Inform prosinec - leden 2018

 
no ad

Embed or link this publication

Description

firemní časopis

Popular Pages


p. 1

prosinec 2017 - leden 2018 č.24 Veselé Vánoce Vám přeje ® Přístavba centrálního skladu společnosti Sonepar v Hradci Králové Technické památky Pardubického kraje

[close]

p. 2

© pxhere.com Při nákupu nad 2900 Kč Bohemia Sekt k vybraným produktům 0,75 l Acti 9 Unica Sedna Asfora z Akce probíhá od listopadu 2017 do vyprodání zásob. z Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. z Akce se vztahuje jen na jednorázový nákup produktů Acti 9, Unica, Asfora a Sedna v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. z Vyobrazené produkty jsou informativní. z Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. z Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz. www.eplus.schneider-electric.cz

[close]

p. 3

Vážení obchodní partneři, milí kolegové, toto vydání časopisu Inform je poslední, které letos držíte v ruce. Dovolte mi proto malé ohlédnutí za pomalu končícím rokem 2017, který byl pro firmu Sonepar rokem velkého rozvoje. Zásadním okamžikem pro nás bylo dokončení přístavby skladové haly v centrále v Hradci Králové, do níž jsme investovali 50 milionů korun. Šlo tak o jednu z našich největších investic posledních let. Přístavba, kterou jsme uvedli do provozu letos v září, významně pomohla rozšířit nabízený sortiment, ale také logistiku. Díky ní jsou naši kolegové ve skladu schopni ještě rychleji a spolehlivěji odbavovat zakázky jak z poboček, tak z internetového obchodu. A aby ne! Přístavbou jsme totiž získali 2 300 metrů čtverečních nové skladovací plochy. Ta nyní zabírá úctyhodných 5  300 metrů čtverečních. Rozšíření plochy i sortimentu samozřejmě vytvořilo i potenciál nových pracovních míst, za což jsem velmi rád. V letošním roce se nám konečně podařilo doladit nový internetový obchod, na němž naši specialisté pro oblast e-business pracovali dlouhé měsíce a i s pomocí našich klientů ho postupně upravovali až k finální verzi, která je v současnosti již v plném provozu. I díky cenným postřehům a názorům našich zákazníků se podařilo vytvořit e-shop doslova na míru jejich potřebám. Desítky pozitivních ohlasů, které jsem sbíral během letošní elektrotechnické výstavy, mi potvrdily, že internetový obchod se kolegům opravdu povedl, za což bych jim prostřednictvím těchto řádků ještě jednou rád poděkoval. Podařilo se jim vytvořit unikátní prodejní kanál, který je považován za  nejlepší v  oboru prodeje elektroinstalačního materiálu v České republice. Změny letos proběhly i  v  regionálních pobočkách. Zákazníci v  Liberci a  Pardubicích už od  ledna nakupují v nových prostorách. K přestěhování těchto filiálek jsme se rozhodli zejména z kapacitních důvodů, protože obě pobočky patří k  nejvytíženějším. Jejich zákazníci, ale i  zaměstnanci si proto zaslouží moderní a  důstojné prostředí s  dostatkem prostoru pro nový sortiment. Myslím si, že přestěhováním do  nových prostor se nám toto opravdu povedlo a že i naši spolupracovníci ocení nové prostředí pro svoji práci. Tak přesně takový byl v  Soneparu rok 2017. Věřím, že rok 2018 bude minimálně stejně dobrý a  úspěšný. Už se nemohu dočkat, až se s  vámi v některém z dalších vydání časopisu Inform budu moct podělit o naše plány na příští rok. A vězte, že jich nebude málo. Přeji vám všem pohodové svátky a co nejúspěšnější rok 2018. Budu rád, když i  v  něm budeme moct stát po vašem boku. Jiří Louda generální ředitel

[close]

p. 4

Přístavba centrálního skladu v Hradci Králové Největší investiční akcí roku 2017 byla přístavba skladu v našem sídle v Hradci Králové. Nové prostory začaly sloužit letos v září. Hodnota přístavby byla 50 milionů korun a získali jsme díky ní 2 300 metrů čtverečních nové skladovací plochy. Sortiment pro náš internetový obchod i jednotlivé pobočky tak nyní skladujeme na úctyhodných 5 300 metrech čtverečních. Rozšíření skladovací plochy pocítili naši klienti nejen co do šíře palety nabízeného zboží, ale i co do kvality dodávek. Díky větší a přehlednější ploše jsou zaměstnanci skladu schopni expedovat zboží mnohem rychleji a přesněji než doposud. Vyřizování objednávek pro e-shop i pobočky se díky této investici významně zkvalitnilo. Zvětšení skladovací plochy zároveň vytvořilo budoucí potenciál nových pracovních míst, který upevní pevnou pozici Soneparu jako perspektivního zaměstnavatele v Hradci Králové a blízkém okolí.

[close]

p. 5[close]

p. 6

Jedinečné automatické mlýny navržené architektem Josefem Gočárem, vodní kanál, jehož historie sahá až do poloviny 15. století, dělostřelecká tvrz, ale třeba i recesistická „dobře ukrytá“ rozhledna Járy Cimrmana. Takové a další technické zajímavosti je možné objevit při toulkách Pardubickým krajem. Winternitzovy automatické mlýny Jednou z dominant krajského města Pardubic jsou Winternitzovy automatické mlýny, někdy také zvané Gočárovy. Autorem monumentálního objektu z  roku 1911 je totiž architekt Josef Gočár, jehož jméno bývá známé spíš díky jeho realizacím v  sousedním Hradci Králové. Mlýny na pravém břehu řeky Chrudimky však vznikly dlouho před Gočárovým slavným působením v  Hradci Králové. Architekt je navrhl na  přání bratrů Egona a  Karla Winternitzových v  místech, kde mlýn stával již v  16. století. Komplex budov vyrostl v  době, kdy se i užitkové objekty stavěly s důrazem na estetiku, citlivé ke Gočárovu dílu pak byly i přístavby v 60. letech minulého století. Mlýny sloužily neuvěřitelných 101 let, jejich provozovatel v  nich ukončil činnost teprve před čtyřmi lety. Od  té doby město spolu s  aktivisty a  architekty hledalo pro velkolepý objekt využití. Podle nejnovějších informací by v  mlýnech do  pěti let mělo vzniknout vzdělávací a  volnočasové centrum s  plochou 1  500 metrů čtverečních. Za dalšími technickými skvosty není nutné jezdit daleko. V  Rosicích, které jsou okrajovou částí Pardubic, funguje už řadu let malé železniční muzeum, které nabízí průřez historií železnice i  městské hromadné dopravy ve  městě, které je díky páteřní železniční trati spojující Prahu s  Brnem a  Vídní přirozeným dopravním uzlem východních Čech. Návštěva muzea je takřka povinná pro každého „šotouše“, neboť součástí expozice nejsou jen samotné vozy, ale také řada předmětů s  železniční dopravou spojených, jako například páky, zabezpečovací zařízení či stavěcí kozlík z  roku 1923. Letos v  létě začali provozovatelé muzea v jeho blízkosti budovat i parkovou železnici, kde chtějí v následujících měsících pokládat koleje a poté ji uvést do  provozu. Železniční muzeum v  Rosicích odstartuje novou sezonu v květnu 2018, ta potrvá až do podzimu, ukončí ji víkend, v  němž se bude konat závod Velká Pardubická.

[close]

p. 7

Významnou avšak velmi nenápadnou kulturní památkou v  okolí Pardubic je Opatovický kanál, jehož historie sahá až do  15. století, kdy v  kraji vládli Pernštejnové. Majitel Pardubického panství Vilém z  Pernštejna kanál založil pro napájení rybniční sítě, kterou v okolí Pardubic budoval. A jeho vodní dílo funguje dodnes. V  druhé polovině 20. století ho zemědělci využívali pro zavlažování svých polí, v  současné době kanál slouží i  nadále k  zásobování rybníků vodou, ale také k  rekreačním účelům, kanál občas využívají vodáci. Kvůli lávkám, které přes 35 kilometrů dlouhý kanál v  různých obcích vedou, se však jeho sjíždění nedá úplně srovnat s  atraktivními lokalitami na  Vltavě či Sázavě. Je však sjízdný celoročně a díky pomalému proudu vody je vhodný i pro vodácké začátečníky. Stejně jako v  dalších regionech, které byly součástí československého pohraničí, jsou i  v  Pardubickém kraji k  nalezení zbytky pevnostního opevnění ze 30. let minulého století, které měly chránit mladé Československo před německou agresí. Nedaleko obce Králíky v  Orlických horách se nachází dělostřelecká tvrz Bouda, která je jednou z pěti tvrzí, které se Čechoslovákům podařilo stavebně dokončit. Stavba objektu za skoro 30 milionů korun trvala téměř dva roky. Díky tomu, že po  válce prošla minimálními stavebními úpravami, je Bouda na seznamu kulturních památek a  v  současné době v  ní sídlí muzeum, které od roku 1989 začali budovat členové později vzniklého Společenství přátel československého opevnění, jež objekt nyní provozuje a  udržuje. Stejně jako další podobné objekty, má i  Bouda hlavní sezonu od  jara do  podzimu, po  předchozím objednání je možné ji navštívit i  v  zimních měsících. Avšak pouze budou-li příznivé povětrnostní podmínky, neboť z  nejbližšího parkoviště je nutné k  tvrzi absolvovat téměř čtyřkilometrovou cestu po svých. U  menších objektů kralického opevnění, k  němuž Bouda patří, se každoročně v  srpnu koná vzpomínková vojenská akce pojmenovaná jednoduše Cihelna. Do  roku 1995 se akce, na  níž se každoročně sjíždí na  20 tisíc návštěvníků, konala přímo u tvrze Bouda, poté se kvůli lepším podmínkám posunula o několik kilometrů dál, k obci Králíky. Letošní jubilejní 20. ročník přivítal na  350 uniformovaných herců, kteří připomněli boje z  jara 1945. Program pro nadcházející rok zatím není znám. Představení těch nejzajímavějších technických (a  tentokrát i  kulturních) památek v  Pardubickém kraji zakončíme trochu odlehčeně, a  to v  Březové nad Svitavou. Tam v roce 2007 vyrostla 20 metrů vysoká dřevěná rozhledna, jejíž oficiální jméno zní Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana. Jejími kmotry se při otevření stali představitelé Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka a  Jaroslav Weigel. Byť spojení se jménem nejslavnějšího českého génia svádí k  představám, že z  rozhledny nebude zas tak nějaký výhled, není to pravda. Z  vrcholu rozhledny, který se nachází v  téměř pětisetmetrové nadmořské výšce je za dobrého počasí skvělý výhled nejen na Březovou, ale i na okolní hluboké lesy. A  když už jsme u  těch recesí, Pardubický kraj má na svém území nejspíše jedinou podhlednu v České republice. Jméno Járy Cimrmana sice nenese, ale nápad je to jako vystřižený z her o tomto českém géniovi. Díra v  zemi, do  které vedou kamenné schody, nabízí skvělé podhledy na  Pardubice i  Chrudim. Podhlednu postavil recesista ze Svinné u  České Třebové a  ta se hned stala hojně navštěvovanou turistickou atrakcí. Dělostřelecká tvrz Bouda

[close]

p. 8

Že památkou nemusí být jen objekty nebo vodní díla, dokazuje i  hřebčín v  Kladrubech na  Pardubicku, který má na  seznamu památek zanesený svůj chov proslulých starokladrubských koní. Kmenové stádo běloušů se stalo dokonce národní kulturní památkou a hřebčín v posledních letech rovněž usiluje o zápis na seznam UNESCO. Koně v Kladrubech chovali už Pernštejnové od  15. století, hřebčínu byl později udělen titul císařského dvorního hřebčína a  od  roku 1918 patří státu. V  meziválečném období tamní chov málem zanikl, neboť nové republice se příliš nehodilo jeho spojení s  císařským dvorem. Na poslední chvíli se však toto staré plemeno, které se ve velkém chová jen na území České republiky, podařilo zachránit. „Kladrubáci“ jsou i významným českým vývozním artiklem. Jednoho z  koní český stát daroval například britskému princi Williamovi a  jeho manželce vévodkyni Kate jako dar k  jejich svatbě. Novou návštěvnickou sezonu hřebčín zahájí 1. dubna nadcházejícího roku. Státní hrad Kunětická hora, okres Pardubice

[close]

p. 9

CELÝ NÁŠ SKLAD hodin denně POHODLNĚ Z VAŠEHO DOMOVA h t t p : / / n o v y . s o n e p a r. c z moderní, přehledný a plně responzivní design dokonalé zobrazení na počítači, tabletu i mobilu snadná tvorba rozpočtů pro vaše zákazníky variabilní nastavení cenové hladiny produktů možnost skrytí vašich cen při prezentaci zákazníkovi přehledné nastavení uživatelských rolí pro vaši organizaci rychlé vypracování cenové nabídky pro vaše projekty on-line náhled na objednávky, faktury a dodací listy Požádejte ještě dnes vašeho obchodního reprezentanta o přihlašovací údaje do našeho nového webshopu.

[close]

p. 10

10

[close]

p. 11

— Hrající vypínače a zásuvky Objevte svět moderních elektroinstalací ABB Ideální pro ozvučení kuchyně nebo koupelny. Internetové nebo digitální FM radio s Bluetooth v designu vypínačů a zásuvek. Nezabere žádné místo a skvěle vypadá. 16 designových řad, více jak 100 barevných a materiálových provedení. Od běžných materiálů po ušlechtilou ocel, dřevo nebo porcelán. Stmívače, snímače pohybu, termostaty, ovládání žaluzií, bezdrátové spínače, inteligence, domovní telefony a další. Elektroinstalace umí víc, než si dokážete představit. Více na abb.cz/nizke-napeti 11

[close]

p. 12

sNvoítuizdolavá Společnost Eaton má již několikaleté zkušenosti s osvětlováním komerčních a průmyslových budov. Světla uvedená v článku osvětlují nový sklad společnosti Sonepar v Hradci Králové. Výběr vhodného osvětlení není jednoduchá záležitost a závisí na mnoha faktorech. Eaton zajišťuje komplexní osvětlení budov od provozního osvětlení včetně jeho řízení až k nouzovému osvětlení. Díky kompletnímu produktovému portfoliu LED svítidel, navrhnou specialisté firmy Eaton řešení pro všechny typy projektů a aplikací, jako jsou výrobní a skladové haly, administrativní budovy, nemocnice, školy a venkovní prostory. Dokáží si poradit i s osvětlením speciálních prostorů jako mrazírny, prostředí s extrémními teplotami a prostory s nebezpečím výbuchu. LED technologie použitá ve svítidlech od společnosti Eaton zvyšuje světelný výkon a naopak snižuje spotřebu elektrické energie, navíc prodlužuje životnost oproti klasickým světelným zdrojům. Řada nouzového osvětlení Velos je navržena a vybavena technickými řešeními, díky kterým je vhodná pro širokou škálu aplikací. Ucelená nabídka příslušenství, jako je zapuštěná základna pro montáž do podhledu, upevnění na zeď podélně, a nebo kolmo a také možnost zavěšení umožňuje nejrůznější instalační umístění. Spolu s nabídkou piktogramů pro označení únikových východů ISO a EURO je řada Velos vhodná pro splnění požadavků kladených na nouzové osvětlení v různých aplikacích, jako jsou kanceláře, restaurace, hotely, nemocnice a pro všeobecné komerční využití. Svítidlo Velos se vyznačuje snadnou montáží bez nutnosti použití speciálního vybavení. Připojení kabelů (až do 2,5mm²) je jednoduché díky bezšroubovým konektorům. Napájecí zdroj je šetrný vůči životnímu prostředí. Neobsahuje žádné těžké kovy a naopak může nabídnout energeticky optimalizovaný proces dobíjení v kombinaci s kvalitní baterií. Konstrukčním materiálem pro základnu a jednotku reflektoru je bílý polykarbonát. Elektronika svítidla Velos u modelů s autotestem obsahuje plně automatický test funkčnosti. Svítidlo je navíc doplněno tlačítkem pro manuální spuštění testu. Další předností svítidla je spolehlivost světelného zdroje díky redundanci čipů. Každý světelný bod je tvořen 3 čipy, když selže 1, funkci v tu chvíli přebírají zbylé 2 čipy. Tabulka s piktogramem použitá u řady Velos mění bodový zdroj LED na osvětlený povrch s rovnoměrným rozložením jasu se svítivostí více než 380cd/m² na bílém povrchu. Bezpečnostní značka únikové trasy tedy vždy zůstane snadno rozpoznatelná i v podmínkách špatné viditelnosti, nebo při osvitu přírodním světlem. Velos zajišťuje řešení pro velké pozorovací vzdálenosti bezpečnostních značek na 30 a 40 metrů. Tím je minimalizován počet svítidel v instalaci, snížení spotřeby energie, i nákladů na samotnou instalaci a údržbu. Předpokládaná životnost bezpečností značky Velos je více než 60 000 hodin. Velos – označení cesty k únikovému východu už není složité. Obrázek je pouze ilustrativní 12

[close]

p. 13

Svítidlo Montaine Circular je vysoce účinné LED svítidlo, které je ideální využít v různých průmyslových aplikacích. Svítidlo lze využít jak do nových světelných instalací, tak jako náhrady stávajících světelných soustav. Tělo svítidla již na pohled působí robustním dojmem, navíc je vyrobeno z hliníkového odlitu s krytím IP65. Právě toto svítidlo je vhodné použít v moderním průmyslovém prostředí, skladových halách a komerčních prostorech. Svítidlo pracuje spolehlivě v rozmezí teplot od -40C° do +50C°. Svítidlo lze pořídit ve 3 základních výkonových variantách 100W (12 000lm), 150W (18 000lm) a 200W (24 000lm). Poskytuje životnost až 50 000hodin. Kruhový tvar svítidla Montaine Circular s jednobodovým zavěšením umožňuje snadnou výměnu stávajících výbojkových svítidel a nabízí křivku s úhlem vyzařování 120°, případně 90° při dodatečné montáži přídavného reflektoru. Právě zmíněnou výměnou za stávající výbojková svítidla je možné dosáhnout úspory elektrické energie až 50%. Mezi další důležité vlastnosti svítidla, které stojí za zmínku jsou například: měrný výkon 120lm/W, index podání barev CRI 75, teplota chromatičnosti 5000K (srovnatelné s denním světlem). Montaine Circular – osvětlení výroby, skladů, technických místností, nic není problém. Více informací naleznete na www.eaton.cz 13

[close]

p. 14

— Kup 10 jističů a získej přístroj přepínače střídavého ZDARMA ABB to jistí! Spolehlivé, kvalitní, kompatibilní a bezpečné jističe SZ201-B10 a SZ201-B16. Za každý jednorázový nákup 10 ks vybraných typů jističů SZ201 v libovolné kombinaci získáte 1 ks bezšroubového přístroje přepínače střídavého 3559-A06345 ZDARMA. Čím více jističů nakoupíte, tím více přístrojů získáte. Akce se týká jističů SZ201-B16 2CDS251025R1165 a SZ201-B10 2CDS251025R0105. Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob. Dostupné ve vybraných velkoobchodech. Bližší informace: 800 312 222 14

[close]

p. 15

15

[close]

Comments

no comments yet