BIHE 2017 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

BIHE 2017 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi adından, “Iteca Caspian” və onun həmkarı olan “ITE Group” şirkətləri tərəfindən təşkil olunan 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi – “BIHE” 2017, 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya Sərgisi – “Stomatology Azerbaijan” 2017 və 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb Sərgisi – “Beauty Azerbaijan” 2017 iştirakçılarını və qonaqlarını salamlayıram! Azərbaycanda səhiyyə sektorunun inkişafı ilə bağlı islahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Son illər ərzində səhiyyə sektorunda görülən işlər nəticəsində əhalinin sağlamlığının qorunması, xəstəliklərin diaqnostika, müalicə və profilaktikası sahəsində mühüm uğurlar əldə olunmuşdur. Azərbaycan səhiyyəsində uğurla aparılan islahatlar, maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi, təchizat və kadr hazırlığı ilə bağlı görülmüş işlər əhalinin dövlət tibb müəssisələrinə olan inamını getdikcə artırır. Ölkəmizdə bu il keçirilən mühüm idman hadisələri – IV İslam Həmrəyliyi Oyunları və “Formula -1” yarışları zamanı istər idmançılar, ölkəyə gəlmiş qonaqlar, istərsə də əhalinin ehtiyaclarına uyğun tibbi xidmətlərin yüksək səviyyədə göstərilməsi Azərbaycan səhiyyəsinin bu gün beynəlxalq standartlara uyğun olmasının digər bir sübutudur. “BIHE” sərgisinin səhiyyə sisteminin inkişafına olan tövhəsi danılmazdır. Ənənəvi səhiyyə sərgisində qabaqcıl yerli və xarici şirkətlərin, milli qrupların iştirakı, tibbi turizm bölümündə iştirak edən xarici şirkət və klinikaların Azərbaycana olan marağı, bunun ən böyük sübutudur. Sərgi çərçivəsində təşkil olunan işgüzar proqram, konqress və iki tərəfli görüşlər sərgiyə olan marağı daha da artırır: həkimlərə tibb sektorunda mövcud olan yenilik və nailiyyətlər haqqında məlumat almağa, tibb sahəsinin peşəkarlarına fikir mübadiləsi aparmağa imkan yaradır. Mən əminəm ki, səhiyyə sahəsində ən mühüm tədbirlərdən biri olan “BIHE” səhiyyə sərgisi ötən illərdə olduğu kimi gələcəkdə də ölkəmizdə tibb sahəsinin inkişafına, Respublikamıza yeni texnologiyaların gətirilməsinə, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edəcəkdir. Bütün sərgi iştirakçılarına və qonaqlarına uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm! Elsevər Ağayev Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin müavini 6 28-30 sentyabr 2017-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www.stomatology.az

[close]

p. 9

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen: On behalf of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, I would like to welcome participants and guests to the 23rd Azerbaijan International Healthcare Exhibition, BIHE 2017; the 12th Azerbaijan International Stomatology Exhibition, Stomatology Azerbaijan 2017; and the 11th Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition, Beauty Azerbaijan 2017 organised by ITECA Caspian and its partner ITE Group. The development reforms in Azerbaijani health sector are one of the main directions of the State Social Policy. In recent years, as a result of works implemented in the health sector, significant successes have been achieved in protecting people’s health and in the diagnosis, treatment and prevention of diseases. The successfully implemented reforms in the Azerbaijan health sector, and the works implemented in regard to the improvement of logistical support, procurement and staff development have increasingly improved people’s confidence in state healthcare centres. During the 4th Islamic Solidarity Games and Formula 1 Azerbaijan Grand Prix, which were this year’s important sporting events in Azerbaijan, a high level of medical services provided to the athletes and foreign visitors and to the local population is yet another proof that today our healthcare meets the international standards. The contribution of the BIHE exhibition to the development of the health system is undeniable. The attendance to the traditional health exhibition by leading local and foreign companies, and national groups, and the interest in Azerbaijan shown by foreign companies and clinics proactively participating in the Medical Tourism section are the most convincing proofs of this contribution. The business program, the congress and bilateral meetings organised within the framework of the exhibition further increase interest in the exhibition: it creates opportunities for physicians to receive information about innovations and achievements in the health sector, and for health sector professionals to exchange opinions. As it was in previous years, I am sure that the BIHE exhibition, being one of the most significant events in the health industry, will continue to contribute to the development of the health sector in our country, assist in the introduction of new technologies in Azerbaijan and help with the improvement of the quality of our medical services in the future. I would like to wish the best of luck and many new achievements to all exhibition participants and visitors. Yours Sincerely, Elsever Aghayev, Deputy Minister of Health of the Republic of Azerbaijan 28-30 September 2017-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www.stomatology.az 7

[close]

p. 10

• Salamlama məktubları Hörmətli Xanımlar və Cənablar! Son illərdə Azərbaycanda baş verən demokratik islahatlar tibb sahəsində və tibbin sürətlə inkişaf edən sahəsi olan stomatologiyaya müsbət təsir göstərir. Çox fərəhli haldır ki, son illərdə bizim respublikamızda ardıcıl olaraq, səhiyyə sahəsində beynəlxalq sərgi keçirilir və ildən ilə bu sərgidə iştirak edən şirkətlərin sayı artır. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və onun qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də dünya birliyinə inteqrasiya etməkdir. Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının (ASA) təsis edilməsi və onun dünya (FDİ) və Avropa (ERO) birliklərinin daimi üzvlüyünə daxil olması buna əyani sübutdur. ASA-nın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri stomatologiya sahəsində beynəlxalq peşəkar birliklər ilə sıx əməkdaşlığı qurmaqla inkişaf etmiş dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək və tətbiq etməklə Azərbaycanda stomatologiyanın inkişafina nail olmaqdir. Dünyanın aparıcı mütəxəssislərinin iştirakı ilə respublikamızda ASA-nın keçirdiyi stomatologiyanın aktual problemlərinə dair çoxsaylı beynəlxalq konfrans, simpozium və seminarlar BIHE çərçivəsində hər il təşkil edilən və müvəffəqiyyətlə keçirilən sərgilər bunun əyani göstəricisidir. “BIHE” sərgisi artıq nəinki Azərbaycanın, həm də Qafqaz regionunun səhiyyə sahəsinin aparıcı tədbirinə çevirilmişdir. Sərgi Azərbaycan mütəxəssislərinə öz xarici həmkarları ilə görüşməyə onların iş təcrübələri ilə, yeni texnologiyalarla və tibbi avadanlıqlarla tanış olmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, ASA 2005-ci ildən bəri “BIHE”-nin təşkilatçıları ilə fəal surətdə əməkdaşlıq edir. ASA Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən, 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə, 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya və 11-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb Sərgilərinin təşkilatçı və iştirakçılarına müvəffəqiyyətli, məhsuldar yaradıcılıq fəaliyyəti arzulayır. Rəna Əliyeva Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının Prezidenti 8 28-30 sentyabr 2017-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www.stomatology.az

[close]

p. 11

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, The recent democratic reforms implemented in Azerbaijan have had a positive influence on the public health sector, including stomatology, which is a rapidly developing branch of medicine. It is very pleasing that annual international healthcare exhibitions have been held in our country over recent years and that the number of companies participating in this exhibition increases from year to year. Azerbaijan is an independent state and one of its key tasks is to become integrated into the global community. The establishment of the Azerbaijan Stomatological Association (ASA) and its achievement of permanent membership of the FDI World Dental Federation and ERO (European Regional Organisation of the Fédération Dentaire Internationale) is clear proof of such integration. One of the key areas of activity of the ASA is to establish close cooperation with international professional associations specialised in stomatology, to study and introduce advanced practices from the world’s most developed countries and thereby to achieve the development of stomatology in Azerbaijan. The multiple international conferences, symposia and workshops held by the Azerbaijan Stomatological Association on topical issues in stomatology, which have attracted the participation of the world’s leading specialists, and the successful annual exhibitions arranged and held within the framework of BIHE are clear indicators of such progress. BIHE has already become a leading event in the public health sector of not only Azerbaijan, but the Caucasian region as a whole. The exhibition provides the opportunity for Azerbaijani specialists to meet their foreign colleagues and learn from their experience, while also becoming familiar with new technologies and medical equipment. It should be noted that since 2005 the ASA has worked closely with the organisers of BIHE. The ASA wishes a successful, fruitful and creative time to the organisers and participants of the 23rd Azerbaijan International Healthcare Exhibition, the 12th Azerbaijan International Stomatology Exhibition, and the 11th Anniversary Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition, all of which are being held at Baku Expo Centre. Rena Aliyeva President of the Azerbaijan Stomatological Association 28-30 September 2017-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www.stomatology.az 9

[close]

p. 12

• Salamlama məktubları Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından sizləri 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə - “BIHE” 2017, 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya - “Stomatology Azerbaijan” 2017 və 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Estetik Tibb - “Beauty Azerbaijan” 2017 sərgilərində salamlayır və sərgilərin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Son illər ərzində beynəlxalq arenada baş verən maliyyə və iqtisadi böhran dövründə bütün çətinliklərə baxmayaraq düşünülmüş siyasət və ictimai-siyasi sabitlik sayəsində ölkəmizin hər sahəsi inkişaf etməyə davam edir. Azərbaycanda həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar, dinamik sosial-iqtisadi inkişaf dünyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların reytinq siyahılarında respublikamızın iqtisadi göstəriciləri qabaqcıllar sırasında yer alır. Belə ki, dünyanın bir nömrəli iqtisadi forumu - Davos Dünya İqtisadi Forumu 2017-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünyada 37-ci yerə layiq görmüşdür. Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı ilə bağlı islahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində bir sıra mühüm dövlət proqramları qəbul edilib, tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilib və səhiyyə sahəsində bir çox islahatlar aparılıb. Səhiyyəyə ayrılan büdcə vəsaiti ildən-ilə artırılmaqdadır, bu da ölkədə aparıcı texnologiyalarla, müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunan yeni tibb mərkəzlərinin yaradılmasına imkan yaradır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq əczaçılıq zavodların təməl qoyulması da ölkəyə yeni texnologiyaların, iqtisadiyyata isə investisiyaların axınına və Azərbaycan əhalisinin sağlam olmasına töhfə verəcək. Səhiyyənin inkişafının mühüm şərtlərindən biri də bu sahədə nüfuzlu ixtisaslaşdırılmış tədbirlərin keçirilməsidir. Ölkəmizdə səhiyyə sektorunun inkişafının sübutlarından biri də hər il qabaqcıl yerli və xarici şirkətlərin bir araya gətirən “BIHE” sərgisidir. Bu sərgi səhiyyə sektorunda yeni texnologiyalar və xidmətlər haqqında dolğun məlumatın əldə edilməsinə, yerli və beynəlxalq mütəxəssislər arasında fikir və təcrübə mübadiləsinə, xarici şirkətlər tərəfindən sərgidə nümayiş olunacaq yeni məhsul və texnologiyaların ölkəmizdə tətbiqinə yol açan nüfuzlu meydançadır. Mən sərgilərin təşkilatçılarına, iştirakçılarına və qonaqlarına məhsuldar iş və böyük uğurlar diləyirəm. Hörmətlə, Kristina Məmmədova Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş katib əvəzi 10 28-30 sentyabr 2017-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www.stomatology.az

[close]

p. 13

• Welcome letters Dear Exhibition Participants and Guests, On behalf of the National Confederation of Entrepreneur’s (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan, I would like to congratulate and welcome you to the opening of BIHE 2017, the 23rd Azerbaijan International Healthcare Exhibition; Stomatology Azerbaijan 2017, the 12th Azerbaijan International Stomatology Exhibition; and Beauty Azerbaijan 2017, the 11th Anniversary Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition. Despite the challenges of the recent worldwide financial and economic crisis, our country continues to develop each and every sector of its economy thanks to a deliberate policy and socio-political stability. As a consequence of the purposeful reforms and the dynamic socioeconomic development in Azerbaijan, our country ranks a leading position due to its economic indices in the rating lists of some of the key international organizations. Moreover, thanks to its economic competitiveness, Azerbaijan was ranked the world’s 37th at the World Economic Forum 2017 in Davos. Healthcare development reform is one of the main thrusts of the social policy pursued by the government. Under the leadership of President Ilham Aliyev, a number of important state programmes have been adopted to protect the health of the population. These programmes have further improved the material and technical base of healthcare facilities and have fostered many health reforms. From year to year, the healthcare system increasingly receives funding from the state budget, which has allowed the establishment of new health centres equipped with leading technologies and modern medical equipment. Laying the foundation of first pharmaceutical factories in Azerbaijan will further contribute to the flow of new technologies and investments, helping to maintain the health of the population of Azerbaijan. A key condition for a developed healthcare system is the organisation of dedicated and prestigious events. The BIHE exhibition, which annually brings together leading local and foreign companies, is a clear evidence of the developing health sector in our country. BIHE is a major healthcare platform which provides access to comprehensive information on new technologies and services. It is also a place for local and international experts to exchange their opinions and experiences. The BIHE exhibition fosters the introduction of new products and technologies, which are showcased by foreign companies, in our country. I wish all participants, guests and organisers of the exhibition efficient work, fruitful meetings and best of luck! Sincerely yours, Christina Mammadova Acting Secretary-General National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of the Republic of Azerbaijan 28-30 September 2017-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www.stomatology.az 11

[close]

p. 14

• A Message from the Organisers Dear Exhibition Participants and Guests, On behalf of the organiser of international exhibitions Iteca Caspian and its partner, ITE Group plc (UK), I sincerely welcome all the participants and visitors to the 23rd Azerbaijan International Healthcare Exhibition, BIHE 2017. BIHE has been the most important healthcare event for more than 20 years. From year to year, the BIHE exhibition brings together leading local and foreign companies and serves as the healthcare hub of the region. This year’s exhibition is actively promoting the pharmaceutical and medical equipment sector. Pharma companies and factories from Azerbaijan, Belarus, Russia, Ukraine and India will showcase their products at the BIHE exhibition. The exhibition visitors will be able to familiarize themselves with stomatology, implantology and oral hygiene and dental care products of companies from the USA, Italy and Russia at the Stomatology sector. A comprehensive business programme will form a part of the exhibition; for the first time ever, a congress for health professionals is planned to run alongside the BIHE exhibition. The congress will be held with the participation of leading physicians from different disciplines of medicine. We will also conduct a workshop between exhibitors and local manufacturers and distributors to provide an effective and extra business platform for direct meetings and negotiations between the market participants. The aim of this workshop is to help the exhibitors to establish and maintain sound business relations with local companies, while providing the exhibition visitors with an opportunity to expand their distribution networks. I would like to take this opportunity to sincerely thank the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, the Azerbaijan Stomatology Association, the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organisations of the Republic of Azerbaijan and the Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation (AZPROMO) for their cooperation and support for the 23rd Azerbaijan International Healthcare Exhibition. I wish further business prosperity and success to all the participants and visitors to the exhibition! Sincerely yours, Edward Strachan Regional Director ITE Group PLC 12 28-30 September 2017-Baku, Azerbaijan www.bihe.az / www.stomatology.az

[close]

p. 15

• Təşkilat komitəsinin salamlama məktubu Hörmətli sərgi iştirakçıları və ziyarətçilər! Beynəlxalq sərgilər təşkilatçısı “Iteca Caspian” və onun tərəfdaşı Britaniyanın “ITE Group” şirkətləri adından “BIHE” 2017, 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə sərgisinin iştirakçılarını və qonaqlarını salamlamağa çox şadam. Artıq 20 ildən çoxdur ki, “BIHE” sərgisi səhiyyə sektorunun ən əhəmiyyətli tədbirlərindən biri olaraq fəaliyyət göstərir. İldən ilə sərgi qabaqcıl xarici və yerli şirkətləri bir araya toplayaraq səhiyyə sahəsinin qovşağına çevrilmişdir. Bu il sərgi çərçivəsində əczaçılıq və tibb avadanlıqları sektoru fəal şəkildə təmsil olunur. Azərbaycan, Belarus, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Hindistandan əczaçılıq zavod və şirkətləri öz məhsullarını məhz “BIHE” sərgisində nümayış edirlər Stomatologiya sektoru çərçivəsində ABŞ, İtaliya və Rusiya kimi ölkələrdən şirkətlər stomatologiya, implantologiya və ağız boşluğuna qulluq vasitələrini ziyarətçilərə nümayiş etdirirlər. Sərgini geniş işgüzar proqram müşayiət edəcək, belə ki, “BIHE” sərgisi çərçivəsində ilk dəfə olaraq həkimlər üçün konqres keçirilir. Konqres səhiyyənin müxtəlif sahələrində çalışan aparıcı həkimlərin iştirakı ilə baş tutacaq. Eyni zamanda eksponentlərlə yerli istehsalçı və distribyutorlar arasında vorkşop keçiriləcək və bu vorkşop bazar iştirakçıları arasında birbaşa görüş və danışıqlar üçün əlavə və səmərəli işgüzar platformaya çevriləcəkdir. Vorkşopun keçirilməsində məqsəd sərgi iştirakçılarının yerli şirkətlərlə səmərəli işgüzar əlaqələr qurmasına, ziyarətçilərin isə öz distributor şəbəkələrini genişləndirməsinə kömək etməkdir. 23-cü Azərbaycan Beynəlxaq Səhiyyə sərgisinə göstərilən dəstəyə və bizimlə əməkdaşlığa görə, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə, Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sərgi iştirakçılarına və qonaqlarına müvəffəqiyyətlər və işlərində uğurlar arzu edirəm. Ən xoş arzularla, Edvard Stroon Region üzrə Direktor ITE Group PLC 28-30 sentyabr 2017-Bakı, Azərbaycan www.bihe.az / www.stomatology.az 13

[close]

Comments

no comments yet