dag kan gå in på arbetsplatser där det inte finns medlemmar i Byggnads och kontrollera arbetsförhållandena. Det kunde de inte tidigare. Polisen har fått utökade möjligheter att kontrollera illegal arbetskraft, och man har stärkt tillsynsskyddet för de som rapporterar om missförhållanden. En av de positiva effekterna av mötet var att STIB kommer att fortsätta dialogen med Ylva Johannsons sakkunniga tjänstemän, som också deltog på mötet. – Det är inte slut här, vi har fått framföra viktiga synpunkter till Ylva Johans- Ylva Johansson var intresserad och ställde många frågor under mötet. son och nu har vi fått kontakten med två av hennes politiskt sakkunniga för vidare dialog. Det är en jättemöjlighet, säger Håkan Carlsson. Text: Daniel Pernikliski Bild: Ingela Stjernberg Som resultat av mötet fick STIB kontakt med två av Ylva Johanssons sakkunniga, för att föra en vidare dialog om branschens stora utma­ ningar. STÄLLNINGSAKTUELLT 11

[close]

p. 12

Nyhet Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! HAKI Designverktyg för konfigurering av HAKITEC väderskydd. Webbaserat, med några enkla knapptryckningar skräddarsyr du ditt tak. Förutom ritning och specifikation, får du en 3D modell som du kan studera in i minsta detalj. Med hjälp av din mobilkamera, kan du dessutom placera den i valfri miljö. HAKI – byggnadsställningar och väderskydd för temporära arbetsplatser SÄKER – produktutveckling, kvalitetssäkring och modern produktion ENKEL – ett fåtal grundkomponenter till både ställning och väderskydd FLEXIBEL – teknisk support, utbildning och finansiering PRODUKTIV – effektiviserar ert dagliga arbete Kontakta oss så hjälper vi dig 044 - 494 00 . 031 - 18 08 60 . 08 - 500 290 45 . www.HAKI.com

[close]

p. 13

Ylva Johannson var med på en inspektionsrunda där myndighetsteamet i region öst gjorde tillslag på olika byggarbetsplatser. Myndighetssamverkan ska stoppa fusket I en ny satsning på myndighetssamverkan sätts speciella team ihop och gör tillslag på olika arbetsplatser. – Hittills har nästan inga byggarbetsplatser klarat sig. Bland annat finns det ett omfattande fusk med ID06, säger Mikael Roos, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Förra året bildades myndighetsteamen i landets olika regioner och i år har flera insatser genomförts. Mikael Roos är teamledare för myndigheterna i region öst – Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län. Ett par gånger i veckan görs inspektioner på olika arbetsplatser i hans region, i varierande storlek. – Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Gränsp­ olisen och Länsstyrelsen är en ganska vanlig bestyckning. Sedan har vi Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten på telefon om det skulle behövas, säger han. Totalt samverkar Arbetsmiljöverket med tolv olika myndigheter, men alla är inte med i det operativa teamet utan samverkar på en högre nivå. I stort sett på alla byggarbetsplatser fuskar man med ID06, berättar Mikael Roos. Ibland beställer ett företag mängder med kort trots att de har väldigt få anställda i företaget, och gång på gång hittar man personer med ett företagsnamn på ID06kortet, medan samma person får lön i ett annat bolag. Att ställningarna är riktigt dåliga är också vanligt och ofta jobbar man utan fallskydd. Flera gånger har det här lett till sanktionsavgifter. – Vi hittar ställningar som är fruktansvärt undermåliga – det är som att gå tillba- Arbetsmiljöverket: Mikael Roos är teamle­ dare för myndighetsteamen i region öst. STÄLLNINGSAKTUELLT 13

[close]

p. 14

”Hittills har nästan inga byggarbetsplatser klarat sig” säger Mikael Roos, inspektör på Arbetsmiljöverket. Bild: Arbetsmiljöverket Mikael Roos berättar att teamen ofta stöter på ställningar som är fruktansvärt dåliga. 14 STÄLLNINGSAKTUELLT ka till hur det såg ut för 30-40 år sedan eller mer. Plank ligger lösa och det finns varken skydd utåt eller inåt i ställningen. Arbetsmiljöverket bedriver underrättelsearbete i samverkan andra myndigheter, så vilka platser teamet väljer att göra tillslag på varierar och bestäms utifrån vad som gör störst samhällsnytta. Men också utifrån hur mycket tillgänglig personal som för tillfället finns i de olika myndigheterna. – Vissa byggen måste vi vara så många på att vi inte alltid klarar av det, helt enkelt. De får också många tips – inte bara från aktörer i byggbranschen utan även från privatpersoner. Men Mikael Roos poängterar att många tips är färskvara. Om någon exempelvis tipsar om folk som går på tak utan fallskydd är det inte säkert att de är kvar nästa dag. Mikael Roos berättar att det har gjorts riktigt stora tillslag där bara gränspolisen har haft fler än 20 personer i teamet. Man har varit på byggen där nästan hälften av arbetsstyrkan har utvisats efter tillslaget. – Ibland springer folk ut från arbetsplatsen när vi kliver in och det har aldrig hänt tidigare historiskt. I september i år följde Dagens Nyheter med när insatsteamet gjorde tillslag på olika byggarbetsplatser. Det resulterade i stängda byggen, utvisningar och rejäla sanktionsavgifter. Även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var med på inspektionsrundan och tyckte det var glädjande att de prioriteringar som regeringen gjort fungerade. – Så här får man hålla på – tegelsten för tegelsten för att försöka bygga en mur mot utnyttjande av människor, och i förlängningen även mot osund konkurrens mot seriösa företag. Det här har gett bra effekt hittills även om man inte ska tro att det finns en lösning som löser allt, sade Ylva Johansson till DN. Nästa år 2018 kommer arbetet med inspektionerna att bli mycket mer omfattande eftersom resurserna kommer att öka. Arbetsmiljöverket får ytterligare 18 miljoner kronor per år, under en treårsperiod, för att stärka arbetet med myndighetssamverkan. Det är jättemycket pengar i det här sammanhanget menar Ylva Johansson. Bemanningen inom arbetsmiljöverket kommer inte att bli ett problem berättar Mikael Roos, eftersom de har haft jättemånga nyanställningar. – Vi har tio inspektörer som precis är färdigutbildade i vår region, och i går fick vi 14 nya som ska sätta sig i skolbänken. Det här är en fråga som prioriteras av ledningen, säger Mikael Roos. Text: Daniel Pernikliski Bild: Lisa Mattisson

[close]

p. 15

Alla kunder och leverantörer – Tack för detta år, nu blickar vi framåt mot ett nytt fantastiskt år! Byggnadsställningar från Väderskyddstak från Huvudkontor och lager i Göteborg Marieholmsgatan 134 B 415 02 Göteborg Vx 031-26 60 60 Kontor och lager i Stockholm Tegelbruksvägen 2 A 746 30 Bålsta Vx 08-33 20 20 OBS! Ny adress i Stockholm Tegelbruksvägen 2 A Bålsta HK/Lager Göteborg • Marieholmsgatan 134 B • 415 02 Göteborg • Vx: 031-26 60 60 Lager Stockholm • Tegelbruksvägen 2 A • 746 30 Bålsta • Vx 08-33 20 20 A-P Ställningsprodukter AB info@assco.se · www.assco.se STÄLLNINGSAKTUELLT 15

[close]

Comments

no comments yet