BDA Dak-, Gevel- en Zonne-energie Opleidingsprogramma 2018

 

Embed or link this publication

Description

Het volledige opleidingsprogramma 2018 van BDA Dak-, Gevel- en Zonne-energie Opleidingen

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

De uitdaging: meer sturen op processen en prestaties De bedrijvigheid in de bouw is weer op het oude niveau. Toch zijn veel zaken veranderd, met name omdat anders vorm wordt gegeven aan het bouwproces en opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid overdragen aan de uitvoerende partijen. Co-creatie, bouwteams, bimmen en regisserende opdrachtgevers geven anders kleur aan de bedrijfstak en verlangen vaak andere en nieuwe competenties van de bouwparticipanten. Voor veel bedrijven betekent dat een behoorlijke omslag. Waar we altijd gewend waren aan denken en aanbesteden in technische systemen ligt nu vaak het accent op proces-denken, verwoordt in Plannen van aanpak en EMVI-aanbestedingen. Het aankomende jaar zullen we ons met de workshop Veranderend bouwproces en de training Schrijven van een Plan van Aanpak nog meer gaan richten op de nieuwe trends bij aanbestedingen en werkvoorbereiding, zoals de opkomst van geïntegreerde contracten, nieuwe inkoopregels en BIM- en Lean-modellen. Deze beide trainingen vindt u terug in ons aanbod, naast ons vertrouwde dak-, gevel- en zonne-energie cursusprogramma. Kiezen voor een duurzame toekomst is ook kiezen voor het investeren in toepassingsgerichte opleidingen en trainingen. Scholing is investeren in het heden, maar vooral ook in de toekomst. Ik hoop dat ons aanbod u kan ondersteunen bij het uitbouwen van de duurzaamheid en professionaliteit van uw organisatie en verwelkom u en/ of uw medewerkers graag bij één van onze cursussen. Paul Verkaik • Directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen Aanmelding, inlichtingen en maatwerk Aanmelden kan via onze website www.bdaopleidingen.eu. Op onze site vindt u het complete cursusoverzicht en actuele cursusinformatie. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname, een factuur en een routebeschrijving. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is een bedrag van e 50 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. De deelnemer kan zich altijd zonder enige kosten laten vervangen door een collega. Naast de open cursussen speelt BDA flexibel in op vragen en wensen vanuit uw bedrijf. Als u behoefte heeft aan een cursus die precies bij uw bedrijfssituatie past, wordt deze voor u op maat ontwikkeld. 2

[close]

p. 3

Dakcursus Platte Daken Onderhoudsinspecteur platte daken In deze brede basiscursus worden alle ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van het platte dak behandeld. Daarnaast worden er accenten geplaatst bij het verduurzamen van nieuwe en bestaande daken. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakenbranche en voor medewerkers die hun dakenkennis willen verbeteren. Inhoud • Dakbouwkunde, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen • Belastingen: water- en windbelasting • Bouwfysische aspecten dakopbouw • Duurzame bouw en duurzame daken • Bijzondere daken: groen-, parkeer- en energiedaken • Veilig werken op daken Bestemd voor • K ader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers • Opdrachtgevers/ beheerders • Ontwerpers en aannemers Cursusduur 7 dagen Cursusdata Cursus 1: 16.01 – 23.01 – 30.01 – 05.02 – 20.02 – 27.02 Examen 21.03 Cursus 2: 10.04 – 17.04 – 24.04 – 08.05 – 15.05 – 22.05 Examen 13.06 Cursus 3: 18.09 – 25.09 – 02.10 – 09.10 – 23.10 – 30.10 Examen 21.11 Investering Uw investering bedraagt e 2.050,- exclusief BTW Het opstellen van een deskundig dakadvies vereist kennis en vaardigheid. Beheersing van de thema’s van deze cursus, zoals gebruik van de juiste inspectiemethodiek, materiaalherkenning, conditiebepaling, schade-analyse en kennis van de mogelijke onderhoudsmethodieken is daarbij noodzakelijk. Inhoud • De uitvoering van een dakinspectie • Materiaalherkenning en conditiebepaling • Gebreken en schade-analyse • Onderhoudsmethodieken, NEN 2767 • Veiligheid en duurzaamheid • Opstellen van een onderhoudsadvies Bestemd voor • K ader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers • Opdrachtgevers/ beheerders • Opzichters en adviseurs Cursusduur 3 dagen voor oud-dakcursus deelnemers 4 dagen voor overige deelnemers Cursusdata Cursus 1: (11.04) – 18.04 – 25.04 – 23.05 Cursus 2: (26.09) – 03.10 – 10.10 – 07.11 Investering Uw investering bedraagt: e 1.725,- exclusief BTW voor de 4-daagse training en e 1.495,- exclusief BTW voor de 3-daagse training. 3

[close]

p. 4

Onderhoud en beheer van platte daken Onderhoud en beheer van pannendaken De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en corporaties die betrokken zijn bij het beheer van daken en de uitvoering van dakwerk. De accenten liggen in deze cursus op materiaalherkenning en conditiebepaling van bestaande daken en het toezicht houden op het dakwerk. Inhoud • Materiaalherkenning en conditiebepaling bestaande daken • Waarnemingen en gebreken • Inspectie- en onderhoudsmethodieken • Veiligheid op daken in de beheerfase • Het toetsen van dakwerk op ontwerp, organisatie, veiligheid en kwaliteit Bestemd voor • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en andere instellingen • Beheerders en adviseurs • Opzichters en uitvoerders Cursusduur 2 dagen Cursusdata Cursus 1: 20.03 – 27.03 Cursus 2: 24.10 – 31.10 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief BTW In deze cursus verwerft de cursist inzicht in alle facetten die van belang zijn bij het onderhoud en beheer van pannendaken, zoals de bepaling van conditie, resterende levensduur en de waterdichtheid en vorstbestendigheid van de pannen en veel voorkomende aansluitingen. Inhoud • Soorten en kenmerken dakpannen en hulpstukken • Opbouw van hellende daken • Belastingen, bouwfysische aspecten en regelgeving • Bouwkundige- en ontwerpgebreken • Materiaal- en uitvoeringsgebreken • Onderhoudsmethodieken en levensduurverwachting Bestemd voor • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en andere instellingen • Beheerders en adviseurs • Opzichters en uitvoerders Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 07.03 Cursus 2: 08.11 Investering Uw investering bedraagt e 495,exclusief BTW 4

[close]

p. 5

Onderhoud en beheer van gevels Uitvoeren van een dak-RI&E In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectiemethodiek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer kan zijn waarnemingen vertalen in een hersteladvies en de gevelkwaliteit positioneren binnen het meerjarig planmatig onderhoud. Inhoud • Levensduur van gevelsystemen • Kwaliteit van metselwerk en voegen • V ochtproblematiek, hydrofoberen en reinigen van gevels • Isoleren van gevels (systemen en methodieken) • Kozijnaansluitingen en waterkerende slabben (lood) • Relatie ontwerp en onderhoud Bestemd voor • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en andere instellingen • Beheerders en adviseurs • Opzichters en uitvoerders Cursusduur 2 dagen Cursusdata Cursus 1: 17.05 – 24.05 Cursus 2: 13.11 – 20.11 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief BTW In veel gevallen kan een dakaannemer of beheerder een standaard plat dak op veiligheidsrisico’s beoordelen en een dak-RI&E opstellen. In deze cursus worden de verschillende risico’s op het dak besproken en worden de deelnemers getraind in het maken van een dak-RI&E. Inhoud • Wettelijk kader, methodieken risico-inventarisatie en evaluatie • R egelgeving veiligheidsvoorzieningen op bestaande platte daken • Risicovolle situaties op daken • Uitvoeren van inventarisaties op daken • Opstellen van een complete dak-RI&E • Opzet Plan van Aanpak veilig werken op hoogte Bestemd voor • Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers • Beheerders, opzichters en adviseurs • Arbo-coördinatoren van gemeenten en corporaties Cursusduur 2 dagen Cursusdata Cursus 1: 15.03 – 22.03 Cursus 2: 27.09 – 04.10 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief BTW 5

[close]

p. 6

Daken voor administratief personeel Veilig werken op hoogte/ gebruik PBM’s Veel administratieve medewerkers in de dakenbranche, die direct contact met klanten hebben en adviezen en offertes uitwerken, missen begripsmatige kennis van daken. In deze 1-daagse cursus worden de meest gangbare begrippen aan de hand van demonstraties, modellen en monsters toegelicht. Inhoud • Het bouwproces en de dakenmarkt in Nederland • Opbouw dakconstructie, functies en begrippen • D akbedekkingsmaterialen, bitumen en kunststof dakbanen • Praktijkdemonstraties uitvoering dakopbouw • Begrippen en vakjargon bij beheer en onderhoud • Ontwikkelingen in de dakenbranche, veiligheid en duurzaamheid Bestemd voor • S ecretariaats- en andere stafmedewerkers van dakbedekkingsbedrijven • Medewerkers toeleveranciers • Medewerkers adviesbureaus Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 07.02 Cursus 2: 14.11 Investering Uw investering bedraagt e 495,exclusief BTW Tijdens de training verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid in het toepassen van de basisprincipes van het veilig werken op hoogte. Daardoor kan de medewerker adequaat handelen bij risicovolle situaties en is hij conform de Arbowet juist geïnformeerd en geïnstrueerd over het gebruik van valharnassen en lijnen. Inhoud • Regelgeving veilig werken op hoogte • Persoonlijke verantwoordelijkheid werknemer • Veilig laddergebruik • Risicovolle situaties op daken • Opbouw PBM-set valharnas en lijnen • Praktijkoefeningen: veilig klimmen en positioneren Bestemd voor • Uitvoerend medewerkers van dakhoveniers • B ouwkundig opzichters van corporaties en gemeenten • Adviseurs en opdrachtgevers Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 07.03 Cursus 2: 06.11 Investering Uw investering bedraagt e 495,exclusief BTW 6

[close]

p. 7

Duurzame Daken Dakcursus Groene Daken In deze 1-daagse cursus worden de maatschappelijke, ecologische en economische trends en ontwikkelingen rond duurzaam ontwikkelen en (ver)bouwen besproken. Er wordt veel aandacht besteed aan de bestaande mogelijkheden om het dak te verduurzamen, zodat in de adviesfase alle mogelijkheden kunnen worden gewogen en besproken. Zo worden thema’s als het aanvullend isoleren van daken, ombouw naar groene daken en andere innovatieve daktoepassingen behandeld. Inhoud • Milieubeleid van de overheid nieuw- en bestaande bouw • Duurzaam ontwerp en onderhoud van platte daken • Mogelijkheden na-isoleren; thermische renovatie • Daken groen maken • Zonne-energiesystemen op bestaande daken • Innovatieve daktoepassingen Bestemd voor • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en instellingen • Beheerders en adviseurs • K aderfunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 14.03 Cursus 2: 11.10 Investering Uw investering bedraagt e 495,exclusief BTW Centraal thema van deze cursus is de opbouw van het groene deel van deze daken. Doel van de cursus is de realisatie van een duurzaam waterdicht en fraai groendak. Na een korte inleiding over de ontwerprichtlijnen van de dakconstructie wordt de opbouw van het groene dak uitgebreid behandeld, met de verschillende inrichtingsmogelijkheden voor extensieve en intensieve groendaken. Inhoud • Uitgangspunten dakontwerp groendaken • Opbouwmogelijkheden vegetatiedaken • Bestaande daken vergroenen • Mogelijkheden hellende daken/ daktuinen • Onderhoud en beheer groene daken • Advisering opdrachtgever over groene daken Bestemd voor • Projectleiders, commercieel technisch adviseurs en kaderfunctionarissen van dakaannemers • Landschapsarchitecten, beheerders en projectleiders Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 28.03 Cursus 2: 01.11 Investering Uw investering bedraagt e 495,exclusief BTW 7

[close]

p. 8

Zonne-energie op huurwoningen Ontwerp Zonnestroomsystemen In deze 1-daagse cursus wordt aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie op huurwoningen. Belangrijke thema’s zijn de verschillende typen zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatie-technische aandachtspunten bij toepassing ervan, de financiële aspecten en het beheer en onderhoud. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van beheerders die inzicht willen hebben in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit. Inhoud • Overheidsbeleid zonne-energie • Typen en toepassing zonne-energiesystemen • Aandachtspunten bij nieuw- en bestaande bouw • F inanciering en exploitatie van pv-systemen, rendementen en investeringskosten • Ontwikkeling plan van aanpak zonne-energie Bestemd voor • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en instellingen • VVE’s, beheerders en adviseurs Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 30.05 Cursus 2: 25.10 Investering Uw investering bedraagt e 535,exclusief BTW 8 De toepassing van zonne-energiesystemen (PV) zal de komende jaren een enorme vlucht gaan nemen. Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnesysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, evenals de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineren. In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud. Inhoud • Werking zonnestroomsystemen • Systeemtypen, toepassing en rendement • Bouwkundige aspecten zonnestroomsystemen • Advisering en verkoop • Kengetallen kostenopstelling systemen, calculeren • Werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud Bestemd voor • O ndernemers en kaderfunctionarissen van installateurs en dakaannemers • Stafmedewerkers van instellingen • Projectontwikkelaars, leveranciers en adviseurs Cursusduur 3 dagen Cursusdata Cursus 1: 19.03 – 26.03 – 09.04 Cursus 2: 28.05 – 04.06 – 11.06 Cursus 3: 03.09 – 10.09 – 17.09 Cursus 4: 05.11 – 12.11 – 19.11 Investering Uw investering bedraagt e 1.295,- exclusief Handboek Zonne-energie (e 150,-), exclusief BTW

[close]

p. 9

Installeren van zonnestroomsystemen B ouwkundige montage van zonne-energiesystemen In deze 2-daagse cursus wordt geleerd hoe een zonnestroominstallatie op een veilige manier onder het dak geïnstalleerd moet worden. Verschillende aandachtspunten zoals een dampdichte kabeldoorvoer, het correct aansluiten van de omvormer en het aansluiten op de groepenkast worden behandeld. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert. Inhoud • Kenmerken, componenten en werking van zonnestroomsystemen • Practicum elektrotechnische installatie • Controle werking systeem (panelen en omvormer) • Oplossen van kleine storingen • Veilig installeren van zonnestroomsystemen Bestemd voor • Monteurs van installatiebedrijven • Uitvoerende medewerkers van dakaannemers Cursusduur 2 dagen Cursusdata Cursus 1: 25.01 – 26.01 Cursus 2: 19.04 – 20.04 Cursus 3: 14.06 – 15.06 Cursus 4: 30.08 – 31.08 Cursus 5: 15.11 – 16.11 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief BTW In deze 2-daagse cursus wordt geleerd op welke wijze zonne-energiesystemen (collectoren en panelen) op een veilige en deskundige manier op het dak gemonteerd dienen te worden. Belangrijke facetten daarbij zijn dat de maatvoering wordt afgestemd op de dakconstructie en dakafwerking, de windweerstand van systemen en behoud van de waterdichtheid van het dak. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert. Inhoud • Dakopbouw hellende en platte daken • Maatvoering plaatsing systemen • Bevestigingsmethodieken op of in dakconstructie • Elektrotechnische aansluitingen bekabeling • Realisatie waterdichte dakdoorvoeren • Veilig werken op hoogte Bestemd voor • Monteurs van installatiebedrijven • Uitvoerende medewerkers van dakaannemers Cursusduur 2 dagen Cursusdata Cursus 1: 18.01 – 19.01 Cursus 2: 12.04 – 13.04 Cursus 3: 07.06 – 08.06 Cursus 4: 06.09 – 07.09 Cursus 5: 22.11 – 23.11 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief BTW 9

[close]

p. 10

Ontwerp Zonnewarmtesystemen Installeren van zonnewarmtesystemen In deze 2-daagse opleiding verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid in het adviseren van opdrachtgevers over de toepassing van kleine en grote zonnewarmtesystemen, waarbij de eerste dimensionering en engineering wordt afgestemd op de bouwkundige condities van het dak. Vervolgens worden het vertalen van het advies in een ontwerp, de kostencalculatie, aanbestedingstraject en de werkvoorbereiding behandeld. Afsluitend is er aandacht voor de uitvoering en het onderhoud van de systemen. Inhoud • Werking zonnewarmtesystemen • Systeemtypen, toepassing en rendement • Bouwkundige aspecten zonnestroomsystemen • Advisering en verkoop • Kengetallen kostenopstelling systemen, calculeren • Werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud Bestemd voor • O ndernemers en kaderfunctionarissen van installateurs • Stafmedewerkers van instellingen • Projectontwikkelaars, leveranciers en adviseurs Cursusduur 2 dagen Cursusdata en tijden Cursus 1: 05.03 – 12.03 Cursus 2: 01.10 – 08.10 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief BTW In deze 2-daagse cursus wordt geleerd hoe een zonnewarmtesysteem op een veilige manier onder het dak geïnstalleerd moet worden. De werking en installatie van de verschillende componenten worden behandeld, zoals het expansievat, warmtewisselaar, pompen en regeling. Het vullen van de systemen en in werking stellen van de installatie worden getraind. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert. Inhoud • Kenmerken, componenten en werking van zonnewarmtesystemen • Practicum installatie verschillende componenten • Controle werking systeem • Oplossen van kleine storingen • Veilig installeren van zonnewarmtesystemen Bestemd voor • Monteurs van installatiebedrijven Cursusduur 2 dagen Cursusdata en tijden Cursus 1: 08.02 – 09.02 Cursus 2: 25.06 – 26.06 Cursus 3: 08.11 – 09.11 Investering Uw investering bedraagt e 860,exclusief Handboek Zonne-energie (e 150,-), exclusief BTW 10

[close]

p. 11

Workshop Veranderend bouwproces Schrijven van een Plan van Aanpak De rol van opdrachtgever en andere bouwparticipanten is binnen het bouwproces aan het veranderen. De opkomst van geïntegreerde contracten, nieuwe inkoopregels en integrale samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering en competenties van dakaannemers en leveranciers. In deze workshop bespreken we welke kansen deze ontwikkelingen en trends bedrijven kunnen bieden, zo kan bij aanbesteding, gunning en voorbereiding van projecten voordeel worden behaald. Inhoud • Van STABU naar Geïntegreerde contracten • Nieuwe inkoopregels: EMVI • Nut en noodzaak tendermanagement • Mogelijkheden Nota van Inlichtingen • Prestatie inkoop • Lean- en BIM-methodieken • Nieuwe onderhoudsmodellen (BOEI-systematiek) Bestemd voor • K aderfunctionarissen van dakaannemers en toeleveranciers • Adviseurs/ ontwerpers en bouwkundig aannemers • Opdrachtgevers/ beheerders Cursusduur 1 middag-avond Cursusdata Cursus 1: 21.02 Cursus 2: 16.05 Cursus 3: 12.09 Cursus 4: 27.11 Investering Uw investering bedraagt e 535,- exclusief BTW Bij aanbestedingen verlangen opdrachtgevers steeds vaker dat het dakbedekkingsbedrijf naast de technische omschrijving en prijs ook aangeeft hoe het bedrijf het werkproces gaat sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot bewonerscontact, overlast verminderende maatregelen, interne kwaliteitsborging, vergunningenmanagement en duurzaamheid. In deze workshop leren de deelnemers stapsgewijs om zo’n succesvol plan te maken. Dit begint met het stellen van de juiste vragen, en het helder en concreet verwoorden van de eigen kwaliteiten in een onderscheidend plan met teksten die Smart geformuleerd zijn. Inhoud • Gunningscriteria opdrachtgevers • Wat is de vraag achter de vraag? • Wat zegt het contract? • Structureren Plan van Aanpak en schrijfstijl • Tips & tricks schrijfproces • Check / smart • Nut en noodzaak review Bestemd voor • K aderpersoneel van dakaannemers en leveranciers die betrokken zijn bij het schrijven van EMVI-plannen/ Plannen van Aanpak Cursusduur 1 dag Cursusdata Cursus 1: 22.03 Cursus 2: 11.10 Investering Uw investering bedraagt e 575,- exclusief BTW 11

[close]

p. 12

A27 UTRECHT Breda A15 's-HERTOGENBOSCH NIJMEGEN Breda ROTTERDAM A15 Breda/Utrecht/ Gorinchem Avelingen GORINCHEM NS Station BDA Avelingen BREDA A27 MERWEDE BDA Avelingen West 33 • Postbus 818 • 4200 AV Gorinchem T. +31 (0)85 4871910 • F. +31(0)183 630630 • E. info@bdaopleidingen.nl • I. www.bdaopleidingen.eu

[close]

Comments

no comments yet