Presidential Speeches: Discussion – rhetorics and power

 

Embed or link this publication

Description

instructions for discussions

Popular Pages


p. 1

Henrika Florén ENGENG07 2017 Theme Visions- discussion 
 Image: Public Domain Clip Art 1

[close]

p. 2

Henrika Florén ENGENG07 ASSIGNMENTS 3. Discussion - rhetorics and power 2-4 students in each discussion group Scope: 4-7 minutes 2017 Preparation: Watch/read the inaugural speeches delivered by Barack Obama and by Donal Trump. - Barack Obama ”A Presidents’ Address” pp 9-14 (Viewpoints 3) - Obama delivers first inaugural address. President Barack Obama takes the oath of office and delivers his inaugural address from the steps of the Capito lhttp://www.nbcnews.com/video/nbc-news/28738177#27546437 - Full Text: President Donald Trump's Inaugural Address http:// www.nbcchicago.com/news/national-international/Full-Text-PresidentDonald-Trumps-Inaugural-Address-411337325.html - President Donald Trump's Inaugural Address (Full Speech) | NBC News https://www.youtube.com/watch?v=ThtRvBUBpQ4 For each speech find/identify… - Metaphorical language - give examples and explain what these metaphors usually mean. - Theses & antitheses - give examples and explain - Quotes - Do the speakers use quotations? Give examples and find out who they are quoting. THEN Discuss: - Metaphorical language - Use the metaphors you have identified to discuss. Why do you think these metaphors are used? - Theses1 & antitheses - Use the theses/antitheses you have identified to discuss. What impact does use of these theses/antitheses have on the speakers message? 1 NOTE: 1 thesis but 2 teses 2

[close]

p. 3

Henrika Florén ENGENG07 2017 - Quotes - Use the quotes you have identified to discuss. Give examples of quotes you have identified and dicuss the presidents’ choice of quote. Why do you think a specific quote is used. How does it affect the speakers massage? - Compare how the Obama and Trump use different rhetorical devises and how this affects their respective messages? - What evidence of ideologies can you find in their speeches? Give examples and motivate. - Where and how can you see power in effect in the language use of Obama and Trump respectively? Support your discussion with examples. EXTRA For more in-depth study of public speeches: Greatest Speeches of the 20th Century https://archive.org/details/ Greatest_Speeches_of_the_20th_Century Top 100 U.S. Speeches of the 20th Century https://www.bvtlab.com/ speeches.php 3

[close]

p. 4

Henrika Florén ENGENG07 2017 Applicable content from English 7: topics & requirements for Presidential Speeches LISTENING ”Talat språk, även med social och dialektal färgning …. som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.” ”Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.” Debates In-depth reports (commentaries, documentaries…) Lectures Speeches READING ”…. Texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.” ”Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.” Contemporary fiction Older fiction Poetry Drama ”Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.” Contracts, agreements etc. In-depth articles Scientific texts 4

[close]

p. 5

Henrika Florén ENGENG07 STRATEGIES for reading and listening 2017 ”Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.” ”Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.” Writing strategies Speaking strategies Reading strategies Listening strategies LANGUAGE USE ”Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.” Language construction and use in different genres Language stylistics Language rethorics Language as power SPEAKING ”Muntlig … produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.” ”Muntlig… framställning inom valt fördjupningsområde.” ”Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.” ”Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.” 5

[close]

p. 6

Henrika Florén ENGENG07 2017 ”Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.” ”Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte” WRITING ”…skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.” ”…skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.” ”Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.” ”Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.” ”Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.” ”Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte” 6

[close]

p. 7

Henrika Florén SOURCES ENGENG07 2017 Florén, H. (2017), English 7 (ENGENG07), from internetochallt.wordpress.com, fetched 27 January 2017 from https://internetochallt.wordpress.com/lankar/ engelska/english-7-engeng07/ Gustafsson, L., Wivast, U. (2014), Viewpoints 3. Malmö:Gleerups. Internet Archives. (2017). Top 100 U.S. Speeches of the 20th Century. Retrieved January 27, 2017, from https://www.bvtlab.com/speeches.php NBC News. (2009). Obama delivers first inaugural address. (January 20, 2009). Retrieved January 27, 2017, from http://www.nbcnews.com/video/nbcnews/28738177#27546437 NBC News. (2017). Full Text: President Donald Trump's Inaugural Address. (2017, January 27). Retrieved January 27, 2017, from http:// www.nbcchicago.com/news/national-international/Full-Text-President-DonaldTrumps-Inaugural-Address-411337325.html NBC News. (2017). "President Donald Trump's Inaugural Address (Full Speech) | NBC News." YouTube. YouTube, 20 Jan. 2017. Web. 27 Jan. 2017. Skolverket (2015), Centralt innehåll ENGENG07, fetched 2 June 2015 from http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/eng?tos=gy&subjectCode=eng&lang=sv BVT Lab. (2017). Greatest Speeches of the 20th Century. Retrieved January 27, 2017, from https://www.bvtlab.com/speeches.php 7

[close]

Comments

no comments yet