EDUCATION 2017 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

EDUCATION 2017 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

1

[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

SALAMLAMA Hörmətli sərgi iştirakçıları və əziz qonaqlar! Sizi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi adından 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Təhsil “və “Karyera” sərgilərinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Müasir dövrün əsas çağırışlarından biri təhsilin iqtisadi həyatda rolunu yüksəltməkdir. Parlaq karyera və firavan həyat uğurlu təhsildən başlanır. Təhsil insanların bilik və bacarıqlarını artırmaqla yanaşı, onların gələcək həyata hazırlanmasında, cəmiyyətə inteqrasiyasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təhsil Nazirliyi 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Təhsil” və “Karyera” sərgilərində yeni layihələrini və ölkəmizdə mövcud olan təhsil imkanlarını təqdim edir. Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılan islahatlar və məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində qarşımızda duran prioritetlərin gerçəkləşdirilməsi fəaliyyətimizin ana xəttini təşkil edir. Sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların müntəzəm yenilənməsini tələb edir. Bu isə yeni və daha münasib ixtisasa yiyələnməyə və səriştənin inkişafına tələbatı artırır. Müasir iqtisadi inkişaf konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı dünya təcrübəsi deməyə əsas verir ki, təhsil sahəsi ilə biznes dünyasının əməkdaşlığı hərtərəfli perspektiv inkişafa təminatdır. Bu gün Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı üçün dövlət, özəl sektor və təhsil ocaqları bərabər çalışır, əməkdaşlığı artırırlar. “Təhsil” və “Karyera” sərgiləri gənclər, təhsil müəssisələri və biznes dünyası arasında səmərəli müzakirələr aparılması və yeni layihələrin təqdim edilməsi üçün çox geniş imkanlar açır. Ümid edirəm ki, 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Təhsil” və “Karyera” sərgiləri qarşılıqlı əməkdaşlığın genişlənməsinə və ölkəmizin gələcək inkişafı naminə yeni layihələrin həyata keçirilməsinə öz dəyərli töhfəsini verəcəkdir. Sərginin bütün iştirakçılarına və qonaqlara uğurlar arzulayıram. Hörmətlə, Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri 6

[close]

p. 9

GREETINGS Dear Exhibition Participants and Guests! On behalf of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, I would like to sincerely congratulate you on the opening of the 11th Azerbaijan International Education and Career exhibitions. One of the main challenges of the modern era is to increase the role of education in economic development. The foundation for a lucrative career and prosperous life begins with a successful education. While improving the knowledge and skills of people, education is also essential in terms of their future selfsufficiency and integration into society. The Ministry of Education will present its new projects and educational opportunities in our country at the 11th Azerbaijan International Education and Career Exhibitions. The implementation of the priority tasks set as a result of education-related reforms and purposeful actions in Azerbaijan is the main aim of our activity. Today’s rapid technological progress requires continuous improvement in knowledge and skills. This increases the demand for the acquisition of new qualifications and the development of much-needed skills. World experience with regard to the determination of modern economic development concepts allows us to say that there is a natural correlation between the human capital of each country and its economic power. In this regard, cooperation between the education and business sectors guarantees a comprehensive developmental perspective. Today, there is a constantly increasing co-operation and mutual work between the government, private sector and education institutions to increase human capital in Azerbaijan. Education and Career exhibitions open up extensive opportunities for productive discussions and new projects between youth, educational institutions and businesses. I am confident that the 11th Azerbaijan International Education and Career exhibitions will contribute both to the expansion of cooperation opportunities and the implementation of new projects for the future development of our country. I wish every success to the participants and guests of the Education and Career exhibitions. Yours sincerely, Mikayil Jabbarov, Minister of Education of the Republic of Azerbaijan 7

[close]

p. 10

SALAMLAMA Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının adından Sizi 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Karyera sərgilərində salamlayıram. Təhsil yüksək intellektual potensiala malik insan kapitalının formalaşmasında və güclü iqtisadiyyat qurulmasında əhəmiyyətli yer tutur. Məhz bu məqsədlərə cavab verən müasir və səmərəli təhsil sisteminin formalaşdırılması yönündə qarşımızda duran məqsədlərə nail olmalıyıq. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin təhsilə qayğını dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırması, prioritet fəaliyyət sahəsinə çevirməsi nəticəsində Azərbaycanda təhsil sistemi sürətlə və davamlı inkişaf edir. Dövlət başçısının irəli sürdüyü konsepsiyaya uyğun olaraq, əsas strateji hədəfimiz neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsidir. Regionun təhsil və insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində ən mühüm illik foruma çevrilmiş Təhsil və Karyera sərgisi ölkəmizdə təhsil və karyera istiqamətində ən son nailiyyətləri və yeni imkanları təqdim edir, biznes dünyası və tələbə, mütəxəssislər arasında dialoqun yaradılmasına əlverişli platforma yaradır. Əminik ki, bu tədbir iştirak edən beynəlxalq və yerli universitetlər arasında yeni əməkdaşlıq imkanları yaradaraq, bunlar arasında təcrübə mübadiləsini inkişaf etdirəcək. Eyni zamanda sərginin karyera sektoru dövlət və özəl müəssisələr ilə təhsil ocaqları arasında dialoqun qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir. Sərgi açılışı münasibəti ilə bütün iştirakçıları bir daha salamlayıram və uğurlar arzulayıram! Hörməltə, Kristina Məmmədova ASK-ın Baş Katib əvəzi 8

[close]

p. 11

GREETINGS Dear Ladies and Gentlemen! On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan, I would like to welcome you at the 11th Azerbaijan International Education and 11th Azerbaijan International Career Exhibitions. Education plays a very important role in the formation of human capital with a high intellectual potential and in the establishment of a strong economy. Therefore we must achieve our goal to create a modern and efficient Education system in order to ensure that these aims are met. The education system in Azerbaijan is developing rapidly and continuously, raising to the level of state policy and becoming one of priority sphereas as a result of the reverent strategy of President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. According to the concept proposed by the Head of the state, our main strategic goal is to transform oil capital into human capital. The Education and Career Exhibition, which has become the most important annual forum for education and human resource management in the region, presents the latest achievements and new opportunities in education and career in our country, creates a platform for dialogue between business and students and professionals. We are confident that this event will create new opportunities for cooperation between international and local universities, including exchange of experiences. At the same time, the exhibition’s career sector will make a significant contribution to the establishment and development of a dialogue between public and private enterprises and educational institutions. Once again, I would like to welcome all the participants and wish them every success! Your Sincerely, Kristina Mammadova Acting-General Secretary of ASK 9

[close]

p. 12

SALAMLAMA Dear Exhibition Participants and Guests, On behalf of Caspian Events Organisers, I would like to welcome you to the 11th Azerbaijan International Education and 11th Azerbaijan International Career Exhibitions. The education sector is one of the main drivers behind sustainable development and a secure future and is therefore a prime focus in Azerbaijan. Anyone who thinks about the career realises that in order to create the future with their own hands, they must lay the bricks of their success correctly from the very beginning. The youth of Azerbaijan is the future of our country. As a result of the sustainable development in the country today, there is a great demand for professional employees. The annual education and career exhibitions have already acquired the states of a highly prestigious event, serving as a place to meet with representatives from the higher educational and technical institutions of both Azerbaijan and other countries, including colleges and youth organisations, and career development agencies and this event is of particular importance. The aim of the Azerbaijan International Education Exhibition is to deliver detailed and substantial information to the public and especially to the youth of Azerbaijan, to learn from international experience, to encourage the application of new technologies and help young people to choose the education institution. This year 143 local and foreign exhibitors from 25 countries participate in the Education and Career exhibitions. The participants are universities, colleges, schools and companies of Austria, Azerbaijan, Belarus, Canada, Czech Republic, Belgium, Germany, Hungary, Italy, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Singapore, Turkey, UAE, Ukraine and USA . The national stands will be represented by Lithuania (“Study in Lithuania”) and Poland (“READY STUDY GO! POLAND”). The content of this year’s exhibition is more extensive, while the exposition is more interactive and vibrant thanks to the extraordinary support and remarkable work done by the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan. I express my deep gratitude to the Ministry of Education for contributing to success of the event as well as to the Kapital Bank for being the general sponsor of the exhibition. Yours sincerely, Edward Strachan Regional Director 10

[close]

p. 13

GREETINGS Hörmətli sərgi iştirakçıları və əziz qonaqlar! Sizi, beynəlxalq sərgi və konfransların təşkilatçısı olan “Caspian Event Organisers” şirkəti adından 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Karyera sərgilərində salamlayıram. Dayanıqlı inkişafın və təminatlı gələcəyin əsas amillərindən olan təhsil sektoruna Azərbaycanda böyük diqqət ayrılır. Təhsil və karyera barədə düşünən hər bir kəs anlayır ki, gələcəyini öz əlləri ilə yaratmaq üçün öz uğurunun təməlini düzgün qoymalıdır. Azərbaycan gəncləri – ölkənin gələcəyi deməkdir. Ölkədə müşahidə olunan davamlı inkişaf nəticəsində bu gün hər bir sahədə peşəkar kadrlara böyük ehtiyac var. Hər il təşkil olunan təhsil və karyera sərgiləri artıq Azərbaycanda və xaricdə fəaliyyət göstərən ali təhsil və peşə məktəbləri, xüsusi yönümlü orta təhsil məktəbləri, gənclər təşkilatları, karyera planlaşdırılması və karyerada irəliləyiş üzrə agentliklərin və bu kimi digər təşkilatların görüş yerinə çevrilmiş yüksək statusa malik olan tədbirdir və xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil sərgisi təhsil sahəsi haqqında geniş və dolğun məlumatı ölkə ictimaiyyətinə və xüsusilə gənclərə çatdırmaq, beynəlxalq təcrübə və təhsildə yeni texnologiyalar ilə tanış olmaq və gənclərə ali təhsil məktəbinin seçimində yardımcı olmaq məqsədi daşıyır. Bu il “Təhsil” və “Karyera” sərgilərinə ümumi olaraq 25 ölkədən nümayəndələr qatılır, yerli və xarici iştirakçıların sayı 143 olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Avstriya, Azərbaycan, Belarus, Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çexiya, İtaliya, Qırğızıstan, Kanada, Latviya, Litva, Macaristan, Malta, Polşa, Rumıniya, Sinqapur, Türkiyə və Ukrayna ali təhsil müəssisələri, kollec , məktəbləri və şirkətləri iştirak edirlər. Sərgidə milli stendlərlə Polşa (“READY STUDY GO! POLAND”) və Litva (“Study in Lithuania”) çıxış edəcəklər. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyinin göstərdiyi mühüm dəstək və apardığı böyük iş nəticəsində bu ilki sərginin ekspozisiyası daha interaktiv və rəngarəng, məzmunu isə daha dolğun olacaqdır. Sərginin uğurunda çox önəmli payı olan Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyinə və sərginin baş sponsoru qismində çıxış edən Kapital Banka öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətlə, Edvard Stroon Region üzrə direktor 11

[close]

p. 14

February 2018 @euriesummit eurie@eurieeducationsummit.com www.eurieeducationsummit.com Main Supporter of EURIE

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet