Sydän Jumalalle, Käsi ihmiselle

 

Embed or link this publication

Description

Pelastusarmeijan esite

Popular Pages


p. 1

KÄSIIHMISELLE SYDÄNJUMALALLE

[close]

p. 2

2 Pelastusarmeija ”Tulin vain kiittämään” PMmmvaeokpamevulkinuaiatiuitkälinsitnklnstaktääotuauounkaRlisealilkairiijeii?nktnaätrrtovmiOseiäjktaltämnmylieelunä!sierie”ästamjtnttanoänsäanännimsoklisoyliiiovsäa:atltälävua,”utkenoaEamttelea,sislrmiiueustemlasltntihtetiateiunatänylttlkoeevuoitsosetnilesntnslkoinaäaas.oma.uiMtjusäaäTthasolmsuukteksiailtsneäasit,ineetksatnialtökno.i , ”Arska sai lämmintä” mrsklyAaeiahiretlhkslktneekeiani.ianis.skA,kouaSuienjeiiatnktmtt.akänejKimana.Anuuitrnvustnuikloohinairäsuhmeuntiim,neaklmalatyäluoieaelonnisnvlieniaonryptiatteaptattrsä,eahiikijahedoentetmjekanseauättuämyjjolnöakmhpoostaapiiitviknutkaeeao-tni,-ta tssAouariusvjkanoanthoaoanlnktaetja.nopJuoavtkuuausop.svuioaaisatiislusaannnuteoteats,ieleaetpntääsiasAmvrsäakhjaoäinotunjkoskiasjhsLjAkmEaaeiauirskäknsjäiouätikäskesloakseisjnisoadipskthtuaähay,ieln.iäykkulMpnihuapkspehtpoaseuo.adpkhaPaieeodevttlsaviälielntäaemäan,lslmiätpmjtkuatpiämusmiiaäsaumusuärmAämktsätsaratoaesäaaalski,injuaajsmtsoknuysaausyöukatrlödluuaesshätloenotahkakjprloeäiautisuuitkaitkänsläamuyvt.saläkpsmpNteiulnyäreyu-ahtr.iomn-

[close]

p. 3

Pelastusarmeija 3 ”Kesällä minua ei itketä niin usein” hodjJoaunenhsopnttsauäeteahnjnaaäennäilkseäiäditmnnikn.äpespristrääkaiänhoadnjioekouraildiilspuuepttstutpuavauoltjyutotödantemthösatamaaayns--yte-jaita oSmpJaisatneaäljnkoorseasnenok.mikkMtmataaueleattav.thaiäsu,liiajotoälltemaanpmpistiiseateohoaoenljieasmmträaamjakaeskshasauaamltautmnaae.meetvkmOuauluoeitdmttaeamn,layekpmosmikpaueäkmeriaruivnlakuaisoseatdlueleatnnt.a.lmaJsoatesynslaitasJpaadanhannteuamjaien ”Raija on huolissaan” Roahhansäuiinojohailulseaototapnkl.isisnejHsänaäsäatnnkrnayee,stsllvsmyäaakiaottsuveniknanshth.esuuesootlvallitiayysjtkiayistkäiäns,ki..saReHiklaväihsinäataä- kö RstjsoaakadainlaoneioujnhlaiuRsluhtikdasaotmotaeinasjvliaitlseluaaiiöskltäplttyeiä,ajuitvatjäatmaaoänh.patäuyeknutuiaTatoPtäakvan,eiiämvnljiaaoat.aTltstakänktonuavaiysnävIasastuot.ärnätmäHptvhaaeäseevriiniraijetätaätmästn,etä,amjk.ejolaäoItatltkustäata-ai- Skianiäk,enhytväämläanh.joKiitittaojsa,, emttaähvdäoliltläistt!at

[close]

p. 4

4 Pelastusarmeija Mikä on Pelastusarmeija? Olemme kristillinen yhteisö ja uskonkäsityksemme pohjautuu Raamattuun. Toimimme ihmisten apuna, ihmisten auttamana. Julistuksemme perustuu Raamattuun ja palvelumme on lähtöisin rakkaudesta Jumalaan. Tehtävämme on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja ilman mitään erottelua kohdata ihmisten tarpeet hänen nimessään. Sanaa Taivas TV7 www.tv7.fi Siunausta — Kun sisältö ratkaisee — Sielunhoitoa Kristillinen TV-kanava kaapelissa ja internetissä www.arme.fi

[close]

p. 5

Pelastusarmeija 5 Hengellinen toiminta Hengellinen toiminta on Pelastusarmeijan toiminnan ydin, sillä olemme uskonnollinen yhteisö, joka palvelee lähimmäisiä rakkaudesta Jumalaan. Jumalanpalvelukset ovat tärkeä osa osastojen toimintaa. Myös lasten ja nuorten kerhot, leirit, pyhäkoulu, aikuisten hengelliset opetustilaisuudet ja rukoushetket kuuluvat Pelastusarmeijan ja sen osastojen toimintaan. Lue lisää hengellisestä paikallistoiminnasta: bit.ly/pel_hengellinen Rukouspyyntö netissä Voit lähettää meille esirukouspyynnön sähköisesti: bit.ly/pel_esirukous Univormumme on merkki siitä, että taistelemme yhtenä joukkona, Jumalan ja rakkauden puolesta. Alppi-Rauta Oy R A K E N T A V A A R A U T A K A U P P A A • 25 vuoden kokemuksella! Puh. 09 701 6322 Meidät löytää myös Facebookista rautanethelsinki.net/alppirauta Sähkö- ja Lvi myynti • Listat • Laastit Fleminginkatu 30, 00510 Helsinki Työkalut • Maalit • Helat Porvoonkatu 1, 00510 Helsinki

[close]

p. 6

6 Pelastusarmeija Sosiaalinen apu Pelastusarmeija on tehnyt sosiaalista työtä perustamisestaan lähtien. Me autamme ihmisiä tilanteissa, joissa he eivät selviä omin avuin. Erilaiset ongelmat, kuten varattomuus, yksinäisyys tai väkivalta ovat läsnä monen lähimmäisemme elämässä. Me tunnemme nämä ihmiset, koska heitä tulee luoksemme joka päivä: perheitä, nuoria aikuisia sekä yksinäisiä miehiä ja naisia. Pelastusarmeijan upseerin tehtävänä on rakastaa myös moniongelmaisia ihmisiä, joita on vaikea rakastaa. Sosiaalisen työn tavat vaihtelevat paikkakunnittain. Lue lisää netistä: bit.ly/pel_apu Sosiaalisen avun muotoja • taloudellinen tuki ja neuvonta • ruokajakelu • päihdeongelmaisten kuntoutus • kodittomien miesten ja naisten asumispalvelutoiminta • lasten päiväkoti- ja leiritoiminta • vanhusten asumis- ja hoivapalvelut • vankilatyö • kadonneiden henkilöiden etsiskely -palvelu

[close]

p. 7

Pelastusarmeija 7 Lapset ja nuoret Pelastusarmeija järjestää lapsille ja nuorille monipuolisia ja hauskoja aktiviteetteja leireistä tapahtumiin, ympäri Suomen. Tarjoamme lapsille ja nuorille turvallisen kristillisen ympäristön, johon jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on. Tutustu oman paikkakuntasi toimintaan: bit.ly/pel_nuoret Nummelan lomakoti Lasten lomakoti Nummelassa on tarjonnut mukavia kesämuistoja lapsille jo yli sadan vuoden ajan. Katso Nummelan tulevat leirit netistä, toimintaa on ympäri vuoden: bit.ly/pel_leirit Päiväkodit Pelastusarmeijalla on päiväkoteja Kotkassa, Lahdessa, Porissa ja Porvoossa. Lue lisää: bit.ly/pel_paivakodit NAPPIS-lehti NAPPIS on Pelastusarmeijan ilmainen kerho- ja pyhäkoululehti 4–10-vuotiaille. Lue NAPPIS-lehteä netissä: bit.ly/pel_nappis Soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa... ja sylihoitoa. www.kjm-tuote.fi Toimitimme erikoisvalaisimet temppeliin – sisälle ja ulos. Katso kuvat esitteen sivuilta 14–15. KJM-tuote Oy • 040 528 0528 kimmo.aalto@kjm-tuote.fi

[close]

p. 8

8 Pelastusarmeija Pelastusarmeijan termistöä: Sotilas - Pelastusarmeijan jäsen, ”seurakuntalainen”. Sotilaalla on oikeus käyttää Pelastusarmeijan virkapukua. Siviilijäsen - Siviilijäseneksi liittyminen on mahdollista ihmisille, jotka eivät jostakin syystä voi tai halua käyttää univormua. Upseeri - Tehtäväänsä vihitty ja koulutettu Pelastusarmeijan ”pastori”. Kokous - Pelastusarmeijan jumalanpalvelus. Osasto - Pelastusarmeijan paikallinen seurakunta.

[close]

p. 9

Pelastusarmeija 9 Pelastusarmeija – The Salvation Army Kansainvälinen liike Pelastusarmeija toimii 127 eri maassa. Pelastusarmeijan kansainvälinen päämaja on Lontoossa. Maailmanlaajuista toimintaa johtaa kenraali, joka valitaan viiden vuoden välein. Kansainväliseltä ulottuvuudeltaan virkaa voidaan verrata YK:n pääsihteerin virkaan. Pelastusarmeijalla on historiansa aikana ollut eri maista 20 kenraalia, joista kolme on ollut naisia. Vuosina 1981–1986 kenraalin virassa toimi suomalainen Jarl Wahlström. Lue kenraali Wahlströmin elämäkerta osoitteesta: bit.ly/pel_kenraali Pelastusarmeija on kansainvälinen, suomalainen ja paikallinen.

[close]

p. 10

10 Pelastusarmeija Miten sinä voit auttaa? Lahjoitukset Monien tilanne Suomessa on tänä päivänä paljon vaikeampi kuin osaamme kuvitellakaan. Lahjoituksilla voimme auttaa ihmisiä monen- laisessa hädässä: tarjoamme lähimmäisille ruokaa, yösijan, tukea, vierellä kulkemista, neuvoja ja paljon muuta.

[close]

p. 11

11Pelastusarmeija Lahjoita apua sitä tarvitsevalle Auta ihmistä -keräyksen kautta. bit.ly/pel_lahjoita Ryhdy kuukausilahjoittajaksi. Pienikin säännöllinen lahjoitus saa aikaan suuria asioita. bit.ly/pel_kuukausi Auta katastrofin kohdanneita ihmisiä. Tuellasi me voimme olla hätää kärsivien rinnalla. bit.ly/pel_kerays Toimintaamme voi tukea myös muistamalla meitä testamentissa. bit.ly/pel_testamentti Kiitos, että luotat meihin. Me toimitamme lahjasi perille. Teidän ystäväpiiri ja varainhankinta ovat meidän sydämen asia! Katso: www.tietopiiri.fi Soita: 0207 631 631 Kysy: myynti@tietopiiri.fi QR-tag place holder – sisältö www.tietopiiri.fi Pilvipalveluja järjestöille jo vuodesta 2000 NK Riskienhallinta & Vakuutus PARTNERS NK Vakuutusmeklarit Oy Jorvas Hitech Center, 02420 JORVAS GSM +358 50 572 6886 toimisto +358 9 2230 0203 ulf.kjerin@nkpartners.fi www.nkpartners.fi

[close]

p. 12

12 Pelastusarmeija Vapaaehtoistyö Pelastusarmeijassa on mahdollista tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä. Osa on lyhytkestoista ja osaan voi sitoutua pidemmäksi aikaa. Joihinkin tehtäviin tarvitaan perehdytystä, jonka me järjestämme. Osaan ei tarvita kuin avoin ja lämmin mieli ja halu auttaa. Katso, millaista vapaaehtoistyötä voisit tehdä paikkakunnallasi: bit.ly/pel_vapaaehtoinen

[close]

p. 13

13Pelastusarmeija Pelastusarmeijan kirpputorit Meillä on 25 kirpputoria eri puolilla maata, joissa voit tehdä hyvää sekä lahjoittamalla tavaraa että tekemällä ostoksia. Ensimmäinen Pelastusarmeijan kirpputori avattiin jo 1970-luvulla, ensimmäisenä alan toimijana Suomessa. Lue lisää kierrätyksestä: bit.ly/pel_kirpputori Kirpputorien verkkokauppa: bit.ly/pel_verkkokirppis Katso kirpputorit ja keräyspisteet kartalta: bit.ly/pel_kartta PPPPUUUUHHHHTTTTAAAAUUUUDDDDEEEENNNNPPPPUUUUOOOOLLLLEEEHHETTHAASSTSUUASDDUEETTDTNNETNPPAAAPA LTQ – PLUTQL–LTTPQQU––PPUU UUOOLLEEUSOSTLTAEASTUAOLESTA 44 4 4 VVwwLLV••••TT••VwLaa••awwQQTaiiwivvCGCGQwwvi--CGvaaGCPPllrrwa-eel..reeattePlllaaretaaett.tteeeattlearroonnqqPanntteonttnronqmm..nnnCCPemtffCCCCm.iinCaaeefCaaaaaliaiarraerrradaraddssrssddrdsrrdttdsstsdä--OOii---tssi,,-tsss-O,ieesm-yysttee,eusterreerryterettrttrtehhsiirtmiihtffitffiKpKpfhiiiooafiiiikkfoikkfKpiikuuiokkkirraaeraakkaiuhhvvaaakkkramaaaakeeahv..ttakaatthattta00tssett.ttiiataatiimmtie220asutivvivvassvim002vsuuviiiuuttvusoeeut0joouii77iooutoihhaeojjddoil447ddojdaaheetdajdeen114deeeannaeesstte1ssest77oottnskkstttottsaat11aa7motaakiitaiiamm22551attamli222uu2m00o0025t00y20ii0u110i0vv114401jjivi1ö11aa1vaa22,,14s1ja21a00ass2s,00tstt000s440atii88t0i004i888044008H5540THHA55522200UH5ee209900D00ll44e009E0ss4––l4–Nii22220snn2–00i20P00211nkk1001iiki LTQ-Partners Oy Kirvesmiehenkatu 4, 00880 Helsinki www.ltq.fi puh. 020 741 7150 ja 040 455 9020 AKTIA KIINTEISTÖNVÄLITYS RATKAISUJA KOTI-IKÄVÄÄN. ASUMISEN AMMATTILAINEN Aktia Kiinteistönvälitys on asunnon- ja kiinteistönvälityksen ammattilainen, joka tarjoaa sinulle monipuolisen palvelukokonaisuuden jossa asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys ovat aina etusijalla. KAIKKI PALVELUT SAMAN KATON ALTA Toimimme pankin konttoreiden yhteydessä ja voimme siksi tarjota sinulle kattavan palvelukokonaisuuden, joka välitystoiminnan lisäksi käsittää rahoituspalvelut, varainhoidon ja vakuutukset. OTA YHTEYTTÄ JO KUN MIETIT ASUNNON VAIHTOA! Tulemme mielellämme arviointikäynnille. Annamme sinulle välitystarjouksen, ja samalla voimme keskustella sinun toiveistasi ja parhaasta mahdollisesta tavasta löytää asunnollesi uusi omistaja. Aktia Kiinteistönvälitys Oy Mannerheimintie 14 • 00100 Helsinki Puh. 010 247 7700 • www.aktialkv.fi

[close]

p. 14

14 Pelastusarmeija Temppeli – rukouksen koti Helsingin Punavuoressa sijaitseva Pelastusarmeijan Temppeli on Suomen Pelastusarmeijan toiminnan ytimessä ja Pelastusarmeijan tärkein ja suurin rukoushuone. Temppelirakennuksen tiloissa toimii ruotsinkielinen osasto ja sen yhteydessä sijaitsee Pelastusarmeijan päämaja. Temppelirakennus on monella tavoin kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja se kuuluu Museoviraston suojelemiin rakennuksiin. Näyttävä puu- ja tiilirakenteinen rakennus otettiin käyttöön vuonna 1895, eli se on palvellut Pelastusarmeijaa jo yli sadan vuoden ajan. Rakennus on äskettäin peruskorjattu ja entisöity alkuperäiseen asuunsa. Korjaus- ja entisöintisuunnitelmasta vastasivat Arkkitehtitoimisto Okulus, RealCase Oy ja Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy. Korjaustyön suoritti Rakennusliike Wareco Oy. Korjaus valmistui kesällä 2014. Temppelisali Temppelin sisäarkkitehtuuri perustuu suomalaiseen 1890-luvulla tyypilliseen puurakenteiseen koristeelliseen uusrenessanssiin. Siinä on lisäksi noudatettu kansainvälisen Pelastusarmeijan perustajan William Boothin (1829–1912) kirjaamia ohjeita kokoussalien rakennuttajille. Boothin ohjeissa korostuivat kokoussalien lämminhenkisyys ja kodikkuus – salit on tarkoitettu ihmisiä varten.

[close]

p. 15

15Pelastusarmeija Liity joukkoihin! Monipuolisesta toiminnastamme löytyy oikea kanava jokaiselle. • Anna aikaasi lähimmäistesi hyväksi vapaaehtoistoiminnassamme. • Siivoa kaappisi ja luovuta ylimääräinen tavara kirpputoreillemme. • Osallistu keräyksiimme, ryhdy kummiksi tai ala kuukausilahjoittajaksi. • Osallistu hengelliseen toimintaamme osastoissa. Auta meitä taistelemaan hyvän puolesta!

[close]

Comments

no comments yet