Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935: introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic / Maria Buturugă

 

Embed or link this publication

Description

Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935: introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic / Maria Buturugă

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Introducere Bibliografia publicaţiilor periodice braşovene apărute în anii 1931-1935, însoţită de tabelul cronologic şi de indicele alfabetic, este o selecţie şi adaptare de descrieri bibliografice din tomul V al bibliografiei retrospective naţionale „Publicaţiile Periodice Româneşti” (PPR); în indicele general de localităţi pentru cele trei părţi ale tomului, Braşovul fiind menţionat cu 117 poziţii. Tabelul cronologic propune titlurile în ordinea primei lor apariţii, menţionând pentru fiecare titlu, perioada de apariţie la Braşov între anii 1931-1935, cu semnalarea continuărilor, reapariţiilor şi întreruperilor. Indicele alfabetic cuprinde cele 134 de titluri identificate, preluându-se din descriere: titlul, subtitlul, localitatea, întreaga perioadă de apariţie (între 1931 şi 1935) şi numerotarea; pentru cele 28 de titluri paralele sau schimbări de titlu, făcându-se trimiterea la titlul din bibliografie. Acest instrument bibliografic de lucru pentru utilizatorii de bibliotecă poate fi făcut disponibil la sălile de lectură ale bibliotecilor interesate. Se vor completa în text adresele de depozitare din fiecare bibliotecă, acolo unde acestea deţin publicaţiile respective, iar la cota din Biblioteca Academiei Române (BAR) se va adăuga adresa web de consultare directă a publicaţiei, de îndată ce, prin intermediul unei cereri oficiale adresată bibliotecii, se va realiza scanarea publicaţiei şi afişarea pe pagina web a Bibliotecii Academiei Române sau pe pagina web a bibliotecii respective. Broşura se doreşte a fi, pe lângă oportunitate de cooperare între biblioteci, şi un instrument de referinţă pentru astfel de bibliografii locale. Pe această structură, se poate extinde perioada de apariţie la Braşov, cu anii de până la 1930, bibliografiaţi deja, sau poate fi ales un alt loc sau spaţiu de apariţie, realizându-se astfel un repertoriu geografic paralel la bibliografia retrospectivă naţională „Publicaţiile Periodice Româneşti”.

[close]

p. 3

Bibliografie BAR, P.I 10887 PPR,V-1:67 Adventi hírnök. A romániai hetednapi adventista gyülekezeti közlönye. Braşov: [ian.] 1932 [iul.] 1933 (IV: 1 - V: 7). Lunar. 26x20. Preţ: 40 lei/an; 4 lei/nr. Tip. „Égető”. Apare la Bucureşti: 1929-1931 (vezi PPR,IV:42). BAR, P.II 40934 PPR,V-1:75 Ago. Revistă de publicitate. Anzeigenblatt. Hirdetési lap. Braşov: [mart.] - [?] 1935 (I: 1-3). Variabil. 31x24. Preţ: 3 lei/nr. Tip. „Rapid”, Schuster. Redactor: Wal t er S chmi dt s . *** PPR,V-3:10' Akademische Blätter. Organ der Kreisgruppe Siebenbürgen des Bundes Deutscher Akademiker in Rumänien. Brașov: [?] 1932. Lunar. 34x21. BAR, P.II 9000 PPR,V-2:1452 Amts-Blatt des Verbandes diplomierter Tanzlehrer Rumänien 1920 sitz Braşov. Braşov: 1 sept. 1932 (XI: 1). Variabil. 27x21. Gratis. Tip. „Şoimii Carpaţilor”. Apare: 1 aug. - 1 sept. 1925; 15 aug. 1926; 25 mart., 15 oct. 1928 şi 1 mart. - 1 dec. 1929 (vezi PPR,IV:91). Ediţie paralelă pentru „Jurnalul oficial al Sindicatului profesorilor de dans diplomaţi 1920...”. BAR, P.II 11118 PPR,V-1:147 Anya (Az). Gyermeknevelési és társadalmi szemle. Braşov: nov. 1931 (II: 8). Lunar. 33x23. Preţ: 240 lei/an; 20 lei/nr. Tip. „Hunyadi”. Apare la Timişoara: 25 dec. 1930 - mai/iun. 1931 (vezi PPR,IV:131). Redactor: Al be rt i ni né Csák y Róz si . BAR, P.IV 5324 PPR,V-3:23' Ardealul. Ziar popular independent. Braşov: 4 ian. 1931 - 25 dec. 1935 (X: 1 - XIV: 51). Săptămânal. 48x32. Preţ: 100-150 lei/an; 2 lei/nr. Tip. G.I. Gologan. Apare cu titlul: „Nihil sine Deo (Nimic fără Dumnezeu)”: 8 aug. 1920 - 2 aug. 1923; cu titlul de faţă: 6 aug. 1923 - 30 mart. 1924 şi din 21 ian. 1927 (vezi PPR,III: 2150; PPR,IV:156); continuă până în 1944. Fără subtitlu, din 3 oct. 1933. Directori: G. I. Gol ogan ; Al . Tăl ăşes cu (acesta, 22 mart. - 11 oct. 1931). BAR, P.I 9333 PPR,V-1:225 Astra Braşov. Asociaţia pentru literatura română şi cultura poporului român. Braşov: 1933/1934 (1 vol.). 22x16. Cu un comitet de redacţie alcătuit din membrii asociaţiei. Editura „Astra”.

[close]

p. 4

*** PPR,V-3:51' Barcasági forradalmár. Brașov: nov. 1932; aug. 1933 (2 nr.). 32x24. Editată de „A KRP brassói szekciója”. BAR, P.III 12578 PPR,V-1:393 Brassói friss újság. Braşov: 12 iul. 1932 - 1 mart. 1933; Braşov-Odorhei: 2 mart. - 8 oct. 1933 (I: 4 - 281). Zilnic. 43x28. Preţ: 1 lei/nr. Tip. „Aradi Ujság”, Arad. Continuă la Arad-Odorhei, din 9 oct. 1933, până în 1936. Redactori: Vörös Lász l ó ; Kl ei n Al bert (până în 15 oct. 1932). Director: Herz l Ist v án (din 19 oct. 1932). Editura „Aradi Lapkiadó” BAR, P.III-IV 4696 PPR,V-1:394 Brassói lapok. Politikai napilap. Braşov: 1 ian. 1931 - 30 dec. 1935 (XXXVII: 1 - XLI: 299). Zilnic. 43x28 - 47x32. Preţ: 1200 lei/an; 3 lei/nr. Editura şi tip. „Brassoi Lapok”. Descriere din 2 ian. 1919 (vezi PPR,III:266; PPR,IV:342); continuă până în 1940. Fără subtitlu, din 11 febr. 1931. Redactori: S z el e Bél a; Kocsi s B él a ; Körosi S ándor (acesta, până în 29 mart. 1931). Tip. „Grünfeld Vilmos”: 16 nov. 1932 - 22 mart. 1933; revine la tip. iniţială, din 23 mart. 1933. BAR, P.III 12386 PPR,V-1:395 Brassói napló. Független politikai napilap. Braşov: 2 iul. 1933 - 31 dec. 1935 (I: 1 - III: 114). Zilnic. 42x29. Preţ: 160-360 lei/an; 1-3 lei/nr. Tip. „Rapid”. Cu subtitlul: „Politikai napilap”: 4 iul. 1933 - 2 febr. 1934 şi 2 oct. - 17 nov. 1935; „Politikai és társadalmi hetilap”: 7 oct. 1934 - 29 sept. 1935; revine la subtitlul iniţial, din 18 nov. 1935. Continuă până în 1937. Săptămânal, în perioada: 4 iul. 1933 - 29 sept. 1935. Redactori: Hal ász G yul a (până în 2 febr. 1934 şi din 7 oct. 1934); El ekes G yörg y (până în 14 dec. 1935); S z ékel y Géz a (până în 2 febr. 1934). Tip. „Hunyadi”: 7 oct. 1934 - 14 iul. 1935 şi din 10 dec. 1935; tip. „Antal”: 21 iul. - 8 dec. 1935. BAR, P.III 11956 PPR,V-1:396 Braşovul. Organ de publicitate independent. Braşov: 11 apr. - 11 iun. 1932 (I: 1 - 8). Variabil. 47x32. Preţ: 200 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Dacia”. Sub conducerea unui comitet. Redactori: I. T. B ren ci u (până în 17 apr. 1932); I. Munt e anu (din 1 mai 1932). Proprietatea tipografiei „Dacia”. BAR, P.III 42290 PPR,V-1:397 Braşovul. Săptămânal de luptă cetăţenească. Braşov: 2 - 9 apr. 1935 (I: 1 - 2). Săptămânal. 48x32. Preţ: 150 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „ Şoimii Carpaţilor”. Cu subtitlul „Organ săptămânal de luptă cetăţenească”: 9 apr. Apare sub conducerea unui comitet (la primul nr.). Director: Em . Mărcul es cu (9 apr.). Redactori: Emi l Li ţ u (2 apr.); El i ad Li vi anu (9 apr.).

[close]

p. 5

BAR, P.III 42291 PPR,V-1:398 Braşovul liberal. Organ al Tineretului Naţional Liberal din Ţara Bârsei. Braşov: 15 aug. - 9 sept. 1933 (I: 1 - 2). 47x32. Tip. „Unirea”. BAR, P.II 11047 PPR,V-1:399 Braşovul literar şi artistic. Braşov: 8 iun. 1931 - ian./febr. 1935 (I - IV: 1 - 21/22). Variabil. 30x23. Preţ: 150-200 lei/an; 12-25 lei/nr. Tip. „Égető”. Director: Ci nci nat P avel escu . Redactori: I. Al . Br an-Le m e n y ; Io n Focşen eanu . Tip. „Rapid”, din nov. 1933. Nu apare între: 8 sept. 1931 şi 26 nov. 1932; 26 nov. 1932 şi apr. 1933; dec. 1933 şi mart. 1934; aug. 1934 şi ian./febr. 1935. BAR, P.I 14604 PPR,V-1:400 Braşovul turistic. Revista Secţiunii a II-a alpină Braşov. Braşov: iun. - sept./nov. 1935 (I: 1 2). Lunar. 25x21. Preţ: 100 lei/an; 10 lei/nr. Tip. „Unirea”. Editată de „Touring-Clubul României Asociaţia de Turism şi pentru protecţia naturii”. Secretar de redacţie: Aurel Dongo roz . BAR, P.III 11665 PPR,V-1:452 Bukaresti lapok. Független politikai napilap. Braşov: 2 ian. - 30 dec. 1935 (IV: 1 - 299). Zilnic. 47x32. Preţ: 80-100 lei/lună; 4-10 lei/nr. Tip. „Grünfeld Vilmos”. Apare la Bucureşti: 20 iul. 1932 - 11 mart. 1934. Continuă până în 1936. Redactor: Kocsi s B él a . Ediţie de Bucureşti pe lângă „Brassói lapok”. BAR, P.III 4696 PPR,V-1:453 Bukaresti lapok. Politikai napilap. Bucureşti-Braşov: 1 ian. 1931 - 18 iul. 1932 (XXXVII: 1 XXXVIII: 161). Zilnic. 43x28 - 47x32. Preţ: 1200 lei/an; 3-6 lei/nr. Editura şi tip. „Brassói Lapok”. Apare din 1 iun. 1930 ca ediţie de Bucureşti pe lângă „Brassói lapok” (vezi PPR,IV:372). Fără primul subtitlu, din 11 febr. 1931. Redactori: S z el e Bél a ; Kocsi s Bél a . Vezi: „Bukaresti lapok”, 2 ian. 1935. BAR, P.I 15223 PPR,V-1:585 Buletinul Camerei de Muncă Braşov. Organ de popularizare şi informaţie profesională. Braşov: nov./dec. 1935 (I: 1). 23x16. Preţ: 5 lei/nr. Tip. „Astra”. Continuă până în 1937. BAR, P.I 15283 PPR,V-1:664 Buletinul jurisprudenţei vamale a Industriei şi Comerţului. Braşov: 1935/1936 (1 vol.). 23x16. Sub îngrijirea lui Io n I. C onst ant i nescu.

[close]

p. 6

BAR, P.II 15240 PPR,V-1:773 Buletinul şcolar al Serviciului local de Învăţământ din Braşov. Braşov: 8 mart. - 13 dec. 1935 (I: 1/5 - 25). Variabil. 33x23. Preţ: 250 lei/an; 5 lei/nr. Tip. „Astra”. Continuă până în 1938. BAR, P.II 40967 PPR,V-1:795 Buletinul Uniunii Pompierilor din judeţul Braşov. Nachrichtenblatt des Kronstädter Komitats- Feuerwehrverbandes. Brassóvármegyei Tűzoltószövetség Közlönye. Braşov: 1 iul. - 15 oct. 1934 (I: 1 - 2). Variabil. 32x24. Preţ: 20 lei/an. Tip. „Unirea”. BAR, P.IV 5640 PPR,V-1:862 Carpaţii. Braşov: 4 ian. - 8 iul. 1932; Bucureşti-Braşov: 1 ian. - 15 febr.; 20 mai - 24 iun. 1934; 21 apr. - 9/16 iun. 1935 (XI-XII: 555-606; XIV-XV: 608-627). Săptămânal. 48x31. Preţ: 200-500 lei/an; 1-3 lei/nr. Tip. „Égető”. Apare din 2 nov. 1921 (vezi PPR,III:544; PPR,IV:717). Reapare: 1936-1937. În formatul 63x45, din 1 febr. 1934. Director: Al ex . Ti ssescu . Editura „Carpaţii”. „Tiparul Românesc”, Bucureşti: 1 - 15 febr. 1934; tip. „Timpul”, Bucureşti.: 28 mai - 24 iun. 1934. BAR, P.II 12546 PPR,V-1:1073 Croitorul. Braşov: 15 ian. - 15 mai 1933; Braşov-Bucureşti: 30 iun. - 24 dec. 1933 (I: 1 11/12). Lunar. 31x23. Preţ: 240 lei/an. Tip. „Égető”. Continuă la Bucureşti-Timişoara: ian. 1934; la Bucureşti: febr./mart. - apr. 1934. Cu subtitlul „Organ al Croitorimei din România”, din 30 iun. 1933. Redactori: Al ex andru Bal osu (până în 15 mai 1933); H. Vi ct or (1 nov. - 24 dec. 1933); Iosi f Van ce a (din 1 nov. 1933), H. Haas (din 1 nov. 1933). Tip. „Unirea”, Braşov: 15 apr. - 24 dec. 1933. Nu apare între 30 iun. şi 30 sept. 1933. Ediţie paralelă pentru „Szabó hírlap. Schneider Zeitung”. BAR, P.I 7818 PPR,V-1:1122 Curentul juridic. Revistă de drept. Braşov: 1 ian. 1931 - 1 dec. 1934 (VIII: 1 - XI: 10). Lunar. 24x16. Preţ: 200 lei/an. Tip. „Égető”. Apare la Târgu-Mureş: 15 mart. 1924 - 10 dec. 1925; la Braşov, din febr. 1926 (vezi PPR,III:736; PPR,IV:952). Directori: George P. Aron escu ; Io an I. Popovi ci . Numerele: 7/8 (iul./aug. 1931), 4/5 (1 apr.), 9/10 (oct. 1932), 5 (10 mai), 7/8 (sept./oct. 1933) şi 4/5 (20 apr. 1934) apar sub formă de broşură, conţinând câte o lege sau o ordonanţă adnotată de George P. Aronescu. BAR, P.III 42350 PPR,V-1:1134 Curier ardelean. Erdélyi curier. Siebenbürgischer Curier. Braşov: 5 mart. - 6 apr. 1931 (I: 1 - [4]). Variabil. 43x30. Preţ: 3 lei/nr. Tip. „Égető”. În interior cu titlul „Curier”. Redactor: Grodi cz k y R udol f . Editura „Industria” Agentur & Commision.

[close]

p. 7

BAR, P.II 12550 PPR,V-1:1168 Curierul forestier român. Rumänischer Holzkurir. Román fakurir. Organ al intereselor industriei şi comerţului de produse forestiere din România. Organ für Holzhandel u. Industrie. A Romániai fatermelők ipari és kereskedelmi érdekeinek sajtóorganuma. Braşov: [20 ian. 1931]; 5 febr. - 5 apr. 1932 (I II: 1 - 5/6). Variabil. 31x23. Preţ: 360-500 lei/an. Tip. „Hunyadi”. Reapare la Bucureşti: 5 oct. 1932; 1 ian. - 15 febr. 1933. Fără subtitlu, din 20 febr. 1932. *** PPR,V-3:153' Curierul Schmoll. Pentru cluburile „Schmoll” de băieţi şi fete din România. Braşov: [aug.] 1931 - [sept.] 1935 (I - IV: 1 - 14). Variabil. 24x15. Tip. „Unirea”. Cu subtitlu pe copertă: „Organ oficial pentru cluburile Schmoll pentru fete şi băieţi. Pentru tinerimea României”, până la nr. 11; „Revistă pentru gospodinele şi copiii României”, la numerele 13-14 din 1935. BAR, P.III 13466 PPR,V-1:1218 Cuvânt nou. Revistă săptămânală. Braşov: 25 aug. - 8 dec. 1934 (I: 1 - 11). Variabil. 47x31. Preţ: 120 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Égető”. Redactori: Ni col a e Ş t efan ; R eschner C arol (din 20 oct. 1934). BAR, P.III 11913 PPR,V-2:3 Dacia. Braşov: 21 mai 1931 - 12 iul. 1932 (I - II: 1 - 40). Variabil. 47x31. Preţ: 120-200 lei/an; 1-2 lei/nr. Tip. „Minerva”, Nicolae Badea. Director: Ion P it i ş-J epu . Redactori: Mi hai l Munt eanu (până în 14 iun. 1931); Io n Pi rne a Del adol j (din 8 aug. 1931). Tip. G.I. Gologan: 1 oct. 1931 şi din 13 mart. 1932; tip. „Dacia”: 11 oct. 1931 - 21 febr. 1932. BAR, P.II 13876 PPR,V-2:69 Deutsche Jungmann (Der). Das Blatt der Deutschen Jungmannschaft. Nebenausgabe zum „Jugendbund”. Braşov: febr. - iun. 1934 (I: 1 - 6). Lunar. 33x25. Tip. „Johann Götts Sohn”. Redactor: Wi nfri ed S chenke r. Ediţie independentă pe lângă: „Jugenbund”. BAR, P.II 13874 PPR,V-2:70 Deutsche Kaufmann im Südosten (Der). Monatsschrift des Deutschen handlungsgehilfen Verbandes in Rumänien. Braşov: aug. 1933 - apr. 1935 (I: 1 - III: 4). Lunar. 30x22. Tip. „Johann Götts Sohn”. Reapare în ian. 1936 cu titlul „Der Beruf”. Redactor: P. Grün . BAR, P.II 41001 PPR,V-2:78 Deutscher Handlungsgehilfen - Verband in Rumänien, Sitz Kronstadt. Braşov: [?] 1932 (1 nr.). 29x21. Tip. „Johann Götts Sohn”.

[close]

p. 8

BAR, P.II 41275 PPR,V-2:79 Deutsches Mädel. Das Blatt des Mädchenvolksdienstes. Nebenausgabe zum „Jugendbund”. Braşov: febr. - mart. 1934 (I: 1/2 - 3). Lunar. 33x25. Tip. „Johann Götts Sohn”. Redactor: Wi nfri ed S chenke r. Ediţie independentă pe lângă: „Jugenbund”. BAR, P.III 13640 PPR,V-2:80 Deutsches Volksblatt. Unparteiisches Deutsches Tageblatt in Rumänien. Braşov: 24 iun. - 5 sept. 1934 (I: 1 - 61). Zilnic. 41x28. Preţ: 360 lei/an; 1 leu/nr. Tip. „Hanzhang”. Redactori: Mi sch Bi nd er ; Josef Osch ani tz ki (acesta, din 6 aug. 1934). BAR, P.II 9339 PPR,V-2:129 Dreptatea. Revistă lunară pentru jurisprudeţă şi doctrină. Braşov: 15 ian. 1931 - 15 dec. 1932 (IV: 1 - V: 10). Lunar. 27x21. Preţ: 300-360 lei/an; 60 lei/nr. Tip. „Unirea”. Apare din 15 febr. 1928 (vezi PPR,IV:1209). Directori: Al ex andru S . B al l an (până în 15 iul. 1932); C. C . S im i onescu . Redactori: T. D. P anu; C . Fül op; O. C om şa (toţi, din 15 oct. 1932). Editată de „Curtea de Apel din Braşov”. Tip. Wilhelm Bodor, din 15 febr. 1932. BAR, P.II 13890 PPR,V-2:224 Egyetértés. A Brassói Református Egyházközség gyülekezeti lapja. Braşov: 31 oct. 1934 - 25 dec. 1935 (I: 1 - II: 20). Bilunar. 29x21. Tip. Bodor Vilmos. Continuă până în 1942. Redactori: C si a P á g; Dáné r La j os . BAR, P.I 15904 PPR,V-2:247 Encian. Az „Encian” si-és turista egyesület hivatalos lapja. Braşov: apr. - dec. 1935 (I: 1 - 9). Lunar. 24x16. Preţ: 100 lei/an; 10 lei/nr. Tip. „Rapid”, Th. Schuster. Continuă până în 1940. Redactor: Hi l d János . Tip. „Hunyadi”, din iul. 1935. BAR, P.III 14712 PPR,V-2:273 Erdélyi gondűző. Műkedvelés. Dalkultura. Tekesport. Braşov: dec. 1934 - 14 apr. 1935 (I: 1 II: 16). Variabil. 32x24. Preţ: 220 lei/an; 5 lei/nr. Tip. Égető Károly. Redactor: Horosz Bél a . Tip. „Lap és Könyvkiadó” , din 3 mart. 1935. BAR, P.II 10315 PPR,V-2:293 Erdélyi turista. Évnegyedes folyóirat. Braşov: mai - dec. 1931 (III: 1-4). Trimestrial. 30x23. Preţ: 60 lei/an; 15-20 lei/nr. Tip. „Hunyadi”. Apare din 18 mart. 1929 (vezi PPR,IV:1343). Redactori: Hal ász K ál m án ; S z ékél y Géz a . Editată de „A Brassói Turista Egyesület”. BAR, P.III 42929 PPR,V-2:325 Expres. Ziar internaţional de anunţuri. International Advertisement. Journal international d’annonces. Internationale Annonzen Zeitung. Nemzetközi hirdetési közlöny. Braşov: [?] - [?] 1932 (I: 1 - 3). Preţ: 3 lei/nr. Tip. „Hanzhang”.

[close]

p. 9

BAR, P.II 13937 PPR,V-2:386 Figaró. Organul frizerilor din România. Romániai Fodrászok Szaklapja. Braşov: 15 febr. - 20 mai 1934 (I: 1 - 4). Lunar. 31x24. Preţ: 200 lei/an; 20 lei/nr. Tip. „Hunyadi”. Redactori: Ant on Mol ná r ; Adal bert Kl ei n ; Şt ef an J akob; La di sl au Boros; Mi t i că Mom ac; Ioa n Hi l d; Ludovi c Tot h; Aurel Vl ad; Ant on J akab (15 febr. 1934). BAR, P.I 9323 PPR,V-2:392 Film és mozi. Művészet, színház. Braşov: 1 ian. - 15 apr.; 27 sept. / 10 oct. 1931 - 1 ian. 1932 (IV: 1/2 - 7; 20 - V: 1). Bilunar. 22x15. Tip. „Hunyadi”. Apare la Arad: 15 nov. 1928 - 14 ian. 1929; la Arad-Braşov: 5 apr. - 20 aug. 1930; la Braşov, din 5 sept. 1930 (vezi PPR,IV:1431). Redactor: Vért es Im r e . Nu se cunoaşte situaţia apariţiei în perioada 15 apr. - 27 sept. / 10 oct. 1931. BAR, P.II 13895 PPR,V-2:473 Frize. Revistă lunară de literatură şi cronică. Braşov: mart. 1934 - iun./iul. 1935 (I: 1 - II: 5/6). Lunar. 30x23. Preţ: 50-80 lei/an; 4-6 lei/nr. Tip. „Şoimii Carpaţilor”. În formatul 47x31, din 1 febr. 1935. Directori şi redactori: Ni col ae C ant oni e ru ; Mi hai C hi rnoagă (până în 1 mai 1935); Aurel Mari n (până în iun. 1934); Em anoi l R adi an (1 oct. - 1 dec. 1934). BAR, P.II 12158 PPR,V-2:547 Gárdavezető. Szívgárdák részére időnként megjelenő értesítő és anyagtár. Braşov: [?] 1931 [?] 1932 ([?]: 1 - 2). Variabil. 31x23. Preţ: 100 lei/an. Tip. Hunyadi. Apare la Satu Mare: ian. 1929 - [?] 1930; la Braşov, din 1930 (vezi PPR, IV:1540), la Satu Mare: 1933 - febr. 1935. Editura „Szívgárdaközpont”. Supliment pe lângă „Szív. Az imaapostolság heti értesítője”, Braşov. BAR, P.III 14701 PPR,V-2:570 Gazeta Braşovului. Organ al Partidului Naţional-Ţărănesc. Braşov: 27 apr. - 25 dec. 1935 (I: 1 - 27). Săptămânal. 48x32. Preţ: 100 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Astra”. Continuă până în 1937. Secretar de redacţie: Ni col a e B aboi e . Sub conducerea unui comitet, din 18 mai 1935. *** PPR,V-3:253' Gazeta Institutului Cartografic „Unirea”. Organ de propagandă culturală şi comercială. Braşov: dec. 1935 (I: 1). Trimestrial. 46x32. Gratuit. Continuă până în 1936. Redactor responsabil: V. P. R ogoz .

[close]

p. 10

BAR, P.II 7468 PPR,V-2:657 Gazeta oficială a judeţului Braşov. Braşov: 1 ian. 1931 - 15 dec. 1935 ([?]: 1 - [?]: 25). Variabil. 32x24. Preţ: 400-600 lei/an; 25 lei/nr. Tip. „Gazeta Transilvaniei”. Apare din 15 ian. 1920, cu întreruperi; cu titlul: „Monitorul [oficial al] judeţului Braşov”: 15 sept. 1928 - 1 sept. 1930 (vezi PPR,III: 1313; PPR,IV:1638). Continuă până în 1950. Cu titlul „Buletinul oficial al judeţului Braşov”, din 15 mai 1931. Redactori: P et re Bă rbat (până la 16 mart. 1931); Io an Podea (1 apr. 1931 - 1 iun. 1935); Aur el C om ăn escu (din 15 iun. 1935). Tip. Victor Branisce: 10 dec. 1931 - 1 febr. 1932 şi 1 febr. - 1 mart. 1933; tip. „Unirea”: 15 febr. 1932 - 15 ian. 1933 şi 15 ian. 1935; tip. Wilhelm Bodor: 4 mart. 1933 - 15 ian. 1934; tip. G.I. Gologan: 1 febr. 1934 - 1 ian. 1935 şi din 15 febr. 1935. Table de materii pentru anii: 1931 şi 1932. BAR, P.III-IV 51 PPR,V-2:705 Gazeta Transilvaniei. Fondată la 1838 de George Bariţiu. Braşov: 1 ian. 1931 - 24 dec. 1935 (XCIV: 1 - XCVIII: 100). De trei ori pe săptămână. 49x33. Preţ: 200-360 lei/an; 2-6 lei/nr. Tip. „A. Mureşianu”, Branisce & Comp. Apare din 12 mart. 1838; uneori şi la Bucureşti: 2 ian. - 17 febr. 1920 (nr. 31); 22 febr. - 31 dec. 1920 şi 13 ian. 1922 (vezi PPR,I: [1509, p. 287-290], PPR,II:1098; PPR,III:1361; PPR,IV:1669). Continuă până în 1945. Redactor: Vi ct or B rani sc e . Editura tipografiei Victor Branisce, din 12 sept. 1935. Tip. Victor Branisce: 26 nov. 1931 - 6 dec. 1934, 16 dec. 1934 - 8 sept. 1935; tip. „Astra”: 13 dec. 1934 şi din 12 sept. 1935. „Număr festiv cu prilejul adunării generale a «Astrei»”: 8 sept. 1933. BAR, P.II-III 13918 PPR,V-2:735 Gemeindeblatt der Kronstädter Honterusgemeinde. Braşov: 20 mai 1934 - 8 febr. 1935 (I II: 1 - 38). Variabil. 31x22. Tip. „Johann Götts Sohn”. Editată de „Evang. Stadtpfarramt A.B.”. BAR, P.II 19813 PPR,V-2:864 Gruss aus dem Diakonissenhaus Bethanien in Kronstadt. Braşov: aug. 1934; iul. 1935 ([?]: 2 - 3). Anual. 29x20. Tip. „Johann Götts Sohn”. Continuă până în 1938 şi reapare în 1940. *** PPR,V-3:279' Gummi Gyár. A Gummigyári munkásság üzemi lapja. Brașov: apr. 1933 (1 nr.). 31x24. BAR, P.III 16095 PPR,V-2:920 Hétfői hírlap. Politikai társadalmi hetilap. Braşov: 10 dec. 1934 - 4 febr. 1935 (I: 1 - II: 5). Săptămânal. 42x29. Preţ: 50 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Rapid”, Th. Shuster. Redactor: Vért es Im r e .

[close]

p. 11

BAR, P.II 9000 PPR,V-2:936 Hivatalos lapja. A romániai okl. tánctanárok szövetsége 1920. Braşov: 1 sept.; 10 dec. 1932; 1 aug.; 12 oct. 1933 (XI: 1, 2; XII: 1, 2). Variabil. 27x21. Gratis. Tip. „Şoimii Carpaţilor”. A apărut cu titlul: „Hivatalos és szakértesítő”: 1 oct. 1921; „Hivatalos és szaklapja”: 15 iun. 1922; cu titlul de faţă: 15 aug. 1922 ... - 1 dec. 1929 (vezi PPR,III:1533; PPR,IV:1862). Revine la titlul „Hivatalos és szaklapja”, din 10 dec. 1932. Cu subtitlul: „A romániai okl. tánctanárok szövetségének Brassó székhellyel”: 10 dec. 1932; „A szövetségalakult a romániai okl. tánctanárok sindicátusa 1920 Braşov székhellyel”: 1 aug. 1933; „A romániai táncmesterek országos szövetségének”: 12 oct. 1933. Ediţie paralelă pentru „Jurnalul oficial al Sindicatului profesorilor de dans diplomaţi 1920...”. *** PPR,V-3:295' Ifjú bolsevik. Brașov: ian. 1932 (I : 1). 33x23. Editată de „A KISZ brassói szekciója. BAR, P.II 6840 PPR,V-2:1002 Industrie Zeitung. Mitteilungen des Bundes der Siebenbürgischen Industriellen. Braşov: ian. 1931 - dec. 1935 (XI: 1 - XV: 12). Lunar. 30x23. Preţ: 600 lei/an; 60 lei/nr. Tip. „Johann Götts Sohn”. Apare din apr. 1921 (vezi PPR,III:1586; PPR,IV:1925). Continuă până în 1941. Table de materii pentru anii: 1932, 1933, 1935. BAR, P.I 12042 PPR,V-2:1062 Itinerar. Wegweiser. Tájékoztató. Revistă lunară. Monatsschrift. Folyóirat. Braşov: iun. sept. 1932 (4 n-re). Lunar. 15x11. Gratis. Tip. Cornelius Benkö. BAR, P.III 42550 PPR,V-2:1094 Înainte. Ziar politic naţional. Braşov: 25 nov. 1933 (I: 1). 48x32. Preţ: 1 leu/nr. Director: Aur el Ne guş. BAR, P.II 41075 PPR,V-2:1166 Journal. Braşov: 18 iul. 1934 (I: 1). 33x24. Cu ediţii paralele în paginaţia publicaţiei, cu titluri: în limba germană „Journal” (p. 2) şi în maghiară „Naplo” (în p. 3). BAR, P.II 12766 PPR,V-2:1180 Jugendbund. Monatsblatt des Allgemeinen siebenbürgisch deutschen Jugendbundes. Braşov: ian. 1933 - dec. 1935 (I: 1 - III: 12). Lunar. 30x23. Preţ: 20 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Hanzhang”. Continuă până în 1940. Redactor responsabil: Wil hem S t aedel . Tip. „Johann Götts Sohn”, din mart. 1934.

[close]

p. 12

BAR, P.III 16059 PPR,V-2:1201 Jurnalul. Organ independent informativ. Braşov: 19 mart. - 25 dec. 1935 (I: 1 - 15). Variabil. 47x32. Preţ: 200 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Rapid”. Continuă până în 1939. Director: Eug. C obi l ovi ci . Tip. „Hunyadi”, din 1 aug. 1935. BAR, P.II 9000 PPR,V-2:1204 Jurnalul oficial al Sindicatului profesorilor de dans diplomaţi 1920 cu sediul la Braşov. Braşov: 1 sept.; 10 dec. 1932; 1 aug.; 12 oct. 1933 (XI: 1 - 2; XII: 1 - 2). Variabil. 27x21. Gratis. Tip. „Şoimii Carpaţilor”. A apărut cu titlul: „Jurnal Oficial [şi Special] de Branşă. Sindicatul profesorilor de dans diplomaţi”: 1 mart., 15 iun. 1922; „Jurnal Oficial. Sindicatul profesorilor de dans diplomaţi”: 1 nov. 1922 - 15 aug. 1923; „Jurnalul Oficial al Sindicatului profesorilor de dans diplomaţi din România 1920...”: 1 mai 1925 - 15 aug. 1926; 1 oct. 1926 - 1 aug. 1927; 15 ian. - 15 oct. 1928; 1 mart. - 1 dec. 1929 (vezi PPR,III:1718; PPR,IV:2056). Tip. „Hunyadi”: 10 dec. 1932. *** PPR,V-3:320' Kalapács és sarló. Brașov: febr. 1934 - iun. 1935 (4 n-re). 33x23. Editată de „A KRP Erdélyi III Tartományi Bizottsága Brassóban”. BAR, P.I 12814 PPR,V-2:1231 Kereszt (A). A brassói róm. kath. pléb. havi közlönye. Braşov: mart. - iun. 1933 ([?]: 1-4). Lunar. 24x16. Preţ: 30 lei/an. Tip. „Hunyadi”. Apare: 19 ian. - 21 dec. 1930 (vezi PPR,IV:2080). Redactor: P ét er Ant al . BAR, P.II 12084 PPR,V-2:1237 Kévekötés. Ifjusági folyóirat. Braşov: mart. 1932 - iul./aug. 1933 (IV: 5 - V: 9/10). Variabil. 29x24. Preţ: 40 lei/an; 4 lei/nr. Tip. Turóczi István, Târgul Secuiesc. A apărut la Cristuru Secuiesc: 30 ian. - febr., aug. şi dec. 1930 (vezi PPR,IV:2084); la Cluj: oct. 1931 - febr. 1932; la Turda: oct. 1933 - oct. 1935; la Făgăraş: nov. - dec. 1935. Continuă până în 1936. Redactori: B al áz s Fe ren c; Cson gva y Laj os; Mi ko Im re ; Űrm ösi Ká rol y (toţi, până în iul. 1932); S z abó S ám uel . Editată de „Secţiunea de tineret a Asociaţiei «Dávid Ferenc»”. Tip. „Antal”, din iul. 1932. BAR, P.III 11234 PPR,V-2:1248 Kiskereskedők lapja. Gazeta comercianţilor mici. Zeitung der Kleinkaufleute. Az Erdélyi Kiskereskedők Szövetségének hivatalos közlönye. Amtliches Blatt des Verbandes der Siebenbürgischen Kleinkaufleute. Braşov: 20 ian. 1931 - 28 aug. 1932; 25 dec. 1932 - 21 iul. 1935 (II: 1 - VI: 7). Lunar. 41x28. Preţ: 80 lei/an; 8 lei/nr. Tip. „Égető”. Apare din 20 sept. 1930 (vezi PPR,IV:2094). Titlul în limba română modificat şi cu subtitlu: „Gazeta micilor comercianţi. Organ oficial al Uniunii Micilor Comercianţi din Transilvania”, din 20 mart. 1932, când renunţă la partea germană. Apariţie variabilă, din 31 ian. 1933. Redactor: Kocsi s B él a . Editată de „Erdélyi Kiskereskedők”.

[close]

p. 13

BAR, P.I 7394 PPR,V-2:1254 Klingsor. Siebenbürgische Zeitschrift. Braşov: ian. 1931 - dec. 1935 (8: 1 - 12: 12). Lunar. 23x16. Preţ: 440 lei/an; 40 lei/nr. (în străinătate: 12 mărci/an; 1,2 mărci/an). Tip. „Markus”, Sighişoara. Apare din apr. 1924 (vezi PPR,III:1746; PPR,IV:2098). Continuă până în 1939. Redactor: Hei nri ch Zi l l i ch . Editată de „Literarischen Gesellschaft dr. H. Zillich & Co” (până în nov. 1934). Cu table de materii anuale. BAR, P.III-IV 4739 PPR,V-2:1265 Kronstädter Zeitung. Landeszeitung für Rumänien. Braşov: 1 ian. 1931 - 31 dec. 1935 (95: 1 - 99: 299). Zilnic. 48x32. Preţ: 300-330 lei/trimestru; 5 lei/nr. Tip. „Johann Götts Sohn”. Descriere din 2 ian. 1919 (vezi PPR,III: 1763;PPR,IV;2113). Continuă până în 1944. Fără subtitlu, din 13 aug. 1935. Redactori: F ri tz Thei l (până în 3 iun 1934); He rm an S chl andt ; Hei n ri ch Zi l li ch ; Mi c ael Ze rb es (7 iun. 1934 - 9 aug. 1935), Wal t er Ma y (10 - 11 aug. 1935); Hei n ri ch Wei nhol d (10 apr. - 13 mai 1931). Editura „Zeitungs”. BAR, P.III 12784 PPR,V-2:1282 Landwirt (Der). Organ der Radikalen Bauernpartei. Braşov: 14 iul. - 3 sept. 1933 (I: 1 - 6). Săptămânal. 44x32 - 40x27. Preţ: 90 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Expres”, Nagy. Redactor: Emi l Knor r. Tip. „Hanzhang”, din 23 iul. 1933. Ediţie paralelă pentru „Plugarul”. BAR, P.II 6849 PPR,V-2:1349 Lichter der Heimat. Braşov: ian. 1931 - dec. 1935 (XII: 1 - XVI: 24). Bilunar. 32x24. Preţ: 100-130 lei/an (în străinătate 160-180 lei); 4-5 lei/nr. Tip. „Johann Götts Sohn”. Apare din 4 iun. 1920 (vezi PPR,III:1823; PPR,IV:2176). Continuă până în 1944. Cu subtitlul „Organ der Evangelischen Gesellschaft für Grossrumänien”: ian. 1934 (nr. 1). Redactor: G. Ş erg. BAR, P.III 4696 PPR,V-3:3029 Nagy világ (A). „Brassói lapok” vasárnapi melléklete. Brașov: 3 - 10 iul. 1932 (2 n-re). Săptămânal. 32x22. Redactor: Körösi S ándor. Supliment de duminică pe lângă „Brassói lapok. Politikai napilap”, Braşov; nenumerotat și fără an de vârstă. BAR, P.II 12193 PPR,V-3:3081 Năzuința. Literară, socială, economică. Brașov: 23 mai / 23 iun. - sept./oct. 1931 (I: 1/2-3/6). Variabil. 30x22. Preţ: 100 lei/an; 5 lei/nr. Tip. „Rapid”, Schuster & Furnică. Redactor: Ion Io rd ach e-Mai l at .

[close]

p. 14

BAR, P.III 11670 PPR,V-3:3100 Népújság. Politikai napilap. Brașov: 3 febr. 1932 - 31 dec. 1935 (I: 1 - IV: 357). Zilnic. 47x32. Preţ: 36-50 lei/lună; 1-4 lei/nr. Tip. Grünfeld Vilmos. Continuă până în 1940. Fără subtitlu, din 25 febr. 1932. Redactori: Kahán a B ern át (până la 13 ian. 1933); Kőrösi - Kri z sán S ándor (14 ian. 1933 21 sept. 1935); Po gán y Marc el (din 22 sept. 1935). Editura și tip. ziarului „Népujság”, din 23 mart. 1933. Supliment independent pe lângă „Brassói lapok. Politikai napilap”, Braşov. BAR, P.II 12196 PPR,V-3:3234 Organul croitorilor. Szabóiparosok szaklapja. Brașov: 1 aug. 1931; [?] 1932 (I: 1 - [2]). Anual. 33x25. Preţ: 480-580 lei/an; 45 lei/nr. Tip. „Krafft & Dortleff”, Sibiu. Cu titlul în limba germană „Schneidermeister Fach-Zeitung und Mode-Journal”, în 1932. Redactori: George On escu ; [? ] La f er (ambii în 1932). BAR, P.II 14326 PPR,V-3:3288 Pantofarul modern. A modern cipész. Der Moderne Schuhmacher. Revista oficioasă a Asociației meseriașilor de încălțăminte din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Az Erdélyi-, Bánát-, Kőrösvidék és Máramarosi Lábbeli készitők Szövetségének hivatalos lapja. Fachblatt der Siebenbürgisch-, Banatisch-, Kreisch- und Maramuresch- Schuhmacher Verband. Brașov: 1 ian. 1934 - 25 nov. 1935 (I: 1 - II: 10/11). Lunar. 30x22. Preţ: 240 lei/an. Tip. „Hunyadi”. Continuă până în 1936. Cu titlurile „Încălțămintea. A cipő. Der Schuh”, din 25 ian. 1935. Redactor: L. Dáné r. Tip. „Bodor”, din 25 iul. 1935. BAR, P.II 41144 PPR,V-3:3289 Papierböller. Zeidner Faschings Zeitung. Codlea-Brașov: [?] 1935 (1 nr.). 31x23. Editor: F erdi nand Forz i ssi m o . BAR, P.III 12977 PPR,V-3:3363 Plugarul. Gazeta Partidului Ţărănist-Radical. Brașov: 14 iulie - 2 oct. 1933 (I: 1 - 7). Variabil. 41x29. Preţ: 90 lei/an; 2 lei/nr. Tip. „Express”, Nagy. Redactor responsabil: R adu Ol t eanu . Tip. „Hanzhang”: 23 iul.; tip. G.I. Gologan, din 13 aug. 1933. Cu ediţie paralelă „Der Landwirt”. BAR, P.I 15037 PPR,V-3:3474 Prometeu. Revistă de luptă pentru propășire, frumos și adevăr. Brașov: 15 mai 1934 mart./apr.; nov./dec. 1935 (I: 1 - 11/12; II: 1/2). Lunar. 22x15. Preţ: 80-100 lei/an; 8-10 lei/nr. Tip. „Unirea”. Continuă până în 1939. Nu apare: mai - oct. 1935. Director: Io an Al . B ran- Lem en y. Redactori: Vi ct or A. Bel di m an (până în 15 iun. 1934); Hori a E. F runz ă ; Mi r ce a Suci u- Si bi anu; Io an Popa; G. Tul l i u; Ioa n B rânz e a ; P et ru I. Teodor escu (din mart./apr. 1935); Eugen Arsu (în nov./dec. 1935).

[close]

p. 15

BAR, P.II 14622 PPR,V-2:903 Proprietarul de casă. Der Hausbesitzer. A háztulajdonos. Amtliches Organ des Temesvarer Hausbesitzervereines. A Nagyszebeni és Brassoi háztulajdonosok egyesülete hivatalos lapja. Sibiu-Braşov: 25 mart. 1934; Timişoara-Arad-Braşov-Sibiu: 1 mai 1934 - 7 dec. 1935 (III: 2 - IV: 15). Variabil. 43x27 47x31. Preţ: 100-200 lei/an. Tip. „Victoria”, Timişoara. Apare, doar cu titlul în limba germană, la Timişoara: 1 oct. 1932 - 25 dec. 1933; la Arad-Timişoara: 20 febr. 1934. Continuă până în 1936. Cu subtitlurile „Amtliches Organ des Temesvarer Hausbesitzervereine von Timişoara, Arad, Braşov und Sibiu”, „Ziarul oficial al Sindicatelor proprietarilor urbani din Timişoara, Arad, Braşov şi Sibiu”, „A Timişoarai, Aradi, Braşovi és Sibiui háztulajdonosok egyesülete hivatalos lapja”, din 1 mai 1934. Redactori: E. W. Véz ; V. Maz a rek (acesta, până în 10 iun. 1934); Corn el Al bu (până în 15 apr. 1935); Aur el Dem i an (până în 20 mai 1935); Herm an Al bri ch, Vi ct or Zi ske şi F ri tz S t amm (toţi trei. până în 20 mai 1935); Fr anz Kisf al udi (până în 10 iun. 1934). Tip. „Erdéli Hírlap”, Arad: 1 oct. 1934 - 20 mai 1935, 15 sept. 1935; tip. „Atheneum”, Timişoara: 20 iun. - 1 sept. 1935 şi din 20 oct. 1935. BAR, P.I 12960 PPR,V-3:3556 Reclam Magazin. Revistă lunară pentru reclame și anunțuri. Monatsfachzeitschrift für Werbewesen und Reclame. Havi reklám és propaganda folyóirat. Brașov: mai - nov. 1933 (I: [1] - 8). Lunar. 23x16. Preţ: 100 lei/an. Modifică subtitlul în limba română „Revistă lunară pentru pentru propagandă comercială”: iun. 1933. Redactori: A. Bo rz e a (doar în iun.); L. S et z er (din iun.); S t . Bot os (iul.-aug. 1933). Tip. „Cartea Românească”, din iul. 1933. BAR, P.III 10170 PPR,V-3:3597 Renașterea ardeleană. Organ de propagandă națională. Brașov: 26 iul. - 11 oct. 1931 (II: 11 17). Lunar. 47x31. Preţ: 3 lei/nr. Tip. „Şoimii Carpaților”. Apare cu titlul „Alarma”: 21 sept. - 25 dec. 1930 (vezi PPR,IV:66). Cu subtitlul „Organ regional de propagandă națională”, din 22 aug. 1931. Variabil din 5 sept. 1931. Director: Io n T. B ren ci u . Secretar de redacție: A. Cos gar ea (din 22 aug. 1931). Tip. N. Badea & Co., din 13 sept. 1931. BAR, P.II 14488 PPR,V-3:3622 Revista administrațiilor financiare din România. Organ independent al Industriei și Comerțului Românesc... Studii, legislație, informațiuni financiare, fiscale. Brașov: ian./mart. 1934 (I: 1). Trimestrial [!]. 32x23. Preţ: 300 lei/an. Tip. „Lupta”, N. Stroilă, București. Director: Eugen C obil ovi ci . *** PPR,V-3:3845bis Sabia lui Traian. Organ de propagandă națională și creștină. Brașov: 1 mart. - 16 aug. 1931 (I: 1 - 5). Lunar. Director politic: N. Mi huț i u.

[close]

Comments

no comments yet