Incursiune în publicistica braşoveană a anilor 1931-1935 / Maria Buturugă

 

Embed or link this publication

Description

în cadrul lucrărilor Conferinţei Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXVIII-a, Braşov, 6 septembrie 2017, Secţiunea Periodice

Popular Pages


p. 1

Incursiune în publicistica braşoveană a anilor 1931-1935 Maria Buturugă În cadrul oferit de bibliotecile din Braşov pentru ediția a XXVIII-a a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, se cuvine a vorbi despre publicistica braşoveană, și vorbim despre publicistica anilor 1931-1935, acum când se află în curs de publicare ultima parte, a treia, a tomului V din bibliografia naţională retrospectivă "Publicațiile Periodice Românești", din al cărei colectiv de redactare fac parte. Iată coperta și pagina de titlu de la partea întâi a tomului V: Acest al cincilea tom urmează să fie afişat curând pe SIMBNR - "Sistem Integrat de Management al Bibliografiei Naţionale Româneşti", pe pagina web a Bibliotecii Academiei Române, unde primele patru tomuri sunt deja la un click distanţă, sub formă de fişiere imagine.

[close]

p. 2

Combinând cei trei indici de localităţi care însoţesc părţile tomului V, pregătesc pentru afişare pe SIMBNR un indice general de localităţi, care însumează aproximativ 130 de nume de oraşe, comune, chiar sate sau gări. Apare, desigur, aici, şi Braşovul. Iată poziţiile bibliografice ale titlurilor publicate la Braşov în perioada 1931-1935, acoperită de tomul V din bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor. Sunt 117 menţionări bibliografice. Pornind de la aceste menţionări bibliografice, am construit o bibliografie generală a publicaţiilor periodice braşovene apărute în perioada 1931-1935, pe care o propun sub formă de broşură bibliotecilor interesate de identificarea titlurilor apărute la Braşov în această perioadă. Bibliografia retrospectivă se realizează în principal pe baza fondului de publicaţii al Bibliotecii Academiei Române la Bucureşti, motiv pentru care descrierile bibliografice propuse în broşura de faţă includ şi cota din Biblioteca Academiei Române, pe lângă poziţia din bibliografia naţională. Desigur, au fost avute în vedere de bibliografierea retrospectivă şi completări de informaţii din fondurile unor biblioteci cercetate în acest scop, de exemplu "Curierul forestier român", de la Biblioteca Judeţeană Braşov, alte titluri de la Biblioteca Centrală Universitară Cluj. Sunt şi titluri descrise după enciclopedia cronologică "Istoria jurnalismului din România în date", apărută la Iaşi, în 2012. S-au făcut completări de informaţii şi din bibliografia lui István Monoki, apărută la Budapesta, încă de la 1941, pentru publicațiile ungurești.

[close]

p. 3

Partea principală, de bibliografie, a broşurii este alcătuită din descrierile bibliografice preluate din bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor, şi este însoţită de un tabel cronologic al primelor apariţii la Brașov, pe acestă perioadă, şi de un indice alfabetic al tuturor titlurilor. Tabelul cronologic propune titlurile în ordinea primei lor apariţii la Brașov între 1931 şi 1935. Se menţionează pentru fiecare titlu, într-o a treia coloană, perioada de apariţie la Braşov, cu semnalarea continuărilor, întreruperilor şi reapariţiilor.

[close]

p. 4

Indicele alfabetic asociat bibliografiei braşovene cuprinde cele 134 de titluri identificate, inclusiv schimbări de titlu și titluri paralele, cele mai multe în limbile maghiară și germană. Aici, pentru fiecare publicaţie, s-a preluat din descriere: titlul, subtitlul, localitatea, întreaga perioadă de apariţie, între 1931 şi 1935, şi numerotarea. * Ceea ce nu am cuprins în broşură este paleta tematică a acestor publicaţii şi anume, după cum vom vedea pe câteva exemple: publicaţii ale comunităţilor religioase, publicaţii ale breslelor meşteşugăreşti, publicaţii de informare generală, publicaţii politice, publicaţii literar-culturale, publicaţii turistice, publicaţii specializate de publicitate. Multe sunt comunităţile religioase care editează la Braşov publicaţii proprii. "Szív" şi "A kereszt" pentru catolici, "Lichter der Heimat" pentru evanghelici, "Egyetértés" pentru reformaţi "Kévekötés" pentru unitarieni, "Szombatiskolai leckék" și "Adventi hírnök" pentru adventişti. Întrucât Braşovul a fost încă de la începuturile lui spaţiu de activitate al breslelor meşteşugăreşti, numeroase publicaţii periodice apărute aici pun în valoare activităţile profesionale ale braşovenilor: croitori, meşteşugari de încălţăminte, pentru frizeri "Figaró", pompieri, mici comercianţi, proprietari de case ş.a.m.d. Dintre publicaţiile de informare generală, cu perioadă mai mare de apariţie, cititorii de limbă germană primesc zilnic "Kronstädter Zeitung", ca şi maghiarii: "Brassói friss ujság". Pentru români, "Gazeta Transilvaniei" apare de trei ori pe săptămână, iar "Ardealul" săptămânal.

[close]

p. 5

Publicaţii care intenţionează să surprindă viaţa politică braşoveană reuşesc să apară doar în câteva numere, sporadic. "Braşovul liberal", pentru liberali; "Gazeta Braşovului", pentru naţionalţărănişti; Partidul Ţărănist-Radical publică "Plugarul", cu ediție paralelă în limba germană "Der Landwirt"; Partidul Poporului publică "Steaua Transilvaniei". Nici pe teme literar-culturale publicaţiile braşovene nu reuşesc să apară mai uşor sau pentru mai mult timp: "Năzuința", "Braşovul literar şi artistic", "Frize", "Film és Mozi", "Klingsor". Întâlnim şi publicaţii turistice, o revistă de rebus "Sfinx", sau titluri specializate de publicitate. * Acest instrument bibliografic de lucru pentru utilizatorii de bibliotecă poate fi făcut disponibil la sălile de lectură ale bibliotecilor interesate. Se pot completa în text adresele de depozitare din biblioteca locală, se pot adăuga adresele web de consultare directă pentru publicaţiile care dispun de așa ceva. În plus, de îndată ce un utilizator îşi exprimă dorinţa de a consulta o publicaţie din bibliografie, cererea poate fi transmisă bibliotecii deţinătoare, iar aceasta scanează cu prioritate şi afişază public materialul cerut, în cel mai scurt timp. Uşor de zis, greu de... aplicat (deocamdată) în bibliotecile româneşti! prezentare în cadrul lucrărilor Conferinţei Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXVIII-a, Braşov 2017, Secţiunea Periodice

[close]

Comments

no comments yet