Berättarministeriets magasin November 2015

 

Embed or link this publication

Description

Berättarministeriets magasin November 2015

Popular Pages


p. 1

Berättarministeriets Magasin november 2015 voloBntliär!

[close]

p. 2

DILSA DEMIRBAG-STEN VERKSAMHETSANSVARIG BERÄTTARMINISTERIET – Tack fröken Viveka för att du såg mig Vi växer så det knakar! År 2011 slog vi upp portarna till vår första skrivarverkstad, i Luna Kulturhus i Södertälje. Två år senare var det dags för Järva att få en egen skrivarverkstad. Den ligger i Husby Centrum, intill biblioteket. Berättarministeriets tredje skrivarverkstad, som ligger i Hagsätra centrum, invigdes i april 2015! 2 NÄR FRÖKEN VIVEKA, EFTER ÖVER TRETTIO ÅR hörde av sig för att försäkra sig om att allt var väl med mig passade hon på att berömma mitt arbete som hon hade följt på avstånd. Det var ett av de största ögon­ blicken i mitt liv. Nästan som att vinna Nobelpriset och samtidigt få en bekräftel­ se på att det hade blivit folk av mig. Fröken Viveka verkade lite stolt över att jag hade varit en av hennes elever. Själv är jag lycklig och tacksam över att just hon var min lärare. Den som har haft en bra lärare vet hur det känns när en vuxen tror på din förmåga och ser det som sitt mål att stötta dig i din utveckling som människa. Värmen som innesluter de trygga klassrum som varje barn har rätt till är livsavgörande för många elever och en förutsättning för barnets utveckling. Många år har gått sedan jag som sju­ åring satt i klassrummet och drömde om att bli som denna vänliga person som mötte allt jag företog mig med ett varmt leende och fick mig att tro att jag var en stor begåvning. Hon heter Viveka Ringgren och det är henne jag har att tacka för att skolan blev en lustfylld plats och trygg zon för flyktingbarnet som sex m­ ånader tidigare hade kommit till Sverige. En bra skolstart och ett första möte med en yrkeskår som tog sitt uppdrag på allvar la grunden för min syn på lärare som samhällsbärare. Rätten till en god utbildning och mötet med fantastiska lärare har stärkt mina band till det land som har gett min familj en fristad och rätten att själv definiera min religiösa, politiska och etniska tillhörighet. Fröken Viveka, du kommer alltid vara en av de viktigaste människorna i mitt liv. Tack för att du såg mig.

[close]

p. 3

– Fantasin tar barnen till magiska platser ✎ Av Dilsa Demirbag-Sten Varje klass som kommer till Berättarm­ inisteriet ­måste passera en a­ ffär för utomjordingar – Alien Supermarket – och gå genom en hemlig dörr innan de kommer in till själva skrivar­ verkstaden. Innan en berättelse blir till måste fanta­ sin flöda och den som är orolig och rädd skapar inte. En affär för utomjordingar får barnen att undra, skratta och vilja följa med på berättandets resa. Glädje infinner sig. I en berättelse kan vad som helst hända. Klart att en liten pojke med namnet Nils kan rida på en gås över land och vatten. Samma regler för kreativi­ tet som gäller för vuxna gäller även för barn. Den enda skillnaden är att barn har större närhet till fantasins värld. Biobesökarna vet att filmen som fick dem att gråta var ett påhitt från början till slut, att den roman som ligger på ­nattygsbordet och som de längtar till hela dagen är uppdiktad. Ändå kan dessa upplevelser förändra liv. När berättaren visar att hon eller han tar sitt berättande på allvar känner vi oss sedda och respekterade. När en ­vuxen tar barnens fantasi på samma allvar som sin egen är det en kärleks­ förklaring som stärker barnen. Det är i Alien Supermarket som förtroen­ de skapas mellan våra medarbetare och volontärer. Affären för utomjordingar är vårt sätt att säga till barnet att hennes fantasi är viktig, att den kommer att ta henne till magiska platser, vara drivkraf­ ten bakom nya innovationer och alster som kommer att leda mänskligheten framåt. Saturnusjord är på kometrea just nu. Ni kan handla med Jupitervaluta som går att växla in hos farbror Abbas som driver tobakshandeln bredvid biblioteket. Klart att det är sant! ”Den enda skillnaden är att barn har större närhet till fantasins värld” 3

[close]

p. 4

NAMN: Alexandra Onstrand, 18 år BOR: Viksberg, Södertälje FAMILJ: Pappa, låtsasmamma, två systrar och en bror GÖR: Läser det naturvetenskapliga programmet på Rönninge Gymnasium INTRESSEN: Att läsa, skriva, resa och träna gymnastik Vad har BM-debutant betytt för dig? Jag har fått förverkliga en dröm, samtidigt som jag givits nya och omvälvande möjlig­ heter som jag tidigare aldrig ens hade vågat drömma om.   Om du fick vara en påhittad karaktär, vem skulle du vilja vara? Luna Lovegood ur böckerna om Harry Potter, för att hon är stolt över den hon är och står upp för både sig själv och andra utan att någonsin tappa sin självrespekt, egenskaper jag värderar väldigt högt.  Redaktionen Berättarministeriets Magasin Reportrar: Anika Hussain och Alexandra Onstrand är publicerade författare. De deltog i ­BM-­debutant, en årligt återkommande f­ örfattarskola där 10 ungdomar från Södertälje, Järva och Hagsätra med omnejd får skriva en novell och jobba tillsammans med professionella redaktörer. Deras alster sammanställs sedan i en novellsamling som ges ut av Berättarministeriet i samarbete med Forum Bokförlag. Redaktör: Colette van Luik Korrektur: Gunilla Forsberg och Malin Hult BM:s bokförlag 4 NAMN: Anika Hussain, 19 år BOR: Kista FAMILJ: Mamma, pappa och en storebror GÖR: Studerar engelska med inriktning litteratur på Stockholms Universitet INTRESSEN: Läsa och skriva som en galning Vad har BM-debutant betytt för dig? Jag känner mig mer självsäker inom skrivandet, mig själv och mina mål. Att vara BM-­ debutant har gjort mig lycklig och jag skulle aldrig byta ut den känslan mot något annat.  Om du fick vara en påhittad karaktär, vem skulle du vilja vara? Holden Caufield från The Catcher in the Rye av J.D. ­Salinger. Holden är en för­ virrad pojke, men är inte vi alla förvirrade pojkar och flickor? Jag skulle vilja vara Holden Caufield, en riddare i nöden!

[close]

p. 5

Anika, 19 år, d­ ebuterade i n­ ovellsamlingen De t­ ysta tänker högst, utgiven av Forum i ­samarbete med Berättar­mini­steriet. Hon är en frekvent skribent i Berättarministeriets magasin som ges ut två gånger/år. ANIKA HUSSAIN FÖRFATTARE – Jag blev peppad av mina lärare som såg något speciellt hos mig Min mentor och vår grupp satt i en cirkel och diskuterade vad framtiden hade lagt ut för oss. Jag satt på min stol och lyss­ nade, rädd för att säga vad jag egentligen ville bli. Jag var femton och visste bättre än att säga det jag hade på tungan, rädd för att få dålig respons. När det äntligen blev min tur, bultade hjärtat och jag fick en adrenalinkick när jag ändå vågade formulera orden jag vill bli författare och lära ut kreativt skrivande på universitet. Jag kände allt blod rusa till benen, redo att springa därif­ rån, rädd för att höra skratten. Men det hände inte. Ingen skrattade. Alla tittade på mig, speciellt min lärare som sa att det märktes i mitt skrivande att jag har talang, att jag inte skulle ge upp min dröm. Det var nog första gången jag trodde på mig själv, trodde på k­ raften mina nedskrivna ord hade. I sista året på gymnasiet gick jag min drömkurs hos författaren och läraren Kevin Frato. Jag var så otroligt taggad på allt den kursen hade att erbjuda. Jag brydde mig inte om att lektionerna började åtta på morgonen och att jag var dödstrött. Jag var ivrig att lära. Det var min förälskelse i ord, med hjälp av mina lärare, som fick mig att söka till Berättarministeriets författar­ skola 2014. Att jag kom in var rena dröm­ men och den drömmen har inte slutat än. Idag går jag på min drömutbildning – oavsett vad andra tycker om jobbprog­ nosen. Jag har en underbar relation med Berättarministeriet, har skapat kontak­ ter för livet och funnit självförtroende inom mig själv och i mina ord. Jag får skriva för Berättarministeriets magasin som delas ut med Dagens Nyheter och fick i somras även skriva en krönika för Dagens Industri Weekend. Lyckan är obeskrivlig! 5

[close]

p. 6

MATS ARNHÖG FINANSMAN – En likvärdig utbildning för alla är en demokratisk rättighet För Mats Arnhög, en av Sveriges främsta entreprenörer, var det inte alldeles självklart att han, korvkiosk­ ägarens son från Varberg, skulle plugga vidare på Handelshögskolan i Stockholm. Idag är han en kämpe för allas rätt till god utbildning. ✎ Av Anika Hussain ”Det är oerhört viktigt att stödja privata initiativ av Berättarministeriets slag” 6 Anledningen till att Mats Arnhög trots allt beslöt sig för att studera vidare var enkel: – Insikten om att det fanns ”kött­ grytor” som man inte hade tillgång till i lilla Varberg utan att man var tvungen att ge sig in i lejonets kula och konkur­rera, gjorde att jag sökte mig till ­Handels i Stockholm. Finansmannen Mats Arnhög talar ogärna om sin bakgrund utan fokuserar hellre på frågor om rätten till utbild­ ning. Han menar att det är viktigt för ett land att alla invånare delar samma upplevelse och erbjuds samma möjlig­ heter. – Tyvärr har bland annat vinst­driv­ ande skolor förstört mångas möjligh­ eter till detta. Dessa ”reformer” har lett till stora kvalitetsskillnader, minskat lik­ värdigheten och ökat segregeringen. – Utbildning är en immateriell tillgång som ingen kan ta ifrån dig till skillnad från alla slags materiella tillgångar. Utbildning bidrar därför till ökad självkänsla och självförtroende och möjlighet att ”komma tillbaka”. Mats stödjer Berättarmini­steriet för att stiftelsen bidrar till integration. – Språket och ett arbete kräver att man har utbildning. Utbildning är därför den viktigaste faktorn för att motverka social utslagning och segregation. Det må gälla integra­ tion av invandrare eller lågutbildade svenska ungdomar. Då våra samhälle­ liga institutioner snarare bidrar till att öka denna segregation, är det oerhört viktigt att stödja privata initiativ av ­Berättarministeriets slag.

[close]

p. 7

– När vi tar till vara elevers inre motivation skapas något fantastiskt REZA SALEH PROGRAM- OCH DRIFTANSVARIG Berättarministeriet har utvecklat tio längre och k­ ortare s­ kolprogram som stöttar lärarna i deras u­ ndervisning ­genom olika läs- och ­skrivstrategier. Reza Saleh, själv pedagog i ­botten, menar att B­ erättarministeriet vill bidra med inspirerande m­ aterial som kan stärka kvaliteten i undervisningen. – Våra skolprogram har vi utvecklat utifrån vad lärarna efterfrågar och vill ha för stöd. När vi till exempel fick feedback att man ville jobba mer med värderingssamtal och kritiskt granskande av texter, jobbade vi fram ramen för ett nytt program, Historieskrivarna, som bygger på ett samarbete med Hallwylska museet, berättar Reza Saleh, program- och driftansvarig på Berättarministeriet. – Nästa steg när vi utvecklar våra program är att utgå ifrån läroplanen och centralt innehåll i kursplanerna. Vilka förmågor ska eleverna utveckla? Vi l­ägger stor vikt på att anpassa materi­ alet efter varje elev. Det är ett kreativt och lustfyllt lärande som skapar tilltro till den egna språk­förmågan. Efter lärarnas återkoppling på ett annat skolprogram, Den mystiska lådan, har mer exempel på digitala verktyg använts i skolprogrammet. – Lärarnas åsikter och synpunkter är avgörande för att både elev- och lärarmaterial ska vara så högkvalitativt och meningsfullt som möjligt. Det är så vi ständigt utvecklar vår verksamhet. Det mest centrala och betydelsefulla i ­undervisningen är självklart läraren. Det är lärarens kompetens, uppmuntran och tillit till barnen som skapar en framgångs­ rik undervisning. Programmen ska inte bara stärka ­ elevernas kunskaper i svenska, utan även i andra ämnen. Förklara! – Vi vill stötta pedagoger i det dag­liga arbetet och förmedla mer kreat­­ ivitet, nya metoder och strategier för att öka skrivkunskaperna. Det är erfarenheter alla lärare har nytta av, oavsett under­ visningsämne. Varför är lustfyllt lärande så viktigt? – När vi lyckas ta vara på den inre motiva­ tionen som vi alla har, skapas något fantas­ tiskt. Då blir det man gör så roligt att man vill fortsätta att arbeta med det. Det är ett sätt att skapa mening med det vi gör. Vad får ni för respons från lärarna? – Vi får ofta höra att eleverna älskar att arbeta med Berättarmini­steriets skol­ program. Att eleverna blir nyfikna, ställer mycket frågor, vill undersöka och reflek­ tera på ett nytt sätt. ”Vi får ofta höra att eleverna älskar att arbeta med Berättarm­ inisteriets skolprogram. Att eleverna blir nyfikna, ställer frågor, vill undersöka och reflektera på ett nytt sätt” ✎ Av Colette van Luik 7

[close]

p. 8

BARBRO DAVIDSSON LÄRARE JÄRVA – Besöket på Berättarministeriet blev en vändpunkt ”När jag observerade klassen under ett b­ esök på Berättarm­ inisteriet märkte jag att eleverna lyssnade på ett sätt som de inte brukade. De koncentrerade sig och åstadkom något kreativt tillsammans” – Vid besöket på Berättar­ministeriet fick jag se mina elever på ett nytt sätt och påmindes om deras förmåga. Det blev en nytändning, säger läraren Barbro Davidsson. Barbro Davidsson har varit lärare på Gullingeskolan i Tensta sedan 1979. Hon började som idrottslärare och har även undervisat i SO, engelska och svenska som andraspråk. – Jag ser mitt jobb som politiskt, jag arbetar med att förbättra samhället genom att ge barnen framtidstro med målet att barnen ska lita på sin egen förmåga och veta att de har chans att lyckas om de arbetar hårt. Efter ett tips från en kollega besökte hon förra året Berättarministeriets skrivarverkstad i Husby för första gången. Tiden innan besöket hade varit tung; klassen hade brottats med koncen­ trationssvårigheter och flera kollegor var sjukskrivna på grund av stress. – När jag observerade klassen u­ nder övningen på Berättarministeriet märkte jag att eleverna lyssnade på ett sätt som de inte brukade. De koncen­ trerade sig och åstadkom något kreativt tillsammans. Då tänkte jag ”det här kan bli något bra”. – Det var också betydelsefullt att få betrakta eleverna utifrån, att inte behöva leda gruppen själv. Det fick mig att se barnen på ett annat sätt. Sedan första besöket på Berättar­ mini­steriet har Barbro återvänt med klassen flera gånger. Senast för finalen av Gulduppdraget – programmet där eleverna ska tolka ALMA-prisets vinnar­ motivering. Barnen tog upp­draget på all­ var och under finalen på Berättarminis­ teriet redovisade de stolt vad de kommit fram till. Barbro tror att en av nycklarna är att på Berättarministeriet tar man barnens tankar och åsikter på allvar. – Sedan är det roligt för barnen att få möjlighet att möta andra vuxna och lyssna till nya röster. Där fyller Berättar­ ministeriet en viktig uppgift.  ✎ Av Malina Abrahamsson 8

[close]

p. 9

Alla program som vänder sig till åk 2–5 börjar med en kreativ övning som kallas för Redaktör Schwartz bokutgivning. Under övningen möter barnen den buttre redaktören som inte är helt övertygad om att barn har fantasi eller kan skriva. Resten av övningen går ut på att barnen tillsammans med volontärerna ska över­ bevisa redaktören. Det är genom mötet med en sträng redaktör på ett bokförlag som barnen ­introduceras till Berättarministeriet. Hur kan en sträng person motivera så många barn att skriva de mest fantasi­ eggande berättelser? Är det inte bättre med någon som redan vid första mötet möter barnen med tilltro och uppmunt­ ran? Redaktör Schwartz stränga ord för­ kroppsligar den röst vi alla har inom oss, som säger att vi inte riktigt duger. Vem känner inte igen sig i det? När tvivlet och rädslorna, genom redaktören, fått en plats i övningen tar våra volontärer och medarbetare vid och lyfter barnen genom att peppa och berömma. Kanske, kanske kan de få redaktören att läsa texterna … Våra volontärers uppgift är att vara där för barnen och att hålla dem i handen genom rädslornas fällor och rösterna som säger att de inte duger, att de inte kan någonting. Glädjen i barnens ögon när de sedan får strålande utlåtanden av redak­ tör Schwartz som blir så imponerad av barnens texter att han bestämmer sig för att trycka berättelserna är obeskrivlig. Våra volontärer vet detta och varje dag kommer de till Berättarministeriets skrivarverkstäder för att stötta b­ arnen, men också för att få ta del av deras ­magiska berättelser och lämna verk­ staden med vetskapen om att de har fått flera barn att tro på sin egen förmåga. ✎ Dilsa Demirbag-Sten – Vad är Redaktör Schwartz bokutgivning? ”Glädjen i barnens ögon när de sedan får strålande utlåtanden av redaktör Schwartz som blir så imponerad av barnens texter att han bestämmer sig för att trycka berättelserna är obeskrivlig” 9

[close]

p. 10

Berättarministeriet – ett stöd i undervisningen Berättarministeriet erbjuder skolor i våra upptagningsområden pedagogiska program som har som gemensam nämnare att de är kostnadsfria och på ett lustfyllt sätt lockar eleverna att erövra det skrivna ordet. Alla våra program är f­örankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Vanligtvis börjar ett möte på Berättarministeriet med att en lärare kommer till någon av våra tre skrivarverkstäder, i Södertälje, Husby eller Hagsätra, ­tillsammans med sin klass under en förmiddag. Redaktör Schwartz bokutgivning kallas denna berättarövning där elever i årskurs 2–5 överlistar den buttre redak­ tör Schwartz och genom både gemensamt och individuellt skrivande skapar en egen bok. Redaktör Schwartz bokutgivning kan även fortsätta i klassrummet med stöd av vår lärarhandledning. Den mystiska lådan Här får elever i årskurs 3 följa med på ett äventyr på jakt efter en mystisk låda som under märkliga omständigheter försvun­ nit från Berättarministeriet. Under 16 lektionstillfällen löser eleverna mysteriet genom att läsa hemliga lappar, skriva om gåtfulla spår och tyda spännande symboler. Bokslukarna Genomförs i samarbete med Stockholms stadsbibliotek och Södertälje bibliotek för att väcka lust och nyfikenhet kring böcker hos elever i årskurs 2–5. Gulduppdraget I samarbete med Astrid Lindgren M­ emorial Award bjuder vi in elever i årskurs 3–5 att lära sig mer om 2014 års ALMA-pristagare Barbro Lindgren. Animerad film I samarbete med Kulturskolan erbjuder vi elever i årskurs 5–6 att skapa egna animerade filmer och på sätt öva att kommunicera både via bild och skrift. I slutet av terminen är det gemensam filmfestival. Historieskrivarna Ett samarbete med Hallwylska museet som vänder sig till elever i årskurs 4–5. Under flera lektionstillfällen stimuleras elevernas fantasi och upptäckarlust med hjälp av historiska föremål och dagboks­ anteckningar. Berättarministeriets Magasin Ett samarbete med Moderna Museet då vi erbjuder elever i årskurs 3–5 att bli journalister och skriva i Berättarmini­ steriets Magasin. Programmet innehåller besök på Berättarministeriet, visning på Moderna Museet och flera lektions­ tillfällen i klassrummet. Ordpyssel En öppet hus-verksamhet på onsdagar och lördagar där barn från 8 år och uppåt är välkomna tillsammans med syskon och föräldrar. Skräck & skrock En lovaktivitet för fritidsgrupper med barn från 8 år. Den första dagen går gruppen en dramavisning på Hallwylska museet. Dagen efter är eleverna på Berättarministeriet för att skriva skräckhistorier. Serieskolan Serieskolan är en annan lovaktivitet då barn från 8 år skriver egna berättelser och gör spännande skrivövningar. Detta med hjälp av tematiserade skrivböcker om superhjältar, djur, skattletare och detektiver samt interaktiva föremål. BM-debutant Vår författarskola tillsammans med ­Forum bokförlag. Under sju lektionstill­ fällen får tio ungdomar mellan 15 och 18 år chansen att utveckla sitt skrivande tillsammans med professionella redak­ törer. I slutet på författarskolan publ­i­ ceras deras noveller i en novellsamling. Samtliga program som Berättarministeriet erbjuder är kostnadsfria. Elever och lärare från skolor i våra upptagningsområden (Södertälje, Järva, Hässelby, Hagsätra med omnejd) är välkomna. 10

[close]

p. 11

9 av 10 lärare säger att Berättarministeriets metod är ett stöd i undervisningen 10 av 10 lärare rekommenderar Berättarministeriet och vår metod till en kollega BERÄTTARMINISTERIET HAR HAFT: 15 728 barnbesök sedan start november 2011 972 pedagogbesök 265 aktiva volontärer som kommer minst en gång/termin Fakta juni 2015 Sagt om Berättarministeriets program och aktiviteter ”Att behärska ordets makt är att ta kommandot över sitt liv och sin framtid – alla barn behöver vara trygga i att de är en viktig del av samhället, och veta att och hur de kan påverka det!” Volontär, Järva ”Tidigare kändes det tungt att arbeta med min klass, men när vi besökte Berättarministeriet såg jag mina elever på ett nytt sätt. Det gav mig en nytändning i mitt jobb som lärare” Lärare, Järva ”Jag vill lyssna, uppmuntra och verkligen se barn. Jag vill att de ska erövra språket – och inte minst få dem att inse att de har sin alldeles egna h­ istoria att berätta och vårda” Volontär, Hagsätra ”Berättarministeriet inspirerar mig som lärare och ger mig redskap att fånga upp enskilda elever genom deras berättelser” Lärare, Järva ”Jag vill bidra till att alla barn ska få samma utgångsläge, för att kunna uttrycka sina åsikter som medborgare i ett demokratiskt samhälle” Volontär, Järva ”Vi ska fortsätta skriva i klassrummet utifrån idéerna och tankarna som kom fram under besöket på Berättarministeriet” Lärare, Hagsätra ”Hos barnen som kommer till Berättarministeriet kontinuerligt kan man se en väldigt fin språkutveckling. Vilka framsteg!” Volontär 11

[close]

p. 12

JEANETTE HOLM LÄRARE SÖDERTÄLJE ”Arbetet med Berättarministeriet har verkligen varit ett avstamp in i framtiden för de här barnen” – Berättarministeriet är en tillgång i allt vårt arbete!  ✎ Av Alexandra Onstrand Jeanette Holm och hennes tredjeklassare har flera gånger besökt Berättarministeriet. Tillsammans genomförde de såväl Gulduppdraget som Den ­mystiska lådan, två av de längre skolprogrammen. Stressigt, skulle vissa lärare k­ anske tycka, men inte Jeanette. – Som lärare har man väldigt mycket att göra. Det är lätt att tänka ”nej, så jobbigt”, om något utöver det vanliga arbetet, men för mig har Berättar­ ministeriets metod bara varit en tillgång. Jag har kunnat lägga in den i alla moment i läroplanen och sam­ tidigt fått inspiration till hur jag kan göra skola­ rbetet ännu mer spännande. Det har varit ett kompletterande verktyg i allt vi gjort, säger Jeanette. Hon berättar att barnen har fått jobba med allt från geografi till faktas­ ökande genom olika mindre projekt. De har ritat skattkartor, läst om nobelpristagare och utforskat författarnas värld genom att såväl läsa som skriva egna historier. Att arbetet har givit resultat har märkts inte minst under de nationella proven. – Under de nationella proven ska ­barnen bland annat skriva en berättande text, och där kunde jag faktiskt se hur de hade plockat upp formen från Den ­mystiska lådan. Arbetet med Berättar­ ministeriet har verkligen varit ett av­ stamp in i fram­tiden för de här barnen. Nu hoppas Jeanette att hennes ­gamla treor ska följa upp det här arbetet även i fjärde klass. Hon har kommit att uppskatta Berättarministeriets arbete något enormt, och helst skulle hon se en skrivarverkstad intill varje bibliotek. Till dess att det blir verklighet ser hon fram emot att så småningom få besöka Södertäljes skrivarverkstad med sina nya ettor. 12

[close]

p. 13

– Så finansieras Berättarministeriet  ✎ Av Dilsa Demirbag-Sten BERÄTTARMINISTERIET Näringslivet, ­kommunerna och ideella volontärer s­ amverkar för att säkerställa Berättarministeriets verksamhet och bidrar till att nya skrivarskolor startas. Näringsliv Offentliga sektorn Ideella sektorn Berättarministeriet vilar på tre sekto­ rer som speglar samhället och är lika avgörande för stiftelsen: Näringslivet, det offentliga och det ideella. De skapar och kultiverar olika drivkrafter, kompe­ tenser och nätverk. Dagens utmaningar är globala och rör sig över alla nations­ gränser, discipliner och sektorer. Vi behöver samarbeta för att kunna möta utmaningarna långsiktigt och konstruktivt. Berättarministeriet bygger på en samverkansmodell. Näringslivet säkrar långsiktighet genom rörligt kapital. Det offentliga, i form av kommunerna, ger oss mandat och förtroende att stötta lärarna. Och det ideella, i form av pro bono-samarbeten, ger oss tillgång till spetskompetens och bidrar på så vis till att kvalitetssäkra vår verksamhet och att sänka kostnaderna. Våra volontärer gör verksamheten möjlig genom sin tid och sitt engage­ mang att se och lyfta barnen. Volon­ tärerna är närvarande vuxna som i en trygg och tillåtande miljö lyssnar på barnen och uppmuntrar deras läs­- och skrivutveckling. Berättarministeriet bygger på alla sätt – i vår finansiella modell, vår organis­ ation och vårt programutbud – på samverkan mellan de tre sektorerna för att tillsammans driva på en hållbar, pluralistisk och demokratisk samhälls­ utveckling. Vi driver en pionjärverk­ samhet som vi hoppas ska inspirera fler att söka liknande samarbeten. Samhällsutmaningarna i Sverige b­ reder ut sig över alla dessa sektorer. Det ställer krav på samarbetsförmåga och ett ledarskap som ser och kan möta nya typer av utmaningar. Vi är väl införstådda med de svårigheter som skolan och lärarna står inför och oroar oss för de demokratiproblem som väntar om inte alla invånare känner sig del­ aktiga. Det är vår övertygelse att de tre sektorerna måste samverka för att alla barn i Sverige ska få en bra utbildning som kan säkra en politisk stabilitet och demokratisk utveckling. 13

[close]

p. 14

✎ Av Anika Hussain – Vi bär alla ansvar för framtida generationers välmående och utveckling Stockholms skolborgarråd Olle Burell och Södertäljes utbildnings­direktör P­ eter Fredriksson är överens: När fler aktörer är med och stöttar elever i d­ eras utveckling, höjs skolr­esultaten. Berättarministeriet är en av dessa aktörer eftersom man med sin verksamhet skapar intresse för språk och skrivande. SOKLOLLEBOBRUGRAERLRLÅD ”Berättarministeriet har nått framgång i sitt arbete och vi är glada att de fortsätter att expandera sin verksamhet till fler delar av Stockholm” PUETBTIELDRNFINRGESDDRIRIKEKSTSÖORN ”Det är oerhört viktigt att stödja privata initiativ av Berättarministeriets slag” 14 Just nu är det två kommuner som sam­arbetar med ­Berättarministeriet – Södertälje och Stockholms Stad. Södertälje kommun var först ut att samarbeta med Berättarministeriet. Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje, säger att kommunen ser mycket positivt på samarbetet. – Barns och ungdomars tillgång till ett rikt språk är en förutsättning för framgång i skolan och för resten av livet, det är utifrån det jag tycker om Berättarm­ inisteriet. Organisationens arbete väcker intresse för språket och språkets magiska möjlighet, det som ger dem nyckeln till utveckling och lärande. – Vi är därför väldigt glada över att vi var den första kommun att inleda ett samarbete med B­ erättarministeriet. O­ rganisationen är ett fantastiskt till­ skott till våra skapande verksamheter för barn och unga och vi gillar organisatio­ nens modell för skrivarverkstäder. Frågar man Olle Burell, skolborgarråd i Stockholms stad, varför det är så bra med placering av verkstäderna i områ­ den med hög arbetslöshet, som Järva och Hagsätra, svarar han att skolan ska vara lika bra över hela Stockholm. – Föräldrarnas utbildningsnivå eller vilken bakgrund man har ska inte vara avgörande för ens skolgång, därför är det viktigt att de elever som behöver extra stöd får det i tid. – I dag är det alldeles för stora skill­ nader i skolresultaten mellan olika stads­ delar i vår stad. Skolan kan med stöd av denna typ av organisationer stärka sin förmåga att ge en likvärdig skolgång för alla elever i Stockholm.

[close]

p. 15

FOTO: RICKARD L. ERIKSSON – Varför stödjer så många företag Berättarministeriet? Berättarministeriet har många olika samarbetspartner, allt från PR-byrå och kommuner till revisor och snickeri. En del bidrar med sin tid och e­ xpertis och är pro bono-partner. Andra skänker reda pengar och är huvudpartner. Här berättar två företag med egna ord om varför de valt att stötta just Berättarministeriet. Från vänster: Johan Tesch, digital creative, Elin Boëthius, produktionsledare, Calle Cassel, grafisk formgivare, Emelie Jinhee Johnsson, AD, Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter och Linnéa Gardefjord, AD. Arbete med reklam och kommunikation har hela sin grund i att kunna hantera språk. Kan vi inte det kan vi inte heller utföra vårt jobb. Och så ser det ut på nästan alla arbetsplatser och i alla sammanhang – språket är vägen in. För oss som reklambyrå blir det därför självklart att göra vad vi kan för att så många barn som möjligt ska få tillgång till det skrivna ordet. Att hjälpa Berättarministeriet att ta fram effektiv och tydlig kommunikation blir vårt sätt att göra en meningsfull insats. Kan vi hjälpa stiftelsen att nå ut till fler möjliga volontärer, fler lärare och fler investerare har vi indirekt hjälpt barnen. Berättarministeriets kreativa och lekfulla pedagogik är inspirerande inte bara för barn och lärare, utan även för oss. Ju mer vi jobbar med Berättarministeriet desto mer imponerade blir vi. ✎ Av Hedvig Hagwall Bruckner för arbetsgruppen på reklambyrån King Julen 1993 kom jag med en ensamstående mor och syster till Sverige från Kurdistan i Iran. Vintern var kall men samtidigt spännande och språket var förstås helt obegripligt. Jag la märke till att folk sa märkliga saker som ”hej" när man kom men även ”hej" när man gick. Det kändes svårt, om än inte omöjligt, att lära sig svenska. Konfunderad som jag var blev jag dock fast besluten om att jag skulle anamma det ­svenska s­ pråket och kunna behärska det klander­fritt. Idag, drygt 22 år senare, är jag oerhört glad att jag la manken till, för språk och kommunikation är en oerhört viktig nyckel gällande allt i livet. Vare sig det är låtskrivare, författare, talskrivare eller ledare är skillnaden på det ordinära och det extraordinära förmågan att hantera språket. Därför är vi oerhört stolta över att hjälpa Berättarministeriet och står tillsammans med dem förenade i visionen om ett Sverige där alla barn och unga ska vara trygga i det skrivna ordet och ha förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. ✎ Av Arash Gilan, medgrundare och delägare av digitalbyrån Viva Media Group 15

[close]

Comments

no comments yet