Katalog VT 2018 6 dec

 

Embed or link this publication

Description

Katalog VT 2018

Popular Pages


p. 1

Program våren 2018 1

[close]

p. 2

Här kommer vårprogrammet 2018! Du håller nu vår 10:e katalog i din hand. Den innehåller många spännande och intressanta aktiviteter. Hoppas att du skall hitta något som passar dig! NSSU bildades 11 april 2013. Våren 2018 fyller vi alltså 5 år! Vilken resa det varit! Vid starten var vi ca 30 medlemmar. Vår första katalog skickades ut till 74 medlemmar den här katalogen skickas ut till 900 medlemmar! Sedan starten fram till slutet av år 2017 har vi genomfört 350 program med över 16 000 deltagare! Vill tacka alla er som uppskattar vårt program, blivit medlemmar och som deltagit i våra aktiviteter. Framförallt är jag glad och mycket stolt över de eldsjälar bland våra medlemmar, som sett till att vår verksamhet har utvecklats på detta sätt. Tänker på dem som tar fram intressanta program av olika slag, leder aktiviteter, hanterar föreningens administration mm. Utan er insats hade det inte gått. Ett stort tack till er! Har du lust att framöver bidra med dina kunskaper eller på annat sätt hjälpa föreningen, så tveka inte att höra av dig! Vill även tacka vår samarbetspartner Folkuniversitetet i Helsingborg samt övriga som på olika sätt hjälpt föreningen. Önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Välkommen till ett nytt år med NSSU! Per-Olof Lindberg Ordförande 2

[close]

p. 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsmöte 2018 - dagordning och kallelse........................................ sid 4-5 Styrelse, Revisorer,Valberedning och Programgrupper ....... sid 6 E-ombud mm .............................................................................. sid 7 Anmälan, Antagning och Avanmälan ........................................... sid 8-9 Medlemskap information .................................................................. sid 10 Öppna föreläsningar........................................................................... sid 11-13 Öppna föreläsningsserier ................................................................. sid 14-17 Medlemsföreläsningar ...................................................................... sid 18-19 Kurser och studiecirklar ................................................................... sid 20-30 Data/IT - Surfplatta/smartphone ............................................................. sid 20-21 Data/IT - Datakurser ................................................................................ sid 22 Data/IT - Övriga kurser .......................................................................... sid 22-24 Kultur, musik och konsthantverk ............................................................ sid 24 Mat och dryck ........................................................................................... sid 25 Samhälls- och omvärldsfrågor ................................................................. sid 25 Språk, litteratur och skrivande ................................................................ sid 26-27 Kurser och cirklar - övrigt ....................................................................... sid 28-30 Kulturevenemang ................................................................................ sid 31 Vandringar ............................................................................................ sid 32-33 Studiebesök............................................................................................. sid 34-36 Resor ....................................................................................................... sid 37-38 3

[close]

p. 4

Årsmöte Årsmöte Årsmöte 2018 - kallelse Årsmötet håller vi på Restaurang Parapeten i Helsingborg och vi börjar med en 3-rätters lunch serverad av eleverna på Restaurangoch Livsmedelsprogrammet på Rönnowska skolan. Lunchen kostar 175 kr. Om du bara vill delta på årsmötet som börjar kl 13.30 bjuder NSSU på kaffe. Under kaffet får vi information om NSSU och det ges möjlighet att ställa frågor. Årsmötet börjar efter frågestunden. Frågor skickas till info@nssu.se senast söndagen den 11/2 OBS En anmälan till lunchen är en anmälan till årsmötet  Tid: Fredagen den 2 mars kl 11.30 (lunch), 13.30 (kaffe) Årsmötet beräknas vara slut senast 15.30 Aktivitetsnummer: 181101 - Årsmöte inkl lunch 181102 - Årsmöte inkl fika Anmälan senast: 11 februari Avgift: Årsmöte inkl lunch: 175 kr. Årsmöte inkl fika: Ingen avgift Max antal: 140 (årsmöte med lunch), 100 (årsmöte med kaffe) Lokal: Restaurang Parapeten, Norra hamnen, Helsingborg Övrigt: Kom i god tid. Det finns bara ett fåtal parkeringsplatser på piren och flera parkeringsplatser i centrala Helsingborg är just nu byggarbetsplatser! Ansvarig: Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88 4

[close]

p. 5

Årsmöte Årsmöte Årsmöte 2018 - Dagordning 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2.   Val av: a)   mötesordförande b)   sekreterare för mötet c)   2 justerare för mötets protokoll tillika rösträknare 3.   Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 4.   Fastställande av dagordningen 5.   Behandling av styrelsens a)   verksamhetsberättelse b)   ekonomiska redovisning c)   revisorernas berättelse 6.   Frågan om ansvarsfrihet 7.   Av styrelsen framlagda ärenden   8.   Frågor skriftligen väckta av medlemmar. Inlämnade senast 1 nov 9.   Fastställande av antal ledamöter utöver ordföranden som skall ingå i styrelse t o m nästkommande årsmöte 10. Val av: a)   ordförande, 1 år b)   halva antalet ledamöter, 2 år c)   2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år d)   3 ledamöter i valberedningen av vilka en utses till sammankallande, 1 år 11. Styrelsens förslag till a)   verksamhetsplan för 2018 b)   budget för 2018 12. Fastställande av medlemsavgift för 2019 13. Övriga frågor 14. Avslutning Alla handlingar till årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida www.nssu.se under rubriken  ”Om NSSU / Årsmöten / Årsmöte 2018” samt hos styrelsen fr o m 20 februari 5

[close]

p. 6

Styrelse mm Styrelse, revisorer, valberedning och programgrupper Styrelse för Nordvästra Skånes SeniorUniversitet Ordförande: Per-Olof Lindberg, E-post: po.lindberg@nssu.se Vice ordförande: Birgitta Randås, E-post: birgitta.randas@nssu.se Sekreterare: Åke Lindroth, E-post: ake.lindroth@nssu.se Kassör: Birgitta Larneby, E-post: birgitta.larneby@nssu.se Ledamöter Ola Fogelberg, E-post: ola.fogelberg@nssu.se Anders Larneby, E-post: anders.larneby@nssu.se Carin Lindroth, E-post: carin.lindroth@nssu.se Inga-Lill Nilsson, E-post: ingalill.nilsson@nssu.se Gunnel Rosenqvist, E-post: gunnel.rosenqvist@nssu.se Ingemar Thorén, E-post: ingemar.thoren@nssu.se Siw Thorén, E-post: siw.thoren@nssu.se Webmaster, katalog: Lena Lindberg, E-post: lena.lindberg@nssu.se Revisorer Inger Heidne Ingrid Jonasson Suppleant Kerstin Regebro Valberedning Inga-Lill Nilsson (sammankallande), E-post: ingalill.nilsson@nssu.se Ulla-Britt Ahlqvist Anders Larneby Programgrupper Föreläsningar och kurser/cirklar: P-O Lindberg, Birgitta Randås, Gunnel Rosenqvist, Bo Bernhill, Cissela Carlin, Ola Fogelberg, Lars Hansare, Inga-Lill Nilsson, Margareta Svensson, Britt-Inger Thorén, Anna-Lisa Trulsson Evidon, Magnus Hellstrand, Lena Lindberg, Richard Jarlestam. Studiebesök, vandringar/exkursioner och resor Anders Larneby, Peder Christensen, Clas Hellstrand, Johan Hellstrand, Isa Johnsson, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Siw Thorén, Erik Olsen, Åke Lindroth. Kulturombud: Inga-Lill Nilsson 6

[close]

p. 7

Övrigt Övrigt E-ombud Har du svårt att klara webanmälan ringer du något av våra E-ombud. De hjälper dig att förstå hur systemet fungerar men du gör anmälan själv. Se därför till att du är uppkopplad mot internet när du ringer samt att du vet hur du loggar in på din mail. Inga-Lill Nilsson, tel: 0725 - 21 44 80 Gunnel Rosenqvist, tel: 0707 - 52 06 61 Ola Fogelberg, tel: 0708 - 23 84 55 Carin Lindroth, tel: 042 – 683 55 Birgitta Randås, tel: 0705 - 92 18 21 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper NSSU har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam (Försäkring K 66160). Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av NSSU. Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring. Försäkringens omfattning och fullständiga försäkringsvillkor finns på www.nssu.se Om du råkar ut för skada när du deltar i föreningens verksamhet så kontakta Folksam tel: 0771-960 960 Samåkning Det är ibland svårt att ta sig till vissa aktiviteter med kollektiva transportmedel. Vi försöker därför arrangera samåkning till vissa aktiviteter (anges i katalogen) i mån av tillgång på bilar. Det är viktigt att både du som har plats i bilen och du som vill åka med anmäler detta i samband med din anmälan. En vanlig fråga till oss är vilken ersättning man skall betala direkt till föraren. Styrelsen föreslår ett pris på 5 kr/person och mil Rabatt på kurser hos Folkuniversitetet i Helsingborg Om du vill anmäla dig till kurs i måleri, skulptur eller keramik i Folkuniversitetets eget utbud i Helsingborg så får du 20% rabatt på priset i mån av plats. På övriga kurser får du 10% rabatt i mån av plats. Fullbetalande deltagare har företräde. Skriv NSSU i rutan ”Meddelande” när du anmäler dig. 7

[close]

p. 8

Anmälan Anmälan Våren 2018 öppnar anmälan under tre dagar 9, 10 och 11 januari kl 10.00.  Tisdagen den  9 januari kl 10.00 Öppnar anmälan till Föreläsningar Onsdagen den 10 januari kl 10.00 Öppnar anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang  Torsdagen den 11 januari kl 10.00 Öppnar anmälan till Vandringar/Exkursioner, Resor och Studiebesök Högt söktryck när anmälan öppnar Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan. Så här anmäler du dig till vår verksamhet 1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns instruktion hur anmälan går till.  Då ser du dessutom direkt om det finns plats på den aktivitet du är intresserad av.  Gå in på www.nssu.se och klicka på: Anmälan VT 2018 När du anmält dig kommer du att få ett besked på mail (eller post om du saknar mail) Du får ett: • Antagningsbesked med uppgifter om betalning  mm om du fått plats • Besked att du står på kölista - vi har inte fått tillräckligt många anmälningar Du behåller din plats och får antagningsbesked när/om kursen startar • Besked att du står på reservlista - aktiviteten är fulltecknad. Du får antagningsbesked om du blir antagen 8

[close]

p. 9

Avanmälan Avanmälan och ångerrätt  2. Anmälan per post - om du saknar internet (anmälan per telefon tas ej emot). Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälnings-  blankett per post. Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte har e-postadress. Om du saknar mailadress och anmält dig skriftligt via Folkuniversitetet får du antagningsbesked och faktura per post. Pia registrerar anmälningarna efter ankomstdatum. Om flera formulär har samma ankomstdatum gäller slumpmässig ordning dem emellan Anmälningsblanketten skickar du till:       Folkuniversitetet, Att: Pia Grönsund, Box 7124, 250 07 Helsingborg Ångerrätt enligt lagen om distansavtal (DAL) I enlighet med lagen har du 14 dagars ångerrätt efter du fått ett antagningsbesked Undantag är kulturevenemang och resor där NSSU ger dig en ångerrätt på 48 timmar (den rätten saknas i DAL). • Har aktiviteten startat har du ingen ångerrätt. • Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. • När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande.  Hur avanmäler du dig till en aktivitet Vill du avanmäla dig gör du det genom att skicka ett mail till antagning@nssu.se • Om du avanmäler dig under den tid du har ångerrätt (se ovan) tas avgiften bort. • Om din ångerrätt upphört kvarstår avgiften om det inte finns reserv som kan överta din plats. • Om du betalat avgiften och du därefter utnyttjar din ångerrätt alternativt om reserv övertar din plats får du ett tillgodohavande som du kan använda för att betala nya aktiviteter dvs aktiviteter du inte är antagen till. • Vi är tacksamma om du snarast och senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. • Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan avbokning Trots att många gör en avanmälan vid förhinder händer det att deltagare uteblir utan att meddela detta i förväg. Detta gäller särskilt aktiviteter som inte har någon avgift. Vi har ofta många reserver som skulle kunnat få platsen om vi vetat det i förväg. Det är dessutom en artighet mot de företag/institutioner vi besöker att vi kan ange hur många som kommer. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan att avboka tar vi därför ut en administrativ avgift på 100 kr. Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan? Nej det kan du inte. Vi har ofta personer på reservlista och de skall erbjudas platsen i första hand. All reservintagning sker av den person som ansvarar för aktiviteten. 9

[close]

p. 10

Medlemskap Medlemskap Vad är NSSU för en förening? NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen riktar sig till dig som har fyllt 55 år, uppbär pension av något slag eller är make/maka eller partner till person som är medlem. NSSU har inget kansli och inga anställda. Allt arbete i föreningen är ideellt och det är ett litet antal personer som ser till att verksamheten fungerar. Du hittar dem på sidan 6 i katalogen. Vår förening har, när den här katalogen skrivs, ca 900 medlemmar. Vi tar emot ca 6 000 anmälningar på ett år och hanterar ca 700 avbokningar och en stor mängd reservintagningar. Stora delar av detta hanteras manuellt. Har du lust att bidra med ditt kunnande och ditt engagemang så hör av dig till oss. Våra programgrupper är en bra start om du vill veta lite mer om vad arbetet innebär. Du kan anmäla intresse till info@nssu.se  Hur blir jag medlem?  Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan delta i våra aktiviteter (undantag föreläsningar). Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även påföljande kalenderår.   Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig: 1. Medlemsanmälan via www.nssu.se     Du anmäler dig genom att klicka på knappen B l i m e d l e m som finns på vår hemsida     www.nssu.se 2. Medlemsanmälan om du saknar internet          Du kan beställa blankett för medlemsanmälan hos Gunnel Rosenqvist, tel. 0707-52 06 61  Du kan inte anmäla dig till aktiviteter per telefon - se sidan 9 Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem?  Nej det kan du tyvärr inte! Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Du kan inte ta med dig en person som inte är medlem annat än till våra föreläsningar. Detta gäller både medlemmar och icke medlemmar om du/ni får förhinder - se sid 9. E-ombud om du behöver hjälp med att anmäla dig Om du har mail och tillgång till internet men känner dig osäker på hur antagningssystemet fungerar kan du få hjälp av våra E-ombud. Du hittar namn och telefonnummer på sid 7. 10

[close]

p. 11

Öppen Föreläsning Öppna Föreläsningar Nordkorea - obs ändrad föreläsning Upptrappad konflikt på Koreahalvön eller utrymme för dialog? Sedan Donald Trump tillträdde som president, har medierna rapporterat mycket om ökande spänningar på Koreahalvön. Innebär detta något nytt i händelseutvecklingen eller ej? Gabriel Jonsson undervisar i koreanska språket, men även Koreas historia, samhälle, politik, ekonomi och relationerna mellan Nord- och Sydkorea. Han disputerade vid Stockholms universitet 1996 och har därefter forskat huvudsakligen kring sydkoreansk politik och relationerna mellan Nord- och Sydkorea. Tid: Torsdagen den 25 januari kl 13.30 - ca 15.00 Föreläsare: Gabriel Jonsson, docent Koreas språk och kultur Stockholms universitet Aktivitetsnummer: 181103 Anmälan senast: 24 januari Avgift: 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Max antal: 300 Lokal: Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ansvarig: Anna-Lisa Trulsson Evidon, tel: 0705-92 18 21 Upptäck den digitala vården - service dygnet runt Monica Larsson och Margareta Davegård från Region Skåne, hjälper oss att förstå vilken nytta vi har av att använda oss av vårdens e-tjänster på nätet. Vad finns tillgängligt redan idag  och vad är på gång i framtiden? Var hittar jag tjänsterna? Monica Larsson är läkare och arbetar med sjukvårdsrådgivning och utveckling av e-hälsa såväl i Region Skåne som nationellt. Margareta Davegård har lång erfarenhet av att införa IT i vården. Margareta är förvaltningsledare och samordnar det praktiska genomförandet av Region Skånes e-hälsotjänster. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 8 februari kl 13.30 - ca 15.00 Monica Larsson och Margareta Davegård 181104 7 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Margareta Svensson, tel 0706 - 32 46 94 11

[close]

p. 12

Öppen Föreläsning Öppna Föreläsningar Demokratins födelse Det kanske mest omskrivna, omdebatterade, omhuldade och ibland betvivlade begreppet i vår moderna tid, i media och i diskussioner är möjligen demokrati. Ordet är sammansatt från grekiskan och betyder lite enkelt demo=folk och krati=styre således folkstyre. Men var kommer ordet ifrån och hur ser historien ut? Och vad har hänt under resans gång? Skådespelaren Bo G Andersson och vår medlem Lars Hansare bjuder på en resa i tid och rum. Den börjar i det antika Grekland med ord och bild om livet i det centrala Aten för ca tvåtusenfemhundra år sedan. Med tidshopp görs sedan nedslag i Rom, Paris och på fler platser. Viktiga skeenden och personer som påverkat statsskicket främst i vår västliga värld lyfts fram Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 22 februari kl 13.30 - ca 15.00 Lars Hansare och Bo G Andersson 181105 21 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Lars Hansare, tel: 0738-00 73 60 Demokratins framtid – internationellt och i Sverige Sören Holmberg professor vid Göteborgs Universitet och en av grundarna av SOM – institutet talar om vad som hänt och nu händer med demokratin. (SOM = samhälle, opinion, medier.) Sörens forskning gäller opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem.  “Vi ser en tydlig paus i demokratiseringen i världen. Vi bör inte vara alarmistiska- men alerta på vad som sker.” “Vi trodde att den arabiska våren skulle driva på demokratiseringen i världen - men det blev tvärtom.”  Tid: Torsdagen den 8 mars kl 13.30 - ca 15.00 Föreläsare: Sören Holmberg, professor Aktivitetsnummer: 181106 Anmälan senast: 7 mars Avgift: 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Max antal: 300 Lokal: Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ansvarig: Birgitta Randås, tel: 0705 – 92 18 21 12

[close]

p. 13

Öppen Föreläsning Öppna Föreläsningar Åldrandet i ett historiskt perspektiv Människor har alltid blivit gamla, men åldrandet har satt in vid olika tidpunkter i människolivet. Hur ser åldrandet ut om vi tittar på det ur ett historiskt perspektiv? Välkommen tillbaka till NSSU Dick Harrison! Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har skrivit oräkneliga böcker om populärhistoria och även synts i underhållningsprogram som På spåret mm Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 22 mars kl 13.30 - ca 15.00 Dick Harrison, professor 181107 21 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Gunnel Rosenqvist, tel: 0707- 52 06 61 1918 - året då Sverige blev Sverige Om detta spänningsfyllda år, kanske det mest dramatiska i Sveriges historia, berättar Per T Ohlsson månad för månad om händelserna, konflikterna och personerna. Det var året då allt hade kunnat gå galet. Ute i Europa rasade första världskriget och spanska sjukan tog 27 000 svenskars liv. Sverige var avspärrat, livsmedelsbristen skriande och striden för allmän och lika rösträtt närmade sig ett slutligt avgörande. Vänstern drev på, högern stretade emot men i december 1918 fattade en nästan enig riksdag beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det var demokratins genombrott i Sverige. På område efter område - politiken, kulturen, arbetsmarknaden, jämställdheten, näringslivet – tog landet viktiga kliv mot det öppna välfärdssamhälle som vi tar för givet idag Per T Ohlsson, är flerfaldigt prisbelönad journalist, författare och Senior Columnist i  Sydsvenskan/HD. Han utsågs 2017 till hedersdoktor vid Lunds universitet.. Tid: Torsdagen den 5 april kl 13.30 - ca 15.00 Föreläsare: Per T Ohlsson, journalist, författare Aktivitetsnummer: 181108 Anmälan senast: 4 april Avgift: 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Max antal: 300 Lokal: Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ansvarig: Per-Olof Lindberg tel: 0701- 44 89 88 13

[close]

p. 14

Öppen Föreläsningsserie - Aktivt och hälsosamt seniorliv Ett aktivt och hälsosamt seniorliv Människor lever längre och därför kommer samhället mer och mer att anpassas till den äldre befolkningen. Forskarna menar att ökad aktivitet och bättre hälsa är orsaken. Vi får i denna serie exempel på vad samhället vill, hur tekniken kan hjälpa oss och vilken mat som är nyttig för oss. Öppen Föreläsningsserie Är 70 det nya 50? Fakta om och attityder till åldrande och hälsa Nyligen kom rapporter om att de som föds på 2030-talet i vissa länder kommer att ha en medelålder på ca 100 år. Det innebär att befolkningspyramiden kommer att ändras. Hur kommer samhället att se ut, när en större del av befolkningen är över 65 år och hur förbereder samhället och vi själva oss för denna situation? Sannolikt kommer ett mycket större ansvar att ligga på individen men vilket ansvar då? Hur länge behöver och vill vi arbeta? Kommer boende- och närmiljöer att anpassas till den åldrande befolkningen? Susanne Iwarsson, professor i gerontologi (läran om det friska åldrandet) och föreståndare för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. Hon blev 2014 även hedersdoktor vid Riga Stradins University. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 29 januari kl 13.30 - ca 15.00 Susanne Iwarsson, professor 181111 28 januari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 14

[close]

p. 15

Öppen Föreläsningsserie Öppen Föreläsningsserie - Aktivt och hälsosamt seniorliv Kan ny teknik hjälpa dig att vara aktiv? Med stigande ålder följer ofta olika krämpor och sämre rörlighet. För att vi ska få ett någorlunda värdigt liv behöver vi ibland olika hjälpmedel. Vilka nya hjälpmedel finns idag och vilka håller man på att arbeta fram? Vem betalar dessa hjälpmedel? Hur förbereder vi oss för att kunna hantera dessa verktyg? Susanne Frennert, fil.dr., forskar vid Institutionen för design-vetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola. Hon är idag även anställd i Lunds kommun som projektledare i välfärdsteknologi. Hon gjorde sig känd i TV 2015, då man på nyheterna visade hur roboten ”Hobbit” kunde hjälpa äldre personer. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 26 februari kl 13.30 - ca 15.00 Susanne Frennert, fil.dr. 181112 25 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 Hälsosam mat Den svenska äldrevården lär vara den bästa i världen. Medierna ger dock en annan bild. Nyligen rapporterades om att många äldre är undernärda. Olika ”matskolor” konkurrerar om kunderna. Hälsoaffärer varnar oss för att få brist på olika vitaminer, mineraler etc. Vidare ska vi dagligen motionera för att må bra och vara friska. Hur ska vi förhålla oss till alla dessa påståenden? Hur ska vi leva för att få ett friskt liv? Kan vi stimulera hjärnans aktivitet? Spelar inte generna någon roll? Charlotte Erlanson-Albertsson är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Hon har också varit forskare vid Medicinska forskningsrådet i ämnet aptitreglering och energibalans. Hon har skrivit ett flertal böcker och vetenskapliga artiklar. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 26 mars kl 13.30 - ca 15.00 Charlotte Erlanson-Albertsson, professor 181113 25 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 15

[close]

Comments

no comments yet