Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

ˇCasopis študentov FF UPJŠ v Košiciach TOP 5 SKLADIEB NA KARAOKE Roˇcník VIII., ˇcíslo 3 CˇO SA DEJE AV ZiÁSKU-LIuSÍ ? ŠOBTJUAVDTEENTSKE´ ORGANIZÁCIE 30 ROKOVERASMUS OSLAVUJE

[close]

p. 2

eshop.upjs.sk Športový 2 €batoh

[close]

p. 3

UNIVERZÁL Časopis študentov FF UPJŠ v Košiciach Štvrťročník, číslo 3/2017 Ročník VIII. Evidenčné číslo MK SR: EV 3960/10 Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 08 Košice IČO: 00 397 768 Kontakt na redakciu: univerzal.casopis@gmail.com Tlač: Equilibria, s. r. o., Košice Nepredajné Šéfredaktor: Mgr. Igor Michalčík Redakcia: Bc. Mariana Gallová, Gabriela Chromeková, Bianka Muráriková, Alžbeta Palkoci, Michal Rodziňák, Kristína Tobiašová. Externí prispievatelia: Mgr. Linda Babušík Adamčíková, Mgr. Daniela Burdová, PhD. Grafika: Michal Rodziňák Odborné poradenstvo a jazyková korektúra: PhDr. Marián Gladiš, PhD. Kopírovnie a rozširovanie akéhokoľvek materiálu alebo jeho časti je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu autorských materiálov. Za obsah článku zodpovedá autor. Číslo bolo zadané do tlače 27. 10. 2017 ISSN 1338-2969 univerzal.casopis @casopis.univerzal casopisuniverzal.wixsite. com/univerzal Erasmus oslavuje 4 30 rokov Politologicky´ trip 2017 6 TOP 5 skladieb 8 na karaoke Študentské spolky a organizácie 10 Cˇo sa deje 14 v zákulisí AiS-u? EDITORIÁL V niektorých chvíľach sa všetci cítime ako cudzinci. V novom kolektíve, v novom prostredí, v inej krajine... Väčšina našich charakteristických, ale najmä charakterových vlastností je potlačená, až kým si nevytvoríme v cudzom prostredí aspoň aký-taký kúsok pocitu poznaného. Na ňom dokážeme stavať, nájsť opäť sami seba a časom dokonca ovládnuť kedysi cudzie prostredie, považovať ho za akýsi druhý domov. Ten prvý však navždy ostane v nás, v našej mysli, v našich predkoch, v našich črtách tváre... Aby sme pri pohľade do zrkadla nezabudli, kto sme. Igor Michalčík

[close]

p. 4

Erasmus Okrúhle jubileum tento rok oslavuje program Erasmus+, ktorý zmenil a stále mení životy mladých ľudí po celej Európe. Nech to znie akokoľvek nadnesene, nebudeme oslávenca oberať o pozornosť, najmä keď sa mu darí tak dlho. TRI KR͡ZIKY NA KRKU OBL´ÚBENÉHO PROGRAMU Foto: Erasmus Text: Kristína Tobiašová Wszystkiego najlepszego! ¡Feliz cumpleaños! Hyvää syntymäpäivää! Pre mnohých sú priamym prelinkovaním spomalení či hlučnejší pristojaci v priestoroch mestskej hromadnej dopravy, ktorí svojou náturou zvraštia nejedno slovenské čelo. Na to pomáha okrem včelej materskej kašičky aj samotný Erasmus. Prebúrať 4 bariéry zatrpknutosti, uzavretosti, pomôcť domácej kultúre rásť a prijímať to najlepšie od iných – v tomto prípade najmä mladých študentov čakajúcich, čo im pobyt prinesie. Niektorí z nich opúšťajú domov s vidinou lepšieho, „študentskejšieho“ života bez rodičov, iní chcú precestovať všetky zákutia Európy a popritom, samozrejme, profitovať pri získavaní kontaktov, skúseností, jazykových znalostí... To sa deje každý deň na pôde starého kontinentu už tri desaťročia.

[close]

p. 5

Erasmus Generation - Generácia Erasmu Aj napriek spomínaným tridsiatim rokom, ktoré delia dnešnú podobu Európy od tej, v časoch ktorej vznikol samotný Erasmus, dodnes badať chuť študentov zo „západného bloku“ prebádať čaro slovanských a pobaltských krajín. Väčšina z nich sa narodila do doby otvorenosti hraníc a názorov, stále u mnohých vyhráva rečnícka otázka: „Kedy, keď nie teraz?“ Slovenská republika sa do programu zapojila v roku 1998. Odvtedy sa na mobilitách zúčastnilo 39 800 vysokoškolských študentov, 18 900 účastníkov mládežníckych výmen, 23 100 študentov odbornej prípravy, 24 400 zamestnancov v oblasti vzdelávania mládeže, 1 500 európskych dobrovoľníkov... A čísla stále rastú. Európska komisia zverejnila pri príležitosti osláv 30. výrocˇia aj cˇíselné štatistiky: ˇCo znamená Erasmus? Európsky regionálny akčný program pre mobilitu univerzitných študentov (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) Preˇco sa niekedy názov udáva ako Kde všade sa dá v rámci programu Erasmus+? vycestovat? Je tomu tak od roku 2014, keď sa spojili všetky dovtedy samostatne existujúce podprogramy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy či športu. Nejde len o priame štúdium v zahraničí, ale v ponuke sú stáže alebo dobrovoľnícke aktivity. Tam, kde má domáca univerzita uzatvorené zmluvy, ale vo svojej podstate do hociktorého členského štátu EÚ a, samozrejme, aj do niektorých krajín mimo EÚ. 5

[close]

p. 6

Politologicky´ trip PO STOPÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE Len zopár metrov od europarlamentu v Bruseli sa nachádza Parlamentárium s pútavými expozíciami. 6 Po Bratislave, Viedni, Budapešti a Prahe sa obľúbený Politologický trip presunul do ďalších zaujímavých metropol Európy. Tentoraz sa mladí politológovia vybrali spoznávať dôležité európske inštitúcie. Foto: Dominik Babušík, archív Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach Text: Linda Babušík Adamčíková Brusel a Luxemburg – to boli hlavné ciele študentov a vyučujúcich z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí v rámci 5. ročníka Politologického tripu navštívili významné objekty Európskej únie. Prvou zastávkou mladých politológov bol Európsky parlament. V jeho bruselskom sídle sa dozvedeli užitočné informácie o hlasovaní v europarlamente, voľbách do tejto inštitúcie, ako aj o priebehu jednotlivých zasadnutí. Priamo do centra diania Európskeho parlamentu sa študenti a vyučujúci presunuli vďaka návšteve Parlamentária. V najväčšom parlamentnom návštevníckom centre v Európe, nachádzajúcom sa len niekoľko krokov od europarlamentu v Bruseli, si návštevníci z Katedry politológie FF UPJŠ zopakovali poznatky o európskej integrácii a získali informácie aj o tom, ako sa poslanci vyrovnávajú s riešením európskych problémov. Vďaka dynamickému a interaktívnemu prostrediu s príručným multimediálnym sprievodcom si tak najmä študenti mohli overiť svoje poznatky nadobudnuté počas vysokoškolského štúdia a prepojiť ich s praxou. Neďaleko Európskeho parlamentu v Bruseli v Leopoldovom parku sa nachádzala ďalšia zastávka – Dom európskej histórie. Projekt za približne 55 miliónov eur, ktorý mapuje rušnú cestu starého kontinentu od konfliktov v 20. storočí po integračný proces a mier, navštívili študenti a vyučujúci

[close]

p. 7

Aj Luxemburg má svoj nápis. Nachádza sa v nádhernom prírodnom prostredí jedného z luxemburských parkov. z Katedry politológie FF UPJŠ vôbec medzi prvými návštevníkmi zo Slovenska – slávnostné otvorenie moderného múzea na ploche 4-tisíc štvorcových metrov s vyše 1 500 exponátmi sa totiž uskutočnilo len pár dní pred našou návštevou. Dom Európskej histórie nás zaujal už po prvých minútach. „Podľa môjho názoru ide o veľmi zaujímavé a moderné múzeum. Je navrhnuté jedinečným a inovatívnym spôsobom, takže členovia každej vekovej kategórie si v ňom bezpochyby prídu na svoje,“ uviedol Gabriel Koscelanský, študent 3. ročníka doktorandského štúdia na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Popri európskych inštitúciách mohli účastníci Politologického tripu 2017 absolvovať aj prehliadku centra Bruselu a pozrieť si typické monumenty tohto mesta ako Atomium alebo Maison du Roi. Z belgického Bruselu sme sa presunuli do ďalšej európskej metropoly – Luxemburgu. V hlavnom a najväčšom meste Luxemburska sme si prezreli Európsky dvor audítorov a známe luxemburské pamiatky. Zastavili sa aj v Súdnom dvore Európskej únie a na Generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu v Luxemburgu. „Piaty ročník Politologického tripu hodnotím veľmi pozitívne, lebo sme navštívili hneď dve hlavné európska mestá – Brusel a Luxemburg, a vyšlo nám aj májové počasie. Program bol vynikajúci – študenti mali reálnu možnosť spoznať európske inštitúcie a zažiť atmosféru EÚ,“ zhodnotil Alexander Onufrák, odborný asistent na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach a hlavný organizátor tohtoročného Politologického tripu. Prvou zastávkou Politologického tripu 2017 bol Európsky parlament v Bruseli. Pred jeho návštevou nesmela chýbať spoločná fotografia.

[close]

p. 8

SKLADIEBTOP 5 NA KARAOKE Text: Mariana Gallová ELÁN – NIE SME ZLÍ TUBLATANKA – DNES Skupina Elán odjakživa napĺňa srdcia ľudí elánom. Keď zaznejú prvé tóny ich akejkoľvek skladby, všetci sa dvíhajú zo stoličiek a okamžite začínajú spievať. Elán je proste tá najlepšia skupina na karaoke, či už to je Bosorka (s chĺpkami jemnými ako broskyňa) alebo hymny každej stužkovej – Nie sme zlí a, samozrejme, Stužková. A nič si nemusíte robiť ani z toho, keď vám občas ujde nejaký ten tón. „Veď bez chýb nie je nik.“ Žiadne dobré karaoke sa nemôže zaobísť ani bez skladby Dnes od skupiny Tublatanka. Táto „nenáročná“ pieseň sa totiž vďaka svojim výškam stáva istým míľnikom – rozhoduje o tom, kto čo vydrží a či to skôr vzdá ten na javisku alebo zvyšok ešte stále počujúceho obecenstva. A navyše, okrem toho, že tento nestarnúci hit nikdy nič nepokazí, odzrkadľuje aj pocit mladej generácie: „Tvárim sa, že som zodpovedný...“

[close]

p. 9

BON JOVI – IT’S MY LIFE ABBA – DANCING QUEEN HELENA VONDRÁCˇKOVÁ – DLOUHÁ NOC Milovníci rocku si určite nenechajú ujsť ani legendárnu skladbu It’s My Life od vlasatého fešáka so slovenskými koreňmi Jona Bon Joviho. Tento americký spevák, gitarista a herec je autorom množstva skvelých piesní, vďaka čomu sa stále teší obrovskej popularite po celom svete. Ak chcete prebrať podriemkavajúce publikum a priviesť ho k tomu, aby zdvihlo ruky nad hlavu, začalo hádzať hrivou a nahlas kričalo, toto je tá najlepšia voľba. Počas spevavého piatkového večera nemôžeme zabudnúť ani na prvú celosvetovo populárnu kapelu, ktorá pochádzala z kontinentálnej Európy. Švédska legenda Abba je dodnes hudobnou ikonou a svojou skladbou Dancing Queen dokáže stále rozospievať a roztancovať všetky generácie. Veď kto by nechcel byť aspoň na malú chvíľu kráľovnou (kráľom) parketu, mať znova sedemnásť a vychutnávať si bezstarostný život?! A čo by to bolo za karaoke, keby sa v ňom neobjavila aspoň jedna „písnička“ od našich bratov Čechov? Či už by to bol božský Kája Gott, ktorý najlepšie „ví, jak se ruší žal“ alebo nestarnúca Helena Vondráčková so svojím megahitom Dlouhá noc. Veď už prvé tóny skladby naznačujú, že dnes „nikdo z nás nejde spát“... 9

[close]

p. 10

spolky ŠTUDENTSKE´ SPOLKY Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sú aktívni a kreatívni. Svedčí o tom aj množstvo študentských spolkov a združení. Chcete byť aj vy súčasťou niektorého z nich, spoznať nových ľudí a venovať sa niečomu, čo je vám blízke? Pripravili sme pre vás krátky prehľad, z ktorého sa dozviete, čomu sa venujú a ako sa k nim dostať. A ORGANIZÁCIE Foto: archív organizácií Text: Gabriela Chromeková 1.) ECCE HISTORIA Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, aké by to bolo vrátiť sa v čase a prežiť minulosť na vlastnej koži? Členovia spolku študentov histórie Ecce Historia sa s touto myšlienkou nielenže hrali, ale ju uskutočnili. Okrem mnohých besied a akcií vytvorili koncom minulého semestra interaktívnu výstavu s názvom Kto bude ďalší?, vďaka ktorej sa účastníci nielenže dozvedeli veľa informácií o genocíde počas druhej svetovej vojny, ale tiež mali možnosť vžiť sa do úlohy jednej z osôb, ktorá prežila holokaust na vlastnej koži. Kontakt: facebook: Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ 2.) OZ Res Publica Občianske združenie vzniklo v roku 2011 ako iniciatíva členov Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Popri hlavných cieľoch združenia, ku ktorým patrí informovanie občanov o politických a spoločenských otázkach, ale aj ambícia vytvárať činnosti na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, sa snažia vzdelávať študentov FF UPJŠ prostredníctvom mnohých akcií, v rámci ktorých zaujímavou formou diskutujú o závažných spoločenských problémoch. Organizujú aj politické kino Pok!n, kde premietajú dokumentárne filmy s cieľom obohacovať a motivovať študentov aj širokú verejnosť. Kontakt: www.ozrespublica.sk 10

[close]

p. 11

3.) SAŠAP Ako sa na smrť a umieranie pozerá klinický psychológ? Ako vnímajú psychológovia utečeneckú krízu? Diskusiu na tieto a ďalšie zaujímavé témy vyvolalo občianske združenie študentov a absolventov psychológie SAŠAP (Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie). Na svojom konte má aj zaujímavé konferencie a prezentácie so zameraním na psychológiu. V tomto semestri sa môžete tešiť aj na ich obľúbené Psychokino. Kontakt: www.sasap.sk facebook: Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie 4.) UNITV Robiť chyby je ľudské a študent je tiež len človek. Kolektív študentskej televízie UniTV preto prišiel so zaujímavou reláciou Aj študent schybí, v ktorej kladie rôzne otázky týkajúce sa našej univerzity. Odpovede od náhodne vybraných študentov vás akiste poučia aj pobavia. Televízia ponúka autorské relácie a reportáže monitorujúce dianie na našej škole. Pre prvákov, ktorí majú problém zorientovať sa, nakrútili krátke informačné video o Filozofickej fakulte UPJŠ. V tomto roku plánujú vytvoriť ďalšie nové relácie, ktoré si budete môcť už čoskoro pozrieť na ich youtubovom kanáli UniTV UPJŠ. 5.) ŠTUDENTSKÝ ROZHLAS KOŠICE (ŠTURKO) Ste fanúšikmi hiphopu? Zaujíma vás móda? Milujete rockovú hudbu, alebo sa radi dozviete niečo nové? Potom vás určite zaujme aspoň jedna z mnohých relácií, ktoré ponúka Študentský rozhlas Košice. Toto študentské rádio, sídliace na internátoch Medická, vzniklo v roku 2006. Minuloročným víťazstvom v celoslovenskej súťaži študentských rádií Radiorallye obhájili titul najlepšieho slovenského študentského rádia. Môžete si ich vypočuť naživo alebo v archíve na ich webovej stránke. Kontakt: www.sturko.sk Facebook: Študentský rozhlas Košice Kontakt: facebook: UniTV UPJŠ Instagram: @unitv_upjs_ke 6.) CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE Unikátny zmiešaný spevácky zbor vznikol koncom roka 2014 a odvtedy pravidelne vystupuje na univerzitných podujatiach. Spievať a hrať na hudobných nástrojoch v ňom môžu zamestnanci univerzity aj nadaní študenti UPJŠ. Každoročne pripravujú vianočný koncert, na ktorom aj tento rok (19. decembra 2017) zaznejú popri vianočných koledách a piesňach aj klasické a filmové skladby. BONUS: Kontakt: www.chus1.webnode.sk facebook: Chorus Universitatis Šafarikianae No a v neposlednom rade sme tu pre vás my – Univerzál. Každý štvrťrok vydávame časopis, v ktorom sa venujeme aktuálnym aj nadčasovým témam. Na našom webe www.casopisuniverzal. wixsite.com/univerzal prinášame aktuálne informácie z diania na univerzite aj mimo nej. Vytvárame pre vás množstvo rozmanitých akcií a veríme, že naša aktivita vás podnieti k tomu, aby ste sa k nám pridali. Sledovať nás môžete na našej facebookovej stránke Časopis Univerzál, prípadne na instagrame @univerzal.casopis. 11

[close]

p. 12

konferencia Foto: Lucia Heldáková Text: Alžbeta Palkoci ZAPL´NˇAJÚ MEDZERY VO VY´SKUME DEJÍN KOŠÍC Zúčastňujete sa na vedeckých konferenciách našej fakulty? Nie? Práve preto vám prinášame spätný pohľad na jednu z nich – Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach, ktorú na začiatku semestra organizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, a to očami internej doktorandky Lucie Heldákovej, pôsobiacej na Spoločenskovednom ústave SAV. „Nedá sa hovoriť o jednom príspevku, všetky boli zaujímavé a spracovávali biografie osobností, ktoré ovplyvnili vývoj školstva a vedy v Košiciach. Z mojej pozície bolo zaujímavé sledovať príbehy osobností, ktoré sa zaslúžili o založenie a rozvoj nášho ústavu, napríklad Michala Markuša či Ondreja Halagu,“ hovorí L. Heldáková. Ktoré tri aspekty sú na štúdiu histórie najzaujímavejšie? „Každý si v tom nájde to svoje. Myslím, že je to individuálne, ale spoločnou odpoveďou by zrejme bolo, že na základe poznania historických súvislostí sa historik dokáže pozerať na dnešný spoločenský vývoj inak – vidí paralely, možné hrozby alebo, naopak, pozitívne faktory, akési poučenie sa z minulosti. Zaujímavá je aj samotná práca historika, ktorá napomáha zachovaniu tradície a pamätí ľudstva a, samozrejme, rozširuje ju vo svete a sprístupňuje tak toto poznanie aj ostatným ľuďom.“ Na konferencii, ktorá bola súčasťou komplexnejšieho projektu Miesta pamäti Košíc (ľudia a dejiny), vystúpilo dvanásť rečníkov. Ich príspevky sa týkali prvých priekopníkov archeológie v Košiciach, osobností zo školstva a vedy v 16. storočí, ale aj vzniku uhorskej algebry v Košiciach. O projekte: Cieľom projektu Miesta pamäti Košíc (ľudia a dejiny) je zapĺňať medzery vo výskume dejín mesta Košice. Riešitelia projektu skúmajú vybrané osobnosti (pozitívne aj negatívne), ktoré významným spôsobom prispeli k obrazu, postaveniu, vývoju alebo spoločenskému, politickému, kultúrnemu, umeleckému, vedeckému a duchovnému prostrediu mesta Košice – osobnosti, ktoré dali Košiciam špecifický charakter a zachovali sa vo vedomí obyvateľstva Košíc, regiónu a štátnych útvarov, ktorých bolo mesto v danej dobe súčasťou. 12

[close]

p. 13

Sút,aˇz aj dielne tvorivého písania Text: Daniela Burdová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už piaty rok organizuje súťaž vo vlastnej tvorbe Ars Šafarikiana určenú pre vysokoškolákov, ktorá je špecifická svojou výhrou – odmenou pre vybratých účastníkov je absolvovanie týždňových dielní tvorivého písania. Zo zaslaných ukážok z vlastnej tvorby lektorky vyberú tie najkvalitnejšie – či tie s najväčším potenciálom – a rozpošlú obmedzený počet pozvánok na týždeň tvorivých dielní. V tomto roku univerzita – pod záštitou prorektora pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. – privítala osem študentov v čase letných prázdnin, od 13. do 18. júla 2017. Začínajúcim autorom lektorky počas celého týždňa ponúkali rôznorodé aktivity, ktoré ich mali inšpirovať k ďalšej tvorbe, rozvíjať a zdokonaľovať ju. Tentoraz tvorivé dielne viedli prof. PhDr. Marta Součková, PhD., Mgr. Daniela Burdová, PhD., Mgr. Magdaléna Kramárová, PhD., a Mgr. Mária Klapáková, PhD. Neopakovateľnosť jednotlivých ročníkov vytvárajú nielen lektorky či pozvaní hostia, ale práve účastníci, ktorí študujú nielen na slovenských univerzitách a tie nie sú len humanitného zamerania. Katka Hrabčáková je doktorandkou v odbore literárna veda v Prešove, Peter Pecuch študuje právo v Žiline, Anna Lazor ukončila Strednú filmovú školu v Košiciach, Michaela Kováčová študuje psychológiu v Bratislave, Ľudka Zimmermanová logopédiu, Jonáš Sudakov je študentom na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, Zuzka Timková na Masarykovej univerzite v Brne a študijným odborom Jany Domonji je slovakistika v srbskom Novom Sade. Ars Šafarikiana svojím zameraním napĺňa ďalšiu z funkcií univerzitného či akademického prostredia – popri vzdelávaní podporovať aj kreativitu, ktorá nie je viazaná na študijný program či odbor. Špecifikom tvorivých dielní sú aj hodnotenia zaslaných textov. Autori tak získavajú nielen názor lektoriek podporený odkazmi na odbornú literatúru alebo odporúčaniami beletrie, ktorá by v písaní mohla pomôcť. Nápomocné sú tiež postrehy ostatných účastníkov, ktoré píšucemu ukazujú, či sa mu podarilo naplniť zámer, ktorý vložil do textov. Ďalším z cieľov Ars Šafarikiany je sprostredkovať začínajúcim autorom stretnutie s etablovanými spisovateľmi – v ostatných ročníkoch prijali pozvanie Pavol Garan, Viťo Staviarsky, Soňa Uriková, Mária Ferenčuhová, Peter Karpinský, Ján Gavura a iní. V tomto roku sa o skúsenosti podelil prozaik a literárny vedec Stanislav Rakús, ktorého rozprávanie – podobne ako jeho texty – bolo pútavé, humorné a pritom nie prvoplánové. Činnou autorkou v slovenskom aj slovinskom kontexte je Stanislava Repar, ktorá viedla popularizačnú prednášku a hovorila o svojom písaní aj pôsobení v kultúre. Iný uhol pohľadu na literatúru ukázala Jana Bodnárová, výnimočná nielen tvorbou prózy, poézie, hier, rozhlasových scenárov, písaním pre deti, ale aj presahmi do výtvarného umenia. Účastníci tak mohli prostredníctvom percepcie básní a sledovania performancií zažiť – doslova na vlastnej koži – neopakovateľnú poetiku založenú na lyrickosti, metaforike a vizuálnosti. Zo spätnej väzby: „Rakúsova prednáška ma veľmi zaujala najmä preto, že veľa vecí, ktoré povedal, som hneď nechápal, ale počas dielní začali dávať zmysel: aká by literatúra mala byť, ako by sa malo písať, pre koho človek píše a podobne. Rozprávali sme sa o kreovaní postáv. Bolo to viac-menej teoretické, ale myslím, že som pochopil, aké by postavy mali byť, aká je ich úloha v texte, z čoho sú zložené.“ „Zhodnotenie mojej doterajšej tvorby z pohľadu literárnej kritiky určite ovplyvní moju budúcu tvorbu. Prežitých šesť dní venovaných literatúre má pre mňa motivujúci efekt.“ „Ars Šafarikiana mi priniesla nový pohľad na literatúru a na svoje práce, veľa nových informácií o literatúre, autoroch a taktiež veľa inšpirácie a chuť tvoriť.“ Aktivitou, ktorá mala mladých autorov literárne naladiť, boli názvy kníh zašifrované v emodži obrázkoch. Skúsiť odhaliť zopár zašifrovaných názvov môžete aj vy: 13

[close]

p. 14

AiS2 Text: Alžbeta Palkoci VŠETKO, CˇO STE AiS-e...CHCELI VEDIEˇT O alebo „pikošky“ zo zákulisia akademického informačného systému AiS – tieto tri písmená sa neraz premenia na povzdych, najmä na začiatku semestra. Určite to poznáte – prihlásite sa do systému a za nič na svete sa neviete dostať tam, kam potrebujete. Ale keď raz nájdete cestičku von, keď urobíte ten správny osudový klik a vidíte presne to, čo chcete, zrazu máte chuť venovať monitoru jeden veľký vďačný bozk. Ale rozmýšľali ste niekedy o tom, že za AiS2 sa skrývajú roky práce konkrétnych ľudí? A vedeli ste, že AiS2 z dielne UPJŠ patrí k najpoužívanejším informačným systémom na slovenských vysokých školách? Rozprávali sme sa s človekom z centra diania – s RNDr. Radovanom Engelom, PhD., ktorý je ostatné dva roky vedúcim vývojového tímu AiS2. Vtiahol nás do zákulisia jeho fungovania a histórie... Ako a prečo AiS2 je priamy pokračovateľ AiS1 a funguje približne dvadsať rokov. Vznikol na pôde UPJŠ ako reakcia na potreby evidencie prijímacieho konania online a neskôr ho začali používať aj ďalšie vysoké školy (inšpiráciou boli zahraničné informačné systémy zo Škandinávie a Nemecka). Každá vysoká škola má svoje individuálne požiadavky a úkony, preto sa na systém nabaľovali ďalšie funkcie, ktoré z neho robia jeden z najpoužívanejších akademických informačných systémov na Slovensku s takmer 100-tisíc používateľmi, najmä z radov študentov. Využíva ho sedemnásť vysokých škôl na čele s najväčšou – Univerzitou Komenského v Bratislave. Nateraz posledná škola, ktorá začala využívať AiS2, je Katolícka univerzita v Ružomberku, a to koncom minulého roka. Retro odbočka: Predstavte si, že sa na skúšku zapisujete perom na obyčajnú nástenku, kde visia termíny s konkrétnym počtom študentov. Zapíšete sa a celé skúškové obdobie tŕpnete, či vás náhodou niekto nevyškrtol a nenapísal tam svoje meno. Presne toto zažíval aj pán doktor Engel do svojho štvrtého ročníka, kým svetlo sveta uzrel AiS1 a umožnil aj jemu elektronickú evidenciu. Technické okienko Ten AiS, ktorý vidíme my (študentské zobrazenie), bol z hľadiska vývoja – podľa R. Engela – najtvrdší oriešok. Bolo potrebné ísť do väčšej hĺbky a osvojiť si novú technológiu, ktorá je moderná, responzívna a používateľsky prívetivejšia. Inak je systém veľmi rozsiahly, obsahuje približne sedemsto dialógových okien. Je postavený na databáze Oracle, programovaný v jazyku Java, ale využíva aj ďalšie technológie. Hlavným technologickým partnerom je košická firma VSL Software, s ktorou univerzita neustále spolupracuje a ktorej viacerí zamestnanci sú bývalí absolventi UPJŠ. Kto má s AiS-om najväčší problém? Zisťovali sme aj to, či majú vývojári šancu dostať spätnú väzbu od používateľov. Áno, majú, ale prechádza to dlhším kanálom. Najväčší problém s AiS-om vraj majú študenti filozofickej fakulty. Každá univerzita má svojich referentov, ktorí vykonáva- jú bežné operácie. Keď majú problém, posúvajú to lokálnemu správcovi na svoju fakultu, ktorý má vyššie kompetencie. Ak si nevie rady ani ten, požiadavka putuje univerzitnému centrálnemu správcovi. Najvyšší bod hierarchie je v Košiciach, kde je centrálny helpdesk. Jednou z aktuálne riešených tém je – aj zo strany používateľov hlásená – neprehľadnosť v notifikačných správach súvisiaca najmä so zvýšenou aktivitou v diskusných fórach. To si mohli všimnúť aj tí, ktorí používajú mobilnú aplikáciu. Ale nemusíte sa báť, už sa na tom pracuje... Money, Money, Money Na finančné zabezpečenie prevádzky a vývoja AiS2, o ktorý sa stará tím pätnástich ľudí, sa skladajú jednotlivé vysoké školy využívajúce tento akademický informačný systém. Výška ročného poplatku jednotlivých vysokých škôl sa pritom odvíja od počtu aktívnych používateľov systému. A čo ďalej? Napriek tomu, že na AiS možno občas „hundreme“, je skvelé, že tento systém máme, že funguje, že nemusíme všetko riešiť písomne alebo osobne – že stačí len zopár klikov... Vývojári sa neustále snažia systém vylepšovať, zjednodušovať, aktualizovať, prispôsobovať ho aktuálnym trendom a robiť ho nástrojom príjemným na používanie. Pán Dr. Engel odkazuje, že systému sa netreba báť: stačí prísť na jeho logiku, ktorá je – ako sám priznal – možno trochu iná oproti aplikáciám, ktoré bežne používame, ale koniec koncov to stojí za to! 14

[close]

p. 15

ŠACHOVNICA NÁZOROV K štúdiu na univerzite neodmysliteľne patrí aj akademický informačný systém. Vďaka nemu sa vieme prihlasovať na predmety, skúšky, vytvárame si rozvrh a dostávame sa k dôležitým informáciám, ktoré sa bezprostredne týkajú nášho štúdia. Ako iné informačné systémy, aj tento má svoje výhody a nevýhody. Zaujímali nás vaše názory. Foto: Bianka Muráriková Text: Gabriela Chromeková Deviatich študentov sme sa opýtali, v čom vidia jeho najväčší prínos a čo by, naopak, na ňom zmenili? AC PETER - FF UPJŠ MAREK - FF UPJŠ V AiS-e sa veľmi nevyznám. Už som v takom štádiu, že tam viem nájsť to, čo potrebujem, ale aj tak mám v ňom menší chaos. Prijala by som ľahšie vyhľadávanie informácií, pretože – aspoň pre mňa – je AiS veľmi komplikovaný. Asi by som na ňom nič nemenil. Podľa mňa je prehľadný, hlavne po novej aktualizácii. Dizajnovo je tiež veľmi pekný, farebný. Myslím, že vývojári idú správnym smerom. Mne sa AiS celkovo nepáči. Je mi nesympatický a pôsobí na mňa príliš komplikovane. Jeho jedinou výhodou je, že je v ňom rozvrh, ktorý si môžem kedykoľvek pozrieť. GABRIELA - FF UPJŠ EMA - FF UPJŠ SIMONA - FF UPJŠ ROBO - PF UPJŠ NIKOLAS - LF UPJŠ Podľa mňa sa v AiS-e ťažko orientuje. Najviac mi prekáža to nekonečné preklikávanie sa... Ak by som ho mohol zmeniť podľa seba, urobil by som ho podobne, ako je Facebook – bolo by tam zopár jednoduchých stránok, kde by som klikol a vedel by som sa rýchlo dostať k tomu, čo potrebujem. Na AiS-e mi prekáža otváranie mnohých kontextových okien. Nová verzia je trocha lepšia ako stará, ale stále je to trochu neprehľadné. V poslednom čase ma otravuje, že do správ prichádza každý nový príspevok v diskusiách a človek v nich tak stráca prehľad. Podľa môjho názoru by nám nemuseli vyskakovať všetky správy, ktoré sa nás netýkajú. Určite by som prijala, keby boli správy zatriedené do kolónok podľa obsahu. Napríklad kolónka štúdium, kolónka rozvrh a podobne. Potom by som si mohla jednoducho nájsť iba to, čo potrebujem. MARTINA - FF UPJŠ BARBORA - PF UPJŠ AiS je veľmi užitočný hlavne pre nás, ktorí nie sme z Košíc a dochádzame. Nemusíme pre všetko hneď cestovať, ale vieme si prakticky všetko vybaviť elektronicky, z pohodlia domova. Nepáči sa mi však, že niektorí profesori doň nahadzujú všetky informácie o predmete a iní žiadne... Osobne by som zmenila to, že po zadaní zlého Jerguš –Jma masámmevdšeiáolbneecnšetúpdroibálém pracovať s AiS-om. Keď som si mala prvýkrát robiť rozvrh, povedali hesla trikrát po sebe sa AiS automaticky zablokuje mi: „Kliknite tu, kliknite tam, potom tam.“ Prišla bez toho, aby vás na to akýmkoľvek spôsobom som domov a nevedela som, čo mám robiť. Uvítala upozornil. Taktiež nevidím dôvod na to, aby sme by som, keby sme mali k dispozícii návody, ako si si museli každý rok meniť heslo. zapísať predmety, ako urobiť rozvrh a podobne. Možno to tam už je, ale ja som to nevedela nájsť, keďže je AiS dosť neprehľadný.

[close]

Comments

no comments yet