ImplantDer Dergi Sayı: 6

 

Embed or link this publication

Description

ImplantDer Dergi Sayı: 6

Popular Pages


p. 1

www.implantder.org Sayı:6 • 2017 DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TDB Akademi ve İMPLANTDER Eğitim İşbirliği ÜTS’de Geri Sayım Başladı Ürün Takip Sistemi ile ilgili merak edilenleri TİTCK Daire Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Soysal’a sorduk. 2017

[close]

p. 2

Straumann® RoSxotrladu®mann® Roxol d® �� � �� �a������ �� �a��� Stand N Stand N ������������ Üye Firmalarımız DayanıklıdDaanyaÖntıekl–ıdRanoxÖolted®– Roxol d® İnvaz vl ğ Aİnzvaalztırvl ğ Azaltır İÇ DIŞ TİCARET A.ŞİÇ. DIŞ TİCARET A.Ş. Firma ünvanına göre alfebetik dizilmiştir. 2

[close]

p. 3

Hakkımızda İMPLANTDER Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yönlendirmesi ile 2013 yılında kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul olan derneğimizi Dental İmplant sektöründe hizmet veren üretici ve ithalatçı firmalar oluşturmaktadır. Dernek üyelerimiz, Türkiye Dental İmplant toplam ticaretinin %70’lik hacmini temsil ve kontrol etmektedir. Ülkemizde 100 bin dernekte yaklaşık 10 milyon gerçek ve tüzel kuruluş hizmet vermektedir. 18 ana başlıkta gruplandırılmış bu derneklerin sadece %20’si “kalkınma ve mesleki dayanışma” amacıyla kurulmuştur. Misyon & Vizyon Türkiye’nin Dental İmplant ürünleri ve hizmetleri konusunda dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına girmesine yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye Dental İmplant sanayisini geliştirmek, ürünlerin ve hizmetlerin dünya çapında tanıtımını yapmak, bu alandaki ürünlerin imalat, ithalat ve ihracatı ile iştigal eden kurumların kalite standartlarını yükseltmektir. Üye Profili Dental İmplant ve yan ürünleri konusunda üretim, ithalat, ihracat, ticaret, servis ve hizmet yapan tüzel kuruluşlardır. İMPLANTDER olarak; başta üyelerimiz olma üzere tüm sektör mensuplarımızın sektörel konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmakta ve sonuçları takip etmekteyiz. 3

[close]

p. 4

İÇİNDEKİLER Editör’den….....................................................................................................................................5 Hedeflerimiz .................................................................................................................................6 Başkan’ın Mesajı......................................................................................................................... 7 TDB’den mesaj var ....................................................................................................................8 TDB Akademi – İMPLANTDER Eğitim Seferberliği.........................................................9 2017 TDB Akademi Etkinlikleri- Dişhekimleri Odaları Bilimsel Etkinlikleri........10 İMPLANTDER Üyelerine Hizmet İçin Çalışıyor...............................................................12 İMPLANTDER Tüm Platformlarda.......................................................................................13 Yönetim Kurulumuza Şanlılar Ev Sahipliği Yaptı.......................................................14 Dental İmplant Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünler Listesine Dahil Edildi..........15 ÜTS’de Geri Sayım Başladı....................................................................................................16 “ÜTS ile Vatandaşlarımızın Kaliteli ve Güvenli Tıbbi Cihaza Erişimi Sağlanacak” ...................................................................18 2017 Etkinlikleriyle Üyelerimiz AGS ............................................................................................................................................... 20 Zinedent İmplant ....................................................................................................................22 Bioport ..........................................................................................................................................24 DTI İmplant Sistemleri .........................................................................................................26 EOT ................................................................................................................................................28 Solidental .....................................................................................................................................30 Mutlu Dental .............................................................................................................................32 Şanlılar ..........................................................................................................................................34 Mode Implant ...........................................................................................................................36 Üyelik Avantajları ....................................................................................................................38 Üyelik Koşulları .........................................................................................................................42 AGS ............................................................................................................................................... 21 Zinedent İmplant ....................................................................................................................23 DTI İmplant Sistemleri .........................................................................................................27 EOT ................................................................................................................................................29 Solidental ....................................................................................................................................31 Mutlu Dental .............................................................................................................................33 Şanlılar ..........................................................................................................................................35 Mode Implant ...........................................................................................................................37 Implatech ....................................................................................................................................39 Bego.............................................................................................................................................. 41 UMG................................................................................................................................................43 İMPLANTDER Yayın Organı Özel Sayı-6 · 2017 Sahibi İMPLANTDER Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği Adına Tüzel Kişi Temsilcisi Oğuz Akyüz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Uysal Yönetim Yeri İMPLANTDER Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği Abdi İpekçi Cad. No: 58 Bayrampaşa / İstanbul Tel & Faks: 0 (212) 565 94 99 info@implantder.org www.implantder.org Yapım AJANS4 Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Atakan Sok. Berkan İşhanı 4/5 Şişli / İstanbul Tel: 0 (212) 216 85 15 www.ajans4.com Baskı Çağdaş Form Matbaa Litros Yolu 2.Matbaacılar Sitesi 2NC 24 Topkapı / İstanbul Tel: 0 (212) 544 95 55 E-Mail: info@cagdasform.com www.cagdasform.com.tr Yerel Süreli Yayın REKLAM İNDEKSİ 4

[close]

p. 5

EDİTÖR’DEN… İmplantoloji diş hekimliğinin hızlı gelişen alanlarından olmayı sürdürüyor. Son yıllarda ülkemiz, bölge ülkeler içerisinde ve Avrupa’nın kimi ülkelerine göre gerek pazar büyüklüğü, gerekse güncel teknlojilerin kullanımı açısından implantojide hatırı sayılır bir öneme sahip olmaya başladı. Yerli üreticilerimizin sayısı artmakla birlikte, yabancı büyük markaların yatırımları da dikkat çekici duruma geldi. Sektörümüz açısından sevindirici olan bu gelişmelere paralel olarak IMPLANTDER çatısı altında halihazırda tamamladığımız ve planlamakta olduğumuz faaliyetlerle gelişmeyi her zaman teşvik etmeyi hedefliyoruz. TDB 23. Uluslararası Kongresi için özel olarak hazırladığımız dergimizde, bu faaliyetlerimize ilişkin bilgi paylaşımlarının yanısıra, 2018 yılı başı itibariyle resmen faaliyete girecek ÜTS konusunda TİTCK daire Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Soysal ile bir röportajımızı bulacaksınız. TDB Akademi ile IMPLANTDER arasında 2017’da imzalanan protokol çerçevesinde derneğimize üye olan üretici ve ithalatçı markalar eğitim seminerleri düzenlemekteler. Seminerlerin TDB başlığı altında düzenleniyor olmasının akademik açıdan olumlu karşılandığına dair geri dönüşler almaktayız. Bu seminerler 2018 yılında aynı işbirliği çerçevesinde artarak devam edecektir. ÜTS, UBB’nin devamı niteliğinde ancak daha kapsamlı bir konu. Bilindiği üzere UBB, Avrupa Standartları’na uygun, denetlenebilir ürünler sunulması açısından önemli bir fonksiyona sahipti. ÜTS ile birlikte ürünlerin normlara uygunluğunun denetlenmesinin yanısıra üstleneceği en önemli görev, artık tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin son kullanıcıya kadar takip edilme standardını da getirecek olmasıdır. Hepinize iyi bir çalışma dönemi ve iyi okumalar dilerim. Nuredtin DERGİN Editör 5

[close]

p. 6

Hedeflerimiz İMPLANTDER olarak bizler bu sektörün hızla gelişmesi ve gerek hizmet gerekse üretim standartları kalitesinin en üst seviyelere ulaşabilmesi için hederlerimizi ve bunlara ulaşabilmek adına faaliyetlerimizi her geçen gün ciddiyetle arttırmayı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda toplantılarını sıklıkla sürdüren ve profesyonel anlayışla hedeflere en kısa yoldan ulaşma vizyonuna sahip üyelerimizle; • Türkiye Dental İmplant ürünleri ithalat ve ihracatı ile iştigal eden kurumların hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak, • İmplantoloji ürünleri ticaretinde kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınmasında çalışmalar yapmak, • Ülkemizde Kaçak ve Sahte İmplant Ticaret ve Üretimlerinin ilgili bakanlık yönetmelik ve kontrolleri ile önüne geçmek, haksız ve usulsüz rekabet ile mücadele etmek. • Türkiye Dental İmplant sanayisini geliştirmek ve dünya markası firmalar oluşturmak, • Türk Dental İmplant ürünlerinin dünya çapında tanıtımını yapmak, • Küresel ekonomi hacminin küçülmesi ile dünya gelişmiş ülkelerinde sağlık tedavilerinin her geçen gün devlet desteği kapsamlarından çıkarılan sağlık turizminde 4 saatlik uçuş alanı merkezinde bulunan ülkemizin 50’nin üzerinde ülkede yaşayan 1,5milyar nüfustan daha çok medikal pay almayı, Ülkemizin coğrafi, sosyal ve ekonomik avantajlarını kullanarak bölgesinde ağız ve diş sağlığı uygulamalarında en çok sağlık turizmi alan ülkesi haline getirmek, • Yurt içi ve yurt dışı dernek, meslek birlikleri üyelikleri ve federasyon oluşumları dahil, sivil toplum örgütü olmanın gereği olan her türlü pozitif katkıyı sektörün yararına sunma yolunda faaliyetlerde bulunmak. • Dünya ve Türk dişhekimleri güncel bilgi bankasını oluşturmak. Bilimsel paylaşımların ve uluslararası hasta - hekim eşleşmesinin önünü açmaya katkı sunmak. Başta yurttaşlarımız olmak üzere tüm hastaların dünyanın en kaliteli tedavi metotlarından yararlanabilmesinin önünü açabilmek. • Uluslararası bilimsel kongreler ve fuarlar düzenlemek. Basılı ve dijital yayın organları ile dergi, kitap gibi neşriyatları sektörün istifadesine sunmak. • Üyeler arasında beşeri münasebetleri geliştirerek, sıklıkla sosyal aktiviteler düzenlenmesini sağlamak ve tüm sektörün de istifade etmesine gayret etmek. 6

[close]

p. 7

BAŞKAN’IN MESAJI Sağlık hizmetlerinin önemli girdilerinden olan Tıbbi cihaz sektörünün gelişimi için içinde bulunduğumuz yılda yürütülen çalışmalar ve destekler sektörümüze güç ve umut kaynağı olmuştur. İMPLANTDER , dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğuna inandığımız, hem üretici hem de ithalatçı firmalardan oluşan üye profilimiz ile kamu ve özel sektör kurumlarımızın çalışmalarımıza verdiği destek ve sektörün gösterdiği güven ile dental implant sektöründe her geçen yıl güçlenerek yerini sağlamlaştırmaya devam etmektedir. Ülkemizde, dental implant alanında güç birliği oluşturarak sektörü güçlendirmek, geliştirmek ve uluslararası alanda yer almasını sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı her aşamada destekleyen başta TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve ilgili birimlerine, implantoloji alanındaki eğitim çalışmalarımızı değerli işbirliği ve katkıları ile onurlandıran Türk Dişhekimleri Birliiği’ne teşekkürü bir borç biliriz. TDB 23.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi vesilesiyle bastırdığımız bu özel sayımızla Türk Dişhekimleri Birliği’nin yaşadığı gururu en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Saygılarımla Oğuz AKYÜZ İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı 7

[close]

p. 8

A R İlker Cebeci TDB Genel Başkanı 8 TDB’den mesaj var Değerli Meslektaşlarım ve Değerli İMPLANTDER Ailesi, TDB 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak Kasım 2016'da göreve başlamamızın hemen ardından İMPLANTDER Başkanı Oğuz Akyüz,  bizi ilk ziyaret eden başarı dileyen paydaşlarımızdan biriydi. 15. Dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu ile başlayan İMPLANTDER ve TDB Akademi işbirliği çalışmalarını devam ettirme ve sonuçlandırma görüşmelerini de bu ziyarette kararlaştırdık. Sonrasında her iki tarafın da özverili çalışmaları ile bugüne kadar 33 şehirde 71 eğitim organizasyonunu beraber gerçekleştirdik. Bu çapta bir meslek içi eğitim programı ortaklığı ilk defa gerçekleşmiş oldu. TDB olarak sağlık alanındaki tüm bileşenlerin örgütlü yapılara kavuşması, bunun sürdürülebilmesi, güçlenmesi ve bir arada davranarak birbirine güç vermesinin önemine inanıyoruz ve bu nedenle bu tür yapıları desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dişhekimliği alanında kanunla tanımlanan, tüm dişhekimlerini temsil eden ve kurumsal gelenekleri oluşmuş bir yapı olarak TDB bu tecrübesini ve meslek etik değerlerini sektöre de taşıma amacını; İMPLANTDER gibi müstesna yapılarla işbirliği içinde gerçekleştirebilir. İşte bu nedenle başlattığımız işbirliği; implant sanayicileri, ithalat ve ihracatçıları seviyesinde de etik duruşu yaygınlaştıracak ve eminiz ki şu an var olan kaosa da bu felsefe son verecektir. Değerli Arkadaşlarım, Gelecekte de bu işbirliğinin artarak devam etmesi için her iki kurumun da yapıcı, her zaman birbirini tamamlamaya yönelik tutumu önemlidir. Bu bağlamda TDB - İMPLANTDER güç birliği umut vadetmektedir. Tüm bu çalışmalarda emeği geçenlere tekrar teşekkür eder, hayat boyu başarı ve mutluluk dilerim.

[close]

p. 9

TDB Akademi – İMPLANTDER Eğitim Seferberliği İMPLANTDER TDB Akademi Eğitim işbirliğinin ilk imzaları 2017’de atıldı Ülkemiz sağlık sektörünün en önemli meslek kuruluşlarından biri olan Türk Dişhekimleri Birliği kurulduğu 1986 yılından beri diş hekimlerimize mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı eğitimler düzenlemektedir. İMPLANTDER 2017 yılında TDB ile yapılan ortak protokolle TDB Akademi Dişhekimleri Odaları İmplant Uygulamaları konulu bilimsel etkinlikleri sadece İMPLANTDER üyesi firmalar ile yürütülmesinin gururunu yaşamaktadır. İçinde bulunduğumuz yılda, 25 Oda Bölgesinde 80’in üzerinde etkinlik ile hayata geçirdiğimiz çalışmayı 2018 yılında çok daha etkin bir şekilde sürdürmek hedefimizdir. Ürün ve hizmet sunmak yanında değerli diş hekimlerimize dental implantoloji alanında meydana gelen gelişme ve yenilikleri, teorik ve pratik alanda aktarmayı da misyon edinen üye firmalarımız, bu etkinlikleri TDB Akademi çatısı altında gerçekleştirmekten onur duymuştur. 9

[close]

p. 10

2017 TDB Akademi Etkinlikleri- Dişhekimleri Odaları Bilimsel Etkinlikleri S/N ODASI TARİHİ KONUSU EĞİTMENİN ADI SPONSOR FİRMA 1 BURSA 9 Şubat 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 2 DİYARBAKIR 18 Şubat 2017 Greftsiz İmplantoloji /Korkusuz Dişhekimliği Dr. Uğur Meriç Yrd. Doç. Dr. A.Tolga Şitilci MODE IMPLANT 3 ADANA 22 Şubat 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 4 ADANA 24 Şubat 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 5 ANTALYA (ALANYA) 25 Şubat 2017 Üstü İmplant Üstü Protez DR.Ahmet Kiğılı MODE IMPLANT 6 KAYSERİ 25 Şubat 2017 Greftsiz İmplantoloji Dr. Uğur Meriç MODE IMPLANT 7 ELAZIĞ 1 Mart 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 8 ANTALYA 3 Mart 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 9 BURSA 3 Mart 2017 Güncel Teknik Ve Materyaller İle Kemik Rejenerasyonu Doç. Dr.Sevil Kahraman Dr.Can Tatar EOT DENTAL 10 İZMİR 4 Mart 2017 Her Açıdan İmplant : Quattrofix Doç Dr. Mustafa Ramazanoğlu Altuğ Çilingir MODE IMPLANT 11 GAZİANTEP 8 Mart 2017 İmplantolojide Estetiği Etkileyen Faktörler, İmplant Seçimi, Cerrahi Teknik,Protetik Planlama, Abutment Seçimi Prof. Dr. Atilla Sertgöz UMG MEDİKAL BİOHORİZON 12 ANKARA 10 Mart 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 13 ADANA 11 Mart 2017 İmplantın Yaşı Yok Köprüden Önce Son Çıkış! Yrd. Doç. Dr. Uğur Mercan Doç. Dr. A. Altuğ Çilingir MODE IMPLANT 14 GAZİANTEP 11 Mart 2017 İmmediyat Uygulama Protokolleri:Konseptten Klinik Gerçekliğe Prof. Dr.Ata Anıl Doç. Dr.Yalçın Çiftçi Dr.Emre Çimen EOT DENTAL 15 TRABZON 17 Mart 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 16 KOCAELİ 18 Mart 2017 Posterior Bölge Tedavilerinde Yeni Çözüm Önerileri & Açılı İmplantlar Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kan Yrd. Doç. Dr. Önjen Tak EOT DENTAL 17 İZMİR 29 Mart 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 18 İZMİR 31 Mart 2017 Implant Uygulamalarında Erken&Geç Dönem Komplikasyonlar Ve Çözüm Önerileri Prof. Dr.Uğur Tekin Prof. Dr.Mehmet Ali Güngör Dr. Bahadır Şatana EOT DENTAL 19 ANTALYA 3 Mart 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 20 BURSA 3 Mart 2017 Güncel Teknik Ve Materyaller İle Kemik Rejenerasyonu Doç. Dr.Sevil Kahraman Dr.Can Tatar EOT DENTAL 21 İZMİR 4 Mart 2017 Her Açıdan İmplant : Quattrofix Doç Dr. Mustafa Ramazanoğlu Altuğ Çilingir MODE IMPLANT 22 GAZİANTEP 8 Mart 2017 İmplantolojide Estetiği Etkileyen Faktörler, İmplant Seçimi, Cerrahi Teknik,Protetik Planlama, Abutment Seçimi Prof. Dr. Atilla Sertgöz UMG MEDİKAL BİOHORİZON 23 ANKARA 10 Mart 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 24 ADANA 11 Mart 2017 İmplantın Yaşı Yok Köprüden Önce Son Çıkış! Yrd. Doç. Dr. Uğur Mercan Doç. Dr. A. Altuğ Çilingir MODE IMPLANT 25 GAZİANTEP 11 Mart 2017 İmmediyat Uygulama Protokolleri:Konseptten Klinik Gerçekliğe Prof. Dr.Ata Anıl Doç. Dr.Yalçın Çiftçi Dr.Emre Çimen EOT DENTAL 26 TRABZON 17 Mart 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 27 KOCAELİ 18 Mart 2017 Posterior Bölge Tedavilerinde Yeni Çözüm Önerileri & Açılı İmplantlar Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kan Yrd. Doç. Dr. Önjen Tak EOT DENTAL 28 İZMİR 29 Mart 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 29 İZMİR 31 Mart 2017 Implant Uygulamalarında Erken&Geç Dönem Komplikasyonlar Ve Çözüm Önerileri Prof. Dr.Uğur Tekin Prof. Dr.Mehmet Ali Güngör Dr. Bahadır Şatana EOT DENTAL 30 KAHRAMANMARAŞ 1 Nisan 2017 Rejeneratif Yaklaşımlar Sondan Başa İmmediat Çözümler Doç. Dr. Seda Özturan Sağır Dr. Güvenç Uz MODE IMPLANT 31 ADANA 7 Nisan 2017 Sert&Yumuşak Doku Yönetiminde Güvenli Limitleri Artırabilmek: Rejeneratif Prof. Dr.Mehmet Yalım Çözümler Prof. Dr.Sedat Çetiner EOT DENTAL 32 DENİZLİ 7 Nisan 2017 İmmediyat İmplant Tedavisinde Spesifik Yaklaşımlar Prof. Dr. Ata Anıl Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kan Yrd. Doç. Dr. Önjen Tak EOT DENTAL 33 MALATYA 7 Nisan 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 34 ANKARA 12 Nisan 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 35 ADANA 15 Nisan 2017 Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr.Arzu Taş DTI İMPLANT SYSTEM 36 ELAZIĞ 15 Nisan 2017 Maksillanın Mahseni Altı Üstü İmplant Üstü Protez Dr. Volkan Arıcı Dr. Ahmet Kiğılı MODE IMPLANT 37 ANTALYA 22 Nisan 2017 Üstü İplant Üstü Protez DR.Ahmet Kiğılı MODE IMPLANT 38 GAZİANTEP 22 Nisan 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 39 BALIKESİR 28 Nisan 2017 Total Dişsiz Vakaların İmplant Destekli Rehabilitasyonunda İmmediyat Uyglulamalar : “All on 4TM Konsepti” Prof Dr.Ata Anıl Dr.TolgaPekperdahçı EOT DENTAL 10

[close]

p. 11

2017 TDB Akademi Etkinlikleri- Dişhekimleri Odaları Bilimsel Etkinlikleri S/N ODASI TARİHİ KONUSU EĞİTMENİN ADI SPONSOR FİRMA 40 ANKARA 29 Nisan 2017 Tam Dişsiz Çenelerde, Gecikmiş Ve İmmediat İmplant Yükleme Protokollerinin Cerrahi Açıdan Kıyaslanması Dr. Seyit Yılmaz ZİNEDENT 41 İZMİR 29 Nisan 2017 Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr.Arzu Taş DTI İMPLANT SYSTEM 42 SAMSUN 6 Mayıs 2017 Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr.Arzu Taş DTI İMPLANT SYSTEM 43 ZONGULDAK 6 Mayıs 2017 Maksillanın Mahseni Dr. Volkan Arıcı MODE IMPLANT 44 SAMSUN 10 Mayıs 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 45 ERZURUM 14 Mayıs 2017 Greftsiz İmplantoloji Korkusuz Dişhekimliği Dr. Uğur Meriç Yrd. Doç. Dr. A.Tolga Şitilci MODE IMPLANT 46 İZMİR 15 Mayıs 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 47 ANKARA 16 Mayıs 2017 İmplant Cerrahisinde Kemik Ogmentasyon İşlemleri: Klinik Endikasyonlar, Tedavi Sürecinde Zamanlama, Cerrahi Teknikler ve Kanıta Dayalı Sonuçlar Dr.Cem Yıldız Bioport 48 İSTANBUL 16 Mayıs 2017 İmplant Uygulamalarında Sert&Yumuşak Doku Manüplasyonları Dr.Gassan Yücel Dr.Selhan Kaya EOT DENTAL 49 ESKİŞEHİR 27 Mayıs 2017 Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr.Arzu Taş DTI İMPLANT SYSTEM 50 ANTALYA 27 Mayıs 2017 Tam Dişsiz Çenelerde, Gecikmiş Ve İmmediat İmplant Yükleme Protokollerinin Cerrahi Açıdan Kıyaslanması Dr. Seyit Yılmaz Gökhan Uzel ZİNEDENT 51 İSTANBUL 30 Mayıs 2017 Total Dişsiz Hastalarda All-On-Four Tekniği: Cerrahi Ve Protetik Aşamaları Doç .Dr.Faysal Uğurlu Prof. Dr. Atilla Sertgöz BİYODENT 52 DENİZLİ 16 Haziran 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 53 ANTALYA 30 Haziran 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 54 SAMSUN 15 Eylül 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 55 EDİRNE 16 Eylül 2017 Greftsiz İmplantoloji Korkusuz Dişhekimliği Dr. Uğur Meriç Yrd. Doç. Dr. A.Tolga Şitilci MODE IMPLANT 56 KAHRAMANMARAŞ 16 Eylül 2017 İmplantolojide 4. Boyut. Doç Dr. A.Ferhat Mısır MODE IMPLANT 57 ANKARA 29 Eylül 2017 Sert Doku Yetmezliğinde Alternatif Uygulamalar& A-Prf Uygulamaları Dr.Can Tatar EOT DENTAL 58 MALATYA 29 Eylül 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Dr.Cem Dergin MEGAGEN 59 KAYSERİ 30 Eylül 2017 İmplant Çevresi Yumuşak Dokunuşlar Dr. Bahadır Şatana MODE IMPLANT 60 KAYSERİ 7 Ekim 2017 Gecikmiş  Yüklemeye Karşı  İmmediat Yükleme Yrd.Doç.Dr.Hakan Ocak ZİNEDENT 61 ADANA 14 Ekim 2017 Altı Üstü İmplant Üstü Protez Rejeneratif Yaklaşımlar Dr. Ahmet Kiğılı Doç . Dr. Seda Özturan Sağır MODE IMPLANT 62 MALATYA 21 Ekim 2017 Gecikmiş  Yüklemeye Karşı  İmmediat Yükleme Yrd.Doç.Dr.Hakan Ocak ZİNEDENT 63 EDİRNE 21 Ekim 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 64 ÇANAKKALE 22 Ekim 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 65 İSTANBUL 25 Ekim 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 66 DENİZLİ 28 Ekim 2017 Dokulara Saygı Ve Manipülasyonlar Köprüden Önce Son Çıkış Doç Dr. Bülend İnanç Yrd. Doç. Dr. A. Altuğ Çilingir MODE IMPLANT 67 DİYARBAKIR 4 Kasım 2017 İmplantolojide 4. Boyut Doç . Dr. A. Ferhat Mısır MODE IMPLANT 68 ANTALYA 7 Kasım 2017 İmplant Cerrahisinde Kemik Ogmentasyon İşlemleri: Klinik Endikasyonlar, Tedavi Sürecinde Zamanlama, Cerrahi Teknikler ve Kanıta Dayalı Sonuçlar Dr.Cem Yıldız Bioport 69 DENİZLİ 8 Kasım 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 70 ADANA 17 Kasım 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 71 ANTALYA 17 Kasım 2017 İmplant Çevresi Yumuşak Doku Yönetimi Doç. Dr. Ahu Uraz Prof. Dr. Deniz Çetiner EOT DENTAL 72 İSTANBUL 18 Kasım 2017 İmplant Protezlerde Estetik Bölgede Başarının Anahtarı Prof. Dr. Atilla Sertgöz BİYODENT 73 KONYA 18 Kasım 2017 Gecikmiş  Yüklemeye Karşı  İmmediat Yükleme Yrd.Doç.Dr.Hakan Ocak ZİNEDENT 74 ESKİŞEHİR 22 Kasım 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 75 KAYSERİ 25 Kasım 2017 İmplant Çevresi Yumuşak Dokunuşlar Dr. Bahadır Şatana MODE IMPLANT 76 SİVAS 1 Aralık 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklaerla Estetik Çözümler Prof.Dr.Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 77 MALATYA 2 Aralık 2017 Greftsiz İmplantoloji Altı Üstü İmplant Üstü Protez Dr. Uğur Meriç Dr.Ahmet Kiğili MODE IMPLANT 78 ŞANLIURFA 6 Aralık 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 79 MERSİN 9 Aralık 2017 Rejeneratif Yaklaşımlar /İmplantın Yaşı Yok Doç . Dr. Seda Özturan Sağır Yrd. Doç. Dr. Uğur Mercan MODE IMPLANT 80 ANKARA 9 Aralık 2017 Greftsiz İmplantoloji Korkusuz Dişhekimliği Dr. Uğur Meriç Yrd. Doç. Dr. A.Tolga Şitilci MODE IMPLANT 81 ADANA 9 Aralık 2017 İmplant Cerrahisinde Kemik Ogmentasyon İşlemleri: Klinik Endikasyonlar, Tedavi Sürecinde Zamanlama, Cerrahi Teknikler ve Kanıta Dayalı Sonuçlar Dr.Cem Yıldız Bioport 82 GAZİANTEP 15 Aralık 2017 İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler Prof. Dr. Atilla Sertgöz AGS MEDİKAL 83 ANTALYA 20 Aralık 2017 İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri Prof. Dr. Aslıhan Üşümez UMG MEDİKAL BİOHORİZON 11

[close]

p. 12

İMPLANTDER Üyelerine Hizmet İçin Çalışıyor İMPLANTDER 2017 yılının ilk geniş katılımlı toplantısı 24 Ocak 2017 Salı günü dernek merkezimizde gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Oğuz Akyüz yaptığı konuşmasında 2016 yılının genel bir değerlendirmesini aktardıktan sonra TDB Akademi Eğitimleri kapsamında İMPLANTDER üyelerinin gerçekleştireceği konferans etkinliklerine ilişkin bilgi vermiştir. Toplantıda ayrıca 2016 yılı çalışmaları değerlendirilmiş ve üyelerimize ÜTS çalışmaları hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 12

[close]

p. 13

İMPLANTDER Tüm Platformlarda İMPLANTDER Sektörün Sorunlarının Takipçisi Olmaya Devam Ediyor Expomed Eurasia 2017 Fuarında 31 Mart 2017 tarihinde düzenlenen TİTCK Sektör toplantısına İMPLANTDER Başkanımız Oğuz Akyüz iştirak etti. Oğuz Akyüz toplantıda sektörün yaşadığı sorunlara değinerek, özellikle yerli üreticilerin CE sertifikalandırma sürecinde gerek mevzuat gerekse uygulama aşamasında karşı karşıya kaldığı problemleri dile getirerek yetkililerden bu konuda destek istemiştir. 23 Şubat 2017 TİTCK sektör toplantısına iştirak edildi.Toplantıda, tıbbi cihaz sektörüne sağlanan yatırım teşvikleri hakkında bilgi aktarılmış, ayrıca AB ülkelerined 2017 yılında yürürlüğe girecek olan yeni tıbbi cihaz düzenlemeleri konusunda ayrıntılı sunum yapılmıştır. Toplantı notları üyelerimizle paylaşılmıştır. 13

[close]

p. 14

Yönetim Kurulumuza Şanlılar Ev Sahipliği Yaptı İMPLANTDER Yönetim Kurulu, 28 Mart 2017 tarihinde İzmir'de Yönetim Kurulu Üyemiz Nucleoss- Şanlılar Medikal'in ev sahipliğinde İzmir'de toplandı. 2017 yılı çalışmalarımız ve projelerimizin ele alındığı toplantı oldukça yoğun bir gündemle gerçekleştirilmiştir. Başta TDB Akademi eğitimi olmak üzere 2017 projelerimizin masaya yatırıldığı toplantı sonrası yönetim kurulu üyelerimiz Şanlılar firmasında üretimi yerinde görme fırsatı bulmuştur. 14

[close]

p. 15

Dental İmplant Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünler Listesine Dahil Edildi Dental İmplant Artık Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünler Listesinde Derneğimizin bir yıl süren çaba ve girişimleri sonucu “dental implant” 2017 yılı Ocak ayında yayımlanan “Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi”nde yer almıştır. Bilindiği gibi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması söz konusudur. Toplantılarımız hem güncel mevzuatlara hızlı erişim sağlıyor hem de sektörel gelişmeler için bir bilgi paylaşımı platformu oluşturuyor. Derneğimizin 2017 yılı ikinci geniş katılımlı dernek toplantısı, 30 Mayıs 2017 Salı günü Dernek Merkezimizde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla oldukça yoğun ve gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda 2018 yılı projeleri ele alındı. 6 Haziran 2017 Salı günü dernek merkezimizde düzenlenen bilgilendirme toplantısında üyelerimize ÜTS aktarım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. 15

[close]

Comments

no comments yet