Informatiebulletin oktober 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Zondag 1: H. Bavo, patroon van het bisdom Haarlem-Amsterdam, hoogfeest (commemoratie: Zeventiende zondag na Pinksteren) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 2: H.H. Engelbewaarders Geen H.H. Missen Dinsdag 3: H. Theresia van het kind Jezus, maagd en Kerklerares 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 4: H. Franciscus van Assisië, belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 5: H.H. Placidus en gezellen, martelaren 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 6: H. Bruno, belijder – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 7: Onze Lieve Vrouw van de allerheiligste Rozenkrans, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 8: Achttiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 9 – Geen H.H. Missen Dinsdag 10: H. Franciscus Borgia, belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 11: Moederschap van de H. maagd Maria, feest 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 12 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 13: H. Eduardus, koning en belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 14: H. Callixtus I, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 15: Negentiende zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Oktober 2017 Maandag 16 – Geen H.H. Missen Dinsdag 17: H. Margareta Maria Alacoque, maagd 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 18: H. Lucas, evangelist 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 19: H. Petrus van Alcantara, belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 20: H. Johannes van Kenty, belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 21: H. Hilarion, abt, en H.H. Ursula en gezellinnen, maagden 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 22: Twintigste zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 23 – Geen H.H. Missen Dinsdag 24: H. Raphaël, aartsengel 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 25: H.H. Chrysanthus en Daria, martelaren 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 26: H. Evaristus, paus en martelaar 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 27 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 28: H.H. Simon en Judas, apostelen 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 29: Hoogfeest van Jezus Christus, Koning (einde zomertijd) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 30 – Geen H.H. Missen Dinsdag 31 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor aanvang van de Mis of van het Marialof.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Wij mogen uiterst dankbaar zijn dat er dit jaar opnieuw een roeping uit onze parochie is voortgekomen. Afgelopen jaar hadden we een priester- en een kloosterroeping; op zondag 1 oktober zal Gideon Zoonen (foto), een van onze vaste mis- dienaars, intreden in het seminarie van de Petrusbroederschap in Wigratzbad. Blijven wij bidden voor hem en voor andere roepingen. Deze roeping is vooral te danken aan het gebed in onze traditionele parochie, met name aan het dagelijkse rozenkrans- gebed in onze kerk met de intentie om roepingen. Daarbij wordt ook gebeden om heilige families. Ook dat gebed heeft zijn vruchten afgeworpen: er komen steeds meer gezinnen met kinderen naar de (zondags)mis en zij zijn ook actief in onze parochie. Vele parochianen van het eerste uur zijn verzwakt door toenemende ouderdom. Ook voor hen wordt gebeden bij de rozenkrans: dat zij mogen bereiken waartoe zij gedoopt zijn en dat zij mogen volharden in geloof en Godsvertrouwen. Wij zijn verplicht om hun te laten weten dat zij – ook in hun hoge ouderdom of ziekte – nog steeds bij ons horen, en wanneer zij niet meer naar de kerk kunnen komen krijgen zij regelmatig de sacramenten gebracht. Een toenemende zorg is het dagelijkse toezicht in de kerk op tijden waarop die geopend zou moeten zijn. Door de vele huisbezoeken en het steeds geringer aantal kerkwachten (er moeten altijd twee personen aanwezig zijn om de kerk veilig open te kunnen houden) is het kerkgebouw in het afgelopen jaar op weekdagen steeds minder open geweest. Wie bereid is om op doordeweekse dagen een aantal uren toezicht op zich te nemen kan zich melden bij ondergetekende. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Acht vormelingen Op zondag 17 september heeft mgr J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam het Vormsel toegediend aan zes kinderen en twee volwassenen. In zijn preek sprak hij over de heilige bisschop Cyprianus (+ 256), die de dag ervoor zijn feestdag had gehad: Tijdens de christenvervolgingen maakte Cyprianus een afweging voor het heil van zijn gemeenschap. Ook voor ons geldt dat: we moeten niet onze emoties (kwaadheid, bedroefdheid, ontmoediging enz.) volgen, maar handelen met onderscheiding in de kracht van de Heilige Geest. Dat betekent dat we afstand moeten nemen van onze gevoelens om een goede keuze te kunnen maken, zoals Cyprianus dat deed. Daartoe ontvangen we de Heilige Geest in het vormsel. Dit woord komt van het oud-Nederlandse ‘vromen’, dat ‘sterken’ betekent. We worden gesterkt om vroom en krachtig te zijn, tegen de stroom in te durven gaan als God dat vraagt en goed te kunnen onderscheiden. Daarom moeten we dikwijls bidden: “Kom, Heilige Geest”. Zuster Maria Helena Dierbare parochianen, Even een kort woordje vanaf de andere kant van de wereld hoe het gaat met jullie voormalige parochiaan Berdine Zoonen. Na bijna een jaar geleefd te hebben met de Benedictinessen van Maria, Koningin van de Apostelen, mocht ik samen met mijn vijf medepostulanten op 20 augustus het habijt ontvangen. Voor de grote dag zijn alle bruiden een paar dagen in retraite gegaan om zich voor te bereiden op dit ondoorgrondelijke mysterie: de verloving met de Zoon van de Allerhoogste God. De heilige Mis begonnen we in een bruidsjurk en nadat we onze Bruidegom mochten ontvangen in de heilige communie werden we op het priesterkoor door de bisschop gevraagd wat ons verzoek was, waarop wij antwoordden: "Misericordiam Dei et habitum sanctae conversationis" (de barmhartigheid van God en het habijt van heilige bekering). Om onze bekering van de ijdelheden van deze wereld uit te drukken heeft de bisschop ons haar afgeknipt en ontvingen we het zwarte habijt (dood aan de wereld) en een witte sluier (het teken van zuiverheid). Daarna hoorden we onze nieuwe naam; vanaf nu ben ik zuster Maria Helena, naar de moeder van Constantijn, die het heilig Kruis gevonden heeft! Er liggen nu twee heel belangrijke jaren voor mij, het noviciaat, waarin ik met de hulp van Gods genade de grondslag hoop te leggen voor de rest van mijn religieuze leven. Mag ik jullie nederig vragen om mij niet te vergeten in jullie gebeden, zoals ik ook altijd voor jullie zal doen? In Corde Mariæ, zuster Maria Helena

[close]

Comments

no comments yet