ValdemarsviksBladet oktober 2017

 

Embed or link this publication

Description

Gratistidning sedan 1992 i Valdemarsviks kommun med omnejd som ges ut en gång per månad.

Popular Pages


p. 1

BValalddeemt arsviksNr10/2017 20oktober2017 Lions Club We serve - Vi hjälper sidan 10 Medborgarinformation Valdemarsviks kommun sidan 2, 3 och 18 Full cirkus – När jazzen landar i Valdemarsvik sidan 24 Marcus – Ser ljuset i tunneln sidan 28 NYINKOMMET! Välkomna in på Oktobermarknaden och se våra nyinkomna presentartiklar, Valdemarsvikskalendrar 2018 m.m. Vi bjuder på kaffe och glögg! Turistcenter i Valdemarsvik AB | Storgatan 16 | 615 30 Valdemarsvik | 0123-121 81 | info@valdemarsviksbladet.se VY FRÅN FLAGGBERGET

[close]

p. 2

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Ny enhetschef inom LSS Åsa i Skärgården ”Tillsammans med mina medarbetare vill jag skapa de allra bästa förutsättningarna för brukarna.” Orden kommer från Linda Andersson som är ny enhetschef inom LSS sedan maj och chef för fyra gruppbostäder i Valdemarsviks kommun. Linda har en bred erfarenhet inom vårdbranschen och kommer närmast från ett privat bolag där hon hade rollen som verksamhetschef. Hon har läst på högskola och universitet i drygt sex år med inriktning mot LSS, Samhälls- och kulturanalys samt psykologi. Hon har även jobbat som socialsekreterare i många år inom Linköpings kommun och som personlig assistent med mera. 24nt och 24corren gör sedan några år tillbaka en programserie kallad ”Åsa i Skärgården”, där Åsa Sjöberg intervjuar intressanta personer i skärgårdsmiljö. I somras spelades två av avsnitten, i årets programserie, in på Fyrudden. De programmen kommer att sändas under hösten. Första programmet sänds den 1 november där Maria Rolf, sångerska i Titanix, intervjuas. Det andra programmet från Fyrudden sänds den 15 november med Lisa Frost, meteorolog på SMHI, som gäst. Programserien startar den 11 oktober och programmen sänds på onsdagar fram till och med 20 december. Programmen sänds ca 2 ggr/tim från kl. 15-06. Alla program läggs sedan ut på webben, på nt.se och corren.se. - Jag och mina medarbetare är engagerade och har ett driv för att skapa de allra bästa förutsättningarna för brukarna. Det är dem vi är till för och jag har mötts av stort engagemang i Valdemarsviks kommun. Det är lätt och härligt att känna sig så välkommen, säger Linda. Frigöra individens resurser Inom LSS står man inför ett tydligare steg mot att på gruppbostäderna möjliggöra och skapa förutsättningar för att frigöra individens resurser oavsett funktionsvariationer. Det ställer höga krav på medarbetarna som hela tiden måste följa med i utvecklingen kring hjälpmedel, metodik och pedagogik. Framtidens LSS är skräddarsydd och helt individanpassad med brukaren i fokus. Detta är ett arbete som pågår dagligen på Valdemarsviks gruppbostäder och det kommer man fortsätta jobba med. - Det är våra ledord integritet, trygghet, tillgänglighet, transparens, delaktighet och självbestämmande som vägleder oss i vårt arbete dagligen. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta jobba med de fantastiska medarbetare som finns på gruppbostäderna, brukarna, med gode män, förvaltare, anhöriga och inte minst med kollegor som jag också vill passa på att tacka för det fantastiska arbete de gör dagligen, avslutar Linda. E-tjänster och blanketter Alla våra blanketter finns nu på "Mina sidor - en plattform för e-tjänster". Du kommer till Mina sidor via länkarna på denna sida eller via länkbilden "E-tjänster och blanketter" på startsidan. Till att börja med kommer plattformen mest innehålla blanketter men tanken är att vi ska utveckla dem till att bli e-tjänster. När du kommer dit kan du antingen söka på den blankett du letar efter eller gå via kategorierna. Information gavs även om att kommunen erbjuder fixartjänst till äldre- och funktionshindrade för att förebygga fallskador och olyckor i hemmet. Frukostmöte: Valdemarsviks kommun möter det lokala näringslivet Sista onsdagen varje månad har du som företagare möjlighet att träffa representanter från kommunen under ett frukostmöte. Ta chansen att ställa frågor och diskutera! När: onsdag 25 oktober 2017 Tid: kl. 08.30 Plats: Lilla Blå Café & Restaurang Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett? En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet via en dator. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas och skickar in den direkt via webben. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan du ladda upp och skicka in. Ärendet följer du sen via Mina sidor. En blankett fyller du i för hand. Vissa blanketter kan du fylla i på din dator. Blanketten skriver du ut och signerar med din underskrift. Sedan skickar du in den per post eller lämnar den till det kontor som ska handlägga ärendet.

[close]

p. 3

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Information om Riksfärdtjänst Inför resa till julhelgerna behöver vi ha din ansökan senast den 15 november 2017 för att hinna med att utreda din resa. Resa med hjälp av riksfärdtjänst bedöms utifrån Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Bedömning utgår ifrån hur ditt funktionhinder påverkar dina möjligheter att resa till normala reskostnader. Vid handläggning ska vi alltid titta på: • Vad i ditt funktionshinder gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer ensam eller tillsammans med ledsagare? • Hur ser handikappanpassningen ut på kommunikationerna till ditt resmål? Det innebär att din resa beviljas med det färdmedel som är möjligt och mest lämpligt utifrån ditt funktionshinder och ditt resmål. Du kan alltså beviljas olika färdmedel för varje resa. Medborgarlöfte Valdemarsviks kommun – Polismyndigheten polisen grafiskmanual logotyp Kontakta kommunikations­ avdelningen om du vill ha hjälp eller om du har frågor om polisens grafiska profil eller bilder. Leverantörer och samarbets­ partners till polisen har inte rätt att använda polisens namn, logotyp, grafiska profil eller andra kännetecken för polisen i markandsförings­ sammanhang eller i några andra offentliga samman­ hang utan att först ha fått Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkan-ettskriftligtgodkännande av polisen i varje enskilt fall. Vem som har rätt att utfärda ett godkännande framgår söverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygg-iföreskrifterförgrafiskprofil. Logotypen får inte heller användas för att länka till polisens webbplats. Mer hetsskapande arbete.informationomlänknings­ policy finns på polisen.se. Polisens logotyp består av polisvapnet i kombination med ordet polisen, en kortform för Polismyndigheten. Logotypen finns i två versioner: en centrerad och en högerställd. Polisens logotyp är en tydlig, välkänd och seriös avsändare. Grundregeln Tänk på att: Löftet utgår från en lokal problembild och vi vill naturligtvis vetaärattallaverksamheterinommyndighetenskaanvändalogotypen.Alltvi gör ska associeras med vår logotyp och ha vårt visuella uttryck. Det gäller oavsett hur stor verksamheten är, vilken del av myndigheten den tillhör, • Logotypen inte får förändras. • Logotypen ska omges av en frizon, ett minimiavstånd till annan text eller andra grafiska element. Frizonen måttas upp enligt hur länge den pågår eller var den förekommer. exemplen på sidorna 8, 9 och 11. vad DU som kommuninvånare tycker att kommun och polis skaMedengemensamlogotypskaparvitydlighetförmottagarenochstärker • Logotypen alltid ska vara tydlig och läsbar. Den får inte återges i mindre storlek än att vapnet är minst 10 mm på höjden. bilden av en enhetlig polis både utåt och inåt. • Alltid använda godkända original av hög kvalitet. Dessa finns att jobba med/mot. Tag chansen att prata med representanterladdanerfrånExigus. från kommun och polis. 7 Lördag 21/10 kl. 10.00-13.00 Valdemarsvik, ICA Fyren Tisdag 24/10 kl. 16.00-18.00 Gusum, ICA Birgersson Vi vill på detta sätt göra dig uppmärksam på att en resa med riksfärdtjänst inte med automatik är en resa med taxi, till skillnad mot färdtjänst som är en egen lag, med en annan bedömning. Kristina Hörnqvist Trafiksamordnare 0123-191 53 Onsdag 25/10 kl. 16.00-18.00 Ringarum, Matöppet Under vecka 42-45 kan man lämna förslag på medborgarlöfte på kommunens hemsida. Fredrik Törnborg Brottsförebyggande samordnare Återvinningscentralen Vi förbättrar skyltningen på Återvinningscentralen inom kort med sifferbeteckningar som ska underlätta för alla när man frågar efter vilken behållare man ska tömma i. Vi har väldigt mycket besök på Återvinningscentralen i Valdemarsvik vilket är väldigt kul. Besöken har ökat med ca 30 % mellan 2016 och 2017. Detta tyder på att anläggningen är lättillgänglig samt att man blir duktigare på att sortera ut saker hemma. Claes Boman VA- renhållningschef VALDEMARSVIKS KOMMUN Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik Telefon: 0123-191 00, E-post: kommun@valdemarsvik.se www.valdemarsvik.se

[close]

p. 4

En marknad med månghundraåriga anor! OktoberMarknad i centrala Valdemarsvik onsdag 25 oktober 2017 Valdemarsvik Många knallar från Salutorget till Kolplan Valdemarsvik Parkeringsmöjlighet finns vid Folkets Hus, Hamngatan och Guldnyckeln. Parkeringarna i centrum stängs av från tisdag 24/10 kl 18. Ej genomfart i centrum från tisdag 24/10 kl. 18 till onsdag 25/10 kl 24. Bokning av marknadsplats 070-626 92 57. Passa på och lämna in era GAMLA GLASÖGON på vårt marknadskontor (Björkagårdens gårdsbageri) Vi ser till att de kommer till någon som bättre behöver dem... GLADJAZZ & VARIETÉ Onsdag 25 oktober 2017 kl. 19.00 Folkets Hus, Valdemarsvik Biljetter 240 kronor Valdemarsviks Turistbyrå 0123-122 00 Läs även artikel på sidan 24 4

[close]

p. 5

Folkan Bio Gusum Den största kulturscenen i kommunen Film, Opera, Konserter och Konstprogram VILKEN JÄVLA CIRKUS (Drama, komedi) 11 år, 80 kr, svensk text Fredagen 20 oktober kl. 19.00 Söndag 22 oktober kl. 18.30 Onsdag 25 oktober kl. 19.00 Lördag 28 oktober kl. 17.00 MY LITTLE PONY 70 kr, svenskt tal Söndag 22 oktober kl. 15.00 Söndag 29 oktober kl. 15.00 THOR: RAGNARÖK (Action, äventyr, fantasy) 80 kr Fredag 27 oktober kl. 19.00 3D Söndag 29 oktober kl. 18.30 2D JIGSAW (Skräck) 80 kr Fredag 27 oktober kl. 22.00 DEN STORA NÖTKUPPEN 2 70 kr, svenskt tal Söndag 5 november kl. 15.00 Söndag 19 november kl. 15.00 A BAD MOMS CHRISTMAS 80 kr Söndag 5 november kl. 18.30 Onsdag 8 november kl. 19.00 ALL INCLUSIVE (Komedi) 80 kr Fredag 10 november kl. 19.00 Söndag 12 november kl. 18.30 PADDINGTON 2 (Animerad familjefilm) 70 kr, svenskt tal Söndag 12 november kl. 15.00 JUSTICE LEAGUE (Action) 80 kr Fredag 17 november kl. 19.00 3D Söndag 19 november kl. 19.00 2D Konst på Bio JAG, CLAUDE MONET 140 kr, svensk text Onsdag 15 november kl. 19.00 Opera från Metropolitan MORDÄNGELN 260 kr, 2 tim 52 min, svensk text Lördag 18 november kl. 19.00 KOMMANDE FILMER: Daddys home 2 ∙ Solsidan - filmen Mordet på Orientexpressen Trollvinter i mumindalen Star Wars: The Last Jedi VÄLKOMNA! Med reservation för ändringar. Kenneth 070-629 64 37 Folkets Hus 070-640 21 92 Bokning/förköp: www.folkanbiogusum.se Banvallstugan 25 år Söndag 22/10 10.00-13.00 Det firar vi med tipspromenad 10.00-12.00, korvgrillning, Skyttegillets aktivitet och Hammarkinds OK. Vi bjuder på kaffe och bröd (ägg- och laktosfritt) Alla som går tipspromenad deltar i utlottning av 1.000 kr, 500 kr och 250 kr! Välkomna till Banvallstugan och Korpen Valdemarsvik! Upplysningar: 070-699 33 34 Konserter i Lofta kyrka 22 oktober kl. 18.00 Konsert med Pelle Björnlert och elever på folkmusiklinjen, Gamleby Folkhögskola 29 oktober kl. 18.00 Önskekonsert med Anette och Björn Danielsson, Aron Nilsson Vid alla tillfällen blir det programpresentation kl. 17.30 på Lofta Caffé. Välkomna! Lofta Församling www.biovaldemarsvik.se Fredag 20 oktober 19:00 Vilken jävla cirkus PREMIÄR! Söndag 29 oktober 15:00 Den stora nötkuppen 2 18:00 Vilken jävla cirkus Söndag 12 november 15:00 Paddington 2 18:00 All Inclusive Söndag 26 november 15:00 Paddington 2 18:00 All Inclusive Fredag 1 december 19:00 Solsidan PREMIÄR! Söndag 10 december 11:00 Ulf Holmertz sommarspel "Elvis ä han från stan äller……" 15:00 Trollvinter 18:00 Solsidan Söndag 17 december 15:00 Trollvinter 18:00 Starwar Måndag 25 december 11:00 Den stora nötkuppen 2 15:00 Tjuren Ferdinand 18:00 Solsidan 21:00 Vilken jävla cirkus Bio Valdemarsvik ∙ Folkets Hus ∙ Valdemarsvik Lokaler i bästa affärsläge. Här i skärgården. Etablera din verksamhet på Storgatan, mitt i centrum, ett stenkast från Valdemarsviken. Bra ytor i bästa affärsläge! Lokalerna anpassar vi efter din verksamhets behov. Hör av dig på 0123-106 10. Varmt välkommen! 5

[close]

p. 6

Det händer i Valdemarsvik 2017-10-21 Dans till Cirrus, Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 19 2017-10-24 Kura skymning, Hembygdsgården L:a Norrby, Ringarum kl. 19.00-21.30 2017-10-26 Teater: Moa, Långrådna bygdegård, Långrådna kl. 19 2017-10-31 Föreläsning: Flockdjuret människan, Gryts bygdegård, Gryt kl. 19 2017-11-08 Teater: Illusionistens assistent, Fabriken, Valdemarsvik kl. 18.00-18.45 2017-11-10 Berättarafton, Tryserums hembygdsgård, Tryserum kl. 19 2017-11-17 Teater: I en sal på lasarett, Fyllingarums bygdegård kl. 19-21 2017-11-18 Dans till Wretaz, Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 19 MOTIONSDANS 25/10, 1/11, 8/11, 15/11 Motionsdans i Folkets Hus, Valdemarsvik kl.17-19 TIPSPROMENADER 21/10, 28/10, 11/11, 18/11 2017 Tipspromenad Västertryserum kl. 9.30-10.30 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11 2017 Tipspromenad Fyrudden kl. 9.30-10.30 Tipspromenad Banvallsstugan, Valdemarsvik kl. 10-11 VANDRINGAR MED KORPEN 26/10, 2/11 2017 Samling vid Banvallsstugan, Valdemarsvik kl. 9 LOPPIS Folkan Loppis Folkets Hus, Gusum 2017-01-01--2017-12-15 Öppet: Fredagar kl. 12-15 BINGO 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11 2017 Trym-Bingo, Långrådna Bygdegård kl. 18.40 UTSTÄLLNINGAR Spektrummet, Valdemarsviks Bibliotek, Valdemarsvik Öppet: Mån-fre kl. 10-18, lör kl. 10-13, 2017-10-06--2017-10-26 "I berget ser barnen". Barbro Helena Carlman visar sina fotografier. Vill du läsa mera om evenemangen eller hitta flera så gå till hemsidan: www.visitostergotland.se/sv/valdemarsvik/ GOLV - FÄRG - TAPET - KAKEL - KLINKER Vångströms Golv Storgatan 4, Valdemarsvik 0123-514 87 Dags att börja renovera inomhus! Vid köp av tapeter 5:e rullen gratis Erbjudandet gäller t.o.m. 15 november 2017 Välkomna! www.vangstroms.se MÅN - FRE 930-1800 (lunchstängt 1230-1330) LÖR 1000-1300 Med reservation för felskrivning och programändringar JULMARKNAD LÖRDAG 18 NOVEMBER 10 - 15 Säsongens sista evenemang! Julmarknad Mysig julmarknad i havsmiljö med mycket ljus och värme. Vi serverar gott kaffe och fika. Marknadsstånd med hantverk, mat, julprylar, smycken, kort, tomtar, mössor, hemsyda baby-/barnkläder och loppis. Vill du också sälja på julmarknaden? Kontakta oss för mer info & anmälan! Grännäs Restaurang Festplatsvägen 1, 615 33 Valdemarsvik 0123 - 514 44 info@grannasrestaurang.se www.grannasrestaurang.se grännäs restaurang (gilla oss!) VARMT VÄLKOMMEN! 6

[close]

p. 7

Mingelkväll måndag 30/10 kl. 18-20 ∙ Erbjudanden i butiken ∙ Kl. 18:30 visar vi festkläder ∙ Utlottning av valfritt plagg från Happy Holly ∙ Vi bjuder på dryck och tilltugg Välkomna! Sofia Gilla oss på flÄ"yertntdaokucionhilnlmedJtgaereaeglad”sssltödeoirkilktaletadbrfluö?atrviektaeatngt. STORGATAN 9, VALDEMARSVIK • 0123-100 80 Öppet: Måndag-fredag 10-18 ∙ Lördag 10-13 Jag kommer finnas hos Fias Fina under mingelkvällen för att sälja och signera min debutbok, "Ett paket knäckebröd i Oskarshamn". Mimmi Malmström GRATIS BÅGE vid köp av bästa eller näst bästa generationens progressiva glas Erbjudandet gäller året ut! Ring och boka tid: 0123-510 00 Storgatan 9, Valdemarsvik Vi kommer fortsatt att förmedla och administrera försäkringar för Skandia, försäkringsbolag i Sversigäed. e s a x e t Kontoret i Valdemarsvik har flyttat till Centralplan. (mittemot Ica Supermarket Fyren) Du når oss som vanligt på telefon 0123-100 04 eller 010-585 10 10 www.axetkapital.se Välkommen önskar Christopher & Helene 7

[close]

p. 8

följ med oss till Fredag 10 november Vi besöker nordens största mässa för mat och dryck. Den riktar sig till dig som ser dig som livsnjutare med en nyfikenhet att testa och uppleva nya saker. Du kan samtidigt besöka den ledande livsstilsmässan inom hälsa, Allt för Hälsan, och skönhetsmässan Acadermia. Pris: 300 kr/person - bussresa, fika på uppresan och entrebiljetter till alla tre mässorna ingår. Anmälan senast 3/11. Läs mer på www.valdemarsvikssparbank.se BValalddeemt arsviks firar LYCKA TILL! i november! Vi tjuvstartar firandet med att lotta ut 50 entrébiljetter till Titanix Höstfest! Så här gör du för att vinna: Lämna in svaret till Turistbyrån, mejla info@valdemarsviksbladet.se eller ett meddelande på vår Facebooksida "ValdemarsviksBladet". Skriv namn och telefonnummer SAMT en slogan om ValdemarsviksBladet ELLER ett foto från Valdemarsviks kommun. SENAST 31 OKTOBER 2017. Vinnarna meddelas 1 november. Vi förbehåller oss rätten att använda det inlämnade materialet, slogan eller bild, i vår marknadsföring etc. 8 Ulrica Lindberg Karlsson, företagsrådgivare, Valdemarsviks Sparbank

[close]

p. 9

Förlängd säsong! Öppet 9-16 varje dag t.o.m. söndag 5 nov! Julbord med stämningsfull livemusik Lördag 9 december Ta med arbetsgänget, familjen eller vännerna och kom på traditionellt julbord. Vi serverar härligt nostalgidoftande mat som du får avnjuta tillsammans med mysig julmusik, som spelas live. Senare på kvällen drar trubaduren igång och dansgolvet öppnar! Tid: kl. 19-01 PRIS: 449 kr/person ----------------------------------------------------------------------------------------------- Julbord med stämningsfull livemusik Söndag 10 december Samla nära och kära och kom och avnjut vårt traditionella julbord. Vi serverar härligt nostalgidoftande mat som du får avnjuta tillsammans med mysig julmusik, som spelas live. Tid: kl. 14 PRIS: 399 kr/person ----------------------------------------------------------------------------------------------För förfrågan och bokning av bord – välkommen att kontakta oss! Telefon Maria, 076-138 94 07 eller mail: maria@ringarums.se VÄLKOMNA! Ge bort en opera i julklapp! Julmarknadsresor 1-2 dagar Glada Änkan på Kungliga Jul på Huseby 17/11 Operan 28/12 inkl. middag 580:- 1.425:- Kosta julmarknad 24/11 Höstlovsresor Ullared 2 dgr 29/10 1.340:Mall of Scandinavia 2/11 250:- 625:Eksjö julmarknad 9/12 395:Julmarknad på Munksjömagasinet i Jönköping 9/12 390:- Mässbussar till Stockholm Göteborg i Juletid 2 dgr Mitt Kök, Älvsjö 9/11 10/11 26/11 & 3/12 11/11 370:- 1.150:- Allt för Hälsan, Älvsjö 10/11 11/11 370:- Stockholm på egen hand 29/11 6/12 250:Julshopping i Ullared Fira jul på Stufvenäs Gästgiveri i fagra Söderåkra 4 dgr 23/12 7/12 225:- 6.200:- 0121-30 300 eller info@ringarums.se Återförsäljare Turistcenter i Valdemarsvik 0123-121 81 www.ringarums.se Välkomna till vårt fina julbord! Fredag 1 dec Lördag 2 dec Lördag 2 dec Söndag 3 dec kl. 19 kl. 13 kl. 19 kl. 14 Onsdag 6 dec Torsdag 7 dec Torsdag 7 dec Fredag 8 dec Lördag 9 dec Lördag 9 dec Söndag 10 dec kl. 19 kl. 13 kl. 19 kl. 19 kl. 13 kl. 19 kl. 14 Onsdag 13 dec kl. 19 Torsdag 14 dec kl. 13 Torsdag 14 dec kl. 19 Fredag 15 dec kl. 19 Lördag 16 dec kl. 13 Lördag 16 dec kl. 19 Söndag 17 dec kl. 14 475:475:475:475:- 425:425:425:475:475:475:475:- 425:425:425:475:475:475:475:- Dryck tillkommer Fullständiga rättigheter Bokning: 070-25 85 036, 0123-300 87 Vid E22 Valdemarsvik Välkomna önskar Pia Wahlman med personal 9

[close]

p. 10

Lions Club: We Serve - Vi Hjälper Lions Club Valdemarsvik bildades 21 december 1959 och är en del av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar i 207 länder. Vi har Från juni 2016-juni 2017 delade Lions Club Valdemarsvik totalt ut 45.875 kronor. Lions Tomtar har sedan 1974 åkt runt till kommunens samtliga äldreboenden och sjungit in julen och överlämnat en blomstergrupp. för närvarande 14 medlemmar. Förr om åren genomfördes detta på julafton men sedan några år Lions bildades först i Chicago USA 7 juni 1917 av Melvin Jones och firar i år tillbaka sker det veckan innan jul. Detta är ett mycket uppskattat arrangemang med stort gensvar från alla deltagande. 100-årsjubileum och i Europa bildades Lions Club har bidragit till nationella och internationella första Lions Club i Stockholm 1948. Vårt motto är We Serve - aktiviteter, Natachas barnläger, Världens Barn, Barncancer- Vi hjälper. fonden, Lions forskningsfond, stiftelsen Alzheimer, Läkare utan Medlemmar i Lions arbetar ideellt och utan politiskt eller Gränser samt större naturkatastrofer som inträffar i världen. religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld av Under åren har även Lions bidragit till inköpt TV, stereo till fred efter FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. kommunens äldreboenden vid ett flertal tillfällen samt satt upp Det som är unikt är att alla administrativa kostnader finansieras en hjärtstarter på Ica Fyren och bidragit till del av hjärtstarter i genom medlemsavgifter och detta gör att alla insamlade medel Ringarum. går oavkortat till behövande. Ett större arrangemang som Lions ansvarar för sedan 1976 är den årliga Oktobermarknaden. Med våra rutinerade marknadsgeneraler Sven-Erik Larsson och Affe Öhrman i spetsen börjar redan den första planeringen på våren för att locka knallarna till Valdemarsvik. Veckorna innan marknaden är det nästan ett heltidsarbete för få att allt att falla på plats med placering av knallar, diverse tillstånd, sophämtning, städning, avspärrningar m.m. Tyvärr har på senare år de fasta kostnaderna för t.ex. el ökat markant, vilket gjort att vinsten har minskat. Under Karnebåtfestivalen har Lions sitt stora båtrace. 2017 års båtrace gav en vinst på 10 000 kr, som har skänkts till Barndiabetesfonden. Någon enskild Lionsmedlem kan inte besluta om bidrag utan detta tas upp vid varje månadsmöte och beslutas av medlemmarna tillsammans. Lions Club delar ut stipendier varje år dels på Nationaldagen den 6 juni och senaste stipendiaten var Margot Kulin för sitt engagemang för ungdomar. Varje år får även två ungdomar som slutar årskurs 9 ett stipendium på 1.000 kronor var. För att få Lions Club stipendium är att personen har gjort något för andra i Lions anda. Ibland får vi frågan varför arbeta ideellt med Lions Club. Ja, ett bra kamratskap, få lära känna nya människor och vetskapen att varje krona som samlas in går ut som bidrag eftersom övriga kostnader finansieras av medlemsavgifterna. HöstruskDnåågotärnydttetastktömntysmaedi! Fria leveranser inom 10 mil - Monterat och klart www.mobelkompanietivaldemarsvik.se Paketpris på sköna sängar - Familjeföretag sedan 1937 - Vammar Köpcenter (vid norra infarten) • Valdemarsvik • Tel 0123-101 83 10 KÖP TILL GAVEL 40% RABATT

[close]

p. 11

Helgens prisbomb Helgens prisbomb Din lokala hyresvärd Välkomna att besöka oss på vårt kontor i centrala Valdemarsvik. För info och visning kontakta Guldnyckelns Fastigheter AB 0123-126 00 Centralplan Valdemarsvik www.guldnyckelnsfastigheter.se Helgens prisbomb Helgens prisbomb 9-20ALLÖAPDPAEGTAR Känn dig som hemma! Helgens prisbomb Butiksstyckat /kg Lövbiff av innanlår Sverige Manuell disk för ost, fisk, kött och deli. Vi grillar och bakar 7 dagar i veckan Helgens prisbomb Gäller fre 20/10-sön 22/10 SALLADSBAR GOTT & NYTTIGT! 2000 /st Lättrökta Isterband Stensåkra 280gr Gäller fre 20/10-sön 22/10 FÄRDIGA SMÖRGÅSAR Vammar Köpcenter Valdemarsvik Telefon 0123-196 90 Delikatess 0123-196 96 NYHET I FISKDISKEN! VECKANS ROLIGA FISK. En ny sort varje vecka, kom in och se! www.hemkop.se Följ Hemköp på Facebook! www.facebook.com/Hemkop Nyinvigning! 25:e oktober Oktobermarknaden extraöppet till kl. 20.00 Fina erbjudanden! i h5e0lUa%pbrpuatbtiiaklltetn! Vi har det mesta till dig och hemmet! Öppettider: Måndag - fredag 08.00-18.00 Lördagar 10.00-14.00 Välkomna att besöka oss på Vammar Köpcenter! Hagadalsgatan 3 • 615 32 Valdemarsvik • Tel: 0123-12640 11

[close]

p. 12

Julbord på Restaurang Fyrudden Fredagar kl. 18-22 1 dec, 8 dec och 15 dec Lördagar kl. 18-22 25 nov, 2 dec, 9 dec och 16 dec Söndagar kl. 12-17 26 nov, 3 dec, 10 dec och 17 dec Vi startar upp med värmande glögg och fortsätter sedan till bords där vi avnjuter julens härligheter. Glögg, julbord, dessertbord och ka e till priset av 465 kr per person. Barn 2 - 12 år betalar 25 kr per år Dryck tillkommer och vi har fullständiga rättigheter Är ni ett större sällskap dukar vi gärna upp julbordet andra dagar och tider. Önskar ni äta julmaten på annan plats? Hör med oss om catering. Bokning: 0123-402 10 • 076-106 41 41 • fyrudden@hotmail.com www.fyrudden.se 12

[close]

p. 13

LatitudRestaurang ✴ Lunch ✴ Á la carte ✴ Nattklubb ✴ Bowling✴ Julbord Lördag 25 november 399 kr/pers Lördag 2 december - LIVEMUSIK 449 kr/pers SBtoorkgaatbanor1d4:∙0V1a2ld3e-m10a2rs2vi1k I caféet erbjuder vi bl a hembakat kaffebröd Nu massor av nyheter i vår presentbutik och nya Östgötaostar i servicebutiken ÖpCpaetféet mitt i byn erbjuder hembakat, wFwwrT..MLfoeaölå:cr.ne-0Smb1-öFl2oon0borke.k2ä.11s0a100er1/--l-119np850nyoDrfiocokrehydvt cuemkcmeaerrt,bpageadojerdehlriis,va,sssmrmnvöaeircdgkneåslysHVoiaaebcälrehluöMnkmatoopinmkS.ipmukemsaean.ent.nnte! ider Öppet: Mån-Fre 11-17, Lör-Sön 11-15 Telefon 0120-201 90 www.facebook.com/nyfiket Vi dukar fram vårt julbord under hela december, start fredag 1/12! ❤ Vardagar (Mån-tor) 450 kr/person ❤ Helger + underhållning (Fre & lör) 525 kr/person Små tomtenissar upp till 12 år betalar halva priset. ❤ Övernattning Passa på att njuta av både god mat och sköna sängar. Julklappspris från oss till dig: 1095 kr/natt/person (inkl. julbord, logi i våra nyrenoverade deluxerum och en härlig frukostbuffé). Hjärtligt välkomna att fira julen tillsammans med oss! För bokningsbara datum ring eller skicka e-post! www.yxnerum.se | 0120-610 22 | bokning@yxnerum.se Varmt välkommen till ett traditionellt julbord med lokala inslag, signerat vår prisbelönte Nobelkock Niklas Hellsing! Julbordet serveras 24 nov - 22 dec. Vid ankomst bjuds ni på glögg och pepparkakor, därefter väntar Wretas klassiska julbord i salongen. Priser: Vardagar dagtid 495 kr, övriga sittningar på kvällar och helger 645 kr. Paket med julbord samt övernattning och frukost 1395 kr. Boka på: info@wreta.nu • 0155-720 22 www.wreta.nu VÄLKOMMEN TILL VÅRT HEMLAGADE JULBORD, INSPIRERAT AV VILT OCH HAV! UPPDUKAT PRECIS VID HAVET! P R I S 495:pp LYXA TILL MED VÅRT JULPAKET Startdatum 1/12 Boende (del i dbl rum) Relaxavdelningen Julbord PRIS 995:pp BOKA PÅ Telefon 0123-12806 Mail anna@grytsvarv.se 13

[close]

p. 14

ÖPPET HUS 1/11 kl. 17.30-20.00 • KOM OCH TA DEL AV FINA ERBJUDANDEN PÅ TRÄNINGSKORT • PROVA VÅRA GRUPPTRÄNINGSPASS • TRÄFFA VÅR PERSONLIGA TRÄNARE • FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER OCH VAROR • FÖRELÄSNING • TÄVLINGAR MED CHANS ATT VINNA BL.A. PT-TID • DEMO AV INNOVATIV DRYCKESMASKIN Under kvällen delar vi ut gratis träningskort á 3 tillfällen för dig som ännu inte är medlem hos oss, som gäller under hela november. Du hittar oss i Sjöhusets lokaler i Valdemarsvik. Varmt välkommen till oss! Mer info finns på vår hemsida www.halsobruket.se Telefon 0771-100 333 14

[close]

p. 15

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS PÅ GARVAREGATAN 24 UNDER OKTOBERMARKANDEN Öppet 9-16 - kom in på en kaffe och se våra erbjudande - 0708-75 01 49 keddy@bsisolering.se www.bsisolering.se SPARA PENGAR och få ett behagligare inomhusklimat -sommar som vinter -Familjerätt -Hästjuridik -Avtalsrätt -Arbetsrätt Hjälper till med hela eller delar av redovisningen så att du kan fokusera på att driva och utveckla företaget. Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar 0123-105 60 www.vpcenter.se info@vpcenter.se Garvaregatan 24, 615 30 Valdemarsvik 15

[close]

Comments

no comments yet