Balatoni Futár 2017. október

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2017. október

Popular Pages


p. 1

2017. október utár Berényiek díszkútja Ünnepelt a nemzeti park Beruházások sora gazdagítja a régiót Megkezdődött az őszi haltelepítés fotó: Zatkalik András

[close]

p. 2

Aktuális utár Ma döntünk a jövőnkről 2017. október Balatoni prognózis: egyenlőtlenebb csapadékeloszlás, hosszú hőhullámok Az éghajlatváltozás mára tudományosan bizonyított ténnyé vált. A hazánkra vonatkozó klímaváltozási forgatókönyvek meglehetősen borús képet festenek a vízzel kapcsolatos problémák területén: nem csak a hőmérséklet drasztikus emelkedése, hanem a csapadékviszonyok adott éven belüli átrendeződése miatt is. Hazánkban a legnagyobb mértékű felmelegedés a nyári hónapokban várható, ugyanakkor a csapadék mennyiségének csökkenése szintén ebben az időszakban valószínűsíthető. Gyakoriak lesznek az aszályos időszakok, míg a csapadékok hirtelen, nagy mennyiségben lezúdulva érkeznek majd, melyek talajba történő beszivárgása a mennyiség miatt akadályozott lesz - így árvizek kialakulása is valószínűsíthető. A kánikulai napokon eddig jellemző 32-36 oC helyett nem lesz ritka a 37-40 oC-os hőség sem. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tehát nem a jövő generációira váró feladat! A jelenben meghozott döntések hatással lesznek a lehetséges jövőképekre és az embereknek az éghajlatváltozás hatásait kezelő képességeire is. Az éghajlatváltozást, és az azt okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának legnagyobb részét az energiatermelés és -felhasználás okozza. Az energiafelhasználásra inkább a pazarlás és az átgondolatlanság jellemző, mint a tudatosság. Az energiahatékonyság és a fenntartható energiagazdálkodás felé vezető úton az első lépés a megújuló energiaforrások használata, illetve a tudatos energiahasználat. Az éghajlatváltozásra adott egyik legjobb válasz lehet a zöld területek fás állományainak növelése, melyek a helyben keletkezett szén-dioxid megkötésével biztosítanak élhetőbb környezetet, valamint a szélsőséges időjárási kilengések hatásának csökkentése miatt számottevő jelentőségűek. A magánkertek éppúgy igen fontos részei a város zöldterületeinek, mint a közparkok, fasorok és intézménykertek. A globális felmelegedés kapcsán a víz jelentősége a világ minden táján különösen felértékelődik. A felmelegedés következtében várható fizikai és kémiai változások nagyban befolyásolják a vízi élőlények együtteseit, a változások iránya pedig a populációk közötti kapcsolatok sok- színűsége miatt nehezen sejthető előre. Azonban nem nehéz belátni, hogy a vízhiány a rendkívül súlyos gazdasági károk mellett számos természetes élőhely tönkremenetelét vagy végleges eltűnését jelentheti. A Balaton tekintetében a legújabb számítások azt mutatják, hogy a következő tíz évben a nyári és téli átlaghőmérséklet 0,5 oC-kal, tavasszal és ősszel 0.3 oC-kal nő. Az évszázad második felében a várható növekedés mintegy két fok lesz. A fagyos napok száma jelentősen, egy évtized alatt három, 2050 körüli időre tizennégy nappal csökken. Az éves csapadékösszeg alig változik, de tíz év alatt a nyári csapadék mennyiség mintegy 15 mm-rel, harminc év után 50 mm-rel csökken. Az őszi csapadék is kevesebb lesz, míg a téli és tavaszi csapadékmennyiség megnő, de erősen csökken a hó formájában hulló csapadék mennyisége. Ugyanakkor növekszik a szélsőségesen meleg napok száma és a hőhullámok hosszúsága. A Balaton jövője szempontjából különösen fontos az éghajlatváltozásnak a tó vízháztartására gyakorolt várható hatásaihoz történő alkalmazkodás. Hazánk természetes élővilágában a klímaváltozás hatására a kutatók többek között az égövre jellemző vegetáció határainak eltolódását, a társulások és táplálékhálózatok átrendeződését, a természetes élővilág fajainak visszaszorulását, hosszú távon a biológiai sokféleség csökkenését prognosztizálják. A biodiverzitás csökkenésének beláthatatlan következményei vannak. A biológiai változatosság elvesztése mögött húzódó okok közül első helyen az élőhelyek pusztulása, leromlása és feldarabolódása áll. Ez emberi hatásokra vezethető vissza: gyors ütemben növekszik ugyanis az újabb földterületek iránti igény. A természetes élőhelyeket mezőgazdasági, ipari és lakhatási célokra alakítják át. A csökkenés második fő oka az inváziós fajok terjedése. Az időjárás szeszélyességére rendkívül érzékeny a mezőgazdaság. A kiegyenlítetlen évszakváltozások miatt az élővilág biológiai egyensúlya időről-időre felborul, amely kihat a talajban élő mikroorganizmusoktól kezdve a kártevőkön át, szinte valamennyi az agráriumra hatással lévő élő szervezetre, a növénytermesztési zónák határa eltolódik. A kifejezetten a csapadékvíz okozta talajeróziós károk az ország termőterületének 40 százalékát érintik. Az eróziós jelenségek sújtják a mezőgazdasági területen kívül az ipari, illetve lakott térségeket és a kiépített infrastruktúrát is. Az ilyen típusú területeken a nem megfelelően végzett emberi beavatkozások – a csapadékvíz elvezetésének hiánya, nagyméretű bevágások, teraszosítás, feltöltések - növelhetik, esetleg ki is válthatják a mozgásos folyamatokat. A probléma megoldásával jelentősen csökkenthető, megelőzhető a káros jelenségek kialakulása. A környezettudatosság fontos eleme az energiatudatosság beépülése a mindennapi életbe, mely kapcsán törekedni kell továbbra is az épületállomány energiatakarékosságot szolgáló felújítására, valamint a működtetésére. Magyarországon az épületállományhoz kapcsolódik az energiahasználat mintegy 55-60%-a, amelynek kétharmada a fűtés és hűtés számlájára írható. Az épületeink a legnagyobb szén-dioxid kibocsátók, jócskán megelőzve az ipart, a közlekedést és a földhasználatot. A Balaton régióban az állandó lakosok által használt épületeken kívül üdülő ingatlanok, illetve szálláshelyek is nagy számban találhatók. Az új és régi épületek kialakításánál, átalakításánál figyelembe kell venni az éghajlatváltozás miatt a hőhullámok gyakoribb előfordulását és ezek hatásait az emberi egészségre. Az épített környezet alakításakor ma még csak ritkán számolnak az éghajlatváltozással. Az éghajlatváltozás hatására bekövetkező változások minden ember egészségét befolyásolni fogják. Az egyre melegebb nyarak és enyhébb telek miatt a vírusok, baktériumok, kórokozók elterjedése, populációja lényegesen megnőhet. Fontos hangsúlyozni, hogy a hirtelen lezúduló esőzések és az emiatt kialakuló áradások − a szennyvízkiömlések és bemosódások révén − szennyezhetik a sérülékeny ivóvízbázisokat és ezzel növelik a fertőzésveszélyt. Az éghajlatváltozás bizonyos időjárási körülmények között negatívan érinti a légszennyező anyagok koncentrációját. A légszennyező anyagok magas koncentrációja növeli a légzőszervi megbetegedések számát. Ne feledjük: a jövőnkről ma döntünk! A megjelenést támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 2

[close]

p. 3

2017. október utár Beruházások sora gazdagítja a régiót Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Pályázati lehetőségekről, elnyert támogatásokról, folyamatban lévő beruházásokról hallgatott meg előterjesztéseket szeptemberi ülésén a Balaton Fejlesztési Tanács. A szaktárcák delegáltjai arról adhattak számot, hogy a régió fejlesztésével kapcsolatos kormányhatározat végrehajtása ütemterv szerint történik, a munkálatokhoz, illetve ezek előkészítéséhez szükséges források rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően biztosított az a mintegy ezerötszázmilliárd forintos keret is, amelyet hazánk közlekedésfejlesztésre tud fordítani. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet e témakörben öt projektnél érintett: a Szántód–KőröshegyBalatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz felújítása, a FonyódKaposvár pályaszakasz állapotjavítása, az M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, a vasútállomások rekonstrukciója, valamint két ütemben a Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül. A vasútvonalak korszerűsítésének költségei csekély mértékben meghaladják a nyolcvanmilliárd forintot, a projektek befejezésének határideje pedig mindkét esetben jövő év augusztusa. Az északi part kötött pályás közlekedésének villamosítása kapcsán azonban gondok keletkeztek: az első ütem - Szabadbattyán-Aszófő/Balatonfüred – kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás során olyan magas árakon jöttek be az ajánlatok, hogy azt eredménytelennek kellett nyilvánítani, és a műszaki tartalmat is le kellett csökkenteni. Ezért az eredeti Szabadbattyán-Aszófő közötti szakasz helyett – a jelenlegi állás szerint - Szabadbattyán és Balatonfüred között történne a kivitelezés előkészítése. A tanács tagjai megtudhatták, hogy a kormány döntésének megfelelően 2017. március 31-ig valamennyi pályázati felhívást megjelentette az irányítóhatóság. Ezek között egyaránt találhatunk önkormányzatok és vállalkozások részére vonzó kiírásokat is. Döntöttek az élelmiszeripari, a kertészeti és az állattenyésztést érintő pályázatok sorsáról, illetve a települések számára az épületek külső rekonstrukciójára szolgáló támogatásokról. A Balaton régióból negyvenkilenc pályázattal kilencmilliárd forintnyi igény érkezett - ebből huszonnégy kérelmet hagytak jóvá, a megítélt támogatás összege közel 4,3 milliárd forint. A turisztikai fejlesztés a kormányhatározatban 26,7 milliárd forintos csomagként szerepel: az ehhez kötődő, beérkezett igények öszszege azonban már meghaladja a huszonhétmilliárd forintot. Tizenkétmilliárd forint címzettje ismert, illetve ők az előleget is megkapták. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a turizmus területén az elmúlt évben már jelentős változások voltak, s egy új térségi desztinációs szemlélet kezd kialakulni. A szakmai felelős fő- ként a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekre koncentrál, s a források elosztása is e koncepciónak megfelelően történik. A turisztikailag frekventált térségek programcsomag keretében még további, mintegy 8-9 milliárd forint támogatási igény várható. A hozzászólások sorát Káloczi Kálmán, a Balaton Világörökségért Alapítvány elénöke nyitotta meg, aki először Viski József helyettes államtitkár előadására reagált. Elismeréssel szólt arról, hogy a LEADER program kapcsán támogatáshoz jutnak a Balaton régió meghatározott vállalkozásai. Kiemelte a Balaton-felvidéki Nemzeti Park példamutató tevékenységét, hiszen az általa kiadott védjegy, a legjobb termékek elismerése a piacra jutást is megkönnyíti. Hangsúlyozta: a Balaton-felvidék kultúrtáj világörökség várományosi helyszín minősítése során is pozitívumnak számít, ha a tóparti gasztronómiát a helyi termékek gazdagítják. A két világháború között a Balatoni Szövetség már kijelölte az utat a kertészkertek felállításával - ezek biztosították a kifőzdék, panziók, vendéglők és szállodák részére a különleges ízeket. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke a napirend öszszefoglalásakor kiemelte: örvendetes, hogy az uniós források tekintetében a meghatározott kétszázötvenmilliárd forint körüli támogatási igény, allokált keret várhatóan túlteljesítésre kerül, így a régió a balatoni programban meghatározottnál több forrást tud felhasználni, s esély van arra, hogy a hazai forrá- Aktuális sok kapcsán is ugyanez a tendencia fog érvényesülni. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években elképesztő mértékben emelkedtek az építőipari kiadások, s nem a túlárazások miatt - jelentősen megdrágult a munkaerő, s ezzel szinte párhuzamosan az anyagárak is. Mint fogalmazott: tart attól, hogy az önkormányzati szektorban a benyújtott pályázati és a közbeszerzésen kialakult árak nem lesznek szinkronban egymással. Nonprofit sze- replőknél még rosszabb a helyzet, s ez valós veszély lehet a programok megvalósítása során. Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára tájékoztatójában a legaktuálisabb környezetvédelmi kérdésként a zajvédelmet említette. A hosszú távú zajhatásokra határérték rendszer van ugyan felállítva, de egy rövid távú alkalmi rendezvényre ezek a határértékek, határérték rendszerek nem alkalmazhatóak, mert speciális minden rendezvénynek a helyszíne, időpontja, a lakóterület távolsága, s a speciális hatások mind-mind összességében mérlegelendők. A kérdést azonban meg kell oldani! Felhívta a figyelmet arra, hogy a Balaton-törvényben - mely jelenleg felülvizsgálat alatt áll - szerepelnek olyan kikötések, amelyek eltérnek az országos szabályozástól, s most itt az alkalom, hogy a legmagasabb szintű jogszabályt az élethez igazítsák. Az államtitkári előadáshoz csatlakozott Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, aki részletesen ismertette a szervezet feladatait, aktuális teendőit, s beavatta a jelenlévőket a közeljövő fejlesztési elképzeléseibe. Elmondta, hogy a következő években három új látogatóközpont – Kis-Balaton, Nagyberek, balatonfüredi Lóczy-barlang – is fogadja már a vendégeket. Kollár József, a BAHART vezérigazgatója a cég tevékenységét elemezve hangsúlyozta: a 2020-ig szóló középtávú stratégia megvalósítása fegyelmezetten halad. Mind a forgalom, mind az árbevételük kimondottan jól alakult ebben az évben. Álláspontja szerint ahhoz, hogy a turisztikai közlekedési igényeket több évtizedre ki tudják szolgálni, néhány éven belül fel kell a telephelyüket újítani - ennek elmaradása komoly stratégiai kockázatot jelent. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Ünnepelt a nemzeti park A természetvédelem nem öncélú A természetnek kell nyertesnek lennie, de ez a meccs még nem dőlt el – emelte ki beszédében V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fennállásának huszadik évfordulójára rendezett szeptemberi salföldi ünnepségen. Az egykori tsz-major példaértékűen felújított-átalakított területére sorra érkeztek a meghívottak, köztük azok is, akik 1997. szeptember 17-én ott lehettek Tihanyban, ahol hivatalosan is kihirdették a nemzeti parkká nyilvánítást. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, Puskás Zoltán múltidézőjében kiemelte: az évek folyamán egyre több terület került védelem alá, s megvalósulhatott a természetvédők régi álma: a Balaton-felvidék teljes területére kiterjedt a védelem. Az igazgató nem feledkezett meg azokról a harcokról sem, melyeket a Kis-Balaton lecsapolása ellen kellett elődeinek megvívnia. Mindezt a tevékenységsort igazolta – mutatott rá –, hogy a Balaton térsége a „természet melegágya” számos kincsével. Az igazgató hozzátette: „a hatósági munkát a látogatóbarát, szolgáltató szemlélet váltotta fel”. A legjelentősebb állomások közé sorolta Puskás Zoltán a fajok (pl. nagykócsag) megmentését, azok létszámának stabilizálását, majd emelését; azokat a fejlesztéseket (ökoturisztikai és egyéb) és sikeres pályázatokat, nemzetközi és hazai szerepléseket, melyekkel igen hamar népszerűvé váltak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak ma már 14 bemutatóhelye, 3 látogatóközpontja (Tihany, Bakonybél, Tapolca) van, s újabb három (köztük a balatonfüredi Lóczy-barlang) létesítésére készülnek. Indokolja ezt a 450 ezer regisztrált látogató, s az egyre inkább környezettudatos társadalmi szemlélet. V. Németh Zsolt Hamvas Bélát idézte bevezetőjében: az ünnep a közösség kezdete, az áldozat napja. Az államtitkár szerint az évforduló meghatározó, egyben központi gondolata a felelősség. Persze anyagi vonzata is van V. Németh Zsolt államtitkár Puskás Zoltán igazgató Az ünnepség résztvevői 2017. október mindennek: az agrártámogatásokkal együtt 2800 milliárd forint lesz beruházásokra, programokra a nemzeti parkokban. Panaszkodjunk vagy dicsekedjünk? – tette fel a kérdést a politikus. Az eredmények tekintetében büszkék lehetünk az elmúlt évekre – folytatta –, ám a „természetnek kell nyertes- nek lennie, de ez a meccs még nem dőlt el”. A tárca korábbi államtitkára, Tardy János „természetvédelem sújtotta terület”-ként jellemezte a nemzeti parkot, ahol nagyon sok érdek ellen (homok- és kőbánya, bazalttufa-kitermelés) kellett fellépni. Szóba hozta a Balaton 2002-es száraz periódusa idején felvetett „eszement” vízpótlási terveket, s a természet „bizonyítását”. Hangsúlyozta: a természetvédelem nem pártpolitika kérdése, s a nemzeti vagyon „felépítése” nem lehet pártok csatározásának témája. Újságírói kérdésre válaszolva ezt mondta: „Védett terület ne kerüljön »idegen« kézbe!” Az ünnepség részeként amatőr-filmesek pályamunkáit is jutalmakkal értékelték. Gyermek kategóriában Kara Balázs és Nyerges Dóra (közönség), illetve Palánki Dávid; míg felnőtt kategóriában Zsenticskó Márk (közönség), valamint Orbán Péter kisfilmje érdemelte ki a díjat. A Balaton-felvidéki Nemzeti parki „Termék védjegy”-et Tamás Ervin (Ervino Kft. Borászat, Csopak), Szászi Endre Gyula borász (Szent Györgyhegy, Szigliget, Csobánc) és a Folly Arborétum és Borászat Nonprofit Kft. kapta. Zenével, tánccal közreműködött az Üszkürü Zenekar. Az előadások után sétakocsikázás, vásár és ebéd várta az ünneplőket. szöveg és kép: Zatkalik 4

[close]

p. 5

2017. október utár Aktuális Az idei szezon közbiztonsági tapasztalatai Beszélgetés Jamrik Péter közbiztonsági tanácsossal, a Balaton Fejlesztési Tanács Testülete elnökével - Elnök úr, az imént fejeződött be a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idényzáró ülése. Kérem, foglalja össze: miként értékeli az idei szezont? - A Balaton - már az előzetes felmérések alapján is - idegenforgalmi szempontból kiváló szezont zárt. Nem kétséges, hogy jelentős mértékben leterhelte úgy a köz-, mint a vízbiztonsággal foglalkozó szervezeteket az idei szezon rendezvény-dömpingje. A szokásos nagyrendezvények mellett - HD találkozó, Zamárdi-Sound, I Love Balaton, B.my Like, Balaton-átúszás, futó- és kerékpáros maraton, Szezonzáró-buli - extra feladatot adott a FINA VB és FINA Masters VB füredi rendezvénye is. A fentieken túl a vitorlás sportban egy hajóosztályban Világ Kupa versenynek, míg öt hajóosztályban Európa Bajnokságnak adott otthont a tó. Ezek biztosítását a meglévő erőkkel példásan oldották meg a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Polgárőrség, a Mentők, a Vízimentők szakemberei. Bőségesen jutott feladat az OMSZ Siófoki Meteorológiai Obszervatórium, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség és az E.ON áramszolgáltató munkatársainak is. Sikerünk, hogy a régió közbiztonságának színvonalát a vendégek és a szaksajtó is kiemelkedőnek minősítették. A nemzetközi rendezvényeket követő felmérések tanúsága szerint az értékelési szempontok között szereplő közbiztonság az egyik legjobb besorolást kapta. - A statisztikai adatok önmagukban is sokat mondók: hogyan alakultak a főbb közbiztonsági-, közlekedésbiztonsági- és bűnügyi számok? - A megnövekedett vendégszám és a magasabb vendégéjszakai mutatók ellenére a rendészeti statisztikák kimondottan jók, csak egy-két érték magasabb az előző évinél. A legmagasabb eltérésről szeretnék külön is szólni. Mindössze egy emberölés történt az idegenforgalmi szezonban, ez jelentős csökkenés. A regisztrált 74 súlyos testi sértés is a tavalyinál alacsonyabb érték. A rablások száma csupán kettővel volt több, mint az előző év azonos időszakában. A gépkocsi feltörések száma viszont mintegy 18 %-al nőtt. A közlekedési balesetek száma 1352 volt, gyakorlatilag megegyezik a korábbi esztendővel. Jelentős mértékben csökkent - 7 esetre - a halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma. Mintegy 36%-al nőtt a vízből mentések száma. Ennek ellenére a tavalyi 7-ről 15-re nőtt a vízi halálesetek száma. Ez drámai emelkedés, amely komoly elemzést, majd ennek alapján kidolgozott intézkedéseket, prevenciós akciókat igényel. Nem mennék az elemzések elé, azonban az látszik, hogy a tá- jékozatlanság, a felelőtlen magatartás, az ital és a drog több esetben szerepet játszott a tragédia bekövetkezésében. Az esetek túlnyomó részét a jelenlegi lehetőségeket többszörösen meghaladó prevenció, még gyorsabb riasztás és helyszínre érkezés sem akadályozhatta volna meg. - A korábbi években a rendezvényeknél megkövetelték a biztonsági terv elkészítését és végrehajtását. Ezen a téren mi a helyzet? - A rendezvények egy részénél a hatósági engedélyezés feltétele a jogszabályokban előírt biztonsági terv megléte. A Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott rendezvényeknél ezen kötelezettségtől függetlenül előírtuk a biztonsági felkészülést, a terv elkészítését és jóváhagyatását. A BFT által támogatott 22 rendezvénynél előírtuk a biztonsági tervet, azokat ellenőriztük, számos esetben kértük kiegészítését, pontosítását. Sok esetben a helyszínen ellenőriztük, hogy az azokban foglaltakat végrehajtják-e. A kisebb rendezvények esetén a szervezőknek e téren van még fejlődési lehetőségük, a nagy-rendezvények esetén azonban egészen másfajta problémákkal kellett idén ismét szembesülnünk. Minden eddiginél nagyobb felháborodást, számos be- és feljelentést generált a megengedhetetlenül- és elviselhetetlenül nagy zaj, de különösen annak éjfél utáni mértéke. Az nem megengedhető, hogy a rendezvény helyszínétől akár 10-20 km-re, vagy a szemben lévő parton élők, pihenni vágyók ne tudjanak aludni a zajtól. El kell érni, hogy éjfél után a szabadtéri rendezvények zajszintjét drasztikus mértékben csökkentsék. Tudom, hogy ezt számos egyéb érdek keresztezi. Csak példaként említem, hogy egy önkormányzati képviselő azzal érvelt, hogy a település fejlődéséért az ott élők igazán elviselhetnek néhány nap kellemetlenséget. Sok tízezer embernek viszont csak pont az az egy hét adatik meg a pihenésre. A Közbiztonsági Testület egyik deklarált feladata a közbiztonsági szervezetek közti koordináció. Idén erre mekkora igény jelentkezett? Az alsóörsi motoros találkozó, a Balaton-átúszás, a Kékszalag vitorlásverseny során e tevékenységünk már rutinszerű. Az előkészítés fázisában éppúgy van feladatunk, mint a rendezvények lebonyolításának napján, napjain. Külön szólnék a FINA rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységünkről. A Közbiztonsági Testület már 2015 őszétől foglalkozott a kérdéssel. A BFT-KT koordinációs központot állított fel és működtetett a helyszínen annak érdekében, hogy a közreműködő szervezetekkel való kapcsolat naprakész és operatív legyen. A központ másik deklarált célja az volt, hogy a FINA rendezvény ideje alatt lévő többi rendezvény is megkapja azt az erőforrást, támogatást, amelyet a köz- és vízbiztonság érdekében működő szervezetektől korábban megszokott. Egy kis statisztika: 460 e-mail váltás történt a FINA ügyében testületünk címén. A koordinációs özpont 24 szervezettel tartott kapcsolatot. Az eseménynaplóban a VB alatt 40, a Masters alatt 16 adminisztrált koordinációt regisztráltunk - a rendészeti/rendőrségi és az OMSZ önállóan regisztrált beavatkozási-, mentési esetein túl. A rendezvényt kellően távolról figyelve megállapítható, hogy az igen sikeres volt. Közelről értékelve nagyon sok tanulsággal és tapasztalattal lettünk gazdagabbak. - Bizonyára sok minden van még a tarsolyában. Mivel fejezné be beszélgetésünket? - E beszélgetés nem terjedt ki két igen fontos tevékenység részletes értékelésére, de feltétlenül meg kell említenem: a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén dolgozó munkatársak, ezen munkákban résztvevő önkéntesek, fiatalok nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy hazánkról, a Balatonról, a biztonság helyzetéről kiváló nemzetközi értékelés születhetett. Végezetül e lap hasábjain keresztül is szeretném megköszönni a három megyei rendőr-főkapitányság szervezeti egységei és minden szolgálatot teljesítő rendőr, polgárőr, mentős továbbá vízimentő, valamint a többi közreműködő áldozatos munkáját, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein élők, ide látogatók biztonságban érezhessék magukat. Süli Ferenc 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Megkezdődött az őszi lehalászás és haltelepítés 2017. október Az őszi hónapok a haltelepítési szezont jelentik a Balatonon. A legszorgalmasabbak a pontyok voltak, már szeptember végén megkezdték az átköltözést az irmapusztai tógazdaságból új otthonukba. A horgászok körében legnépszerűbb halból idén is 2-3 nyaras példányok kerülnek a magyar tengerbe, összesen 300 000 kg mennyiségben. Ez a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. éves tele- pítési kötelezettsége, melyet rendszerint minden évben sikerül jelentősen túlteljesíteniük. Idén tavasszal és nyáron az éves mennyiség bő ötödét engedték a tóba – több mint hatvanötezer kilogrammot -, a munka dandárja tehát még hátravan. Az őszi hónapokban legalább 4246 kg egynyaras süllőt is telepítenek a Balatonba, ezzel a mennyiséggel teljesítik a hat tonnás kötelezettségüket. Májusban kétszázhetvenegyezer darab előnevelt csuka telepítése már megtörtént, csakúgy mint a compóé, melyből kereken ezer kilogrammnyit helyeztek ki - az éves munkatervükben szerepelt tétel ötszörösét. Folytatják a menyhal újrahonosítását is - ezt a feladatot a Balaton Halállományáért Alapítvány és a Földművelés- ügyi Minisztérium támogatásával végzik el. Idén eddig két alkalommal került sor menyhal-telepítésre: májusban két- Az élhető Balaton-felvidékért ezer-egyszázötven darab egynyaras, júniusban hatezer előnevelt korosztályú példány került a tóba a gödöllői Szent István egyetemmel kötött együttműködésnek köszönhetően. A szakemberek azt várják e lépéstől, hogy néhány éven belül szaporodóképes menyhalállomány jön létre a Balatonban. Ebben az évben - terven felül – már második alkalommal történt a Balatonnál balintelepítés, de az idei nevezhető az első jelentős mennyiségnek: háromezer-hatszáz kétnyaras, a cég saját tógazdaságában megtermelt balinnal kedveskednek a horgászoknak. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai – a korábbi évekhez hasonlóan - most is figyelnek arra, hogy a tó mindhárom medencéjébe egyenlő arányban kerüljenek friss telepítésű halak. Továbbra sem végeznek haltelepítést tanúk nélkül, a helyi horgászegyesületek képviselőit mind a huszonnégy helyszínre invitálják. A telepítések nyilvánosak, az időpontot és helyszínt minden esetben a részvénytársaság honlapján előre jelzik. S hogy a kontaktus még hitelesebb és erősebb legyen, az érdeklődők a nap végén a képi anyaggal színesített beszámolót is megtekinthetik. Hévízen ért véget az az országos fórumsorozat, melyet a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda és a tárca Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztálya indított útjára a települések gazdasági önereje és az önkormányzatok finanszírozási rendszere összefüggéseinek elemzésére. A minden érdeklődő számára nyitott regionális szakmai találkozón kormányzati részről dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár a bevezetőben elmondta, hogy a tárca számára fontos a párbeszéd, térségi jó gyakorlatoknak köszönhető, hogy az összegző rendezvényre a Nyugat-Dunántúl kiemelt városában került sor. Az egész napos program megnyitóján házigazda részről Kepli József János alpolgármester mondott köszöntőt, szólva a város értékeiről. A rendezvény keretében a Nyugat-Dunántúli régió szociális szövetkezetei mutatkoznak be, köztük az „Éltető Balaton-felvidékért Egyesület” mint a Balaton térségének egyik legnagyobb társadalmi szervezete. A standok látnivalóval a megvalósított közfoglalkoztatás eredményei kerültek palettára, lehetőséget adva a települések megismerésére, köztük az ott készített termékek és a helyi ételek kóstolására és azok további elérhetőségére. Papp Emese minisztériumi főosztályvezető a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos aktualitásokról elmondta: a feladat alapú pénzeszköz átadási rendszer nem változik, a normatívákon túl pályázati rendszer ad módot a kiegészítésekre. Új elem lesz viszont a szolidaritási hozzájárulás, ami a jelentős adóerejű települések esetében elvonást jelent a gyengébb adottságúak javára. Csáky Gyopár, a Belügyminisztérium Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztálya munkatársa kiemelte azt a törekvést, hogy a közfog- lalkozatás váljék önfenntartó rendszerré. Mint mondta: ez a települések fejlődésének kulcsa, a helyi közösségek aktivizálódásával. A szociális szövetkezet ehhez ad alapot. Végül a településmarketing és a népességmegtartó erő összefüggéseiről beszélt Tózsa István professzor, a koordinációs iroda kutatási elnöke. 6

[close]

p. 7

2017. október utár Aktuális Sikeres szezont zárt a Balatoni Hajózási Zrt. Szeptember végére elkészültek az előzetes elemzések az első nyolc hónap teljesítményéről, melyek alapján kijelenthető, hogy a rekordokat hozó 2016-os évhez hasonlóan idén is sikeres és eredményes főszezonon van túl a BAHART. Kiemelésre méltó a komp várható újabb rekordja és a társaság beruházási teljesítményének időarányos volumene - mindkettő nagyban hozzájárult a stratégiai célok és a tervezett modernizáció megvalósításához. A szeptember végén tartott tájékoztatón Kollár József vezérigazgató a konkrét számszerű eredmények ismertetése előtt kiemelte annak fontosságát, hogy a társaság a stratégiai célok megvalósításán tudatos és következetes munkával dolgozik, amelynek révén a gazdasági eredmények mellett a szakmai partnerkapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás terén is fontos sikereket ért el az elmúlt két évben. Az öt évre szóló háromszázhatvannégy célfeladatnak a stratégiai időszak első másfél évében 1/3-át sikeresen zárta le a cég - várhatóan év végére ez az arány már eléri a ciklusra tervezett teendők felét is. A BAHART a beruházási terve alapján a 2016-2017-es időszakban összesen mintegy 1,5 milliárd forint saját forrást fordít különböző fejlesztésekre. A Balatoni Hajózási Zrt. tavaly adta át a forgalomnak a Siófok katamaránt, idén húsvétkor a Nemzeti Regatta motorost, majd az idei főszezonra a Kossuth kompot. Mindenképpen ki kell emelni a műszaki ágazat teljesítményét a beruházások, fejlesztések, karbantartási munkák tekintetében. A Nemzeti Regatta motoros és a Kossuth komp felújítása, a két vitorláskikötő bővítése mellett számos további munkát végzett el az ágazat. Az éves beruházási teljesítmény összességében nyolcszázmillió forint felett várható. A kétéves időszak alatt – a hajópark korszerűsítése és a kikötőfejlesztések mellett – jelentős erőforrásokat fordít a társaság a műszaki háttér, az informatikai támogatás és a biztonságtechnika fejlesztésére is. Dónucz László értékesítési és forgalmi igazgató az értékesítés és marketing témakörben végrehajtott újításokról, akciókról adott tájékoztatást. Megtudhattuk, hogy a hajózási szolgáltatásokat és élményeket az idei szezonban huszonhá- rom motoros hajóval és négy komppal biztosította a társaság. A Siófok katamarán tavalyi teljes körű felújítását követően a BAHART idén ismét az utas-igényeknek megfelelően átépített hajókat bocsátott vízre: a Nemzeti Regatta nevű motorost, majd a szezon közepén a felújított Kossuth kompot. A menetrendi hajózásban a főidényben továbbra is elérhető volt a BAHART által üzemeltetett 22 kikötő összesen 48 útvonalon a hajójáratokkal. A menetrendi jegyek mellé minden utas megkapta a célállomásokon működő partnerek ajánlatait is, így számos szolgáltatást tudtak a kuponokkal kedvezményesen igénybe venni. A széleskörű régiós kártya- és egyéb kuponkedvezmények (20-25 féle) elfogadása mellett, a saját kedvezmények körét tovább bővítve, 2017-től a BAHART kártya több típusának bevezetésével a listaárakhoz képest akár 20%-kal kedvezőbb díjakon vehető igénybe a BAHART minden személyhajózási és komp szolgáltatása. Az ajándékkártya révén pedig már hajózási élmény is adható szeretteinknek. Ezen a nyáron a legifjabb korosztály számára is tartogattak meglepetést, a Playmobil jegy megvásárlásakor egy ajándékfigurát is kaptak a gyerekek. Tavaly - hagyományteremtő céllal hívta életre a BAHART a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválját. Idén már 38 település mérhette össze tudását a különböző versenyszámokban, így vitorlásversenyen, főzőversenyen, parti bemutatkozáson és sárkányhajó futamokon. A vitorlásverseny győztes településének– Alsóörs - nevét viselheti a 2018-as hajózási szezonban a Nemzeti Regatta nevű motoros hajó. A rendezvény záró részében Veigl Gábor gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettes a legfontosabb forgalmi adatokról és gazdasági eredményekről számolt be. A személyhajózás az év első hét hónapjában kiemelkedő forgalmi adatokat hozott, majd az augusztus eleji kánikula a napközben biztosított, elsősorban menetrendi hajószolgáltatás esetében az előző év azonos időszakához képest már kisebb visszaesést eredményezett. Ennek ellenére az első nyolc hónap +2%-os utasforgalommal zárt a tervezetthez képest, és meghaladta a hatszázhatvanezer utas számot: a tavalyi bázishoz képest mindössze 2% volt az elmaradás. Köszönhetően az utasforgalomnak és a kismértékű díjmódosításnak, az üzletág árbevétele 6,4%-kal hatszáznegyvennyolcmillió forintra emelkedett a tavalyi év azonos időszakhoz képest. Veigl Gábor a kompközlekedés vonatkozásában még pozitívabb eredményekről tudott beszámolni. Az utas szám tekintetében még a rendkívül magas bázist is sikerült 2,8%-kal növelni az első nyolc hónapban, a szállított járművek száma 3,5%-kal, a kerékpároké 9,5%-kal emelkedett. Az előző évhez képest két héttel korábban történt az egymilliomodik utas köszöntése. Ezek alapján reális esély mutatkozik arra, hogy az üzletág megdöntse a tavalyi éves rekordforgalmat. A forgalomnövekedés és a személyjegyek díjának minimális emelése 10,9%-os árbevétel emelkedést hozott, és meghaladta a nyolcszázharminchatmillió forintot. A vitorlás ágazat szintén számos pozitív eredményt tud felmutatni a főidény végéig - ezek közül mindenképpen említésre méltó a fonyódi kikötő bővítése kapcsán az új helyek értékesítése, valamint az alsóörsi kikötőfejlesztés előrehozott befejezése. A forgalmi adatoknak megfelelően kedvezően alakul a társaság árbevétele is, a fő üzletágak, valamint az egyéb főtevékenységek árbevétele szeptemberig meghaladta a tavaly regisztrált adatokat. A stratégiának megfelelően számos Balaton-parti település rendezvényeihez, programjaihoz csatlakozik még az ősz folyamán a BAHART, és az időjárás függvényében az iskolai szünetre meglepetés Halloween programmal is készülnek - a komp pedig az év minden napján közlekedik a tervek szerint. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár Remek turisztikai szezon - elégedett polgármesterek 2017. október Tomboló kánikula, vad viharok, hömpölygő autókaravánok, zsúfolt strandok - a jelzől és szituációk egyaránt jellemzőek az elmúlt évtized Balatonjára, s mégis - mintha minden nyár új kihívások elé állítaná ahelyi önkormányzatokat. S hogy miként tudnak ezekkel megbirkózni, hogyan alakult a turisztikai szezon - erre kerestünk választ Alsóörsön, Fenyvesen, Földváron, Világoson. Alsóörs - jelentős turisztikai célú beruházások Hebling Zsolt polgármester a nyár értékelésekor első helyen a vendégfogadás feltételeinek javításával kapcsolatos munkálatokat említette. - Még a szezon kezdete előtt negyvennégymillió forintos, 100 százalékos pályázati támogatást nyertünk el - ebben nagy segítségünkre volt a Magyar Turisztikai Ügynökség. Nyár elején egy új szerkezetű, modern, az európai normáknak megfelelő játszótér épült a gyerekek nagy örömére – a költségek öszszege megközelítette a húszmillió forintot. Fontos megemlíteni, hogy a terület egy része akadálymentes lett, így a mozgássérült gyermekek is használhatták a szezonban. Ezen kívül új öltözőkabinokat is kialakítottunk. A strandsétányon és a fürdőtelepen található hét épületet teljesen felújítjuk, emellett a büfék előtti területet térkővel látjuk el. Erre a beruházásra már nagy szükség volt, mert esős időszakban a vendégek olykor a sárban tipródtak. A munkálatokkal a szakemberek október végére elkészülnek, s így jövőre már kulturált környezetben fogadhatják a vendéglátóegységek a strandolókat. Nem elhanyagolandó tényező az sem, hogy a tavalyi évhez képest 15 százalékkal nőtt a strand forgalma, a bevétel pedig megközelítette a százmillió forintot. A vendégéjszakák száma húsz százalékos emelkedést mutat, amely nagyban köszönhető az Alsóörsön sikeresen lezajlott fesztiváloknak. A turisztikai bevételeinket hagyományosan visszaforgatjuk ebbe az ágazatba – ennek egyik lé- nyeges eleme a strand, amelyet idén közel százötvenezren kerestek fel. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy fürdőtelepünk minél inkább családbarát legyen – természetes tehát, hogy fejlesztéseink továbbra is erre irányulnak. Balatonföldvár - változatlanul az egyik legvonzóbb település Balatonföldváron az év első nyolc hónapjában – a tavalyi mutatókhoz képest - tizenegy százalékkal emelkedett a vendégéjszakák száma - ezzel a fontos mondattal kezdte szezonértékelőjét Holovits Huba, a város polgármestere. - Elmondhatjuk tehát, hogy sikerült jó nyarat zárnia Balatonföldvárnak. Úgy gondolom, az eredményhez a korábban meghozott képviselő-testületi döntések, intézkedések és a jelentős, esetenként látványos fejlesztések is hozzájárultak. S még a számok és tények mellett maradva: a fizetős parkolókból és a strandbelépőkből negyvenötmillió forint összbevétele származott a városnak. Ismeretes, hogy a Keleti strandot a főszezonra fizetőssé alakítottuk át. Strandfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökségtől negyvenmillió forintot nyert a város, melyből fövenystrandot építettünk, érték- megőrzőket, nyugágyakat, napernyőket szereztünk be, új beléptető rendszert létesítettünk és felújították a kerítést. A fürdő- helyen összesen közel negyvenhétezren fordultak meg az idei szezonban - volt olyan nap, amikor csaknem három és félezer látogató kereste fel a strandot. Legtöbbet egyébként a felnőtt napijegyből váltottak: tizenhat és félezer darabot, de a strandolók körében rendkívül népszerűek voltak a visszatérő jegytípusok is. Önkormányzatunk május 1-jétől több lépcsőben fizető parkolási rendszert vezetett be - ezen belül pedig három fizető zóna került kialakításra. Lehetőség nyílt mobil parkolásra, személyes jegyvételre, valamint automatából történő jegyváltásra is. A legtöbben a mobil parkolást választották, a legnagyobb kihasználtsággal természetszerűleg a strand előtti parkolók működtek. A városnak a parkolási díjakból tizenötmillió forint bevétele származott. Tavaly az év első nyolc hónapjában több mint százhatvanezer regisztrált vendégéjszakát töltöttek el a település kereskedelmi és magánszálláshelyein, idén augusztusig bezárólag pedig százhetvenhétezret – ez tizenegy százalékos emelkedést mutat. A város önkormányzata ebben az évben vezette be a Földvár kártya rendszert, mely különböző kedvezményre jogosítja a helyieket, a földvári kistérségben élőket, valamint a turistákat. A strandi beléptető rendszer csaknem huszonegyezer kártyahasználatot rögzített, melyből tizenhatezer a városi és a kistérségi, közel ötezer pedig a turisztikai kártya leolvasás volt. Balatonszárszó- rekordok nyara A több éves, rendkívül intenzív marketing munka gyümölcsét élvezhettük ezen a nyáron - kezdte a szezonról szóló összefoglalóját Dorogi Sándor, a település polgármestere. - Minden alkalommal – saját, illetve régiós standokon történő megjelenéssel - elfogadjuk a szervezők invitálását a Turizmus kiállításra, de ellátogatunk a hazai 8

[close]

p. 9

2017. október utár Aktuális nagyobb városok hasonló rendezvényeire, sőt Szerbiában, Szlovéniában és a Kárpátalján is ismerősként köszöntik Szárszó turisztikai szakembereit. Nívós kiadványokkal, háromnyelvű prospektusokkal, filmekkel próbáljuk felkelteni Balatonszárszó iránt a kellemes időtöltésre, nyugodt pihenésre vágyó potenciális vendégek figyelmét. A siker összetevői közé tartozik még a környezetkultúra, a közbiztonság és a rendkívül változatos programkínálat. Ez utóbbiak közül feltétlenül ki kell emelnem a Csukás Színház működését, előadásait, s a különböző kulturális és gasztronómiai rendezvényeket. Kórusok és néptáncosok találkozója, hal- és lecsófőző vetélkedő, sörünnep, alkotók hete, festők tábora, komoly- és könynyűzenei koncertek, Sárkányfesztivál, szüreti mulatság – a paletta tehát valóban színes, s átfogja az egész nyarat. Az eredmény vendégszámban és plusz milliókban mérhető, az idegenforgalmi adón keresztül pedig megkönnyíti az önkormányzat mozgásterét is. Ismereteim szerint a Balatonnál egyedül a szárszói képviselő-testület nem emelte ezt az adónemet, e téren mégis jelentős bevétel növekedést értünk el. A településen két szabad, s egy fizetős strand várja a fürdeni, napozni vágyókat – mindhármat magas szinten, a látogatók igényeit, kényelmét maximálisan kiszolgálva működtetjük. A központban lévő fürdőhely ezen a nyáron húszmillió forinttal gazdagította a büdzsét – ezt az összeget, s pályázati forrásokat is felhasználunk a strand további korszerűsítéséhez. Harminchatmillió forintból kívánjuk elvégeztetni a mederkotrást, sportpályákat építünk, s épül egy tematikus játszótér is, melynek Csukás István mesehőse, Pom Pom a névadója. Balatonalmádi - szépülő strandok, bővülő kerékpárút Keszey János, a város polgármestere – hasonlóan tóparti kollégáihoz – ugyancsak elégedetten fogalmaz a magunk mögött hagyott turisztikai szezonról. - Bár impozáns számokat még nem mondhatok, de az idei mindenképpen az elmúlt évek legjobbja. Elsősorban ez a kiváló időjárásnak köszönhető. A hoszszan tartó nagy meleg gyakorlatilag teltházassá tette mindhárom strandunkat: Budataván, a központi, Wesselényi strandon, illetve Káptalanfüreden összességében 25%-kal meghaladta a tervezettet a bevétel. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől 113 millió forintot nyertünk az említett strandok fejlesztésére. A beruházás még a szezon előtt megkezdődött a közbeszerzéssel, majd pedig a munkálatokkal. Törődtünk a gyerekekkel is: a számukra létesített apró csúszdák biztonságosak és esztétikusak. Idén már a központi strandon is lehetett jegykiadó automatából belépőt vásárolni, ezzel is csökkentve a sorban állás idejét. Egy másik (TOP) forrásból a Wesselényi strand turisztikai fejlesztésére 153 millió forintot nyertünk el pályázaton. Ezt homokos sportpályára, csúszdára, sőt: víziszínpadra és koktélbár létesítésére fordíthatjuk. Bízunk benne, hogy a jövő szezonra, de legalább annak közepére ezek is a vendégeinket szolgálhatják. Hozzá kell tennem, hogy szezon kellemesebb eltöltéséhez hozzájárultunk a közterületek: utak, utcák, parkok felújításával. A „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” megnevezésű projekttel az önkormányzat kétszázhatvanötmillió forint támogatást nyert el, így megvalósulhat a Balatonalmádi Remetevölgyi úton és a Töltés úton a régóta várt kerékpárút-fejlesztés, amely a Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi kerékpárút továbbvezetését foglalja magába. A fejlesztés révén Veszprém–Szentkirányszabadja–Balatonal- mádi között olyan kerékpáros útvonal létesül, amely a településközpontokat megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózati elemmel köti össze. A projekt keretében a városban megvalósuló kerékpárút hossza meghaladja az öt kilométert. Ábrahámhegy - visszatérő külföldiek Vella Zsolt polgármester a kiváló mutatók mellett örömteli tényként hangsúlyozza, hogy a volt szocialista országokból ismét megnövekedett a Balatonhoz látogató turisták száma. - Három éve nem változtattunk a strandi belépők árain, a mostani szezonban a bevételeink mégis mintegy húsz százalékos emelkedést mutatnak az előző évhez ké- pest. Idén közel harmincegymillió forintot nyertünk a fürdőtelepünk fejlesztésére. Megtörtént a mobilstég vízre helyezése, új, az európai normáknak meg felelő játszótér épült. Ezek a beruházások még a nyár előtt elkészültek. A szezon zárása után tovább fejlesztjük a strandunkat. A jelenlegi vizesblokk akadálymentesítése és a növényzet megfiatalítása, új fák és növények ültetése megtörtént, csak úgy, mint a hangosbemondó rendszerünk korszerűsítése. Ezen kívül folyamatban van egy komplett kabinsornak az elkészítése, jelenleg a közbeszerzés folyik. A beruházás jövő nyárra elkészül, így még kulturáltabb körülmények között tudjuk fogadni a a hozzánk érkezőket. A vendégéjszakák számában mintegy 10 százalékos növekedést regisztráltunk. Érzékelhetően tovább erősödött a belföldi turizmus, a német és osztrák vendégek száma stagnált, jó hír viszont, hogy településünket egyre többen keresték fel Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból. Az összeállítást Süli Ferenc, Szendi Péter és Zatkalik András készítette. 9

[close]

p. 10

Aktuális utár Nyitott Balaton: borkereső játékok Lapunk megjelenése idején ugyan már zárult a Nyitott Balaton akció, ám október 15-ig több balatoni pincében is ingyen kóstolhattunk borokat, A programsorozat egyik meglepetése a borkereső játék volt – a szervezők egy szobor talapzatába rejtve, esetleg egy múzeum bejáratánál vagy egy kilátó lépcsőjénél helyezték el azokat a borítékokat, melyeket a megtalálók borválogatásokra válthattak be! A boros kincsvadászat a Balaton több pontján: Alsóör- sön, Siófokon, Balatonföldváron, Sümegen és Balatongyörökön zajlott. Az értékes borvouchereket azért rejtették egy-egy turisztikai látványosság közelében el, hogy a kirándulóknak kedvet csináljanak a kevésbé ismert, de figyelemre méltó nevezetességek felkeresésére. A balatoni borokból ezúttal is jutott Budapestre: a Sütnicake – sütemény és torta - fesztiválon, a Gellért hotelben tartottak a gazdák saját boraikból ingyenes kóstolót. 2017. október Mint azt Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta: a pincészeteknek nemcsak bort kell készíteniük, hanem el is kell adniuk, meg kell ismertetniük a közönséggel - ehhez kell a borturizmus. Az akció céljai közé tartozott azt is megmutatni, hogy a Balaton régió nemcsak a nyári időszakban jelenthet vonzó úti célt a turistáknak. A boros programok, pincelátogatások, a szüreti fesztiválok kiváló programlehetőséget nyújtanak mindenki számára. Ökomúzeum a kulturális örökség eszmei értékének megőrzéséért A CULTURECOVERY közép-európai projekt 2017 júliusában indult el, melynek vezető partnere az olaszországi Cervia önkormányzata, ahol egy Tengeri-só ökomúzeum és kiállító tér található. A projekt indító rendezvénye szeptemberben valósult meg, 9 európai partner szervezet képviseletével. Az Interreg Közép-Európa Területi Együttműködési Programja a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan a „Természetvédelmi és kulturális erőforrások védelme érdekében a fenntartható növekedésért Közép-Európában” elnevezésű prioritási tengely keretében támogatta a CULTURECOVERY betűszóra keresztelt projektet – „A Közép-Európa immateriális kulturális örökségének védelme és helyreállítása az ökomúzeumok révén, mint a helyi növekedés motorja” címmel, amelynek fő célja a kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és erősítése a lakosság és a turisták körében, amely értékes forrása a hagyományoknak, a művészeteknek, az ősi kézművesség használati tárgyainak, a projekt partnerországainak jellegzetes termékeinek. A CULTURECOVERY projekt 3 éves időtartamú, és összesen 1,545,855 eurós költségveté- sű, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és - hazánk esetében - a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt vezetője Cervia önkormányzata, míg a többi partner Olaszországból (Delta 2000), Magyarországról (Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) Lengyelországból (Foundation for Active Az emberek és a béke Krakkóban), Szlovéniából (Pivka önkormányzata), Horvátországból (Rovinjban és Moscenica Draga településeken található Batana-ház ökomúzeumának szövetsége) és Ausztriából (Stájerország Vidékfejlesztési Egyesülete) származik. A projekt nyitó rendezvényén a partnerek bemutatkozó előadásain túl átte- kintették a három év alatt elvégzendő feladatokat, valamint egyeztették a projekt megvalósításához keretet adó adminisztratív és pénzügyi szabályokat. A Cerviában töltött napok alatt a projekt partnerek képviselői megismerkedhettek Cervia Ökomúzeumával, részt vettek egy tanulmányi látogatáson, ahol meglátogatták a Hexagon-tornyot, a Sómúzeumot és élvezték Emilia-Romagna tartomány vendégszeretetét. A CULTURECOVERY projekt keretében tervezett tevékenységek közé tartozik az ökomúzeumok működtetésével kapcsolatos jó gyakorlatok összegyűjtése, megismerése. Célja, hogy fejlessze az ökomúzeumok vezetőinek és üzemelte- tőinek a kapacitását úgy, hogy a kulturális örökség eszmei értékének megőrzésével és értékesítésével kapcsolatos stratégiákat és cselekvési terveket dolgoz ki. Ezen kívül tanulmányutak szervezésére kerül sor Rovinjban, a Balatonnál és Grazban. A projekt továbbá ösztönözni fogja az állami és a magánszektor közötti szoros együttműködést is új eszközök kifejlesztésével, valamint új információ és kommunikációs technológiák használatán alapuló kísérleti tevékenységek végrehajtása révén. A partnerség az alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazza és nagy figyelmet fordít a helyi közösségek bevonására is.. L.Z. 10

[close]

p. 11

2017. október utár Siófok számíthat a kormány támogatására Települések Witzmann Mihály: másfél milliárd forint pályázati forrással bővül a büdzsé A 2014-es önkormányzati választások úgynevezett Zöld Város projekt, amely a nyert tízmilliárd forint a jövőben tovább óta politikai hangulatkeltés zajlik a város- városvezetés döntésének meg felelően a bővülhet. A második körös elbírálásokat ban, s a kormányt is erőteljes kritika éri hajdanán oly kedvelt Ezüstpart település- követően arra számítanak, hogy a térség - fogalmazta meg válaszát a felvetések- rész esztétikai megújítását célozza. A kor- több, mint félszáz települése részesülhet re Wiztmann Mihály, Somogy megye 4. mányzat által biztosított, pályázaton el- a Területfejlesztési Operatív Program tá- számú választókerületének országgyűlé- nyert további háromszázötvenmillió fo- mogatásaiból, így a teljes támogatási ösz- si képviselője. rint humán célokat szolgál: képzésre, át- szeg körülbelül 12 milliárd forintra emel- - A tények makacs dol- kedhet. A szűkebb régió gok, s természetükhöz tar- infrastruktúrájának javítá- tozik, hogy a valóságot tük- sára is érkezik támogatás a rözik. A győztes pályázatok Balaton mellé. Az Ádándot pedig arról tanúskodnak, Balatonszabadival összekö- hogy Siófok fejlesztéséhez, tő út felújítása is megkez- a helyi elképzelések megva- dődik a közeljövőben - a lósításához az önkormány- munkálatok természetesen zat továbbra is számíthat érintik Siójut belterületét is. a magyar kormány támo- A költségek itt ugyancsak gatására. A pozitív dönté- mintegy másfélmilliárd fo- sek eredményeképpen a rintra tehetők. Witzmann város ebben az uniós pénzügyi ciklusban másfélmilliárd forint TOP-os forrással Kresz László főszerkesztő és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a Somogy tévé stúdiójában Mihály elmondta: szorgalmazza a Siófokot tehermentesítő út megépíté- gazdagodik. E jelentős tételből ötszázhet- képzésre, foglalkoztatási programra for- sét is, ám e projekt elindításához az ön- venötmillió fordítható ipari park kialakí- dítható. Úgy gondolom: a közbeszerzési kormányzatnak végre lépnie kellene. Há- tására, kétszázmillió a csapadékvíz elve- eljárásokat követően a kivitelezési mun- rom éve hangoztatja, hogy tervek, enge- zetés gondjainak megoldására, hatvan- kák is gyorsan megkezdődhetnek, s remé- délyek, a nyomvonal kijelölése és egy indi- millió az orvosi rendelők korszerűsítésé- nyeim szerint a projektek nagy része már katív költségbecslés mindenképpen szük- re, százötvenmillió a Baross Gábor isko- 2019-ben lezárható. séges lenne ahhoz, hogy lobbizni lehessen la energia rendszerének modernizálásá- A képviselő elmondta: hetvenegy tele- a rendkívül fontos ügy előmozdítása ér- ra, kétszázmillió Siófok közterületeinek pülés tartozik választókörzetéhez, s csak dekében. rehabilitációs feladataira. Ez utóbbi az a TOP-os forrásokból a közelmúltban el- Forrás: Somogy Televízió Kenedy Ferencre emlékeztünk 2017. szeptember 11-én Kenedy Ferencre emlékeztünk a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskolában. Az emléktáblát Hetényi Zsuzsanna művész-tanár készítette. Az avatáson részt vettek egykori diákok, a család tagjai és az iskola vezetői. Az emléktábla pár szóban összegzi mindazt, amit e rendkívüli embernek köszönhetnek az iskolák, ahol volt igazgató, tanár, valamint Siófok város életének dokumentálója és mindenki Feri bácsija. A város 1992-ben díszpolgárai közé emelte, az alábbiakban megfogalmazottak alapján. 1947-ben került Siófokra, majd 1948ban matematika-fizika-kémia szakon tanári oklevelet szerzett. Közel 20 éven át volt a szakmunkás iskolák igazgatója. Iskolaszervezői, igazgatói tevékenysége mellett jelentős részt vállalt a közélet különböző területein. Köztiszteletnek örvendett, mint pedagógus és mint helytörténeti kutató. Munkássága összenőtt a város életével. Helytörténeti tevékenysége teljes intenzitással a nyugdíjazását követően indult el. Ugyanebben az időben megbízták a Vízügyi Múzeum vezetésére. Elismerései: Tűzrendészeti Érdemérem arany fokozata, Kiváló Tanár, Tegyünk többet Somogyért, Siófokért emlékérem. Kenedy Ferencet minden Siófokot szerető polgár példaképének tekintheti, aki kitartó szorgalommal és nagy-nagy szeretettel dolgozza fel Siófok város történetét az utókor számára, gyűjteményét pedig Siófok városának ajánlotta fel. Siófok város képviselő-testülete elévülhetetlen érdemeire tekintettel életműve elismeréseként Siófok Város Díszpolgára ki- Kenedy Ferenc tanár, helytörténész tüntetést adományozta részére 1992-ben. Kenedy Ferenc 1993. március 29-én hunyt el. (Laudáció, siofok.hu) 11

[close]

p. 12

Települések utár 2017. október Hévíz turisztikai külpolitikája Látogatói körében mintegy 50 or- mániai Turisztikai Minisztérium együtt- szág turistáit tartja számon Hévíz. A működésében szervezett tanácskozás- fürdőváros a vendégfogadás mellett ra. Felkérésnek eleget téve, Papp Gá- mind szorosabb nemzetközi kapcsola- bor, Hévíz polgármestere tartott elő- tok kialakítására is törekszik. adást „Hévíz város önkormányzatának szerepe és együtt- működése a turiz- musban és a turiz- mus szereplőivel” címmel. A szerve- zők a hévízi gya- korlatot kívánták követendő példa- ként a résztvevők elé tárni, azt első kézből megismer- tetni. A konferen- cia szervezői elis- merő oklevélben Az olaszországi látogatáson, a hévízi képviseleti körben Riccardo Venchiarutti (balról) és Papp Gábor kézfogása az együttműködés jegyében. részesítették Papp Gábort városának kiemelkedő fejlődéséért, s emel- lett a román-ma- Az önkormányzat a napokban eu- gyar gyógyturisztikai együttműködés- rópai tavakkal való együttműködést hez való hozzájárulásért. A közös mun- deklarált. Az olaszországi Iseo telepü- ka még szélesebb kereteket ölthet a jö- lés képviseletének korábban Hévízen vőben: a hévízi városvezető a találkozón tett látogatását viszonozta a fürdővá- Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa ros delegációja. Iseo akkori megkeresé- elnöke részére azt a döntést tartalma- sére döntött úgy a városvezetés, hogy zó iratot nyújtotta át, melyben Hévíz csatlakozik az Európai Tavak Szövetsé- városa mellett a Zala Megyei Önkor- géhez. A minapi találkozón erről szó- mányzat is kifejezi szándékát az erdé- lóan Papp Gábor, Hévíz polgármestere lyi megyével való jövőbeni együttmű- nyilatkozatot írt alá. Ennek értelmében ködés iránt. a települések a jövőben több olyan pá- Az utazások mellett Hévíz a turisz- lyázatban is együttműködnek, amelyek tikai külpolitikájához tartozóan fontos a természeti kincsekkel büszkélkedő vá- házigazda szerepet is betöltött a minap, rosok turisztikai, kulturális és sportlehe- otthont adva a Visegrádi Elnökség ta- tőségeit bővíthetik. Hévíz új szövetségi lálkozójának, amelyen a visegrádi part- tagságát örömmel üdvözölte Riccardo nerek mellett osztrák, szlovén és hor- Venchiarutti, Iseo polgármestere, s egy- vát külpolitikai tervező kollégáik is részt ben meghívta Hévízt a jövő évi, máju- vettek. si Tavak Fesztiválja rendezvényre. E ta- - Örömmel adunk helyet nemzetközi lálkozónak minden évben Iseo ad ott- találkozóknak, ezek számunkra mindig hont, s a szövetség valamennyi tagja, nagy megtiszteltetést jelentenek - fűz- azaz 8 ország települései képviseltetik te az eseményhez Papp Gábor polgár- magukat. mester. - Különösen fontos a visegrá- Részt vett Hévíz az erdélyi di négyek néven ismert együttműködés Tusnádfürdőn rendezett román-ma- szereplőinek és partnereinek a vendég- gyar gyógyturisztikai konferencián is. A sége, hiszen a közös véleményalkotása- képviselet az Országos Fürdőturisztikai ik révén az utóbbi időben sokkal többet Szervezet (OPTBR) és Hargita Megye lehetett hallani, mint korábban hosszú Tanácsának meghívására utazott a Ro- évek során. A visegrádi országok kon- szenzusa Európa politikájában meghatározó jelentőségű. A vitanapra Közép-Európa és ezen keresztül Európa jövője, valamint a Nyugat-Balkán térségében zajló folyamatok áttekintése céljával került sor. A visegrádi országok képviseletén kívüliek jelenlétével kapcsolatosan Szesztay Ádám, a Külügyminisztérium Tervező-elemző főosztályának vezetője elmondta: a négyek bővítéséről ugyan nincs szó, de az együttműködésekre nyitottak, a Hévízen jelenlévők a saját országuk külpolitikájával kapcsolatosan cserélnek véleményt, s vizsgálják a közös pontokat. A tanácskozást köszöntve Papp Gábor beszélt Hévíz turisztikai és gazdasági életéről, a látogatottságot távoli helyekről is generáló repülőtér önkormányzati vállalkozásban való működtetéséről. Reményét fejezte ki, hogy a konzultáció résztvevői turistaként is visszalátogatnak majd Hévízre. Horányi Árpád Fonyód a fejlődés útján További fejlesztésekre „bólintott” rá Fonyód város önkormányzatának Képviselő testülete, rendkívüli ülésen hagyták jóvá az óvoda külső energetikai felújítása tárgyában benyújtandó pályázatot, amely a bővítés mellett egy másik, régóta dédelgetett álma a fonyódiaknak. A szezonhosszabbítás is fontos célja a városnak, amit térségi szinten lehet megvalósítani. Ennek érdekében fejleszthetik a jövőben Csiszta fürdőt, de addig is az odajutást megkönnyítendő a Fonyód – Csisztapuszta között létesítendő kerékpárúttal kapcsolatos támogatási kérelem benyújtásának elfogadásáról döntöttek az ülésen. Ezzel a döntéssel kerékpáros turizmust és a rossz időben nyáron is alternatívát kínáló, szezonon kívül pedig egyébként is népszerű termálfürdőt egyszerre támogatja a város. 12

[close]

p. 13

2017. október utár Burgonyanap Gyenesdiáson Települések Az őszbe illő hangulatú program házigazdája volt Gyenesdiás a már hatodik alkalommal sorra került burgonyanap megrendezésével. A Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség támogatásával szakmai rangot is visel a már hagyományos esemény. A termelői piacterén hangulatos szórakoztató műsorok mellett készültek a különféle burgonyás ételek. A rendezvény méltán került be az ételes fesztiválok sorába azzal együtt, hogy a talán mindenki számára kedvelt krumpli ünneplése szól a kutatókhoz, a termelőkhöz, a szakácsokhoz, a háziasszonyokhoz és természetesen minden fogyasztóhoz. Dekorációs köretekkel, csapatok főzőversenyében készültek a különféle ételek. - Pásztorkonyhából adunk ízelítőt mondta a slambucos bogrács mellett Ke- resztes József és Herkó Zoltán, s hozzátették: - Persze, a mai ízléshez egy kicsit feljavítjuk kolbásszal, csülökkel. A látogatók ismerkedhettek a keszthelyi burgonyafajtákkal, gusztusos és ízletes étkek adták annak a jó gyakorlati példáját, hogy milyen fajtából mit célszerű készíteni. - Noha idén ezen a környéken az aszályos nyár miatt nincs éppen rekordtermés, a burgonya mindig megér egy ünnepet - említette Polgár Zsolt professzor, a keszthelyi Burgonyakutatási Központ igazgatója. - A keszthelyi fajták tulajdonsága, hogy rezisztenciájuknak köszönhetően az itt jellemző kiskerti körülmények közt is biztonságosan termeszthetők. Ha a szárazság miatt kisebb is a hozam, a gumók egészségesek. Színesítette a termelői bemutatót a Gyenesdiási Kertbarát Kör Chili Klubjának chili mustra programja, paprika-szépség- versennyel. Szórakoztató kulturális műsorok is pezsdítették a hangulatot, a főzőverseny legjobbjai közt díjakat osztottak ki. H. Á. Strandfejlesztés 2018-ra Amint véget ért a nyári szezon, sikeres pályázatnak köszönhetően elkezdődött Vonyarcvashegyen a Lido strand minőségi továbbfejlesztése. Több korábban kapott díj, egyéb elismerés fémjelzi a szolgáltatásokat, amelyekre tovább építhető a kedvelt fürdőhely nívója. Mindehhez önerőt nem igénylő 50,5 millió forint támogatást nyert a település. Az önkormányzat költségvetését nem terhelő beruházás során a strandhoz méltó színvonalú sétány építése kezdődött el, a régi aszfalttal burkolt felületet cserélik, továbbá napozó stégrendszer, zárható kerékpártá- roló, valamint gyermekpancsoló is létesül. Mindemellett sor kerül a strandi belépte- tő rendszer korszerűsítésére és modernizálására, megszüntetve a forgalmas napokra korábban jellemző sorbaállást. Lehetővé válik az online jegyvásárlás, ez a szállásadók részére is megteremti a strandi belépőjegyek értékesítését. Zárható kerékpártárolók épülnek, ami sportos strandként meghatározó jelentőségű, így a kerékpáros turizmus kedvelői biztonságban tudhatják sporteszközeiket. Az aktív kikapcsolódásra vágyók számára túra kenuk állnak majd rendelkezésre, tovább növelve a sportolási lehetőségek körét. A munkálatok várhatóan már október végére befejeződnek. Horányi 13

[close]

p. 14

Települések utár Györöki szüretünnep halászlével 2017. október Népes maskarás zenés menettel köszöntötték a szüretidőt Balatongyörökön, halászléfőző versennyel együtt. Faluszerte közhírré tétetett, hogy elérkezett az ünneplésre való alkalom: fenekére kell nézni a hordónak, hogy legyen helye a mustnak, az újbornak. Maskarás zenés menet indult a faluból, nyomukban a néppel a Balaton-partra, ahol a versenyben főtt halászlé várta a jelmezes felvonulókat és kíséretüket. Ez alkalommal került sor a település virágosításban és az épített örökség óvá- sában kimagasló arculatszépítést végző tulajdonos jutalmazására is. A hagyományőrző, vendégtoborzó felvonulást követő műsorok megnyitóján Biró Róbert polgármester adta át az elismeréseket. Majd a főzőverseny-teljesítmény értékelése feletti izgalom lett úrrá: a zsűri képviseletében Fekete György, nyugalmazott hoteligazgató a résztvevő 13 csapat munkájáról elmondta, hogy a bográcsok körül szép dekorációkat is alkotva, zömében a tradicionális balatoni, dunai és tiszai halászleveket készítettek. Az ízek változatosak voltak a főzési mesterségbeli trükkök alkalmazásával, ahogy azt a kóstoló közönség tapasztalhatta. H. Á. Szüreti mulatság Szárszón és Felsőörsön Szeptember közepén népi elemekkel tűzdelt, hagyományos szüreti felvonulást tartottak Balatonszárszón. Lovas fogatok, népviseletbe öltözött gyermekek és felnőttek vonultak a település utcáin, hogy a község lakosaival, s turisták százaival együtt ünnepeljenek. A hagyományoknak megfelelően a menet gyakran megállt, s a pihenők helyszínén fenséges falatok és zamatos nedűk fogadták a vendégeket. Az esemény alkalmából Szárszóra látogattak, s részt vettek a felvonuláson az egyik testvér település, Gyergyóújfalu küldöttei, sőt az ekkor zajló Mitropa Cup sakk világverseny résztvevői is elhagyták egy rövid ideig a fekete-fehér táblákat, s elmerültek az utcai forgatagban. A rendezvény egyik kuriózumának számított a szőlőtaposás, majd a helyi óvodások, iskolások műsorát, s a néptánc együttes előadását tekinthette meg a publikum, melyhez a Szaturnusz Zenekar húzta a nótát. A programot az esti szüreti bál zárta. Felsőörsön az önkormányzat és a Nők a Felsőörsért Egyesület szervezésében idén is megtartották a hagyományos őszi rendezvényt, bár a szervezők aggódtak, hogy a rossz időjárás miatt nem vonulhatnak fel a település lankás utcáin. Szerencsére esernyőt nem, csak boros poharakat kellett a jelenlévőknek kézbe venni - a felsőörsi asszonyok pedig ízletes pogácsával kínálták az érdeklődőket. - Balatonalmádiból a Szentesi Farm hozta el a lovait, körbejárva a falu utcáit, sőt ezúttal huszárok is képviseltették magukat. A jó hangulatról a Búzavirág Népdalkör és a Veszprém-Bakony Táncegyüttes gondoskodott, miközben a Somló Banda zenélt. Eredményhirdetésre is sor került: idén a legszebb konyhakertnek járó díjat Kálmán István és Kálmán Csaba kapta. A zsűri elmondása alapján nehéz dolguk volt, mert sok szép felsőörsi kerttulajdonos nevezett az idei versenyre - tudtuk meg Pásztorné Simon Annamária művelődésszervezőtől. Miután megérkezett a díszes menet, a műsorok a civilház udvarán folytatódtak. Először a helyi óvodások és iskolások fellépését tekinthették meg az érdeklődők - őket a helyi Búzavirág Népdalkör követte színvonalas népdalcsokorral, majd Szeles József és Módri György, a Petőfi Színház művészei léptek pódiumra. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat. Nekik szőlőpréselés, mustkóstolás és kézműves játszóház jutott Juhász Judittal. A rendezvény ideje alatt senki sem maradt éhesen, a Nők a Felsőörsért Egyesület jóvoltából a vendégek finom baboskáposztát és tócsit ehettek. A szüreti mulatság a Veszprém-Bakony Táncegyüttes műsorával és táncházzal zárult. DA-SzP 14

[close]

p. 15

2017. október Berényiek kútja utár Települések Igazi fesztiválhangulat jellemezte szeptember utolsó napján Vörösberényt. Az utóbbi hónapokban számos értékes létesítménnyel gazdagodott településrész ezúttal míves díszkutat kapott, mely akár valamenynyi Berény nevű település szimbóluma lehet. Az ünnepség látványos eleme volt István király és kíséretének (lovagok, solymász, írnokok, lovászok) érkezése az erődített templom mögül. A résztvevők korhű öltözetben képviselték egykori uralkodónk udvartartását, de a korabeli „nép” – apácák, halászok, parasztok, gyermekek – is játszott, bámészkodott. A megelevenített eseményen elhangzott a monostornak adományozott levél tartalma is. Mindez elképesztően nagy érdeklődő tömeg szeme láttára. A felvonulók a posta előtti térségen csatlakoztak az ünneplőkhöz. Itt állították fel ugyanis azt az emlékkutat, mely az Árpád-kori „Szárberény” halászfalunak hivatott emléket állítani. A pódiumon Czuczor Sándor címzetes gimnáziumi igazgató az események történelmi hátteréről tartott előadást. Elmondta, hogy Szárberényt a Veszprémvölgyi apácakolostor alapító levelében említtetik több, azóta megszűnt faluval együtt. 1020 évvel ezelőtt ezen a néven ismerte meg maga a hívő keresztény, István, „egész Hungria királya” is. Akkor már 48 háztartás és hat halász állt készen az apácák szolgálatára, ami 54 családot és legalább 300 lelket jelentett. Hatalmas határa volt ennek a Szárberénynek: erdőkkel, rétekkel, ligetekkel, nádasokkal, legelőkkel, valamint szőlőkkel és kertekkel, amelyek nagyjából 763 holdat tettek ki. A mezőgazdasági munkát végző helybeliek mellett a kőfejtés és a halászat külön szakmát jelentett. Az előadó szólt arról is, hogy legalább 45 olyan település létezett a Kárpát-térségben, amelynek a neve Berény volt. A P-Art Alapítvány elnöke, Kajári Gyula beszédében a kutat az összetartozás szimbólumaként jellemezte; Keszey János polgármester pedig külön köszöntötte Magyarország A kút szellemi atyja Veszeli Lajos A kutat Keszey János és Kontrát Károly avatta fel, stílusosan nem fehér takaró, hanem halászháló leleplezésével. Befejezésül Szabó János plébá- Látványos felvonulás Vörösberényben tizenhárom (!) „Berény” nevet viselő települések küldöttségeit. Egy helyen szerepelnek a berényiek címerei – mondotta –, ami szép példája az összefogásnak. A térség országgyűlési képviselője, Kontrát Károly rámutatott: „Hazánknak csodálatos a történelmi múltja, az emberek összefogása, ami ma is igen aktuális, mert meg kell védeni hazánkat, azért is, hogy még nagyon sokáig magyarok élhessenek itt, és hallatsszon a magyar beszéd.” A politikus arról is szólt, hogy Balatonalmádi-Vörösberényben új lelki és szellemi központ alakul ki, melynek része a nemrég a város birtokába adott Magtár, a kolostoregyüttes, illetve a kút. nos és Faust Gyula református lelkész mondott áldást és imát. Közreműködött Balatonalmádi Város Vegyeskara, Kovácsné Nagy Márta karnagy vezényletével, és a Harmónia Énekegyüttes, Demel Eszter vezényletével. Végül a Vörösberényi Nyugdíjas Klub énekkara és néptáncosai léptek színpadra. A műalkotást a P-Art Alapítvány háromévi szervező munkával közadakozásból, felajánlásokból készítették Veszeli Lajos festőművész elképzelései alapján. A kút csónakos ábrázolása és a benne lévő dombormű Beretvás Csanád szobrászművész műve. szöveg és kép: Zatkalik András Hirdetés 15

[close]

Comments

no comments yet