Församlingsbladet 3-2017

 

Embed or link this publication

Description

Nykarleby församlings verksamhet september-november 2017

Popular Pages


p. 1

N2 0r1 37 Församlingsbladet Seurakuntalainen Altarbordet vid en skördegudstjänst i Nykarleby församlingshem. Av jordens gåvor ges oss färg, smak, arom och värdefull näring, liksom bröd och vin till nattvarden. Foto: Lars-Johan Sandvik.

[close]

p. 2

2 Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 Att växa tillsammans Ulf Sundstén kaplan/kappalainen, Munsala Toistemme seurassa kasvaminen Liksom sommaren förbyts i höst lider kyrkoåret mot sitt slut. Söndagarnas bibeltexter den här tiden på kyrkoåret för tankarna till utvärdering av livet. Kyrkoåret vill hjälpa oss att växa som människor. Jag får fråga mig om jag satsat på rätta och viktiga saker i livet. Var det hit jag hade tänkt mig att komma? Hur ser jag på människorna omkring mig? Vem möter de när de möter mig? Har jag vuxit som människa eller är jag inombords en förvuxen tonåring? Kristus kallar oss till gemenskap med varandra för att vi skall få gemenskap med Honom. Han vill att vi skall få växa till och bli trygga, glada, öppna och generösa vuxna människor i alla bemärkelser. I gemenskapen med andra människor har Kristus lovat att möta oss som den Uppståndne. Han vandrar bland människorna vi möter där ute. Han går med oss, hjälper oss att växa och samtidigt får Han ge oss sin välsignelse och sin frid. Elma Finne (1907–1977) skriver i dikten ”Kom helige Ande”: Lär mig lyssna till din ledning Bli en människa som utstrålar frid Kesän muuttuessa syksyksi kirkkovuosi alkaa samalla lähestyä loppuaan. Kirkkovuoden raamatuntekstit asettavat meille kysymyksiä elämämme arvoista tarkoituksena auttaa meitä kasvamaan ihmisinä. Olenko panostanut oikeisiin ja tärkeisiin asioihin? Tännekö minä tähtäsin elämässä? Mitä minä ajattelen kanssaihmisistäni? Kenet ihmiset kohtaavat minut kohdatessaan? Olenko ihmisenä kasvanut, vai olenko edelleen sisältä epäkypsä teini-ikäinen? Kristus kutsuu meitä yhteyteen toisten ihmisten kanssa, jotta saisimme olla yhdessä Hänen kansaan. Hän haluaa auttaa meitä kasvamaan kaikissa merkityksissä turvallisiksi, iloisiksi, avoimiksi ja anteliaiksi ihmisiksi. Kristus on luvannut kohdata meidät Ylösnousseena toisten ihmisten seurassa. Hän kulkee niiden ihmisten keskuudessa, jotka kohtaamme tuolla ulkona, ja Hän kulkee meidänkin kanssamme. Hän auttaa meitä kasvamaan ja samalla Hän voi siunata meitä ja antaa meille rauhansa. Virsikirjan virressä 102 lukee näin:. Moni kulkee yksinänsä, huokaa epäilyksissänsä, kunnes täyttää sydämen läsnäolo Jeesuksen Munsala kyrka i höstskrud. Foto: Yrsa Näs.

[close]

p. 3

Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 3 Evenemangskalender Nykarleby Gudstjänster Sö 3.9 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall Sö 10.9 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall Sö 17.9 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Lönnqvist Sö 24.9 18.00 Kvällsgudstjänst i kyrkan, Edman, Ring- wall, ny skriftskola startar Sö 1.10 10.00 Familjegudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ed- man, Ringwall Sö 8.10 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall Sö 8.10 12.00 Bygudstjänst i Kovjoki, Edman, Ringwall Sö 15.10 18.00 Kvällsgudstjänst i förs.hemmet, Sandvik, Ringwall Sö 22.10 10.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Hellman Övriga samlingar Lö 23.9 17.00 Missionsmiddag med nepalesisk mat i fh Lö 23.9 19.00 Framtid och hopp, missionskväll i förs.hem- met, Camilla Skrifvars-Koskinen Sö 1.10 11.00 Mikaelidagens kyrklunch i fh (KU) On 4.10 13.00 Församlingens pensionärsträff i fh Sö 8.10 18.00 Samtal i soffan, samtal med gäster om livet och tron, i förs.hemmet Må 16.10 19.00 Möte i Nykarleby församlingshem, Åke Lil- las, Samuel Erikson, Pensala strängband. Se skild annons om Bibelhelg 13–16.10 på sid 6. Sö 29.10 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall Sö 29.10 12.00 Bygudstjänst i Markby, Sandvik Lö 4.11 1 0.00 Tvåspråkig högmässa med parentation i kyrkan, Sandvik, Edman, Ringwall. Alla helgons dag Sö 5.11 18.00 Sång och musik i allhelgonatid i kyrkan Sö 12.11 10.00 Gudstjänst i kyrkan Sö 19.11 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Lönnqvist Sö 26.11 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall Sö 3.12 10.00 Festgudstjänst i kyrkan, Sandvik, Edman, Ringwall To 19.10 13.00 75-årsfest för höstens jubilarer i fh Sö 22.10 9.30 Retreatdag på Inremissionshemmet i Lars- mo, Edman, Eklöv On 1.11 18.30 Pappabarnkväll med reflexspårning vid Sparvboets villa, Edman Sö 12.11 18.00 Samtal i soffan, samtal med gäster om livet och tron, i förs.hemmet Sö 19.11 11.00 Missionslunch i förs.hemmet efter guds- tjänsten med info om Ryssland av missionärsfamiljen Christina och Andrej Heikkilä. Grupper och övrigt Föräldra-barngrupper: startar vecka 36, Socklot bönehus måndagar 9.30–11.30, fh onsdagar 9.30–11.30 och Kovjoki bönehus fredagar 9.30–11.30. Dagklubbar: startar vecka 36 i förs.hemmet, Socklot bönehus och Kovjoki bönehus, se hemsidan. Kontaktperson: Ann-Charlott Ek Klubb Petrus: startar vecka 37 i Socklot bönehus, förs. hemmet och Kovjoki bönehus, Ann-Charlott Ek; för barn i lågstadieåldern Ungdomar: se gemensam annonsering på sid. 6 Nykarleby kyrkokör: En vuxenkör som övar varje onsdag kl 19–21 i förs.hemmet, start 13.9. Magdalena Ringwall. Gamla och nya sångare välkomna med! Lovsångskvällar: fredagar 22.9, 20.10 och 24.11 kl 19 i fh. Lovsång och förbön, barnprogram, servering. Bibelsits (fd Bibel, samtal o bön): varannan tisdag kl 18.30 i fh fr.o.m. 19.9 (jämna veckor). Obs. tiden, kl 18.30! Samtalsgrupp för män: Varannan torsdag (ojämna veckor) kl 13.00–14.30 i förs.hemmet; start 14.9 Kenyamissionen: varje måndag kl 18 i fh, start 11.9 FMS-Missionsgruppen: varannan tisdag kl 13 i förs.hemmet, Birgittasalen, start 26.9 (ojämna veckor) Socklot missionskrets: start måndag 2.10 kl 14 i bönehuset Forsby missionskrets: meddelas i Kyrkpressen Solglimten: fredagar kl 18.30 i förs.hemmet ungefär en gång per månad Morgonbön: i förs.hemmet, Mariasalen, varje måndag kl 9, start 4.9 INFÖR JULEN Sö 17.12 19.00 De vackraste julsångerna i kyrkan Sö 24.12 15.00 Julbön i kyrkan Sö 24.12 17.00 Julbön i kyrkan Må 25.12 8.00 Julotta i kyrkan SUOMENKIELINEN TOIMINTA Su 17.9. 1 0.00 Suomenkielinen messu Jepuan kirkossa. Östman, Lönnqvist La 4.11. 10.00 Kaksikielinen jumalanpalvelus Uudenkaarlepyyn kirkossa Su 12.11. 1 0.00 Suomenkielinen messu Jepuan kirkossa, Östman, Lönnqvist Ma 25.12. 9.30 Joulukirkko Uudenkaarlepyyn kirkossa LOPPIS 5–6 oktober Nykarleby församlingshem torsdag 5.10 kl 16–20 & Fredag 6.10 kl 10–18 Bordshyra 12 €. Intäkterna går till församlingens ungdomsverksamhet. Anmälningar tas emot fr.o.m. torsdag 14.9 per sms eller ring 040 868 7067 MISSIONSLOPPIS Bankgatan 12, Nykarleby Öppet: vardagar kl 16–18, lördagar kl 10–12 Frivilliga medhjälpare från hela församlingen behövs

[close]

p. 4

4 Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 Munsala Gudstjänster Sö 3.9 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall Sö 10.9 12.00 Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus, Sundstén, Ringwall Sö 17.9 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist. Födelsedagsfest i förs.hemmet efteråt för årets 75-åriga jubilarer. Sö 24.9 11.00 Högmässa i Munsala kyrka, Sundstén, Ringwall. Pedersöre prosteris dag för utvecklingsstörda, efteråt kyrklunch och program i förs.hemmet. Sö 1.10 12.00 Mikaelidagens familjegudstjänst i kyrkan, Sundstén, sång av barn. Skriftskolan startar, information efteråt för konfirmander och föräldrar. Sö 15.10 12.00 Högmässa i kyrkan, Ulf Sundstén, Samuel Erikson, Magdalena Ringwall, sång av Gun & Samuel Erikson (Bibelhelg 13–16.10) Sö 22.10 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist Sö 29.10 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén Lö 4.11 18.00 Alla helgons dags kvällsmässa med parentation i kyrkan, Sundstén, Göran Näs, projektkören. Efteråt kyrkkaffe i fh med föredrag om sorg. Sö 5.11 12.00 Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus, Sundstén Sö 12.11 12.00 Gudstjänst i kyrkan Sö 26.11 12.00 Högmässa i Munsala kyrka, Sundstén, Ringwall Sö 3.12 12.00 Familjegudstjänst i kyrkan, Sundstén, sång av barnen Övriga samlingar Ti 26.9 19.00 Missionskafé i Pensala bönehus, Ove och Eva Gädda Lö 7.10 13.00 Bönehusets dag i Pensala, försäljning av bakverk, bokloppis, snabblotteri, sångstund kl 14. Sö 8.10 18.00 ”Bothnia Gospel 100” konsert med tre körer i Munsala kyrka, se skild annons på sid 7. Fr 13.10 1 9.00 Möte i Pensala bönehus, Samuel Erikson, Kent Nygård och Church Hill Boys. Se annons om Bibelhelg 13-16.10 på sid 6. Ti 24.10 19.00 Missionskafé i Pensala bönehus, Magnus och Anna Dahlbacka Ti 28.11 19.00 Missionskafé i Pensala bönehus, B-G & M-L Nygård Sö 3.12 15.00 Adventskonsert i kyrkan med Nykarlebynejdens Sång- och Musikförbunds körer och orkestrar On 6.12 11.00 Missionsbasar i förs.hemmet. Julgröt och kaffe, försäljning, lotteri. Dagar kring Ordet 3-5.11 i Pensala bönehus: Fr 3.11 19.00 Möte med Max-Olav Lassila och Kristian Nyman, Församlingskören i Esse Lö 4.11 14.00 Möte med Albert Häggblom och Bengt Djupsjöbacka, sång av ungdomar Sö 5.11 12.00 Nattvardsgudstjänst med Ulf Sundstén INFÖR JULEN Sö 17.12 18.00 De vackraste julsångerna i kyrkan, efteråt julfest i fh Sö 24.12 13.00 Familjejulbön i kyrkan Sö 24.12 23.30 Julnattsbön i kyrkan Lovsång och förbön söndagar kl 18.00 27.8 Hirvlax baptistkyrka 10.9 Munsala församlingshem 24.9 Hirvlax baptistkyrka 7.10 Munsala församlingshem, Obs! Lö kl 18 22.10 Hirvlax baptistkyrka 5.11 Munsala församlingshem 19.11 Hirvlax baptistkyrka 10.12 Munsala församlingshem SUOMENKIELINEN TOIMINTA Su 17.9. 10.00 Suomenkielinen messu Jepuan kirkossa. Östman, Lönnqvist Su 12.11. 10.00 Suomenkielinen messu Jepuan kirkossa, Östman, Lönnqvist Grupper och övrigt Föräldra-barngrupp Små och stora: fredagar kl 9–11 i prästgården, start 8.9 Dagklubb: startar 5.9, tisdagar och torsdagar kl 8.30–12.00. Kontaktperson: Sandra Heim Tornagenter: startar onsdag 13.9 kl 12.30–13.30 i förs.hemmet och tors- dag 14.9 kl 12.15–13.15 i Hirvlax skola. Anmälan till Sandra, tfn 040 868 7064 eller sandra.heim@evl.fi. Barnkören Cantare: startar tisdag 5.9 kl 16–17 i förs.hemmet. Välkommen med och sjung Du som går i lågstadiet! Vid frågor kontakta pastorskansliet. Ungdomar: se gemensam annonsering på sid 6 Projektkören: övar i förs.hemmet, startar tisdag 12.9 kl 17–19. Kontaktperson: Göran Näs Lovsångskvällar: söndagar kl 18 i Munsala förs.hem eller Hirvlax baptistkyrka. Lovsång och förbön, predikan, servering. Start 27.8 i Hirvlax. Symöte: varannan onsdag kl 13.30–15.30 i prästgården, start 13.9 (ojämna veckor) Församlingscafé: en torsdag per månad kl 14–16 i Monäsbodens klubblokal; 14.9, 12.10 och 9.11.

[close]

p. 5

Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 5 Jeppo Sö 3.9 11.00 Friluftsdag för alla åldrar på Måtarsberget. Gudstjänstvandring, servering. Sö 10.9 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Hellman. Sö 10.9 14.00 Möte i bönehuset, Kristian Nyman, Bengt Strengell, gitarrgruppen SALEM. Sö 24.9 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist. Servering. On 27.9 13.00 Andakt med HHN i pensionärsbostädernas matsal, Östman, Lönnqvist, Åbacka, servering. Sö 1.10 11.00 Mikaelidagens gudstjänst för stora och små i kyrkan, Östman, Lönnqvist. Skriftskolan startar, 4-åringarna får Barnens bibel. Sö 8.10 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Lönnqvist, Pensala strängband. Sö 8.10 14.00 Möte i bönehuset, Gustav Åbonde, Uno Lundgren och Kronoby strängband. Lö 14.10 19.00 Möte i Jeppo församlingshem, Leif Erikson, Östman, sång Emma o. Mats Sjölind. Se skild annons om Bibelhelg 13–16.10 på sid 6. Sö 15.10 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Hellman. Sö 22.10 10.00 Tacksägelsegudstjänst för skörden, Östman, Lönnqvist. Efteråt skördefest i församlingshemmet. (Rekommenderad gudstjänst för konfirmanderna.) Ti 24.10 19.30 Bibelkväll i bönehuset. Bengt Forsblom. Tema: Evangelium, Guds kraft till frälsning. Rom.1:16–17. On 25.10 13.00 Andakt med HHN i pensionärsbostädernas matsal, Östman, Lönnqvist, Åbacka, servering. Sö 29.10 18.00 Kvällsgudstjänst i fh, Sandvik, Lönnqvist. Lö 4.11 19.00 Kvällsmässa med parentation i kyrkan, Östman, Lönnqvist. Alla helgons dag. (Rekommenderad gudstjänst för konfirmanderna.) Sö 5.11 11.00 Reformationsdagens gudstjänst för stora och små i kyrkan, Östman, Lönnqvist. Missionslunch i förs.hemmet. (Missionsansvarsgruppen ansvarar.) Ti 7.11 19.30 Bibelkväll i bönehuset. Tore Jungerstam. Tema: Människans fortsatta historia (1 Mos.5:1–6:8). Lö 18.11 10.00 Kvinnofrukost till förmån för missionen. (Missionsansvarsgruppen ansvarar.) Sö 19.11 18.00 Life-gudstjänst med nattvard i kyrkan, Östman, Hellman. On 22.11 13.00 Andakt med HHN i pensionärsbostädernas matsal, servering, Östman, Lönnqvist, Åbacka, servering. Lö 25.11 13.00 Auktion i förs.hemmet för Kenyamissionen och Evang. folkhögskolan. Gåvor mottas med tacksamhet! Sö 26.11 18.00 Kvällsgudstjänst i förs.hemmet, Sundstén, Hellman. Sö 3.12 11.00 Gudstjänst för stora o. små i kyrkan, Östman, Lönnqvist, efteråt julgröt i förs.hemmet. Första sö i advent (Rekommenderad gudstjänst för konfirmanderna.) SUOMENKIELINEN TOIMINTA Ti 29.8. 18.30 Naisryhmä seurakuntakodissa, kerran kuukaudessa tiistaisin, Ritva Saviaro. Su 17.9. 10.00 Suomenkielinen messu kirkossa, Östman, Lönnqvist. Su 12.11. 10.00 Suomenkielinen messu kirkossa, Östman, Lönnqvist. INFÖR JULEN Sö 10.12 18.00 Kvällsgudstjänst med De vackraste julsångerna i kyrkan. Sö 24.12 15.00 Julbön i kyrkan. Grupper och övrigt Föräldra-barngrupp: startar 28.8, varje måndag kl 10–13 (öppet slut) i förs.hemmet. Ledare: Astrid Åbacka. Dagklubb: startar 5.9, tisdagar och torsdagar, kl 9.30–12.30. Kontaktperson: Gunilla Jungarå. Läseklubb: måndagar kl 12–13 i Jeppo bibliotek, datum meddelas skilt. För barn i förskolan, åk 1 och 2. Vi läser ur Barnens bibel och annan kristen barnlitteratur. Taxiskjuts hem. Linda Sjö m.fl. Söndagsskola: Varje söndag fr. 24.9 kl 10 i förs.hemmet (utom vid familjegudstjänster). Ulla Wistbacka m.fl. Juniorer: startar 12.9, varje tisdag kl 17.30 i förs.hemmet. Taxiskjuts från Pensala uf kl 16.50, via Funkis kl 17. Astrid Åbacka. Scouter: samlas vid tillfälle. Intresserad? Kontakta Anders Sjö. Kyrkokören: varje onsdag kl 19-21 i förs.hemmet. Mikaela Lönnqvist Missionssymöte: varje torsdag kl 13 i Jeppo bönehus, Astrid Åbacka Bibelsits: varannan tisdag (jämna veckor) från 22.8 kl 18 i förs.hemmet. Nya deltagare välkomna med! Mats Sjölind. Bibelsits: för dig som kan ta dig tid fredag förmiddag kl 10–12. Kom med om du är intresserad av att veta mer om Bibeln, Je- sus och alla de andra. Ingen förkunskap behövs. Här är inga frågor dumma. Barnen är välkomna med. Kontaktperson: Kati Nordström.  Karagrupp: samlas en gång/månad, datum meddelas i annonseringen. Henrik Östman. Febe: träffas en gång/månad kl 18 i förs.hemmet på kanslisidan. En grupp för kvinnor mitt i vardagslivet som samlas kring Ordet, missionen o. en kopp kaffe. Datum meddelas i KP, månadskalendern och facebook. Jonna Wallin. Face to Face: torsdag kl 18, kvinnogrupp som träffas en gång per månad i förs.hemmet på kanslisidan. Datum meddelas i annonseringen. Siv Westin o. Astrid Åbacka. Ungdomar: se gemensam annonsering på sid. 6. Morgonbön: börjar 28.8, i kyrkan varje måndag kl 9–10. Siv Westin.

[close]

p. 6

6 Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 Ungdomsprogram Varje vecka ordnas flera samlingar för ungdomar, både för dig som tycker om större samlingar (oftast på fredagar) eller mindre grupper. För att diskutera tro, lyssna på vad andra tänker och givetvis umgås (t.ex. med en kopp kaffe i handen). Varje vecka lägger vi ut mer detaljerad info om vad som händer i våra grupper, den infon hittar du via vår ungdomsblogg www.nykarlebyung.fi, våra instagramkonton: cafedroppen och natet.official.loftet. Dessutom finns affischer på anslagstavlorna i skolorna. Här nedan kommer ett axplock från det som är på gång i höst. Café Droppen – Ungdomssamling på fredagar kl 20 i Nykarleby fh. Hjälpledarskolning – Hjälpledarskolningen är en naturlig fortsättning på skriftskolan. Den ger färdigheter för olika ledarupp- gifter inom församlingens barn- och ungdomsarbete. Hjälpledarskolningen startar på hösten och pågår fram till maj. Kontakta någon av ungdomsledarna om du är intresserad. Skriftskola – Anmälan i Carleborgsskolan onsdag 13 september under matrasten. Vill du sjunga i kör?  En projektkör för hela församlingen under ledning av David Hellman startar i höst med övningar i september-november. Därefter hålls en avslutningskonsert med band. Kören är till för dig som är ungdom eller äldre, man eller kvinna, erfaren körsångare eller nybörjare. Vi träffas första gången tisdag 19 september 2017 kl. 19-20 i Nykarleby församlingshem. Vid frågor kontakta David 044 022 1601 eller Carolina 050 400 8718. Välkommen med! Ta med en vän! Arr. Nykarleby församling Gemenskapsdag i Munsala sö 24.9 Prosteriets gemenskapsdag för utvecklingsstörda kl. 11 Högmässa i Munsala kyrka kl. 12–14.30 Mat, kaffe och program i Munsala förs.hem Välkomna! Arr. Pedersöre prosteri och Nykarleby församling Bibelhelg i Nykarleby församling 13–16.10 Tema ”Det dubbla kärleksbudet” Fr 13.10 kl. 19 Möte i Pensala bönehus, Kent Nygård, Ulf Sundstén, Samuel Erikson, Martin Klemets och Church Hill Boys. Lö 14.10 kl. 19 Möte i Jeppo församlingshem, Hans Sandberg, Leif Erikson och Henrik Östman, sång av Emma & Mats Sjölind. Sö 15.10 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka; liturg Ulf Sundstén, predikant Samuel Erikson samt duettsång av Gun & Samuel Erikson. Må 16.10 kl. 19 Möte i Nykarleby församlingshem, Åke Lillas, Samuel Erikson, Lars-Johan Sandvik och Pensala strängband. Arr. Nykarleby församling tillsammans med Svenska Lutherska Evangeliföreningens (SLEF) lokalavdelningar. Sorgegrupp startar under hösten. Den som har förlorat en nära anhörig under året får inbjudan till gruppen, som är gemensam för hela församlingen. Mera information ges senare. Kontakta någon av diakoniarbetarna om du behöver stöd eller hjälp.

[close]

p. 7

Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 7 BOTHNIA GOSPEL 100 KONSERT SÖNDAG 8.10 kl. 18.00 Singsby sångkör, Kvevlax sångkör och Helsingbykören, alla blandade körer i Korsholm, Friluftsgudstjänsten vid ån i Jeppo den 30 juli samlade delta- arrangerar en Gospel konsert i Munsala kyrka på söndag 8.10. kl. 18.00 (Dörrarna öppnas kl. 17P.0r0)ojektkören sjunger vid Munsalas friluftsgudstjänst i gare i alla åldrar. Foto: Rael Leedjärv-Östman Monå den 25 juni. På grund av regn hölls gudstjänsten iKörerna dirigeras av Jenny Mendelin och Simon Granlund samt ackompanjeras av en orkester under ledning av Richard Mitts. Som solister medverkar Otto Palmborg (från Monå) Monå byagård istället för vid hamnen Hällan. Foto: Ulfoch Barbora Xu (från Tjeckien). Konferencier är Kalervo Kantola. Körerna framför gospel sånger på engelska, svenska och finska. Barbora Xu sjunger solo och Sundsténäven en speciell allsång finns med i programmet. Kaplan Ulf Sundstén håller en kort andakt under programmet. Programblad á 20 € säljs vid entrén. Biljetter i förköp, som byts till programblad vid entrén, kan köpas via körmedlemmarna och via Studio Ticket i Vasa, http://www.studioticket.fi. Välkommen att lyssna till Österbottens största Gospel kör! BOTHNIA GOSPEL 100 KONSERTMera information finns på http://www.singsby.sangochmusik.fi/bothnia_gospel/ Singsby sångkör, Kvevlax sångkör och Helsingbykören arrangerar en Gospel konsert i Munsala kyrka på söndag 8.10. kl. 18.00. Körerna framför gospel sånger på engelska, svenska och finska. Barbora Xu sjunger solo och även en speciell allsång finns med i programmet. Kaplan Ulf Sundstén håller en kort andakt under programmet. Programblad á 20 € säljs vid entrén. Biljetter i förköp, som byts till programblad vid entrén, kan köpas via körmedlemmarna och via Studio Ticket i Vasa, www.studioticket.fi. Välkommen att lyssna till Österbottens största gospelkör! Kyrkoherdeämbetet i Nykarleby Tfn 040 868 7040 Munsala pastorskansli Tfn 040 868 7041 Jeppo pastorskansli Tfn 040 868 7042 Må–Ti kl. 9–12, On kl. 13–16, To kl. 9–12 E-post: nykarleby.forsamling@evl.fi On kl. 9–12 E-post: munsala.forsamling@evl.fi On kl. 9–12 E-post: jeppo.forsamling@evl.fi www.nykarlebyforsamling.fi Församlingsbladet/Seurakuntalainen ges ut av Nykarleby församling och utkommer 4 ggr per år. Ansvarig utgivare: Lars-Johan Sandvik. Ombrytning: Ove Lillas. Tryck: Nykoprint.

[close]

p. 8

Församlingsbladet | Seurakuntalainen  3/2017 Jesus: ”Ingen skall rycka dem ur min hand!” Jeesus: ” Kukaan ei riistä heitä minulta!” Joh. 10:28 Några frågor till årets konfirmander 1. Vad tycker du var det bästa med konfirmandtiden? 2. Har din tro eller din syn på Gud förändrats under året, hur i så fall? 3. Har du någon hälsning till det kommande årets konfirmander? Linn Kantola, centrum 1. Det bästa var nog gemenskapen, att vara alla tillsammans, och att få lära sig mer. Jag skulle gärna gå ett år till! 2. Kanske lite mindre tveksam än förr. Tron ger en trygghet. 3. Ta vara på tiden och möjligheten att gå i skriftskolan! Det är roligt och ett minne för livet. Ron Liljedahl, centrum 1. Lägerledarna och lekarna. 2. Jag har alltid trott på Gud, men tron blev starkare. 3. Man skall nog fara, det är rik- tigt roligt och det händer bara en gång i livet. Text: Henrik Östman konfirmationen 18.6.17 i Munsala. Anna Granlund, Munsala 1. Konfirmationslägret 2. Inga stora förändringar, men kan- ske börjat tänka lite djupare i vissa frågor under lägret. 3. Att de ska tänka på att göra de obligatoriska kyrkbesöken så att det inte blir panik att hinna få alla underskrifter i sista minuten. Det kan kännas lite tungt i början på lägret men det blir bara roligare för varje dag. Andreas Fors, Jeppo 1. Lägren var definitivt det bästa med allt. 2. Ja det har den och på ett bra sätt, man fick en känsla att det fanns så mycket mer att lära och förstå. 3. Ni som ska skall bli konfirmerade detta år se fram emot det, för det är så jättekul. Lena Norrback Skriftskolan 2017–2018 Skriftskolan ger tillfällen till gemenskap och undervisning i den kristna tron. Liksom tidigare år startar i höst två skriftskolor i församlingen: Den ena ordnas i centrum med läger i Pörkenäs i början av augusti. Den andra ordnas huvudsakligen för Jeppo- och Munsala-konfirmander och avslutas med läger i Larsmo början av juni. Mer information om datumen ges per brev. Du som vill anmäla dig till skriftskolan 2017– 2018 kan göra det i Carleborgsskolan den 13 september under åttonde klassens matrast. Skriftskolan inleds med gudstjänster: i centrum 24.9 kl. 18 i S:ta Birgitta kyrka, på Mikaelidagen 1.10 i Jeppo kyrka kl. 11 och i Munsala kyrka kl. 12. Efteråt infotillfällen för konfirmander och föräldrar. Välkommen med!

[close]

Comments

no comments yet