BM Magasin nr 2 2017

 

Embed or link this publication

Description

Berättarministeriets Magasin HT 2017

Popular Pages


p. 1

02 17 Språket ger makt –Bli volontär nu

[close]

p. 2

RRyggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande utbildningssystem. Kvalitén på utbildningen i ett land är en tydlig indikator på nationens långsiktiga välstånd. Obligatorisk och gratis skolgång har lyft Sverige från att vara ett fattigt land i norr till en av världens mest framgångsrika och framstående demokratier. De senaste PISA-undersökningarna, som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, har varit alarmerande och förödande för den svenska skolans självkänsla. Skillnaderna mellan olika skolor ökar. Barnens socioekonomiska bakgrund blir allt mer avgörande för deras skolresultat och framtid. Vi förstår utmaningarna som skolan och lärarna står inför och oroar oss för de demokratiproblem som väntar om inte alla invånare känner sig jämlikt behandlade av samhället. För även om barnens utbildning är skolans ansvar bör det vara allas prioritering då det är av största vikt för samhällsutvecklingen. Vi behöver samverka bortom egna sektorer, positioner och givna ramar för att gemensamt stötta lärarna att vända utvecklingen. Det kommer att krävas handlingskraft, mod, innovation och gemensamma krafttag. Ett sätt att bidra som privatperson är att bli volontär på Berättarministeriet. Som volontär bidrar du till att fler barn får möjligheten att erövra det skrivna ordet och vara en aktiv samhällsmedborgare. Tillsammans kan vi skapa förändring! DILSA DEMIRBAG-STEN, VERKSAMHETSANSVARIG 2 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 3

02 17 innehåll │ det här är berättarministeriet 4 │ nu i göteborg 6 │ serneke group och platzer fastigheter möjliggör lanseringen 8 │ göteborgs politik 9 │ möt tre­ volontärer 10 │ så blir du volontär 12 │ amelia adamo om varför hon är ambassadör för berättarministeriet 13 │ mystiska spår, kartor och märkliga symboler – följ med till mystiska lådan 14 │ så säger barnen 18 │ några milstolpar 20 │ politikerna elof hansjons och olle burell om varför de stöttar berättarministeriet 22 tack för ditt engagemang! 23 10 18 14 NUMMER 2 2017 3

[close]

p. 4

om oss Det här är Berättarministeriet Första mötet med Berättarministeriet sker i Alien Super­market, en i­nteraktiv del i programmet som väcker kreativitet. Berättarministeriet är en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att fler barn och unga ska erövra det skrivna ordet. För när vi kan uttrycka oss har vi bättre förutsättningar att forma vår egen framtid och bli aktiva samhällsmedborgare. Kort sagt – språk ger makt. Insatserna fokuserar på områden med hög arbetslöshet där många barn som går ut grundskolan har låga studieresultat. Motorn i hela verksamheten är kreativitet och fantasi, viktiga grundbultar för allt skapande. Alla sagt om berättarministeriets arbete skolprogram och aktiviteter i våra skrivarverkstäder är kostnadsfria och utformade som kreativa och lustfyllda verktyg för att uppnå Berättarministeriets mål – att fler barn ska behärska och erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en samverkans­ modell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets utveckling och bidrar till att nya skrivarverkstäder öppnas. Allt börjar med en tanke, och för att tanken ska bli verklighet måste vi kunna uttrycka den, tänka kreativt och kritiskt, fantisera och skapa våra egna berättelser. – Hans Rosling Det är viktigt att hjälpa barn att uttrycka sig. Om du kan beskriva vad du känner genom att skriva, rita, sjunga eller dansa blir livet så mycket enklare. – Miriam Bryant Ni lyssnade på barnen och fick dem att tro på sig själva och sin egen förmåga att skapa. Fantastiskt! – Lärare i Hagsätra Även elever med särskilda behov var engagerade. Även de som vanligtvis inte är så aktiva i klassrummet kom till tals. – Lärare efter besök i Husbys skrivarverkstad Det var en otrolig upplevelse att få besöka er fantastiska verksamhet! Tusen tack för inspirationen. Detta borde alla barn få uppleva någon gång i livet. – Lärare i Hagsätra 4 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 5

berättarministeriet i ord och siffror 34 956 barn har besökt Berättar­ministeriet sedan 2011 2 637Antal pedagoger sedan 2011 Alla som vill kommer till tals. Man peppar alla elever, respekterar olika ideér. Barnen respekterar sättet att bestämma vilka ideér som man ska använda. Alla vågar prata! – Lärare i Södertälje Ett perfekt sätt att börja helgen på. – Ulla, volontär i Husby Antal skolklasser sedan 2011 1 230 Ni bidrar med inspiration till eleverna och visar att undervisning kan ske utanför klassrummet. Eleverna tränade sina förmågor genom samtal och samarbete. – Lärare i Hagsätra Jag har kommit hit i fyra år och det är lika spännande och givande varje gång. – Anton, volontär i Södertälje NUMMER 2 2017 Så många lärare säger att ­Berättarministeriets metod är ett stöd i undervisningen. 9 av 10 Lika många lärare ­rekommen­derar Berättarministeriet och vår metod till en kollega. 5

[close]

p. 6

skrivarverkstad i gamlestaden Nu i Göteborg Den 11 november invigs Berättar­ ministeriets första skrivarverkstad i Göteborg. Det innebär att alla grund­ skolor med elever från årskurs 2–5 i Angered och Östra Göteborg erbjuds Berättarministeriets program. Lärare som väljer att boka aktiviteter får tillgång till pedagogiskt och kostnadsfritt material, med stöd i läroplanen, som bidrar till att fler elever blir trygga i det skrivna ordet. Denna resa är möjlig tack vare samverkan med Platzer Fastigheter, ­Serneke Group och Stenastiftelsen samt genom ett IOP med Göteborgs Stad. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets utveckling och bidrar till att nya skrivarverkstäder kan öppnas. Vad är IOP? IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, är en avtalsform mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Berättarministeriets verksamhet bygger på en samverkansmodell med resurser från det offentliga, det privata och det ideella. Bli volontär! Registrera dig på berattarministeriet.se/ bli-volontar Dessa skolor erbjuds Berättarministeriets program Angered Bergsgårdsskolan F-9 Bergums skola F-9 Björsaredsskolan F-3 Bläseboskolan F-5 Emmaskolan F-3 Eriksboskolan F-6 Gunnilseskolan F-6 Gårdstensskolan 4-9 Hammarkullsskolan F-3 Hjällboskolan 6-9 Kristinaskolan F-9 Långmosseskolan F-3 Lövgärdesskolan 4-9 Nytorpsskolan 4-9 Rannebergsskolan F-3 Rävebergsskolan F-3 Römosseskolan F-9 Tretjärnsskolan F-3 Vättleskolan F-9 Östra Göteborg Assaredsskolan F-9 Backegårdsskolan F-6 Bergsjöskolan F-9 Brandströmska Skolan Nylöse F-9 Centrina Kviberg 6-9 Fjällboskolan F-5 Gamlestadsskolan F-9 Gärdsmosseskolan F-6 Martinaskolan F-9 Ramsdalsskolan F-6 Sandeklevsskolan F-9 Solbackeskolan F-6 Talldungeskolan F-3 Utbynässkolan F-5 Utmarksskolan 4-9 Vetenskapsskolan F-9 Änglagårdsskolan 4-9 6 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 7

Berättarministeriets skrivarverkstad i Göteborg Måndag 9 oktober kl. 16–18 hålls den första volontärutbildningen i Göteborg – välkommen! Skrivarverkstaden i ­Göteborg kommer att ligga intill spårvagnshållplats Gamlestads­ torget. Angered Gamlestaden Berättarministeriets skrivarverkstad i Göteborg Göta älv Östra Göteborg Göteborg C GÖTEBORGS KOMMUN NUMMER 2 2017 7

[close]

p. 8

göteborgs näringsliv Därför stödjer vi Berättarministeriet Siktet har länge varit inställt på Göteborg och tack vare stöd från näringslivet slår Berättarministeriet i november upp portarna till stadens första skrivarverkstad. Här berättar två finansiärer, Serneke Group och Platzer Fastigheter, om varför de väljer att stödja stiftelsen. ► P-G Persson, vd för Platzer Fastig­heter, varför stödjer ni Berättarm­ inisteriet? – Som den största ägaren av kon- p-g persson torslokaler i Göteborg är vi beroende av stadens framtida välmående. Genom att stötta Berättarministeriet vill vi bidra till att utveckla Göteborg och dess invånare. Våra medarbetare kommer bland annat att erbjudas möjlighet att vara aktiva som volontärer, något som jag vet att många ser fram emot. Hur upptäckte ni Berättar­ministeriet? – Vi besökte Berättarministeriets skrivarverkstad i ­Södertälje och blev helt betagna av engagemanget och glädjen från barnen, lärarna och volontärerna. Sedan dess har vi med stor entusiasm följt Berättarministeriets utveckling och vi är oerhört glada över att de öppnar en skrivarverkstad här i Göteborg. Tillsammans kan vi ge barn och unga möjlighet att ta del av stiftelsens kreativa metoder för att öka intresset för att skriva och läsa. ► Ola Serneke, vd för S­ erneke Group, v­ arför stödjer ni Berättar­ ministeriet? – En förutsättning för att sam- ola serneke hället ska fortsätta utvecklas är att alla barn får chans till utbildning och utveckling, oavsett bakgrund och socioekonomisk situation. Det skapar bättre framtidsutsikter och ett bättre samhälle för oss alla. Genom att stötta Berättarministeriet kan vi vara med och påverka barn och ungas framtid och i det långa loppet hela vårt samhälle. Hur främjar Berättarministeriet demokrati? – När alla barn och unga ges möjlighet att lära sig behärska det skrivna ordet skapas också förutsättningar för delaktighet. Att behärska ett språk i såväl tal som skrift är centralt för att kunna vara en aktiv del i samhället. För Serneke är samhällsansvar en ledstjärna som ligger till grund för vårt engagemang för de socioekonomiskt mest utsatta stadsdelarna. Platzer Fastigheter Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst k­ ontor. Företaget äger och utvecklar 68 fastigheter med en total yta om cirka 800 000 m2. Serneke Group Serneke Group är ett av Sveriges tio största bolag i bygg- och f­astighetsbranschen. Företaget är verksamt inom bygg, anläggning, p­ rojektutveckling och fastighetsförvaltning. 8 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 9

göteborgs politik ”Barnen får en inkörsport till läsning” ► Özgür Tasbas (MP), ordföran­ de i Östra Göteborgs stadsdels­ nämnd. Vad betyder Berättar­ ministeriet för Göteborg? özgür tasbas – Ett nytt, kul, motiverande och roligt sätt för barn att utveckla sin fantasi. Det är också en inkörsport till läsning och ett komplement till skolan. Helt enkelt en spännande och kre- ativ miljö som tillgängliggör, inspirerar och gör läsningen roligare. Hur samarbetar ni med Berättarministeriet? – Vi stöttar verksamheten tillsammans med en till stadsdel, Angered, samt representanter från närings­livet. Jag tror att det upplägget blir allt vanligare i framt­ iden – att offentlig verksamhet och näringsliv tillsammans driver samhällsnyttiga verksamheter. Det är fantastiskt och öppnar upp för fler aktörer och många olika typer av konstellationer och aktiviteter som inte hade varit möjliga på samma sätt annars. Vad hoppas du att barnen får ut av Berättarm­ inisteriet? – Jag hoppas att barnen öppnar upp sina sinnen och sin fantasi och att den interaktiva miljön bidrar till det. I förlängningen hoppas jag att fler barn läser, skriver och skapar mer. Varför tycker du att man ska bli volontär? – Det blir ett enormt givande och tagande när man ser barnen växa och utveckla sin fantasi och sin skapandeförmåga. Man får tillbaka hur mycket som helst! Jag planerar själv att bli volontär. ► Ali Moeeni (S), ordförande i Angereds stadsdelsnämnd. Vad betyder Berättarministeriet för Göteborg? ali moeeni – Vi hoppas att Berättarministeriet ska bidra till att eleverna i vår stadsdel får ännu en väg till att utveckla sin fantasi, sin berättarförmåga, sitt skrivande och sina svenska språk­ kunskaper. Hur samarbetar ni med Berättarministeriet? – Vi har ett avtal med Berättarministeriet där alla våra elever i årskurs 2–5 får möjlighet att tillsammans med sina lärare besöka skrivarverkstaden och använda Berättar­ ministeriets kreativa elevmaterial i klassrummet. Vad hoppas du att barnen får ut av Berättarministeriet? – Jag hoppas att våra elever får hjälp att utveckla fantasin, kreativiteten, berättarförmågan och förmågan att skriva. Varför tycker du att man ska bli volontär? – För att kunna bidra till våra barn och elevers fortsatta utveckling och i och med det en bra skolgång. NUMMER 2 2017 9

[close]

p. 10

möt tre volontärer Varför bli volontär? Berättarglädje, engagemang och totalt uppslukade barn – som volontär på Berättarministeriet bidrar du med din tid, och får otroligt mycket tillbaka. Här berättar Annsi, Ulla och Arash om deras väg till Berättarministeriet. ”Barnen är totalt uppslukade och många är besvikna när tiden är slut för att de vill skriva mer.” vill du veta mer eller registrera dig som volontär? berattarministeriet.se/for-volontarer/ annsi ► Annsi Holmström, pensionär, varför blev du volontär på Berättarministeriet? – Jag såg den här bilagan om Berättarministeriet och tyckte att det verkade vara en intressant och viktig verksamhet. Jag var nybliven pensionär och hade hela mitt yrkesverksamma liv arbetat i förskolan, och tyckte att det skulle vara roligt att fortsätta att ha kontakt med barn. Vad ger det dig att vara volontär? – Det är alltid spännande att möta en klass med glada och förväntansfulla barn, och roligt att se engagemanget och berättarglädjen växa fram. Barnen är totalt uppslukade och många är besvikna när tiden är slut för att de vill skriva, rita och berätta mer. När man sedan får se barnens stolthet när de läser upp sina egna berättelser och får applåder och uppmuntran av sina kompisar, då känns det härligt att få vara där och dela den stunden. Vad innebär det för dig att vara volontär? – Jag har varit volontär på Berättarministeriet i snart tre år nu och går fortfarande dit med samma glädje och nyfikenhet som första gången. Ingen gång är den andra lik. Det är en positiv och välkomnande miljö med många intressanta och givande samtal när vi vuxna samlas före och efter barnens besök. 10 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 11

ulla arash ► Ulla Löfven, varför blev du volontär på Berättarministeriet? – Jag hade en tid funderat på att engagera mig ­ideellt antingen med barn eller gamla. När jag läste om B­ erättarministeriets verksamhet kände jag att det här skulle kunna passa mig. Hur upplevde du ditt första besök i skrivarverkstaden? – Mycket positivt! Det var så roligt att uppleva hur barnens nyfikenhet och fantasi hjälpte dem att formulera en berättelse som var deras egen. Det är dessutom viktigt att de får träna sig i demokrati, genom att rösta om olika idéer som dyker upp. Berättarministeriets skrivarverkstäder finns i områden med hög arbetslöshet. Tycker du att det finns en koppling mellan språk och innanförskap? – Ja, att behärska språket är viktigt för att kunna delta i både privata och offentliga samtal. Det öppnar dörrar på arbetsmarknaden och andra viktiga delar av samhället. Vilka förväntningar har du på volontärskapet? – Jag hoppas få se hur barn uppslukas av orden och att det tänds ett ljus i deras ögon, när de hittar en berättelse och förstår sammanhang. ► Arash Sajadi, studerar miljöteknik, varför blev du volontär på Berättarministeriet? – Jag bor i Husby och såg en affisch där Berättarmini­ steriet sökte volontärer. Jag har alltid gillat att skriva och läsa själv och lockades av att få hjälpa barn att utveckla sitt skrivande. Vad ger det dig att vara volontär? – Det är som att man går in i en fantasibubbla, en annan värld, tillsammans med de andra vuxna och barnen. Där tänker, skriver och agerar man helt förutsättningslöst och kan leva ut. För mig är det otroligt givande. Det blir som en verklighetsflykt till en fantasivärld tillsammans med andra. Vad innebär det för dig att vara volontär? – Rent praktiskt att vara dedikerad och vilja vara en del av barnens dag – finnas där, lyssna, hjälpa dem med skrivandet och berättandet. Det innebär också att våga kliva ut ifrån sin bekvämlighetszon. Man lär sig hur människor fungerar tillsammans och får mycket tillbaks genom att tillbringa tid med barn, som har bäst fantasi av alla. NUMMER 2 2017 11

[close]

p. 12

volontärskapet Så funkar det Att vara volontär hos Berättar­ ministeriet är ett enkelt men oerhört viktigt uppdrag. Som volontär arbetar du sida vid sida med våra medarbetare i skrivarverkstaden där ni tar emot skolklasser med barn i åldrarna 8–12 år. Det handlar om att finnas där, att lyssna på barnen och ta deras fantasi på allvar. Du blir en vuxen förebild och ett stöd i deras utforskande av språket. Minst två gånger per termin vill vi att du kan vara volontär och du måste vara över 18 år för att anmäla dig. Vi behöver volontärer främst på förmiddagar tisdag–fredag samt på ons­ dagar kl 15–17 och lördagar kl 12–15. Utbildning och utveckling Under grundutbildningen får du lära dig mer om volontäruppdraget och Berättar­ministeriet. Du får även med dig en handledning hem och vid varje volontärtillfälle får du stöd och coachning av vår personal på plats i verkstaden. Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med matnyttig läsning, tips och tricks. När du varit aktiv volontär en termin erbjuds du även en fortbildning då du kan fördjupa dig i Berättarministeriets metoder och pedagogik. Här finns vi Södertälje Vår skrivarverkstad i Södertälje ligger centralt i Lunagallerian. Från Stockholm till Södertälje tar du dig ­enklast med pendeltåg från T-centralen (restid 43 minuter). Husby Vår skrivarverkstad i Husby ligger precis ­bredvid biblioteket i Husby Centrum. Hit tar du dig med tunnelbanans blå linje 11 från ­T-centralen (restid 19 minuter). Hagsätra Vår skrivarverkstad i Hagsätra hittar du bredvid biblioteket, drygt 2 minuters promenad från tunnelbanan. Till Hagsätra tar du dig med ­tunnelbanans gröna linje 19 söderut från ­T-centralen (restid 29 minuter). Göteborg Skrivarverkstaden i Göteborg öppnar 11 november 2017. Du kommer att hitta oss vid Gamlestadstorget som nås via spårvagn 4, 6, 7, 8, 9 och 11. Så blir du volontär! 1. Läs våra etiska riktlinjer. 2. Registrera dig. 3. Anmäl dig till grund­ utbildning för volontärer i någon av våra skrivarverkstäder. 4. B egär ett utdrag från polisens belastningsregister. 5. Efter genomförd utbildning bokar vi in dig på dina två första pass! Läs mer och registrera dig på berattarministeriet.se/ bli-volontar 12 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 13

intervju med amelia adamo ”Berättarministeriet öppnar dörrar” Hon är en hyllad tidningsmakare och chefredaktör. Som barn hämtade hon kraft i böckerna och historierna. Att vara ambassadör för Berättarministeriet är därför ett naturligt val för Amelia Adamo. amelia adamo ► Varför stöttar du Berättarministeriet? – Jag tror inte att Berättarmini­steriet kommer göra att vi får tusentals fler författare i Sverige, utan det handlar om att barn tar till sig ord, utvecklar sin fantasi och byter miljö. Dessutom är Berättar­ministeriet ett ovanligt bra och kreativt stöd i skolarbetet och öppnar nya dörrar till barnens framtid. Du har grundat flera tidningar. Vad gjorde att du, som barn, fick upp ögonen för det skrivna ordet? – Jag kommer från en miljö där det inte fanns en enda bok och ingen läs­stimulans, tvärt om, det ansågs nästan bortkastat. Det som förlöste mig var när bokbussen, ett slags rullande bibliotek, kom till förorten där jag bodde. Böckerna gjorde att jag kunde börja drömma, fantisera och upptäcka världen utanför Stövelvägen där jag växte upp. Var det då du började skriva själv? – Nej, jag slutade skolan i nian eftersom det var otänkbart för min familj att jag skulle ta studenten. Jag skulle börja jobba. Men jag tror att om Berättarmini­steriet hade funnits när jag växte upp, hade jag hittat en miljö där jag stimulerats till både skrivande och läsande. Då hade jag nog hittat min väg i livet snabbare. Vad tycker du är viktiga ingredienser för en bra samhällsutveckling? – Förutsättningar, möjligheter och känslan av att det finns en plats för mig i samhället. Alla barn måste känna att det finns en dörr för dem att gå igenom, och att den dörren inte bara är öppen för vissa barn. Barn måste också kunna fantisera, tänka och konkretisera på svenska. Det finns olika begränsningar, som bristande språkkunskaper hos föräldrar, som gör att barn inte utvecklas. Där kan Berättar­ ministeriet öppna dörrar. NUMMER 2 2017 13

[close]

p. 14

14 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

[close]

p. 15

fantasi gör skillnad Vad har mystiska spår, kartor och märkliga symboler att göra med ett bättre skrivspråk? Svaret stavas programmet Den mystiska lådan. I Östbergaskolan i Stockholm har klass 3 precis fått reda på att den mystiska, och lite buttra, redaktören Schwartz omgående behöver deras hjälp. Skolans vaktmästare hittade tidigt samma morgon ett brev i korridoren, adresserat till klassen, där redaktören förklarar att någon brutit sig in på bokförlaget. Flera hemliga lådor har stulits och nu ber Schwartz barnen gömma en låda som bovarna inte kom över – de är inte längre säkra på förlaget. När läraren Marcus Jonerholm har läst upp hela brevet utbryter klassen i ett sorl. – Att han valde just vår klass! – Hur vet du att det är en han? Det kan vara en hon med. – Jag vet ett ställe vi borde gömma lådan på! Bovarna kommer aaaaldrig hitta den. – När får vi åka tillbaka till skrivarverkstaden? Klassen hade först fått bekanta sig med Schwartz en vecka tidigare när de besökte Berättarministeriets skrivarverkstad i Hagsätra. Den kräsna redaktören hade då förklarat att alla berättelser hen läst var urusla men att just klassen från Östbergaskolan ryktades ha mycket fantasi. Ville barnen hjälpa till att skriva fantasifulla berättelser? Det ville de, och dagen resulterade i fyllda pappersark, nervässade pennor och 30 barn som somnade tidigt samma kväll. Den mystiska lådan När Schwartz hör av sig igen blir barnen förvånade – de trodde att besöket på Berättarministeriet var en endags­ NUMMER 2 2017 15

[close]

Comments

no comments yet