VVH Antenne Najaar 2017

 

Embed or link this publication

Description

VVH Antenne Najaar 2017

Popular Pages


p. 1

Algemene Woensdag Ledenvergadering 22 november 2017 AgendJaa,aNrvoetruslleang,en Nr. 2 2017 / 2018

[close]

p. 2

2

[close]

p. 3

INHOUD 2 Advertentie 3 Colofon 4 Advertentie 5 Voorwoord voorzitter 6 Advertentie 7 Advertentie 8 Advertentie 9 Uitnodiging ALV 10 Agenda ALV 11 Notulen vorige ALV 12 Advertentie 13 Advertentie 14 Jaarverslag Secretariaat 15 Jaarverslag Secretariaat 16 Advertentie 17 Advertentie 18 Jaarverslag TC 19 Jaarverslag TC 20 Jaarverslag TC 21 Advertentie 22 Advertentie 23 Advertentie 24 Jaarverslag JC 25 Quotes 26 Jaarverslag JC 27 Quotes 28 Jaarverslag AC 29 Bijzondere adressen 30 Advertentie 31 Advertentie REDACTIE ANTENNE: Kopij en opmaak: Vaccant antenne@vvh-harlingen.nl Verspreiding digitaal: Sjoukje Sijtsma sjoukje.sijtsma@kpnplanet.nl BEHEER WEBSITE Reinier Kwast Otto Koster E-mail: website@vvh-harlingen.nl www.vvh-harlingen.nl 3

[close]

p. 4

4

[close]

p. 5

Van de voorzitter, Voorwoord Hallo Allemaal hier een klein voorwoord van het bestuur. Aankomede maand is er weer het half jaarlijks ALV. Zoals de meeste van jullie weten is er een ALV vlak voor het einde van het seizoen en 1 in de herfst. Deze eigenlijk 2e ALV in het jaar is een belangrijke hier worden vaak beslissingen definitief gemaakt en de contributies officieel vast gelegd. Het is dus belangrijk voor jouw als lid om hier je stem te laten horen! Verder een “SHOUT OUT” naar iedereen om je contributie op tijd te betalen. De penningmeester heeft op dit moment een dagtaak om bij een ieder onder de aandacht te brengen dat ze nog niet betaald hebben. We kunnen niet bij een ieder in de portemonnee kijken maar er is van alles mogelijk en het hoeft niet in 1x te worden voldaan. Geef wel aan wat je wilt en laat het er niet op aankomen. Op die manier weet de penningmeester waar hij aan toe is en hoeft hij niet bij iedereen te leuren. De meeste van jullie hebben het misschien wel gezien maar er is sinds kort een groot rood gevaarte dat tijdens de trainingen wordt gebruikt. Dit is een smashapparaat hiermee kun je dus eigenlijk goed leren smashen zonder dat daar een set-up voor nodig is. De credits hiervoor gaan naar Ignarts Bakker die het apparaat gemaakt heeft. Tot in de hal tot 22 november. Groet Bestuur. 5

[close]

p. 6

6

[close]

p. 7

7

[close]

p. 8

8

[close]

p. 9

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur van VVH al haar leden uit voor de NAJAARSVERGADERING Deze zal gehouden worden op: Datum: Woensdag 22 november 2017 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Het Vierkant Johan van Oldebarneveldstraat 2 te Harlingen 9

[close]

p. 10

Agenda ALV woensdag 22-11-2017 1. Opening 2. Ingekomen stukken / mededelingen 3. Notulen voorjaarsvergadering 4. Jaarverslagen • Secretariaat • TC • JC • AC 5. Financieel nieuws a. verslag kascommissie b. Resultatenoverzicht c. Vaststellen contributie en spelerskaart d. Begroting e. Benoeming kascommissie 6. Verkiezingen a. Voorzitter (vacature) b. Anne-Dirk Bakker (Secretaris) aftredend en niet herkiesbaar c. Hendrik Sytsma (Penningmeester) aftredend en herkiesbaar d. Reinier Kwast (Voorzitter TC) aftredend en herkiesbaar e. Ilonka Volkers (Voorzitter JC) aftredend en herkierbaar f. Kandidaten voor functies van aftredende leden kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden 7. Sponsoring/ PR 8. Rondvraag 9. Sluiting. 10

[close]

p. 11

Jaarverslag secretariat 2016-2017 Het bestuur bestond dit jaar uit : • Vacature, voorzitter. • Anne-Dirk Bakker, secretariaat. • Hendrik Sijtsma, penningmeester, • Reinier Kwast, Eelco Visser en Rik Sijtsma technische commissie, • Ilonka Volkers en Meindert Paul Kwast, jeugdcommissie • Sander Wienbelt, René van der Werf, activiteitencommissie Verder werden buiten de trainingen en coaching dit seizoen nog een aantal onderdelen verzorgd: • Wedstrijdsecretariaat en Scheidsrechter coordinator Greta Valk • Reinier Kwast en Tessa Koster redactie website, support website Anne-Dirk Bakker • Tessa Koster, opmaak antenne helaas is Tessa na dit seizoen gestopt, hier zoeken we nog iemand voor. • Sjoukje Sijtsma. ledenadministratie • Daarnaast nog: Nienke Marije Schaaf - Kwast die wekelijks de boekjes samenstelt, die door Sander Alberda worden afgedrukt, Jelle Kromkamp wekelijks verslag op Radio Stad Harlingen. De vereniging telt dit seizoen ongeveer 153 leden, waarvan 71 jeugdleden. Er werd getraind in Waddenhal, Noorderlicht en het Vierkant De thuiswedstrijden van alle teams werden gespeeld in de Waddenhal. Dit seizoen werd gestart met het trainingsweekend. Het bestuur vergaderde maandelijks en doet zijn uiterste best om een ieder op z’n eigen niveau veel speelplezier te geven Wat een terugkerend fenomeen is dat het moeilijk en hard werken is om overal vrijwilligers voor te vinden. Toch wil ik weer aanhalen dat het geen grote taak hoeft te zijn die je uitvoert, iedereen wordt gewaardeerd voor wat hij of zij doet. Schroom niet, meld je als je iets wil en kunt doen, dan kunnen we je vragen als er ergens even extra handen nodig zijn. Anne-Dirk Bakker 11

[close]

p. 12

12

[close]

p. 13

Met bloemen van COR zit u snor! 06-23537431 13

[close]

p. 14

Notulen 23 mei 2017 14

[close]

p. 15

Vervolg Notulen 15

[close]

Comments

no comments yet