Δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής και Φιλελληνικών και Ιστορικών Αντικειμένων - 1 Δεκεμβρίου 2017

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Νεοελληνικής Ζωγραφικής και Φιλελληνικών και Ιστορικών Αντικειμένων - 1 Δεκεμβρίου 2017

Popular Pages


p. 1

Νεοελληνική Ζωγραφική Φιλελληνικά και Ιστορικά Aντικείμενα ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 1 Δεκεμβρίου 2017, 6:30 μ.μ.

[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6

Δημοπρασία Nεοελληνικής Ζωγραφικής Φιλελληνικών και Ιστορικών Aντικειμένων ∆ηµοπρασία ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου, 6:30 µ.µ. Έκθεση ZOUBOULAKIS GALLERIES, Πλατεία Κολωνακίου 20 Τρίτη 28 Νοεµβρίου, 6:30 µ.µ. έως 10:00 µ.µ. Τετάρτη 29 Νοεµβρίου, 10:00 π.µ. έως 9:00 µ.µ. Πέµπτη 30 Νοεµβρίου, 10:00 π.µ. έως 9:00 µ.µ. Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382 Εικόνες εξωφύλλων: Νο 49 Νο 20 BEP°√™ ∆ηµοπρασίες Έργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου ∆ούκα 10, Αθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382 paintings@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 7

∆ηµοπράτης Πέτρος Βέργος Επιλογή έργων ∆ηµήτρης Μουρκάκος Κατάλογος - τεκµηρίωση Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Μαρία Σκαπινάκη Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εύη Μπλέσιου Γιάννης Αντωνόπουλος Συντονισµός Ανδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Σηµαντική σηµείωση Τα προς δηµοπράτηση έργα προσφέρονται «ως έχουν», µε την εξαίρεση της περίπτωσης πλαστότητας, για την οποία βλέπε τους όρους της δηµοπρασίας στο τέλος του καταλόγου. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να εξετάζουν τα έργα αυτοπροσώπως πριν από τη δηµοπρασία. Λεπτοµερής έκθεση κατάστασης παρέχεται για όποιο έργο ζητηθεί. Οι ενδιαφερόµενοι για τηλεφωνική συµµετοχή στη δηµοπρασία παρακαλούνται να επικοινωνούν µαζί µας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή της, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη τηλεφωνική γραµµή. Τα δηµοπρατηθέντα έργα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας την εποµένη της δηµοπρασίας. Σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 29 και 68 του Νόµου 2121 περί Πνευµατικής ιδιοκτησίας, καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσοστό 5% επί της τιµής πωλήσεως ενός έργου, αν ο δηµιουργός του βρίσκεται εν ζωή ή αν έχει αποβιώσει µετά το 1947. H επιχείρηση διαθέτει POS.

[close]

p. 8

Δημοπρασία Nεοελληνικής Ζωγραφικής Zάππειο Μέγαρο | 1 Δεκεμβρίου 2017 | 6:30 μ.μ. Λαχνοί 1-92 Έναρξη 6:30 µ.µ.

[close]

p. 9

1 Σπυρίδων Σκαρβέλης (1868-1942) Ηλιοβασίλεμα στο Νείλο | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Scarvelli λάδι σε μουσαμά: 47 x 95 cm. € 8.000-12.000 ΒΕΡΓΟΣ 1 Δεκεμβρίου 2017

[close]

p. 10

2 Στέφανος Λάντσας (1861-1933) Θεσσαλονίκη | υπογεγραμμένο κάτω στο μέσο: S. Lanza υδατογραφία σε χαρτί, 43 x 64 cm. € 3.000-4.000 6|7

[close]

p. 11

3 Θεόφιλος [Χατζημιχαήλ] (1871-1934) Ο Σαμψών δια της μεγάλης του ανδρείας θανατώνει λέοντα | λάδι σε χαρτί, 34 x 47 cm. € 10.000-15.000 ΒΕΡΓΟΣ 1 Δεκεμβρίου 2017

[close]

p. 12

8|9

[close]

p. 13

4 Περικλής Πανταζής (1849-1884) Η κούκλα | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Pantazis λάδι σε μουσαμά, 45,5 x 60 cm. € 8.000-12.000 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γ. Α. Δρακοπούλου, Ο Περικλής Πανταζής στα πλαίσια της βελγικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, [διδακτ. διατριβή], Αθήνα 1982, σ. 148, αρ. 6. S. Goyens de Heusch, Ο. Μεντζαφού-Πολύζου & Σ. Σαμαράς, Περικλής Πανταζής, 1849-1884, Αθήνα 1994, σ. 120, και σ. 231, αρ. 376 (εικονίζεται). ΒΕΡΓΟΣ 1 Δεκεμβρίου 2017

[close]

p. 14

5 Περικλής Πανταζής (1849-1884) Λιβάδι δίπλα στη θάλασσα | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Pantazis λάδι σε μουσαμά, 46,5 x 56 cm. € 15.000-20.000 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Βρυξέλλες, Galerie Georges Giroux, Atelier Albert Baertsoen et tableaux modernes, 7 Μαρτίου 1932, αρ. 211. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: S. Goyens de Heusch, Ο. Μεντζαφού-Πολύζου & Σ. Σαμαράς, Περικλής Πανταζής, 1849-1884, Αθήνα 1994, σ. 110, και σ. 203, αρ. 89 (εικονίζεται). 10 | 11

[close]

p. 15

ΒΕΡΓΟΣ 1 Δεκεμβρίου 2017

[close]

Comments

no comments yet